Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 framme vid MA 50

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 529,78 H 1 544,39 L 1 523,88)

OMXS30 tog ett ordentligt kliv uppåt under måndagen med 1 544, som högsta notering. Uppgången från den 20 november och 1 448 är därmed 96 punkter (+6,6%) som mest och det på 13 dagar. Utvecklingen nu i början av december är av betydelse, då vi förväntar oss en reaktion denna vecka. Det ger oss anledning att bevaka en kommande topp under veckan inför en reaktion nedåt. Just nu lägger vi lite extra fokus på 6-7 november och ser om vi kan få in värden på 1 552, 1 578 eller 1 604. Värdena är inte skrivna i sten men väl med en rytm på 26 punkter mellan varje nivå. Uppgången från 1 448 till 1552 baseras på samma rörelse, där 104 punkter i detta falla ger 4 x 26.

Det vi kan se nu närmast är att MA 50-kurvan har ett värde på 1 546 i dag och är det första motstånd index stöter på. 1 552 utgör toppen från den 2 november och med sin rytm på 34 dagar är det den som ger oss 6-7 december, som möjlig reaktionspunkt. Börserna i New York är stängda under onsdagen, vilket förväntas fördröjer en reaktion till senare delen av veckan.

Det vi ser är att H&M redan reagerade på sin rytm på 53 dagar redan efter fredagens toppnotering strax över 170 kronor. Ytterligare aktier gav sina inledande reaktioner under måndagen, där E-lux gav sin topp på 214,50 kronor under dagen innan en reaktion tog vid. Det är som vanligt med andra ord. Varje aktie har som vi vet sin reaktionspunkt och dessa ska sedan sammanvägas till en reaktion i index, som hade sin 96:e dag under måndagen. 96 dagar räknat från den 29 augusti och 1 680.

Av den anledningen var det inte förvånande att index tappade 15 punkter (-0,97%) under måndagen i en första tillfällig reaktion.  

Med en stängning över 1 552 är det nästa värde i kedjan ovan som är aktuellt men som alltid måste en nivå brytas för att nästa nivå ska bli aktuell.

Långsiktigt är rekylfasen från toppen den 6 november 2017 ännu inte klar, vilket gör att vi klassar uppgången sedan den 20 november som tillfällig men att den har både kraft och intensitet.

MA 100- och MA 200-kurvorna ligger nu i läge för ett test den dag MA 50-kurvan bryts. Värdena är 1 576 och 1 587 för MA 200 respektive MA 100 i dag. Båda kurvorna är fallande, vilket innebär att värdena sjunker en del för varje ny dag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,5 och 49,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 25,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 79,1 och 63,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 framme vid MA 50

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 framme vid MA 50

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 529,78 H 1 544,39 L 1 523,88)

OMXS30 tog ett ordentligt kliv uppåt under måndagen med 1 544, som högsta notering. Uppgången från den 20 november och 1 448 är därmed 96 punkter (+6,6%) som mest och det på 13 dagar. Utvecklingen nu i början av december är av betydelse, då vi förväntar oss en reaktion denna vecka. Det ger oss anledning att bevaka en kommande topp under veckan inför en reaktion nedåt. Just nu lägger vi lite extra fokus på 6-7 november och ser om vi kan få in värden på 1 552, 1 578 eller 1 604. Värdena är inte skrivna i sten men väl med en rytm på 26 punkter mellan varje nivå. Uppgången från 1 448 till 1552 baseras på samma rörelse, där 104 punkter i detta falla ger 4 x 26.

Det vi kan se nu närmast är att MA 50-kurvan har ett värde på 1 546 i dag och är det första motstånd index stöter på. 1 552 utgör toppen från den 2 november och med sin rytm på 34 dagar är det den som ger oss 6-7 december, som möjlig reaktionspunkt. Börserna i New York är stängda under onsdagen, vilket förväntas fördröjer en reaktion till senare delen av veckan.

Det vi ser är att H&M redan reagerade på sin rytm på 53 dagar redan efter fredagens toppnotering strax över 170 kronor. Ytterligare aktier gav sina inledande reaktioner under måndagen, där E-lux gav sin topp på 214,50 kronor under dagen innan en reaktion tog vid. Det är som vanligt med andra ord. Varje aktie har som vi vet sin reaktionspunkt och dessa ska sedan sammanvägas till en reaktion i index, som hade sin 96:e dag under måndagen. 96 dagar räknat från den 29 augusti och 1 680.

Av den anledningen var det inte förvånande att index tappade 15 punkter (-0,97%) under måndagen i en första tillfällig reaktion.  

Med en stängning över 1 552 är det nästa värde i kedjan ovan som är aktuellt men som alltid måste en nivå brytas för att nästa nivå ska bli aktuell.

Långsiktigt är rekylfasen från toppen den 6 november 2017 ännu inte klar, vilket gör att vi klassar uppgången sedan den 20 november som tillfällig men att den har både kraft och intensitet.

MA 100- och MA 200-kurvorna ligger nu i läge för ett test den dag MA 50-kurvan bryts. Värdena är 1 576 och 1 587 för MA 200 respektive MA 100 i dag. Båda kurvorna är fallande, vilket innebär att värdena sjunker en del för varje ny dag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,5 och 49,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 25,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 79,1 och 63,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 framme vid MA 50

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 framme vid MA 50

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 529,78 H 1 544,39 L 1 523,88)

OMXS30 tog ett ordentligt kliv uppåt under måndagen med 1 544, som högsta notering. Uppgången från den 20 november och 1 448 är därmed 96 punkter (+6,6%) som mest och det på 13 dagar. Utvecklingen nu i början av december är av betydelse, då vi förväntar oss en reaktion denna vecka. Det ger oss anledning att bevaka en kommande topp under veckan inför en reaktion nedåt. Just nu lägger vi lite extra fokus på 6-7 november och ser om vi kan få in värden på 1 552, 1 578 eller 1 604. Värdena är inte skrivna i sten men väl med en rytm på 26 punkter mellan varje nivå. Uppgången från 1 448 till 1552 baseras på samma rörelse, där 104 punkter i detta falla ger 4 x 26.

Det vi kan se nu närmast är att MA 50-kurvan har ett värde på 1 546 i dag och är det första motstånd index stöter på. 1 552 utgör toppen från den 2 november och med sin rytm på 34 dagar är det den som ger oss 6-7 december, som möjlig reaktionspunkt. Börserna i New York är stängda under onsdagen, vilket förväntas fördröjer en reaktion till senare delen av veckan.

Det vi ser är att H&M redan reagerade på sin rytm på 53 dagar redan efter fredagens toppnotering strax över 170 kronor. Ytterligare aktier gav sina inledande reaktioner under måndagen, där E-lux gav sin topp på 214,50 kronor under dagen innan en reaktion tog vid. Det är som vanligt med andra ord. Varje aktie har som vi vet sin reaktionspunkt och dessa ska sedan sammanvägas till en reaktion i index, som hade sin 96:e dag under måndagen. 96 dagar räknat från den 29 augusti och 1 680.

Av den anledningen var det inte förvånande att index tappade 15 punkter (-0,97%) under måndagen i en första tillfällig reaktion.  

Med en stängning över 1 552 är det nästa värde i kedjan ovan som är aktuellt men som alltid måste en nivå brytas för att nästa nivå ska bli aktuell.

Långsiktigt är rekylfasen från toppen den 6 november 2017 ännu inte klar, vilket gör att vi klassar uppgången sedan den 20 november som tillfällig men att den har både kraft och intensitet.

MA 100- och MA 200-kurvorna ligger nu i läge för ett test den dag MA 50-kurvan bryts. Värdena är 1 576 och 1 587 för MA 200 respektive MA 100 i dag. Båda kurvorna är fallande, vilket innebär att värdena sjunker en del för varje ny dag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,5 och 49,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 25,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 79,1 och 63,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 framme vid MA 50

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 framme vid MA 50

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 529,78 H 1 544,39 L 1 523,88)

OMXS30 tog ett ordentligt kliv uppåt under måndagen med 1 544, som högsta notering. Uppgången från den 20 november och 1 448 är därmed 96 punkter (+6,6%) som mest och det på 13 dagar. Utvecklingen nu i början av december är av betydelse, då vi förväntar oss en reaktion denna vecka. Det ger oss anledning att bevaka en kommande topp under veckan inför en reaktion nedåt. Just nu lägger vi lite extra fokus på 6-7 november och ser om vi kan få in värden på 1 552, 1 578 eller 1 604. Värdena är inte skrivna i sten men väl med en rytm på 26 punkter mellan varje nivå. Uppgången från 1 448 till 1552 baseras på samma rörelse, där 104 punkter i detta falla ger 4 x 26.

Det vi kan se nu närmast är att MA 50-kurvan har ett värde på 1 546 i dag och är det första motstånd index stöter på. 1 552 utgör toppen från den 2 november och med sin rytm på 34 dagar är det den som ger oss 6-7 december, som möjlig reaktionspunkt. Börserna i New York är stängda under onsdagen, vilket förväntas fördröjer en reaktion till senare delen av veckan.

Det vi ser är att H&M redan reagerade på sin rytm på 53 dagar redan efter fredagens toppnotering strax över 170 kronor. Ytterligare aktier gav sina inledande reaktioner under måndagen, där E-lux gav sin topp på 214,50 kronor under dagen innan en reaktion tog vid. Det är som vanligt med andra ord. Varje aktie har som vi vet sin reaktionspunkt och dessa ska sedan sammanvägas till en reaktion i index, som hade sin 96:e dag under måndagen. 96 dagar räknat från den 29 augusti och 1 680.

Av den anledningen var det inte förvånande att index tappade 15 punkter (-0,97%) under måndagen i en första tillfällig reaktion.  

Med en stängning över 1 552 är det nästa värde i kedjan ovan som är aktuellt men som alltid måste en nivå brytas för att nästa nivå ska bli aktuell.

Långsiktigt är rekylfasen från toppen den 6 november 2017 ännu inte klar, vilket gör att vi klassar uppgången sedan den 20 november som tillfällig men att den har både kraft och intensitet.

MA 100- och MA 200-kurvorna ligger nu i läge för ett test den dag MA 50-kurvan bryts. Värdena är 1 576 och 1 587 för MA 200 respektive MA 100 i dag. Båda kurvorna är fallande, vilket innebär att värdena sjunker en del för varje ny dag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,5 och 49,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 25,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 79,1 och 63,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 framme vid MA 50

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 framme vid MA 50

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 529,78 H 1 544,39 L 1 523,88)

OMXS30 tog ett ordentligt kliv uppåt under måndagen med 1 544, som högsta notering. Uppgången från den 20 november och 1 448 är därmed 96 punkter (+6,6%) som mest och det på 13 dagar. Utvecklingen nu i början av december är av betydelse, då vi förväntar oss en reaktion denna vecka. Det ger oss anledning att bevaka en kommande topp under veckan inför en reaktion nedåt. Just nu lägger vi lite extra fokus på 6-7 november och ser om vi kan få in värden på 1 552, 1 578 eller 1 604. Värdena är inte skrivna i sten men väl med en rytm på 26 punkter mellan varje nivå. Uppgången från 1 448 till 1552 baseras på samma rörelse, där 104 punkter i detta falla ger 4 x 26.

Det vi kan se nu närmast är att MA 50-kurvan har ett värde på 1 546 i dag och är det första motstånd index stöter på. 1 552 utgör toppen från den 2 november och med sin rytm på 34 dagar är det den som ger oss 6-7 december, som möjlig reaktionspunkt. Börserna i New York är stängda under onsdagen, vilket förväntas fördröjer en reaktion till senare delen av veckan.

Det vi ser är att H&M redan reagerade på sin rytm på 53 dagar redan efter fredagens toppnotering strax över 170 kronor. Ytterligare aktier gav sina inledande reaktioner under måndagen, där E-lux gav sin topp på 214,50 kronor under dagen innan en reaktion tog vid. Det är som vanligt med andra ord. Varje aktie har som vi vet sin reaktionspunkt och dessa ska sedan sammanvägas till en reaktion i index, som hade sin 96:e dag under måndagen. 96 dagar räknat från den 29 augusti och 1 680.

Av den anledningen var det inte förvånande att index tappade 15 punkter (-0,97%) under måndagen i en första tillfällig reaktion.  

Med en stängning över 1 552 är det nästa värde i kedjan ovan som är aktuellt men som alltid måste en nivå brytas för att nästa nivå ska bli aktuell.

Långsiktigt är rekylfasen från toppen den 6 november 2017 ännu inte klar, vilket gör att vi klassar uppgången sedan den 20 november som tillfällig men att den har både kraft och intensitet.

MA 100- och MA 200-kurvorna ligger nu i läge för ett test den dag MA 50-kurvan bryts. Värdena är 1 576 och 1 587 för MA 200 respektive MA 100 i dag. Båda kurvorna är fallande, vilket innebär att värdena sjunker en del för varje ny dag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,5 och 49,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 25,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 79,1 och 63,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 framme vid MA 50

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 framme vid MA 50

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 529,78 H 1 544,39 L 1 523,88)

OMXS30 tog ett ordentligt kliv uppåt under måndagen med 1 544, som högsta notering. Uppgången från den 20 november och 1 448 är därmed 96 punkter (+6,6%) som mest och det på 13 dagar. Utvecklingen nu i början av december är av betydelse, då vi förväntar oss en reaktion denna vecka. Det ger oss anledning att bevaka en kommande topp under veckan inför en reaktion nedåt. Just nu lägger vi lite extra fokus på 6-7 november och ser om vi kan få in värden på 1 552, 1 578 eller 1 604. Värdena är inte skrivna i sten men väl med en rytm på 26 punkter mellan varje nivå. Uppgången från 1 448 till 1552 baseras på samma rörelse, där 104 punkter i detta falla ger 4 x 26.

Det vi kan se nu närmast är att MA 50-kurvan har ett värde på 1 546 i dag och är det första motstånd index stöter på. 1 552 utgör toppen från den 2 november och med sin rytm på 34 dagar är det den som ger oss 6-7 december, som möjlig reaktionspunkt. Börserna i New York är stängda under onsdagen, vilket förväntas fördröjer en reaktion till senare delen av veckan.

Det vi ser är att H&M redan reagerade på sin rytm på 53 dagar redan efter fredagens toppnotering strax över 170 kronor. Ytterligare aktier gav sina inledande reaktioner under måndagen, där E-lux gav sin topp på 214,50 kronor under dagen innan en reaktion tog vid. Det är som vanligt med andra ord. Varje aktie har som vi vet sin reaktionspunkt och dessa ska sedan sammanvägas till en reaktion i index, som hade sin 96:e dag under måndagen. 96 dagar räknat från den 29 augusti och 1 680.

Av den anledningen var det inte förvånande att index tappade 15 punkter (-0,97%) under måndagen i en första tillfällig reaktion.  

Med en stängning över 1 552 är det nästa värde i kedjan ovan som är aktuellt men som alltid måste en nivå brytas för att nästa nivå ska bli aktuell.

Långsiktigt är rekylfasen från toppen den 6 november 2017 ännu inte klar, vilket gör att vi klassar uppgången sedan den 20 november som tillfällig men att den har både kraft och intensitet.

MA 100- och MA 200-kurvorna ligger nu i läge för ett test den dag MA 50-kurvan bryts. Värdena är 1 576 och 1 587 för MA 200 respektive MA 100 i dag. Båda kurvorna är fallande, vilket innebär att värdena sjunker en del för varje ny dag.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 38,5 och 49,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 25,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 79,1 och 63,3 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 framme vid MA 50

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.