Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

H&M tog sitt första steg


Hennes & Mauritz 227,00
H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  
Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande
Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 
Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00
Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronor


Hennes & Mauritz 227,00


H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  


Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 


 


Stochastic indikatorer 


Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande


Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande


Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 


Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00


Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronorH&M tog sitt första steg

Analyser av Index

H&M tog sitt första steg


Hennes & Mauritz 227,00
H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  
Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande
Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 
Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00
Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronor


Hennes & Mauritz 227,00


H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  


Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 


 


Stochastic indikatorer 


Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande


Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande


Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 


Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00


Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronorH&M tog sitt första steg

Analyser av råvaror

H&M tog sitt första steg


Hennes & Mauritz 227,00
H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  
Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande
Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 
Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00
Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronor


Hennes & Mauritz 227,00


H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  


Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 


 


Stochastic indikatorer 


Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande


Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande


Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 


Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00


Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronorH&M tog sitt första steg

Valutaanalys

H&M tog sitt första steg


Hennes & Mauritz 227,00
H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  
Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande
Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 
Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00
Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronor


Hennes & Mauritz 227,00


H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  


Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 


 


Stochastic indikatorer 


Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande


Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande


Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 


Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00


Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronorH&M tog sitt första steg

De mest populära analyserna

H&M tog sitt första steg


Hennes & Mauritz 227,00
H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  
Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande
Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 
Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00
Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronor


Hennes & Mauritz 227,00


H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  


Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 


 


Stochastic indikatorer 


Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande


Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande


Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 


Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00


Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronorH&M tog sitt första steg

Övriga Analyser

H&M tog sitt första steg


Hennes & Mauritz 227,00
H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  
Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 
Stochastic indikatorer 
Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande
Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande
Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande
Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 
Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00
Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronor


Hennes & Mauritz 227,00


H&M har en tid byggt en bottenformation i intervallet 211-222 kronor. När vi fick ett genombrott av 222-nivån under måndagen innebar det kortsiktigt en positiv signal. Denna signal hade vi redan på plats med en uppgång till motståndet vid 229 kronor. H&M tog klivet omgående upp till 229 kronor under måndagen genom att notera 228,80 kronor som högst under dagen. Motståndet höll tillfälligt. Det finns förutsättningar att nivån bryts och ger en fortsättning till nästa motstånd vid 244 kronor, där 236-237 kronor utgör ett delmål mellan de båda starkare motstånden.  


Vi ser nedan hur de veckobaserad tekniska indikatorerna nu börjar jobba sig uppåt och leverera positiva signaler. Men ännu saknas en högre botten och det är den vi vill ha på plats under senare delen av juni. 


 


Stochastic indikatorer 


Lång sikt: Månadsstochastic 12,1 och 12,6 fallande


Medellång sikt: Veckostochastic 31,7 och 19,8 stigande


Kort sikt: Dagsstochastic 86,7 och 76,7 stigande


Rekordnotering: 368,50 kronor från den 3 mars 2015 


Motstånd: 229,00 och 244,00 Stöd: 215,00 och 201,00


Rörelsefaktor tid: 15 dagar och 15 veckor. Rörelsefaktor pris: 15,00 kronorH&M tog sitt första steg

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.