Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill upp en nivå

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 
OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 
I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   
Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 
Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 
Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 
Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 

OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 

I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   

Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 

Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 

Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 

Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 vill upp en nivå

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill upp en nivå

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 
OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 
I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   
Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 
Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 
Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 
Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 

OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 

I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   

Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 

Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 

Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 

Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 vill upp en nivå

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill upp en nivå

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 
OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 
I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   
Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 
Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 
Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 
Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 

OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 

I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   

Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 

Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 

Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 

Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 vill upp en nivå

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill upp en nivå

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 
OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 
I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   
Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 
Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 
Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 
Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 

OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 

I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   

Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 

Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 

Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 

Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 vill upp en nivå

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill upp en nivå

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 
OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 
I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   
Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 
Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 
Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 
Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 

OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 

I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   

Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 

Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 

Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 

Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 vill upp en nivå

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill upp en nivå

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index 
(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 
OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 
I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   
Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 
Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 
Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 
Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 
Stochastic
Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande
Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande
Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande
Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd
Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 

OMX S30 index 

(C 1 621,85 H 1 628,87 L 1 616,81) 

OMXS30 har nu kommit in i en fas där en motreaktion uppåt ser ut att ha påbörjats. Det handlar om en motreaktion i en nedgång, vilket betyder att den troligen blir nyckfull. Det var 1 609 den 11 september, som så här långt gett oss en uppgång till 1 631 och därmed 22 punkter. 

I och med att tiden inte riktigt har fallit på plats med de antal dagar som vi vill se har jag velat vänta med att försöka få ihop rytmerna i pris med rytmerna i tid. Nu faller ett alternativ på plats med tiden, där vi ska kunna sikta in oss på minst 1 636 i motreaktionen uppåt. Möjligt är också 1 645, där vi kan laborera med ytterligare nivåer en bit upp om en motreaktion får tillbaka de aktörer som ”gått bear” under september och som kan hjälpa till att driva index en bit upp.   

Visst finns 1 653 med i bakgrunden men om vår tolkning nu ligger i linje med verkligheten bör den nivån inte testas. Utan vi får vara beredda på en tryckare nedåt efter uppgången och se om det blir 1 598-1 600 eller möjligen 1 592, vilket är augusti månads lägsta notering. Så länge den nivån håller är det inget större negativt på gång men bryts den under de kommande veckorna under oktober får vi sikta på betydligt mer på nedsidan Men detta är om och men och så vidare. Vi vill ha med detta för att inte bli förvånade om det inträffar. Nu ligger ett sådant alternativ en bit fram i tiden om det skulle få näring under hösten. 

Turkiet och de spridningseffekter som kan komma från det hållet under oktober är intressant att följa. Erdogan tar över på allt fler nivåer i samhället och det leder till att han målar in sig mer eller mindre totalt i tron att han kan ordna till det ekonomiska läget genom kontroll. Utländska investerar får och har fått budskapet en tid: ”Sälj och ta det ni får och lämna Turkiet”. 

Räntan i Turkiet var under onsdagen upp på 24 procent och är i en stigande trend. Vi vet att Spanien och Portugal har investerat hårt i Turkiet lång tidigare i vad man trodde var säkra papper när räntan var högre i Turkliet än EU. Detta gäller till viss del även Italien. Den höga räntan äts snabbt upp av en kraftigt fallande TYR. 

Oktober kan bli en månad med tuffa rörelser som kan sprida sig utanför landet. En dominoeffekt vi inte vill se i Europa även om den inte blir dramatisk i detta skede. Dramatiken ser ut att ligga 12-18 månader senare om vi tolkar skeendet med våra instrument. Inget vi tar för givet i alla delar men det räcker för att inte bli helt överraskad med tiden. 

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,2 och 60,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 71,0 och 77,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,9 och 23,5 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1668 Stöd 1 587 och 1548 Graf av OMXS30 vill upp en nivå

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.