Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

LUPE backar efter rekordnotering


Lundin Petroleum 185,70
LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 
I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. 


Lundin Petroleum 185,70


LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 


I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. LUPE backar efter rekordnotering

Analyser av Index

LUPE backar efter rekordnotering


Lundin Petroleum 185,70
LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 
I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. 


Lundin Petroleum 185,70


LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 


I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. LUPE backar efter rekordnotering

Analyser av råvaror

LUPE backar efter rekordnotering


Lundin Petroleum 185,70
LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 
I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. 


Lundin Petroleum 185,70


LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 


I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. LUPE backar efter rekordnotering

Valutaanalys

LUPE backar efter rekordnotering


Lundin Petroleum 185,70
LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 
I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. 


Lundin Petroleum 185,70


LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 


I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. LUPE backar efter rekordnotering

De mest populära analyserna

LUPE backar efter rekordnotering


Lundin Petroleum 185,70
LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 
I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. 


Lundin Petroleum 185,70


LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 


I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. LUPE backar efter rekordnotering

Övriga Analyser

LUPE backar efter rekordnotering


Lundin Petroleum 185,70
LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 
I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. 


Lundin Petroleum 185,70


LUPE fortsätter sin rekylfas efter att uppgångsfasen fastande på 202,80 kronor den 3 januari. Vi har fått det som får ses som en vanlig toppformation med svängningar på hög nivå plus att vi fick se en ny topp den 13 februari på 205,70 kronor. Denna våg klassar jag som en b-vågn inom rekylen. Denna typ av underliggande styrka i en b-våg leder oftast till en starkare rörelse i c-vågen nedåt. Fredagens nedgång till 183,80 kronor bör nu bli en del av den avslutande delen av denna genom ett test av stödet vid 180-182 kronor. Tidsmässigt förväntar vi oss i många fall en faktor som ger 53 dagar. Räknat från den 3 januari får vi då den 25 februari, vilket gör inledningen på den nu påbörjade veckan intressant. Nästa faktor som blir aktuella är den som ger den 5 mars. 


I en kommande rörelse uppåt utgör 190 kronor ett motstånd i det att aktien jobbar för att bryta uppåt mot nya rekord på sikt. LUPE backar efter rekordnotering

Handelsbanken TV - Morning Brief

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.