Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vänder ned

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 506,43 H 1 528,72 L 1 506,43)

OMXS30 kördes upp till 1544, som högst under måndagen efter en uppgång på 96 punkter. Vi hade gärna sett att toppen 1 552 från den 2 november testats med en total uppgång på 104 punkter. Men tiden gav reaktionen i form av 1 månad från den 2 november och även 2 månader från den 3 oktober och 1 677. Vi kan därmed konstatera att den 2-3:e i tre på varandra följande månader skapat reaktioner.

I och med att vi har de senaste två årens toppnotering på 1 682 från den 6 november 2017 är det den vi använder oss av i ett större perspektiv. Det ger oss nu närmast 13 månader den 6-7 december, vilket innebär senare delen av innevarande vecka.

96 punkter av uppgång, som det blev som mest kan även skrivas om 6,6 procent på 13 dagar. I och med att reaktionen är inledd ger oss beräkningarna stöden efter en nedgång på 48 respektive 59 punkter. Värdet på stöden blir då 1 496 och 1485. Om något av stöden håller ger det utrymme för en ny fas uppåt. Men bryts 1 485-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning ned mot 1 448-1 450. I och med att det handlar om en fallande trend sedan toppen vid 1 680 den 29 augusti och den lägre toppen 3 oktober vid 1 677 får vi inrikta oss på att det hela ger en mer stabil botten först under första kvartalet 2019. Utvecklingen till denna förväntade lågpunkt ska på vanligt sätt föregås av ett flertal svängningar i den process som kommer att fullborda den fallande trenden.  

Den fallande MA 50-kurvan blev det som satte stopp för index vid 1 544 under måndagen. MA 100 och MA 200 ligger högre upp och blev inte aktuella denna gång. Det viktiga är dock att alla tre kurvorna är fallande och bekräftar den fallande trend som vi fått vi den lägre toppen i början av hösten.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har så varit en längre tid. Det är dess värden vi vill se på låga nivåer med båda värdena nere på eller under 20 för att börja söka en bottenformation inför en mer stabil uppgång. Detta kan och bör bli aktuellt en bit in på första kvartalet 2019.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 33,6 och 47,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 24,0 och 24,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,8 och 65,5 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 vänder ned

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vänder ned

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 506,43 H 1 528,72 L 1 506,43)

OMXS30 kördes upp till 1544, som högst under måndagen efter en uppgång på 96 punkter. Vi hade gärna sett att toppen 1 552 från den 2 november testats med en total uppgång på 104 punkter. Men tiden gav reaktionen i form av 1 månad från den 2 november och även 2 månader från den 3 oktober och 1 677. Vi kan därmed konstatera att den 2-3:e i tre på varandra följande månader skapat reaktioner.

I och med att vi har de senaste två årens toppnotering på 1 682 från den 6 november 2017 är det den vi använder oss av i ett större perspektiv. Det ger oss nu närmast 13 månader den 6-7 december, vilket innebär senare delen av innevarande vecka.

96 punkter av uppgång, som det blev som mest kan även skrivas om 6,6 procent på 13 dagar. I och med att reaktionen är inledd ger oss beräkningarna stöden efter en nedgång på 48 respektive 59 punkter. Värdet på stöden blir då 1 496 och 1485. Om något av stöden håller ger det utrymme för en ny fas uppåt. Men bryts 1 485-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning ned mot 1 448-1 450. I och med att det handlar om en fallande trend sedan toppen vid 1 680 den 29 augusti och den lägre toppen 3 oktober vid 1 677 får vi inrikta oss på att det hela ger en mer stabil botten först under första kvartalet 2019. Utvecklingen till denna förväntade lågpunkt ska på vanligt sätt föregås av ett flertal svängningar i den process som kommer att fullborda den fallande trenden.  

Den fallande MA 50-kurvan blev det som satte stopp för index vid 1 544 under måndagen. MA 100 och MA 200 ligger högre upp och blev inte aktuella denna gång. Det viktiga är dock att alla tre kurvorna är fallande och bekräftar den fallande trend som vi fått vi den lägre toppen i början av hösten.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har så varit en längre tid. Det är dess värden vi vill se på låga nivåer med båda värdena nere på eller under 20 för att börja söka en bottenformation inför en mer stabil uppgång. Detta kan och bör bli aktuellt en bit in på första kvartalet 2019.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 33,6 och 47,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 24,0 och 24,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,8 och 65,5 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 vänder ned

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vänder ned

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 506,43 H 1 528,72 L 1 506,43)

OMXS30 kördes upp till 1544, som högst under måndagen efter en uppgång på 96 punkter. Vi hade gärna sett att toppen 1 552 från den 2 november testats med en total uppgång på 104 punkter. Men tiden gav reaktionen i form av 1 månad från den 2 november och även 2 månader från den 3 oktober och 1 677. Vi kan därmed konstatera att den 2-3:e i tre på varandra följande månader skapat reaktioner.

I och med att vi har de senaste två årens toppnotering på 1 682 från den 6 november 2017 är det den vi använder oss av i ett större perspektiv. Det ger oss nu närmast 13 månader den 6-7 december, vilket innebär senare delen av innevarande vecka.

96 punkter av uppgång, som det blev som mest kan även skrivas om 6,6 procent på 13 dagar. I och med att reaktionen är inledd ger oss beräkningarna stöden efter en nedgång på 48 respektive 59 punkter. Värdet på stöden blir då 1 496 och 1485. Om något av stöden håller ger det utrymme för en ny fas uppåt. Men bryts 1 485-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning ned mot 1 448-1 450. I och med att det handlar om en fallande trend sedan toppen vid 1 680 den 29 augusti och den lägre toppen 3 oktober vid 1 677 får vi inrikta oss på att det hela ger en mer stabil botten först under första kvartalet 2019. Utvecklingen till denna förväntade lågpunkt ska på vanligt sätt föregås av ett flertal svängningar i den process som kommer att fullborda den fallande trenden.  

Den fallande MA 50-kurvan blev det som satte stopp för index vid 1 544 under måndagen. MA 100 och MA 200 ligger högre upp och blev inte aktuella denna gång. Det viktiga är dock att alla tre kurvorna är fallande och bekräftar den fallande trend som vi fått vi den lägre toppen i början av hösten.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har så varit en längre tid. Det är dess värden vi vill se på låga nivåer med båda värdena nere på eller under 20 för att börja söka en bottenformation inför en mer stabil uppgång. Detta kan och bör bli aktuellt en bit in på första kvartalet 2019.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 33,6 och 47,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 24,0 och 24,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,8 och 65,5 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 vänder ned

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vänder ned

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 506,43 H 1 528,72 L 1 506,43)

OMXS30 kördes upp till 1544, som högst under måndagen efter en uppgång på 96 punkter. Vi hade gärna sett att toppen 1 552 från den 2 november testats med en total uppgång på 104 punkter. Men tiden gav reaktionen i form av 1 månad från den 2 november och även 2 månader från den 3 oktober och 1 677. Vi kan därmed konstatera att den 2-3:e i tre på varandra följande månader skapat reaktioner.

I och med att vi har de senaste två årens toppnotering på 1 682 från den 6 november 2017 är det den vi använder oss av i ett större perspektiv. Det ger oss nu närmast 13 månader den 6-7 december, vilket innebär senare delen av innevarande vecka.

96 punkter av uppgång, som det blev som mest kan även skrivas om 6,6 procent på 13 dagar. I och med att reaktionen är inledd ger oss beräkningarna stöden efter en nedgång på 48 respektive 59 punkter. Värdet på stöden blir då 1 496 och 1485. Om något av stöden håller ger det utrymme för en ny fas uppåt. Men bryts 1 485-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning ned mot 1 448-1 450. I och med att det handlar om en fallande trend sedan toppen vid 1 680 den 29 augusti och den lägre toppen 3 oktober vid 1 677 får vi inrikta oss på att det hela ger en mer stabil botten först under första kvartalet 2019. Utvecklingen till denna förväntade lågpunkt ska på vanligt sätt föregås av ett flertal svängningar i den process som kommer att fullborda den fallande trenden.  

Den fallande MA 50-kurvan blev det som satte stopp för index vid 1 544 under måndagen. MA 100 och MA 200 ligger högre upp och blev inte aktuella denna gång. Det viktiga är dock att alla tre kurvorna är fallande och bekräftar den fallande trend som vi fått vi den lägre toppen i början av hösten.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har så varit en längre tid. Det är dess värden vi vill se på låga nivåer med båda värdena nere på eller under 20 för att börja söka en bottenformation inför en mer stabil uppgång. Detta kan och bör bli aktuellt en bit in på första kvartalet 2019.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 33,6 och 47,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 24,0 och 24,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,8 och 65,5 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 vänder ned

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vänder ned

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 506,43 H 1 528,72 L 1 506,43)

OMXS30 kördes upp till 1544, som högst under måndagen efter en uppgång på 96 punkter. Vi hade gärna sett att toppen 1 552 från den 2 november testats med en total uppgång på 104 punkter. Men tiden gav reaktionen i form av 1 månad från den 2 november och även 2 månader från den 3 oktober och 1 677. Vi kan därmed konstatera att den 2-3:e i tre på varandra följande månader skapat reaktioner.

I och med att vi har de senaste två årens toppnotering på 1 682 från den 6 november 2017 är det den vi använder oss av i ett större perspektiv. Det ger oss nu närmast 13 månader den 6-7 december, vilket innebär senare delen av innevarande vecka.

96 punkter av uppgång, som det blev som mest kan även skrivas om 6,6 procent på 13 dagar. I och med att reaktionen är inledd ger oss beräkningarna stöden efter en nedgång på 48 respektive 59 punkter. Värdet på stöden blir då 1 496 och 1485. Om något av stöden håller ger det utrymme för en ny fas uppåt. Men bryts 1 485-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning ned mot 1 448-1 450. I och med att det handlar om en fallande trend sedan toppen vid 1 680 den 29 augusti och den lägre toppen 3 oktober vid 1 677 får vi inrikta oss på att det hela ger en mer stabil botten först under första kvartalet 2019. Utvecklingen till denna förväntade lågpunkt ska på vanligt sätt föregås av ett flertal svängningar i den process som kommer att fullborda den fallande trenden.  

Den fallande MA 50-kurvan blev det som satte stopp för index vid 1 544 under måndagen. MA 100 och MA 200 ligger högre upp och blev inte aktuella denna gång. Det viktiga är dock att alla tre kurvorna är fallande och bekräftar den fallande trend som vi fått vi den lägre toppen i början av hösten.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har så varit en längre tid. Det är dess värden vi vill se på låga nivåer med båda värdena nere på eller under 20 för att börja söka en bottenformation inför en mer stabil uppgång. Detta kan och bör bli aktuellt en bit in på första kvartalet 2019.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 33,6 och 47,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 24,0 och 24,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,8 och 65,5 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 vänder ned

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vänder ned

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 506,43 H 1 528,72 L 1 506,43)

OMXS30 kördes upp till 1544, som högst under måndagen efter en uppgång på 96 punkter. Vi hade gärna sett att toppen 1 552 från den 2 november testats med en total uppgång på 104 punkter. Men tiden gav reaktionen i form av 1 månad från den 2 november och även 2 månader från den 3 oktober och 1 677. Vi kan därmed konstatera att den 2-3:e i tre på varandra följande månader skapat reaktioner.

I och med att vi har de senaste två årens toppnotering på 1 682 från den 6 november 2017 är det den vi använder oss av i ett större perspektiv. Det ger oss nu närmast 13 månader den 6-7 december, vilket innebär senare delen av innevarande vecka.

96 punkter av uppgång, som det blev som mest kan även skrivas om 6,6 procent på 13 dagar. I och med att reaktionen är inledd ger oss beräkningarna stöden efter en nedgång på 48 respektive 59 punkter. Värdet på stöden blir då 1 496 och 1485. Om något av stöden håller ger det utrymme för en ny fas uppåt. Men bryts 1 485-nivån får vi inrikta oss på en fortsättning ned mot 1 448-1 450. I och med att det handlar om en fallande trend sedan toppen vid 1 680 den 29 augusti och den lägre toppen 3 oktober vid 1 677 får vi inrikta oss på att det hela ger en mer stabil botten först under första kvartalet 2019. Utvecklingen till denna förväntade lågpunkt ska på vanligt sätt föregås av ett flertal svängningar i den process som kommer att fullborda den fallande trenden.  

Den fallande MA 50-kurvan blev det som satte stopp för index vid 1 544 under måndagen. MA 100 och MA 200 ligger högre upp och blev inte aktuella denna gång. Det viktiga är dock att alla tre kurvorna är fallande och bekräftar den fallande trend som vi fått vi den lägre toppen i början av hösten.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och har så varit en längre tid. Det är dess värden vi vill se på låga nivåer med båda värdena nere på eller under 20 för att börja söka en bottenformation inför en mer stabil uppgång. Detta kan och bör bli aktuellt en bit in på första kvartalet 2019.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 33,6 och 47,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 24,0 och 24,2 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 69,8 och 65,5 stigande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 vänder ned

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.