Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 590,82 H 1 591,12 L 1 574,40)

OMXS30 vände uppåt under tisdagen efter att ha levererat 1 573, som allra lägst under måndagen den 13 maj. Uppgången blev 18 punkter som mest med 1 591, som högsta notering. I nuläget inriktar vi oss på att motreaktionen uppåt fortsätter för att sedan förvänta oss en ny körare nedåt. New Yorkbörsen steg under tisdagen efter en del lugnande uttalande från D Trumps sida. Nedgången är nu som mest 127 punkter (1 700-1 573) eller 7,5 procent. En kraftig nedgång på så kort tid som 18 dagar.

En motreaktion ska kunna ge 48 punkter med 64 punkter som ett andra alternativ. Det ger oss 1 621- 1622, som motstånd följt av 1 636-1 637. 1 622 känner vi också igen som toppen den 19 mars.

Vi är försiktiga då vi förväntar oss en ny sväng nedåt innan en mer bestående uppgång kan ta vid. Om uppgången inleds från intervallet 1 545-1 548 är det positivt, men inget vi tar för givet.

Ni som deltog i tidscykelkursen via webben under tisdag kväll fick ta del av den längre cykeln som gav toppen den 25 april. Denna rytm får vi användning av under sensommaren om vi utgår från den 27 juni- 6 juli 2016. Det är långt dit men vi kommer att få stor glädje av den när den aktiveras för en reaktion.  

Nu närmast söker vi det kortsiktiga alternativ som ska ge oss startpunkten på en ny uppgångsfas, som ska kunna hålla under cirka 53 dagar.

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som nu är nere på låga nivåer. Så låga nivåer såg vi senast i samband med lågpunkten den 2 januari i år.  Däremot visar de veckobaserad tekniska indikatorerna på en fallande trend och denna indikator är den viktigaste för oss om vi vill ha mer än kortsiktiga svängar uppåt. Det är den som ska leda oss till en avgörande reaktion framöver.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,7 och 60,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 52,6 och 73,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 590,82 H 1 591,12 L 1 574,40)

OMXS30 vände uppåt under tisdagen efter att ha levererat 1 573, som allra lägst under måndagen den 13 maj. Uppgången blev 18 punkter som mest med 1 591, som högsta notering. I nuläget inriktar vi oss på att motreaktionen uppåt fortsätter för att sedan förvänta oss en ny körare nedåt. New Yorkbörsen steg under tisdagen efter en del lugnande uttalande från D Trumps sida. Nedgången är nu som mest 127 punkter (1 700-1 573) eller 7,5 procent. En kraftig nedgång på så kort tid som 18 dagar.

En motreaktion ska kunna ge 48 punkter med 64 punkter som ett andra alternativ. Det ger oss 1 621- 1622, som motstånd följt av 1 636-1 637. 1 622 känner vi också igen som toppen den 19 mars.

Vi är försiktiga då vi förväntar oss en ny sväng nedåt innan en mer bestående uppgång kan ta vid. Om uppgången inleds från intervallet 1 545-1 548 är det positivt, men inget vi tar för givet.

Ni som deltog i tidscykelkursen via webben under tisdag kväll fick ta del av den längre cykeln som gav toppen den 25 april. Denna rytm får vi användning av under sensommaren om vi utgår från den 27 juni- 6 juli 2016. Det är långt dit men vi kommer att få stor glädje av den när den aktiveras för en reaktion.  

Nu närmast söker vi det kortsiktiga alternativ som ska ge oss startpunkten på en ny uppgångsfas, som ska kunna hålla under cirka 53 dagar.

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som nu är nere på låga nivåer. Så låga nivåer såg vi senast i samband med lågpunkten den 2 januari i år.  Däremot visar de veckobaserad tekniska indikatorerna på en fallande trend och denna indikator är den viktigaste för oss om vi vill ha mer än kortsiktiga svängar uppåt. Det är den som ska leda oss till en avgörande reaktion framöver.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,7 och 60,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 52,6 och 73,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 590,82 H 1 591,12 L 1 574,40)

OMXS30 vände uppåt under tisdagen efter att ha levererat 1 573, som allra lägst under måndagen den 13 maj. Uppgången blev 18 punkter som mest med 1 591, som högsta notering. I nuläget inriktar vi oss på att motreaktionen uppåt fortsätter för att sedan förvänta oss en ny körare nedåt. New Yorkbörsen steg under tisdagen efter en del lugnande uttalande från D Trumps sida. Nedgången är nu som mest 127 punkter (1 700-1 573) eller 7,5 procent. En kraftig nedgång på så kort tid som 18 dagar.

En motreaktion ska kunna ge 48 punkter med 64 punkter som ett andra alternativ. Det ger oss 1 621- 1622, som motstånd följt av 1 636-1 637. 1 622 känner vi också igen som toppen den 19 mars.

Vi är försiktiga då vi förväntar oss en ny sväng nedåt innan en mer bestående uppgång kan ta vid. Om uppgången inleds från intervallet 1 545-1 548 är det positivt, men inget vi tar för givet.

Ni som deltog i tidscykelkursen via webben under tisdag kväll fick ta del av den längre cykeln som gav toppen den 25 april. Denna rytm får vi användning av under sensommaren om vi utgår från den 27 juni- 6 juli 2016. Det är långt dit men vi kommer att få stor glädje av den när den aktiveras för en reaktion.  

Nu närmast söker vi det kortsiktiga alternativ som ska ge oss startpunkten på en ny uppgångsfas, som ska kunna hålla under cirka 53 dagar.

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som nu är nere på låga nivåer. Så låga nivåer såg vi senast i samband med lågpunkten den 2 januari i år.  Däremot visar de veckobaserad tekniska indikatorerna på en fallande trend och denna indikator är den viktigaste för oss om vi vill ha mer än kortsiktiga svängar uppåt. Det är den som ska leda oss till en avgörande reaktion framöver.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,7 och 60,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 52,6 och 73,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 590,82 H 1 591,12 L 1 574,40)

OMXS30 vände uppåt under tisdagen efter att ha levererat 1 573, som allra lägst under måndagen den 13 maj. Uppgången blev 18 punkter som mest med 1 591, som högsta notering. I nuläget inriktar vi oss på att motreaktionen uppåt fortsätter för att sedan förvänta oss en ny körare nedåt. New Yorkbörsen steg under tisdagen efter en del lugnande uttalande från D Trumps sida. Nedgången är nu som mest 127 punkter (1 700-1 573) eller 7,5 procent. En kraftig nedgång på så kort tid som 18 dagar.

En motreaktion ska kunna ge 48 punkter med 64 punkter som ett andra alternativ. Det ger oss 1 621- 1622, som motstånd följt av 1 636-1 637. 1 622 känner vi också igen som toppen den 19 mars.

Vi är försiktiga då vi förväntar oss en ny sväng nedåt innan en mer bestående uppgång kan ta vid. Om uppgången inleds från intervallet 1 545-1 548 är det positivt, men inget vi tar för givet.

Ni som deltog i tidscykelkursen via webben under tisdag kväll fick ta del av den längre cykeln som gav toppen den 25 april. Denna rytm får vi användning av under sensommaren om vi utgår från den 27 juni- 6 juli 2016. Det är långt dit men vi kommer att få stor glädje av den när den aktiveras för en reaktion.  

Nu närmast söker vi det kortsiktiga alternativ som ska ge oss startpunkten på en ny uppgångsfas, som ska kunna hålla under cirka 53 dagar.

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som nu är nere på låga nivåer. Så låga nivåer såg vi senast i samband med lågpunkten den 2 januari i år.  Däremot visar de veckobaserad tekniska indikatorerna på en fallande trend och denna indikator är den viktigaste för oss om vi vill ha mer än kortsiktiga svängar uppåt. Det är den som ska leda oss till en avgörande reaktion framöver.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,7 och 60,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 52,6 och 73,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 590,82 H 1 591,12 L 1 574,40)

OMXS30 vände uppåt under tisdagen efter att ha levererat 1 573, som allra lägst under måndagen den 13 maj. Uppgången blev 18 punkter som mest med 1 591, som högsta notering. I nuläget inriktar vi oss på att motreaktionen uppåt fortsätter för att sedan förvänta oss en ny körare nedåt. New Yorkbörsen steg under tisdagen efter en del lugnande uttalande från D Trumps sida. Nedgången är nu som mest 127 punkter (1 700-1 573) eller 7,5 procent. En kraftig nedgång på så kort tid som 18 dagar.

En motreaktion ska kunna ge 48 punkter med 64 punkter som ett andra alternativ. Det ger oss 1 621- 1622, som motstånd följt av 1 636-1 637. 1 622 känner vi också igen som toppen den 19 mars.

Vi är försiktiga då vi förväntar oss en ny sväng nedåt innan en mer bestående uppgång kan ta vid. Om uppgången inleds från intervallet 1 545-1 548 är det positivt, men inget vi tar för givet.

Ni som deltog i tidscykelkursen via webben under tisdag kväll fick ta del av den längre cykeln som gav toppen den 25 april. Denna rytm får vi användning av under sensommaren om vi utgår från den 27 juni- 6 juli 2016. Det är långt dit men vi kommer att få stor glädje av den när den aktiveras för en reaktion.  

Nu närmast söker vi det kortsiktiga alternativ som ska ge oss startpunkten på en ny uppgångsfas, som ska kunna hålla under cirka 53 dagar.

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som nu är nere på låga nivåer. Så låga nivåer såg vi senast i samband med lågpunkten den 2 januari i år.  Däremot visar de veckobaserad tekniska indikatorerna på en fallande trend och denna indikator är den viktigaste för oss om vi vill ha mer än kortsiktiga svängar uppåt. Det är den som ska leda oss till en avgörande reaktion framöver.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,7 och 60,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 52,6 och 73,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 590,82 H 1 591,12 L 1 574,40)

OMXS30 vände uppåt under tisdagen efter att ha levererat 1 573, som allra lägst under måndagen den 13 maj. Uppgången blev 18 punkter som mest med 1 591, som högsta notering. I nuläget inriktar vi oss på att motreaktionen uppåt fortsätter för att sedan förvänta oss en ny körare nedåt. New Yorkbörsen steg under tisdagen efter en del lugnande uttalande från D Trumps sida. Nedgången är nu som mest 127 punkter (1 700-1 573) eller 7,5 procent. En kraftig nedgång på så kort tid som 18 dagar.

En motreaktion ska kunna ge 48 punkter med 64 punkter som ett andra alternativ. Det ger oss 1 621- 1622, som motstånd följt av 1 636-1 637. 1 622 känner vi också igen som toppen den 19 mars.

Vi är försiktiga då vi förväntar oss en ny sväng nedåt innan en mer bestående uppgång kan ta vid. Om uppgången inleds från intervallet 1 545-1 548 är det positivt, men inget vi tar för givet.

Ni som deltog i tidscykelkursen via webben under tisdag kväll fick ta del av den längre cykeln som gav toppen den 25 april. Denna rytm får vi användning av under sensommaren om vi utgår från den 27 juni- 6 juli 2016. Det är långt dit men vi kommer att få stor glädje av den när den aktiveras för en reaktion.  

Nu närmast söker vi det kortsiktiga alternativ som ska ge oss startpunkten på en ny uppgångsfas, som ska kunna hålla under cirka 53 dagar.

Nedan ser vi de dagsbaserad tekniska indikatorerna som nu är nere på låga nivåer. Så låga nivåer såg vi senast i samband med lågpunkten den 2 januari i år.  Däremot visar de veckobaserad tekniska indikatorerna på en fallande trend och denna indikator är den viktigaste för oss om vi vill ha mer än kortsiktiga svängar uppåt. Det är den som ska leda oss till en avgörande reaktion framöver.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 69,7 och 60,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 52,6 och 73,9 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 9,8 och 15,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.