Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 542,33 H 1 546,16 L 1 528,20)

OMXS30 har varit stigande under 40 dagar om vi utgör från den 2 januari i år och vändningen vid 1 378. Högsta noteringen 1 558 kom in torsdagen den 7 februari efter 36 dagar. Tvekan efter torsdagen tog ned index till 1 525 för att sedan vända uppåt igen, där måndagen är 40:e dagen sedan 2 januari. Högsta notering under måndagen blev 1 546, vilket betyder att index nu inom kort måste ta sig upp till 1 558 eller högre. Misslyckas detta har vi en ny dragning nedåt.

Det finns utrymme för en uppgång till området kring 1 580, där vi har trendlinjen som vi kan se i grafen ovan. Får vi en rekyl innan den nivån nås ser jag det som en kraftsamling inför ett nytt försök att ta sig hela vägen upp till denna linje som kan nå värden upp mot 1 590-1 595 om det drar ut på tiden innan linjen testas. Det är egentligen samma som hände i augusti 2018, när den linjen jagades ifatt (se även i grafen)

Med både de månads- och veckobaserade indikatorerna nedan stigande ger det utrymme för en positiv utveckling under en längre tid. I dagsläget finns det utrymme för en fortsättning uppåt in i tredje kvartalet i år även om rekylerna kan bli kortvariga men intensiva när de infinner sig.

Marknaden gillar inte osäkerhet och det ger oss utvecklingen i brexit som ett hot under mars månad beroende på hur det hela avslutas, med eller utan ett avtal med EU. Under måndagen kunde vi ta del av en tysk undersökning som gav budskapet: Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal på plats så kommer 100 000 arbeten vara hotade. Vi ser denna oro/osäkerhet redan i det tyska DAX-index efter toppen och rekordet, den 23 januari 2018.

EU-valet i maj har av många setts som mindre intressant tidigare men vi ser och får alltmer signaler på att det kan bli dramatik kring valet från flera håll, vilket kan bli en faktor som vi måsta ta hänsyn till. Framförallt blir det avgörande vem som får posten som chef för ECB när Mario Draghi lämnar ECB-posten i höst.

Hans bidrag har under en längre tid varit först låga räntor och sedan minusränta, som mer eller mindre ”tagit livet” av obligationsmarknaden i Europa. Positivt på kort sikt men på längre sikt får länder svårt att finansiera sina lån/underskott. Vilket leder med automatik till stigande räntor om man vill kunna låna och finansiera statskulderna. Till detta har det pensionskapital som inte kan eller får investera i annat än statsobligationer fått en allt sämre avkastning, vilket slår mot framtid pensioner. Vi ser detta redan tydligt redan i USA i en del delstater, som agerat på ett liknade sätt.  2019 ser ut att kunna klara sig från större oro från det hållet men vartefter tiden går kommer problemen bli allt tydligare. Om ett år och då i början av 2020 (Q1) ligger en extremt viktig avstämningsperiod för oss, där vi måste vara beredda på det börjar bli allt fler sprickor i den fasad man målat upp. I detta sammanhang är det av mycket stor betydelse vem som efterträder ”Super Mario” på posten, som ECB chef.

Under en stor del av 2019 ska vi börsmässigt få njuta av de positiva signalerna som redan är på plats även om det som vanligt blir en del svängningar men med i slutänden positiva förtecken.  I väntan på ett handelsavtal mellan USA och Kina ska vi också kunna räkna med positiva effekter på börskurserna.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande efter att nyligen brutit uppåt från fallande till stigande. Vändningen skedde över det mer ”normala” värdet 20/20 eller lägre. Senast denna indikator var nere på så låga värden var 2016 och då tillfälligt. 2008/2009 i slutet av finanskrisen var denna indikator nere på mycket låga nivåer under 5-6 månader innan den vände uppåt under våren 2009.

I och med att indikatorn nyligen vänt från fallande till stigande är den också känslig för eventuella bakslag i index. Inget som vi räknar med men måste vara vaksamma på. 

Lång sikt: Månadsstochastic 45,5 och 43,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan årsskiftet. Vändningen uppåt har förstärkts för varje vecka som gått. Det intressanta är att värdena ännu inte är uppe på höga nivåer 80/80 eller högre. Vi ser att endast det första värdet passerat 84 och det andra värdet släpar efter. Detta sker när en uppgång är intensiv likt det vi sett under de senaste 5-6 veckorna. Det ger också utrymme för en fortsatt positiv utveckling även om den tillfälligt bryts av tillfälliga indexrekyler.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 67,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har sedan mitten av januari varit uppe på höga nivåer över 80/80 för att efter indextoppen 1 558 den 7 februari falla tillbaka när index började tveka. Denna tvekan är i nuläget ingen direkt signal på nedgång. Men det ger oss anledning att förvänta en index topp och en rekyl den närmaste tiden, där indikatorn kan falla tillbaka. I och med att det handlar om dagsbasis behövs det inte så lång tid (10-15 dagar) av tvekan eller dragning nedåt för index för att denna indikator är nere på låga nivåer igen.

Kort sikt: Dagsstochastic 78,3 och 82,2 fallande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 542,33 H 1 546,16 L 1 528,20)

OMXS30 har varit stigande under 40 dagar om vi utgör från den 2 januari i år och vändningen vid 1 378. Högsta noteringen 1 558 kom in torsdagen den 7 februari efter 36 dagar. Tvekan efter torsdagen tog ned index till 1 525 för att sedan vända uppåt igen, där måndagen är 40:e dagen sedan 2 januari. Högsta notering under måndagen blev 1 546, vilket betyder att index nu inom kort måste ta sig upp till 1 558 eller högre. Misslyckas detta har vi en ny dragning nedåt.

Det finns utrymme för en uppgång till området kring 1 580, där vi har trendlinjen som vi kan se i grafen ovan. Får vi en rekyl innan den nivån nås ser jag det som en kraftsamling inför ett nytt försök att ta sig hela vägen upp till denna linje som kan nå värden upp mot 1 590-1 595 om det drar ut på tiden innan linjen testas. Det är egentligen samma som hände i augusti 2018, när den linjen jagades ifatt (se även i grafen)

Med både de månads- och veckobaserade indikatorerna nedan stigande ger det utrymme för en positiv utveckling under en längre tid. I dagsläget finns det utrymme för en fortsättning uppåt in i tredje kvartalet i år även om rekylerna kan bli kortvariga men intensiva när de infinner sig.

Marknaden gillar inte osäkerhet och det ger oss utvecklingen i brexit som ett hot under mars månad beroende på hur det hela avslutas, med eller utan ett avtal med EU. Under måndagen kunde vi ta del av en tysk undersökning som gav budskapet: Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal på plats så kommer 100 000 arbeten vara hotade. Vi ser denna oro/osäkerhet redan i det tyska DAX-index efter toppen och rekordet, den 23 januari 2018.

EU-valet i maj har av många setts som mindre intressant tidigare men vi ser och får alltmer signaler på att det kan bli dramatik kring valet från flera håll, vilket kan bli en faktor som vi måsta ta hänsyn till. Framförallt blir det avgörande vem som får posten som chef för ECB när Mario Draghi lämnar ECB-posten i höst.

Hans bidrag har under en längre tid varit först låga räntor och sedan minusränta, som mer eller mindre ”tagit livet” av obligationsmarknaden i Europa. Positivt på kort sikt men på längre sikt får länder svårt att finansiera sina lån/underskott. Vilket leder med automatik till stigande räntor om man vill kunna låna och finansiera statskulderna. Till detta har det pensionskapital som inte kan eller får investera i annat än statsobligationer fått en allt sämre avkastning, vilket slår mot framtid pensioner. Vi ser detta redan tydligt redan i USA i en del delstater, som agerat på ett liknade sätt.  2019 ser ut att kunna klara sig från större oro från det hållet men vartefter tiden går kommer problemen bli allt tydligare. Om ett år och då i början av 2020 (Q1) ligger en extremt viktig avstämningsperiod för oss, där vi måste vara beredda på det börjar bli allt fler sprickor i den fasad man målat upp. I detta sammanhang är det av mycket stor betydelse vem som efterträder ”Super Mario” på posten, som ECB chef.

Under en stor del av 2019 ska vi börsmässigt få njuta av de positiva signalerna som redan är på plats även om det som vanligt blir en del svängningar men med i slutänden positiva förtecken.  I väntan på ett handelsavtal mellan USA och Kina ska vi också kunna räkna med positiva effekter på börskurserna.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande efter att nyligen brutit uppåt från fallande till stigande. Vändningen skedde över det mer ”normala” värdet 20/20 eller lägre. Senast denna indikator var nere på så låga värden var 2016 och då tillfälligt. 2008/2009 i slutet av finanskrisen var denna indikator nere på mycket låga nivåer under 5-6 månader innan den vände uppåt under våren 2009.

I och med att indikatorn nyligen vänt från fallande till stigande är den också känslig för eventuella bakslag i index. Inget som vi räknar med men måste vara vaksamma på. 

Lång sikt: Månadsstochastic 45,5 och 43,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan årsskiftet. Vändningen uppåt har förstärkts för varje vecka som gått. Det intressanta är att värdena ännu inte är uppe på höga nivåer 80/80 eller högre. Vi ser att endast det första värdet passerat 84 och det andra värdet släpar efter. Detta sker när en uppgång är intensiv likt det vi sett under de senaste 5-6 veckorna. Det ger också utrymme för en fortsatt positiv utveckling även om den tillfälligt bryts av tillfälliga indexrekyler.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 67,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har sedan mitten av januari varit uppe på höga nivåer över 80/80 för att efter indextoppen 1 558 den 7 februari falla tillbaka när index började tveka. Denna tvekan är i nuläget ingen direkt signal på nedgång. Men det ger oss anledning att förvänta en index topp och en rekyl den närmaste tiden, där indikatorn kan falla tillbaka. I och med att det handlar om dagsbasis behövs det inte så lång tid (10-15 dagar) av tvekan eller dragning nedåt för index för att denna indikator är nere på låga nivåer igen.

Kort sikt: Dagsstochastic 78,3 och 82,2 fallande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 542,33 H 1 546,16 L 1 528,20)

OMXS30 har varit stigande under 40 dagar om vi utgör från den 2 januari i år och vändningen vid 1 378. Högsta noteringen 1 558 kom in torsdagen den 7 februari efter 36 dagar. Tvekan efter torsdagen tog ned index till 1 525 för att sedan vända uppåt igen, där måndagen är 40:e dagen sedan 2 januari. Högsta notering under måndagen blev 1 546, vilket betyder att index nu inom kort måste ta sig upp till 1 558 eller högre. Misslyckas detta har vi en ny dragning nedåt.

Det finns utrymme för en uppgång till området kring 1 580, där vi har trendlinjen som vi kan se i grafen ovan. Får vi en rekyl innan den nivån nås ser jag det som en kraftsamling inför ett nytt försök att ta sig hela vägen upp till denna linje som kan nå värden upp mot 1 590-1 595 om det drar ut på tiden innan linjen testas. Det är egentligen samma som hände i augusti 2018, när den linjen jagades ifatt (se även i grafen)

Med både de månads- och veckobaserade indikatorerna nedan stigande ger det utrymme för en positiv utveckling under en längre tid. I dagsläget finns det utrymme för en fortsättning uppåt in i tredje kvartalet i år även om rekylerna kan bli kortvariga men intensiva när de infinner sig.

Marknaden gillar inte osäkerhet och det ger oss utvecklingen i brexit som ett hot under mars månad beroende på hur det hela avslutas, med eller utan ett avtal med EU. Under måndagen kunde vi ta del av en tysk undersökning som gav budskapet: Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal på plats så kommer 100 000 arbeten vara hotade. Vi ser denna oro/osäkerhet redan i det tyska DAX-index efter toppen och rekordet, den 23 januari 2018.

EU-valet i maj har av många setts som mindre intressant tidigare men vi ser och får alltmer signaler på att det kan bli dramatik kring valet från flera håll, vilket kan bli en faktor som vi måsta ta hänsyn till. Framförallt blir det avgörande vem som får posten som chef för ECB när Mario Draghi lämnar ECB-posten i höst.

Hans bidrag har under en längre tid varit först låga räntor och sedan minusränta, som mer eller mindre ”tagit livet” av obligationsmarknaden i Europa. Positivt på kort sikt men på längre sikt får länder svårt att finansiera sina lån/underskott. Vilket leder med automatik till stigande räntor om man vill kunna låna och finansiera statskulderna. Till detta har det pensionskapital som inte kan eller får investera i annat än statsobligationer fått en allt sämre avkastning, vilket slår mot framtid pensioner. Vi ser detta redan tydligt redan i USA i en del delstater, som agerat på ett liknade sätt.  2019 ser ut att kunna klara sig från större oro från det hållet men vartefter tiden går kommer problemen bli allt tydligare. Om ett år och då i början av 2020 (Q1) ligger en extremt viktig avstämningsperiod för oss, där vi måste vara beredda på det börjar bli allt fler sprickor i den fasad man målat upp. I detta sammanhang är det av mycket stor betydelse vem som efterträder ”Super Mario” på posten, som ECB chef.

Under en stor del av 2019 ska vi börsmässigt få njuta av de positiva signalerna som redan är på plats även om det som vanligt blir en del svängningar men med i slutänden positiva förtecken.  I väntan på ett handelsavtal mellan USA och Kina ska vi också kunna räkna med positiva effekter på börskurserna.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande efter att nyligen brutit uppåt från fallande till stigande. Vändningen skedde över det mer ”normala” värdet 20/20 eller lägre. Senast denna indikator var nere på så låga värden var 2016 och då tillfälligt. 2008/2009 i slutet av finanskrisen var denna indikator nere på mycket låga nivåer under 5-6 månader innan den vände uppåt under våren 2009.

I och med att indikatorn nyligen vänt från fallande till stigande är den också känslig för eventuella bakslag i index. Inget som vi räknar med men måste vara vaksamma på. 

Lång sikt: Månadsstochastic 45,5 och 43,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan årsskiftet. Vändningen uppåt har förstärkts för varje vecka som gått. Det intressanta är att värdena ännu inte är uppe på höga nivåer 80/80 eller högre. Vi ser att endast det första värdet passerat 84 och det andra värdet släpar efter. Detta sker när en uppgång är intensiv likt det vi sett under de senaste 5-6 veckorna. Det ger också utrymme för en fortsatt positiv utveckling även om den tillfälligt bryts av tillfälliga indexrekyler.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 67,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har sedan mitten av januari varit uppe på höga nivåer över 80/80 för att efter indextoppen 1 558 den 7 februari falla tillbaka när index började tveka. Denna tvekan är i nuläget ingen direkt signal på nedgång. Men det ger oss anledning att förvänta en index topp och en rekyl den närmaste tiden, där indikatorn kan falla tillbaka. I och med att det handlar om dagsbasis behövs det inte så lång tid (10-15 dagar) av tvekan eller dragning nedåt för index för att denna indikator är nere på låga nivåer igen.

Kort sikt: Dagsstochastic 78,3 och 82,2 fallande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 542,33 H 1 546,16 L 1 528,20)

OMXS30 har varit stigande under 40 dagar om vi utgör från den 2 januari i år och vändningen vid 1 378. Högsta noteringen 1 558 kom in torsdagen den 7 februari efter 36 dagar. Tvekan efter torsdagen tog ned index till 1 525 för att sedan vända uppåt igen, där måndagen är 40:e dagen sedan 2 januari. Högsta notering under måndagen blev 1 546, vilket betyder att index nu inom kort måste ta sig upp till 1 558 eller högre. Misslyckas detta har vi en ny dragning nedåt.

Det finns utrymme för en uppgång till området kring 1 580, där vi har trendlinjen som vi kan se i grafen ovan. Får vi en rekyl innan den nivån nås ser jag det som en kraftsamling inför ett nytt försök att ta sig hela vägen upp till denna linje som kan nå värden upp mot 1 590-1 595 om det drar ut på tiden innan linjen testas. Det är egentligen samma som hände i augusti 2018, när den linjen jagades ifatt (se även i grafen)

Med både de månads- och veckobaserade indikatorerna nedan stigande ger det utrymme för en positiv utveckling under en längre tid. I dagsläget finns det utrymme för en fortsättning uppåt in i tredje kvartalet i år även om rekylerna kan bli kortvariga men intensiva när de infinner sig.

Marknaden gillar inte osäkerhet och det ger oss utvecklingen i brexit som ett hot under mars månad beroende på hur det hela avslutas, med eller utan ett avtal med EU. Under måndagen kunde vi ta del av en tysk undersökning som gav budskapet: Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal på plats så kommer 100 000 arbeten vara hotade. Vi ser denna oro/osäkerhet redan i det tyska DAX-index efter toppen och rekordet, den 23 januari 2018.

EU-valet i maj har av många setts som mindre intressant tidigare men vi ser och får alltmer signaler på att det kan bli dramatik kring valet från flera håll, vilket kan bli en faktor som vi måsta ta hänsyn till. Framförallt blir det avgörande vem som får posten som chef för ECB när Mario Draghi lämnar ECB-posten i höst.

Hans bidrag har under en längre tid varit först låga räntor och sedan minusränta, som mer eller mindre ”tagit livet” av obligationsmarknaden i Europa. Positivt på kort sikt men på längre sikt får länder svårt att finansiera sina lån/underskott. Vilket leder med automatik till stigande räntor om man vill kunna låna och finansiera statskulderna. Till detta har det pensionskapital som inte kan eller får investera i annat än statsobligationer fått en allt sämre avkastning, vilket slår mot framtid pensioner. Vi ser detta redan tydligt redan i USA i en del delstater, som agerat på ett liknade sätt.  2019 ser ut att kunna klara sig från större oro från det hållet men vartefter tiden går kommer problemen bli allt tydligare. Om ett år och då i början av 2020 (Q1) ligger en extremt viktig avstämningsperiod för oss, där vi måste vara beredda på det börjar bli allt fler sprickor i den fasad man målat upp. I detta sammanhang är det av mycket stor betydelse vem som efterträder ”Super Mario” på posten, som ECB chef.

Under en stor del av 2019 ska vi börsmässigt få njuta av de positiva signalerna som redan är på plats även om det som vanligt blir en del svängningar men med i slutänden positiva förtecken.  I väntan på ett handelsavtal mellan USA och Kina ska vi också kunna räkna med positiva effekter på börskurserna.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande efter att nyligen brutit uppåt från fallande till stigande. Vändningen skedde över det mer ”normala” värdet 20/20 eller lägre. Senast denna indikator var nere på så låga värden var 2016 och då tillfälligt. 2008/2009 i slutet av finanskrisen var denna indikator nere på mycket låga nivåer under 5-6 månader innan den vände uppåt under våren 2009.

I och med att indikatorn nyligen vänt från fallande till stigande är den också känslig för eventuella bakslag i index. Inget som vi räknar med men måste vara vaksamma på. 

Lång sikt: Månadsstochastic 45,5 och 43,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan årsskiftet. Vändningen uppåt har förstärkts för varje vecka som gått. Det intressanta är att värdena ännu inte är uppe på höga nivåer 80/80 eller högre. Vi ser att endast det första värdet passerat 84 och det andra värdet släpar efter. Detta sker när en uppgång är intensiv likt det vi sett under de senaste 5-6 veckorna. Det ger också utrymme för en fortsatt positiv utveckling även om den tillfälligt bryts av tillfälliga indexrekyler.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 67,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har sedan mitten av januari varit uppe på höga nivåer över 80/80 för att efter indextoppen 1 558 den 7 februari falla tillbaka när index började tveka. Denna tvekan är i nuläget ingen direkt signal på nedgång. Men det ger oss anledning att förvänta en index topp och en rekyl den närmaste tiden, där indikatorn kan falla tillbaka. I och med att det handlar om dagsbasis behövs det inte så lång tid (10-15 dagar) av tvekan eller dragning nedåt för index för att denna indikator är nere på låga nivåer igen.

Kort sikt: Dagsstochastic 78,3 och 82,2 fallande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 542,33 H 1 546,16 L 1 528,20)

OMXS30 har varit stigande under 40 dagar om vi utgör från den 2 januari i år och vändningen vid 1 378. Högsta noteringen 1 558 kom in torsdagen den 7 februari efter 36 dagar. Tvekan efter torsdagen tog ned index till 1 525 för att sedan vända uppåt igen, där måndagen är 40:e dagen sedan 2 januari. Högsta notering under måndagen blev 1 546, vilket betyder att index nu inom kort måste ta sig upp till 1 558 eller högre. Misslyckas detta har vi en ny dragning nedåt.

Det finns utrymme för en uppgång till området kring 1 580, där vi har trendlinjen som vi kan se i grafen ovan. Får vi en rekyl innan den nivån nås ser jag det som en kraftsamling inför ett nytt försök att ta sig hela vägen upp till denna linje som kan nå värden upp mot 1 590-1 595 om det drar ut på tiden innan linjen testas. Det är egentligen samma som hände i augusti 2018, när den linjen jagades ifatt (se även i grafen)

Med både de månads- och veckobaserade indikatorerna nedan stigande ger det utrymme för en positiv utveckling under en längre tid. I dagsläget finns det utrymme för en fortsättning uppåt in i tredje kvartalet i år även om rekylerna kan bli kortvariga men intensiva när de infinner sig.

Marknaden gillar inte osäkerhet och det ger oss utvecklingen i brexit som ett hot under mars månad beroende på hur det hela avslutas, med eller utan ett avtal med EU. Under måndagen kunde vi ta del av en tysk undersökning som gav budskapet: Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal på plats så kommer 100 000 arbeten vara hotade. Vi ser denna oro/osäkerhet redan i det tyska DAX-index efter toppen och rekordet, den 23 januari 2018.

EU-valet i maj har av många setts som mindre intressant tidigare men vi ser och får alltmer signaler på att det kan bli dramatik kring valet från flera håll, vilket kan bli en faktor som vi måsta ta hänsyn till. Framförallt blir det avgörande vem som får posten som chef för ECB när Mario Draghi lämnar ECB-posten i höst.

Hans bidrag har under en längre tid varit först låga räntor och sedan minusränta, som mer eller mindre ”tagit livet” av obligationsmarknaden i Europa. Positivt på kort sikt men på längre sikt får länder svårt att finansiera sina lån/underskott. Vilket leder med automatik till stigande räntor om man vill kunna låna och finansiera statskulderna. Till detta har det pensionskapital som inte kan eller får investera i annat än statsobligationer fått en allt sämre avkastning, vilket slår mot framtid pensioner. Vi ser detta redan tydligt redan i USA i en del delstater, som agerat på ett liknade sätt.  2019 ser ut att kunna klara sig från större oro från det hållet men vartefter tiden går kommer problemen bli allt tydligare. Om ett år och då i början av 2020 (Q1) ligger en extremt viktig avstämningsperiod för oss, där vi måste vara beredda på det börjar bli allt fler sprickor i den fasad man målat upp. I detta sammanhang är det av mycket stor betydelse vem som efterträder ”Super Mario” på posten, som ECB chef.

Under en stor del av 2019 ska vi börsmässigt få njuta av de positiva signalerna som redan är på plats även om det som vanligt blir en del svängningar men med i slutänden positiva förtecken.  I väntan på ett handelsavtal mellan USA och Kina ska vi också kunna räkna med positiva effekter på börskurserna.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande efter att nyligen brutit uppåt från fallande till stigande. Vändningen skedde över det mer ”normala” värdet 20/20 eller lägre. Senast denna indikator var nere på så låga värden var 2016 och då tillfälligt. 2008/2009 i slutet av finanskrisen var denna indikator nere på mycket låga nivåer under 5-6 månader innan den vände uppåt under våren 2009.

I och med att indikatorn nyligen vänt från fallande till stigande är den också känslig för eventuella bakslag i index. Inget som vi räknar med men måste vara vaksamma på. 

Lång sikt: Månadsstochastic 45,5 och 43,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan årsskiftet. Vändningen uppåt har förstärkts för varje vecka som gått. Det intressanta är att värdena ännu inte är uppe på höga nivåer 80/80 eller högre. Vi ser att endast det första värdet passerat 84 och det andra värdet släpar efter. Detta sker när en uppgång är intensiv likt det vi sett under de senaste 5-6 veckorna. Det ger också utrymme för en fortsatt positiv utveckling även om den tillfälligt bryts av tillfälliga indexrekyler.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 67,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har sedan mitten av januari varit uppe på höga nivåer över 80/80 för att efter indextoppen 1 558 den 7 februari falla tillbaka när index började tveka. Denna tvekan är i nuläget ingen direkt signal på nedgång. Men det ger oss anledning att förvänta en index topp och en rekyl den närmaste tiden, där indikatorn kan falla tillbaka. I och med att det handlar om dagsbasis behövs det inte så lång tid (10-15 dagar) av tvekan eller dragning nedåt för index för att denna indikator är nere på låga nivåer igen.

Kort sikt: Dagsstochastic 78,3 och 82,2 fallande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill mer

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 542,33 H 1 546,16 L 1 528,20)

OMXS30 har varit stigande under 40 dagar om vi utgör från den 2 januari i år och vändningen vid 1 378. Högsta noteringen 1 558 kom in torsdagen den 7 februari efter 36 dagar. Tvekan efter torsdagen tog ned index till 1 525 för att sedan vända uppåt igen, där måndagen är 40:e dagen sedan 2 januari. Högsta notering under måndagen blev 1 546, vilket betyder att index nu inom kort måste ta sig upp till 1 558 eller högre. Misslyckas detta har vi en ny dragning nedåt.

Det finns utrymme för en uppgång till området kring 1 580, där vi har trendlinjen som vi kan se i grafen ovan. Får vi en rekyl innan den nivån nås ser jag det som en kraftsamling inför ett nytt försök att ta sig hela vägen upp till denna linje som kan nå värden upp mot 1 590-1 595 om det drar ut på tiden innan linjen testas. Det är egentligen samma som hände i augusti 2018, när den linjen jagades ifatt (se även i grafen)

Med både de månads- och veckobaserade indikatorerna nedan stigande ger det utrymme för en positiv utveckling under en längre tid. I dagsläget finns det utrymme för en fortsättning uppåt in i tredje kvartalet i år även om rekylerna kan bli kortvariga men intensiva när de infinner sig.

Marknaden gillar inte osäkerhet och det ger oss utvecklingen i brexit som ett hot under mars månad beroende på hur det hela avslutas, med eller utan ett avtal med EU. Under måndagen kunde vi ta del av en tysk undersökning som gav budskapet: Om Storbritannien lämnar EU utan ett avtal på plats så kommer 100 000 arbeten vara hotade. Vi ser denna oro/osäkerhet redan i det tyska DAX-index efter toppen och rekordet, den 23 januari 2018.

EU-valet i maj har av många setts som mindre intressant tidigare men vi ser och får alltmer signaler på att det kan bli dramatik kring valet från flera håll, vilket kan bli en faktor som vi måsta ta hänsyn till. Framförallt blir det avgörande vem som får posten som chef för ECB när Mario Draghi lämnar ECB-posten i höst.

Hans bidrag har under en längre tid varit först låga räntor och sedan minusränta, som mer eller mindre ”tagit livet” av obligationsmarknaden i Europa. Positivt på kort sikt men på längre sikt får länder svårt att finansiera sina lån/underskott. Vilket leder med automatik till stigande räntor om man vill kunna låna och finansiera statskulderna. Till detta har det pensionskapital som inte kan eller får investera i annat än statsobligationer fått en allt sämre avkastning, vilket slår mot framtid pensioner. Vi ser detta redan tydligt redan i USA i en del delstater, som agerat på ett liknade sätt.  2019 ser ut att kunna klara sig från större oro från det hållet men vartefter tiden går kommer problemen bli allt tydligare. Om ett år och då i början av 2020 (Q1) ligger en extremt viktig avstämningsperiod för oss, där vi måste vara beredda på det börjar bli allt fler sprickor i den fasad man målat upp. I detta sammanhang är det av mycket stor betydelse vem som efterträder ”Super Mario” på posten, som ECB chef.

Under en stor del av 2019 ska vi börsmässigt få njuta av de positiva signalerna som redan är på plats även om det som vanligt blir en del svängningar men med i slutänden positiva förtecken.  I väntan på ett handelsavtal mellan USA och Kina ska vi också kunna räkna med positiva effekter på börskurserna.  

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu stigande efter att nyligen brutit uppåt från fallande till stigande. Vändningen skedde över det mer ”normala” värdet 20/20 eller lägre. Senast denna indikator var nere på så låga värden var 2016 och då tillfälligt. 2008/2009 i slutet av finanskrisen var denna indikator nere på mycket låga nivåer under 5-6 månader innan den vände uppåt under våren 2009.

I och med att indikatorn nyligen vänt från fallande till stigande är den också känslig för eventuella bakslag i index. Inget som vi räknar med men måste vara vaksamma på. 

Lång sikt: Månadsstochastic 45,5 och 43,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan årsskiftet. Vändningen uppåt har förstärkts för varje vecka som gått. Det intressanta är att värdena ännu inte är uppe på höga nivåer 80/80 eller högre. Vi ser att endast det första värdet passerat 84 och det andra värdet släpar efter. Detta sker när en uppgång är intensiv likt det vi sett under de senaste 5-6 veckorna. Det ger också utrymme för en fortsatt positiv utveckling även om den tillfälligt bryts av tillfälliga indexrekyler.

Medellång sikt: Veckostochastic 84,9 och 67,0 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har sedan mitten av januari varit uppe på höga nivåer över 80/80 för att efter indextoppen 1 558 den 7 februari falla tillbaka när index började tveka. Denna tvekan är i nuläget ingen direkt signal på nedgång. Men det ger oss anledning att förvänta en index topp och en rekyl den närmaste tiden, där indikatorn kan falla tillbaka. I och med att det handlar om dagsbasis behövs det inte så lång tid (10-15 dagar) av tvekan eller dragning nedåt för index för att denna indikator är nere på låga nivåer igen.

Kort sikt: Dagsstochastic 78,3 och 82,2 fallande

 

Högsta noteringar

2018 den 29 augusti      på 1 680

2017 den 6 november   på 1682

2016 den 16 december  på 1 554

2015 den 15 april          på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 39 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 

 

 Graf av OMXS30 vill mer

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.