Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS 30 hålls nere av 1639

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 630,57 H 1 629,41 L 1 620,44)

OMXS30 föll under tisdagen efter att motståndet vid 1 639 höll under måndagen. Motståndet testades inte ens under tisdagen utan index föll 19 punkter till 1 620 under dagen. Vi fick sedan en motreaktion uppåt, där motståndet är låst på 1 639. Det krävs nu eller senare en stängning över 1 640 för att vi ska kunna sikta högre.

Onsdagen har många viktiga rapporter att bjuda, vilket gör att berörda aktier kan röra sig en hel del under dagen. Även torsdagen och fredagen bjuder på många rapporter, vilket ger oss anledning att ta en dag i taget och följa utvecklingen i berörda aktier och inte minst index.

Motståndet är klart och ligger vid 1 639. Stöden ligger vid 1 619 och 1 599, där intervallet 1 594-1 600 tidigare visat sig vara av betydelse. Dessa är aktuella så länge index befinner sig under 1 639.

Vi söker en avstämningspunkt under augusti och våra beräkningar kommer upp med tre viktiga reaktionspunkter under månaden. Vi vill låta den första visa sig kring den 5 augusti för att sedan ge oss inriktningen mot de båda andra datumen. Men nu först handlar det om den 19 mars plus 4 månader som ska visa sig i veckan, då det handlar om 120,5 dagar.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,4 och 64,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 59,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 50,9 och 53,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 hålls nere av 1639

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS 30 hålls nere av 1639

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 630,57 H 1 629,41 L 1 620,44)

OMXS30 föll under tisdagen efter att motståndet vid 1 639 höll under måndagen. Motståndet testades inte ens under tisdagen utan index föll 19 punkter till 1 620 under dagen. Vi fick sedan en motreaktion uppåt, där motståndet är låst på 1 639. Det krävs nu eller senare en stängning över 1 640 för att vi ska kunna sikta högre.

Onsdagen har många viktiga rapporter att bjuda, vilket gör att berörda aktier kan röra sig en hel del under dagen. Även torsdagen och fredagen bjuder på många rapporter, vilket ger oss anledning att ta en dag i taget och följa utvecklingen i berörda aktier och inte minst index.

Motståndet är klart och ligger vid 1 639. Stöden ligger vid 1 619 och 1 599, där intervallet 1 594-1 600 tidigare visat sig vara av betydelse. Dessa är aktuella så länge index befinner sig under 1 639.

Vi söker en avstämningspunkt under augusti och våra beräkningar kommer upp med tre viktiga reaktionspunkter under månaden. Vi vill låta den första visa sig kring den 5 augusti för att sedan ge oss inriktningen mot de båda andra datumen. Men nu först handlar det om den 19 mars plus 4 månader som ska visa sig i veckan, då det handlar om 120,5 dagar.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,4 och 64,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 59,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 50,9 och 53,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 hålls nere av 1639

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS 30 hålls nere av 1639

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 630,57 H 1 629,41 L 1 620,44)

OMXS30 föll under tisdagen efter att motståndet vid 1 639 höll under måndagen. Motståndet testades inte ens under tisdagen utan index föll 19 punkter till 1 620 under dagen. Vi fick sedan en motreaktion uppåt, där motståndet är låst på 1 639. Det krävs nu eller senare en stängning över 1 640 för att vi ska kunna sikta högre.

Onsdagen har många viktiga rapporter att bjuda, vilket gör att berörda aktier kan röra sig en hel del under dagen. Även torsdagen och fredagen bjuder på många rapporter, vilket ger oss anledning att ta en dag i taget och följa utvecklingen i berörda aktier och inte minst index.

Motståndet är klart och ligger vid 1 639. Stöden ligger vid 1 619 och 1 599, där intervallet 1 594-1 600 tidigare visat sig vara av betydelse. Dessa är aktuella så länge index befinner sig under 1 639.

Vi söker en avstämningspunkt under augusti och våra beräkningar kommer upp med tre viktiga reaktionspunkter under månaden. Vi vill låta den första visa sig kring den 5 augusti för att sedan ge oss inriktningen mot de båda andra datumen. Men nu först handlar det om den 19 mars plus 4 månader som ska visa sig i veckan, då det handlar om 120,5 dagar.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,4 och 64,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 59,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 50,9 och 53,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 hålls nere av 1639

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS 30 hålls nere av 1639

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 630,57 H 1 629,41 L 1 620,44)

OMXS30 föll under tisdagen efter att motståndet vid 1 639 höll under måndagen. Motståndet testades inte ens under tisdagen utan index föll 19 punkter till 1 620 under dagen. Vi fick sedan en motreaktion uppåt, där motståndet är låst på 1 639. Det krävs nu eller senare en stängning över 1 640 för att vi ska kunna sikta högre.

Onsdagen har många viktiga rapporter att bjuda, vilket gör att berörda aktier kan röra sig en hel del under dagen. Även torsdagen och fredagen bjuder på många rapporter, vilket ger oss anledning att ta en dag i taget och följa utvecklingen i berörda aktier och inte minst index.

Motståndet är klart och ligger vid 1 639. Stöden ligger vid 1 619 och 1 599, där intervallet 1 594-1 600 tidigare visat sig vara av betydelse. Dessa är aktuella så länge index befinner sig under 1 639.

Vi söker en avstämningspunkt under augusti och våra beräkningar kommer upp med tre viktiga reaktionspunkter under månaden. Vi vill låta den första visa sig kring den 5 augusti för att sedan ge oss inriktningen mot de båda andra datumen. Men nu först handlar det om den 19 mars plus 4 månader som ska visa sig i veckan, då det handlar om 120,5 dagar.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,4 och 64,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 59,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 50,9 och 53,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 hålls nere av 1639

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS 30 hålls nere av 1639

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 630,57 H 1 629,41 L 1 620,44)

OMXS30 föll under tisdagen efter att motståndet vid 1 639 höll under måndagen. Motståndet testades inte ens under tisdagen utan index föll 19 punkter till 1 620 under dagen. Vi fick sedan en motreaktion uppåt, där motståndet är låst på 1 639. Det krävs nu eller senare en stängning över 1 640 för att vi ska kunna sikta högre.

Onsdagen har många viktiga rapporter att bjuda, vilket gör att berörda aktier kan röra sig en hel del under dagen. Även torsdagen och fredagen bjuder på många rapporter, vilket ger oss anledning att ta en dag i taget och följa utvecklingen i berörda aktier och inte minst index.

Motståndet är klart och ligger vid 1 639. Stöden ligger vid 1 619 och 1 599, där intervallet 1 594-1 600 tidigare visat sig vara av betydelse. Dessa är aktuella så länge index befinner sig under 1 639.

Vi söker en avstämningspunkt under augusti och våra beräkningar kommer upp med tre viktiga reaktionspunkter under månaden. Vi vill låta den första visa sig kring den 5 augusti för att sedan ge oss inriktningen mot de båda andra datumen. Men nu först handlar det om den 19 mars plus 4 månader som ska visa sig i veckan, då det handlar om 120,5 dagar.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,4 och 64,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 59,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 50,9 och 53,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 hålls nere av 1639

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS 30 hålls nere av 1639

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 630,57 H 1 629,41 L 1 620,44)

OMXS30 föll under tisdagen efter att motståndet vid 1 639 höll under måndagen. Motståndet testades inte ens under tisdagen utan index föll 19 punkter till 1 620 under dagen. Vi fick sedan en motreaktion uppåt, där motståndet är låst på 1 639. Det krävs nu eller senare en stängning över 1 640 för att vi ska kunna sikta högre.

Onsdagen har många viktiga rapporter att bjuda, vilket gör att berörda aktier kan röra sig en hel del under dagen. Även torsdagen och fredagen bjuder på många rapporter, vilket ger oss anledning att ta en dag i taget och följa utvecklingen i berörda aktier och inte minst index.

Motståndet är klart och ligger vid 1 639. Stöden ligger vid 1 619 och 1 599, där intervallet 1 594-1 600 tidigare visat sig vara av betydelse. Dessa är aktuella så länge index befinner sig under 1 639.

Vi söker en avstämningspunkt under augusti och våra beräkningar kommer upp med tre viktiga reaktionspunkter under månaden. Vi vill låta den första visa sig kring den 5 augusti för att sedan ge oss inriktningen mot de båda andra datumen. Men nu först handlar det om den 19 mars plus 4 månader som ska visa sig i veckan, då det handlar om 120,5 dagar.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,4 och 64,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 64,6 och 59,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 50,9 och 53,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 707 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 hålls nere av 1639

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.