Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXSS30 jobbar med 7 x 26

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 652,25 H 1 654,90 L 1 648,25)

OMXS30 steg till 1 655, som högst under torsdagen. Onsdagens högsta notering kom in på 1 657, vilket betyder att vår ML-linje fortfarande håller tillbaka index, som måste stänga på 1 655 eller högre under fredagen och stanna över 1 655 under måndagen för att vi ska se ett genombrott bekräftat.  

Ett genombrott av ML-linjen är möjligt även om det inte bekräftas i närtid. Alternativet är en tvekan nu i veckan och därmed får ML-linjen snabbt ett högre värde och utgör då fortsättningsvis ett motstånd men på högre nivåer. Linjen har en stigning på 1,1 punkt per dag, vilket innebär 1 652- 1654 nu under fredagen. Lägger vi sedan till måndagen den 8 juli är linjen snabbt uppe på 1 657-1 660 i början av nästa vecka. (Se graf nedan) Kravet gäller hela tiden att index måste stänga över linjen för att uppgången ska fortsätta med en positiv utveckling i närtid. Om vi får ett bestående genombrott ger det teoretiskt en indikation på en ny topp över 1 700 från den 24 april i år. Signalen är då så positiv att vi får inrikta oss till och med på nytt rekord. Men till detta får vi återkomma då vi i så fall går händelserna lite väl långt i förväg. Det är aldrig bra att bli alltför positiv i det som kan vara slutet av en uppgångsfas. Då syftar jag på uppgången från den 3 juni och 1 494 fram till nu med 1 657 under onsdagen. 1 567-1 494 ger en uppgång på 163 punkter på 30 dagar. Det i sin tur ger en uppgång på 10,9 procent. Kraftig uppgång på så kort tid som en månad. Vid en jämförelse är det i det närmaste samma tempo som uppgången från den 2 januari inleddes med på 30 dagar.  

Om index inte drar vidare uppåt ser vi hur de dagsbaserad tekniska indikatorerna är på väg att skapa en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket är en form av varningssignal inför en möjlig reaktion nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,8 och 65,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,6 och 54,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,6 och 88,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXSS30 jobbar med 7 x 26

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXSS30 jobbar med 7 x 26

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 652,25 H 1 654,90 L 1 648,25)

OMXS30 steg till 1 655, som högst under torsdagen. Onsdagens högsta notering kom in på 1 657, vilket betyder att vår ML-linje fortfarande håller tillbaka index, som måste stänga på 1 655 eller högre under fredagen och stanna över 1 655 under måndagen för att vi ska se ett genombrott bekräftat.  

Ett genombrott av ML-linjen är möjligt även om det inte bekräftas i närtid. Alternativet är en tvekan nu i veckan och därmed får ML-linjen snabbt ett högre värde och utgör då fortsättningsvis ett motstånd men på högre nivåer. Linjen har en stigning på 1,1 punkt per dag, vilket innebär 1 652- 1654 nu under fredagen. Lägger vi sedan till måndagen den 8 juli är linjen snabbt uppe på 1 657-1 660 i början av nästa vecka. (Se graf nedan) Kravet gäller hela tiden att index måste stänga över linjen för att uppgången ska fortsätta med en positiv utveckling i närtid. Om vi får ett bestående genombrott ger det teoretiskt en indikation på en ny topp över 1 700 från den 24 april i år. Signalen är då så positiv att vi får inrikta oss till och med på nytt rekord. Men till detta får vi återkomma då vi i så fall går händelserna lite väl långt i förväg. Det är aldrig bra att bli alltför positiv i det som kan vara slutet av en uppgångsfas. Då syftar jag på uppgången från den 3 juni och 1 494 fram till nu med 1 657 under onsdagen. 1 567-1 494 ger en uppgång på 163 punkter på 30 dagar. Det i sin tur ger en uppgång på 10,9 procent. Kraftig uppgång på så kort tid som en månad. Vid en jämförelse är det i det närmaste samma tempo som uppgången från den 2 januari inleddes med på 30 dagar.  

Om index inte drar vidare uppåt ser vi hur de dagsbaserad tekniska indikatorerna är på väg att skapa en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket är en form av varningssignal inför en möjlig reaktion nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,8 och 65,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,6 och 54,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,6 och 88,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXSS30 jobbar med 7 x 26

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXSS30 jobbar med 7 x 26

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 652,25 H 1 654,90 L 1 648,25)

OMXS30 steg till 1 655, som högst under torsdagen. Onsdagens högsta notering kom in på 1 657, vilket betyder att vår ML-linje fortfarande håller tillbaka index, som måste stänga på 1 655 eller högre under fredagen och stanna över 1 655 under måndagen för att vi ska se ett genombrott bekräftat.  

Ett genombrott av ML-linjen är möjligt även om det inte bekräftas i närtid. Alternativet är en tvekan nu i veckan och därmed får ML-linjen snabbt ett högre värde och utgör då fortsättningsvis ett motstånd men på högre nivåer. Linjen har en stigning på 1,1 punkt per dag, vilket innebär 1 652- 1654 nu under fredagen. Lägger vi sedan till måndagen den 8 juli är linjen snabbt uppe på 1 657-1 660 i början av nästa vecka. (Se graf nedan) Kravet gäller hela tiden att index måste stänga över linjen för att uppgången ska fortsätta med en positiv utveckling i närtid. Om vi får ett bestående genombrott ger det teoretiskt en indikation på en ny topp över 1 700 från den 24 april i år. Signalen är då så positiv att vi får inrikta oss till och med på nytt rekord. Men till detta får vi återkomma då vi i så fall går händelserna lite väl långt i förväg. Det är aldrig bra att bli alltför positiv i det som kan vara slutet av en uppgångsfas. Då syftar jag på uppgången från den 3 juni och 1 494 fram till nu med 1 657 under onsdagen. 1 567-1 494 ger en uppgång på 163 punkter på 30 dagar. Det i sin tur ger en uppgång på 10,9 procent. Kraftig uppgång på så kort tid som en månad. Vid en jämförelse är det i det närmaste samma tempo som uppgången från den 2 januari inleddes med på 30 dagar.  

Om index inte drar vidare uppåt ser vi hur de dagsbaserad tekniska indikatorerna är på väg att skapa en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket är en form av varningssignal inför en möjlig reaktion nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,8 och 65,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,6 och 54,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,6 och 88,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXSS30 jobbar med 7 x 26

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXSS30 jobbar med 7 x 26

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 652,25 H 1 654,90 L 1 648,25)

OMXS30 steg till 1 655, som högst under torsdagen. Onsdagens högsta notering kom in på 1 657, vilket betyder att vår ML-linje fortfarande håller tillbaka index, som måste stänga på 1 655 eller högre under fredagen och stanna över 1 655 under måndagen för att vi ska se ett genombrott bekräftat.  

Ett genombrott av ML-linjen är möjligt även om det inte bekräftas i närtid. Alternativet är en tvekan nu i veckan och därmed får ML-linjen snabbt ett högre värde och utgör då fortsättningsvis ett motstånd men på högre nivåer. Linjen har en stigning på 1,1 punkt per dag, vilket innebär 1 652- 1654 nu under fredagen. Lägger vi sedan till måndagen den 8 juli är linjen snabbt uppe på 1 657-1 660 i början av nästa vecka. (Se graf nedan) Kravet gäller hela tiden att index måste stänga över linjen för att uppgången ska fortsätta med en positiv utveckling i närtid. Om vi får ett bestående genombrott ger det teoretiskt en indikation på en ny topp över 1 700 från den 24 april i år. Signalen är då så positiv att vi får inrikta oss till och med på nytt rekord. Men till detta får vi återkomma då vi i så fall går händelserna lite väl långt i förväg. Det är aldrig bra att bli alltför positiv i det som kan vara slutet av en uppgångsfas. Då syftar jag på uppgången från den 3 juni och 1 494 fram till nu med 1 657 under onsdagen. 1 567-1 494 ger en uppgång på 163 punkter på 30 dagar. Det i sin tur ger en uppgång på 10,9 procent. Kraftig uppgång på så kort tid som en månad. Vid en jämförelse är det i det närmaste samma tempo som uppgången från den 2 januari inleddes med på 30 dagar.  

Om index inte drar vidare uppåt ser vi hur de dagsbaserad tekniska indikatorerna är på väg att skapa en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket är en form av varningssignal inför en möjlig reaktion nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,8 och 65,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,6 och 54,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,6 och 88,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXSS30 jobbar med 7 x 26

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXSS30 jobbar med 7 x 26

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 652,25 H 1 654,90 L 1 648,25)

OMXS30 steg till 1 655, som högst under torsdagen. Onsdagens högsta notering kom in på 1 657, vilket betyder att vår ML-linje fortfarande håller tillbaka index, som måste stänga på 1 655 eller högre under fredagen och stanna över 1 655 under måndagen för att vi ska se ett genombrott bekräftat.  

Ett genombrott av ML-linjen är möjligt även om det inte bekräftas i närtid. Alternativet är en tvekan nu i veckan och därmed får ML-linjen snabbt ett högre värde och utgör då fortsättningsvis ett motstånd men på högre nivåer. Linjen har en stigning på 1,1 punkt per dag, vilket innebär 1 652- 1654 nu under fredagen. Lägger vi sedan till måndagen den 8 juli är linjen snabbt uppe på 1 657-1 660 i början av nästa vecka. (Se graf nedan) Kravet gäller hela tiden att index måste stänga över linjen för att uppgången ska fortsätta med en positiv utveckling i närtid. Om vi får ett bestående genombrott ger det teoretiskt en indikation på en ny topp över 1 700 från den 24 april i år. Signalen är då så positiv att vi får inrikta oss till och med på nytt rekord. Men till detta får vi återkomma då vi i så fall går händelserna lite väl långt i förväg. Det är aldrig bra att bli alltför positiv i det som kan vara slutet av en uppgångsfas. Då syftar jag på uppgången från den 3 juni och 1 494 fram till nu med 1 657 under onsdagen. 1 567-1 494 ger en uppgång på 163 punkter på 30 dagar. Det i sin tur ger en uppgång på 10,9 procent. Kraftig uppgång på så kort tid som en månad. Vid en jämförelse är det i det närmaste samma tempo som uppgången från den 2 januari inleddes med på 30 dagar.  

Om index inte drar vidare uppåt ser vi hur de dagsbaserad tekniska indikatorerna är på väg att skapa en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket är en form av varningssignal inför en möjlig reaktion nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,8 och 65,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,6 och 54,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,6 och 88,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXSS30 jobbar med 7 x 26

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXSS30 jobbar med 7 x 26

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 652,25 H 1 654,90 L 1 648,25)

OMXS30 steg till 1 655, som högst under torsdagen. Onsdagens högsta notering kom in på 1 657, vilket betyder att vår ML-linje fortfarande håller tillbaka index, som måste stänga på 1 655 eller högre under fredagen och stanna över 1 655 under måndagen för att vi ska se ett genombrott bekräftat.  

Ett genombrott av ML-linjen är möjligt även om det inte bekräftas i närtid. Alternativet är en tvekan nu i veckan och därmed får ML-linjen snabbt ett högre värde och utgör då fortsättningsvis ett motstånd men på högre nivåer. Linjen har en stigning på 1,1 punkt per dag, vilket innebär 1 652- 1654 nu under fredagen. Lägger vi sedan till måndagen den 8 juli är linjen snabbt uppe på 1 657-1 660 i början av nästa vecka. (Se graf nedan) Kravet gäller hela tiden att index måste stänga över linjen för att uppgången ska fortsätta med en positiv utveckling i närtid. Om vi får ett bestående genombrott ger det teoretiskt en indikation på en ny topp över 1 700 från den 24 april i år. Signalen är då så positiv att vi får inrikta oss till och med på nytt rekord. Men till detta får vi återkomma då vi i så fall går händelserna lite väl långt i förväg. Det är aldrig bra att bli alltför positiv i det som kan vara slutet av en uppgångsfas. Då syftar jag på uppgången från den 3 juni och 1 494 fram till nu med 1 657 under onsdagen. 1 567-1 494 ger en uppgång på 163 punkter på 30 dagar. Det i sin tur ger en uppgång på 10,9 procent. Kraftig uppgång på så kort tid som en månad. Vid en jämförelse är det i det närmaste samma tempo som uppgången från den 2 januari inleddes med på 30 dagar.  

Om index inte drar vidare uppåt ser vi hur de dagsbaserad tekniska indikatorerna är på väg att skapa en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket är en form av varningssignal inför en möjlig reaktion nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 75,8 och 65,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 66,6 och 54,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 92,6 och 88,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXSS30 jobbar med 7 x 26

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.