Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Ericsson gav sig på motstånd

Ericsson (75.24)


Ikon analys

Ericsson B 75,24

Ericsson har jobbat i det breda intervallet 72,50-86,00 kronor en längre tid. Det hela började i augusti och ledde till toppnoteringen så här långt vid 85,66 kronor den 19 oktober. Rekylen nedåt till 73,00 kronor blev 12,66 kronor som mest, när aktien den 20 november vände uppåt igen. I motreaktionen uppåt låg 77,50 kronor som motstånd. Även 79,30-79,50 kronor fanns med som nästa motståndsnivå, när 77,50-nivån bröts den 3 december. Då lyfte aktien till 79,30 kronor som högst. Nivån utgjorde 50 procent av den tidigare nedgången (12,66x0,5=6,33). 6,33+73,00 gav 79,33 kronor och blev den nivå där det hela tog stopp. Frågan nu är om det är en lägre topp vi fått in den 3 december. Visst är den lägre men den ska också bekräftas inom kort. En motreaktion uppåt får inte stänga över 80,00 kronor om vi ska klassa det hela som en fallande trend.

Tiden från lågpunkten 43,75 kronor den 21 september 2017 hade förbrukat 13 månader i samband med den 19 oktober och 85,66 kronor. Budskapet med denna rytm är reaktion. Nu kan denna reaktion bli mer än kortsiktigt om vi får den lägre toppen bekräftad. Om det sker, vilket är högst troligt om vi ser på de veckobaserad tekniska indikatorerna. Då får vi inrikta oss på en nedgång till 73,00 kronor i första hand men både 68,00 kronor och 64,00 kronor finns med som alternativ om 73-nivån bryts.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,0 och 81,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,4 och 43,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 46,2 och 44,1 stigande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 9 dagar och 9 veckor. Rörelsefaktor pris: 9,00

Motstånd 78,00 och 81,00 Stöd 75,00 och 72,00

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Ericsson gav sig på motstånd

Ericsson (75.24)


Ikon analys

Ericsson B 75,24

Ericsson har jobbat i det breda intervallet 72,50-86,00 kronor en längre tid. Det hela började i augusti och ledde till toppnoteringen så här långt vid 85,66 kronor den 19 oktober. Rekylen nedåt till 73,00 kronor blev 12,66 kronor som mest, när aktien den 20 november vände uppåt igen. I motreaktionen uppåt låg 77,50 kronor som motstånd. Även 79,30-79,50 kronor fanns med som nästa motståndsnivå, när 77,50-nivån bröts den 3 december. Då lyfte aktien till 79,30 kronor som högst. Nivån utgjorde 50 procent av den tidigare nedgången (12,66x0,5=6,33). 6,33+73,00 gav 79,33 kronor och blev den nivå där det hela tog stopp. Frågan nu är om det är en lägre topp vi fått in den 3 december. Visst är den lägre men den ska också bekräftas inom kort. En motreaktion uppåt får inte stänga över 80,00 kronor om vi ska klassa det hela som en fallande trend.

Tiden från lågpunkten 43,75 kronor den 21 september 2017 hade förbrukat 13 månader i samband med den 19 oktober och 85,66 kronor. Budskapet med denna rytm är reaktion. Nu kan denna reaktion bli mer än kortsiktigt om vi får den lägre toppen bekräftad. Om det sker, vilket är högst troligt om vi ser på de veckobaserad tekniska indikatorerna. Då får vi inrikta oss på en nedgång till 73,00 kronor i första hand men både 68,00 kronor och 64,00 kronor finns med som alternativ om 73-nivån bryts.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,0 och 81,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,4 och 43,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 46,2 och 44,1 stigande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 9 dagar och 9 veckor. Rörelsefaktor pris: 9,00

Motstånd 78,00 och 81,00 Stöd 75,00 och 72,00

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Ericsson gav sig på motstånd

Ericsson (75.24)


Ikon analys

Ericsson B 75,24

Ericsson har jobbat i det breda intervallet 72,50-86,00 kronor en längre tid. Det hela började i augusti och ledde till toppnoteringen så här långt vid 85,66 kronor den 19 oktober. Rekylen nedåt till 73,00 kronor blev 12,66 kronor som mest, när aktien den 20 november vände uppåt igen. I motreaktionen uppåt låg 77,50 kronor som motstånd. Även 79,30-79,50 kronor fanns med som nästa motståndsnivå, när 77,50-nivån bröts den 3 december. Då lyfte aktien till 79,30 kronor som högst. Nivån utgjorde 50 procent av den tidigare nedgången (12,66x0,5=6,33). 6,33+73,00 gav 79,33 kronor och blev den nivå där det hela tog stopp. Frågan nu är om det är en lägre topp vi fått in den 3 december. Visst är den lägre men den ska också bekräftas inom kort. En motreaktion uppåt får inte stänga över 80,00 kronor om vi ska klassa det hela som en fallande trend.

Tiden från lågpunkten 43,75 kronor den 21 september 2017 hade förbrukat 13 månader i samband med den 19 oktober och 85,66 kronor. Budskapet med denna rytm är reaktion. Nu kan denna reaktion bli mer än kortsiktigt om vi får den lägre toppen bekräftad. Om det sker, vilket är högst troligt om vi ser på de veckobaserad tekniska indikatorerna. Då får vi inrikta oss på en nedgång till 73,00 kronor i första hand men både 68,00 kronor och 64,00 kronor finns med som alternativ om 73-nivån bryts.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,0 och 81,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,4 och 43,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 46,2 och 44,1 stigande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 9 dagar och 9 veckor. Rörelsefaktor pris: 9,00

Motstånd 78,00 och 81,00 Stöd 75,00 och 72,00

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Ericsson gav sig på motstånd

Ericsson (75.24)


Ikon analys

Ericsson B 75,24

Ericsson har jobbat i det breda intervallet 72,50-86,00 kronor en längre tid. Det hela började i augusti och ledde till toppnoteringen så här långt vid 85,66 kronor den 19 oktober. Rekylen nedåt till 73,00 kronor blev 12,66 kronor som mest, när aktien den 20 november vände uppåt igen. I motreaktionen uppåt låg 77,50 kronor som motstånd. Även 79,30-79,50 kronor fanns med som nästa motståndsnivå, när 77,50-nivån bröts den 3 december. Då lyfte aktien till 79,30 kronor som högst. Nivån utgjorde 50 procent av den tidigare nedgången (12,66x0,5=6,33). 6,33+73,00 gav 79,33 kronor och blev den nivå där det hela tog stopp. Frågan nu är om det är en lägre topp vi fått in den 3 december. Visst är den lägre men den ska också bekräftas inom kort. En motreaktion uppåt får inte stänga över 80,00 kronor om vi ska klassa det hela som en fallande trend.

Tiden från lågpunkten 43,75 kronor den 21 september 2017 hade förbrukat 13 månader i samband med den 19 oktober och 85,66 kronor. Budskapet med denna rytm är reaktion. Nu kan denna reaktion bli mer än kortsiktigt om vi får den lägre toppen bekräftad. Om det sker, vilket är högst troligt om vi ser på de veckobaserad tekniska indikatorerna. Då får vi inrikta oss på en nedgång till 73,00 kronor i första hand men både 68,00 kronor och 64,00 kronor finns med som alternativ om 73-nivån bryts.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,0 och 81,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,4 och 43,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 46,2 och 44,1 stigande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 9 dagar och 9 veckor. Rörelsefaktor pris: 9,00

Motstånd 78,00 och 81,00 Stöd 75,00 och 72,00

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Ericsson gav sig på motstånd

Ericsson (75.24)


Ikon analys

Ericsson B 75,24

Ericsson har jobbat i det breda intervallet 72,50-86,00 kronor en längre tid. Det hela började i augusti och ledde till toppnoteringen så här långt vid 85,66 kronor den 19 oktober. Rekylen nedåt till 73,00 kronor blev 12,66 kronor som mest, när aktien den 20 november vände uppåt igen. I motreaktionen uppåt låg 77,50 kronor som motstånd. Även 79,30-79,50 kronor fanns med som nästa motståndsnivå, när 77,50-nivån bröts den 3 december. Då lyfte aktien till 79,30 kronor som högst. Nivån utgjorde 50 procent av den tidigare nedgången (12,66x0,5=6,33). 6,33+73,00 gav 79,33 kronor och blev den nivå där det hela tog stopp. Frågan nu är om det är en lägre topp vi fått in den 3 december. Visst är den lägre men den ska också bekräftas inom kort. En motreaktion uppåt får inte stänga över 80,00 kronor om vi ska klassa det hela som en fallande trend.

Tiden från lågpunkten 43,75 kronor den 21 september 2017 hade förbrukat 13 månader i samband med den 19 oktober och 85,66 kronor. Budskapet med denna rytm är reaktion. Nu kan denna reaktion bli mer än kortsiktigt om vi får den lägre toppen bekräftad. Om det sker, vilket är högst troligt om vi ser på de veckobaserad tekniska indikatorerna. Då får vi inrikta oss på en nedgång till 73,00 kronor i första hand men både 68,00 kronor och 64,00 kronor finns med som alternativ om 73-nivån bryts.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,0 och 81,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,4 och 43,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 46,2 och 44,1 stigande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 9 dagar och 9 veckor. Rörelsefaktor pris: 9,00

Motstånd 78,00 och 81,00 Stöd 75,00 och 72,00

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Ericsson gav sig på motstånd

Ericsson (75.24)


Ikon analys

Ericsson B 75,24

Ericsson har jobbat i det breda intervallet 72,50-86,00 kronor en längre tid. Det hela började i augusti och ledde till toppnoteringen så här långt vid 85,66 kronor den 19 oktober. Rekylen nedåt till 73,00 kronor blev 12,66 kronor som mest, när aktien den 20 november vände uppåt igen. I motreaktionen uppåt låg 77,50 kronor som motstånd. Även 79,30-79,50 kronor fanns med som nästa motståndsnivå, när 77,50-nivån bröts den 3 december. Då lyfte aktien till 79,30 kronor som högst. Nivån utgjorde 50 procent av den tidigare nedgången (12,66x0,5=6,33). 6,33+73,00 gav 79,33 kronor och blev den nivå där det hela tog stopp. Frågan nu är om det är en lägre topp vi fått in den 3 december. Visst är den lägre men den ska också bekräftas inom kort. En motreaktion uppåt får inte stänga över 80,00 kronor om vi ska klassa det hela som en fallande trend.

Tiden från lågpunkten 43,75 kronor den 21 september 2017 hade förbrukat 13 månader i samband med den 19 oktober och 85,66 kronor. Budskapet med denna rytm är reaktion. Nu kan denna reaktion bli mer än kortsiktigt om vi får den lägre toppen bekräftad. Om det sker, vilket är högst troligt om vi ser på de veckobaserad tekniska indikatorerna. Då får vi inrikta oss på en nedgång till 73,00 kronor i första hand men både 68,00 kronor och 64,00 kronor finns med som alternativ om 73-nivån bryts.  

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,0 och 81,4 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,4 och 43,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 46,2 och 44,1 stigande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 9 dagar och 9 veckor. Rörelsefaktor pris: 9,00

Motstånd 78,00 och 81,00 Stöd 75,00 och 72,00

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.