Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500 jobbar i en fallande trend

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 700,06 H 2 785,93 L 2 697,18) – 3,24 %

S&P 500 föll tillbaka med kraft under tisdagen efter måndagens kraftiga uppgång till 2800, som högst. Motståndet vid 2 800-2 820 höll därmed för testet och gav omgående en stark reaktion tillbaka. Trenden är sedan tidigare fallande efter rekordet 2 941 den 21 september och den fortsätter ytterligare en tid. De viktiga nivåerna ligger i intervallet 2 550-2 600. Så länge detta intervall håller finns det anledning att se ett nytt försök att lyfta index som möjligt.

En negativ tolkning av utvecklingen ger att allt är klart i uppgången sedan mars 2009 och då handlar det om en toppformation inför en lång utförslöpa. Då detta inte är bekräftat ännu väljer vi att hålla oss till en positiv tolkning ytterligare en tid och ser då en möjlig uppgång mot ett slutligt mål under 2019. I detta får vi då fram att en lågpunkt för index kan och bör komma en bit in på 2019 för att sedan ge en kraftig slutlig uppgång innan det hela sedan ska ta vägen söder ut. Sammantaget ger det anledning att vara mycket försiktig under hela 2019.

New Yorkbörserna har stäng under onsdagen. Begravningen av den tidigare presidenten Georg H W Bush sker under onsdagen.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 16 dec

Rekordnotering: 2 941 från den 21 september 2018

Högsta noteringar

2018 är 2 941 från den 21 september    

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2018 är 2 533 från den 9 februari   

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 jobbar i en fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P 500 jobbar i en fallande trend

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 700,06 H 2 785,93 L 2 697,18) – 3,24 %

S&P 500 föll tillbaka med kraft under tisdagen efter måndagens kraftiga uppgång till 2800, som högst. Motståndet vid 2 800-2 820 höll därmed för testet och gav omgående en stark reaktion tillbaka. Trenden är sedan tidigare fallande efter rekordet 2 941 den 21 september och den fortsätter ytterligare en tid. De viktiga nivåerna ligger i intervallet 2 550-2 600. Så länge detta intervall håller finns det anledning att se ett nytt försök att lyfta index som möjligt.

En negativ tolkning av utvecklingen ger att allt är klart i uppgången sedan mars 2009 och då handlar det om en toppformation inför en lång utförslöpa. Då detta inte är bekräftat ännu väljer vi att hålla oss till en positiv tolkning ytterligare en tid och ser då en möjlig uppgång mot ett slutligt mål under 2019. I detta får vi då fram att en lågpunkt för index kan och bör komma en bit in på 2019 för att sedan ge en kraftig slutlig uppgång innan det hela sedan ska ta vägen söder ut. Sammantaget ger det anledning att vara mycket försiktig under hela 2019.

New Yorkbörserna har stäng under onsdagen. Begravningen av den tidigare presidenten Georg H W Bush sker under onsdagen.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 16 dec

Rekordnotering: 2 941 från den 21 september 2018

Högsta noteringar

2018 är 2 941 från den 21 september    

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2018 är 2 533 från den 9 februari   

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 jobbar i en fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P 500 jobbar i en fallande trend

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 700,06 H 2 785,93 L 2 697,18) – 3,24 %

S&P 500 föll tillbaka med kraft under tisdagen efter måndagens kraftiga uppgång till 2800, som högst. Motståndet vid 2 800-2 820 höll därmed för testet och gav omgående en stark reaktion tillbaka. Trenden är sedan tidigare fallande efter rekordet 2 941 den 21 september och den fortsätter ytterligare en tid. De viktiga nivåerna ligger i intervallet 2 550-2 600. Så länge detta intervall håller finns det anledning att se ett nytt försök att lyfta index som möjligt.

En negativ tolkning av utvecklingen ger att allt är klart i uppgången sedan mars 2009 och då handlar det om en toppformation inför en lång utförslöpa. Då detta inte är bekräftat ännu väljer vi att hålla oss till en positiv tolkning ytterligare en tid och ser då en möjlig uppgång mot ett slutligt mål under 2019. I detta får vi då fram att en lågpunkt för index kan och bör komma en bit in på 2019 för att sedan ge en kraftig slutlig uppgång innan det hela sedan ska ta vägen söder ut. Sammantaget ger det anledning att vara mycket försiktig under hela 2019.

New Yorkbörserna har stäng under onsdagen. Begravningen av den tidigare presidenten Georg H W Bush sker under onsdagen.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 16 dec

Rekordnotering: 2 941 från den 21 september 2018

Högsta noteringar

2018 är 2 941 från den 21 september    

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2018 är 2 533 från den 9 februari   

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 jobbar i en fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P 500 jobbar i en fallande trend

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 700,06 H 2 785,93 L 2 697,18) – 3,24 %

S&P 500 föll tillbaka med kraft under tisdagen efter måndagens kraftiga uppgång till 2800, som högst. Motståndet vid 2 800-2 820 höll därmed för testet och gav omgående en stark reaktion tillbaka. Trenden är sedan tidigare fallande efter rekordet 2 941 den 21 september och den fortsätter ytterligare en tid. De viktiga nivåerna ligger i intervallet 2 550-2 600. Så länge detta intervall håller finns det anledning att se ett nytt försök att lyfta index som möjligt.

En negativ tolkning av utvecklingen ger att allt är klart i uppgången sedan mars 2009 och då handlar det om en toppformation inför en lång utförslöpa. Då detta inte är bekräftat ännu väljer vi att hålla oss till en positiv tolkning ytterligare en tid och ser då en möjlig uppgång mot ett slutligt mål under 2019. I detta får vi då fram att en lågpunkt för index kan och bör komma en bit in på 2019 för att sedan ge en kraftig slutlig uppgång innan det hela sedan ska ta vägen söder ut. Sammantaget ger det anledning att vara mycket försiktig under hela 2019.

New Yorkbörserna har stäng under onsdagen. Begravningen av den tidigare presidenten Georg H W Bush sker under onsdagen.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 16 dec

Rekordnotering: 2 941 från den 21 september 2018

Högsta noteringar

2018 är 2 941 från den 21 september    

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2018 är 2 533 från den 9 februari   

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 jobbar i en fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P 500 jobbar i en fallande trend

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 700,06 H 2 785,93 L 2 697,18) – 3,24 %

S&P 500 föll tillbaka med kraft under tisdagen efter måndagens kraftiga uppgång till 2800, som högst. Motståndet vid 2 800-2 820 höll därmed för testet och gav omgående en stark reaktion tillbaka. Trenden är sedan tidigare fallande efter rekordet 2 941 den 21 september och den fortsätter ytterligare en tid. De viktiga nivåerna ligger i intervallet 2 550-2 600. Så länge detta intervall håller finns det anledning att se ett nytt försök att lyfta index som möjligt.

En negativ tolkning av utvecklingen ger att allt är klart i uppgången sedan mars 2009 och då handlar det om en toppformation inför en lång utförslöpa. Då detta inte är bekräftat ännu väljer vi att hålla oss till en positiv tolkning ytterligare en tid och ser då en möjlig uppgång mot ett slutligt mål under 2019. I detta får vi då fram att en lågpunkt för index kan och bör komma en bit in på 2019 för att sedan ge en kraftig slutlig uppgång innan det hela sedan ska ta vägen söder ut. Sammantaget ger det anledning att vara mycket försiktig under hela 2019.

New Yorkbörserna har stäng under onsdagen. Begravningen av den tidigare presidenten Georg H W Bush sker under onsdagen.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 16 dec

Rekordnotering: 2 941 från den 21 september 2018

Högsta noteringar

2018 är 2 941 från den 21 september    

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2018 är 2 533 från den 9 februari   

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 jobbar i en fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P 500 jobbar i en fallande trend

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 700,06 H 2 785,93 L 2 697,18) – 3,24 %

S&P 500 föll tillbaka med kraft under tisdagen efter måndagens kraftiga uppgång till 2800, som högst. Motståndet vid 2 800-2 820 höll därmed för testet och gav omgående en stark reaktion tillbaka. Trenden är sedan tidigare fallande efter rekordet 2 941 den 21 september och den fortsätter ytterligare en tid. De viktiga nivåerna ligger i intervallet 2 550-2 600. Så länge detta intervall håller finns det anledning att se ett nytt försök att lyfta index som möjligt.

En negativ tolkning av utvecklingen ger att allt är klart i uppgången sedan mars 2009 och då handlar det om en toppformation inför en lång utförslöpa. Då detta inte är bekräftat ännu väljer vi att hålla oss till en positiv tolkning ytterligare en tid och ser då en möjlig uppgång mot ett slutligt mål under 2019. I detta får vi då fram att en lågpunkt för index kan och bör komma en bit in på 2019 för att sedan ge en kraftig slutlig uppgång innan det hela sedan ska ta vägen söder ut. Sammantaget ger det anledning att vara mycket försiktig under hela 2019.

New Yorkbörserna har stäng under onsdagen. Begravningen av den tidigare presidenten Georg H W Bush sker under onsdagen.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500: 16 dec

Rekordnotering: 2 941 från den 21 september 2018

Högsta noteringar

2018 är 2 941 från den 21 september    

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2018 är 2 533 från den 9 februari   

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 jobbar i en fallande trend

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.