Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Ericsson släppte på gasen vid 30

Ericsson (87.66)


Ikon analys

Ericsson B 87,66

Ericsson föll till 86,58 kronor under måndagen och inledde sedan motreaktionen uppåt från 87,04 kronor under tisdagen. Nedgången sedan 96,08 kronor den 24 april har gått snabbt och utan någon motreaktion uppåt. Nu ser det ut som vi ska få lite mer än det vi fick under tisdagen. Motståndet vid 90,00-91,00 kronor blir intressant att bevaka. Utvecklingen de senaste veckorna ger oss anledning att räkna med en ny sväng nedåt efter att den förväntade motreaktionen och uppgången är klar.

När vi går tillbaka till lågpunkten den 26 oktober 2016 kan vi konstatera att lägsta noteringen då blev 43,19 kronor. Toppen nu den 24 april i år kom därmed in 30 månader senare. Det handlar med andra ord och 2,5 år eller 130 veckor sett i det perspektivet. Rytmen stärker vår tolkning om att en paus i den långsiktiga uppgången är inledd. Vi vet också att vi ska bevaka utvecklingen 35 dagar senare, vilket ger oss tiden kring den 29 maj att hålla oss till.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 86,3 och 86,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,2 och 73,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,2 och 20,1 fallande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2019 den 24 april vid 96,08 kr

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2019 den 3 januari vid 74,70 kr

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 10 dagar och 10 veckor. Rörelsefaktor pris: 10,00

Motstånd 90,00 och 94,00 Stöd 88,00 och 84,00Graf av Ericsson släppte på gasen vid 30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Ericsson släppte på gasen vid 30

Ericsson (87.66)


Ikon analys

Ericsson B 87,66

Ericsson föll till 86,58 kronor under måndagen och inledde sedan motreaktionen uppåt från 87,04 kronor under tisdagen. Nedgången sedan 96,08 kronor den 24 april har gått snabbt och utan någon motreaktion uppåt. Nu ser det ut som vi ska få lite mer än det vi fick under tisdagen. Motståndet vid 90,00-91,00 kronor blir intressant att bevaka. Utvecklingen de senaste veckorna ger oss anledning att räkna med en ny sväng nedåt efter att den förväntade motreaktionen och uppgången är klar.

När vi går tillbaka till lågpunkten den 26 oktober 2016 kan vi konstatera att lägsta noteringen då blev 43,19 kronor. Toppen nu den 24 april i år kom därmed in 30 månader senare. Det handlar med andra ord och 2,5 år eller 130 veckor sett i det perspektivet. Rytmen stärker vår tolkning om att en paus i den långsiktiga uppgången är inledd. Vi vet också att vi ska bevaka utvecklingen 35 dagar senare, vilket ger oss tiden kring den 29 maj att hålla oss till.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 86,3 och 86,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,2 och 73,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,2 och 20,1 fallande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2019 den 24 april vid 96,08 kr

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2019 den 3 januari vid 74,70 kr

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 10 dagar och 10 veckor. Rörelsefaktor pris: 10,00

Motstånd 90,00 och 94,00 Stöd 88,00 och 84,00Graf av Ericsson släppte på gasen vid 30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Ericsson släppte på gasen vid 30

Ericsson (87.66)


Ikon analys

Ericsson B 87,66

Ericsson föll till 86,58 kronor under måndagen och inledde sedan motreaktionen uppåt från 87,04 kronor under tisdagen. Nedgången sedan 96,08 kronor den 24 april har gått snabbt och utan någon motreaktion uppåt. Nu ser det ut som vi ska få lite mer än det vi fick under tisdagen. Motståndet vid 90,00-91,00 kronor blir intressant att bevaka. Utvecklingen de senaste veckorna ger oss anledning att räkna med en ny sväng nedåt efter att den förväntade motreaktionen och uppgången är klar.

När vi går tillbaka till lågpunkten den 26 oktober 2016 kan vi konstatera att lägsta noteringen då blev 43,19 kronor. Toppen nu den 24 april i år kom därmed in 30 månader senare. Det handlar med andra ord och 2,5 år eller 130 veckor sett i det perspektivet. Rytmen stärker vår tolkning om att en paus i den långsiktiga uppgången är inledd. Vi vet också att vi ska bevaka utvecklingen 35 dagar senare, vilket ger oss tiden kring den 29 maj att hålla oss till.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 86,3 och 86,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,2 och 73,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,2 och 20,1 fallande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2019 den 24 april vid 96,08 kr

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2019 den 3 januari vid 74,70 kr

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 10 dagar och 10 veckor. Rörelsefaktor pris: 10,00

Motstånd 90,00 och 94,00 Stöd 88,00 och 84,00Graf av Ericsson släppte på gasen vid 30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Ericsson släppte på gasen vid 30

Ericsson (87.66)


Ikon analys

Ericsson B 87,66

Ericsson föll till 86,58 kronor under måndagen och inledde sedan motreaktionen uppåt från 87,04 kronor under tisdagen. Nedgången sedan 96,08 kronor den 24 april har gått snabbt och utan någon motreaktion uppåt. Nu ser det ut som vi ska få lite mer än det vi fick under tisdagen. Motståndet vid 90,00-91,00 kronor blir intressant att bevaka. Utvecklingen de senaste veckorna ger oss anledning att räkna med en ny sväng nedåt efter att den förväntade motreaktionen och uppgången är klar.

När vi går tillbaka till lågpunkten den 26 oktober 2016 kan vi konstatera att lägsta noteringen då blev 43,19 kronor. Toppen nu den 24 april i år kom därmed in 30 månader senare. Det handlar med andra ord och 2,5 år eller 130 veckor sett i det perspektivet. Rytmen stärker vår tolkning om att en paus i den långsiktiga uppgången är inledd. Vi vet också att vi ska bevaka utvecklingen 35 dagar senare, vilket ger oss tiden kring den 29 maj att hålla oss till.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 86,3 och 86,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,2 och 73,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,2 och 20,1 fallande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2019 den 24 april vid 96,08 kr

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2019 den 3 januari vid 74,70 kr

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 10 dagar och 10 veckor. Rörelsefaktor pris: 10,00

Motstånd 90,00 och 94,00 Stöd 88,00 och 84,00Graf av Ericsson släppte på gasen vid 30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Ericsson släppte på gasen vid 30

Ericsson (87.66)


Ikon analys

Ericsson B 87,66

Ericsson föll till 86,58 kronor under måndagen och inledde sedan motreaktionen uppåt från 87,04 kronor under tisdagen. Nedgången sedan 96,08 kronor den 24 april har gått snabbt och utan någon motreaktion uppåt. Nu ser det ut som vi ska få lite mer än det vi fick under tisdagen. Motståndet vid 90,00-91,00 kronor blir intressant att bevaka. Utvecklingen de senaste veckorna ger oss anledning att räkna med en ny sväng nedåt efter att den förväntade motreaktionen och uppgången är klar.

När vi går tillbaka till lågpunkten den 26 oktober 2016 kan vi konstatera att lägsta noteringen då blev 43,19 kronor. Toppen nu den 24 april i år kom därmed in 30 månader senare. Det handlar med andra ord och 2,5 år eller 130 veckor sett i det perspektivet. Rytmen stärker vår tolkning om att en paus i den långsiktiga uppgången är inledd. Vi vet också att vi ska bevaka utvecklingen 35 dagar senare, vilket ger oss tiden kring den 29 maj att hålla oss till.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 86,3 och 86,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,2 och 73,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,2 och 20,1 fallande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2019 den 24 april vid 96,08 kr

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2019 den 3 januari vid 74,70 kr

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 10 dagar och 10 veckor. Rörelsefaktor pris: 10,00

Motstånd 90,00 och 94,00 Stöd 88,00 och 84,00Graf av Ericsson släppte på gasen vid 30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Ericsson släppte på gasen vid 30

Ericsson (87.66)


Ikon analys

Ericsson B 87,66

Ericsson föll till 86,58 kronor under måndagen och inledde sedan motreaktionen uppåt från 87,04 kronor under tisdagen. Nedgången sedan 96,08 kronor den 24 april har gått snabbt och utan någon motreaktion uppåt. Nu ser det ut som vi ska få lite mer än det vi fick under tisdagen. Motståndet vid 90,00-91,00 kronor blir intressant att bevaka. Utvecklingen de senaste veckorna ger oss anledning att räkna med en ny sväng nedåt efter att den förväntade motreaktionen och uppgången är klar.

När vi går tillbaka till lågpunkten den 26 oktober 2016 kan vi konstatera att lägsta noteringen då blev 43,19 kronor. Toppen nu den 24 april i år kom därmed in 30 månader senare. Det handlar med andra ord och 2,5 år eller 130 veckor sett i det perspektivet. Rytmen stärker vår tolkning om att en paus i den långsiktiga uppgången är inledd. Vi vet också att vi ska bevaka utvecklingen 35 dagar senare, vilket ger oss tiden kring den 29 maj att hålla oss till.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 86,3 och 86,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 57,2 och 73,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 16,2 och 20,1 fallande

Toppnotering under de senaste 7 åren: 120,00 kronor från den 14 april 2015.

Högsta noteringar

2019 den 24 april vid 96,08 kr

2018 den 19 oktober vid 85,66 kr

2017 den 2 juni vid 64,95 kr

2016 den 13 april vid 83,60 kr

Lägsta noteringar

2019 den 3 januari vid 74,70 kr

2018 den 6 februari vid 49,04 kr

2017 den 21 september vid 43,75 kr

2016: den 26 oktober vid 43,19 kr

Rörelsefaktor tid: 10 dagar och 10 veckor. Rörelsefaktor pris: 10,00

Motstånd 90,00 och 94,00 Stöd 88,00 och 84,00Graf av Ericsson släppte på gasen vid 30

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.