Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tappade 41 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 598,06 H 1 630,91 L 1 598,06)

OMXS30 föll med 2 procent under onsdagen efter att flera aktier reagerade starkt negativt på rapporterna som kom under dagen. Det handlade om Ericsson, Getinge, Sandvik, Swedbank, SHB bland andra som reagerar med nedgång på sina rapporter. Assa Abloy och SKF reagerade däremot positivt på sina starka rapporter.

Index har varit inne i en viktig fas sedan den 3 juli och toppen vid 1 657. Den toppen testade den så kallade ML-linjen som går från 29 mars i år via mitten av nedgången från 25 april till 3 juni (se graf). Detta är en teknik vi alltid tar upp på vår Kurs 1. Metoden är enkel att använda och den ger en indikation på var vi kan förvänta oss motstånd eller stöd om det handlar om en nedgång.

I detta fall fick linjen en positiv lutning och i början av juli låg värdet på linjen strax över 1 650. Det krävs en stängningskurs över linjen för att en fortsatt uppgång ska bli aktuell. Nu skedde inte detta och det innebär oftast att index tar en sväng nedåt. När index sedan fastnade på 1 639 under måndagen den 15 juli ökade spänningen och risken för fortsatt nedgång var på plats. Nu blev det de rapporterande bolagen under onsdagen som fick index att fortsätta ned till 1 598. Där har vi ett stöd i intervallet 1 594-1 600, vilket nu är testat. Fortsätter index ned under 1 594 använder vi oss av en ny ML-linje (se graf) för att söka ett stöd längre fram.

Denna linje har en fallande lutning och ger oss anledning att vara beredda på en rörelse ned mot 1 500-nivån, vilket innebär att index kan tappa ytterligare 5-6 procent i en rekyl innan linjen är testad. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och vi följer denna indikator nedåt för att se var den når låga värden framöver.

Tidsmässigt är index inne i en mycket viktig och intressant period, då vi har en spegling av utvecklingen under våren 2015. Då, 2015, började index och många aktier sina toppformationer den 3 mars och under tiden fram till den 27 april. För att få indikationer på var vi kan förvänta oss reaktioner i index i år lägger vi på 52 månader (4 år 4 månader) eller som vi väljer att skriva det 4Y4M, när vi använder oss av den engelska beteckningen.

Vi hamnar då på 3 juli 2019 om vi börjar med 3 mars 2015. Mitt i prick om vi ser till toppen 3 juli i år på 1 657. Nu är det inte så exakt alla gånger men det är alltid intressant att jobba med dessa rytmer. Nu närmast är det flera verkstadsaktier som vi bevakar för en reaktion då de hade sina toppar 17-19 mars 2015. Då fick vi anledning att bevaka respektive akties rapport för Q2 -19 och se vilken reaktion vi fick.

Tar vi sedan hela steget ut till den 27 april 2015 och lägger på 52 månader hamnar vi under senare delen av augusti månad i år. Sammantaget ger det oss anledning att räkna med en hel del svängningar under sommaren och under perioden 3 juli till 30 augusti i första hand.

Lägger vi sedan till den vanliga utvecklingen under ett årtionde är sannolikheten för en avgörande topp hög från hösten 2019 till våren 2020. Vi minns ju topparna 1990 och 2000 som båda grovt sett kom in på klockan. När index sedan avslutat det hela framöver med lägre toppar finns det anledning att räkna med en större sättning för index in mot 2021 och 2022. Skulle dessutom optimismen generellt var positiv på börsen i samband med den förväntade toppformationen är en nedgång ännu mer trolig. En nedgång inleds oftast när merparten av aktörer på börsen är positiva. Omvänt vid en bottenformation.

Vi ser mycket stora embryon till oro runt om i världen. Detta ligger i en fas som ser ut att eskalera under kommande år. Vi ser redan många stora aktörer och kapitalförvaltare söka sig från allt osäkrare områden. Problemet är att det i nuläget inte finns så många alternativ att söka sig till. Dollarn och börserna i USA är ingen säker plats men då många sökt tryggheten där tidigare finns det en viss logik att flytta mot USD. Kommer vi in under första halvåret 2020 förväntar vi oss att detta kommer att synas allt tydligare, då vi följer kapitalströmmarna över globen.

Upptrappningen inför valet i USA i november 2020 är redan igång. Framförallt inom Demokraterna, som ska vaska fram sina kandidater till en presidentpost. Vi ser en viktig gruppering långt till vänster, som får de etablerade demokraterna att ta avstånd från den agendan.

Det finns anledning att följa denna utveckling och se om splittringen ökar inom partiet och gynnar sittande regering. Hur som helst förväntar man sig i USA att det kommer att bli den smutsigaste valrörelsen någonsin i landets historia och det har bara börjat.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan början av året. Nedgången som inleddes den 3 juli i år från indexvärdet 1 657 ska kunna fortsätta ytterligare. Under nedgången är det viktigt att bevaka denna indikator som sannolikt minskar de båda värdena och går mot samma värde. Om det sker, vilket är troligt, står index inför ett avgörande. Blir det första värdet lägre än det andra kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång för index. Lyckas det första värdet hålla sig över det andra värdet även under augusti månad ut kan vi inrikta os spå en ny fas uppåt. 

Lång sikt: Månadsstochastic 67,4 och 62,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men värdena är mycket nära varandra, vilket ger oss anledning att vara beredda på att indikatorn relativt snart kan övergå i fallande. Om så sker måste vi inrikta oss på en fortsatt nedgång en bra bit in i augusti månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 56,7 och 56,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna och har så varit sedan början av juli månad. Då i början av juli fick vi även en divergens mellan kursgrafen och indikatorn. Detta är alltid en varningssignal inför en förestående nedgång. Nu dröjde det till den 15 juli innan vi fick en lägre topp och en ny negativ signal föll på plats. Vi inriktar oss på en fortsatt dragning nedåt för indikatorn och vi får ta med i beräkning att det kan ta upp mot ytterligare två veckor innan vi kan få en motreaktion uppåt som är mer än någon dag.   

Kort sikt: Dagsstochastic 25,5 och 44,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tappade 41 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tappade 41 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 598,06 H 1 630,91 L 1 598,06)

OMXS30 föll med 2 procent under onsdagen efter att flera aktier reagerade starkt negativt på rapporterna som kom under dagen. Det handlade om Ericsson, Getinge, Sandvik, Swedbank, SHB bland andra som reagerar med nedgång på sina rapporter. Assa Abloy och SKF reagerade däremot positivt på sina starka rapporter.

Index har varit inne i en viktig fas sedan den 3 juli och toppen vid 1 657. Den toppen testade den så kallade ML-linjen som går från 29 mars i år via mitten av nedgången från 25 april till 3 juni (se graf). Detta är en teknik vi alltid tar upp på vår Kurs 1. Metoden är enkel att använda och den ger en indikation på var vi kan förvänta oss motstånd eller stöd om det handlar om en nedgång.

I detta fall fick linjen en positiv lutning och i början av juli låg värdet på linjen strax över 1 650. Det krävs en stängningskurs över linjen för att en fortsatt uppgång ska bli aktuell. Nu skedde inte detta och det innebär oftast att index tar en sväng nedåt. När index sedan fastnade på 1 639 under måndagen den 15 juli ökade spänningen och risken för fortsatt nedgång var på plats. Nu blev det de rapporterande bolagen under onsdagen som fick index att fortsätta ned till 1 598. Där har vi ett stöd i intervallet 1 594-1 600, vilket nu är testat. Fortsätter index ned under 1 594 använder vi oss av en ny ML-linje (se graf) för att söka ett stöd längre fram.

Denna linje har en fallande lutning och ger oss anledning att vara beredda på en rörelse ned mot 1 500-nivån, vilket innebär att index kan tappa ytterligare 5-6 procent i en rekyl innan linjen är testad. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och vi följer denna indikator nedåt för att se var den når låga värden framöver.

Tidsmässigt är index inne i en mycket viktig och intressant period, då vi har en spegling av utvecklingen under våren 2015. Då, 2015, började index och många aktier sina toppformationer den 3 mars och under tiden fram till den 27 april. För att få indikationer på var vi kan förvänta oss reaktioner i index i år lägger vi på 52 månader (4 år 4 månader) eller som vi väljer att skriva det 4Y4M, när vi använder oss av den engelska beteckningen.

Vi hamnar då på 3 juli 2019 om vi börjar med 3 mars 2015. Mitt i prick om vi ser till toppen 3 juli i år på 1 657. Nu är det inte så exakt alla gånger men det är alltid intressant att jobba med dessa rytmer. Nu närmast är det flera verkstadsaktier som vi bevakar för en reaktion då de hade sina toppar 17-19 mars 2015. Då fick vi anledning att bevaka respektive akties rapport för Q2 -19 och se vilken reaktion vi fick.

Tar vi sedan hela steget ut till den 27 april 2015 och lägger på 52 månader hamnar vi under senare delen av augusti månad i år. Sammantaget ger det oss anledning att räkna med en hel del svängningar under sommaren och under perioden 3 juli till 30 augusti i första hand.

Lägger vi sedan till den vanliga utvecklingen under ett årtionde är sannolikheten för en avgörande topp hög från hösten 2019 till våren 2020. Vi minns ju topparna 1990 och 2000 som båda grovt sett kom in på klockan. När index sedan avslutat det hela framöver med lägre toppar finns det anledning att räkna med en större sättning för index in mot 2021 och 2022. Skulle dessutom optimismen generellt var positiv på börsen i samband med den förväntade toppformationen är en nedgång ännu mer trolig. En nedgång inleds oftast när merparten av aktörer på börsen är positiva. Omvänt vid en bottenformation.

Vi ser mycket stora embryon till oro runt om i världen. Detta ligger i en fas som ser ut att eskalera under kommande år. Vi ser redan många stora aktörer och kapitalförvaltare söka sig från allt osäkrare områden. Problemet är att det i nuläget inte finns så många alternativ att söka sig till. Dollarn och börserna i USA är ingen säker plats men då många sökt tryggheten där tidigare finns det en viss logik att flytta mot USD. Kommer vi in under första halvåret 2020 förväntar vi oss att detta kommer att synas allt tydligare, då vi följer kapitalströmmarna över globen.

Upptrappningen inför valet i USA i november 2020 är redan igång. Framförallt inom Demokraterna, som ska vaska fram sina kandidater till en presidentpost. Vi ser en viktig gruppering långt till vänster, som får de etablerade demokraterna att ta avstånd från den agendan.

Det finns anledning att följa denna utveckling och se om splittringen ökar inom partiet och gynnar sittande regering. Hur som helst förväntar man sig i USA att det kommer att bli den smutsigaste valrörelsen någonsin i landets historia och det har bara börjat.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan början av året. Nedgången som inleddes den 3 juli i år från indexvärdet 1 657 ska kunna fortsätta ytterligare. Under nedgången är det viktigt att bevaka denna indikator som sannolikt minskar de båda värdena och går mot samma värde. Om det sker, vilket är troligt, står index inför ett avgörande. Blir det första värdet lägre än det andra kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång för index. Lyckas det första värdet hålla sig över det andra värdet även under augusti månad ut kan vi inrikta os spå en ny fas uppåt. 

Lång sikt: Månadsstochastic 67,4 och 62,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men värdena är mycket nära varandra, vilket ger oss anledning att vara beredda på att indikatorn relativt snart kan övergå i fallande. Om så sker måste vi inrikta oss på en fortsatt nedgång en bra bit in i augusti månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 56,7 och 56,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna och har så varit sedan början av juli månad. Då i början av juli fick vi även en divergens mellan kursgrafen och indikatorn. Detta är alltid en varningssignal inför en förestående nedgång. Nu dröjde det till den 15 juli innan vi fick en lägre topp och en ny negativ signal föll på plats. Vi inriktar oss på en fortsatt dragning nedåt för indikatorn och vi får ta med i beräkning att det kan ta upp mot ytterligare två veckor innan vi kan få en motreaktion uppåt som är mer än någon dag.   

Kort sikt: Dagsstochastic 25,5 och 44,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tappade 41 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tappade 41 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 598,06 H 1 630,91 L 1 598,06)

OMXS30 föll med 2 procent under onsdagen efter att flera aktier reagerade starkt negativt på rapporterna som kom under dagen. Det handlade om Ericsson, Getinge, Sandvik, Swedbank, SHB bland andra som reagerar med nedgång på sina rapporter. Assa Abloy och SKF reagerade däremot positivt på sina starka rapporter.

Index har varit inne i en viktig fas sedan den 3 juli och toppen vid 1 657. Den toppen testade den så kallade ML-linjen som går från 29 mars i år via mitten av nedgången från 25 april till 3 juni (se graf). Detta är en teknik vi alltid tar upp på vår Kurs 1. Metoden är enkel att använda och den ger en indikation på var vi kan förvänta oss motstånd eller stöd om det handlar om en nedgång.

I detta fall fick linjen en positiv lutning och i början av juli låg värdet på linjen strax över 1 650. Det krävs en stängningskurs över linjen för att en fortsatt uppgång ska bli aktuell. Nu skedde inte detta och det innebär oftast att index tar en sväng nedåt. När index sedan fastnade på 1 639 under måndagen den 15 juli ökade spänningen och risken för fortsatt nedgång var på plats. Nu blev det de rapporterande bolagen under onsdagen som fick index att fortsätta ned till 1 598. Där har vi ett stöd i intervallet 1 594-1 600, vilket nu är testat. Fortsätter index ned under 1 594 använder vi oss av en ny ML-linje (se graf) för att söka ett stöd längre fram.

Denna linje har en fallande lutning och ger oss anledning att vara beredda på en rörelse ned mot 1 500-nivån, vilket innebär att index kan tappa ytterligare 5-6 procent i en rekyl innan linjen är testad. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och vi följer denna indikator nedåt för att se var den når låga värden framöver.

Tidsmässigt är index inne i en mycket viktig och intressant period, då vi har en spegling av utvecklingen under våren 2015. Då, 2015, började index och många aktier sina toppformationer den 3 mars och under tiden fram till den 27 april. För att få indikationer på var vi kan förvänta oss reaktioner i index i år lägger vi på 52 månader (4 år 4 månader) eller som vi väljer att skriva det 4Y4M, när vi använder oss av den engelska beteckningen.

Vi hamnar då på 3 juli 2019 om vi börjar med 3 mars 2015. Mitt i prick om vi ser till toppen 3 juli i år på 1 657. Nu är det inte så exakt alla gånger men det är alltid intressant att jobba med dessa rytmer. Nu närmast är det flera verkstadsaktier som vi bevakar för en reaktion då de hade sina toppar 17-19 mars 2015. Då fick vi anledning att bevaka respektive akties rapport för Q2 -19 och se vilken reaktion vi fick.

Tar vi sedan hela steget ut till den 27 april 2015 och lägger på 52 månader hamnar vi under senare delen av augusti månad i år. Sammantaget ger det oss anledning att räkna med en hel del svängningar under sommaren och under perioden 3 juli till 30 augusti i första hand.

Lägger vi sedan till den vanliga utvecklingen under ett årtionde är sannolikheten för en avgörande topp hög från hösten 2019 till våren 2020. Vi minns ju topparna 1990 och 2000 som båda grovt sett kom in på klockan. När index sedan avslutat det hela framöver med lägre toppar finns det anledning att räkna med en större sättning för index in mot 2021 och 2022. Skulle dessutom optimismen generellt var positiv på börsen i samband med den förväntade toppformationen är en nedgång ännu mer trolig. En nedgång inleds oftast när merparten av aktörer på börsen är positiva. Omvänt vid en bottenformation.

Vi ser mycket stora embryon till oro runt om i världen. Detta ligger i en fas som ser ut att eskalera under kommande år. Vi ser redan många stora aktörer och kapitalförvaltare söka sig från allt osäkrare områden. Problemet är att det i nuläget inte finns så många alternativ att söka sig till. Dollarn och börserna i USA är ingen säker plats men då många sökt tryggheten där tidigare finns det en viss logik att flytta mot USD. Kommer vi in under första halvåret 2020 förväntar vi oss att detta kommer att synas allt tydligare, då vi följer kapitalströmmarna över globen.

Upptrappningen inför valet i USA i november 2020 är redan igång. Framförallt inom Demokraterna, som ska vaska fram sina kandidater till en presidentpost. Vi ser en viktig gruppering långt till vänster, som får de etablerade demokraterna att ta avstånd från den agendan.

Det finns anledning att följa denna utveckling och se om splittringen ökar inom partiet och gynnar sittande regering. Hur som helst förväntar man sig i USA att det kommer att bli den smutsigaste valrörelsen någonsin i landets historia och det har bara börjat.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan början av året. Nedgången som inleddes den 3 juli i år från indexvärdet 1 657 ska kunna fortsätta ytterligare. Under nedgången är det viktigt att bevaka denna indikator som sannolikt minskar de båda värdena och går mot samma värde. Om det sker, vilket är troligt, står index inför ett avgörande. Blir det första värdet lägre än det andra kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång för index. Lyckas det första värdet hålla sig över det andra värdet även under augusti månad ut kan vi inrikta os spå en ny fas uppåt. 

Lång sikt: Månadsstochastic 67,4 och 62,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men värdena är mycket nära varandra, vilket ger oss anledning att vara beredda på att indikatorn relativt snart kan övergå i fallande. Om så sker måste vi inrikta oss på en fortsatt nedgång en bra bit in i augusti månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 56,7 och 56,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna och har så varit sedan början av juli månad. Då i början av juli fick vi även en divergens mellan kursgrafen och indikatorn. Detta är alltid en varningssignal inför en förestående nedgång. Nu dröjde det till den 15 juli innan vi fick en lägre topp och en ny negativ signal föll på plats. Vi inriktar oss på en fortsatt dragning nedåt för indikatorn och vi får ta med i beräkning att det kan ta upp mot ytterligare två veckor innan vi kan få en motreaktion uppåt som är mer än någon dag.   

Kort sikt: Dagsstochastic 25,5 och 44,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tappade 41 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tappade 41 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 598,06 H 1 630,91 L 1 598,06)

OMXS30 föll med 2 procent under onsdagen efter att flera aktier reagerade starkt negativt på rapporterna som kom under dagen. Det handlade om Ericsson, Getinge, Sandvik, Swedbank, SHB bland andra som reagerar med nedgång på sina rapporter. Assa Abloy och SKF reagerade däremot positivt på sina starka rapporter.

Index har varit inne i en viktig fas sedan den 3 juli och toppen vid 1 657. Den toppen testade den så kallade ML-linjen som går från 29 mars i år via mitten av nedgången från 25 april till 3 juni (se graf). Detta är en teknik vi alltid tar upp på vår Kurs 1. Metoden är enkel att använda och den ger en indikation på var vi kan förvänta oss motstånd eller stöd om det handlar om en nedgång.

I detta fall fick linjen en positiv lutning och i början av juli låg värdet på linjen strax över 1 650. Det krävs en stängningskurs över linjen för att en fortsatt uppgång ska bli aktuell. Nu skedde inte detta och det innebär oftast att index tar en sväng nedåt. När index sedan fastnade på 1 639 under måndagen den 15 juli ökade spänningen och risken för fortsatt nedgång var på plats. Nu blev det de rapporterande bolagen under onsdagen som fick index att fortsätta ned till 1 598. Där har vi ett stöd i intervallet 1 594-1 600, vilket nu är testat. Fortsätter index ned under 1 594 använder vi oss av en ny ML-linje (se graf) för att söka ett stöd längre fram.

Denna linje har en fallande lutning och ger oss anledning att vara beredda på en rörelse ned mot 1 500-nivån, vilket innebär att index kan tappa ytterligare 5-6 procent i en rekyl innan linjen är testad. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och vi följer denna indikator nedåt för att se var den når låga värden framöver.

Tidsmässigt är index inne i en mycket viktig och intressant period, då vi har en spegling av utvecklingen under våren 2015. Då, 2015, började index och många aktier sina toppformationer den 3 mars och under tiden fram till den 27 april. För att få indikationer på var vi kan förvänta oss reaktioner i index i år lägger vi på 52 månader (4 år 4 månader) eller som vi väljer att skriva det 4Y4M, när vi använder oss av den engelska beteckningen.

Vi hamnar då på 3 juli 2019 om vi börjar med 3 mars 2015. Mitt i prick om vi ser till toppen 3 juli i år på 1 657. Nu är det inte så exakt alla gånger men det är alltid intressant att jobba med dessa rytmer. Nu närmast är det flera verkstadsaktier som vi bevakar för en reaktion då de hade sina toppar 17-19 mars 2015. Då fick vi anledning att bevaka respektive akties rapport för Q2 -19 och se vilken reaktion vi fick.

Tar vi sedan hela steget ut till den 27 april 2015 och lägger på 52 månader hamnar vi under senare delen av augusti månad i år. Sammantaget ger det oss anledning att räkna med en hel del svängningar under sommaren och under perioden 3 juli till 30 augusti i första hand.

Lägger vi sedan till den vanliga utvecklingen under ett årtionde är sannolikheten för en avgörande topp hög från hösten 2019 till våren 2020. Vi minns ju topparna 1990 och 2000 som båda grovt sett kom in på klockan. När index sedan avslutat det hela framöver med lägre toppar finns det anledning att räkna med en större sättning för index in mot 2021 och 2022. Skulle dessutom optimismen generellt var positiv på börsen i samband med den förväntade toppformationen är en nedgång ännu mer trolig. En nedgång inleds oftast när merparten av aktörer på börsen är positiva. Omvänt vid en bottenformation.

Vi ser mycket stora embryon till oro runt om i världen. Detta ligger i en fas som ser ut att eskalera under kommande år. Vi ser redan många stora aktörer och kapitalförvaltare söka sig från allt osäkrare områden. Problemet är att det i nuläget inte finns så många alternativ att söka sig till. Dollarn och börserna i USA är ingen säker plats men då många sökt tryggheten där tidigare finns det en viss logik att flytta mot USD. Kommer vi in under första halvåret 2020 förväntar vi oss att detta kommer att synas allt tydligare, då vi följer kapitalströmmarna över globen.

Upptrappningen inför valet i USA i november 2020 är redan igång. Framförallt inom Demokraterna, som ska vaska fram sina kandidater till en presidentpost. Vi ser en viktig gruppering långt till vänster, som får de etablerade demokraterna att ta avstånd från den agendan.

Det finns anledning att följa denna utveckling och se om splittringen ökar inom partiet och gynnar sittande regering. Hur som helst förväntar man sig i USA att det kommer att bli den smutsigaste valrörelsen någonsin i landets historia och det har bara börjat.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan början av året. Nedgången som inleddes den 3 juli i år från indexvärdet 1 657 ska kunna fortsätta ytterligare. Under nedgången är det viktigt att bevaka denna indikator som sannolikt minskar de båda värdena och går mot samma värde. Om det sker, vilket är troligt, står index inför ett avgörande. Blir det första värdet lägre än det andra kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång för index. Lyckas det första värdet hålla sig över det andra värdet även under augusti månad ut kan vi inrikta os spå en ny fas uppåt. 

Lång sikt: Månadsstochastic 67,4 och 62,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men värdena är mycket nära varandra, vilket ger oss anledning att vara beredda på att indikatorn relativt snart kan övergå i fallande. Om så sker måste vi inrikta oss på en fortsatt nedgång en bra bit in i augusti månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 56,7 och 56,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna och har så varit sedan början av juli månad. Då i början av juli fick vi även en divergens mellan kursgrafen och indikatorn. Detta är alltid en varningssignal inför en förestående nedgång. Nu dröjde det till den 15 juli innan vi fick en lägre topp och en ny negativ signal föll på plats. Vi inriktar oss på en fortsatt dragning nedåt för indikatorn och vi får ta med i beräkning att det kan ta upp mot ytterligare två veckor innan vi kan få en motreaktion uppåt som är mer än någon dag.   

Kort sikt: Dagsstochastic 25,5 och 44,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tappade 41 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tappade 41 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 598,06 H 1 630,91 L 1 598,06)

OMXS30 föll med 2 procent under onsdagen efter att flera aktier reagerade starkt negativt på rapporterna som kom under dagen. Det handlade om Ericsson, Getinge, Sandvik, Swedbank, SHB bland andra som reagerar med nedgång på sina rapporter. Assa Abloy och SKF reagerade däremot positivt på sina starka rapporter.

Index har varit inne i en viktig fas sedan den 3 juli och toppen vid 1 657. Den toppen testade den så kallade ML-linjen som går från 29 mars i år via mitten av nedgången från 25 april till 3 juni (se graf). Detta är en teknik vi alltid tar upp på vår Kurs 1. Metoden är enkel att använda och den ger en indikation på var vi kan förvänta oss motstånd eller stöd om det handlar om en nedgång.

I detta fall fick linjen en positiv lutning och i början av juli låg värdet på linjen strax över 1 650. Det krävs en stängningskurs över linjen för att en fortsatt uppgång ska bli aktuell. Nu skedde inte detta och det innebär oftast att index tar en sväng nedåt. När index sedan fastnade på 1 639 under måndagen den 15 juli ökade spänningen och risken för fortsatt nedgång var på plats. Nu blev det de rapporterande bolagen under onsdagen som fick index att fortsätta ned till 1 598. Där har vi ett stöd i intervallet 1 594-1 600, vilket nu är testat. Fortsätter index ned under 1 594 använder vi oss av en ny ML-linje (se graf) för att söka ett stöd längre fram.

Denna linje har en fallande lutning och ger oss anledning att vara beredda på en rörelse ned mot 1 500-nivån, vilket innebär att index kan tappa ytterligare 5-6 procent i en rekyl innan linjen är testad. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och vi följer denna indikator nedåt för att se var den når låga värden framöver.

Tidsmässigt är index inne i en mycket viktig och intressant period, då vi har en spegling av utvecklingen under våren 2015. Då, 2015, började index och många aktier sina toppformationer den 3 mars och under tiden fram till den 27 april. För att få indikationer på var vi kan förvänta oss reaktioner i index i år lägger vi på 52 månader (4 år 4 månader) eller som vi väljer att skriva det 4Y4M, när vi använder oss av den engelska beteckningen.

Vi hamnar då på 3 juli 2019 om vi börjar med 3 mars 2015. Mitt i prick om vi ser till toppen 3 juli i år på 1 657. Nu är det inte så exakt alla gånger men det är alltid intressant att jobba med dessa rytmer. Nu närmast är det flera verkstadsaktier som vi bevakar för en reaktion då de hade sina toppar 17-19 mars 2015. Då fick vi anledning att bevaka respektive akties rapport för Q2 -19 och se vilken reaktion vi fick.

Tar vi sedan hela steget ut till den 27 april 2015 och lägger på 52 månader hamnar vi under senare delen av augusti månad i år. Sammantaget ger det oss anledning att räkna med en hel del svängningar under sommaren och under perioden 3 juli till 30 augusti i första hand.

Lägger vi sedan till den vanliga utvecklingen under ett årtionde är sannolikheten för en avgörande topp hög från hösten 2019 till våren 2020. Vi minns ju topparna 1990 och 2000 som båda grovt sett kom in på klockan. När index sedan avslutat det hela framöver med lägre toppar finns det anledning att räkna med en större sättning för index in mot 2021 och 2022. Skulle dessutom optimismen generellt var positiv på börsen i samband med den förväntade toppformationen är en nedgång ännu mer trolig. En nedgång inleds oftast när merparten av aktörer på börsen är positiva. Omvänt vid en bottenformation.

Vi ser mycket stora embryon till oro runt om i världen. Detta ligger i en fas som ser ut att eskalera under kommande år. Vi ser redan många stora aktörer och kapitalförvaltare söka sig från allt osäkrare områden. Problemet är att det i nuläget inte finns så många alternativ att söka sig till. Dollarn och börserna i USA är ingen säker plats men då många sökt tryggheten där tidigare finns det en viss logik att flytta mot USD. Kommer vi in under första halvåret 2020 förväntar vi oss att detta kommer att synas allt tydligare, då vi följer kapitalströmmarna över globen.

Upptrappningen inför valet i USA i november 2020 är redan igång. Framförallt inom Demokraterna, som ska vaska fram sina kandidater till en presidentpost. Vi ser en viktig gruppering långt till vänster, som får de etablerade demokraterna att ta avstånd från den agendan.

Det finns anledning att följa denna utveckling och se om splittringen ökar inom partiet och gynnar sittande regering. Hur som helst förväntar man sig i USA att det kommer att bli den smutsigaste valrörelsen någonsin i landets historia och det har bara börjat.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan början av året. Nedgången som inleddes den 3 juli i år från indexvärdet 1 657 ska kunna fortsätta ytterligare. Under nedgången är det viktigt att bevaka denna indikator som sannolikt minskar de båda värdena och går mot samma värde. Om det sker, vilket är troligt, står index inför ett avgörande. Blir det första värdet lägre än det andra kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång för index. Lyckas det första värdet hålla sig över det andra värdet även under augusti månad ut kan vi inrikta os spå en ny fas uppåt. 

Lång sikt: Månadsstochastic 67,4 och 62,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men värdena är mycket nära varandra, vilket ger oss anledning att vara beredda på att indikatorn relativt snart kan övergå i fallande. Om så sker måste vi inrikta oss på en fortsatt nedgång en bra bit in i augusti månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 56,7 och 56,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna och har så varit sedan början av juli månad. Då i början av juli fick vi även en divergens mellan kursgrafen och indikatorn. Detta är alltid en varningssignal inför en förestående nedgång. Nu dröjde det till den 15 juli innan vi fick en lägre topp och en ny negativ signal föll på plats. Vi inriktar oss på en fortsatt dragning nedåt för indikatorn och vi får ta med i beräkning att det kan ta upp mot ytterligare två veckor innan vi kan få en motreaktion uppåt som är mer än någon dag.   

Kort sikt: Dagsstochastic 25,5 och 44,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tappade 41 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tappade 41 punkter

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 598,06 H 1 630,91 L 1 598,06)

OMXS30 föll med 2 procent under onsdagen efter att flera aktier reagerade starkt negativt på rapporterna som kom under dagen. Det handlade om Ericsson, Getinge, Sandvik, Swedbank, SHB bland andra som reagerar med nedgång på sina rapporter. Assa Abloy och SKF reagerade däremot positivt på sina starka rapporter.

Index har varit inne i en viktig fas sedan den 3 juli och toppen vid 1 657. Den toppen testade den så kallade ML-linjen som går från 29 mars i år via mitten av nedgången från 25 april till 3 juni (se graf). Detta är en teknik vi alltid tar upp på vår Kurs 1. Metoden är enkel att använda och den ger en indikation på var vi kan förvänta oss motstånd eller stöd om det handlar om en nedgång.

I detta fall fick linjen en positiv lutning och i början av juli låg värdet på linjen strax över 1 650. Det krävs en stängningskurs över linjen för att en fortsatt uppgång ska bli aktuell. Nu skedde inte detta och det innebär oftast att index tar en sväng nedåt. När index sedan fastnade på 1 639 under måndagen den 15 juli ökade spänningen och risken för fortsatt nedgång var på plats. Nu blev det de rapporterande bolagen under onsdagen som fick index att fortsätta ned till 1 598. Där har vi ett stöd i intervallet 1 594-1 600, vilket nu är testat. Fortsätter index ned under 1 594 använder vi oss av en ny ML-linje (se graf) för att söka ett stöd längre fram.

Denna linje har en fallande lutning och ger oss anledning att vara beredda på en rörelse ned mot 1 500-nivån, vilket innebär att index kan tappa ytterligare 5-6 procent i en rekyl innan linjen är testad. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och vi följer denna indikator nedåt för att se var den når låga värden framöver.

Tidsmässigt är index inne i en mycket viktig och intressant period, då vi har en spegling av utvecklingen under våren 2015. Då, 2015, började index och många aktier sina toppformationer den 3 mars och under tiden fram till den 27 april. För att få indikationer på var vi kan förvänta oss reaktioner i index i år lägger vi på 52 månader (4 år 4 månader) eller som vi väljer att skriva det 4Y4M, när vi använder oss av den engelska beteckningen.

Vi hamnar då på 3 juli 2019 om vi börjar med 3 mars 2015. Mitt i prick om vi ser till toppen 3 juli i år på 1 657. Nu är det inte så exakt alla gånger men det är alltid intressant att jobba med dessa rytmer. Nu närmast är det flera verkstadsaktier som vi bevakar för en reaktion då de hade sina toppar 17-19 mars 2015. Då fick vi anledning att bevaka respektive akties rapport för Q2 -19 och se vilken reaktion vi fick.

Tar vi sedan hela steget ut till den 27 april 2015 och lägger på 52 månader hamnar vi under senare delen av augusti månad i år. Sammantaget ger det oss anledning att räkna med en hel del svängningar under sommaren och under perioden 3 juli till 30 augusti i första hand.

Lägger vi sedan till den vanliga utvecklingen under ett årtionde är sannolikheten för en avgörande topp hög från hösten 2019 till våren 2020. Vi minns ju topparna 1990 och 2000 som båda grovt sett kom in på klockan. När index sedan avslutat det hela framöver med lägre toppar finns det anledning att räkna med en större sättning för index in mot 2021 och 2022. Skulle dessutom optimismen generellt var positiv på börsen i samband med den förväntade toppformationen är en nedgång ännu mer trolig. En nedgång inleds oftast när merparten av aktörer på börsen är positiva. Omvänt vid en bottenformation.

Vi ser mycket stora embryon till oro runt om i världen. Detta ligger i en fas som ser ut att eskalera under kommande år. Vi ser redan många stora aktörer och kapitalförvaltare söka sig från allt osäkrare områden. Problemet är att det i nuläget inte finns så många alternativ att söka sig till. Dollarn och börserna i USA är ingen säker plats men då många sökt tryggheten där tidigare finns det en viss logik att flytta mot USD. Kommer vi in under första halvåret 2020 förväntar vi oss att detta kommer att synas allt tydligare, då vi följer kapitalströmmarna över globen.

Upptrappningen inför valet i USA i november 2020 är redan igång. Framförallt inom Demokraterna, som ska vaska fram sina kandidater till en presidentpost. Vi ser en viktig gruppering långt till vänster, som får de etablerade demokraterna att ta avstånd från den agendan.

Det finns anledning att följa denna utveckling och se om splittringen ökar inom partiet och gynnar sittande regering. Hur som helst förväntar man sig i USA att det kommer att bli den smutsigaste valrörelsen någonsin i landets historia och det har bara börjat.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och har så varit sedan början av året. Nedgången som inleddes den 3 juli i år från indexvärdet 1 657 ska kunna fortsätta ytterligare. Under nedgången är det viktigt att bevaka denna indikator som sannolikt minskar de båda värdena och går mot samma värde. Om det sker, vilket är troligt, står index inför ett avgörande. Blir det första värdet lägre än det andra kan vi inrikta oss på en fortsatt nedgång för index. Lyckas det första värdet hålla sig över det andra värdet även under augusti månad ut kan vi inrikta os spå en ny fas uppåt. 

Lång sikt: Månadsstochastic 67,4 och 62,4 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande men värdena är mycket nära varandra, vilket ger oss anledning att vara beredda på att indikatorn relativt snart kan övergå i fallande. Om så sker måste vi inrikta oss på en fortsatt nedgång en bra bit in i augusti månad.

Medellång sikt: Veckostochastic 56,7 och 56,4 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna och har så varit sedan början av juli månad. Då i början av juli fick vi även en divergens mellan kursgrafen och indikatorn. Detta är alltid en varningssignal inför en förestående nedgång. Nu dröjde det till den 15 juli innan vi fick en lägre topp och en ny negativ signal föll på plats. Vi inriktar oss på en fortsatt dragning nedåt för indikatorn och vi får ta med i beräkning att det kan ta upp mot ytterligare två veckor innan vi kan få en motreaktion uppåt som är mer än någon dag.   

Kort sikt: Dagsstochastic 25,5 och 44,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tappade 41 punkter

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.