Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 valde den 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,07 H 1 646,37 L 1 629,96)

OMXS30 uppfyllde sin rytm på 6 månader från botten 1 378 den 2 januari i år med en högsta notering på 1 657 den 3 juli. Tiden var på plats men inte priset vad vi kan se. Det ger oss anledning att se en reaktion nedåt som tillfällig efter den 3 juli. Initialt är det ofta många kortsiktiga aktörer som reagerar snabbt, vilket vi också såg i fredags då index var ned till 1 620 efter ett fall på 37 punkter (-2,2%) från onsdagens topp.

Index hart nu skapat tre toppar i rad den 13 juni, 24 juni och nu senast den 3 juli. När den tredjetoppen är på gång måste index dra på uppåt, vilket inte skedde utan det tog stopp vid 1 657 och den ML-linje vi använt oss av sedan innan midsommar höll och håller fortfarande för testet. Linjen har en positiv lutning och dess värde är nu uppe på 1 660 och stiger med 8 punkter per vecka.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan visar på divergens med kursgrafen efter den 3 juli, vilket är ytterligare en indikation på att index tar en paus i uppgången nu en tid. När denna paus är över inriktar vi oss på en fortsatt uppgång mot de gamla topparna i intervallet 1 680-1 700 i första hand. Med lite tålamod och positiva tolkningar ska vi med tiden också kunna inrikta oss på ett test av rekordet 1 720 och ett genombrott.

New Yorkbörserna visar på positiva signaler också efter att en tydlig paus är avklarad. I deras fall ser det ut som vi ska kunna få nya rekord under hösten och även i början av 2020. Hur länge vi i Stockholm följer dess utveckling vet vi inte med säkerhet men det finns ingen anledning att vara negativ utan att vi fått negativa signaler från våra viktiga långsiktiga indikatorer.

I augusti i år är det 37 år sedan Stockholmsbörsen inledde den långsiktiga uppgången efter att ha satt viktiga bottnar under augusti 1982. OMXS30 index fanns inte på den tiden, viket inte ger oss några indexvärden att räkna på. Då var det AFGX (Affärsvärldens generalindex), som gällde. Betydelsen av denna botten får vi genom att ta tiden i månader och använda det talet. Vi söker igenom våra gamla noteringar för att se om vi kan få fram mer detaljerade uppgifter om denna relativt viktiga reaktionspunkt under augusti.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har en bra bit kvar till höga nivåer. Det gör det hela positivt in över hösten även om vi självklart får räkna med tillfälliga sättningarna under resans gång. Vi är beredda på en ordentlig sättning framöver in mot som det ser ut mot mitten av hösten för att avsluta året med positiva förtecken.

Lång sikt: Månadsstochastic 74,2 och 64,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, vilket ger oss anledning att sikta uppåt under juli månad och troligen/möjligen en bit in i augusti månad. Vi är med på det positiva spåret så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 67,1 och 57,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att index satte en topp vid 1 657 den 3 juli. I stort sett på klockan, då den 2-4 juli har tagit emot tunga rytmer från närtid så väl som långsiktigt. I år har det handlar om rytmerna från den 2 januari, 4 mars och 3 juni, som sammanstrålade kring den 3 juli.

Vi ser antydan till en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket ger oss anledning att vara beredda på en fortsatt dragning nedåt och ett tvekande index innan det blir läge för en ny uppgångsfas. Den ovan relaterade ML-linjen blir till stor hjälp under tiden när det hela drar sig uppåt igen. 

Kort sikt: Dagsstochastic 79,3 och 84,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 valde den 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 valde den 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,07 H 1 646,37 L 1 629,96)

OMXS30 uppfyllde sin rytm på 6 månader från botten 1 378 den 2 januari i år med en högsta notering på 1 657 den 3 juli. Tiden var på plats men inte priset vad vi kan se. Det ger oss anledning att se en reaktion nedåt som tillfällig efter den 3 juli. Initialt är det ofta många kortsiktiga aktörer som reagerar snabbt, vilket vi också såg i fredags då index var ned till 1 620 efter ett fall på 37 punkter (-2,2%) från onsdagens topp.

Index hart nu skapat tre toppar i rad den 13 juni, 24 juni och nu senast den 3 juli. När den tredjetoppen är på gång måste index dra på uppåt, vilket inte skedde utan det tog stopp vid 1 657 och den ML-linje vi använt oss av sedan innan midsommar höll och håller fortfarande för testet. Linjen har en positiv lutning och dess värde är nu uppe på 1 660 och stiger med 8 punkter per vecka.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan visar på divergens med kursgrafen efter den 3 juli, vilket är ytterligare en indikation på att index tar en paus i uppgången nu en tid. När denna paus är över inriktar vi oss på en fortsatt uppgång mot de gamla topparna i intervallet 1 680-1 700 i första hand. Med lite tålamod och positiva tolkningar ska vi med tiden också kunna inrikta oss på ett test av rekordet 1 720 och ett genombrott.

New Yorkbörserna visar på positiva signaler också efter att en tydlig paus är avklarad. I deras fall ser det ut som vi ska kunna få nya rekord under hösten och även i början av 2020. Hur länge vi i Stockholm följer dess utveckling vet vi inte med säkerhet men det finns ingen anledning att vara negativ utan att vi fått negativa signaler från våra viktiga långsiktiga indikatorer.

I augusti i år är det 37 år sedan Stockholmsbörsen inledde den långsiktiga uppgången efter att ha satt viktiga bottnar under augusti 1982. OMXS30 index fanns inte på den tiden, viket inte ger oss några indexvärden att räkna på. Då var det AFGX (Affärsvärldens generalindex), som gällde. Betydelsen av denna botten får vi genom att ta tiden i månader och använda det talet. Vi söker igenom våra gamla noteringar för att se om vi kan få fram mer detaljerade uppgifter om denna relativt viktiga reaktionspunkt under augusti.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har en bra bit kvar till höga nivåer. Det gör det hela positivt in över hösten även om vi självklart får räkna med tillfälliga sättningarna under resans gång. Vi är beredda på en ordentlig sättning framöver in mot som det ser ut mot mitten av hösten för att avsluta året med positiva förtecken.

Lång sikt: Månadsstochastic 74,2 och 64,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, vilket ger oss anledning att sikta uppåt under juli månad och troligen/möjligen en bit in i augusti månad. Vi är med på det positiva spåret så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 67,1 och 57,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att index satte en topp vid 1 657 den 3 juli. I stort sett på klockan, då den 2-4 juli har tagit emot tunga rytmer från närtid så väl som långsiktigt. I år har det handlar om rytmerna från den 2 januari, 4 mars och 3 juni, som sammanstrålade kring den 3 juli.

Vi ser antydan till en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket ger oss anledning att vara beredda på en fortsatt dragning nedåt och ett tvekande index innan det blir läge för en ny uppgångsfas. Den ovan relaterade ML-linjen blir till stor hjälp under tiden när det hela drar sig uppåt igen. 

Kort sikt: Dagsstochastic 79,3 och 84,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 valde den 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 valde den 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,07 H 1 646,37 L 1 629,96)

OMXS30 uppfyllde sin rytm på 6 månader från botten 1 378 den 2 januari i år med en högsta notering på 1 657 den 3 juli. Tiden var på plats men inte priset vad vi kan se. Det ger oss anledning att se en reaktion nedåt som tillfällig efter den 3 juli. Initialt är det ofta många kortsiktiga aktörer som reagerar snabbt, vilket vi också såg i fredags då index var ned till 1 620 efter ett fall på 37 punkter (-2,2%) från onsdagens topp.

Index hart nu skapat tre toppar i rad den 13 juni, 24 juni och nu senast den 3 juli. När den tredjetoppen är på gång måste index dra på uppåt, vilket inte skedde utan det tog stopp vid 1 657 och den ML-linje vi använt oss av sedan innan midsommar höll och håller fortfarande för testet. Linjen har en positiv lutning och dess värde är nu uppe på 1 660 och stiger med 8 punkter per vecka.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan visar på divergens med kursgrafen efter den 3 juli, vilket är ytterligare en indikation på att index tar en paus i uppgången nu en tid. När denna paus är över inriktar vi oss på en fortsatt uppgång mot de gamla topparna i intervallet 1 680-1 700 i första hand. Med lite tålamod och positiva tolkningar ska vi med tiden också kunna inrikta oss på ett test av rekordet 1 720 och ett genombrott.

New Yorkbörserna visar på positiva signaler också efter att en tydlig paus är avklarad. I deras fall ser det ut som vi ska kunna få nya rekord under hösten och även i början av 2020. Hur länge vi i Stockholm följer dess utveckling vet vi inte med säkerhet men det finns ingen anledning att vara negativ utan att vi fått negativa signaler från våra viktiga långsiktiga indikatorer.

I augusti i år är det 37 år sedan Stockholmsbörsen inledde den långsiktiga uppgången efter att ha satt viktiga bottnar under augusti 1982. OMXS30 index fanns inte på den tiden, viket inte ger oss några indexvärden att räkna på. Då var det AFGX (Affärsvärldens generalindex), som gällde. Betydelsen av denna botten får vi genom att ta tiden i månader och använda det talet. Vi söker igenom våra gamla noteringar för att se om vi kan få fram mer detaljerade uppgifter om denna relativt viktiga reaktionspunkt under augusti.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har en bra bit kvar till höga nivåer. Det gör det hela positivt in över hösten även om vi självklart får räkna med tillfälliga sättningarna under resans gång. Vi är beredda på en ordentlig sättning framöver in mot som det ser ut mot mitten av hösten för att avsluta året med positiva förtecken.

Lång sikt: Månadsstochastic 74,2 och 64,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, vilket ger oss anledning att sikta uppåt under juli månad och troligen/möjligen en bit in i augusti månad. Vi är med på det positiva spåret så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 67,1 och 57,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att index satte en topp vid 1 657 den 3 juli. I stort sett på klockan, då den 2-4 juli har tagit emot tunga rytmer från närtid så väl som långsiktigt. I år har det handlar om rytmerna från den 2 januari, 4 mars och 3 juni, som sammanstrålade kring den 3 juli.

Vi ser antydan till en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket ger oss anledning att vara beredda på en fortsatt dragning nedåt och ett tvekande index innan det blir läge för en ny uppgångsfas. Den ovan relaterade ML-linjen blir till stor hjälp under tiden när det hela drar sig uppåt igen. 

Kort sikt: Dagsstochastic 79,3 och 84,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 valde den 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 valde den 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,07 H 1 646,37 L 1 629,96)

OMXS30 uppfyllde sin rytm på 6 månader från botten 1 378 den 2 januari i år med en högsta notering på 1 657 den 3 juli. Tiden var på plats men inte priset vad vi kan se. Det ger oss anledning att se en reaktion nedåt som tillfällig efter den 3 juli. Initialt är det ofta många kortsiktiga aktörer som reagerar snabbt, vilket vi också såg i fredags då index var ned till 1 620 efter ett fall på 37 punkter (-2,2%) från onsdagens topp.

Index hart nu skapat tre toppar i rad den 13 juni, 24 juni och nu senast den 3 juli. När den tredjetoppen är på gång måste index dra på uppåt, vilket inte skedde utan det tog stopp vid 1 657 och den ML-linje vi använt oss av sedan innan midsommar höll och håller fortfarande för testet. Linjen har en positiv lutning och dess värde är nu uppe på 1 660 och stiger med 8 punkter per vecka.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan visar på divergens med kursgrafen efter den 3 juli, vilket är ytterligare en indikation på att index tar en paus i uppgången nu en tid. När denna paus är över inriktar vi oss på en fortsatt uppgång mot de gamla topparna i intervallet 1 680-1 700 i första hand. Med lite tålamod och positiva tolkningar ska vi med tiden också kunna inrikta oss på ett test av rekordet 1 720 och ett genombrott.

New Yorkbörserna visar på positiva signaler också efter att en tydlig paus är avklarad. I deras fall ser det ut som vi ska kunna få nya rekord under hösten och även i början av 2020. Hur länge vi i Stockholm följer dess utveckling vet vi inte med säkerhet men det finns ingen anledning att vara negativ utan att vi fått negativa signaler från våra viktiga långsiktiga indikatorer.

I augusti i år är det 37 år sedan Stockholmsbörsen inledde den långsiktiga uppgången efter att ha satt viktiga bottnar under augusti 1982. OMXS30 index fanns inte på den tiden, viket inte ger oss några indexvärden att räkna på. Då var det AFGX (Affärsvärldens generalindex), som gällde. Betydelsen av denna botten får vi genom att ta tiden i månader och använda det talet. Vi söker igenom våra gamla noteringar för att se om vi kan få fram mer detaljerade uppgifter om denna relativt viktiga reaktionspunkt under augusti.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har en bra bit kvar till höga nivåer. Det gör det hela positivt in över hösten även om vi självklart får räkna med tillfälliga sättningarna under resans gång. Vi är beredda på en ordentlig sättning framöver in mot som det ser ut mot mitten av hösten för att avsluta året med positiva förtecken.

Lång sikt: Månadsstochastic 74,2 och 64,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, vilket ger oss anledning att sikta uppåt under juli månad och troligen/möjligen en bit in i augusti månad. Vi är med på det positiva spåret så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 67,1 och 57,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att index satte en topp vid 1 657 den 3 juli. I stort sett på klockan, då den 2-4 juli har tagit emot tunga rytmer från närtid så väl som långsiktigt. I år har det handlar om rytmerna från den 2 januari, 4 mars och 3 juni, som sammanstrålade kring den 3 juli.

Vi ser antydan till en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket ger oss anledning att vara beredda på en fortsatt dragning nedåt och ett tvekande index innan det blir läge för en ny uppgångsfas. Den ovan relaterade ML-linjen blir till stor hjälp under tiden när det hela drar sig uppåt igen. 

Kort sikt: Dagsstochastic 79,3 och 84,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 valde den 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 valde den 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,07 H 1 646,37 L 1 629,96)

OMXS30 uppfyllde sin rytm på 6 månader från botten 1 378 den 2 januari i år med en högsta notering på 1 657 den 3 juli. Tiden var på plats men inte priset vad vi kan se. Det ger oss anledning att se en reaktion nedåt som tillfällig efter den 3 juli. Initialt är det ofta många kortsiktiga aktörer som reagerar snabbt, vilket vi också såg i fredags då index var ned till 1 620 efter ett fall på 37 punkter (-2,2%) från onsdagens topp.

Index hart nu skapat tre toppar i rad den 13 juni, 24 juni och nu senast den 3 juli. När den tredjetoppen är på gång måste index dra på uppåt, vilket inte skedde utan det tog stopp vid 1 657 och den ML-linje vi använt oss av sedan innan midsommar höll och håller fortfarande för testet. Linjen har en positiv lutning och dess värde är nu uppe på 1 660 och stiger med 8 punkter per vecka.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan visar på divergens med kursgrafen efter den 3 juli, vilket är ytterligare en indikation på att index tar en paus i uppgången nu en tid. När denna paus är över inriktar vi oss på en fortsatt uppgång mot de gamla topparna i intervallet 1 680-1 700 i första hand. Med lite tålamod och positiva tolkningar ska vi med tiden också kunna inrikta oss på ett test av rekordet 1 720 och ett genombrott.

New Yorkbörserna visar på positiva signaler också efter att en tydlig paus är avklarad. I deras fall ser det ut som vi ska kunna få nya rekord under hösten och även i början av 2020. Hur länge vi i Stockholm följer dess utveckling vet vi inte med säkerhet men det finns ingen anledning att vara negativ utan att vi fått negativa signaler från våra viktiga långsiktiga indikatorer.

I augusti i år är det 37 år sedan Stockholmsbörsen inledde den långsiktiga uppgången efter att ha satt viktiga bottnar under augusti 1982. OMXS30 index fanns inte på den tiden, viket inte ger oss några indexvärden att räkna på. Då var det AFGX (Affärsvärldens generalindex), som gällde. Betydelsen av denna botten får vi genom att ta tiden i månader och använda det talet. Vi söker igenom våra gamla noteringar för att se om vi kan få fram mer detaljerade uppgifter om denna relativt viktiga reaktionspunkt under augusti.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har en bra bit kvar till höga nivåer. Det gör det hela positivt in över hösten även om vi självklart får räkna med tillfälliga sättningarna under resans gång. Vi är beredda på en ordentlig sättning framöver in mot som det ser ut mot mitten av hösten för att avsluta året med positiva förtecken.

Lång sikt: Månadsstochastic 74,2 och 64,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, vilket ger oss anledning att sikta uppåt under juli månad och troligen/möjligen en bit in i augusti månad. Vi är med på det positiva spåret så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 67,1 och 57,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att index satte en topp vid 1 657 den 3 juli. I stort sett på klockan, då den 2-4 juli har tagit emot tunga rytmer från närtid så väl som långsiktigt. I år har det handlar om rytmerna från den 2 januari, 4 mars och 3 juni, som sammanstrålade kring den 3 juli.

Vi ser antydan till en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket ger oss anledning att vara beredda på en fortsatt dragning nedåt och ett tvekande index innan det blir läge för en ny uppgångsfas. Den ovan relaterade ML-linjen blir till stor hjälp under tiden när det hela drar sig uppåt igen. 

Kort sikt: Dagsstochastic 79,3 och 84,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 valde den 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 valde den 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 642,07 H 1 646,37 L 1 629,96)

OMXS30 uppfyllde sin rytm på 6 månader från botten 1 378 den 2 januari i år med en högsta notering på 1 657 den 3 juli. Tiden var på plats men inte priset vad vi kan se. Det ger oss anledning att se en reaktion nedåt som tillfällig efter den 3 juli. Initialt är det ofta många kortsiktiga aktörer som reagerar snabbt, vilket vi också såg i fredags då index var ned till 1 620 efter ett fall på 37 punkter (-2,2%) från onsdagens topp.

Index hart nu skapat tre toppar i rad den 13 juni, 24 juni och nu senast den 3 juli. När den tredjetoppen är på gång måste index dra på uppåt, vilket inte skedde utan det tog stopp vid 1 657 och den ML-linje vi använt oss av sedan innan midsommar höll och håller fortfarande för testet. Linjen har en positiv lutning och dess värde är nu uppe på 1 660 och stiger med 8 punkter per vecka.  

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan visar på divergens med kursgrafen efter den 3 juli, vilket är ytterligare en indikation på att index tar en paus i uppgången nu en tid. När denna paus är över inriktar vi oss på en fortsatt uppgång mot de gamla topparna i intervallet 1 680-1 700 i första hand. Med lite tålamod och positiva tolkningar ska vi med tiden också kunna inrikta oss på ett test av rekordet 1 720 och ett genombrott.

New Yorkbörserna visar på positiva signaler också efter att en tydlig paus är avklarad. I deras fall ser det ut som vi ska kunna få nya rekord under hösten och även i början av 2020. Hur länge vi i Stockholm följer dess utveckling vet vi inte med säkerhet men det finns ingen anledning att vara negativ utan att vi fått negativa signaler från våra viktiga långsiktiga indikatorer.

I augusti i år är det 37 år sedan Stockholmsbörsen inledde den långsiktiga uppgången efter att ha satt viktiga bottnar under augusti 1982. OMXS30 index fanns inte på den tiden, viket inte ger oss några indexvärden att räkna på. Då var det AFGX (Affärsvärldens generalindex), som gällde. Betydelsen av denna botten får vi genom att ta tiden i månader och använda det talet. Vi söker igenom våra gamla noteringar för att se om vi kan få fram mer detaljerade uppgifter om denna relativt viktiga reaktionspunkt under augusti.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har en bra bit kvar till höga nivåer. Det gör det hela positivt in över hösten även om vi självklart får räkna med tillfälliga sättningarna under resans gång. Vi är beredda på en ordentlig sättning framöver in mot som det ser ut mot mitten av hösten för att avsluta året med positiva förtecken.

Lång sikt: Månadsstochastic 74,2 och 64,7 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, vilket ger oss anledning att sikta uppåt under juli månad och troligen/möjligen en bit in i augusti månad. Vi är med på det positiva spåret så länge indikatorn är stigande.

Medellång sikt: Veckostochastic 67,1 och 57,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande efter att index satte en topp vid 1 657 den 3 juli. I stort sett på klockan, då den 2-4 juli har tagit emot tunga rytmer från närtid så väl som långsiktigt. I år har det handlar om rytmerna från den 2 januari, 4 mars och 3 juni, som sammanstrålade kring den 3 juli.

Vi ser antydan till en divergens mellan kursgrafen och indikatorn, vilket ger oss anledning att vara beredda på en fortsatt dragning nedåt och ett tvekande index innan det blir läge för en ny uppgångsfas. Den ovan relaterade ML-linjen blir till stor hjälp under tiden när det hela drar sig uppåt igen. 

Kort sikt: Dagsstochastic 79,3 och 84,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 valde den 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.