Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 bröt 1 485-nivån

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 478,96 H 1 506,43 L 1 478,90)

OMXS30 föll till 1 448, som lägst den 20 november. I det läget hade index fallit 13,8 procent som mest om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti i år. Nedgången tog 83 dagar (12 veckor) i anspråk. I och med att detta inte är en för oss viktig tidsrym gav det beskedet att uppgången skulle vara tillfällig innan en ny fas nedåt tog vid.

Det viktiga var dock att vi hade toppar först den 3 oktober vid 1 677. Sedan fredagen den 2 november vid 1 552 och nu måndagen den 3 december vid 1 544.. Rytmen på 1 månad visade sig även i december att vara viktig och den rytmen känner vi igen, då den ofta finns med. Även lågpunkten 1 482 från den 4 april i år fanns med och gav bidraget med sin rytm på 8 månader.

Index hade i början av december ett motstånd vid 1 448-1 552. Dels utifrån toppen 1 552 från den 2 november och dels i form av MA 50-kurvan som låg inom det relaterade intervallet.

Kortsiktigt söker vi nu närmast en lågpunkt denna vecka inför en tillfällig motreaktion uppåt innan index fortsätter falla på nytt. Vi har tidigare varit inne på att index skulle kunna falla till 1 422. Detta värde tar vi upp igen men sätter nu intervallet 1 418-1 423, som stödintervall. Detta intervall blir aktuell först om/när 1 448-nivån bryts.

  Inför onsdagen hade vi ett viktigt stöd vid 1 485. Stödet höll under några timmar på onsdag eftermiddag innan det sedan bröts innan stängningen. Detta ser vi som en negativ signal och indikation på en fortsättning nedåt även om vi först ska inrikta oss på en mindre motreaktion uppåt kortsiktigt.

När vi väl får en lågpunkt bekräftad oavsett på vilken nivå den infinner sig inriktar vi oss på en ny tillfällig uppgång under ett antal veckor. Därefter ser det ut som vi ska komma in i en ny fas nedåt, när vi kommit in en bit på nyåret.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend. Värdena har en bra bit kvar till dess vi får de låga värden på 20/20 eller lägre, som vi vill se innan en bottenformation tar vid. Det är dessa låga värden vi helst vill se innan vi på allvar kan börja beräkna med kommande lågpunkter och förbereda en period med stigande kurser igen. 

Lång sikt: Månadsstochastic 27,7 och 45,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan börjar komma ned på låga värden. Det ger oss anledning att se en möjlig motreaktion uppåt för denna indikator under ett antal veckor. Långsiktigt är det inte klart men på medellång sikt söker vi nu en punkt som ska kunna ge en lågpunkt inför en motreaktion uppåt, vilken ska kunna ge mer än 2-3 veckor av uppgång.

Medellång sikt: Veckostochastic 18,0 och 22,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan steg efter att ha varit nere på låga värden den 20 november. Motreaktionen uppåt avverkades på 13 dagar, där vi alltid har 1-3 veckor som tidsmått i denna typ av rörelse innan en ny nedgång tar vid. Värdena nedan faller nu snabbt och bör kunna ge nya kortsiktiga positiva signaler under andra halvan av december. Vi är beredda på en motreaktion uppåt för index inom kort men den motreaktion ska ses som högst tillfällig.

Kort sikt: Dagsstochastic 51,0 och 60,6 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 bröt 1 485-nivån

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 bröt 1 485-nivån

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 478,96 H 1 506,43 L 1 478,90)

OMXS30 föll till 1 448, som lägst den 20 november. I det läget hade index fallit 13,8 procent som mest om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti i år. Nedgången tog 83 dagar (12 veckor) i anspråk. I och med att detta inte är en för oss viktig tidsrym gav det beskedet att uppgången skulle vara tillfällig innan en ny fas nedåt tog vid.

Det viktiga var dock att vi hade toppar först den 3 oktober vid 1 677. Sedan fredagen den 2 november vid 1 552 och nu måndagen den 3 december vid 1 544.. Rytmen på 1 månad visade sig även i december att vara viktig och den rytmen känner vi igen, då den ofta finns med. Även lågpunkten 1 482 från den 4 april i år fanns med och gav bidraget med sin rytm på 8 månader.

Index hade i början av december ett motstånd vid 1 448-1 552. Dels utifrån toppen 1 552 från den 2 november och dels i form av MA 50-kurvan som låg inom det relaterade intervallet.

Kortsiktigt söker vi nu närmast en lågpunkt denna vecka inför en tillfällig motreaktion uppåt innan index fortsätter falla på nytt. Vi har tidigare varit inne på att index skulle kunna falla till 1 422. Detta värde tar vi upp igen men sätter nu intervallet 1 418-1 423, som stödintervall. Detta intervall blir aktuell först om/när 1 448-nivån bryts.

  Inför onsdagen hade vi ett viktigt stöd vid 1 485. Stödet höll under några timmar på onsdag eftermiddag innan det sedan bröts innan stängningen. Detta ser vi som en negativ signal och indikation på en fortsättning nedåt även om vi först ska inrikta oss på en mindre motreaktion uppåt kortsiktigt.

När vi väl får en lågpunkt bekräftad oavsett på vilken nivå den infinner sig inriktar vi oss på en ny tillfällig uppgång under ett antal veckor. Därefter ser det ut som vi ska komma in i en ny fas nedåt, när vi kommit in en bit på nyåret.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend. Värdena har en bra bit kvar till dess vi får de låga värden på 20/20 eller lägre, som vi vill se innan en bottenformation tar vid. Det är dessa låga värden vi helst vill se innan vi på allvar kan börja beräkna med kommande lågpunkter och förbereda en period med stigande kurser igen. 

Lång sikt: Månadsstochastic 27,7 och 45,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan börjar komma ned på låga värden. Det ger oss anledning att se en möjlig motreaktion uppåt för denna indikator under ett antal veckor. Långsiktigt är det inte klart men på medellång sikt söker vi nu en punkt som ska kunna ge en lågpunkt inför en motreaktion uppåt, vilken ska kunna ge mer än 2-3 veckor av uppgång.

Medellång sikt: Veckostochastic 18,0 och 22,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan steg efter att ha varit nere på låga värden den 20 november. Motreaktionen uppåt avverkades på 13 dagar, där vi alltid har 1-3 veckor som tidsmått i denna typ av rörelse innan en ny nedgång tar vid. Värdena nedan faller nu snabbt och bör kunna ge nya kortsiktiga positiva signaler under andra halvan av december. Vi är beredda på en motreaktion uppåt för index inom kort men den motreaktion ska ses som högst tillfällig.

Kort sikt: Dagsstochastic 51,0 och 60,6 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 bröt 1 485-nivån

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 bröt 1 485-nivån

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 478,96 H 1 506,43 L 1 478,90)

OMXS30 föll till 1 448, som lägst den 20 november. I det läget hade index fallit 13,8 procent som mest om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti i år. Nedgången tog 83 dagar (12 veckor) i anspråk. I och med att detta inte är en för oss viktig tidsrym gav det beskedet att uppgången skulle vara tillfällig innan en ny fas nedåt tog vid.

Det viktiga var dock att vi hade toppar först den 3 oktober vid 1 677. Sedan fredagen den 2 november vid 1 552 och nu måndagen den 3 december vid 1 544.. Rytmen på 1 månad visade sig även i december att vara viktig och den rytmen känner vi igen, då den ofta finns med. Även lågpunkten 1 482 från den 4 april i år fanns med och gav bidraget med sin rytm på 8 månader.

Index hade i början av december ett motstånd vid 1 448-1 552. Dels utifrån toppen 1 552 från den 2 november och dels i form av MA 50-kurvan som låg inom det relaterade intervallet.

Kortsiktigt söker vi nu närmast en lågpunkt denna vecka inför en tillfällig motreaktion uppåt innan index fortsätter falla på nytt. Vi har tidigare varit inne på att index skulle kunna falla till 1 422. Detta värde tar vi upp igen men sätter nu intervallet 1 418-1 423, som stödintervall. Detta intervall blir aktuell först om/när 1 448-nivån bryts.

  Inför onsdagen hade vi ett viktigt stöd vid 1 485. Stödet höll under några timmar på onsdag eftermiddag innan det sedan bröts innan stängningen. Detta ser vi som en negativ signal och indikation på en fortsättning nedåt även om vi först ska inrikta oss på en mindre motreaktion uppåt kortsiktigt.

När vi väl får en lågpunkt bekräftad oavsett på vilken nivå den infinner sig inriktar vi oss på en ny tillfällig uppgång under ett antal veckor. Därefter ser det ut som vi ska komma in i en ny fas nedåt, när vi kommit in en bit på nyåret.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend. Värdena har en bra bit kvar till dess vi får de låga värden på 20/20 eller lägre, som vi vill se innan en bottenformation tar vid. Det är dessa låga värden vi helst vill se innan vi på allvar kan börja beräkna med kommande lågpunkter och förbereda en period med stigande kurser igen. 

Lång sikt: Månadsstochastic 27,7 och 45,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan börjar komma ned på låga värden. Det ger oss anledning att se en möjlig motreaktion uppåt för denna indikator under ett antal veckor. Långsiktigt är det inte klart men på medellång sikt söker vi nu en punkt som ska kunna ge en lågpunkt inför en motreaktion uppåt, vilken ska kunna ge mer än 2-3 veckor av uppgång.

Medellång sikt: Veckostochastic 18,0 och 22,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan steg efter att ha varit nere på låga värden den 20 november. Motreaktionen uppåt avverkades på 13 dagar, där vi alltid har 1-3 veckor som tidsmått i denna typ av rörelse innan en ny nedgång tar vid. Värdena nedan faller nu snabbt och bör kunna ge nya kortsiktiga positiva signaler under andra halvan av december. Vi är beredda på en motreaktion uppåt för index inom kort men den motreaktion ska ses som högst tillfällig.

Kort sikt: Dagsstochastic 51,0 och 60,6 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 bröt 1 485-nivån

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 bröt 1 485-nivån

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 478,96 H 1 506,43 L 1 478,90)

OMXS30 föll till 1 448, som lägst den 20 november. I det läget hade index fallit 13,8 procent som mest om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti i år. Nedgången tog 83 dagar (12 veckor) i anspråk. I och med att detta inte är en för oss viktig tidsrym gav det beskedet att uppgången skulle vara tillfällig innan en ny fas nedåt tog vid.

Det viktiga var dock att vi hade toppar först den 3 oktober vid 1 677. Sedan fredagen den 2 november vid 1 552 och nu måndagen den 3 december vid 1 544.. Rytmen på 1 månad visade sig även i december att vara viktig och den rytmen känner vi igen, då den ofta finns med. Även lågpunkten 1 482 från den 4 april i år fanns med och gav bidraget med sin rytm på 8 månader.

Index hade i början av december ett motstånd vid 1 448-1 552. Dels utifrån toppen 1 552 från den 2 november och dels i form av MA 50-kurvan som låg inom det relaterade intervallet.

Kortsiktigt söker vi nu närmast en lågpunkt denna vecka inför en tillfällig motreaktion uppåt innan index fortsätter falla på nytt. Vi har tidigare varit inne på att index skulle kunna falla till 1 422. Detta värde tar vi upp igen men sätter nu intervallet 1 418-1 423, som stödintervall. Detta intervall blir aktuell först om/när 1 448-nivån bryts.

  Inför onsdagen hade vi ett viktigt stöd vid 1 485. Stödet höll under några timmar på onsdag eftermiddag innan det sedan bröts innan stängningen. Detta ser vi som en negativ signal och indikation på en fortsättning nedåt även om vi först ska inrikta oss på en mindre motreaktion uppåt kortsiktigt.

När vi väl får en lågpunkt bekräftad oavsett på vilken nivå den infinner sig inriktar vi oss på en ny tillfällig uppgång under ett antal veckor. Därefter ser det ut som vi ska komma in i en ny fas nedåt, när vi kommit in en bit på nyåret.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend. Värdena har en bra bit kvar till dess vi får de låga värden på 20/20 eller lägre, som vi vill se innan en bottenformation tar vid. Det är dessa låga värden vi helst vill se innan vi på allvar kan börja beräkna med kommande lågpunkter och förbereda en period med stigande kurser igen. 

Lång sikt: Månadsstochastic 27,7 och 45,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan börjar komma ned på låga värden. Det ger oss anledning att se en möjlig motreaktion uppåt för denna indikator under ett antal veckor. Långsiktigt är det inte klart men på medellång sikt söker vi nu en punkt som ska kunna ge en lågpunkt inför en motreaktion uppåt, vilken ska kunna ge mer än 2-3 veckor av uppgång.

Medellång sikt: Veckostochastic 18,0 och 22,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan steg efter att ha varit nere på låga värden den 20 november. Motreaktionen uppåt avverkades på 13 dagar, där vi alltid har 1-3 veckor som tidsmått i denna typ av rörelse innan en ny nedgång tar vid. Värdena nedan faller nu snabbt och bör kunna ge nya kortsiktiga positiva signaler under andra halvan av december. Vi är beredda på en motreaktion uppåt för index inom kort men den motreaktion ska ses som högst tillfällig.

Kort sikt: Dagsstochastic 51,0 och 60,6 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 bröt 1 485-nivån

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 bröt 1 485-nivån

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 478,96 H 1 506,43 L 1 478,90)

OMXS30 föll till 1 448, som lägst den 20 november. I det läget hade index fallit 13,8 procent som mest om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti i år. Nedgången tog 83 dagar (12 veckor) i anspråk. I och med att detta inte är en för oss viktig tidsrym gav det beskedet att uppgången skulle vara tillfällig innan en ny fas nedåt tog vid.

Det viktiga var dock att vi hade toppar först den 3 oktober vid 1 677. Sedan fredagen den 2 november vid 1 552 och nu måndagen den 3 december vid 1 544.. Rytmen på 1 månad visade sig även i december att vara viktig och den rytmen känner vi igen, då den ofta finns med. Även lågpunkten 1 482 från den 4 april i år fanns med och gav bidraget med sin rytm på 8 månader.

Index hade i början av december ett motstånd vid 1 448-1 552. Dels utifrån toppen 1 552 från den 2 november och dels i form av MA 50-kurvan som låg inom det relaterade intervallet.

Kortsiktigt söker vi nu närmast en lågpunkt denna vecka inför en tillfällig motreaktion uppåt innan index fortsätter falla på nytt. Vi har tidigare varit inne på att index skulle kunna falla till 1 422. Detta värde tar vi upp igen men sätter nu intervallet 1 418-1 423, som stödintervall. Detta intervall blir aktuell först om/när 1 448-nivån bryts.

  Inför onsdagen hade vi ett viktigt stöd vid 1 485. Stödet höll under några timmar på onsdag eftermiddag innan det sedan bröts innan stängningen. Detta ser vi som en negativ signal och indikation på en fortsättning nedåt även om vi först ska inrikta oss på en mindre motreaktion uppåt kortsiktigt.

När vi väl får en lågpunkt bekräftad oavsett på vilken nivå den infinner sig inriktar vi oss på en ny tillfällig uppgång under ett antal veckor. Därefter ser det ut som vi ska komma in i en ny fas nedåt, när vi kommit in en bit på nyåret.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend. Värdena har en bra bit kvar till dess vi får de låga värden på 20/20 eller lägre, som vi vill se innan en bottenformation tar vid. Det är dessa låga värden vi helst vill se innan vi på allvar kan börja beräkna med kommande lågpunkter och förbereda en period med stigande kurser igen. 

Lång sikt: Månadsstochastic 27,7 och 45,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan börjar komma ned på låga värden. Det ger oss anledning att se en möjlig motreaktion uppåt för denna indikator under ett antal veckor. Långsiktigt är det inte klart men på medellång sikt söker vi nu en punkt som ska kunna ge en lågpunkt inför en motreaktion uppåt, vilken ska kunna ge mer än 2-3 veckor av uppgång.

Medellång sikt: Veckostochastic 18,0 och 22,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan steg efter att ha varit nere på låga värden den 20 november. Motreaktionen uppåt avverkades på 13 dagar, där vi alltid har 1-3 veckor som tidsmått i denna typ av rörelse innan en ny nedgång tar vid. Värdena nedan faller nu snabbt och bör kunna ge nya kortsiktiga positiva signaler under andra halvan av december. Vi är beredda på en motreaktion uppåt för index inom kort men den motreaktion ska ses som högst tillfällig.

Kort sikt: Dagsstochastic 51,0 och 60,6 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 bröt 1 485-nivån

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 bröt 1 485-nivån

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 478,96 H 1 506,43 L 1 478,90)

OMXS30 föll till 1 448, som lägst den 20 november. I det läget hade index fallit 13,8 procent som mest om vi utgår från toppen 1 680 den 29 augusti i år. Nedgången tog 83 dagar (12 veckor) i anspråk. I och med att detta inte är en för oss viktig tidsrym gav det beskedet att uppgången skulle vara tillfällig innan en ny fas nedåt tog vid.

Det viktiga var dock att vi hade toppar först den 3 oktober vid 1 677. Sedan fredagen den 2 november vid 1 552 och nu måndagen den 3 december vid 1 544.. Rytmen på 1 månad visade sig även i december att vara viktig och den rytmen känner vi igen, då den ofta finns med. Även lågpunkten 1 482 från den 4 april i år fanns med och gav bidraget med sin rytm på 8 månader.

Index hade i början av december ett motstånd vid 1 448-1 552. Dels utifrån toppen 1 552 från den 2 november och dels i form av MA 50-kurvan som låg inom det relaterade intervallet.

Kortsiktigt söker vi nu närmast en lågpunkt denna vecka inför en tillfällig motreaktion uppåt innan index fortsätter falla på nytt. Vi har tidigare varit inne på att index skulle kunna falla till 1 422. Detta värde tar vi upp igen men sätter nu intervallet 1 418-1 423, som stödintervall. Detta intervall blir aktuell först om/när 1 448-nivån bryts.

  Inför onsdagen hade vi ett viktigt stöd vid 1 485. Stödet höll under några timmar på onsdag eftermiddag innan det sedan bröts innan stängningen. Detta ser vi som en negativ signal och indikation på en fortsättning nedåt även om vi först ska inrikta oss på en mindre motreaktion uppåt kortsiktigt.

När vi väl får en lågpunkt bekräftad oavsett på vilken nivå den infinner sig inriktar vi oss på en ny tillfällig uppgång under ett antal veckor. Därefter ser det ut som vi ska komma in i en ny fas nedåt, när vi kommit in en bit på nyåret.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan fortsätter sin fallande trend. Värdena har en bra bit kvar till dess vi får de låga värden på 20/20 eller lägre, som vi vill se innan en bottenformation tar vid. Det är dessa låga värden vi helst vill se innan vi på allvar kan börja beräkna med kommande lågpunkter och förbereda en period med stigande kurser igen. 

Lång sikt: Månadsstochastic 27,7 och 45,7 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan börjar komma ned på låga värden. Det ger oss anledning att se en möjlig motreaktion uppåt för denna indikator under ett antal veckor. Långsiktigt är det inte klart men på medellång sikt söker vi nu en punkt som ska kunna ge en lågpunkt inför en motreaktion uppåt, vilken ska kunna ge mer än 2-3 veckor av uppgång.

Medellång sikt: Veckostochastic 18,0 och 22,2 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan steg efter att ha varit nere på låga värden den 20 november. Motreaktionen uppåt avverkades på 13 dagar, där vi alltid har 1-3 veckor som tidsmått i denna typ av rörelse innan en ny nedgång tar vid. Värdena nedan faller nu snabbt och bör kunna ge nya kortsiktiga positiva signaler under andra halvan av december. Vi är beredda på en motreaktion uppåt för index inom kort men den motreaktion ska ses som högst tillfällig.

Kort sikt: Dagsstochastic 51,0 och 60,6 fallande

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 bröt 1 485-nivån

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.