Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

E-lux vaknar

Electrolux (246.1)


Ikon analys

Electrolux B 246,10

E-lux har dragit sig nedåt efter rapporten och den topp som skapades samma dag (25 okt) vid 267,90 kronor. Det har lett hela vägen ned till 237,90 kronor den 22 november och nedgången blev 30,00 kronor, som mest. Värdet 30,00 kronor ger oss anledning att se positivt på utvecklingen uppåt nu en tid. Fredagen gav 249,50 kronor, som högst. Motståndet vid 258 kronor ska kunna testas framöver. Vi har de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan som är stigande och som också har en bit kvar till höga värden. Sammantaget ger det oss anledning att sikta uppåt en tid, där ett avgörande bör komma vid 258-260 kronor.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,1 och 73,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,0 och 71,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,8 och 19,8 stigande

Rörelsefaktor tid = 16 dagar och pris = 16,00 kr

Rekordnotering: 309,40 kronor från den 1 december 2017

Högst 2019: 267,90 kronor 25 oktober

Högst 2018: 284,20 kronor den 31 januari

Lägst: 2019: 182,20 kronor den 3 januari

Motstånd: 258 och 276 Stöd 244 och 232 och 215Graf av E-lux vaknar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

E-lux vaknar

Electrolux (246.1)


Ikon analys

Electrolux B 246,10

E-lux har dragit sig nedåt efter rapporten och den topp som skapades samma dag (25 okt) vid 267,90 kronor. Det har lett hela vägen ned till 237,90 kronor den 22 november och nedgången blev 30,00 kronor, som mest. Värdet 30,00 kronor ger oss anledning att se positivt på utvecklingen uppåt nu en tid. Fredagen gav 249,50 kronor, som högst. Motståndet vid 258 kronor ska kunna testas framöver. Vi har de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan som är stigande och som också har en bit kvar till höga värden. Sammantaget ger det oss anledning att sikta uppåt en tid, där ett avgörande bör komma vid 258-260 kronor.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,1 och 73,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,0 och 71,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,8 och 19,8 stigande

Rörelsefaktor tid = 16 dagar och pris = 16,00 kr

Rekordnotering: 309,40 kronor från den 1 december 2017

Högst 2019: 267,90 kronor 25 oktober

Högst 2018: 284,20 kronor den 31 januari

Lägst: 2019: 182,20 kronor den 3 januari

Motstånd: 258 och 276 Stöd 244 och 232 och 215Graf av E-lux vaknar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

E-lux vaknar

Electrolux (246.1)


Ikon analys

Electrolux B 246,10

E-lux har dragit sig nedåt efter rapporten och den topp som skapades samma dag (25 okt) vid 267,90 kronor. Det har lett hela vägen ned till 237,90 kronor den 22 november och nedgången blev 30,00 kronor, som mest. Värdet 30,00 kronor ger oss anledning att se positivt på utvecklingen uppåt nu en tid. Fredagen gav 249,50 kronor, som högst. Motståndet vid 258 kronor ska kunna testas framöver. Vi har de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan som är stigande och som också har en bit kvar till höga värden. Sammantaget ger det oss anledning att sikta uppåt en tid, där ett avgörande bör komma vid 258-260 kronor.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,1 och 73,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,0 och 71,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,8 och 19,8 stigande

Rörelsefaktor tid = 16 dagar och pris = 16,00 kr

Rekordnotering: 309,40 kronor från den 1 december 2017

Högst 2019: 267,90 kronor 25 oktober

Högst 2018: 284,20 kronor den 31 januari

Lägst: 2019: 182,20 kronor den 3 januari

Motstånd: 258 och 276 Stöd 244 och 232 och 215Graf av E-lux vaknar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

E-lux vaknar

Electrolux (246.1)


Ikon analys

Electrolux B 246,10

E-lux har dragit sig nedåt efter rapporten och den topp som skapades samma dag (25 okt) vid 267,90 kronor. Det har lett hela vägen ned till 237,90 kronor den 22 november och nedgången blev 30,00 kronor, som mest. Värdet 30,00 kronor ger oss anledning att se positivt på utvecklingen uppåt nu en tid. Fredagen gav 249,50 kronor, som högst. Motståndet vid 258 kronor ska kunna testas framöver. Vi har de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan som är stigande och som också har en bit kvar till höga värden. Sammantaget ger det oss anledning att sikta uppåt en tid, där ett avgörande bör komma vid 258-260 kronor.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,1 och 73,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,0 och 71,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,8 och 19,8 stigande

Rörelsefaktor tid = 16 dagar och pris = 16,00 kr

Rekordnotering: 309,40 kronor från den 1 december 2017

Högst 2019: 267,90 kronor 25 oktober

Högst 2018: 284,20 kronor den 31 januari

Lägst: 2019: 182,20 kronor den 3 januari

Motstånd: 258 och 276 Stöd 244 och 232 och 215Graf av E-lux vaknar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

E-lux vaknar

Electrolux (246.1)


Ikon analys

Electrolux B 246,10

E-lux har dragit sig nedåt efter rapporten och den topp som skapades samma dag (25 okt) vid 267,90 kronor. Det har lett hela vägen ned till 237,90 kronor den 22 november och nedgången blev 30,00 kronor, som mest. Värdet 30,00 kronor ger oss anledning att se positivt på utvecklingen uppåt nu en tid. Fredagen gav 249,50 kronor, som högst. Motståndet vid 258 kronor ska kunna testas framöver. Vi har de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan som är stigande och som också har en bit kvar till höga värden. Sammantaget ger det oss anledning att sikta uppåt en tid, där ett avgörande bör komma vid 258-260 kronor.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,1 och 73,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,0 och 71,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,8 och 19,8 stigande

Rörelsefaktor tid = 16 dagar och pris = 16,00 kr

Rekordnotering: 309,40 kronor från den 1 december 2017

Högst 2019: 267,90 kronor 25 oktober

Högst 2018: 284,20 kronor den 31 januari

Lägst: 2019: 182,20 kronor den 3 januari

Motstånd: 258 och 276 Stöd 244 och 232 och 215Graf av E-lux vaknar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

E-lux vaknar

Electrolux (246.1)


Ikon analys

Electrolux B 246,10

E-lux har dragit sig nedåt efter rapporten och den topp som skapades samma dag (25 okt) vid 267,90 kronor. Det har lett hela vägen ned till 237,90 kronor den 22 november och nedgången blev 30,00 kronor, som mest. Värdet 30,00 kronor ger oss anledning att se positivt på utvecklingen uppåt nu en tid. Fredagen gav 249,50 kronor, som högst. Motståndet vid 258 kronor ska kunna testas framöver. Vi har de månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan som är stigande och som också har en bit kvar till höga värden. Sammantaget ger det oss anledning att sikta uppåt en tid, där ett avgörande bör komma vid 258-260 kronor.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 80,1 och 73,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,0 och 71,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 26,8 och 19,8 stigande

Rörelsefaktor tid = 16 dagar och pris = 16,00 kr

Rekordnotering: 309,40 kronor från den 1 december 2017

Högst 2019: 267,90 kronor 25 oktober

Högst 2018: 284,20 kronor den 31 januari

Lägst: 2019: 182,20 kronor den 3 januari

Motstånd: 258 och 276 Stöd 244 och 232 och 215Graf av E-lux vaknar

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.