Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 testade motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,40 H 1 551,79 L 1 537,69)

OMXS30 har nu stigit 78 punkter sedan den 26 oktober och lågpunkten 1 474. Det gav oss 1 552 som högst under fredagen efter en uppgång under 169 timmar, vilket är det samma som 7 dagar. Läge för reaktion med andra ord. Oavsett fortsättningen är det läge för index att stanna upp vid 1 552 och tveka en del och dra sig ned mot 1 530, möjligen mer.

Uppgången har haft hjälp av de aktörer som ”Gick Bear” tidigare under oktober. När en vändning sker efter en intensiv nedgång är det många som agerar under kort tid och driver index hårt, då reaktionen uppåt inleds. Det var därför och med den vanliga rytmen vi för en vecka sedan tog med 1 551-1 552, som ett viktigt motstånd. Psykologin i marknaden blir tydligare då. Då poppar 26 upp som en faktor att räkna med. 3x28 är 78 och det är ju det vi lärt oss tidigare att detta tal är med och påverkar under dylika situationer. Det fina är att vi aldrig kan vara säkra, vilket gör att vi måste fokusera på utvecklingen och aktivt göra beräkningar löpande.

Ska index nu ge en rekyl? Det är troligt, speciellt om 1 552-nivån håller den närmaste tiden. Efter en viss tvekan och dragning nedåt bevakar vi 1 552, då ett genombrott ger oss anledning att sikta in oss på 1 578-1 582, där MA 200-kurvan ligger i dag, den är fallande och har värdet 1 582. Kurvan hinner på några dagar falla ytterligare några punkter men den utgör fortfarande ett motstånd.

Osäkerheten under kommande vecka ligger bland annat relaterat till New Yorkbörsen och det amerikanska mellanårsvalet. Det ser ut som om vi kan förvänta oss en hel del i spåren av utfallet. Oavsett hur valet faller ut. Ingen av sidorna ser ut att vilja acceptera resultatet om man förlorar. Det ser ut att fortsätta på samma sätt som när Demokraterna vägrat att acceptera att de förlorade 2016, enligt gällande regler. Vi har sett 2 år av tydligt agerande för att säkra ett positivt utfall i år.

Inget konstigt i detta, egentligen, då det är en upprepning av historien. Även om det inte sker på detaljnivå är historien redan skriven. Det ska bli mycket intressant att följa det hela under de kommande åren. Om historien upprepas ännu en gång kommer politikerna ta över allt mer och beskatta allt de kan och hämma den ekonomiska utvecklingen. Med minskat konsumtionsutrymme för genomsnittsindividen krymper ekonomin som helhet. UK har redan upplevt detta sedan de gick med i EU. Deras ekonomi har kontinuerligt minskat över åren.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,5 och 56,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 27,3 och 37,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,6 och 47,9 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 testade motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 testade motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,40 H 1 551,79 L 1 537,69)

OMXS30 har nu stigit 78 punkter sedan den 26 oktober och lågpunkten 1 474. Det gav oss 1 552 som högst under fredagen efter en uppgång under 169 timmar, vilket är det samma som 7 dagar. Läge för reaktion med andra ord. Oavsett fortsättningen är det läge för index att stanna upp vid 1 552 och tveka en del och dra sig ned mot 1 530, möjligen mer.

Uppgången har haft hjälp av de aktörer som ”Gick Bear” tidigare under oktober. När en vändning sker efter en intensiv nedgång är det många som agerar under kort tid och driver index hårt, då reaktionen uppåt inleds. Det var därför och med den vanliga rytmen vi för en vecka sedan tog med 1 551-1 552, som ett viktigt motstånd. Psykologin i marknaden blir tydligare då. Då poppar 26 upp som en faktor att räkna med. 3x28 är 78 och det är ju det vi lärt oss tidigare att detta tal är med och påverkar under dylika situationer. Det fina är att vi aldrig kan vara säkra, vilket gör att vi måste fokusera på utvecklingen och aktivt göra beräkningar löpande.

Ska index nu ge en rekyl? Det är troligt, speciellt om 1 552-nivån håller den närmaste tiden. Efter en viss tvekan och dragning nedåt bevakar vi 1 552, då ett genombrott ger oss anledning att sikta in oss på 1 578-1 582, där MA 200-kurvan ligger i dag, den är fallande och har värdet 1 582. Kurvan hinner på några dagar falla ytterligare några punkter men den utgör fortfarande ett motstånd.

Osäkerheten under kommande vecka ligger bland annat relaterat till New Yorkbörsen och det amerikanska mellanårsvalet. Det ser ut som om vi kan förvänta oss en hel del i spåren av utfallet. Oavsett hur valet faller ut. Ingen av sidorna ser ut att vilja acceptera resultatet om man förlorar. Det ser ut att fortsätta på samma sätt som när Demokraterna vägrat att acceptera att de förlorade 2016, enligt gällande regler. Vi har sett 2 år av tydligt agerande för att säkra ett positivt utfall i år.

Inget konstigt i detta, egentligen, då det är en upprepning av historien. Även om det inte sker på detaljnivå är historien redan skriven. Det ska bli mycket intressant att följa det hela under de kommande åren. Om historien upprepas ännu en gång kommer politikerna ta över allt mer och beskatta allt de kan och hämma den ekonomiska utvecklingen. Med minskat konsumtionsutrymme för genomsnittsindividen krymper ekonomin som helhet. UK har redan upplevt detta sedan de gick med i EU. Deras ekonomi har kontinuerligt minskat över åren.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,5 och 56,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 27,3 och 37,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,6 och 47,9 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 testade motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 testade motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,40 H 1 551,79 L 1 537,69)

OMXS30 har nu stigit 78 punkter sedan den 26 oktober och lågpunkten 1 474. Det gav oss 1 552 som högst under fredagen efter en uppgång under 169 timmar, vilket är det samma som 7 dagar. Läge för reaktion med andra ord. Oavsett fortsättningen är det läge för index att stanna upp vid 1 552 och tveka en del och dra sig ned mot 1 530, möjligen mer.

Uppgången har haft hjälp av de aktörer som ”Gick Bear” tidigare under oktober. När en vändning sker efter en intensiv nedgång är det många som agerar under kort tid och driver index hårt, då reaktionen uppåt inleds. Det var därför och med den vanliga rytmen vi för en vecka sedan tog med 1 551-1 552, som ett viktigt motstånd. Psykologin i marknaden blir tydligare då. Då poppar 26 upp som en faktor att räkna med. 3x28 är 78 och det är ju det vi lärt oss tidigare att detta tal är med och påverkar under dylika situationer. Det fina är att vi aldrig kan vara säkra, vilket gör att vi måste fokusera på utvecklingen och aktivt göra beräkningar löpande.

Ska index nu ge en rekyl? Det är troligt, speciellt om 1 552-nivån håller den närmaste tiden. Efter en viss tvekan och dragning nedåt bevakar vi 1 552, då ett genombrott ger oss anledning att sikta in oss på 1 578-1 582, där MA 200-kurvan ligger i dag, den är fallande och har värdet 1 582. Kurvan hinner på några dagar falla ytterligare några punkter men den utgör fortfarande ett motstånd.

Osäkerheten under kommande vecka ligger bland annat relaterat till New Yorkbörsen och det amerikanska mellanårsvalet. Det ser ut som om vi kan förvänta oss en hel del i spåren av utfallet. Oavsett hur valet faller ut. Ingen av sidorna ser ut att vilja acceptera resultatet om man förlorar. Det ser ut att fortsätta på samma sätt som när Demokraterna vägrat att acceptera att de förlorade 2016, enligt gällande regler. Vi har sett 2 år av tydligt agerande för att säkra ett positivt utfall i år.

Inget konstigt i detta, egentligen, då det är en upprepning av historien. Även om det inte sker på detaljnivå är historien redan skriven. Det ska bli mycket intressant att följa det hela under de kommande åren. Om historien upprepas ännu en gång kommer politikerna ta över allt mer och beskatta allt de kan och hämma den ekonomiska utvecklingen. Med minskat konsumtionsutrymme för genomsnittsindividen krymper ekonomin som helhet. UK har redan upplevt detta sedan de gick med i EU. Deras ekonomi har kontinuerligt minskat över åren.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,5 och 56,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 27,3 och 37,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,6 och 47,9 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 testade motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 testade motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,40 H 1 551,79 L 1 537,69)

OMXS30 har nu stigit 78 punkter sedan den 26 oktober och lågpunkten 1 474. Det gav oss 1 552 som högst under fredagen efter en uppgång under 169 timmar, vilket är det samma som 7 dagar. Läge för reaktion med andra ord. Oavsett fortsättningen är det läge för index att stanna upp vid 1 552 och tveka en del och dra sig ned mot 1 530, möjligen mer.

Uppgången har haft hjälp av de aktörer som ”Gick Bear” tidigare under oktober. När en vändning sker efter en intensiv nedgång är det många som agerar under kort tid och driver index hårt, då reaktionen uppåt inleds. Det var därför och med den vanliga rytmen vi för en vecka sedan tog med 1 551-1 552, som ett viktigt motstånd. Psykologin i marknaden blir tydligare då. Då poppar 26 upp som en faktor att räkna med. 3x28 är 78 och det är ju det vi lärt oss tidigare att detta tal är med och påverkar under dylika situationer. Det fina är att vi aldrig kan vara säkra, vilket gör att vi måste fokusera på utvecklingen och aktivt göra beräkningar löpande.

Ska index nu ge en rekyl? Det är troligt, speciellt om 1 552-nivån håller den närmaste tiden. Efter en viss tvekan och dragning nedåt bevakar vi 1 552, då ett genombrott ger oss anledning att sikta in oss på 1 578-1 582, där MA 200-kurvan ligger i dag, den är fallande och har värdet 1 582. Kurvan hinner på några dagar falla ytterligare några punkter men den utgör fortfarande ett motstånd.

Osäkerheten under kommande vecka ligger bland annat relaterat till New Yorkbörsen och det amerikanska mellanårsvalet. Det ser ut som om vi kan förvänta oss en hel del i spåren av utfallet. Oavsett hur valet faller ut. Ingen av sidorna ser ut att vilja acceptera resultatet om man förlorar. Det ser ut att fortsätta på samma sätt som när Demokraterna vägrat att acceptera att de förlorade 2016, enligt gällande regler. Vi har sett 2 år av tydligt agerande för att säkra ett positivt utfall i år.

Inget konstigt i detta, egentligen, då det är en upprepning av historien. Även om det inte sker på detaljnivå är historien redan skriven. Det ska bli mycket intressant att följa det hela under de kommande åren. Om historien upprepas ännu en gång kommer politikerna ta över allt mer och beskatta allt de kan och hämma den ekonomiska utvecklingen. Med minskat konsumtionsutrymme för genomsnittsindividen krymper ekonomin som helhet. UK har redan upplevt detta sedan de gick med i EU. Deras ekonomi har kontinuerligt minskat över åren.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,5 och 56,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 27,3 och 37,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,6 och 47,9 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 testade motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 testade motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,40 H 1 551,79 L 1 537,69)

OMXS30 har nu stigit 78 punkter sedan den 26 oktober och lågpunkten 1 474. Det gav oss 1 552 som högst under fredagen efter en uppgång under 169 timmar, vilket är det samma som 7 dagar. Läge för reaktion med andra ord. Oavsett fortsättningen är det läge för index att stanna upp vid 1 552 och tveka en del och dra sig ned mot 1 530, möjligen mer.

Uppgången har haft hjälp av de aktörer som ”Gick Bear” tidigare under oktober. När en vändning sker efter en intensiv nedgång är det många som agerar under kort tid och driver index hårt, då reaktionen uppåt inleds. Det var därför och med den vanliga rytmen vi för en vecka sedan tog med 1 551-1 552, som ett viktigt motstånd. Psykologin i marknaden blir tydligare då. Då poppar 26 upp som en faktor att räkna med. 3x28 är 78 och det är ju det vi lärt oss tidigare att detta tal är med och påverkar under dylika situationer. Det fina är att vi aldrig kan vara säkra, vilket gör att vi måste fokusera på utvecklingen och aktivt göra beräkningar löpande.

Ska index nu ge en rekyl? Det är troligt, speciellt om 1 552-nivån håller den närmaste tiden. Efter en viss tvekan och dragning nedåt bevakar vi 1 552, då ett genombrott ger oss anledning att sikta in oss på 1 578-1 582, där MA 200-kurvan ligger i dag, den är fallande och har värdet 1 582. Kurvan hinner på några dagar falla ytterligare några punkter men den utgör fortfarande ett motstånd.

Osäkerheten under kommande vecka ligger bland annat relaterat till New Yorkbörsen och det amerikanska mellanårsvalet. Det ser ut som om vi kan förvänta oss en hel del i spåren av utfallet. Oavsett hur valet faller ut. Ingen av sidorna ser ut att vilja acceptera resultatet om man förlorar. Det ser ut att fortsätta på samma sätt som när Demokraterna vägrat att acceptera att de förlorade 2016, enligt gällande regler. Vi har sett 2 år av tydligt agerande för att säkra ett positivt utfall i år.

Inget konstigt i detta, egentligen, då det är en upprepning av historien. Även om det inte sker på detaljnivå är historien redan skriven. Det ska bli mycket intressant att följa det hela under de kommande åren. Om historien upprepas ännu en gång kommer politikerna ta över allt mer och beskatta allt de kan och hämma den ekonomiska utvecklingen. Med minskat konsumtionsutrymme för genomsnittsindividen krymper ekonomin som helhet. UK har redan upplevt detta sedan de gick med i EU. Deras ekonomi har kontinuerligt minskat över åren.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,5 och 56,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 27,3 och 37,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,6 och 47,9 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 testade motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 testade motståndet

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,40 H 1 551,79 L 1 537,69)

OMXS30 har nu stigit 78 punkter sedan den 26 oktober och lågpunkten 1 474. Det gav oss 1 552 som högst under fredagen efter en uppgång under 169 timmar, vilket är det samma som 7 dagar. Läge för reaktion med andra ord. Oavsett fortsättningen är det läge för index att stanna upp vid 1 552 och tveka en del och dra sig ned mot 1 530, möjligen mer.

Uppgången har haft hjälp av de aktörer som ”Gick Bear” tidigare under oktober. När en vändning sker efter en intensiv nedgång är det många som agerar under kort tid och driver index hårt, då reaktionen uppåt inleds. Det var därför och med den vanliga rytmen vi för en vecka sedan tog med 1 551-1 552, som ett viktigt motstånd. Psykologin i marknaden blir tydligare då. Då poppar 26 upp som en faktor att räkna med. 3x28 är 78 och det är ju det vi lärt oss tidigare att detta tal är med och påverkar under dylika situationer. Det fina är att vi aldrig kan vara säkra, vilket gör att vi måste fokusera på utvecklingen och aktivt göra beräkningar löpande.

Ska index nu ge en rekyl? Det är troligt, speciellt om 1 552-nivån håller den närmaste tiden. Efter en viss tvekan och dragning nedåt bevakar vi 1 552, då ett genombrott ger oss anledning att sikta in oss på 1 578-1 582, där MA 200-kurvan ligger i dag, den är fallande och har värdet 1 582. Kurvan hinner på några dagar falla ytterligare några punkter men den utgör fortfarande ett motstånd.

Osäkerheten under kommande vecka ligger bland annat relaterat till New Yorkbörsen och det amerikanska mellanårsvalet. Det ser ut som om vi kan förvänta oss en hel del i spåren av utfallet. Oavsett hur valet faller ut. Ingen av sidorna ser ut att vilja acceptera resultatet om man förlorar. Det ser ut att fortsätta på samma sätt som när Demokraterna vägrat att acceptera att de förlorade 2016, enligt gällande regler. Vi har sett 2 år av tydligt agerande för att säkra ett positivt utfall i år.

Inget konstigt i detta, egentligen, då det är en upprepning av historien. Även om det inte sker på detaljnivå är historien redan skriven. Det ska bli mycket intressant att följa det hela under de kommande åren. Om historien upprepas ännu en gång kommer politikerna ta över allt mer och beskatta allt de kan och hämma den ekonomiska utvecklingen. Med minskat konsumtionsutrymme för genomsnittsindividen krymper ekonomin som helhet. UK har redan upplevt detta sedan de gick med i EU. Deras ekonomi har kontinuerligt minskat över åren.       

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,5 och 56,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 27,3 och 37,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 71,6 och 47,9 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 testade motståndet

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.