Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tvärvände under tisdagen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 616,56 H 1 633,83 L 1 614,01)

OMXS30 visade styrka under de senaste dagarna, vilket gav oss inför tisdagen anledning att se en positiv möjlighet med 1 636, som motstånd under veckan. Index lyfte direkt till 1 634 vid lunchtid på tisdagen för att sedan vända nedåt under eftermiddagen. Vi har jobbat med måndagen den 8 april som viktig reaktionspunkt en tid. Detta beroende på att det gått 96 dagar från den 2 januari. I och med att vi aldrig använder oss av klockslaget för tidigare toppar och bottnar får vi i stället acceptera en avvikelse på några börstimmar. Denna gång blev det 3 börstimmar in på den 9:e april innan reaktionen tog vid. Det fina var att 1 636-nivån i stort sett testades under tisdagen, då det fattades bara 2 punkter. Perfekt är ju alltid kul men vi påminns av att det var lika dant vid botten den 2 januari. Vi ville ha 1 376 men fick 1 378, vilket i sin tur var anledningen till att vi satte ett av våra motstånd vid 1 636 i uppgången.

Väl där väntar vi ut en reaktion innan vi tar sikta på nästa fas uppåt. Vi låter det vanliga mönstret löpa och tolkar det hela sedan på nytt efter några dagar för att se vilka nivåer som kan bli aktuella i kommande uppgångar.

Tidsmässigt lägger vi fokus nu på 18 april för att se vilken hjälp vi kan erbjudas då, när vi ska ta påskledigt och planera utvecklingen efter påskhelgen.

Den workshop vi genomförde under måndagen inkluderat både den korta och mer långsiktiga utvecklingen planerade vi in till den 8 april redan i början av året, då det var en intressant period som inleddes i och med denna vecka. Vi lägger ingen större dramatik i det hela nu utan gör som vanligt och ser hur andra rytmer på andra index, valutor och råvaror tickar in denna vecka. Allt hänger som vi vet ihop, då det handlar om förflyttning av stora kapitalmängder mellan olika objekt och dessutom över globen. När det sker i stora volymer sätter det spår i de flesta grafer och objekt.

Vi har inte fått det bekräftat ännu men vi är inte främmande för att uppgången under tisdagen var skapad för att få de som gått ”Bear” tidigare i april skulle vända sina positioner och bidra till uppgången. Mönstret under onsdagen är inte obekant vid tidigare liknande situationer. Tids nog får vi i bästa fall våra tankar verifierade.   

Rörelsefaktorn ger oss nu 20 respektive 40 punkter att jobba med. 1 634 – 20 ger 1 614 och där var index och hälsade på redan under tisdagen. Tar sig index under 1 614 är det 1 594, som står för dörren. På den nivån känner vi igen den 4 mars och toppen 1 593. Redan då kunde vi lägga på 40 punkter och få just 1634-1 636, vilket är det värde vi nött på med under de senaste veckorna som en möjlighet.  

Den dag framöver vi får en stängning över 1 634-1 636 är nästa fas uppåt på gång.

Ser vi på grafen i nuläget har vi tre toppar efter varandra under tiden från den 25 februari och fram till nuläget. Varje ny topp är högre än den föregående. Om index inte drar i väg med kraft vid tredje tillfället är en reaktion nedåt på gång och bekräftad. Det innebär att det är ont om tid om index ska göra en kort nedgång och sedan dra vidare uppåt direkt. Men, som sagt ovan, vi låter marknaden visa oss sina intensioner de närmaste dagarna, så vi får nödvändig information och slipper gissa.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,6 och 54,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,4 och 87,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 87,8 och 81,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tvärvände under tisdagen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tvärvände under tisdagen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 616,56 H 1 633,83 L 1 614,01)

OMXS30 visade styrka under de senaste dagarna, vilket gav oss inför tisdagen anledning att se en positiv möjlighet med 1 636, som motstånd under veckan. Index lyfte direkt till 1 634 vid lunchtid på tisdagen för att sedan vända nedåt under eftermiddagen. Vi har jobbat med måndagen den 8 april som viktig reaktionspunkt en tid. Detta beroende på att det gått 96 dagar från den 2 januari. I och med att vi aldrig använder oss av klockslaget för tidigare toppar och bottnar får vi i stället acceptera en avvikelse på några börstimmar. Denna gång blev det 3 börstimmar in på den 9:e april innan reaktionen tog vid. Det fina var att 1 636-nivån i stort sett testades under tisdagen, då det fattades bara 2 punkter. Perfekt är ju alltid kul men vi påminns av att det var lika dant vid botten den 2 januari. Vi ville ha 1 376 men fick 1 378, vilket i sin tur var anledningen till att vi satte ett av våra motstånd vid 1 636 i uppgången.

Väl där väntar vi ut en reaktion innan vi tar sikta på nästa fas uppåt. Vi låter det vanliga mönstret löpa och tolkar det hela sedan på nytt efter några dagar för att se vilka nivåer som kan bli aktuella i kommande uppgångar.

Tidsmässigt lägger vi fokus nu på 18 april för att se vilken hjälp vi kan erbjudas då, när vi ska ta påskledigt och planera utvecklingen efter påskhelgen.

Den workshop vi genomförde under måndagen inkluderat både den korta och mer långsiktiga utvecklingen planerade vi in till den 8 april redan i början av året, då det var en intressant period som inleddes i och med denna vecka. Vi lägger ingen större dramatik i det hela nu utan gör som vanligt och ser hur andra rytmer på andra index, valutor och råvaror tickar in denna vecka. Allt hänger som vi vet ihop, då det handlar om förflyttning av stora kapitalmängder mellan olika objekt och dessutom över globen. När det sker i stora volymer sätter det spår i de flesta grafer och objekt.

Vi har inte fått det bekräftat ännu men vi är inte främmande för att uppgången under tisdagen var skapad för att få de som gått ”Bear” tidigare i april skulle vända sina positioner och bidra till uppgången. Mönstret under onsdagen är inte obekant vid tidigare liknande situationer. Tids nog får vi i bästa fall våra tankar verifierade.   

Rörelsefaktorn ger oss nu 20 respektive 40 punkter att jobba med. 1 634 – 20 ger 1 614 och där var index och hälsade på redan under tisdagen. Tar sig index under 1 614 är det 1 594, som står för dörren. På den nivån känner vi igen den 4 mars och toppen 1 593. Redan då kunde vi lägga på 40 punkter och få just 1634-1 636, vilket är det värde vi nött på med under de senaste veckorna som en möjlighet.  

Den dag framöver vi får en stängning över 1 634-1 636 är nästa fas uppåt på gång.

Ser vi på grafen i nuläget har vi tre toppar efter varandra under tiden från den 25 februari och fram till nuläget. Varje ny topp är högre än den föregående. Om index inte drar i väg med kraft vid tredje tillfället är en reaktion nedåt på gång och bekräftad. Det innebär att det är ont om tid om index ska göra en kort nedgång och sedan dra vidare uppåt direkt. Men, som sagt ovan, vi låter marknaden visa oss sina intensioner de närmaste dagarna, så vi får nödvändig information och slipper gissa.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,6 och 54,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,4 och 87,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 87,8 och 81,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tvärvände under tisdagen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tvärvände under tisdagen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 616,56 H 1 633,83 L 1 614,01)

OMXS30 visade styrka under de senaste dagarna, vilket gav oss inför tisdagen anledning att se en positiv möjlighet med 1 636, som motstånd under veckan. Index lyfte direkt till 1 634 vid lunchtid på tisdagen för att sedan vända nedåt under eftermiddagen. Vi har jobbat med måndagen den 8 april som viktig reaktionspunkt en tid. Detta beroende på att det gått 96 dagar från den 2 januari. I och med att vi aldrig använder oss av klockslaget för tidigare toppar och bottnar får vi i stället acceptera en avvikelse på några börstimmar. Denna gång blev det 3 börstimmar in på den 9:e april innan reaktionen tog vid. Det fina var att 1 636-nivån i stort sett testades under tisdagen, då det fattades bara 2 punkter. Perfekt är ju alltid kul men vi påminns av att det var lika dant vid botten den 2 januari. Vi ville ha 1 376 men fick 1 378, vilket i sin tur var anledningen till att vi satte ett av våra motstånd vid 1 636 i uppgången.

Väl där väntar vi ut en reaktion innan vi tar sikta på nästa fas uppåt. Vi låter det vanliga mönstret löpa och tolkar det hela sedan på nytt efter några dagar för att se vilka nivåer som kan bli aktuella i kommande uppgångar.

Tidsmässigt lägger vi fokus nu på 18 april för att se vilken hjälp vi kan erbjudas då, när vi ska ta påskledigt och planera utvecklingen efter påskhelgen.

Den workshop vi genomförde under måndagen inkluderat både den korta och mer långsiktiga utvecklingen planerade vi in till den 8 april redan i början av året, då det var en intressant period som inleddes i och med denna vecka. Vi lägger ingen större dramatik i det hela nu utan gör som vanligt och ser hur andra rytmer på andra index, valutor och råvaror tickar in denna vecka. Allt hänger som vi vet ihop, då det handlar om förflyttning av stora kapitalmängder mellan olika objekt och dessutom över globen. När det sker i stora volymer sätter det spår i de flesta grafer och objekt.

Vi har inte fått det bekräftat ännu men vi är inte främmande för att uppgången under tisdagen var skapad för att få de som gått ”Bear” tidigare i april skulle vända sina positioner och bidra till uppgången. Mönstret under onsdagen är inte obekant vid tidigare liknande situationer. Tids nog får vi i bästa fall våra tankar verifierade.   

Rörelsefaktorn ger oss nu 20 respektive 40 punkter att jobba med. 1 634 – 20 ger 1 614 och där var index och hälsade på redan under tisdagen. Tar sig index under 1 614 är det 1 594, som står för dörren. På den nivån känner vi igen den 4 mars och toppen 1 593. Redan då kunde vi lägga på 40 punkter och få just 1634-1 636, vilket är det värde vi nött på med under de senaste veckorna som en möjlighet.  

Den dag framöver vi får en stängning över 1 634-1 636 är nästa fas uppåt på gång.

Ser vi på grafen i nuläget har vi tre toppar efter varandra under tiden från den 25 februari och fram till nuläget. Varje ny topp är högre än den föregående. Om index inte drar i väg med kraft vid tredje tillfället är en reaktion nedåt på gång och bekräftad. Det innebär att det är ont om tid om index ska göra en kort nedgång och sedan dra vidare uppåt direkt. Men, som sagt ovan, vi låter marknaden visa oss sina intensioner de närmaste dagarna, så vi får nödvändig information och slipper gissa.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,6 och 54,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,4 och 87,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 87,8 och 81,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tvärvände under tisdagen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tvärvände under tisdagen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 616,56 H 1 633,83 L 1 614,01)

OMXS30 visade styrka under de senaste dagarna, vilket gav oss inför tisdagen anledning att se en positiv möjlighet med 1 636, som motstånd under veckan. Index lyfte direkt till 1 634 vid lunchtid på tisdagen för att sedan vända nedåt under eftermiddagen. Vi har jobbat med måndagen den 8 april som viktig reaktionspunkt en tid. Detta beroende på att det gått 96 dagar från den 2 januari. I och med att vi aldrig använder oss av klockslaget för tidigare toppar och bottnar får vi i stället acceptera en avvikelse på några börstimmar. Denna gång blev det 3 börstimmar in på den 9:e april innan reaktionen tog vid. Det fina var att 1 636-nivån i stort sett testades under tisdagen, då det fattades bara 2 punkter. Perfekt är ju alltid kul men vi påminns av att det var lika dant vid botten den 2 januari. Vi ville ha 1 376 men fick 1 378, vilket i sin tur var anledningen till att vi satte ett av våra motstånd vid 1 636 i uppgången.

Väl där väntar vi ut en reaktion innan vi tar sikta på nästa fas uppåt. Vi låter det vanliga mönstret löpa och tolkar det hela sedan på nytt efter några dagar för att se vilka nivåer som kan bli aktuella i kommande uppgångar.

Tidsmässigt lägger vi fokus nu på 18 april för att se vilken hjälp vi kan erbjudas då, när vi ska ta påskledigt och planera utvecklingen efter påskhelgen.

Den workshop vi genomförde under måndagen inkluderat både den korta och mer långsiktiga utvecklingen planerade vi in till den 8 april redan i början av året, då det var en intressant period som inleddes i och med denna vecka. Vi lägger ingen större dramatik i det hela nu utan gör som vanligt och ser hur andra rytmer på andra index, valutor och råvaror tickar in denna vecka. Allt hänger som vi vet ihop, då det handlar om förflyttning av stora kapitalmängder mellan olika objekt och dessutom över globen. När det sker i stora volymer sätter det spår i de flesta grafer och objekt.

Vi har inte fått det bekräftat ännu men vi är inte främmande för att uppgången under tisdagen var skapad för att få de som gått ”Bear” tidigare i april skulle vända sina positioner och bidra till uppgången. Mönstret under onsdagen är inte obekant vid tidigare liknande situationer. Tids nog får vi i bästa fall våra tankar verifierade.   

Rörelsefaktorn ger oss nu 20 respektive 40 punkter att jobba med. 1 634 – 20 ger 1 614 och där var index och hälsade på redan under tisdagen. Tar sig index under 1 614 är det 1 594, som står för dörren. På den nivån känner vi igen den 4 mars och toppen 1 593. Redan då kunde vi lägga på 40 punkter och få just 1634-1 636, vilket är det värde vi nött på med under de senaste veckorna som en möjlighet.  

Den dag framöver vi får en stängning över 1 634-1 636 är nästa fas uppåt på gång.

Ser vi på grafen i nuläget har vi tre toppar efter varandra under tiden från den 25 februari och fram till nuläget. Varje ny topp är högre än den föregående. Om index inte drar i väg med kraft vid tredje tillfället är en reaktion nedåt på gång och bekräftad. Det innebär att det är ont om tid om index ska göra en kort nedgång och sedan dra vidare uppåt direkt. Men, som sagt ovan, vi låter marknaden visa oss sina intensioner de närmaste dagarna, så vi får nödvändig information och slipper gissa.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,6 och 54,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,4 och 87,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 87,8 och 81,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tvärvände under tisdagen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tvärvände under tisdagen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 616,56 H 1 633,83 L 1 614,01)

OMXS30 visade styrka under de senaste dagarna, vilket gav oss inför tisdagen anledning att se en positiv möjlighet med 1 636, som motstånd under veckan. Index lyfte direkt till 1 634 vid lunchtid på tisdagen för att sedan vända nedåt under eftermiddagen. Vi har jobbat med måndagen den 8 april som viktig reaktionspunkt en tid. Detta beroende på att det gått 96 dagar från den 2 januari. I och med att vi aldrig använder oss av klockslaget för tidigare toppar och bottnar får vi i stället acceptera en avvikelse på några börstimmar. Denna gång blev det 3 börstimmar in på den 9:e april innan reaktionen tog vid. Det fina var att 1 636-nivån i stort sett testades under tisdagen, då det fattades bara 2 punkter. Perfekt är ju alltid kul men vi påminns av att det var lika dant vid botten den 2 januari. Vi ville ha 1 376 men fick 1 378, vilket i sin tur var anledningen till att vi satte ett av våra motstånd vid 1 636 i uppgången.

Väl där väntar vi ut en reaktion innan vi tar sikta på nästa fas uppåt. Vi låter det vanliga mönstret löpa och tolkar det hela sedan på nytt efter några dagar för att se vilka nivåer som kan bli aktuella i kommande uppgångar.

Tidsmässigt lägger vi fokus nu på 18 april för att se vilken hjälp vi kan erbjudas då, när vi ska ta påskledigt och planera utvecklingen efter påskhelgen.

Den workshop vi genomförde under måndagen inkluderat både den korta och mer långsiktiga utvecklingen planerade vi in till den 8 april redan i början av året, då det var en intressant period som inleddes i och med denna vecka. Vi lägger ingen större dramatik i det hela nu utan gör som vanligt och ser hur andra rytmer på andra index, valutor och råvaror tickar in denna vecka. Allt hänger som vi vet ihop, då det handlar om förflyttning av stora kapitalmängder mellan olika objekt och dessutom över globen. När det sker i stora volymer sätter det spår i de flesta grafer och objekt.

Vi har inte fått det bekräftat ännu men vi är inte främmande för att uppgången under tisdagen var skapad för att få de som gått ”Bear” tidigare i april skulle vända sina positioner och bidra till uppgången. Mönstret under onsdagen är inte obekant vid tidigare liknande situationer. Tids nog får vi i bästa fall våra tankar verifierade.   

Rörelsefaktorn ger oss nu 20 respektive 40 punkter att jobba med. 1 634 – 20 ger 1 614 och där var index och hälsade på redan under tisdagen. Tar sig index under 1 614 är det 1 594, som står för dörren. På den nivån känner vi igen den 4 mars och toppen 1 593. Redan då kunde vi lägga på 40 punkter och få just 1634-1 636, vilket är det värde vi nött på med under de senaste veckorna som en möjlighet.  

Den dag framöver vi får en stängning över 1 634-1 636 är nästa fas uppåt på gång.

Ser vi på grafen i nuläget har vi tre toppar efter varandra under tiden från den 25 februari och fram till nuläget. Varje ny topp är högre än den föregående. Om index inte drar i väg med kraft vid tredje tillfället är en reaktion nedåt på gång och bekräftad. Det innebär att det är ont om tid om index ska göra en kort nedgång och sedan dra vidare uppåt direkt. Men, som sagt ovan, vi låter marknaden visa oss sina intensioner de närmaste dagarna, så vi får nödvändig information och slipper gissa.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,6 och 54,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,4 och 87,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 87,8 och 81,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tvärvände under tisdagen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tvärvände under tisdagen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 616,56 H 1 633,83 L 1 614,01)

OMXS30 visade styrka under de senaste dagarna, vilket gav oss inför tisdagen anledning att se en positiv möjlighet med 1 636, som motstånd under veckan. Index lyfte direkt till 1 634 vid lunchtid på tisdagen för att sedan vända nedåt under eftermiddagen. Vi har jobbat med måndagen den 8 april som viktig reaktionspunkt en tid. Detta beroende på att det gått 96 dagar från den 2 januari. I och med att vi aldrig använder oss av klockslaget för tidigare toppar och bottnar får vi i stället acceptera en avvikelse på några börstimmar. Denna gång blev det 3 börstimmar in på den 9:e april innan reaktionen tog vid. Det fina var att 1 636-nivån i stort sett testades under tisdagen, då det fattades bara 2 punkter. Perfekt är ju alltid kul men vi påminns av att det var lika dant vid botten den 2 januari. Vi ville ha 1 376 men fick 1 378, vilket i sin tur var anledningen till att vi satte ett av våra motstånd vid 1 636 i uppgången.

Väl där väntar vi ut en reaktion innan vi tar sikta på nästa fas uppåt. Vi låter det vanliga mönstret löpa och tolkar det hela sedan på nytt efter några dagar för att se vilka nivåer som kan bli aktuella i kommande uppgångar.

Tidsmässigt lägger vi fokus nu på 18 april för att se vilken hjälp vi kan erbjudas då, när vi ska ta påskledigt och planera utvecklingen efter påskhelgen.

Den workshop vi genomförde under måndagen inkluderat både den korta och mer långsiktiga utvecklingen planerade vi in till den 8 april redan i början av året, då det var en intressant period som inleddes i och med denna vecka. Vi lägger ingen större dramatik i det hela nu utan gör som vanligt och ser hur andra rytmer på andra index, valutor och råvaror tickar in denna vecka. Allt hänger som vi vet ihop, då det handlar om förflyttning av stora kapitalmängder mellan olika objekt och dessutom över globen. När det sker i stora volymer sätter det spår i de flesta grafer och objekt.

Vi har inte fått det bekräftat ännu men vi är inte främmande för att uppgången under tisdagen var skapad för att få de som gått ”Bear” tidigare i april skulle vända sina positioner och bidra till uppgången. Mönstret under onsdagen är inte obekant vid tidigare liknande situationer. Tids nog får vi i bästa fall våra tankar verifierade.   

Rörelsefaktorn ger oss nu 20 respektive 40 punkter att jobba med. 1 634 – 20 ger 1 614 och där var index och hälsade på redan under tisdagen. Tar sig index under 1 614 är det 1 594, som står för dörren. På den nivån känner vi igen den 4 mars och toppen 1 593. Redan då kunde vi lägga på 40 punkter och få just 1634-1 636, vilket är det värde vi nött på med under de senaste veckorna som en möjlighet.  

Den dag framöver vi får en stängning över 1 634-1 636 är nästa fas uppåt på gång.

Ser vi på grafen i nuläget har vi tre toppar efter varandra under tiden från den 25 februari och fram till nuläget. Varje ny topp är högre än den föregående. Om index inte drar i väg med kraft vid tredje tillfället är en reaktion nedåt på gång och bekräftad. Det innebär att det är ont om tid om index ska göra en kort nedgång och sedan dra vidare uppåt direkt. Men, som sagt ovan, vi låter marknaden visa oss sina intensioner de närmaste dagarna, så vi får nödvändig information och slipper gissa.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,6 och 54,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 90,4 och 87,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 87,8 och 81,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tvärvände under tisdagen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.