Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 väntar på sin tur

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 597,96 L 1 574,77)

OMXS30 tvekar inför en motreaktion uppåt, vilket är ovanligt efter en kraftig nedgång på 7,5 procent på endast 18 dagar. Vi har dock fått in 1 573, som lägst i måndags den 13 maj och denna lågpunkt gav en motreaktion uppåt med 1 598, som högst under onsdagen. Det är trots allt 25 punkters uppgång (+1,6%). Vi avvaktar utvecklingen och ser en trolig motreaktion uppåt till först 1 622 men även 1 636-1 638 finns med som motstånd och möjlig nivå.

Det är sedan under senare delen av maj vi söker en lägre topp och en bekräftelse på ett trendbrott och fortsatt nedgång. Index har ett mycket viktigt stöd vid 1 545-1 548. Detta bör kunna hålla för ett test framöver men den dag det bryts och ger en stängningskurs under 1 545 får vi vänta ut ytterligare nedgång in mot senare delen av juni eller möjligen början av juli månad.

Det ser ut som att vi nu får ”betala priset” för den starka och kraftiga uppgången under de första fyra månaderna av året. Index steg 23,4 procent under den korta tiden av 113 dagar (=16,1W) från 2 januari till 25 april. Det som kan ändra på bilden när det gäller tiden är stora framsteg i förhandlingarna mellan USA och Kina angående ett handelsavtal. Osäkerheten kring dessa förhandlingar som pågått sedan sommaren 2018 har fått allt mer kapital att strömma mot USD. Dollarn har stärkts mot de flesta valutor och då inte minst mot den svenska kronan. Ett handelsavtal lär komma om inte förr så senare och det ger då ett embryo till ny bestående uppgång.

Just nu är vi beredda på att rekylfasen drar ut i tid och det ger oss mitten av juni och de följande veckorna att bevaka för olika aktier, där index pekar mot tidpunkten kring midsommarhelgen för en första viktig reaktion.  

När den aktuella rekylen är klar kan vi inrikta oss på nya uppgångar in mot hösten 2019.

Lägger vi till en tolkning av vågen under året kan vi se att den har en egenhet av en ”panikrörelse”. Köppanik är den rätta beskrivningen. Detta är sällan som en sådan ger en långsiktig utan den ger mer bilden av ”hit and run” och nu efter den 25 april är det mer ”run” som tycks gälla. Det är sällan vi ser detta mönster men när det inträffar brukar det komma en ny intensiv körare i ett andra steg. Detta andra steg ska då kännetecknas av överdriven optimism, som leder till ett stopp och slut på glädjen. Men det ligger i ett senare skede. Närmast ska vi följa rekylen.  

Den politiska utvecklingen kommer troligen att spela stor roll under 2019 och 2020, där vi kan förvänta oss starka konfrontationer mellan olika partier och åsikter i ett flertal länder i västvärlden. USA har allt sedan valet 2016 trappat upp för ett viktigt avgörande i nästa val 2020. Vinst till varje pris tyck gälla. Under perioden 23-26 maj har vi EU-valet som ska bli mycket intressant att följa och se utfallet av. Påverkan på börsen är svårare att tolka in i detta men förtroende för politiker minskar successivt i västvärlden.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, vilket naturligtvis är positivt. Det vi ser är att värdena för indikatorn börjar backa en del och det är i sig inget negativt så länge det första värdet är högre än det andra värdet. Skulle denna bild förändras under juni eller tiden därefter blir tolkningen mer negativ. Men detta är inte aktuellt i nuläget.  

Lång sikt: Månadsstochastic 70,0 och 60,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter indextoppen den 25 april. Initialt var båda värdena över 80, vilket inte gav oss anledning att bli alltför negativa. Men nu när båda värdena är under 80 är bilden mer negativ, då vi måste inrikta oss på att värdena ska ned till eller under 20 innan en ny uppgång kan bekräftas. Visst, det har hänt förr att indikatorn vänt innan värden på 20 uppnåtts men det är inget vi räknar med utan får snarare konstatera det hela när det sker. Det viktiga är att vi följer indikatorns signaler och inte trotsar dem med risk för att vi kan få åka med nedåt i ytterligare steg.  

Medellång sikt: Veckostochastic 53,3 och 74,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan rör sig snabbt då värdena är baserade på varje dags kursrörelser. Nu är värdena nere på mycket låga nivåer, vilket är en av anledningarna till att vi ser en möjlig motreaktion uppåt en kortare tid och då in i och under kommande vecka. Vi kan konstatera att det tog upp mot tre veckor för indikatorn att falla från höga värden till låga värden och det får ses som relativt normalt. Inom ramen för normalt finns även en rekyl på upp mot 4 veckor.  

Kort sikt: Dagsstochastic 12,9 och 14,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 väntar på sin tur

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 väntar på sin tur

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 597,96 L 1 574,77)

OMXS30 tvekar inför en motreaktion uppåt, vilket är ovanligt efter en kraftig nedgång på 7,5 procent på endast 18 dagar. Vi har dock fått in 1 573, som lägst i måndags den 13 maj och denna lågpunkt gav en motreaktion uppåt med 1 598, som högst under onsdagen. Det är trots allt 25 punkters uppgång (+1,6%). Vi avvaktar utvecklingen och ser en trolig motreaktion uppåt till först 1 622 men även 1 636-1 638 finns med som motstånd och möjlig nivå.

Det är sedan under senare delen av maj vi söker en lägre topp och en bekräftelse på ett trendbrott och fortsatt nedgång. Index har ett mycket viktigt stöd vid 1 545-1 548. Detta bör kunna hålla för ett test framöver men den dag det bryts och ger en stängningskurs under 1 545 får vi vänta ut ytterligare nedgång in mot senare delen av juni eller möjligen början av juli månad.

Det ser ut som att vi nu får ”betala priset” för den starka och kraftiga uppgången under de första fyra månaderna av året. Index steg 23,4 procent under den korta tiden av 113 dagar (=16,1W) från 2 januari till 25 april. Det som kan ändra på bilden när det gäller tiden är stora framsteg i förhandlingarna mellan USA och Kina angående ett handelsavtal. Osäkerheten kring dessa förhandlingar som pågått sedan sommaren 2018 har fått allt mer kapital att strömma mot USD. Dollarn har stärkts mot de flesta valutor och då inte minst mot den svenska kronan. Ett handelsavtal lär komma om inte förr så senare och det ger då ett embryo till ny bestående uppgång.

Just nu är vi beredda på att rekylfasen drar ut i tid och det ger oss mitten av juni och de följande veckorna att bevaka för olika aktier, där index pekar mot tidpunkten kring midsommarhelgen för en första viktig reaktion.  

När den aktuella rekylen är klar kan vi inrikta oss på nya uppgångar in mot hösten 2019.

Lägger vi till en tolkning av vågen under året kan vi se att den har en egenhet av en ”panikrörelse”. Köppanik är den rätta beskrivningen. Detta är sällan som en sådan ger en långsiktig utan den ger mer bilden av ”hit and run” och nu efter den 25 april är det mer ”run” som tycks gälla. Det är sällan vi ser detta mönster men när det inträffar brukar det komma en ny intensiv körare i ett andra steg. Detta andra steg ska då kännetecknas av överdriven optimism, som leder till ett stopp och slut på glädjen. Men det ligger i ett senare skede. Närmast ska vi följa rekylen.  

Den politiska utvecklingen kommer troligen att spela stor roll under 2019 och 2020, där vi kan förvänta oss starka konfrontationer mellan olika partier och åsikter i ett flertal länder i västvärlden. USA har allt sedan valet 2016 trappat upp för ett viktigt avgörande i nästa val 2020. Vinst till varje pris tyck gälla. Under perioden 23-26 maj har vi EU-valet som ska bli mycket intressant att följa och se utfallet av. Påverkan på börsen är svårare att tolka in i detta men förtroende för politiker minskar successivt i västvärlden.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, vilket naturligtvis är positivt. Det vi ser är att värdena för indikatorn börjar backa en del och det är i sig inget negativt så länge det första värdet är högre än det andra värdet. Skulle denna bild förändras under juni eller tiden därefter blir tolkningen mer negativ. Men detta är inte aktuellt i nuläget.  

Lång sikt: Månadsstochastic 70,0 och 60,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter indextoppen den 25 april. Initialt var båda värdena över 80, vilket inte gav oss anledning att bli alltför negativa. Men nu när båda värdena är under 80 är bilden mer negativ, då vi måste inrikta oss på att värdena ska ned till eller under 20 innan en ny uppgång kan bekräftas. Visst, det har hänt förr att indikatorn vänt innan värden på 20 uppnåtts men det är inget vi räknar med utan får snarare konstatera det hela när det sker. Det viktiga är att vi följer indikatorns signaler och inte trotsar dem med risk för att vi kan få åka med nedåt i ytterligare steg.  

Medellång sikt: Veckostochastic 53,3 och 74,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan rör sig snabbt då värdena är baserade på varje dags kursrörelser. Nu är värdena nere på mycket låga nivåer, vilket är en av anledningarna till att vi ser en möjlig motreaktion uppåt en kortare tid och då in i och under kommande vecka. Vi kan konstatera att det tog upp mot tre veckor för indikatorn att falla från höga värden till låga värden och det får ses som relativt normalt. Inom ramen för normalt finns även en rekyl på upp mot 4 veckor.  

Kort sikt: Dagsstochastic 12,9 och 14,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 väntar på sin tur

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 väntar på sin tur

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 597,96 L 1 574,77)

OMXS30 tvekar inför en motreaktion uppåt, vilket är ovanligt efter en kraftig nedgång på 7,5 procent på endast 18 dagar. Vi har dock fått in 1 573, som lägst i måndags den 13 maj och denna lågpunkt gav en motreaktion uppåt med 1 598, som högst under onsdagen. Det är trots allt 25 punkters uppgång (+1,6%). Vi avvaktar utvecklingen och ser en trolig motreaktion uppåt till först 1 622 men även 1 636-1 638 finns med som motstånd och möjlig nivå.

Det är sedan under senare delen av maj vi söker en lägre topp och en bekräftelse på ett trendbrott och fortsatt nedgång. Index har ett mycket viktigt stöd vid 1 545-1 548. Detta bör kunna hålla för ett test framöver men den dag det bryts och ger en stängningskurs under 1 545 får vi vänta ut ytterligare nedgång in mot senare delen av juni eller möjligen början av juli månad.

Det ser ut som att vi nu får ”betala priset” för den starka och kraftiga uppgången under de första fyra månaderna av året. Index steg 23,4 procent under den korta tiden av 113 dagar (=16,1W) från 2 januari till 25 april. Det som kan ändra på bilden när det gäller tiden är stora framsteg i förhandlingarna mellan USA och Kina angående ett handelsavtal. Osäkerheten kring dessa förhandlingar som pågått sedan sommaren 2018 har fått allt mer kapital att strömma mot USD. Dollarn har stärkts mot de flesta valutor och då inte minst mot den svenska kronan. Ett handelsavtal lär komma om inte förr så senare och det ger då ett embryo till ny bestående uppgång.

Just nu är vi beredda på att rekylfasen drar ut i tid och det ger oss mitten av juni och de följande veckorna att bevaka för olika aktier, där index pekar mot tidpunkten kring midsommarhelgen för en första viktig reaktion.  

När den aktuella rekylen är klar kan vi inrikta oss på nya uppgångar in mot hösten 2019.

Lägger vi till en tolkning av vågen under året kan vi se att den har en egenhet av en ”panikrörelse”. Köppanik är den rätta beskrivningen. Detta är sällan som en sådan ger en långsiktig utan den ger mer bilden av ”hit and run” och nu efter den 25 april är det mer ”run” som tycks gälla. Det är sällan vi ser detta mönster men när det inträffar brukar det komma en ny intensiv körare i ett andra steg. Detta andra steg ska då kännetecknas av överdriven optimism, som leder till ett stopp och slut på glädjen. Men det ligger i ett senare skede. Närmast ska vi följa rekylen.  

Den politiska utvecklingen kommer troligen att spela stor roll under 2019 och 2020, där vi kan förvänta oss starka konfrontationer mellan olika partier och åsikter i ett flertal länder i västvärlden. USA har allt sedan valet 2016 trappat upp för ett viktigt avgörande i nästa val 2020. Vinst till varje pris tyck gälla. Under perioden 23-26 maj har vi EU-valet som ska bli mycket intressant att följa och se utfallet av. Påverkan på börsen är svårare att tolka in i detta men förtroende för politiker minskar successivt i västvärlden.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, vilket naturligtvis är positivt. Det vi ser är att värdena för indikatorn börjar backa en del och det är i sig inget negativt så länge det första värdet är högre än det andra värdet. Skulle denna bild förändras under juni eller tiden därefter blir tolkningen mer negativ. Men detta är inte aktuellt i nuläget.  

Lång sikt: Månadsstochastic 70,0 och 60,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter indextoppen den 25 april. Initialt var båda värdena över 80, vilket inte gav oss anledning att bli alltför negativa. Men nu när båda värdena är under 80 är bilden mer negativ, då vi måste inrikta oss på att värdena ska ned till eller under 20 innan en ny uppgång kan bekräftas. Visst, det har hänt förr att indikatorn vänt innan värden på 20 uppnåtts men det är inget vi räknar med utan får snarare konstatera det hela när det sker. Det viktiga är att vi följer indikatorns signaler och inte trotsar dem med risk för att vi kan få åka med nedåt i ytterligare steg.  

Medellång sikt: Veckostochastic 53,3 och 74,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan rör sig snabbt då värdena är baserade på varje dags kursrörelser. Nu är värdena nere på mycket låga nivåer, vilket är en av anledningarna till att vi ser en möjlig motreaktion uppåt en kortare tid och då in i och under kommande vecka. Vi kan konstatera att det tog upp mot tre veckor för indikatorn att falla från höga värden till låga värden och det får ses som relativt normalt. Inom ramen för normalt finns även en rekyl på upp mot 4 veckor.  

Kort sikt: Dagsstochastic 12,9 och 14,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 väntar på sin tur

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 väntar på sin tur

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 597,96 L 1 574,77)

OMXS30 tvekar inför en motreaktion uppåt, vilket är ovanligt efter en kraftig nedgång på 7,5 procent på endast 18 dagar. Vi har dock fått in 1 573, som lägst i måndags den 13 maj och denna lågpunkt gav en motreaktion uppåt med 1 598, som högst under onsdagen. Det är trots allt 25 punkters uppgång (+1,6%). Vi avvaktar utvecklingen och ser en trolig motreaktion uppåt till först 1 622 men även 1 636-1 638 finns med som motstånd och möjlig nivå.

Det är sedan under senare delen av maj vi söker en lägre topp och en bekräftelse på ett trendbrott och fortsatt nedgång. Index har ett mycket viktigt stöd vid 1 545-1 548. Detta bör kunna hålla för ett test framöver men den dag det bryts och ger en stängningskurs under 1 545 får vi vänta ut ytterligare nedgång in mot senare delen av juni eller möjligen början av juli månad.

Det ser ut som att vi nu får ”betala priset” för den starka och kraftiga uppgången under de första fyra månaderna av året. Index steg 23,4 procent under den korta tiden av 113 dagar (=16,1W) från 2 januari till 25 april. Det som kan ändra på bilden när det gäller tiden är stora framsteg i förhandlingarna mellan USA och Kina angående ett handelsavtal. Osäkerheten kring dessa förhandlingar som pågått sedan sommaren 2018 har fått allt mer kapital att strömma mot USD. Dollarn har stärkts mot de flesta valutor och då inte minst mot den svenska kronan. Ett handelsavtal lär komma om inte förr så senare och det ger då ett embryo till ny bestående uppgång.

Just nu är vi beredda på att rekylfasen drar ut i tid och det ger oss mitten av juni och de följande veckorna att bevaka för olika aktier, där index pekar mot tidpunkten kring midsommarhelgen för en första viktig reaktion.  

När den aktuella rekylen är klar kan vi inrikta oss på nya uppgångar in mot hösten 2019.

Lägger vi till en tolkning av vågen under året kan vi se att den har en egenhet av en ”panikrörelse”. Köppanik är den rätta beskrivningen. Detta är sällan som en sådan ger en långsiktig utan den ger mer bilden av ”hit and run” och nu efter den 25 april är det mer ”run” som tycks gälla. Det är sällan vi ser detta mönster men när det inträffar brukar det komma en ny intensiv körare i ett andra steg. Detta andra steg ska då kännetecknas av överdriven optimism, som leder till ett stopp och slut på glädjen. Men det ligger i ett senare skede. Närmast ska vi följa rekylen.  

Den politiska utvecklingen kommer troligen att spela stor roll under 2019 och 2020, där vi kan förvänta oss starka konfrontationer mellan olika partier och åsikter i ett flertal länder i västvärlden. USA har allt sedan valet 2016 trappat upp för ett viktigt avgörande i nästa val 2020. Vinst till varje pris tyck gälla. Under perioden 23-26 maj har vi EU-valet som ska bli mycket intressant att följa och se utfallet av. Påverkan på börsen är svårare att tolka in i detta men förtroende för politiker minskar successivt i västvärlden.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, vilket naturligtvis är positivt. Det vi ser är att värdena för indikatorn börjar backa en del och det är i sig inget negativt så länge det första värdet är högre än det andra värdet. Skulle denna bild förändras under juni eller tiden därefter blir tolkningen mer negativ. Men detta är inte aktuellt i nuläget.  

Lång sikt: Månadsstochastic 70,0 och 60,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter indextoppen den 25 april. Initialt var båda värdena över 80, vilket inte gav oss anledning att bli alltför negativa. Men nu när båda värdena är under 80 är bilden mer negativ, då vi måste inrikta oss på att värdena ska ned till eller under 20 innan en ny uppgång kan bekräftas. Visst, det har hänt förr att indikatorn vänt innan värden på 20 uppnåtts men det är inget vi räknar med utan får snarare konstatera det hela när det sker. Det viktiga är att vi följer indikatorns signaler och inte trotsar dem med risk för att vi kan få åka med nedåt i ytterligare steg.  

Medellång sikt: Veckostochastic 53,3 och 74,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan rör sig snabbt då värdena är baserade på varje dags kursrörelser. Nu är värdena nere på mycket låga nivåer, vilket är en av anledningarna till att vi ser en möjlig motreaktion uppåt en kortare tid och då in i och under kommande vecka. Vi kan konstatera att det tog upp mot tre veckor för indikatorn att falla från höga värden till låga värden och det får ses som relativt normalt. Inom ramen för normalt finns även en rekyl på upp mot 4 veckor.  

Kort sikt: Dagsstochastic 12,9 och 14,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 väntar på sin tur

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 väntar på sin tur

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 597,96 L 1 574,77)

OMXS30 tvekar inför en motreaktion uppåt, vilket är ovanligt efter en kraftig nedgång på 7,5 procent på endast 18 dagar. Vi har dock fått in 1 573, som lägst i måndags den 13 maj och denna lågpunkt gav en motreaktion uppåt med 1 598, som högst under onsdagen. Det är trots allt 25 punkters uppgång (+1,6%). Vi avvaktar utvecklingen och ser en trolig motreaktion uppåt till först 1 622 men även 1 636-1 638 finns med som motstånd och möjlig nivå.

Det är sedan under senare delen av maj vi söker en lägre topp och en bekräftelse på ett trendbrott och fortsatt nedgång. Index har ett mycket viktigt stöd vid 1 545-1 548. Detta bör kunna hålla för ett test framöver men den dag det bryts och ger en stängningskurs under 1 545 får vi vänta ut ytterligare nedgång in mot senare delen av juni eller möjligen början av juli månad.

Det ser ut som att vi nu får ”betala priset” för den starka och kraftiga uppgången under de första fyra månaderna av året. Index steg 23,4 procent under den korta tiden av 113 dagar (=16,1W) från 2 januari till 25 april. Det som kan ändra på bilden när det gäller tiden är stora framsteg i förhandlingarna mellan USA och Kina angående ett handelsavtal. Osäkerheten kring dessa förhandlingar som pågått sedan sommaren 2018 har fått allt mer kapital att strömma mot USD. Dollarn har stärkts mot de flesta valutor och då inte minst mot den svenska kronan. Ett handelsavtal lär komma om inte förr så senare och det ger då ett embryo till ny bestående uppgång.

Just nu är vi beredda på att rekylfasen drar ut i tid och det ger oss mitten av juni och de följande veckorna att bevaka för olika aktier, där index pekar mot tidpunkten kring midsommarhelgen för en första viktig reaktion.  

När den aktuella rekylen är klar kan vi inrikta oss på nya uppgångar in mot hösten 2019.

Lägger vi till en tolkning av vågen under året kan vi se att den har en egenhet av en ”panikrörelse”. Köppanik är den rätta beskrivningen. Detta är sällan som en sådan ger en långsiktig utan den ger mer bilden av ”hit and run” och nu efter den 25 april är det mer ”run” som tycks gälla. Det är sällan vi ser detta mönster men när det inträffar brukar det komma en ny intensiv körare i ett andra steg. Detta andra steg ska då kännetecknas av överdriven optimism, som leder till ett stopp och slut på glädjen. Men det ligger i ett senare skede. Närmast ska vi följa rekylen.  

Den politiska utvecklingen kommer troligen att spela stor roll under 2019 och 2020, där vi kan förvänta oss starka konfrontationer mellan olika partier och åsikter i ett flertal länder i västvärlden. USA har allt sedan valet 2016 trappat upp för ett viktigt avgörande i nästa val 2020. Vinst till varje pris tyck gälla. Under perioden 23-26 maj har vi EU-valet som ska bli mycket intressant att följa och se utfallet av. Påverkan på börsen är svårare att tolka in i detta men förtroende för politiker minskar successivt i västvärlden.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, vilket naturligtvis är positivt. Det vi ser är att värdena för indikatorn börjar backa en del och det är i sig inget negativt så länge det första värdet är högre än det andra värdet. Skulle denna bild förändras under juni eller tiden därefter blir tolkningen mer negativ. Men detta är inte aktuellt i nuläget.  

Lång sikt: Månadsstochastic 70,0 och 60,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter indextoppen den 25 april. Initialt var båda värdena över 80, vilket inte gav oss anledning att bli alltför negativa. Men nu när båda värdena är under 80 är bilden mer negativ, då vi måste inrikta oss på att värdena ska ned till eller under 20 innan en ny uppgång kan bekräftas. Visst, det har hänt förr att indikatorn vänt innan värden på 20 uppnåtts men det är inget vi räknar med utan får snarare konstatera det hela när det sker. Det viktiga är att vi följer indikatorns signaler och inte trotsar dem med risk för att vi kan få åka med nedåt i ytterligare steg.  

Medellång sikt: Veckostochastic 53,3 och 74,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan rör sig snabbt då värdena är baserade på varje dags kursrörelser. Nu är värdena nere på mycket låga nivåer, vilket är en av anledningarna till att vi ser en möjlig motreaktion uppåt en kortare tid och då in i och under kommande vecka. Vi kan konstatera att det tog upp mot tre veckor för indikatorn att falla från höga värden till låga värden och det får ses som relativt normalt. Inom ramen för normalt finns även en rekyl på upp mot 4 veckor.  

Kort sikt: Dagsstochastic 12,9 och 14,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 väntar på sin tur

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 väntar på sin tur

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 597,96 L 1 574,77)

OMXS30 tvekar inför en motreaktion uppåt, vilket är ovanligt efter en kraftig nedgång på 7,5 procent på endast 18 dagar. Vi har dock fått in 1 573, som lägst i måndags den 13 maj och denna lågpunkt gav en motreaktion uppåt med 1 598, som högst under onsdagen. Det är trots allt 25 punkters uppgång (+1,6%). Vi avvaktar utvecklingen och ser en trolig motreaktion uppåt till först 1 622 men även 1 636-1 638 finns med som motstånd och möjlig nivå.

Det är sedan under senare delen av maj vi söker en lägre topp och en bekräftelse på ett trendbrott och fortsatt nedgång. Index har ett mycket viktigt stöd vid 1 545-1 548. Detta bör kunna hålla för ett test framöver men den dag det bryts och ger en stängningskurs under 1 545 får vi vänta ut ytterligare nedgång in mot senare delen av juni eller möjligen början av juli månad.

Det ser ut som att vi nu får ”betala priset” för den starka och kraftiga uppgången under de första fyra månaderna av året. Index steg 23,4 procent under den korta tiden av 113 dagar (=16,1W) från 2 januari till 25 april. Det som kan ändra på bilden när det gäller tiden är stora framsteg i förhandlingarna mellan USA och Kina angående ett handelsavtal. Osäkerheten kring dessa förhandlingar som pågått sedan sommaren 2018 har fått allt mer kapital att strömma mot USD. Dollarn har stärkts mot de flesta valutor och då inte minst mot den svenska kronan. Ett handelsavtal lär komma om inte förr så senare och det ger då ett embryo till ny bestående uppgång.

Just nu är vi beredda på att rekylfasen drar ut i tid och det ger oss mitten av juni och de följande veckorna att bevaka för olika aktier, där index pekar mot tidpunkten kring midsommarhelgen för en första viktig reaktion.  

När den aktuella rekylen är klar kan vi inrikta oss på nya uppgångar in mot hösten 2019.

Lägger vi till en tolkning av vågen under året kan vi se att den har en egenhet av en ”panikrörelse”. Köppanik är den rätta beskrivningen. Detta är sällan som en sådan ger en långsiktig utan den ger mer bilden av ”hit and run” och nu efter den 25 april är det mer ”run” som tycks gälla. Det är sällan vi ser detta mönster men när det inträffar brukar det komma en ny intensiv körare i ett andra steg. Detta andra steg ska då kännetecknas av överdriven optimism, som leder till ett stopp och slut på glädjen. Men det ligger i ett senare skede. Närmast ska vi följa rekylen.  

Den politiska utvecklingen kommer troligen att spela stor roll under 2019 och 2020, där vi kan förvänta oss starka konfrontationer mellan olika partier och åsikter i ett flertal länder i västvärlden. USA har allt sedan valet 2016 trappat upp för ett viktigt avgörande i nästa val 2020. Vinst till varje pris tyck gälla. Under perioden 23-26 maj har vi EU-valet som ska bli mycket intressant att följa och se utfallet av. Påverkan på börsen är svårare att tolka in i detta men förtroende för politiker minskar successivt i västvärlden.    

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande stigande, vilket naturligtvis är positivt. Det vi ser är att värdena för indikatorn börjar backa en del och det är i sig inget negativt så länge det första värdet är högre än det andra värdet. Skulle denna bild förändras under juni eller tiden därefter blir tolkningen mer negativ. Men detta är inte aktuellt i nuläget.  

Lång sikt: Månadsstochastic 70,0 och 60,9 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter indextoppen den 25 april. Initialt var båda värdena över 80, vilket inte gav oss anledning att bli alltför negativa. Men nu när båda värdena är under 80 är bilden mer negativ, då vi måste inrikta oss på att värdena ska ned till eller under 20 innan en ny uppgång kan bekräftas. Visst, det har hänt förr att indikatorn vänt innan värden på 20 uppnåtts men det är inget vi räknar med utan får snarare konstatera det hela när det sker. Det viktiga är att vi följer indikatorns signaler och inte trotsar dem med risk för att vi kan få åka med nedåt i ytterligare steg.  

Medellång sikt: Veckostochastic 53,3 och 74,1 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan rör sig snabbt då värdena är baserade på varje dags kursrörelser. Nu är värdena nere på mycket låga nivåer, vilket är en av anledningarna till att vi ser en möjlig motreaktion uppåt en kortare tid och då in i och under kommande vecka. Vi kan konstatera att det tog upp mot tre veckor för indikatorn att falla från höga värden till låga värden och det får ses som relativt normalt. Inom ramen för normalt finns även en rekyl på upp mot 4 veckor.  

Kort sikt: Dagsstochastic 12,9 och 14,6 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 väntar på sin tur

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.