Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 avvaktande

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 539,01 H 1 550,66 L 1 534,69)

OMXS30 fortsätter i den fallande trend som bekräftades via den lägre toppen 1 677 den 3 oktober i år. Toppen kom in på 1 680 den 29 augusti. Fallet under oktober ska i första hand ses som en del i hela den rekylprocess som inleddes i dag för 1 år sedan med index på 1 682 den 6 november. Noteringen gav högsta värdet för hela 2017. Därefter inleddes en fas som i den mest negativa tolkningen är en toppformation inför en bestående nedgång under en längre tid.

Den tolkning vi fortfarande ser som mest trolig innebär att index sedan den 29 augusti i år är inne i en avslutande C-våg nedåt, vilken ska kunna bottna under innevarande kvartal och då in mot kommande månadsskifte november/december.

Det är i detta läge vi vill se de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan på låga nivåer inför en bottenformation och en förberedelse för en uppgång över årsskiftet och en bit in på första kvartalet 2019.

Ser vi på enskilda aktier har vi fortfarande historiskt sett en ovanlig situation, där grupper av aktier faller under ett flertal månader (10-15 månader) för att sedan vända uppåt i en motreaktion. Under tiden denna grupp faller har vi andra grupper av aktier som stiger relativt kraftigt, då det kapital som frigjorts från den första gruppen rent generellt placeras i denna andra grupp av aktier.

Vi har under hösten fått se många aktier som fallit kraftigt under lång tid och som nu börjar bygga bottenformationer inför en uppgångsfas. Till denna grupp kan vi foga Billerud, Electrolux, NetEnt, Betsson, Getinge, Hennes & Mauritz med flera aktier. I gruppen som stigit kraftigt under 2018 och skapat viktiga toppar under sensommaren och fram till senaste kvartalsskiftet hör Elekta, SOBI Swedish Match för att nämna några i denna grupp.

Det handlar om en i grunden positiv syn på aktiemarknaden men där man flyttar kapital mellan olika aktier och därmed får vi se stora kursrörelser i de aktier som berörs.

När vi sedan går in i 2019 handlar det om slutfasen av den långa uppgången som för index del inleddes våren 2009. Det blir mycket viktigt under 2019 att identifiera olika aktier som avslutar sina uppgångar och går in i toppformationer för att runda av uppgångarna och förbereda för större nedgångar under framförallt 2020 och 2021. Vi ser redan faktorer som påverkar denna process, där en allt starkare dollar är en viktig del som långsiktigt är stigande. Den stigande trenden för dollarn förväntas fortsätta under en längre tid. Självklart med tillfälliga avbrott under resans gång.

Vi räknar med att råvarorna och då i första hand i form av livsmedelspriserna håller på att bottna och förbereda mer bestående uppgångar på sikt. Kapitalströmmarna kommer att byta objekt över tiden, där livsmedelspriserna förväntas få en stark utveckling in mot 2023/2024. Till denna grupp får vi även foga Guld, Silver och Platina, som ska avsluta sina långa nedgångsfaser, Dessa nedgångar inleddes 2011 och framöver handlar det om att skapa bottenformation innan det är dags för ett trendbrott och nya långsiktiga uppgångar. Vi får räkna med att de stora kapitalströmmarna kommer byta riktning och söka sig från aktier till andra instrument under 2019 men framförallt under tiden därefter.

Nu närmast är det dags för mellanårsvalet i USA, som ser ut att få effekt på börserna i New York i första hand nu under november men troligen också för en längre tid. Oavsett vilket parti som förlorar kan vi utgå från att det kommer att bli en hel del processer i ett negativt efterspel. Konfrontationen mellan de båda grupperna kan förväntas öka och skapa ökade spänningar i samhället i stort.  

 

   Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och fortfarande på höga värden. Det ger oss anledning att över tiden räkna med en fortsatt nedgång.

Nedgången kom tvärt efter att indikatorn var stigande under sommaren fram till början av september. Vi vill se båda värdena ned mot 20 eller lägre för att få tydligare tecken på en förestående bottenformation och vändning uppåt.

Lång sikt: Månadsstochastic 43,5 och 55,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan september månad. Vändningen skedde från höga värden och efter att indikatorn skapat divergens med kursgrafen. Detta är oftast en stark indikation på nedgång, vilket vi sedan fått för index under hösten. Denna indikator visar oss att på medellång sikt får vi avvakta ytterligare en tid för att sedan få en motreaktion uppåt under ett flertal veckor.  

Medellång sikt: Veckostochastic 29,5 och 34,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande, kortsiktigt, efter att ha bottnat i samband med att index var ned till 1 474 den 26 oktober. Denna typ av uppgångar brukar ge en stigande trend i indikatorn under 1-3 veckor, där vi i dagsläget fått en uppgång under 1 vecka. Efter fredagens (2 nov) topp får vi räkna med ett tvekande och sedan en möjlig fortsatt uppgång innan en ny nedgång tar vid.  

Kort sikt: Dagsstochastic 72,4 och 56,1 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 avvaktande

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 avvaktande

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 539,01 H 1 550,66 L 1 534,69)

OMXS30 fortsätter i den fallande trend som bekräftades via den lägre toppen 1 677 den 3 oktober i år. Toppen kom in på 1 680 den 29 augusti. Fallet under oktober ska i första hand ses som en del i hela den rekylprocess som inleddes i dag för 1 år sedan med index på 1 682 den 6 november. Noteringen gav högsta värdet för hela 2017. Därefter inleddes en fas som i den mest negativa tolkningen är en toppformation inför en bestående nedgång under en längre tid.

Den tolkning vi fortfarande ser som mest trolig innebär att index sedan den 29 augusti i år är inne i en avslutande C-våg nedåt, vilken ska kunna bottna under innevarande kvartal och då in mot kommande månadsskifte november/december.

Det är i detta läge vi vill se de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan på låga nivåer inför en bottenformation och en förberedelse för en uppgång över årsskiftet och en bit in på första kvartalet 2019.

Ser vi på enskilda aktier har vi fortfarande historiskt sett en ovanlig situation, där grupper av aktier faller under ett flertal månader (10-15 månader) för att sedan vända uppåt i en motreaktion. Under tiden denna grupp faller har vi andra grupper av aktier som stiger relativt kraftigt, då det kapital som frigjorts från den första gruppen rent generellt placeras i denna andra grupp av aktier.

Vi har under hösten fått se många aktier som fallit kraftigt under lång tid och som nu börjar bygga bottenformationer inför en uppgångsfas. Till denna grupp kan vi foga Billerud, Electrolux, NetEnt, Betsson, Getinge, Hennes & Mauritz med flera aktier. I gruppen som stigit kraftigt under 2018 och skapat viktiga toppar under sensommaren och fram till senaste kvartalsskiftet hör Elekta, SOBI Swedish Match för att nämna några i denna grupp.

Det handlar om en i grunden positiv syn på aktiemarknaden men där man flyttar kapital mellan olika aktier och därmed får vi se stora kursrörelser i de aktier som berörs.

När vi sedan går in i 2019 handlar det om slutfasen av den långa uppgången som för index del inleddes våren 2009. Det blir mycket viktigt under 2019 att identifiera olika aktier som avslutar sina uppgångar och går in i toppformationer för att runda av uppgångarna och förbereda för större nedgångar under framförallt 2020 och 2021. Vi ser redan faktorer som påverkar denna process, där en allt starkare dollar är en viktig del som långsiktigt är stigande. Den stigande trenden för dollarn förväntas fortsätta under en längre tid. Självklart med tillfälliga avbrott under resans gång.

Vi räknar med att råvarorna och då i första hand i form av livsmedelspriserna håller på att bottna och förbereda mer bestående uppgångar på sikt. Kapitalströmmarna kommer att byta objekt över tiden, där livsmedelspriserna förväntas få en stark utveckling in mot 2023/2024. Till denna grupp får vi även foga Guld, Silver och Platina, som ska avsluta sina långa nedgångsfaser, Dessa nedgångar inleddes 2011 och framöver handlar det om att skapa bottenformation innan det är dags för ett trendbrott och nya långsiktiga uppgångar. Vi får räkna med att de stora kapitalströmmarna kommer byta riktning och söka sig från aktier till andra instrument under 2019 men framförallt under tiden därefter.

Nu närmast är det dags för mellanårsvalet i USA, som ser ut att få effekt på börserna i New York i första hand nu under november men troligen också för en längre tid. Oavsett vilket parti som förlorar kan vi utgå från att det kommer att bli en hel del processer i ett negativt efterspel. Konfrontationen mellan de båda grupperna kan förväntas öka och skapa ökade spänningar i samhället i stort.  

 

   Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och fortfarande på höga värden. Det ger oss anledning att över tiden räkna med en fortsatt nedgång.

Nedgången kom tvärt efter att indikatorn var stigande under sommaren fram till början av september. Vi vill se båda värdena ned mot 20 eller lägre för att få tydligare tecken på en förestående bottenformation och vändning uppåt.

Lång sikt: Månadsstochastic 43,5 och 55,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan september månad. Vändningen skedde från höga värden och efter att indikatorn skapat divergens med kursgrafen. Detta är oftast en stark indikation på nedgång, vilket vi sedan fått för index under hösten. Denna indikator visar oss att på medellång sikt får vi avvakta ytterligare en tid för att sedan få en motreaktion uppåt under ett flertal veckor.  

Medellång sikt: Veckostochastic 29,5 och 34,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande, kortsiktigt, efter att ha bottnat i samband med att index var ned till 1 474 den 26 oktober. Denna typ av uppgångar brukar ge en stigande trend i indikatorn under 1-3 veckor, där vi i dagsläget fått en uppgång under 1 vecka. Efter fredagens (2 nov) topp får vi räkna med ett tvekande och sedan en möjlig fortsatt uppgång innan en ny nedgång tar vid.  

Kort sikt: Dagsstochastic 72,4 och 56,1 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 avvaktande

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 avvaktande

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 539,01 H 1 550,66 L 1 534,69)

OMXS30 fortsätter i den fallande trend som bekräftades via den lägre toppen 1 677 den 3 oktober i år. Toppen kom in på 1 680 den 29 augusti. Fallet under oktober ska i första hand ses som en del i hela den rekylprocess som inleddes i dag för 1 år sedan med index på 1 682 den 6 november. Noteringen gav högsta värdet för hela 2017. Därefter inleddes en fas som i den mest negativa tolkningen är en toppformation inför en bestående nedgång under en längre tid.

Den tolkning vi fortfarande ser som mest trolig innebär att index sedan den 29 augusti i år är inne i en avslutande C-våg nedåt, vilken ska kunna bottna under innevarande kvartal och då in mot kommande månadsskifte november/december.

Det är i detta läge vi vill se de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan på låga nivåer inför en bottenformation och en förberedelse för en uppgång över årsskiftet och en bit in på första kvartalet 2019.

Ser vi på enskilda aktier har vi fortfarande historiskt sett en ovanlig situation, där grupper av aktier faller under ett flertal månader (10-15 månader) för att sedan vända uppåt i en motreaktion. Under tiden denna grupp faller har vi andra grupper av aktier som stiger relativt kraftigt, då det kapital som frigjorts från den första gruppen rent generellt placeras i denna andra grupp av aktier.

Vi har under hösten fått se många aktier som fallit kraftigt under lång tid och som nu börjar bygga bottenformationer inför en uppgångsfas. Till denna grupp kan vi foga Billerud, Electrolux, NetEnt, Betsson, Getinge, Hennes & Mauritz med flera aktier. I gruppen som stigit kraftigt under 2018 och skapat viktiga toppar under sensommaren och fram till senaste kvartalsskiftet hör Elekta, SOBI Swedish Match för att nämna några i denna grupp.

Det handlar om en i grunden positiv syn på aktiemarknaden men där man flyttar kapital mellan olika aktier och därmed får vi se stora kursrörelser i de aktier som berörs.

När vi sedan går in i 2019 handlar det om slutfasen av den långa uppgången som för index del inleddes våren 2009. Det blir mycket viktigt under 2019 att identifiera olika aktier som avslutar sina uppgångar och går in i toppformationer för att runda av uppgångarna och förbereda för större nedgångar under framförallt 2020 och 2021. Vi ser redan faktorer som påverkar denna process, där en allt starkare dollar är en viktig del som långsiktigt är stigande. Den stigande trenden för dollarn förväntas fortsätta under en längre tid. Självklart med tillfälliga avbrott under resans gång.

Vi räknar med att råvarorna och då i första hand i form av livsmedelspriserna håller på att bottna och förbereda mer bestående uppgångar på sikt. Kapitalströmmarna kommer att byta objekt över tiden, där livsmedelspriserna förväntas få en stark utveckling in mot 2023/2024. Till denna grupp får vi även foga Guld, Silver och Platina, som ska avsluta sina långa nedgångsfaser, Dessa nedgångar inleddes 2011 och framöver handlar det om att skapa bottenformation innan det är dags för ett trendbrott och nya långsiktiga uppgångar. Vi får räkna med att de stora kapitalströmmarna kommer byta riktning och söka sig från aktier till andra instrument under 2019 men framförallt under tiden därefter.

Nu närmast är det dags för mellanårsvalet i USA, som ser ut att få effekt på börserna i New York i första hand nu under november men troligen också för en längre tid. Oavsett vilket parti som förlorar kan vi utgå från att det kommer att bli en hel del processer i ett negativt efterspel. Konfrontationen mellan de båda grupperna kan förväntas öka och skapa ökade spänningar i samhället i stort.  

 

   Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och fortfarande på höga värden. Det ger oss anledning att över tiden räkna med en fortsatt nedgång.

Nedgången kom tvärt efter att indikatorn var stigande under sommaren fram till början av september. Vi vill se båda värdena ned mot 20 eller lägre för att få tydligare tecken på en förestående bottenformation och vändning uppåt.

Lång sikt: Månadsstochastic 43,5 och 55,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan september månad. Vändningen skedde från höga värden och efter att indikatorn skapat divergens med kursgrafen. Detta är oftast en stark indikation på nedgång, vilket vi sedan fått för index under hösten. Denna indikator visar oss att på medellång sikt får vi avvakta ytterligare en tid för att sedan få en motreaktion uppåt under ett flertal veckor.  

Medellång sikt: Veckostochastic 29,5 och 34,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande, kortsiktigt, efter att ha bottnat i samband med att index var ned till 1 474 den 26 oktober. Denna typ av uppgångar brukar ge en stigande trend i indikatorn under 1-3 veckor, där vi i dagsläget fått en uppgång under 1 vecka. Efter fredagens (2 nov) topp får vi räkna med ett tvekande och sedan en möjlig fortsatt uppgång innan en ny nedgång tar vid.  

Kort sikt: Dagsstochastic 72,4 och 56,1 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 avvaktande

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 avvaktande

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 539,01 H 1 550,66 L 1 534,69)

OMXS30 fortsätter i den fallande trend som bekräftades via den lägre toppen 1 677 den 3 oktober i år. Toppen kom in på 1 680 den 29 augusti. Fallet under oktober ska i första hand ses som en del i hela den rekylprocess som inleddes i dag för 1 år sedan med index på 1 682 den 6 november. Noteringen gav högsta värdet för hela 2017. Därefter inleddes en fas som i den mest negativa tolkningen är en toppformation inför en bestående nedgång under en längre tid.

Den tolkning vi fortfarande ser som mest trolig innebär att index sedan den 29 augusti i år är inne i en avslutande C-våg nedåt, vilken ska kunna bottna under innevarande kvartal och då in mot kommande månadsskifte november/december.

Det är i detta läge vi vill se de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan på låga nivåer inför en bottenformation och en förberedelse för en uppgång över årsskiftet och en bit in på första kvartalet 2019.

Ser vi på enskilda aktier har vi fortfarande historiskt sett en ovanlig situation, där grupper av aktier faller under ett flertal månader (10-15 månader) för att sedan vända uppåt i en motreaktion. Under tiden denna grupp faller har vi andra grupper av aktier som stiger relativt kraftigt, då det kapital som frigjorts från den första gruppen rent generellt placeras i denna andra grupp av aktier.

Vi har under hösten fått se många aktier som fallit kraftigt under lång tid och som nu börjar bygga bottenformationer inför en uppgångsfas. Till denna grupp kan vi foga Billerud, Electrolux, NetEnt, Betsson, Getinge, Hennes & Mauritz med flera aktier. I gruppen som stigit kraftigt under 2018 och skapat viktiga toppar under sensommaren och fram till senaste kvartalsskiftet hör Elekta, SOBI Swedish Match för att nämna några i denna grupp.

Det handlar om en i grunden positiv syn på aktiemarknaden men där man flyttar kapital mellan olika aktier och därmed får vi se stora kursrörelser i de aktier som berörs.

När vi sedan går in i 2019 handlar det om slutfasen av den långa uppgången som för index del inleddes våren 2009. Det blir mycket viktigt under 2019 att identifiera olika aktier som avslutar sina uppgångar och går in i toppformationer för att runda av uppgångarna och förbereda för större nedgångar under framförallt 2020 och 2021. Vi ser redan faktorer som påverkar denna process, där en allt starkare dollar är en viktig del som långsiktigt är stigande. Den stigande trenden för dollarn förväntas fortsätta under en längre tid. Självklart med tillfälliga avbrott under resans gång.

Vi räknar med att råvarorna och då i första hand i form av livsmedelspriserna håller på att bottna och förbereda mer bestående uppgångar på sikt. Kapitalströmmarna kommer att byta objekt över tiden, där livsmedelspriserna förväntas få en stark utveckling in mot 2023/2024. Till denna grupp får vi även foga Guld, Silver och Platina, som ska avsluta sina långa nedgångsfaser, Dessa nedgångar inleddes 2011 och framöver handlar det om att skapa bottenformation innan det är dags för ett trendbrott och nya långsiktiga uppgångar. Vi får räkna med att de stora kapitalströmmarna kommer byta riktning och söka sig från aktier till andra instrument under 2019 men framförallt under tiden därefter.

Nu närmast är det dags för mellanårsvalet i USA, som ser ut att få effekt på börserna i New York i första hand nu under november men troligen också för en längre tid. Oavsett vilket parti som förlorar kan vi utgå från att det kommer att bli en hel del processer i ett negativt efterspel. Konfrontationen mellan de båda grupperna kan förväntas öka och skapa ökade spänningar i samhället i stort.  

 

   Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och fortfarande på höga värden. Det ger oss anledning att över tiden räkna med en fortsatt nedgång.

Nedgången kom tvärt efter att indikatorn var stigande under sommaren fram till början av september. Vi vill se båda värdena ned mot 20 eller lägre för att få tydligare tecken på en förestående bottenformation och vändning uppåt.

Lång sikt: Månadsstochastic 43,5 och 55,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan september månad. Vändningen skedde från höga värden och efter att indikatorn skapat divergens med kursgrafen. Detta är oftast en stark indikation på nedgång, vilket vi sedan fått för index under hösten. Denna indikator visar oss att på medellång sikt får vi avvakta ytterligare en tid för att sedan få en motreaktion uppåt under ett flertal veckor.  

Medellång sikt: Veckostochastic 29,5 och 34,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande, kortsiktigt, efter att ha bottnat i samband med att index var ned till 1 474 den 26 oktober. Denna typ av uppgångar brukar ge en stigande trend i indikatorn under 1-3 veckor, där vi i dagsläget fått en uppgång under 1 vecka. Efter fredagens (2 nov) topp får vi räkna med ett tvekande och sedan en möjlig fortsatt uppgång innan en ny nedgång tar vid.  

Kort sikt: Dagsstochastic 72,4 och 56,1 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 avvaktande

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 avvaktande

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 539,01 H 1 550,66 L 1 534,69)

OMXS30 fortsätter i den fallande trend som bekräftades via den lägre toppen 1 677 den 3 oktober i år. Toppen kom in på 1 680 den 29 augusti. Fallet under oktober ska i första hand ses som en del i hela den rekylprocess som inleddes i dag för 1 år sedan med index på 1 682 den 6 november. Noteringen gav högsta värdet för hela 2017. Därefter inleddes en fas som i den mest negativa tolkningen är en toppformation inför en bestående nedgång under en längre tid.

Den tolkning vi fortfarande ser som mest trolig innebär att index sedan den 29 augusti i år är inne i en avslutande C-våg nedåt, vilken ska kunna bottna under innevarande kvartal och då in mot kommande månadsskifte november/december.

Det är i detta läge vi vill se de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan på låga nivåer inför en bottenformation och en förberedelse för en uppgång över årsskiftet och en bit in på första kvartalet 2019.

Ser vi på enskilda aktier har vi fortfarande historiskt sett en ovanlig situation, där grupper av aktier faller under ett flertal månader (10-15 månader) för att sedan vända uppåt i en motreaktion. Under tiden denna grupp faller har vi andra grupper av aktier som stiger relativt kraftigt, då det kapital som frigjorts från den första gruppen rent generellt placeras i denna andra grupp av aktier.

Vi har under hösten fått se många aktier som fallit kraftigt under lång tid och som nu börjar bygga bottenformationer inför en uppgångsfas. Till denna grupp kan vi foga Billerud, Electrolux, NetEnt, Betsson, Getinge, Hennes & Mauritz med flera aktier. I gruppen som stigit kraftigt under 2018 och skapat viktiga toppar under sensommaren och fram till senaste kvartalsskiftet hör Elekta, SOBI Swedish Match för att nämna några i denna grupp.

Det handlar om en i grunden positiv syn på aktiemarknaden men där man flyttar kapital mellan olika aktier och därmed får vi se stora kursrörelser i de aktier som berörs.

När vi sedan går in i 2019 handlar det om slutfasen av den långa uppgången som för index del inleddes våren 2009. Det blir mycket viktigt under 2019 att identifiera olika aktier som avslutar sina uppgångar och går in i toppformationer för att runda av uppgångarna och förbereda för större nedgångar under framförallt 2020 och 2021. Vi ser redan faktorer som påverkar denna process, där en allt starkare dollar är en viktig del som långsiktigt är stigande. Den stigande trenden för dollarn förväntas fortsätta under en längre tid. Självklart med tillfälliga avbrott under resans gång.

Vi räknar med att råvarorna och då i första hand i form av livsmedelspriserna håller på att bottna och förbereda mer bestående uppgångar på sikt. Kapitalströmmarna kommer att byta objekt över tiden, där livsmedelspriserna förväntas få en stark utveckling in mot 2023/2024. Till denna grupp får vi även foga Guld, Silver och Platina, som ska avsluta sina långa nedgångsfaser, Dessa nedgångar inleddes 2011 och framöver handlar det om att skapa bottenformation innan det är dags för ett trendbrott och nya långsiktiga uppgångar. Vi får räkna med att de stora kapitalströmmarna kommer byta riktning och söka sig från aktier till andra instrument under 2019 men framförallt under tiden därefter.

Nu närmast är det dags för mellanårsvalet i USA, som ser ut att få effekt på börserna i New York i första hand nu under november men troligen också för en längre tid. Oavsett vilket parti som förlorar kan vi utgå från att det kommer att bli en hel del processer i ett negativt efterspel. Konfrontationen mellan de båda grupperna kan förväntas öka och skapa ökade spänningar i samhället i stort.  

 

   Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och fortfarande på höga värden. Det ger oss anledning att över tiden räkna med en fortsatt nedgång.

Nedgången kom tvärt efter att indikatorn var stigande under sommaren fram till början av september. Vi vill se båda värdena ned mot 20 eller lägre för att få tydligare tecken på en förestående bottenformation och vändning uppåt.

Lång sikt: Månadsstochastic 43,5 och 55,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan september månad. Vändningen skedde från höga värden och efter att indikatorn skapat divergens med kursgrafen. Detta är oftast en stark indikation på nedgång, vilket vi sedan fått för index under hösten. Denna indikator visar oss att på medellång sikt får vi avvakta ytterligare en tid för att sedan få en motreaktion uppåt under ett flertal veckor.  

Medellång sikt: Veckostochastic 29,5 och 34,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande, kortsiktigt, efter att ha bottnat i samband med att index var ned till 1 474 den 26 oktober. Denna typ av uppgångar brukar ge en stigande trend i indikatorn under 1-3 veckor, där vi i dagsläget fått en uppgång under 1 vecka. Efter fredagens (2 nov) topp får vi räkna med ett tvekande och sedan en möjlig fortsatt uppgång innan en ny nedgång tar vid.  

Kort sikt: Dagsstochastic 72,4 och 56,1 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 avvaktande

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 avvaktande

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 539,01 H 1 550,66 L 1 534,69)

OMXS30 fortsätter i den fallande trend som bekräftades via den lägre toppen 1 677 den 3 oktober i år. Toppen kom in på 1 680 den 29 augusti. Fallet under oktober ska i första hand ses som en del i hela den rekylprocess som inleddes i dag för 1 år sedan med index på 1 682 den 6 november. Noteringen gav högsta värdet för hela 2017. Därefter inleddes en fas som i den mest negativa tolkningen är en toppformation inför en bestående nedgång under en längre tid.

Den tolkning vi fortfarande ser som mest trolig innebär att index sedan den 29 augusti i år är inne i en avslutande C-våg nedåt, vilken ska kunna bottna under innevarande kvartal och då in mot kommande månadsskifte november/december.

Det är i detta läge vi vill se de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan på låga nivåer inför en bottenformation och en förberedelse för en uppgång över årsskiftet och en bit in på första kvartalet 2019.

Ser vi på enskilda aktier har vi fortfarande historiskt sett en ovanlig situation, där grupper av aktier faller under ett flertal månader (10-15 månader) för att sedan vända uppåt i en motreaktion. Under tiden denna grupp faller har vi andra grupper av aktier som stiger relativt kraftigt, då det kapital som frigjorts från den första gruppen rent generellt placeras i denna andra grupp av aktier.

Vi har under hösten fått se många aktier som fallit kraftigt under lång tid och som nu börjar bygga bottenformationer inför en uppgångsfas. Till denna grupp kan vi foga Billerud, Electrolux, NetEnt, Betsson, Getinge, Hennes & Mauritz med flera aktier. I gruppen som stigit kraftigt under 2018 och skapat viktiga toppar under sensommaren och fram till senaste kvartalsskiftet hör Elekta, SOBI Swedish Match för att nämna några i denna grupp.

Det handlar om en i grunden positiv syn på aktiemarknaden men där man flyttar kapital mellan olika aktier och därmed får vi se stora kursrörelser i de aktier som berörs.

När vi sedan går in i 2019 handlar det om slutfasen av den långa uppgången som för index del inleddes våren 2009. Det blir mycket viktigt under 2019 att identifiera olika aktier som avslutar sina uppgångar och går in i toppformationer för att runda av uppgångarna och förbereda för större nedgångar under framförallt 2020 och 2021. Vi ser redan faktorer som påverkar denna process, där en allt starkare dollar är en viktig del som långsiktigt är stigande. Den stigande trenden för dollarn förväntas fortsätta under en längre tid. Självklart med tillfälliga avbrott under resans gång.

Vi räknar med att råvarorna och då i första hand i form av livsmedelspriserna håller på att bottna och förbereda mer bestående uppgångar på sikt. Kapitalströmmarna kommer att byta objekt över tiden, där livsmedelspriserna förväntas få en stark utveckling in mot 2023/2024. Till denna grupp får vi även foga Guld, Silver och Platina, som ska avsluta sina långa nedgångsfaser, Dessa nedgångar inleddes 2011 och framöver handlar det om att skapa bottenformation innan det är dags för ett trendbrott och nya långsiktiga uppgångar. Vi får räkna med att de stora kapitalströmmarna kommer byta riktning och söka sig från aktier till andra instrument under 2019 men framförallt under tiden därefter.

Nu närmast är det dags för mellanårsvalet i USA, som ser ut att få effekt på börserna i New York i första hand nu under november men troligen också för en längre tid. Oavsett vilket parti som förlorar kan vi utgå från att det kommer att bli en hel del processer i ett negativt efterspel. Konfrontationen mellan de båda grupperna kan förväntas öka och skapa ökade spänningar i samhället i stort.  

 

   Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och fortfarande på höga värden. Det ger oss anledning att över tiden räkna med en fortsatt nedgång.

Nedgången kom tvärt efter att indikatorn var stigande under sommaren fram till början av september. Vi vill se båda värdena ned mot 20 eller lägre för att få tydligare tecken på en förestående bottenformation och vändning uppåt.

Lång sikt: Månadsstochastic 43,5 och 55,2 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna är fallande sedan september månad. Vändningen skedde från höga värden och efter att indikatorn skapat divergens med kursgrafen. Detta är oftast en stark indikation på nedgång, vilket vi sedan fått för index under hösten. Denna indikator visar oss att på medellång sikt får vi avvakta ytterligare en tid för att sedan få en motreaktion uppåt under ett flertal veckor.  

Medellång sikt: Veckostochastic 29,5 och 34,8 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna är stigande, kortsiktigt, efter att ha bottnat i samband med att index var ned till 1 474 den 26 oktober. Denna typ av uppgångar brukar ge en stigande trend i indikatorn under 1-3 veckor, där vi i dagsläget fått en uppgång under 1 vecka. Efter fredagens (2 nov) topp får vi räkna med ett tvekande och sedan en möjlig fortsatt uppgång innan en ny nedgång tar vid.  

Kort sikt: Dagsstochastic 72,4 och 56,1 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 avvaktande

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.