Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Oljepriset förbereder för en lågpunkt

 


Oljepriset
Brent Crude Oil 44,8 USD/fat
Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 
Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    
Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    
Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

 


Oljepriset


Brent Crude Oil 44,8 USD/fat


Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 


Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    


Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    


Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  


Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   


Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010


Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 


Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

Analyser av Index

Oljepriset förbereder för en lågpunkt

 


Oljepriset
Brent Crude Oil 44,8 USD/fat
Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 
Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    
Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    
Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

 


Oljepriset


Brent Crude Oil 44,8 USD/fat


Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 


Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    


Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    


Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  


Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   


Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010


Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 


Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

Analyser av råvaror

Oljepriset förbereder för en lågpunkt

 


Oljepriset
Brent Crude Oil 44,8 USD/fat
Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 
Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    
Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    
Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

 


Oljepriset


Brent Crude Oil 44,8 USD/fat


Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 


Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    


Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    


Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  


Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   


Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010


Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 


Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

Valutaanalys

Oljepriset förbereder för en lågpunkt

 


Oljepriset
Brent Crude Oil 44,8 USD/fat
Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 
Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    
Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    
Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

 


Oljepriset


Brent Crude Oil 44,8 USD/fat


Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 


Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    


Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    


Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  


Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   


Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010


Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 


Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

De mest populära analyserna

Oljepriset förbereder för en lågpunkt

 


Oljepriset
Brent Crude Oil 44,8 USD/fat
Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 
Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    
Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    
Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

 


Oljepriset


Brent Crude Oil 44,8 USD/fat


Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 


Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    


Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    


Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  


Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   


Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010


Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 


Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

Övriga Analyser

Oljepriset förbereder för en lågpunkt

 


Oljepriset
Brent Crude Oil 44,8 USD/fat
Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 
Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    
Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    
Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  
Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   
Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010
Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 
Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

 


Oljepriset


Brent Crude Oil 44,8 USD/fat


Oljepriset fortsatte nedåt under onsdagen och noterade 44,3 dollar som lägst. Tiden är alltid viktigast och söker vi bland de möjliga alternativ vi har att jobba med när det gäller tiden är det 28 dagar från den 25 maj som ligger och väntar på att få skapa en lågpunkt. Det ger oss den 22 juni som mittpunkt i den beräkningen. Sedan kan det bli en mindre avvikelse på plus/minus en dag, då vi inte har helkoll när på dagen tidigare toppar och bottnar landade. Nedgången är så här långt 10,3 dollar (54,6-44,3). Onsdagen gav 44,3 dollar som lägst och vi har dörren öppen för 43,3-43,6 dollar som alternativ nu när en lågpunkt är nära. Trenden är fallande, vilket ger oss anledning att betrakta en uppgång som tillfällig i första hand. 


Reaktionsdagar för oljan: 23 juni    


Högsta notering 2017 är 58,4 dollar från den 3 januari    


Lägsta notering 2017 är 46,6 dollar den 5 maj  


Högsta notering 2016 är 57,2 dollar från den 12 december   


Lägsta notering under 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010


Bottennotering 23 december 2008 vid 34,3 dollar 


Rekordnotering: 147,5 dollar den 11 juli 2008. 

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.