Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS 30 har tiden på sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,72 H 1 627,11 L 1 615,33)

OMXS30 har stigit med kraft under de senaste nästan 100 dagar. Det hela tog sin början den 2 januari från lågpunkten 1 378. Uppgången sköt i väg ordentligt under januari och februari för att den 25 februari notera 1 598, som högst. Tidsmässigt var det läge för en paus och rekylfas från den 4 mars efter 1 593 denna dag. Rekylerna tar sig olika form beroende på kapitalströmmarna till eller från börserna. Sällan med det händer att index skapar en så kallad ”running corection”, vilket innebär att kraften i uppgången är så intensiv att marknaden inte hinner falla tillbaka utan rörelsen sker i språnget. Detta är vanligare i enskilda aktier som kan rusa efter en starkt positiv händelse men för index är det mer sällsynt.

Men just nu sedan den 28 februari och 4 mars ser det ut att vara det vi har att jobba med. Vi tar inget för givet men har detta synsätt med oss om index fortsätter att svänga fram och tillbaka och söker nya toppvärden.

När denna typ av formation är klar sker en fortsatt uppgång som blir mer tydlig igen. Uppgången från den 2 januari till den 25 februari blev hela 16,0 procent. Men sedan dess till 1 634 den 9 april är uppgången 2,2 procent. Första delen tog 54 dagar att fullborda. Från den 25 februari till den 9 april är det 43 dagar, vilket visar just på en viss styrka men inte samma drag som tidigare.    

Index för ”löpa” fram och tillbaka en tid men med en dragning uppåt till dess vi får en fortsatt uppgång till det mycket viktiga och starka motståndet 1 677-1 680. Det var detta motstånd som höll under sensommaren 2018.

I dagsläget ser vi en möjlighet för index att bryta detta motstånd och fortsätta ytterligare men det är inget vi räknar med utan låter marknaden visa oss om/när det kan bli aktuellt. Vi vill se utvecklingen vid motståndet och tolka det hela för att se om vi får ett bakslag och ett nytt test några månader senare.

Det finns ingen anledning att sätta ut en målkurs på 1 978. Om index sedan inte bryter 1 680-nivån får vi bara ha ett värde som vi hoppats på att nå. Då är det bättre att vi får genombrottet bekräftat för då är högre nivåer utan tvivel aktuella. Detta synsätt är extra viktigt i och med att index och hela marknaden är inne i avslutande del av en mycket lång och utdragen uppgång som startade för lite drygt 10 år sedan från 593 den 9 mars 2009.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att över tiden sikta mot högre nivåer för index. Även om signalerna är positiva får vi vara beredda på en del svängningar fram och tillbaka och in mot försommaren också räkna med en paus och dragning nedåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 68,0 och 54,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men på höga nivåer. Indikatorn kan som högst nå värdena 100. Med värden över 80 för båda värdena är vi fortsatt positiva till utvecklingen in över april och en bit in i maj månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,4 och 88,2 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stigit snabbt från låga nivåer efter vändningen vid 1 545 den 29 mars. Med den intensiva uppgång som följde efter den 29 mars driver det värdena för indikatorn också med kraft. Index har mer att ge över tiden och vi väntar ut de kortsiktiga svängningarna innan vi får signaler på att en paus är på gång.

Kort sikt: Dagsstochastic 88,7 och 83,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS 30 har tiden på sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS 30 har tiden på sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,72 H 1 627,11 L 1 615,33)

OMXS30 har stigit med kraft under de senaste nästan 100 dagar. Det hela tog sin början den 2 januari från lågpunkten 1 378. Uppgången sköt i väg ordentligt under januari och februari för att den 25 februari notera 1 598, som högst. Tidsmässigt var det läge för en paus och rekylfas från den 4 mars efter 1 593 denna dag. Rekylerna tar sig olika form beroende på kapitalströmmarna till eller från börserna. Sällan med det händer att index skapar en så kallad ”running corection”, vilket innebär att kraften i uppgången är så intensiv att marknaden inte hinner falla tillbaka utan rörelsen sker i språnget. Detta är vanligare i enskilda aktier som kan rusa efter en starkt positiv händelse men för index är det mer sällsynt.

Men just nu sedan den 28 februari och 4 mars ser det ut att vara det vi har att jobba med. Vi tar inget för givet men har detta synsätt med oss om index fortsätter att svänga fram och tillbaka och söker nya toppvärden.

När denna typ av formation är klar sker en fortsatt uppgång som blir mer tydlig igen. Uppgången från den 2 januari till den 25 februari blev hela 16,0 procent. Men sedan dess till 1 634 den 9 april är uppgången 2,2 procent. Första delen tog 54 dagar att fullborda. Från den 25 februari till den 9 april är det 43 dagar, vilket visar just på en viss styrka men inte samma drag som tidigare.    

Index för ”löpa” fram och tillbaka en tid men med en dragning uppåt till dess vi får en fortsatt uppgång till det mycket viktiga och starka motståndet 1 677-1 680. Det var detta motstånd som höll under sensommaren 2018.

I dagsläget ser vi en möjlighet för index att bryta detta motstånd och fortsätta ytterligare men det är inget vi räknar med utan låter marknaden visa oss om/när det kan bli aktuellt. Vi vill se utvecklingen vid motståndet och tolka det hela för att se om vi får ett bakslag och ett nytt test några månader senare.

Det finns ingen anledning att sätta ut en målkurs på 1 978. Om index sedan inte bryter 1 680-nivån får vi bara ha ett värde som vi hoppats på att nå. Då är det bättre att vi får genombrottet bekräftat för då är högre nivåer utan tvivel aktuella. Detta synsätt är extra viktigt i och med att index och hela marknaden är inne i avslutande del av en mycket lång och utdragen uppgång som startade för lite drygt 10 år sedan från 593 den 9 mars 2009.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att över tiden sikta mot högre nivåer för index. Även om signalerna är positiva får vi vara beredda på en del svängningar fram och tillbaka och in mot försommaren också räkna med en paus och dragning nedåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 68,0 och 54,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men på höga nivåer. Indikatorn kan som högst nå värdena 100. Med värden över 80 för båda värdena är vi fortsatt positiva till utvecklingen in över april och en bit in i maj månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,4 och 88,2 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stigit snabbt från låga nivåer efter vändningen vid 1 545 den 29 mars. Med den intensiva uppgång som följde efter den 29 mars driver det värdena för indikatorn också med kraft. Index har mer att ge över tiden och vi väntar ut de kortsiktiga svängningarna innan vi får signaler på att en paus är på gång.

Kort sikt: Dagsstochastic 88,7 och 83,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS 30 har tiden på sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS 30 har tiden på sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,72 H 1 627,11 L 1 615,33)

OMXS30 har stigit med kraft under de senaste nästan 100 dagar. Det hela tog sin början den 2 januari från lågpunkten 1 378. Uppgången sköt i väg ordentligt under januari och februari för att den 25 februari notera 1 598, som högst. Tidsmässigt var det läge för en paus och rekylfas från den 4 mars efter 1 593 denna dag. Rekylerna tar sig olika form beroende på kapitalströmmarna till eller från börserna. Sällan med det händer att index skapar en så kallad ”running corection”, vilket innebär att kraften i uppgången är så intensiv att marknaden inte hinner falla tillbaka utan rörelsen sker i språnget. Detta är vanligare i enskilda aktier som kan rusa efter en starkt positiv händelse men för index är det mer sällsynt.

Men just nu sedan den 28 februari och 4 mars ser det ut att vara det vi har att jobba med. Vi tar inget för givet men har detta synsätt med oss om index fortsätter att svänga fram och tillbaka och söker nya toppvärden.

När denna typ av formation är klar sker en fortsatt uppgång som blir mer tydlig igen. Uppgången från den 2 januari till den 25 februari blev hela 16,0 procent. Men sedan dess till 1 634 den 9 april är uppgången 2,2 procent. Första delen tog 54 dagar att fullborda. Från den 25 februari till den 9 april är det 43 dagar, vilket visar just på en viss styrka men inte samma drag som tidigare.    

Index för ”löpa” fram och tillbaka en tid men med en dragning uppåt till dess vi får en fortsatt uppgång till det mycket viktiga och starka motståndet 1 677-1 680. Det var detta motstånd som höll under sensommaren 2018.

I dagsläget ser vi en möjlighet för index att bryta detta motstånd och fortsätta ytterligare men det är inget vi räknar med utan låter marknaden visa oss om/när det kan bli aktuellt. Vi vill se utvecklingen vid motståndet och tolka det hela för att se om vi får ett bakslag och ett nytt test några månader senare.

Det finns ingen anledning att sätta ut en målkurs på 1 978. Om index sedan inte bryter 1 680-nivån får vi bara ha ett värde som vi hoppats på att nå. Då är det bättre att vi får genombrottet bekräftat för då är högre nivåer utan tvivel aktuella. Detta synsätt är extra viktigt i och med att index och hela marknaden är inne i avslutande del av en mycket lång och utdragen uppgång som startade för lite drygt 10 år sedan från 593 den 9 mars 2009.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att över tiden sikta mot högre nivåer för index. Även om signalerna är positiva får vi vara beredda på en del svängningar fram och tillbaka och in mot försommaren också räkna med en paus och dragning nedåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 68,0 och 54,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men på höga nivåer. Indikatorn kan som högst nå värdena 100. Med värden över 80 för båda värdena är vi fortsatt positiva till utvecklingen in över april och en bit in i maj månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,4 och 88,2 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stigit snabbt från låga nivåer efter vändningen vid 1 545 den 29 mars. Med den intensiva uppgång som följde efter den 29 mars driver det värdena för indikatorn också med kraft. Index har mer att ge över tiden och vi väntar ut de kortsiktiga svängningarna innan vi får signaler på att en paus är på gång.

Kort sikt: Dagsstochastic 88,7 och 83,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS 30 har tiden på sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS 30 har tiden på sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,72 H 1 627,11 L 1 615,33)

OMXS30 har stigit med kraft under de senaste nästan 100 dagar. Det hela tog sin början den 2 januari från lågpunkten 1 378. Uppgången sköt i väg ordentligt under januari och februari för att den 25 februari notera 1 598, som högst. Tidsmässigt var det läge för en paus och rekylfas från den 4 mars efter 1 593 denna dag. Rekylerna tar sig olika form beroende på kapitalströmmarna till eller från börserna. Sällan med det händer att index skapar en så kallad ”running corection”, vilket innebär att kraften i uppgången är så intensiv att marknaden inte hinner falla tillbaka utan rörelsen sker i språnget. Detta är vanligare i enskilda aktier som kan rusa efter en starkt positiv händelse men för index är det mer sällsynt.

Men just nu sedan den 28 februari och 4 mars ser det ut att vara det vi har att jobba med. Vi tar inget för givet men har detta synsätt med oss om index fortsätter att svänga fram och tillbaka och söker nya toppvärden.

När denna typ av formation är klar sker en fortsatt uppgång som blir mer tydlig igen. Uppgången från den 2 januari till den 25 februari blev hela 16,0 procent. Men sedan dess till 1 634 den 9 april är uppgången 2,2 procent. Första delen tog 54 dagar att fullborda. Från den 25 februari till den 9 april är det 43 dagar, vilket visar just på en viss styrka men inte samma drag som tidigare.    

Index för ”löpa” fram och tillbaka en tid men med en dragning uppåt till dess vi får en fortsatt uppgång till det mycket viktiga och starka motståndet 1 677-1 680. Det var detta motstånd som höll under sensommaren 2018.

I dagsläget ser vi en möjlighet för index att bryta detta motstånd och fortsätta ytterligare men det är inget vi räknar med utan låter marknaden visa oss om/när det kan bli aktuellt. Vi vill se utvecklingen vid motståndet och tolka det hela för att se om vi får ett bakslag och ett nytt test några månader senare.

Det finns ingen anledning att sätta ut en målkurs på 1 978. Om index sedan inte bryter 1 680-nivån får vi bara ha ett värde som vi hoppats på att nå. Då är det bättre att vi får genombrottet bekräftat för då är högre nivåer utan tvivel aktuella. Detta synsätt är extra viktigt i och med att index och hela marknaden är inne i avslutande del av en mycket lång och utdragen uppgång som startade för lite drygt 10 år sedan från 593 den 9 mars 2009.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att över tiden sikta mot högre nivåer för index. Även om signalerna är positiva får vi vara beredda på en del svängningar fram och tillbaka och in mot försommaren också räkna med en paus och dragning nedåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 68,0 och 54,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men på höga nivåer. Indikatorn kan som högst nå värdena 100. Med värden över 80 för båda värdena är vi fortsatt positiva till utvecklingen in över april och en bit in i maj månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,4 och 88,2 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stigit snabbt från låga nivåer efter vändningen vid 1 545 den 29 mars. Med den intensiva uppgång som följde efter den 29 mars driver det värdena för indikatorn också med kraft. Index har mer att ge över tiden och vi väntar ut de kortsiktiga svängningarna innan vi får signaler på att en paus är på gång.

Kort sikt: Dagsstochastic 88,7 och 83,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS 30 har tiden på sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS 30 har tiden på sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,72 H 1 627,11 L 1 615,33)

OMXS30 har stigit med kraft under de senaste nästan 100 dagar. Det hela tog sin början den 2 januari från lågpunkten 1 378. Uppgången sköt i väg ordentligt under januari och februari för att den 25 februari notera 1 598, som högst. Tidsmässigt var det läge för en paus och rekylfas från den 4 mars efter 1 593 denna dag. Rekylerna tar sig olika form beroende på kapitalströmmarna till eller från börserna. Sällan med det händer att index skapar en så kallad ”running corection”, vilket innebär att kraften i uppgången är så intensiv att marknaden inte hinner falla tillbaka utan rörelsen sker i språnget. Detta är vanligare i enskilda aktier som kan rusa efter en starkt positiv händelse men för index är det mer sällsynt.

Men just nu sedan den 28 februari och 4 mars ser det ut att vara det vi har att jobba med. Vi tar inget för givet men har detta synsätt med oss om index fortsätter att svänga fram och tillbaka och söker nya toppvärden.

När denna typ av formation är klar sker en fortsatt uppgång som blir mer tydlig igen. Uppgången från den 2 januari till den 25 februari blev hela 16,0 procent. Men sedan dess till 1 634 den 9 april är uppgången 2,2 procent. Första delen tog 54 dagar att fullborda. Från den 25 februari till den 9 april är det 43 dagar, vilket visar just på en viss styrka men inte samma drag som tidigare.    

Index för ”löpa” fram och tillbaka en tid men med en dragning uppåt till dess vi får en fortsatt uppgång till det mycket viktiga och starka motståndet 1 677-1 680. Det var detta motstånd som höll under sensommaren 2018.

I dagsläget ser vi en möjlighet för index att bryta detta motstånd och fortsätta ytterligare men det är inget vi räknar med utan låter marknaden visa oss om/när det kan bli aktuellt. Vi vill se utvecklingen vid motståndet och tolka det hela för att se om vi får ett bakslag och ett nytt test några månader senare.

Det finns ingen anledning att sätta ut en målkurs på 1 978. Om index sedan inte bryter 1 680-nivån får vi bara ha ett värde som vi hoppats på att nå. Då är det bättre att vi får genombrottet bekräftat för då är högre nivåer utan tvivel aktuella. Detta synsätt är extra viktigt i och med att index och hela marknaden är inne i avslutande del av en mycket lång och utdragen uppgång som startade för lite drygt 10 år sedan från 593 den 9 mars 2009.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att över tiden sikta mot högre nivåer för index. Även om signalerna är positiva får vi vara beredda på en del svängningar fram och tillbaka och in mot försommaren också räkna med en paus och dragning nedåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 68,0 och 54,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men på höga nivåer. Indikatorn kan som högst nå värdena 100. Med värden över 80 för båda värdena är vi fortsatt positiva till utvecklingen in över april och en bit in i maj månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,4 och 88,2 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stigit snabbt från låga nivåer efter vändningen vid 1 545 den 29 mars. Med den intensiva uppgång som följde efter den 29 mars driver det värdena för indikatorn också med kraft. Index har mer att ge över tiden och vi väntar ut de kortsiktiga svängningarna innan vi får signaler på att en paus är på gång.

Kort sikt: Dagsstochastic 88,7 och 83,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS 30 har tiden på sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS 30 har tiden på sig

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,72 H 1 627,11 L 1 615,33)

OMXS30 har stigit med kraft under de senaste nästan 100 dagar. Det hela tog sin början den 2 januari från lågpunkten 1 378. Uppgången sköt i väg ordentligt under januari och februari för att den 25 februari notera 1 598, som högst. Tidsmässigt var det läge för en paus och rekylfas från den 4 mars efter 1 593 denna dag. Rekylerna tar sig olika form beroende på kapitalströmmarna till eller från börserna. Sällan med det händer att index skapar en så kallad ”running corection”, vilket innebär att kraften i uppgången är så intensiv att marknaden inte hinner falla tillbaka utan rörelsen sker i språnget. Detta är vanligare i enskilda aktier som kan rusa efter en starkt positiv händelse men för index är det mer sällsynt.

Men just nu sedan den 28 februari och 4 mars ser det ut att vara det vi har att jobba med. Vi tar inget för givet men har detta synsätt med oss om index fortsätter att svänga fram och tillbaka och söker nya toppvärden.

När denna typ av formation är klar sker en fortsatt uppgång som blir mer tydlig igen. Uppgången från den 2 januari till den 25 februari blev hela 16,0 procent. Men sedan dess till 1 634 den 9 april är uppgången 2,2 procent. Första delen tog 54 dagar att fullborda. Från den 25 februari till den 9 april är det 43 dagar, vilket visar just på en viss styrka men inte samma drag som tidigare.    

Index för ”löpa” fram och tillbaka en tid men med en dragning uppåt till dess vi får en fortsatt uppgång till det mycket viktiga och starka motståndet 1 677-1 680. Det var detta motstånd som höll under sensommaren 2018.

I dagsläget ser vi en möjlighet för index att bryta detta motstånd och fortsätta ytterligare men det är inget vi räknar med utan låter marknaden visa oss om/när det kan bli aktuellt. Vi vill se utvecklingen vid motståndet och tolka det hela för att se om vi får ett bakslag och ett nytt test några månader senare.

Det finns ingen anledning att sätta ut en målkurs på 1 978. Om index sedan inte bryter 1 680-nivån får vi bara ha ett värde som vi hoppats på att nå. Då är det bättre att vi får genombrottet bekräftat för då är högre nivåer utan tvivel aktuella. Detta synsätt är extra viktigt i och med att index och hela marknaden är inne i avslutande del av en mycket lång och utdragen uppgång som startade för lite drygt 10 år sedan från 593 den 9 mars 2009.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och ger oss anledning att över tiden sikta mot högre nivåer för index. Även om signalerna är positiva får vi vara beredda på en del svängningar fram och tillbaka och in mot försommaren också räkna med en paus och dragning nedåt en tid.

Lång sikt: Månadsstochastic 68,0 och 54,6 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande men på höga nivåer. Indikatorn kan som högst nå värdena 100. Med värden över 80 för båda värdena är vi fortsatt positiva till utvecklingen in över april och en bit in i maj månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 92,4 och 88,2 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu stigit snabbt från låga nivåer efter vändningen vid 1 545 den 29 mars. Med den intensiva uppgång som följde efter den 29 mars driver det värdena för indikatorn också med kraft. Index har mer att ge över tiden och vi väntar ut de kortsiktiga svängningarna innan vi får signaler på att en paus är på gång.

Kort sikt: Dagsstochastic 88,7 och 83,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 9 april           på 1 634

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS 30 har tiden på sig

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.