Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 möter motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 538,69 H 1 547,42 L 1 535,06)

OMXS30 steg till 1 547, som högst under onsdagen för att sedan backa en del. Mellanårsvalet i USA gav dock ett rally för de bredare indexen och skapade en grund för en fortsatt positiv utveckling i Europa under torsdagen. Marknadens lättnad i New York bygger delvis på att man räknar med att båda partierna ska kunna enas om utbyggnaden av infrastrukturen i landet. Den delen skulle då gynna den ekonomiska utvecklingen. Nu fokuserar marknaden på det aktuella FEDmötet, där man inte förväntar sig en räntehöjning denna gång i november. FED har tidigare aviserat att man ska höja räntan ytterligare en gång under året och då pekat ut december som aktuell för en höjning.

Vårt index klassas fortfarande som varande i en fallande trend efter den lägre toppen 1 677 den 3 oktober. Utvecklingen går nu in i ett viktigt skede, där vi tidigare räknat med att en hel del aktier redan bottnat i och med lågpunkter i oktober och för vissa aktier ännu tidigare. Index har signalerat för en viktig reaktionspunkt i samband med kommande måndagsskifte, där vi räknat med att index skapar en ny lågpunkt inför en uppgång in mot och över årsskiftet. Index kan om nedgången blir relativt liten också skapa en högre botten, vilket om det sker ger en mer positiv bild inför årsskiftet.

Vi får under de närmaste dagarna se hur det hela utvecklas, där vi nu ska bevaka motståndet vid 1 552-1 553. MA 200 är fallande med ett värde efter onsdagen på 1 578-1 580. MA 50 och MA 100 är båda fallande med värden strax under 1 600-nivån. Värden för dessa två medeltal går nu in mot en skärningspunkt den närmaste tiden. Vi får då bevaka om detta ger en reaktion i marknaden, då MA 50 är på väg att skära MA 100 uppifrån.

Det är bara de dagsbaserad tekniska indikatorerna av de tekniska indikatorerna nedan som är stigande och vi får följa denna indikator mot högre nivåer i det att index ska kunna ge en del mer på uppsidan relaterat till onsdagens stängning 1 539.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 43,4 och 55,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,4 och 34,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 77,6 och 66,8 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 möter motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 möter motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 538,69 H 1 547,42 L 1 535,06)

OMXS30 steg till 1 547, som högst under onsdagen för att sedan backa en del. Mellanårsvalet i USA gav dock ett rally för de bredare indexen och skapade en grund för en fortsatt positiv utveckling i Europa under torsdagen. Marknadens lättnad i New York bygger delvis på att man räknar med att båda partierna ska kunna enas om utbyggnaden av infrastrukturen i landet. Den delen skulle då gynna den ekonomiska utvecklingen. Nu fokuserar marknaden på det aktuella FEDmötet, där man inte förväntar sig en räntehöjning denna gång i november. FED har tidigare aviserat att man ska höja räntan ytterligare en gång under året och då pekat ut december som aktuell för en höjning.

Vårt index klassas fortfarande som varande i en fallande trend efter den lägre toppen 1 677 den 3 oktober. Utvecklingen går nu in i ett viktigt skede, där vi tidigare räknat med att en hel del aktier redan bottnat i och med lågpunkter i oktober och för vissa aktier ännu tidigare. Index har signalerat för en viktig reaktionspunkt i samband med kommande måndagsskifte, där vi räknat med att index skapar en ny lågpunkt inför en uppgång in mot och över årsskiftet. Index kan om nedgången blir relativt liten också skapa en högre botten, vilket om det sker ger en mer positiv bild inför årsskiftet.

Vi får under de närmaste dagarna se hur det hela utvecklas, där vi nu ska bevaka motståndet vid 1 552-1 553. MA 200 är fallande med ett värde efter onsdagen på 1 578-1 580. MA 50 och MA 100 är båda fallande med värden strax under 1 600-nivån. Värden för dessa två medeltal går nu in mot en skärningspunkt den närmaste tiden. Vi får då bevaka om detta ger en reaktion i marknaden, då MA 50 är på väg att skära MA 100 uppifrån.

Det är bara de dagsbaserad tekniska indikatorerna av de tekniska indikatorerna nedan som är stigande och vi får följa denna indikator mot högre nivåer i det att index ska kunna ge en del mer på uppsidan relaterat till onsdagens stängning 1 539.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 43,4 och 55,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,4 och 34,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 77,6 och 66,8 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 möter motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 möter motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 538,69 H 1 547,42 L 1 535,06)

OMXS30 steg till 1 547, som högst under onsdagen för att sedan backa en del. Mellanårsvalet i USA gav dock ett rally för de bredare indexen och skapade en grund för en fortsatt positiv utveckling i Europa under torsdagen. Marknadens lättnad i New York bygger delvis på att man räknar med att båda partierna ska kunna enas om utbyggnaden av infrastrukturen i landet. Den delen skulle då gynna den ekonomiska utvecklingen. Nu fokuserar marknaden på det aktuella FEDmötet, där man inte förväntar sig en räntehöjning denna gång i november. FED har tidigare aviserat att man ska höja räntan ytterligare en gång under året och då pekat ut december som aktuell för en höjning.

Vårt index klassas fortfarande som varande i en fallande trend efter den lägre toppen 1 677 den 3 oktober. Utvecklingen går nu in i ett viktigt skede, där vi tidigare räknat med att en hel del aktier redan bottnat i och med lågpunkter i oktober och för vissa aktier ännu tidigare. Index har signalerat för en viktig reaktionspunkt i samband med kommande måndagsskifte, där vi räknat med att index skapar en ny lågpunkt inför en uppgång in mot och över årsskiftet. Index kan om nedgången blir relativt liten också skapa en högre botten, vilket om det sker ger en mer positiv bild inför årsskiftet.

Vi får under de närmaste dagarna se hur det hela utvecklas, där vi nu ska bevaka motståndet vid 1 552-1 553. MA 200 är fallande med ett värde efter onsdagen på 1 578-1 580. MA 50 och MA 100 är båda fallande med värden strax under 1 600-nivån. Värden för dessa två medeltal går nu in mot en skärningspunkt den närmaste tiden. Vi får då bevaka om detta ger en reaktion i marknaden, då MA 50 är på väg att skära MA 100 uppifrån.

Det är bara de dagsbaserad tekniska indikatorerna av de tekniska indikatorerna nedan som är stigande och vi får följa denna indikator mot högre nivåer i det att index ska kunna ge en del mer på uppsidan relaterat till onsdagens stängning 1 539.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 43,4 och 55,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,4 och 34,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 77,6 och 66,8 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 möter motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 möter motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 538,69 H 1 547,42 L 1 535,06)

OMXS30 steg till 1 547, som högst under onsdagen för att sedan backa en del. Mellanårsvalet i USA gav dock ett rally för de bredare indexen och skapade en grund för en fortsatt positiv utveckling i Europa under torsdagen. Marknadens lättnad i New York bygger delvis på att man räknar med att båda partierna ska kunna enas om utbyggnaden av infrastrukturen i landet. Den delen skulle då gynna den ekonomiska utvecklingen. Nu fokuserar marknaden på det aktuella FEDmötet, där man inte förväntar sig en räntehöjning denna gång i november. FED har tidigare aviserat att man ska höja räntan ytterligare en gång under året och då pekat ut december som aktuell för en höjning.

Vårt index klassas fortfarande som varande i en fallande trend efter den lägre toppen 1 677 den 3 oktober. Utvecklingen går nu in i ett viktigt skede, där vi tidigare räknat med att en hel del aktier redan bottnat i och med lågpunkter i oktober och för vissa aktier ännu tidigare. Index har signalerat för en viktig reaktionspunkt i samband med kommande måndagsskifte, där vi räknat med att index skapar en ny lågpunkt inför en uppgång in mot och över årsskiftet. Index kan om nedgången blir relativt liten också skapa en högre botten, vilket om det sker ger en mer positiv bild inför årsskiftet.

Vi får under de närmaste dagarna se hur det hela utvecklas, där vi nu ska bevaka motståndet vid 1 552-1 553. MA 200 är fallande med ett värde efter onsdagen på 1 578-1 580. MA 50 och MA 100 är båda fallande med värden strax under 1 600-nivån. Värden för dessa två medeltal går nu in mot en skärningspunkt den närmaste tiden. Vi får då bevaka om detta ger en reaktion i marknaden, då MA 50 är på väg att skära MA 100 uppifrån.

Det är bara de dagsbaserad tekniska indikatorerna av de tekniska indikatorerna nedan som är stigande och vi får följa denna indikator mot högre nivåer i det att index ska kunna ge en del mer på uppsidan relaterat till onsdagens stängning 1 539.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 43,4 och 55,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,4 och 34,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 77,6 och 66,8 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 möter motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 möter motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 538,69 H 1 547,42 L 1 535,06)

OMXS30 steg till 1 547, som högst under onsdagen för att sedan backa en del. Mellanårsvalet i USA gav dock ett rally för de bredare indexen och skapade en grund för en fortsatt positiv utveckling i Europa under torsdagen. Marknadens lättnad i New York bygger delvis på att man räknar med att båda partierna ska kunna enas om utbyggnaden av infrastrukturen i landet. Den delen skulle då gynna den ekonomiska utvecklingen. Nu fokuserar marknaden på det aktuella FEDmötet, där man inte förväntar sig en räntehöjning denna gång i november. FED har tidigare aviserat att man ska höja räntan ytterligare en gång under året och då pekat ut december som aktuell för en höjning.

Vårt index klassas fortfarande som varande i en fallande trend efter den lägre toppen 1 677 den 3 oktober. Utvecklingen går nu in i ett viktigt skede, där vi tidigare räknat med att en hel del aktier redan bottnat i och med lågpunkter i oktober och för vissa aktier ännu tidigare. Index har signalerat för en viktig reaktionspunkt i samband med kommande måndagsskifte, där vi räknat med att index skapar en ny lågpunkt inför en uppgång in mot och över årsskiftet. Index kan om nedgången blir relativt liten också skapa en högre botten, vilket om det sker ger en mer positiv bild inför årsskiftet.

Vi får under de närmaste dagarna se hur det hela utvecklas, där vi nu ska bevaka motståndet vid 1 552-1 553. MA 200 är fallande med ett värde efter onsdagen på 1 578-1 580. MA 50 och MA 100 är båda fallande med värden strax under 1 600-nivån. Värden för dessa två medeltal går nu in mot en skärningspunkt den närmaste tiden. Vi får då bevaka om detta ger en reaktion i marknaden, då MA 50 är på väg att skära MA 100 uppifrån.

Det är bara de dagsbaserad tekniska indikatorerna av de tekniska indikatorerna nedan som är stigande och vi får följa denna indikator mot högre nivåer i det att index ska kunna ge en del mer på uppsidan relaterat till onsdagens stängning 1 539.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 43,4 och 55,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,4 och 34,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 77,6 och 66,8 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 möter motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 möter motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 538,69 H 1 547,42 L 1 535,06)

OMXS30 steg till 1 547, som högst under onsdagen för att sedan backa en del. Mellanårsvalet i USA gav dock ett rally för de bredare indexen och skapade en grund för en fortsatt positiv utveckling i Europa under torsdagen. Marknadens lättnad i New York bygger delvis på att man räknar med att båda partierna ska kunna enas om utbyggnaden av infrastrukturen i landet. Den delen skulle då gynna den ekonomiska utvecklingen. Nu fokuserar marknaden på det aktuella FEDmötet, där man inte förväntar sig en räntehöjning denna gång i november. FED har tidigare aviserat att man ska höja räntan ytterligare en gång under året och då pekat ut december som aktuell för en höjning.

Vårt index klassas fortfarande som varande i en fallande trend efter den lägre toppen 1 677 den 3 oktober. Utvecklingen går nu in i ett viktigt skede, där vi tidigare räknat med att en hel del aktier redan bottnat i och med lågpunkter i oktober och för vissa aktier ännu tidigare. Index har signalerat för en viktig reaktionspunkt i samband med kommande måndagsskifte, där vi räknat med att index skapar en ny lågpunkt inför en uppgång in mot och över årsskiftet. Index kan om nedgången blir relativt liten också skapa en högre botten, vilket om det sker ger en mer positiv bild inför årsskiftet.

Vi får under de närmaste dagarna se hur det hela utvecklas, där vi nu ska bevaka motståndet vid 1 552-1 553. MA 200 är fallande med ett värde efter onsdagen på 1 578-1 580. MA 50 och MA 100 är båda fallande med värden strax under 1 600-nivån. Värden för dessa två medeltal går nu in mot en skärningspunkt den närmaste tiden. Vi får då bevaka om detta ger en reaktion i marknaden, då MA 50 är på väg att skära MA 100 uppifrån.

Det är bara de dagsbaserad tekniska indikatorerna av de tekniska indikatorerna nedan som är stigande och vi får följa denna indikator mot högre nivåer i det att index ska kunna ge en del mer på uppsidan relaterat till onsdagens stängning 1 539.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 43,4 och 55,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,4 och 34,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 77,6 och 66,8 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 möter motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.