Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 reagerade på 1 547

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 558,63 H 1 559,05 L 1 546,71)

OMXS30 fortsatte nedåt under inledningen på fredagens handel. Det ledde till 1 547, som lägst, vilket ger oss en nedgång på 51 punkter så här längt om vi utgår från toppen den 25 februari på 1 598. På detaljnivå utgör 52 punkter en avstämningspunkt, som vi i nuläget kan konstatera att det var den som fick vara med och skapa en reaktion i fredags. Nedgången ser inte ut att vara klar ännu, vilket ger oss anledning att se en positiv inledning på veckan som en tillfällig motreaktion uppåt, där 1 563-1 564 blir intressant att bevaka.

Vi ser att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att inte ha för brottom med att sikta in oss på en uppgång till 1600-nivån igen. Det intressanta är att de aktier som toppade från index under februari nu börjat röra sig uppåt och det är för oss alltid en bra indikation på att föregångarna visar positiva signaler.

Det är idag 68 daga sedan index bottnade på 1 378 den 2 januari. I och med att vi ofta får in en reaktion på 69:e dagar med ibland en avvikelse på några börstimmar är det närmast intressant att bevaka utvecklingen i inledningen av denna vecka. Nästa avstämningspunkt i den kortare rytmen ligger den 20-21 mars, där vi har vårdagjämningen som ett av våra fyra årscykliska datum.

I dagarna är det 10 år sedan index bottnade på 593 måndagen den 9 mars 2009 och då är 1 547 intressant från fredagen den 8 mars, där vi har 1 548 som ett viktigt stöd. Vi kan också konstatera att det var den 7 mars 2000 som index skapade en viktig topp och rekord vid den tidpunkten på just 1 548.  Index är nu 19 år senare på samma nivå. Spara långsiktigt är budskapen från många men frågan blir ju om det är så klokt i varje fall om man har en indexportfölj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,0 och 48,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,4 och 83,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,1 och 48,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 februari    på 1 598

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 Graf av OMXS30 reagerade på 1 547

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 reagerade på 1 547

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 558,63 H 1 559,05 L 1 546,71)

OMXS30 fortsatte nedåt under inledningen på fredagens handel. Det ledde till 1 547, som lägst, vilket ger oss en nedgång på 51 punkter så här längt om vi utgår från toppen den 25 februari på 1 598. På detaljnivå utgör 52 punkter en avstämningspunkt, som vi i nuläget kan konstatera att det var den som fick vara med och skapa en reaktion i fredags. Nedgången ser inte ut att vara klar ännu, vilket ger oss anledning att se en positiv inledning på veckan som en tillfällig motreaktion uppåt, där 1 563-1 564 blir intressant att bevaka.

Vi ser att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att inte ha för brottom med att sikta in oss på en uppgång till 1600-nivån igen. Det intressanta är att de aktier som toppade från index under februari nu börjat röra sig uppåt och det är för oss alltid en bra indikation på att föregångarna visar positiva signaler.

Det är idag 68 daga sedan index bottnade på 1 378 den 2 januari. I och med att vi ofta får in en reaktion på 69:e dagar med ibland en avvikelse på några börstimmar är det närmast intressant att bevaka utvecklingen i inledningen av denna vecka. Nästa avstämningspunkt i den kortare rytmen ligger den 20-21 mars, där vi har vårdagjämningen som ett av våra fyra årscykliska datum.

I dagarna är det 10 år sedan index bottnade på 593 måndagen den 9 mars 2009 och då är 1 547 intressant från fredagen den 8 mars, där vi har 1 548 som ett viktigt stöd. Vi kan också konstatera att det var den 7 mars 2000 som index skapade en viktig topp och rekord vid den tidpunkten på just 1 548.  Index är nu 19 år senare på samma nivå. Spara långsiktigt är budskapen från många men frågan blir ju om det är så klokt i varje fall om man har en indexportfölj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,0 och 48,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,4 och 83,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,1 och 48,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 februari    på 1 598

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 Graf av OMXS30 reagerade på 1 547

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 reagerade på 1 547

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 558,63 H 1 559,05 L 1 546,71)

OMXS30 fortsatte nedåt under inledningen på fredagens handel. Det ledde till 1 547, som lägst, vilket ger oss en nedgång på 51 punkter så här längt om vi utgår från toppen den 25 februari på 1 598. På detaljnivå utgör 52 punkter en avstämningspunkt, som vi i nuläget kan konstatera att det var den som fick vara med och skapa en reaktion i fredags. Nedgången ser inte ut att vara klar ännu, vilket ger oss anledning att se en positiv inledning på veckan som en tillfällig motreaktion uppåt, där 1 563-1 564 blir intressant att bevaka.

Vi ser att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att inte ha för brottom med att sikta in oss på en uppgång till 1600-nivån igen. Det intressanta är att de aktier som toppade från index under februari nu börjat röra sig uppåt och det är för oss alltid en bra indikation på att föregångarna visar positiva signaler.

Det är idag 68 daga sedan index bottnade på 1 378 den 2 januari. I och med att vi ofta får in en reaktion på 69:e dagar med ibland en avvikelse på några börstimmar är det närmast intressant att bevaka utvecklingen i inledningen av denna vecka. Nästa avstämningspunkt i den kortare rytmen ligger den 20-21 mars, där vi har vårdagjämningen som ett av våra fyra årscykliska datum.

I dagarna är det 10 år sedan index bottnade på 593 måndagen den 9 mars 2009 och då är 1 547 intressant från fredagen den 8 mars, där vi har 1 548 som ett viktigt stöd. Vi kan också konstatera att det var den 7 mars 2000 som index skapade en viktig topp och rekord vid den tidpunkten på just 1 548.  Index är nu 19 år senare på samma nivå. Spara långsiktigt är budskapen från många men frågan blir ju om det är så klokt i varje fall om man har en indexportfölj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,0 och 48,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,4 och 83,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,1 och 48,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 februari    på 1 598

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 Graf av OMXS30 reagerade på 1 547

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 reagerade på 1 547

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 558,63 H 1 559,05 L 1 546,71)

OMXS30 fortsatte nedåt under inledningen på fredagens handel. Det ledde till 1 547, som lägst, vilket ger oss en nedgång på 51 punkter så här längt om vi utgår från toppen den 25 februari på 1 598. På detaljnivå utgör 52 punkter en avstämningspunkt, som vi i nuläget kan konstatera att det var den som fick vara med och skapa en reaktion i fredags. Nedgången ser inte ut att vara klar ännu, vilket ger oss anledning att se en positiv inledning på veckan som en tillfällig motreaktion uppåt, där 1 563-1 564 blir intressant att bevaka.

Vi ser att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att inte ha för brottom med att sikta in oss på en uppgång till 1600-nivån igen. Det intressanta är att de aktier som toppade från index under februari nu börjat röra sig uppåt och det är för oss alltid en bra indikation på att föregångarna visar positiva signaler.

Det är idag 68 daga sedan index bottnade på 1 378 den 2 januari. I och med att vi ofta får in en reaktion på 69:e dagar med ibland en avvikelse på några börstimmar är det närmast intressant att bevaka utvecklingen i inledningen av denna vecka. Nästa avstämningspunkt i den kortare rytmen ligger den 20-21 mars, där vi har vårdagjämningen som ett av våra fyra årscykliska datum.

I dagarna är det 10 år sedan index bottnade på 593 måndagen den 9 mars 2009 och då är 1 547 intressant från fredagen den 8 mars, där vi har 1 548 som ett viktigt stöd. Vi kan också konstatera att det var den 7 mars 2000 som index skapade en viktig topp och rekord vid den tidpunkten på just 1 548.  Index är nu 19 år senare på samma nivå. Spara långsiktigt är budskapen från många men frågan blir ju om det är så klokt i varje fall om man har en indexportfölj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,0 och 48,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,4 och 83,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,1 och 48,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 februari    på 1 598

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 Graf av OMXS30 reagerade på 1 547

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 reagerade på 1 547

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 558,63 H 1 559,05 L 1 546,71)

OMXS30 fortsatte nedåt under inledningen på fredagens handel. Det ledde till 1 547, som lägst, vilket ger oss en nedgång på 51 punkter så här längt om vi utgår från toppen den 25 februari på 1 598. På detaljnivå utgör 52 punkter en avstämningspunkt, som vi i nuläget kan konstatera att det var den som fick vara med och skapa en reaktion i fredags. Nedgången ser inte ut att vara klar ännu, vilket ger oss anledning att se en positiv inledning på veckan som en tillfällig motreaktion uppåt, där 1 563-1 564 blir intressant att bevaka.

Vi ser att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att inte ha för brottom med att sikta in oss på en uppgång till 1600-nivån igen. Det intressanta är att de aktier som toppade från index under februari nu börjat röra sig uppåt och det är för oss alltid en bra indikation på att föregångarna visar positiva signaler.

Det är idag 68 daga sedan index bottnade på 1 378 den 2 januari. I och med att vi ofta får in en reaktion på 69:e dagar med ibland en avvikelse på några börstimmar är det närmast intressant att bevaka utvecklingen i inledningen av denna vecka. Nästa avstämningspunkt i den kortare rytmen ligger den 20-21 mars, där vi har vårdagjämningen som ett av våra fyra årscykliska datum.

I dagarna är det 10 år sedan index bottnade på 593 måndagen den 9 mars 2009 och då är 1 547 intressant från fredagen den 8 mars, där vi har 1 548 som ett viktigt stöd. Vi kan också konstatera att det var den 7 mars 2000 som index skapade en viktig topp och rekord vid den tidpunkten på just 1 548.  Index är nu 19 år senare på samma nivå. Spara långsiktigt är budskapen från många men frågan blir ju om det är så klokt i varje fall om man har en indexportfölj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,0 och 48,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,4 och 83,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,1 och 48,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 februari    på 1 598

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 Graf av OMXS30 reagerade på 1 547

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 reagerade på 1 547

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 558,63 H 1 559,05 L 1 546,71)

OMXS30 fortsatte nedåt under inledningen på fredagens handel. Det ledde till 1 547, som lägst, vilket ger oss en nedgång på 51 punkter så här längt om vi utgår från toppen den 25 februari på 1 598. På detaljnivå utgör 52 punkter en avstämningspunkt, som vi i nuläget kan konstatera att det var den som fick vara med och skapa en reaktion i fredags. Nedgången ser inte ut att vara klar ännu, vilket ger oss anledning att se en positiv inledning på veckan som en tillfällig motreaktion uppåt, där 1 563-1 564 blir intressant att bevaka.

Vi ser att de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss anledning att inte ha för brottom med att sikta in oss på en uppgång till 1600-nivån igen. Det intressanta är att de aktier som toppade från index under februari nu börjat röra sig uppåt och det är för oss alltid en bra indikation på att föregångarna visar positiva signaler.

Det är idag 68 daga sedan index bottnade på 1 378 den 2 januari. I och med att vi ofta får in en reaktion på 69:e dagar med ibland en avvikelse på några börstimmar är det närmast intressant att bevaka utvecklingen i inledningen av denna vecka. Nästa avstämningspunkt i den kortare rytmen ligger den 20-21 mars, där vi har vårdagjämningen som ett av våra fyra årscykliska datum.

I dagarna är det 10 år sedan index bottnade på 593 måndagen den 9 mars 2009 och då är 1 547 intressant från fredagen den 8 mars, där vi har 1 548 som ett viktigt stöd. Vi kan också konstatera att det var den 7 mars 2000 som index skapade en viktig topp och rekord vid den tidpunkten på just 1 548.  Index är nu 19 år senare på samma nivå. Spara långsiktigt är budskapen från många men frågan blir ju om det är så klokt i varje fall om man har en indexportfölj.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,0 och 48,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 87,4 och 83,8 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 29,1 och 48,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 februari    på 1 598

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509

 Graf av OMXS30 reagerade på 1 547

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.