Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

USDSEK i sin rytm

Valutor (9.43)


Ikon analys

USDSEK 9,43

USDSEK fortsatte upp till 9,50 kronor som högst i fredags, vilket är högsta notering sedan augusti 2002. Då var dollarn på väg nedåt efter att ha toppat på 11,03 kronor i juni 2001.

Nu är dollar på väg uppåt och vi kan inte utesluta att detta gamla rekordet testats igen om vi ser det hela på längre sikt. Under 2019 har det handlat om att toppen 9,45 kronor från december 2016 skulle testas. Testet är avklarat och vi fick en ny topp några ören över toppen för drygt 26 månader sedan. Vi får inrikta oss på möjligheten av en del svängningar på höga nivåer och en trolig paus i den långsiktiga uppgången. Den senaste fasen i uppgången har passerat 13 månader (1Y1M), vilket och vi har fått in 9,65 kronor som en möjlig topp under mars månad. Det är nu i det närmaste 5 år sedan dollarn inleddes sin långsiktiga uppgång från 6,30 kronor under mars 2014. Vi får under innevarnade månad se hur 5-åringen kan skapa en topp för en tid framöver. 5Y är ju det samma som 60 månader och vi vet ju att denna rytm är viktig och att den kan avvika med plus/minus 6 dagar.  

Vi får följa utvecklingen in mot andra halvan av mars för att se vilka signaler vi får in.

Lite trevlig kuriosa i sammanhanget är också att det i fredags var 10-årsdagen sedan toppen 9,32 noterades, fredagen den 6 mars 2009. Tiden är viktigast och därför kan vi tillåta en högre notering nu när priset har en lägre betydelse. Mars ser därmed valutamässigt ut att bli en intressant månad, där en hel del sammanstrålar.   

 

Högsta noteringar

2019 är på 9,50 kronor den 8 mars

2018 är på 9,24 kronor den 15 augusti       

2017 är på 9,20 kronor den 3 januari     

2016 är på 9,45 kronor den 16 december    

Lägsta notering

2018 är på 7,83 kronor den 25 och 31 januari

2017 är på 7,89 kronor den 8 september  

2016 är på 7,89 kronor den 3 maj  

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

USDSEK i sin rytm

Valutor (9.43)


Ikon analys

USDSEK 9,43

USDSEK fortsatte upp till 9,50 kronor som högst i fredags, vilket är högsta notering sedan augusti 2002. Då var dollarn på väg nedåt efter att ha toppat på 11,03 kronor i juni 2001.

Nu är dollar på väg uppåt och vi kan inte utesluta att detta gamla rekordet testats igen om vi ser det hela på längre sikt. Under 2019 har det handlat om att toppen 9,45 kronor från december 2016 skulle testas. Testet är avklarat och vi fick en ny topp några ören över toppen för drygt 26 månader sedan. Vi får inrikta oss på möjligheten av en del svängningar på höga nivåer och en trolig paus i den långsiktiga uppgången. Den senaste fasen i uppgången har passerat 13 månader (1Y1M), vilket och vi har fått in 9,65 kronor som en möjlig topp under mars månad. Det är nu i det närmaste 5 år sedan dollarn inleddes sin långsiktiga uppgång från 6,30 kronor under mars 2014. Vi får under innevarnade månad se hur 5-åringen kan skapa en topp för en tid framöver. 5Y är ju det samma som 60 månader och vi vet ju att denna rytm är viktig och att den kan avvika med plus/minus 6 dagar.  

Vi får följa utvecklingen in mot andra halvan av mars för att se vilka signaler vi får in.

Lite trevlig kuriosa i sammanhanget är också att det i fredags var 10-årsdagen sedan toppen 9,32 noterades, fredagen den 6 mars 2009. Tiden är viktigast och därför kan vi tillåta en högre notering nu när priset har en lägre betydelse. Mars ser därmed valutamässigt ut att bli en intressant månad, där en hel del sammanstrålar.   

 

Högsta noteringar

2019 är på 9,50 kronor den 8 mars

2018 är på 9,24 kronor den 15 augusti       

2017 är på 9,20 kronor den 3 januari     

2016 är på 9,45 kronor den 16 december    

Lägsta notering

2018 är på 7,83 kronor den 25 och 31 januari

2017 är på 7,89 kronor den 8 september  

2016 är på 7,89 kronor den 3 maj  

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

USDSEK i sin rytm

Valutor (9.43)


Ikon analys

USDSEK 9,43

USDSEK fortsatte upp till 9,50 kronor som högst i fredags, vilket är högsta notering sedan augusti 2002. Då var dollarn på väg nedåt efter att ha toppat på 11,03 kronor i juni 2001.

Nu är dollar på väg uppåt och vi kan inte utesluta att detta gamla rekordet testats igen om vi ser det hela på längre sikt. Under 2019 har det handlat om att toppen 9,45 kronor från december 2016 skulle testas. Testet är avklarat och vi fick en ny topp några ören över toppen för drygt 26 månader sedan. Vi får inrikta oss på möjligheten av en del svängningar på höga nivåer och en trolig paus i den långsiktiga uppgången. Den senaste fasen i uppgången har passerat 13 månader (1Y1M), vilket och vi har fått in 9,65 kronor som en möjlig topp under mars månad. Det är nu i det närmaste 5 år sedan dollarn inleddes sin långsiktiga uppgång från 6,30 kronor under mars 2014. Vi får under innevarnade månad se hur 5-åringen kan skapa en topp för en tid framöver. 5Y är ju det samma som 60 månader och vi vet ju att denna rytm är viktig och att den kan avvika med plus/minus 6 dagar.  

Vi får följa utvecklingen in mot andra halvan av mars för att se vilka signaler vi får in.

Lite trevlig kuriosa i sammanhanget är också att det i fredags var 10-årsdagen sedan toppen 9,32 noterades, fredagen den 6 mars 2009. Tiden är viktigast och därför kan vi tillåta en högre notering nu när priset har en lägre betydelse. Mars ser därmed valutamässigt ut att bli en intressant månad, där en hel del sammanstrålar.   

 

Högsta noteringar

2019 är på 9,50 kronor den 8 mars

2018 är på 9,24 kronor den 15 augusti       

2017 är på 9,20 kronor den 3 januari     

2016 är på 9,45 kronor den 16 december    

Lägsta notering

2018 är på 7,83 kronor den 25 och 31 januari

2017 är på 7,89 kronor den 8 september  

2016 är på 7,89 kronor den 3 maj  

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

USDSEK i sin rytm

Valutor (9.43)


Ikon analys

USDSEK 9,43

USDSEK fortsatte upp till 9,50 kronor som högst i fredags, vilket är högsta notering sedan augusti 2002. Då var dollarn på väg nedåt efter att ha toppat på 11,03 kronor i juni 2001.

Nu är dollar på väg uppåt och vi kan inte utesluta att detta gamla rekordet testats igen om vi ser det hela på längre sikt. Under 2019 har det handlat om att toppen 9,45 kronor från december 2016 skulle testas. Testet är avklarat och vi fick en ny topp några ören över toppen för drygt 26 månader sedan. Vi får inrikta oss på möjligheten av en del svängningar på höga nivåer och en trolig paus i den långsiktiga uppgången. Den senaste fasen i uppgången har passerat 13 månader (1Y1M), vilket och vi har fått in 9,65 kronor som en möjlig topp under mars månad. Det är nu i det närmaste 5 år sedan dollarn inleddes sin långsiktiga uppgång från 6,30 kronor under mars 2014. Vi får under innevarnade månad se hur 5-åringen kan skapa en topp för en tid framöver. 5Y är ju det samma som 60 månader och vi vet ju att denna rytm är viktig och att den kan avvika med plus/minus 6 dagar.  

Vi får följa utvecklingen in mot andra halvan av mars för att se vilka signaler vi får in.

Lite trevlig kuriosa i sammanhanget är också att det i fredags var 10-årsdagen sedan toppen 9,32 noterades, fredagen den 6 mars 2009. Tiden är viktigast och därför kan vi tillåta en högre notering nu när priset har en lägre betydelse. Mars ser därmed valutamässigt ut att bli en intressant månad, där en hel del sammanstrålar.   

 

Högsta noteringar

2019 är på 9,50 kronor den 8 mars

2018 är på 9,24 kronor den 15 augusti       

2017 är på 9,20 kronor den 3 januari     

2016 är på 9,45 kronor den 16 december    

Lägsta notering

2018 är på 7,83 kronor den 25 och 31 januari

2017 är på 7,89 kronor den 8 september  

2016 är på 7,89 kronor den 3 maj  

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

USDSEK i sin rytm

Valutor (9.43)


Ikon analys

USDSEK 9,43

USDSEK fortsatte upp till 9,50 kronor som högst i fredags, vilket är högsta notering sedan augusti 2002. Då var dollarn på väg nedåt efter att ha toppat på 11,03 kronor i juni 2001.

Nu är dollar på väg uppåt och vi kan inte utesluta att detta gamla rekordet testats igen om vi ser det hela på längre sikt. Under 2019 har det handlat om att toppen 9,45 kronor från december 2016 skulle testas. Testet är avklarat och vi fick en ny topp några ören över toppen för drygt 26 månader sedan. Vi får inrikta oss på möjligheten av en del svängningar på höga nivåer och en trolig paus i den långsiktiga uppgången. Den senaste fasen i uppgången har passerat 13 månader (1Y1M), vilket och vi har fått in 9,65 kronor som en möjlig topp under mars månad. Det är nu i det närmaste 5 år sedan dollarn inleddes sin långsiktiga uppgång från 6,30 kronor under mars 2014. Vi får under innevarnade månad se hur 5-åringen kan skapa en topp för en tid framöver. 5Y är ju det samma som 60 månader och vi vet ju att denna rytm är viktig och att den kan avvika med plus/minus 6 dagar.  

Vi får följa utvecklingen in mot andra halvan av mars för att se vilka signaler vi får in.

Lite trevlig kuriosa i sammanhanget är också att det i fredags var 10-årsdagen sedan toppen 9,32 noterades, fredagen den 6 mars 2009. Tiden är viktigast och därför kan vi tillåta en högre notering nu när priset har en lägre betydelse. Mars ser därmed valutamässigt ut att bli en intressant månad, där en hel del sammanstrålar.   

 

Högsta noteringar

2019 är på 9,50 kronor den 8 mars

2018 är på 9,24 kronor den 15 augusti       

2017 är på 9,20 kronor den 3 januari     

2016 är på 9,45 kronor den 16 december    

Lägsta notering

2018 är på 7,83 kronor den 25 och 31 januari

2017 är på 7,89 kronor den 8 september  

2016 är på 7,89 kronor den 3 maj  

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

USDSEK i sin rytm

Valutor (9.43)


Ikon analys

USDSEK 9,43

USDSEK fortsatte upp till 9,50 kronor som högst i fredags, vilket är högsta notering sedan augusti 2002. Då var dollarn på väg nedåt efter att ha toppat på 11,03 kronor i juni 2001.

Nu är dollar på väg uppåt och vi kan inte utesluta att detta gamla rekordet testats igen om vi ser det hela på längre sikt. Under 2019 har det handlat om att toppen 9,45 kronor från december 2016 skulle testas. Testet är avklarat och vi fick en ny topp några ören över toppen för drygt 26 månader sedan. Vi får inrikta oss på möjligheten av en del svängningar på höga nivåer och en trolig paus i den långsiktiga uppgången. Den senaste fasen i uppgången har passerat 13 månader (1Y1M), vilket och vi har fått in 9,65 kronor som en möjlig topp under mars månad. Det är nu i det närmaste 5 år sedan dollarn inleddes sin långsiktiga uppgång från 6,30 kronor under mars 2014. Vi får under innevarnade månad se hur 5-åringen kan skapa en topp för en tid framöver. 5Y är ju det samma som 60 månader och vi vet ju att denna rytm är viktig och att den kan avvika med plus/minus 6 dagar.  

Vi får följa utvecklingen in mot andra halvan av mars för att se vilka signaler vi får in.

Lite trevlig kuriosa i sammanhanget är också att det i fredags var 10-årsdagen sedan toppen 9,32 noterades, fredagen den 6 mars 2009. Tiden är viktigast och därför kan vi tillåta en högre notering nu när priset har en lägre betydelse. Mars ser därmed valutamässigt ut att bli en intressant månad, där en hel del sammanstrålar.   

 

Högsta noteringar

2019 är på 9,50 kronor den 8 mars

2018 är på 9,24 kronor den 15 augusti       

2017 är på 9,20 kronor den 3 januari     

2016 är på 9,45 kronor den 16 december    

Lägsta notering

2018 är på 7,83 kronor den 25 och 31 januari

2017 är på 7,89 kronor den 8 september  

2016 är på 7,89 kronor den 3 maj  

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.