Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 radar upp topparna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,63 H 1 644,98 L 1 637,14)

OMXS30 avslutade första steget uppåt den 25 februari via 1 598 som toppvärde. Den rekyl som legat inprogrammerad under mars månad blev till slut en ”running correction” visade sig i den tolkning, som vi håller för trolig. Denna typ av korrigeringar är sällsynta, när det gäller index, vilket gör att vi aldrig har med dem som huvudalternativ i våra beräkningar utan vi får i stället vänta ut det hela och se hur vi ska tolka det. Om denna tolkning vi nu använder oss av är i närheten av verkligheten är det som inleddes den 29 mars från 1 545 den våg vi nu räknar på och med. Första vågen till den 25 februari blev 220 punkter. Det ger oss som första motstånd en uppgång på 110 punkter, vilket ger oss 1 655 (1 545+110), som första anhalt.

Men då tiden inte runnit ur timglaset ännu får vi ha med alternativ på uppsidan. Ett första alternativ som poppar upp om 1 655-nivån punkteras är 1 681, vilket ger oss en uppgång på 303 punkter om vi utgår från 1 378 den 2 januari i år. Det innebär också att topparna från den 6 november 2017 (1 682) och 29 augusti 2018 (1 680) skulle kunna testas fullt ut.

Extra kul är det när matematiken pekar mot dessa gamla toppar men inget är ju heligt så vi får se var vi har våra rytmer under de kommande veckorna. Ni som utgår från botten den 11 februari 2016 och 1 247 kan nysta lite i det hela och få upp egna alternativ.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 71,0 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,5 och 91,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,3 och 91,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 15 april         på 1 645

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587

 

 

 Graf av OMXS30 radar upp topparna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 radar upp topparna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,63 H 1 644,98 L 1 637,14)

OMXS30 avslutade första steget uppåt den 25 februari via 1 598 som toppvärde. Den rekyl som legat inprogrammerad under mars månad blev till slut en ”running correction” visade sig i den tolkning, som vi håller för trolig. Denna typ av korrigeringar är sällsynta, när det gäller index, vilket gör att vi aldrig har med dem som huvudalternativ i våra beräkningar utan vi får i stället vänta ut det hela och se hur vi ska tolka det. Om denna tolkning vi nu använder oss av är i närheten av verkligheten är det som inleddes den 29 mars från 1 545 den våg vi nu räknar på och med. Första vågen till den 25 februari blev 220 punkter. Det ger oss som första motstånd en uppgång på 110 punkter, vilket ger oss 1 655 (1 545+110), som första anhalt.

Men då tiden inte runnit ur timglaset ännu får vi ha med alternativ på uppsidan. Ett första alternativ som poppar upp om 1 655-nivån punkteras är 1 681, vilket ger oss en uppgång på 303 punkter om vi utgår från 1 378 den 2 januari i år. Det innebär också att topparna från den 6 november 2017 (1 682) och 29 augusti 2018 (1 680) skulle kunna testas fullt ut.

Extra kul är det när matematiken pekar mot dessa gamla toppar men inget är ju heligt så vi får se var vi har våra rytmer under de kommande veckorna. Ni som utgår från botten den 11 februari 2016 och 1 247 kan nysta lite i det hela och få upp egna alternativ.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 71,0 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,5 och 91,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,3 och 91,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 15 april         på 1 645

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587

 

 

 Graf av OMXS30 radar upp topparna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 radar upp topparna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,63 H 1 644,98 L 1 637,14)

OMXS30 avslutade första steget uppåt den 25 februari via 1 598 som toppvärde. Den rekyl som legat inprogrammerad under mars månad blev till slut en ”running correction” visade sig i den tolkning, som vi håller för trolig. Denna typ av korrigeringar är sällsynta, när det gäller index, vilket gör att vi aldrig har med dem som huvudalternativ i våra beräkningar utan vi får i stället vänta ut det hela och se hur vi ska tolka det. Om denna tolkning vi nu använder oss av är i närheten av verkligheten är det som inleddes den 29 mars från 1 545 den våg vi nu räknar på och med. Första vågen till den 25 februari blev 220 punkter. Det ger oss som första motstånd en uppgång på 110 punkter, vilket ger oss 1 655 (1 545+110), som första anhalt.

Men då tiden inte runnit ur timglaset ännu får vi ha med alternativ på uppsidan. Ett första alternativ som poppar upp om 1 655-nivån punkteras är 1 681, vilket ger oss en uppgång på 303 punkter om vi utgår från 1 378 den 2 januari i år. Det innebär också att topparna från den 6 november 2017 (1 682) och 29 augusti 2018 (1 680) skulle kunna testas fullt ut.

Extra kul är det när matematiken pekar mot dessa gamla toppar men inget är ju heligt så vi får se var vi har våra rytmer under de kommande veckorna. Ni som utgår från botten den 11 februari 2016 och 1 247 kan nysta lite i det hela och få upp egna alternativ.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 71,0 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,5 och 91,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,3 och 91,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 15 april         på 1 645

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587

 

 

 Graf av OMXS30 radar upp topparna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 radar upp topparna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,63 H 1 644,98 L 1 637,14)

OMXS30 avslutade första steget uppåt den 25 februari via 1 598 som toppvärde. Den rekyl som legat inprogrammerad under mars månad blev till slut en ”running correction” visade sig i den tolkning, som vi håller för trolig. Denna typ av korrigeringar är sällsynta, när det gäller index, vilket gör att vi aldrig har med dem som huvudalternativ i våra beräkningar utan vi får i stället vänta ut det hela och se hur vi ska tolka det. Om denna tolkning vi nu använder oss av är i närheten av verkligheten är det som inleddes den 29 mars från 1 545 den våg vi nu räknar på och med. Första vågen till den 25 februari blev 220 punkter. Det ger oss som första motstånd en uppgång på 110 punkter, vilket ger oss 1 655 (1 545+110), som första anhalt.

Men då tiden inte runnit ur timglaset ännu får vi ha med alternativ på uppsidan. Ett första alternativ som poppar upp om 1 655-nivån punkteras är 1 681, vilket ger oss en uppgång på 303 punkter om vi utgår från 1 378 den 2 januari i år. Det innebär också att topparna från den 6 november 2017 (1 682) och 29 augusti 2018 (1 680) skulle kunna testas fullt ut.

Extra kul är det när matematiken pekar mot dessa gamla toppar men inget är ju heligt så vi får se var vi har våra rytmer under de kommande veckorna. Ni som utgår från botten den 11 februari 2016 och 1 247 kan nysta lite i det hela och få upp egna alternativ.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 71,0 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,5 och 91,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,3 och 91,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 15 april         på 1 645

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587

 

 

 Graf av OMXS30 radar upp topparna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 radar upp topparna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,63 H 1 644,98 L 1 637,14)

OMXS30 avslutade första steget uppåt den 25 februari via 1 598 som toppvärde. Den rekyl som legat inprogrammerad under mars månad blev till slut en ”running correction” visade sig i den tolkning, som vi håller för trolig. Denna typ av korrigeringar är sällsynta, när det gäller index, vilket gör att vi aldrig har med dem som huvudalternativ i våra beräkningar utan vi får i stället vänta ut det hela och se hur vi ska tolka det. Om denna tolkning vi nu använder oss av är i närheten av verkligheten är det som inleddes den 29 mars från 1 545 den våg vi nu räknar på och med. Första vågen till den 25 februari blev 220 punkter. Det ger oss som första motstånd en uppgång på 110 punkter, vilket ger oss 1 655 (1 545+110), som första anhalt.

Men då tiden inte runnit ur timglaset ännu får vi ha med alternativ på uppsidan. Ett första alternativ som poppar upp om 1 655-nivån punkteras är 1 681, vilket ger oss en uppgång på 303 punkter om vi utgår från 1 378 den 2 januari i år. Det innebär också att topparna från den 6 november 2017 (1 682) och 29 augusti 2018 (1 680) skulle kunna testas fullt ut.

Extra kul är det när matematiken pekar mot dessa gamla toppar men inget är ju heligt så vi får se var vi har våra rytmer under de kommande veckorna. Ni som utgår från botten den 11 februari 2016 och 1 247 kan nysta lite i det hela och få upp egna alternativ.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 71,0 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,5 och 91,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,3 och 91,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 15 april         på 1 645

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587

 

 

 Graf av OMXS30 radar upp topparna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 radar upp topparna

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,63 H 1 644,98 L 1 637,14)

OMXS30 avslutade första steget uppåt den 25 februari via 1 598 som toppvärde. Den rekyl som legat inprogrammerad under mars månad blev till slut en ”running correction” visade sig i den tolkning, som vi håller för trolig. Denna typ av korrigeringar är sällsynta, när det gäller index, vilket gör att vi aldrig har med dem som huvudalternativ i våra beräkningar utan vi får i stället vänta ut det hela och se hur vi ska tolka det. Om denna tolkning vi nu använder oss av är i närheten av verkligheten är det som inleddes den 29 mars från 1 545 den våg vi nu räknar på och med. Första vågen till den 25 februari blev 220 punkter. Det ger oss som första motstånd en uppgång på 110 punkter, vilket ger oss 1 655 (1 545+110), som första anhalt.

Men då tiden inte runnit ur timglaset ännu får vi ha med alternativ på uppsidan. Ett första alternativ som poppar upp om 1 655-nivån punkteras är 1 681, vilket ger oss en uppgång på 303 punkter om vi utgår från 1 378 den 2 januari i år. Det innebär också att topparna från den 6 november 2017 (1 682) och 29 augusti 2018 (1 680) skulle kunna testas fullt ut.

Extra kul är det när matematiken pekar mot dessa gamla toppar men inget är ju heligt så vi får se var vi har våra rytmer under de kommande veckorna. Ni som utgår från botten den 11 februari 2016 och 1 247 kan nysta lite i det hela och få upp egna alternativ.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 71,0 och 55,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,5 och 91,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 96,3 och 91,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 15 april         på 1 645

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587

 

 

 Graf av OMXS30 radar upp topparna

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.