Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på ny toppnotering för året

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,15 H 1 554,04 L 1 537,64)

OMXS30 fortsätter sitt återtåg med fart och kraft. Nu är uppgången 12,8 procent till och med den 6 februari och det på bara 35 dagar med 1 378, som utgångspunkt den 2 januari. Den viktiga 34:e dagen är passerad och då får vi se om det håller hela vägen fram till 40:e dagen, som är måndagen den 11 februari. Från 1 378 till onsdagens högsta notering 1 554 är det 176 punkter, vilket i sig ska kunna ge en reaktion om än tillfälligt. Under resans gång uppåt har MA 50- och MA 100-kurvorna utgjort tillfälliga motstånd, där index stannat upp några dagar. Nu är det dags för MA 200-kurvan som inför torsdagen har värdet 1 558. Kurvan håller dessutom på att plana ut, vilket gör det intressant att se om den kan hålla för ett test. 

I grafen har vi lagt in den trendlinje som kommer från 1 247 och lågpunkten 11 februari 2016. Denna linje fungerade som stöd den 4 april 2018 vid 1 482 och den 6 juli 2018 vid 1 512. Den fungerade sedan motstånd efter att linjen först brutits under oktober månad och sedan återvände till linjen med 1 552 den 2 november 2018. Denna linje kan med tiden bli aktuell för ett test men det är just nu 30 punkter upp till denna, som nu har värdet 1 581. I sig ”bara” 2 procent dit uppåt.

Även om det ser troligt ut att vi kan få en fortsättning till den som borde index först ge en reaktion nedåt och skapa ny kraft för att kunna lyfta. Men med den styrka vi sett under de senaste 5 veckorna får vi trots allt se en fortsatt uppgång dit som möjlig.

Lägger vi sedan till att det på måndag är 3 år sedan index bottnade på 1 247 den 11 februari 2016, så blir det ännu en intressant tid att bevaka in mot mitten av februari månad. En uppgång likt denna brukar sällan gå i topp och sedan vända nedåt med kraft. Det naturliga är att räkna med en reaktion på 2-3 procent och sedan ett nytt försök att nå en ny toppnotering. Då kan det bli aktuellt med den linje som beskrivs ovan.

Anledningen till kraften i uppgången får vi delvis söka i rapporterna nu sedan den 25 januari. Innan dess handlade det mycket om ett kraftigt nedpressat index under hösten som fått många att ta position för nedgång. När dessa under januari successivt vände sina positioner bidrog det att trycka på. Vi kan ana att det fanns tunder senare delen av januari många som gick in i ”bearpositioner” och som vänt dessa på högre nivåer och förstärkt uppgången den senaste tiden. I sig ett normalt mönster men det finns även andra faktorer att lägga till och en av dem bristen på alternativa placeringar till aktier för de stora aktörerna på börsen. Förr handlade det att gå från aktier till obligationer men denna senare marknad är ju ”dödad” av bland annat ECB och andra centralbanker som gjort statsobligationer ointressanta via negativa räntor. Detta kommer att slå tillbaka med kraft med stigande räntor men det är längre fram i tiden och troligen först under 2020.

Vi får ha en spännande tid under 2019 och passa på att njuta av de kursuppgångar som vi kan förvänta oss under en stor del av året även om svängningarna ibland blir intensiva på nedsidan också. Det viktiga är dock att den längre trenden förblir intakt.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,6 och 43,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 60,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,4 och 94,2 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 

 Graf av OMXS30 på ny toppnotering för året

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på ny toppnotering för året

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,15 H 1 554,04 L 1 537,64)

OMXS30 fortsätter sitt återtåg med fart och kraft. Nu är uppgången 12,8 procent till och med den 6 februari och det på bara 35 dagar med 1 378, som utgångspunkt den 2 januari. Den viktiga 34:e dagen är passerad och då får vi se om det håller hela vägen fram till 40:e dagen, som är måndagen den 11 februari. Från 1 378 till onsdagens högsta notering 1 554 är det 176 punkter, vilket i sig ska kunna ge en reaktion om än tillfälligt. Under resans gång uppåt har MA 50- och MA 100-kurvorna utgjort tillfälliga motstånd, där index stannat upp några dagar. Nu är det dags för MA 200-kurvan som inför torsdagen har värdet 1 558. Kurvan håller dessutom på att plana ut, vilket gör det intressant att se om den kan hålla för ett test. 

I grafen har vi lagt in den trendlinje som kommer från 1 247 och lågpunkten 11 februari 2016. Denna linje fungerade som stöd den 4 april 2018 vid 1 482 och den 6 juli 2018 vid 1 512. Den fungerade sedan motstånd efter att linjen först brutits under oktober månad och sedan återvände till linjen med 1 552 den 2 november 2018. Denna linje kan med tiden bli aktuell för ett test men det är just nu 30 punkter upp till denna, som nu har värdet 1 581. I sig ”bara” 2 procent dit uppåt.

Även om det ser troligt ut att vi kan få en fortsättning till den som borde index först ge en reaktion nedåt och skapa ny kraft för att kunna lyfta. Men med den styrka vi sett under de senaste 5 veckorna får vi trots allt se en fortsatt uppgång dit som möjlig.

Lägger vi sedan till att det på måndag är 3 år sedan index bottnade på 1 247 den 11 februari 2016, så blir det ännu en intressant tid att bevaka in mot mitten av februari månad. En uppgång likt denna brukar sällan gå i topp och sedan vända nedåt med kraft. Det naturliga är att räkna med en reaktion på 2-3 procent och sedan ett nytt försök att nå en ny toppnotering. Då kan det bli aktuellt med den linje som beskrivs ovan.

Anledningen till kraften i uppgången får vi delvis söka i rapporterna nu sedan den 25 januari. Innan dess handlade det mycket om ett kraftigt nedpressat index under hösten som fått många att ta position för nedgång. När dessa under januari successivt vände sina positioner bidrog det att trycka på. Vi kan ana att det fanns tunder senare delen av januari många som gick in i ”bearpositioner” och som vänt dessa på högre nivåer och förstärkt uppgången den senaste tiden. I sig ett normalt mönster men det finns även andra faktorer att lägga till och en av dem bristen på alternativa placeringar till aktier för de stora aktörerna på börsen. Förr handlade det att gå från aktier till obligationer men denna senare marknad är ju ”dödad” av bland annat ECB och andra centralbanker som gjort statsobligationer ointressanta via negativa räntor. Detta kommer att slå tillbaka med kraft med stigande räntor men det är längre fram i tiden och troligen först under 2020.

Vi får ha en spännande tid under 2019 och passa på att njuta av de kursuppgångar som vi kan förvänta oss under en stor del av året även om svängningarna ibland blir intensiva på nedsidan också. Det viktiga är dock att den längre trenden förblir intakt.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,6 och 43,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 60,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,4 och 94,2 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 

 Graf av OMXS30 på ny toppnotering för året

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på ny toppnotering för året

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,15 H 1 554,04 L 1 537,64)

OMXS30 fortsätter sitt återtåg med fart och kraft. Nu är uppgången 12,8 procent till och med den 6 februari och det på bara 35 dagar med 1 378, som utgångspunkt den 2 januari. Den viktiga 34:e dagen är passerad och då får vi se om det håller hela vägen fram till 40:e dagen, som är måndagen den 11 februari. Från 1 378 till onsdagens högsta notering 1 554 är det 176 punkter, vilket i sig ska kunna ge en reaktion om än tillfälligt. Under resans gång uppåt har MA 50- och MA 100-kurvorna utgjort tillfälliga motstånd, där index stannat upp några dagar. Nu är det dags för MA 200-kurvan som inför torsdagen har värdet 1 558. Kurvan håller dessutom på att plana ut, vilket gör det intressant att se om den kan hålla för ett test. 

I grafen har vi lagt in den trendlinje som kommer från 1 247 och lågpunkten 11 februari 2016. Denna linje fungerade som stöd den 4 april 2018 vid 1 482 och den 6 juli 2018 vid 1 512. Den fungerade sedan motstånd efter att linjen först brutits under oktober månad och sedan återvände till linjen med 1 552 den 2 november 2018. Denna linje kan med tiden bli aktuell för ett test men det är just nu 30 punkter upp till denna, som nu har värdet 1 581. I sig ”bara” 2 procent dit uppåt.

Även om det ser troligt ut att vi kan få en fortsättning till den som borde index först ge en reaktion nedåt och skapa ny kraft för att kunna lyfta. Men med den styrka vi sett under de senaste 5 veckorna får vi trots allt se en fortsatt uppgång dit som möjlig.

Lägger vi sedan till att det på måndag är 3 år sedan index bottnade på 1 247 den 11 februari 2016, så blir det ännu en intressant tid att bevaka in mot mitten av februari månad. En uppgång likt denna brukar sällan gå i topp och sedan vända nedåt med kraft. Det naturliga är att räkna med en reaktion på 2-3 procent och sedan ett nytt försök att nå en ny toppnotering. Då kan det bli aktuellt med den linje som beskrivs ovan.

Anledningen till kraften i uppgången får vi delvis söka i rapporterna nu sedan den 25 januari. Innan dess handlade det mycket om ett kraftigt nedpressat index under hösten som fått många att ta position för nedgång. När dessa under januari successivt vände sina positioner bidrog det att trycka på. Vi kan ana att det fanns tunder senare delen av januari många som gick in i ”bearpositioner” och som vänt dessa på högre nivåer och förstärkt uppgången den senaste tiden. I sig ett normalt mönster men det finns även andra faktorer att lägga till och en av dem bristen på alternativa placeringar till aktier för de stora aktörerna på börsen. Förr handlade det att gå från aktier till obligationer men denna senare marknad är ju ”dödad” av bland annat ECB och andra centralbanker som gjort statsobligationer ointressanta via negativa räntor. Detta kommer att slå tillbaka med kraft med stigande räntor men det är längre fram i tiden och troligen först under 2020.

Vi får ha en spännande tid under 2019 och passa på att njuta av de kursuppgångar som vi kan förvänta oss under en stor del av året även om svängningarna ibland blir intensiva på nedsidan också. Det viktiga är dock att den längre trenden förblir intakt.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,6 och 43,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 60,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,4 och 94,2 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 

 Graf av OMXS30 på ny toppnotering för året

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på ny toppnotering för året

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,15 H 1 554,04 L 1 537,64)

OMXS30 fortsätter sitt återtåg med fart och kraft. Nu är uppgången 12,8 procent till och med den 6 februari och det på bara 35 dagar med 1 378, som utgångspunkt den 2 januari. Den viktiga 34:e dagen är passerad och då får vi se om det håller hela vägen fram till 40:e dagen, som är måndagen den 11 februari. Från 1 378 till onsdagens högsta notering 1 554 är det 176 punkter, vilket i sig ska kunna ge en reaktion om än tillfälligt. Under resans gång uppåt har MA 50- och MA 100-kurvorna utgjort tillfälliga motstånd, där index stannat upp några dagar. Nu är det dags för MA 200-kurvan som inför torsdagen har värdet 1 558. Kurvan håller dessutom på att plana ut, vilket gör det intressant att se om den kan hålla för ett test. 

I grafen har vi lagt in den trendlinje som kommer från 1 247 och lågpunkten 11 februari 2016. Denna linje fungerade som stöd den 4 april 2018 vid 1 482 och den 6 juli 2018 vid 1 512. Den fungerade sedan motstånd efter att linjen först brutits under oktober månad och sedan återvände till linjen med 1 552 den 2 november 2018. Denna linje kan med tiden bli aktuell för ett test men det är just nu 30 punkter upp till denna, som nu har värdet 1 581. I sig ”bara” 2 procent dit uppåt.

Även om det ser troligt ut att vi kan få en fortsättning till den som borde index först ge en reaktion nedåt och skapa ny kraft för att kunna lyfta. Men med den styrka vi sett under de senaste 5 veckorna får vi trots allt se en fortsatt uppgång dit som möjlig.

Lägger vi sedan till att det på måndag är 3 år sedan index bottnade på 1 247 den 11 februari 2016, så blir det ännu en intressant tid att bevaka in mot mitten av februari månad. En uppgång likt denna brukar sällan gå i topp och sedan vända nedåt med kraft. Det naturliga är att räkna med en reaktion på 2-3 procent och sedan ett nytt försök att nå en ny toppnotering. Då kan det bli aktuellt med den linje som beskrivs ovan.

Anledningen till kraften i uppgången får vi delvis söka i rapporterna nu sedan den 25 januari. Innan dess handlade det mycket om ett kraftigt nedpressat index under hösten som fått många att ta position för nedgång. När dessa under januari successivt vände sina positioner bidrog det att trycka på. Vi kan ana att det fanns tunder senare delen av januari många som gick in i ”bearpositioner” och som vänt dessa på högre nivåer och förstärkt uppgången den senaste tiden. I sig ett normalt mönster men det finns även andra faktorer att lägga till och en av dem bristen på alternativa placeringar till aktier för de stora aktörerna på börsen. Förr handlade det att gå från aktier till obligationer men denna senare marknad är ju ”dödad” av bland annat ECB och andra centralbanker som gjort statsobligationer ointressanta via negativa räntor. Detta kommer att slå tillbaka med kraft med stigande räntor men det är längre fram i tiden och troligen först under 2020.

Vi får ha en spännande tid under 2019 och passa på att njuta av de kursuppgångar som vi kan förvänta oss under en stor del av året även om svängningarna ibland blir intensiva på nedsidan också. Det viktiga är dock att den längre trenden förblir intakt.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,6 och 43,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 60,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,4 och 94,2 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 

 Graf av OMXS30 på ny toppnotering för året

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på ny toppnotering för året

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,15 H 1 554,04 L 1 537,64)

OMXS30 fortsätter sitt återtåg med fart och kraft. Nu är uppgången 12,8 procent till och med den 6 februari och det på bara 35 dagar med 1 378, som utgångspunkt den 2 januari. Den viktiga 34:e dagen är passerad och då får vi se om det håller hela vägen fram till 40:e dagen, som är måndagen den 11 februari. Från 1 378 till onsdagens högsta notering 1 554 är det 176 punkter, vilket i sig ska kunna ge en reaktion om än tillfälligt. Under resans gång uppåt har MA 50- och MA 100-kurvorna utgjort tillfälliga motstånd, där index stannat upp några dagar. Nu är det dags för MA 200-kurvan som inför torsdagen har värdet 1 558. Kurvan håller dessutom på att plana ut, vilket gör det intressant att se om den kan hålla för ett test. 

I grafen har vi lagt in den trendlinje som kommer från 1 247 och lågpunkten 11 februari 2016. Denna linje fungerade som stöd den 4 april 2018 vid 1 482 och den 6 juli 2018 vid 1 512. Den fungerade sedan motstånd efter att linjen först brutits under oktober månad och sedan återvände till linjen med 1 552 den 2 november 2018. Denna linje kan med tiden bli aktuell för ett test men det är just nu 30 punkter upp till denna, som nu har värdet 1 581. I sig ”bara” 2 procent dit uppåt.

Även om det ser troligt ut att vi kan få en fortsättning till den som borde index först ge en reaktion nedåt och skapa ny kraft för att kunna lyfta. Men med den styrka vi sett under de senaste 5 veckorna får vi trots allt se en fortsatt uppgång dit som möjlig.

Lägger vi sedan till att det på måndag är 3 år sedan index bottnade på 1 247 den 11 februari 2016, så blir det ännu en intressant tid att bevaka in mot mitten av februari månad. En uppgång likt denna brukar sällan gå i topp och sedan vända nedåt med kraft. Det naturliga är att räkna med en reaktion på 2-3 procent och sedan ett nytt försök att nå en ny toppnotering. Då kan det bli aktuellt med den linje som beskrivs ovan.

Anledningen till kraften i uppgången får vi delvis söka i rapporterna nu sedan den 25 januari. Innan dess handlade det mycket om ett kraftigt nedpressat index under hösten som fått många att ta position för nedgång. När dessa under januari successivt vände sina positioner bidrog det att trycka på. Vi kan ana att det fanns tunder senare delen av januari många som gick in i ”bearpositioner” och som vänt dessa på högre nivåer och förstärkt uppgången den senaste tiden. I sig ett normalt mönster men det finns även andra faktorer att lägga till och en av dem bristen på alternativa placeringar till aktier för de stora aktörerna på börsen. Förr handlade det att gå från aktier till obligationer men denna senare marknad är ju ”dödad” av bland annat ECB och andra centralbanker som gjort statsobligationer ointressanta via negativa räntor. Detta kommer att slå tillbaka med kraft med stigande räntor men det är längre fram i tiden och troligen först under 2020.

Vi får ha en spännande tid under 2019 och passa på att njuta av de kursuppgångar som vi kan förvänta oss under en stor del av året även om svängningarna ibland blir intensiva på nedsidan också. Det viktiga är dock att den längre trenden förblir intakt.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,6 och 43,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 60,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,4 och 94,2 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 

 Graf av OMXS30 på ny toppnotering för året

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på ny toppnotering för året

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 551,15 H 1 554,04 L 1 537,64)

OMXS30 fortsätter sitt återtåg med fart och kraft. Nu är uppgången 12,8 procent till och med den 6 februari och det på bara 35 dagar med 1 378, som utgångspunkt den 2 januari. Den viktiga 34:e dagen är passerad och då får vi se om det håller hela vägen fram till 40:e dagen, som är måndagen den 11 februari. Från 1 378 till onsdagens högsta notering 1 554 är det 176 punkter, vilket i sig ska kunna ge en reaktion om än tillfälligt. Under resans gång uppåt har MA 50- och MA 100-kurvorna utgjort tillfälliga motstånd, där index stannat upp några dagar. Nu är det dags för MA 200-kurvan som inför torsdagen har värdet 1 558. Kurvan håller dessutom på att plana ut, vilket gör det intressant att se om den kan hålla för ett test. 

I grafen har vi lagt in den trendlinje som kommer från 1 247 och lågpunkten 11 februari 2016. Denna linje fungerade som stöd den 4 april 2018 vid 1 482 och den 6 juli 2018 vid 1 512. Den fungerade sedan motstånd efter att linjen först brutits under oktober månad och sedan återvände till linjen med 1 552 den 2 november 2018. Denna linje kan med tiden bli aktuell för ett test men det är just nu 30 punkter upp till denna, som nu har värdet 1 581. I sig ”bara” 2 procent dit uppåt.

Även om det ser troligt ut att vi kan få en fortsättning till den som borde index först ge en reaktion nedåt och skapa ny kraft för att kunna lyfta. Men med den styrka vi sett under de senaste 5 veckorna får vi trots allt se en fortsatt uppgång dit som möjlig.

Lägger vi sedan till att det på måndag är 3 år sedan index bottnade på 1 247 den 11 februari 2016, så blir det ännu en intressant tid att bevaka in mot mitten av februari månad. En uppgång likt denna brukar sällan gå i topp och sedan vända nedåt med kraft. Det naturliga är att räkna med en reaktion på 2-3 procent och sedan ett nytt försök att nå en ny toppnotering. Då kan det bli aktuellt med den linje som beskrivs ovan.

Anledningen till kraften i uppgången får vi delvis söka i rapporterna nu sedan den 25 januari. Innan dess handlade det mycket om ett kraftigt nedpressat index under hösten som fått många att ta position för nedgång. När dessa under januari successivt vände sina positioner bidrog det att trycka på. Vi kan ana att det fanns tunder senare delen av januari många som gick in i ”bearpositioner” och som vänt dessa på högre nivåer och förstärkt uppgången den senaste tiden. I sig ett normalt mönster men det finns även andra faktorer att lägga till och en av dem bristen på alternativa placeringar till aktier för de stora aktörerna på börsen. Förr handlade det att gå från aktier till obligationer men denna senare marknad är ju ”dödad” av bland annat ECB och andra centralbanker som gjort statsobligationer ointressanta via negativa räntor. Detta kommer att slå tillbaka med kraft med stigande räntor men det är längre fram i tiden och troligen först under 2020.

Vi får ha en spännande tid under 2019 och passa på att njuta av de kursuppgångar som vi kan förvänta oss under en stor del av året även om svängningarna ibland blir intensiva på nedsidan också. Det viktiga är dock att den längre trenden förblir intakt.   

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 46,6 och 43,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 60,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,4 och 94,2 stigande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 

 Graf av OMXS30 på ny toppnotering för året

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.