Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

AZN vänder upp

Astra-Zeneca (737)


Ikon analys

Astra Zeneca 737,00

AZN toppade på 805,80 kronor den 28 mars för att sedan dra sig nedåt och skapa flera negativa signaler efter vägen. Nu är alla tre tekniska indikatorerna nedan fallande, vilket ger oss anledning att inte ha för stora förväntningar på aktien en längre tid. Rapporten i slutet av månaden kan förvisso ändra på detta men i dagsläget är det viktigt att agera med försiktighet på sikt.

I under måndagen var aktien ned till 729,70 kronor, som lägst. I och med att vi skrev den 15 april under måndagen kan vi konstatera att det är 3 månader sedan lågpunkten 640,30 kronor den 15 januari. Ser vi sedan på de dagsbaserad tekniska indikatorerna är de nere på mycket låga nivåer. Det ger oss nu anledning att se en motreaktion uppåt som vi ser som tillfällig. Motstånden ligger vid 750-751 kronor och 773 kronor. Årsstämma 26 april 2019. Rapport 26 april 2019

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,4 och 79,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 71,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 14,7 fallande

Rörelsefaktor tid = 27 dagar och pris = 27,00 kr

Rekordnotering: 805,50 kronor från den 28 mars 2019

Högst 2019: 805,50 kronor 28 mars 

Lägst 2019: 640,30 kronor den 15 januari

Motstånd: 750 och 780 Stöd 720 och 680Graf av AZN vänder upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

AZN vänder upp

Astra-Zeneca (737)


Ikon analys

Astra Zeneca 737,00

AZN toppade på 805,80 kronor den 28 mars för att sedan dra sig nedåt och skapa flera negativa signaler efter vägen. Nu är alla tre tekniska indikatorerna nedan fallande, vilket ger oss anledning att inte ha för stora förväntningar på aktien en längre tid. Rapporten i slutet av månaden kan förvisso ändra på detta men i dagsläget är det viktigt att agera med försiktighet på sikt.

I under måndagen var aktien ned till 729,70 kronor, som lägst. I och med att vi skrev den 15 april under måndagen kan vi konstatera att det är 3 månader sedan lågpunkten 640,30 kronor den 15 januari. Ser vi sedan på de dagsbaserad tekniska indikatorerna är de nere på mycket låga nivåer. Det ger oss nu anledning att se en motreaktion uppåt som vi ser som tillfällig. Motstånden ligger vid 750-751 kronor och 773 kronor. Årsstämma 26 april 2019. Rapport 26 april 2019

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,4 och 79,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 71,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 14,7 fallande

Rörelsefaktor tid = 27 dagar och pris = 27,00 kr

Rekordnotering: 805,50 kronor från den 28 mars 2019

Högst 2019: 805,50 kronor 28 mars 

Lägst 2019: 640,30 kronor den 15 januari

Motstånd: 750 och 780 Stöd 720 och 680Graf av AZN vänder upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

AZN vänder upp

Astra-Zeneca (737)


Ikon analys

Astra Zeneca 737,00

AZN toppade på 805,80 kronor den 28 mars för att sedan dra sig nedåt och skapa flera negativa signaler efter vägen. Nu är alla tre tekniska indikatorerna nedan fallande, vilket ger oss anledning att inte ha för stora förväntningar på aktien en längre tid. Rapporten i slutet av månaden kan förvisso ändra på detta men i dagsläget är det viktigt att agera med försiktighet på sikt.

I under måndagen var aktien ned till 729,70 kronor, som lägst. I och med att vi skrev den 15 april under måndagen kan vi konstatera att det är 3 månader sedan lågpunkten 640,30 kronor den 15 januari. Ser vi sedan på de dagsbaserad tekniska indikatorerna är de nere på mycket låga nivåer. Det ger oss nu anledning att se en motreaktion uppåt som vi ser som tillfällig. Motstånden ligger vid 750-751 kronor och 773 kronor. Årsstämma 26 april 2019. Rapport 26 april 2019

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,4 och 79,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 71,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 14,7 fallande

Rörelsefaktor tid = 27 dagar och pris = 27,00 kr

Rekordnotering: 805,50 kronor från den 28 mars 2019

Högst 2019: 805,50 kronor 28 mars 

Lägst 2019: 640,30 kronor den 15 januari

Motstånd: 750 och 780 Stöd 720 och 680Graf av AZN vänder upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

AZN vänder upp

Astra-Zeneca (737)


Ikon analys

Astra Zeneca 737,00

AZN toppade på 805,80 kronor den 28 mars för att sedan dra sig nedåt och skapa flera negativa signaler efter vägen. Nu är alla tre tekniska indikatorerna nedan fallande, vilket ger oss anledning att inte ha för stora förväntningar på aktien en längre tid. Rapporten i slutet av månaden kan förvisso ändra på detta men i dagsläget är det viktigt att agera med försiktighet på sikt.

I under måndagen var aktien ned till 729,70 kronor, som lägst. I och med att vi skrev den 15 april under måndagen kan vi konstatera att det är 3 månader sedan lågpunkten 640,30 kronor den 15 januari. Ser vi sedan på de dagsbaserad tekniska indikatorerna är de nere på mycket låga nivåer. Det ger oss nu anledning att se en motreaktion uppåt som vi ser som tillfällig. Motstånden ligger vid 750-751 kronor och 773 kronor. Årsstämma 26 april 2019. Rapport 26 april 2019

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,4 och 79,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 71,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 14,7 fallande

Rörelsefaktor tid = 27 dagar och pris = 27,00 kr

Rekordnotering: 805,50 kronor från den 28 mars 2019

Högst 2019: 805,50 kronor 28 mars 

Lägst 2019: 640,30 kronor den 15 januari

Motstånd: 750 och 780 Stöd 720 och 680Graf av AZN vänder upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

AZN vänder upp

Astra-Zeneca (737)


Ikon analys

Astra Zeneca 737,00

AZN toppade på 805,80 kronor den 28 mars för att sedan dra sig nedåt och skapa flera negativa signaler efter vägen. Nu är alla tre tekniska indikatorerna nedan fallande, vilket ger oss anledning att inte ha för stora förväntningar på aktien en längre tid. Rapporten i slutet av månaden kan förvisso ändra på detta men i dagsläget är det viktigt att agera med försiktighet på sikt.

I under måndagen var aktien ned till 729,70 kronor, som lägst. I och med att vi skrev den 15 april under måndagen kan vi konstatera att det är 3 månader sedan lågpunkten 640,30 kronor den 15 januari. Ser vi sedan på de dagsbaserad tekniska indikatorerna är de nere på mycket låga nivåer. Det ger oss nu anledning att se en motreaktion uppåt som vi ser som tillfällig. Motstånden ligger vid 750-751 kronor och 773 kronor. Årsstämma 26 april 2019. Rapport 26 april 2019

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,4 och 79,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 71,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 14,7 fallande

Rörelsefaktor tid = 27 dagar och pris = 27,00 kr

Rekordnotering: 805,50 kronor från den 28 mars 2019

Högst 2019: 805,50 kronor 28 mars 

Lägst 2019: 640,30 kronor den 15 januari

Motstånd: 750 och 780 Stöd 720 och 680Graf av AZN vänder upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

AZN vänder upp

Astra-Zeneca (737)


Ikon analys

Astra Zeneca 737,00

AZN toppade på 805,80 kronor den 28 mars för att sedan dra sig nedåt och skapa flera negativa signaler efter vägen. Nu är alla tre tekniska indikatorerna nedan fallande, vilket ger oss anledning att inte ha för stora förväntningar på aktien en längre tid. Rapporten i slutet av månaden kan förvisso ändra på detta men i dagsläget är det viktigt att agera med försiktighet på sikt.

I under måndagen var aktien ned till 729,70 kronor, som lägst. I och med att vi skrev den 15 april under måndagen kan vi konstatera att det är 3 månader sedan lågpunkten 640,30 kronor den 15 januari. Ser vi sedan på de dagsbaserad tekniska indikatorerna är de nere på mycket låga nivåer. Det ger oss nu anledning att se en motreaktion uppåt som vi ser som tillfällig. Motstånden ligger vid 750-751 kronor och 773 kronor. Årsstämma 26 april 2019. Rapport 26 april 2019

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 77,4 och 79,5 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 62,8 och 71,5 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 14,7 fallande

Rörelsefaktor tid = 27 dagar och pris = 27,00 kr

Rekordnotering: 805,50 kronor från den 28 mars 2019

Högst 2019: 805,50 kronor 28 mars 

Lägst 2019: 640,30 kronor den 15 januari

Motstånd: 750 och 780 Stöd 720 och 680Graf av AZN vänder upp

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.