Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 söker sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 577,41 H 1 600,22 L 1 573,55)

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen i den fallande trend som etablerades när den lägre toppen vid 1 657 från den 3 juli bekräftades nyligen. I måndags (15 juli) var index upp till motståndet 1 639 och den nivån måste passeras för att trenden inte skulle bli fallande. Vi ser nu också att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan gått från stigande till fallande, vilket är en starkt negativ indikation. Nu kan denna indikator vända uppåt igen inom kort men då krävs att index lyfter snabbt den närmaste tiden, vilket inte kan ses som troligt.

Lägsta notering under torsdagen blev 1 574, vilket innebär att index tappat 83 punkter (-5,0%) sedan den 3 juli. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har en bit kvar till låga nivåer efter vändningen nedåt från höga värden i början av juli.

I mars i år steg index till 1 622 den 19:e. Det är i dag 4 månader sedan den toppen kom in. Anledning till en mindre reaktion i den fallande trenden. Toppen då i mars ska ses som en b-våg och därmed är den en mindre del av en större rörelse. Även om index ”hickar till” med en motreaktion uppåt inriktar vi oss på en fortsatt nedgång via stöden 1 537 och 1 494-1 500. Det var den 3 juni index vände upp från 1 494 och det leder oss att räkna med att nivån utgör ett stöd ännu en gång speciellt om det gått 2 månader också.  

Hela utvecklingen under sommaren är en effekt av den långa rytmen på 4Y4M eller 52 månader om vi så vill. Det handlar, som vi tidigare tagit upp flera gånger tidigare, om reaktioner på utvecklingen från den 3 mars till 27 april 2015. Egentligen vill jag även ha med tiden fram till 29 maj 2015, då det var först då säljsignalen kom in den gången. Men detta kan vi ta upp igen när vi kommer in mot hösten och höstdagjämningen. 3 mars 2015 levererade den lägre toppen i år 52 månader senare den 3 juli. Mitt i prick i sig men det är inte exaktheten vi söker utan reaktionsperioderna.

Extra viktigt är det i början av ett nytt kvartal eller som i detta fall ett halvårsskifte. Många omplaceringar i portföljerna sker då. Ibland passerar detta med endast mindre reaktioner i index men i år blev det tydligt på samma sätt som vi såg förra året. Då bottnade index på 1 512 den 6 juli 2018 och drog sedan uppåt under de följande 8 veckor. Vi har sett detta så många gånger under årens lopp att vi alltid har en beredskap.

19 mars 2015 var också en viktig reaktionspunkt, som gav 1 719 för index. Detta leder oss närmast att bevaka berörda enskilda aktier denna vecka, som slutar med fredagen den 19 juli. Indexrekordet 1 720 kom in den 27 april 2015 men innan dess hade vi en grupp viktiga aktier som reagerade med toppar den 14-15 april 2015. Jag minns speciellt Ericsson som lade sin topp på 120 kronor den 14 april 2015 för att sedan falla under drygt 2 år.  

Kortsiktigt jobbar vi oss in mot den 29 juli, som vi relaterar till botten 1 545 den 29 mars i år för att se vilka aktier som vill hänga på i en reaktion då.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 64,2 och 61,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 51,7 och 54,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 15,0 och 34,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 söker sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 söker sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 577,41 H 1 600,22 L 1 573,55)

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen i den fallande trend som etablerades när den lägre toppen vid 1 657 från den 3 juli bekräftades nyligen. I måndags (15 juli) var index upp till motståndet 1 639 och den nivån måste passeras för att trenden inte skulle bli fallande. Vi ser nu också att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan gått från stigande till fallande, vilket är en starkt negativ indikation. Nu kan denna indikator vända uppåt igen inom kort men då krävs att index lyfter snabbt den närmaste tiden, vilket inte kan ses som troligt.

Lägsta notering under torsdagen blev 1 574, vilket innebär att index tappat 83 punkter (-5,0%) sedan den 3 juli. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har en bit kvar till låga nivåer efter vändningen nedåt från höga värden i början av juli.

I mars i år steg index till 1 622 den 19:e. Det är i dag 4 månader sedan den toppen kom in. Anledning till en mindre reaktion i den fallande trenden. Toppen då i mars ska ses som en b-våg och därmed är den en mindre del av en större rörelse. Även om index ”hickar till” med en motreaktion uppåt inriktar vi oss på en fortsatt nedgång via stöden 1 537 och 1 494-1 500. Det var den 3 juni index vände upp från 1 494 och det leder oss att räkna med att nivån utgör ett stöd ännu en gång speciellt om det gått 2 månader också.  

Hela utvecklingen under sommaren är en effekt av den långa rytmen på 4Y4M eller 52 månader om vi så vill. Det handlar, som vi tidigare tagit upp flera gånger tidigare, om reaktioner på utvecklingen från den 3 mars till 27 april 2015. Egentligen vill jag även ha med tiden fram till 29 maj 2015, då det var först då säljsignalen kom in den gången. Men detta kan vi ta upp igen när vi kommer in mot hösten och höstdagjämningen. 3 mars 2015 levererade den lägre toppen i år 52 månader senare den 3 juli. Mitt i prick i sig men det är inte exaktheten vi söker utan reaktionsperioderna.

Extra viktigt är det i början av ett nytt kvartal eller som i detta fall ett halvårsskifte. Många omplaceringar i portföljerna sker då. Ibland passerar detta med endast mindre reaktioner i index men i år blev det tydligt på samma sätt som vi såg förra året. Då bottnade index på 1 512 den 6 juli 2018 och drog sedan uppåt under de följande 8 veckor. Vi har sett detta så många gånger under årens lopp att vi alltid har en beredskap.

19 mars 2015 var också en viktig reaktionspunkt, som gav 1 719 för index. Detta leder oss närmast att bevaka berörda enskilda aktier denna vecka, som slutar med fredagen den 19 juli. Indexrekordet 1 720 kom in den 27 april 2015 men innan dess hade vi en grupp viktiga aktier som reagerade med toppar den 14-15 april 2015. Jag minns speciellt Ericsson som lade sin topp på 120 kronor den 14 april 2015 för att sedan falla under drygt 2 år.  

Kortsiktigt jobbar vi oss in mot den 29 juli, som vi relaterar till botten 1 545 den 29 mars i år för att se vilka aktier som vill hänga på i en reaktion då.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 64,2 och 61,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 51,7 och 54,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 15,0 och 34,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 söker sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 söker sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 577,41 H 1 600,22 L 1 573,55)

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen i den fallande trend som etablerades när den lägre toppen vid 1 657 från den 3 juli bekräftades nyligen. I måndags (15 juli) var index upp till motståndet 1 639 och den nivån måste passeras för att trenden inte skulle bli fallande. Vi ser nu också att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan gått från stigande till fallande, vilket är en starkt negativ indikation. Nu kan denna indikator vända uppåt igen inom kort men då krävs att index lyfter snabbt den närmaste tiden, vilket inte kan ses som troligt.

Lägsta notering under torsdagen blev 1 574, vilket innebär att index tappat 83 punkter (-5,0%) sedan den 3 juli. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har en bit kvar till låga nivåer efter vändningen nedåt från höga värden i början av juli.

I mars i år steg index till 1 622 den 19:e. Det är i dag 4 månader sedan den toppen kom in. Anledning till en mindre reaktion i den fallande trenden. Toppen då i mars ska ses som en b-våg och därmed är den en mindre del av en större rörelse. Även om index ”hickar till” med en motreaktion uppåt inriktar vi oss på en fortsatt nedgång via stöden 1 537 och 1 494-1 500. Det var den 3 juni index vände upp från 1 494 och det leder oss att räkna med att nivån utgör ett stöd ännu en gång speciellt om det gått 2 månader också.  

Hela utvecklingen under sommaren är en effekt av den långa rytmen på 4Y4M eller 52 månader om vi så vill. Det handlar, som vi tidigare tagit upp flera gånger tidigare, om reaktioner på utvecklingen från den 3 mars till 27 april 2015. Egentligen vill jag även ha med tiden fram till 29 maj 2015, då det var först då säljsignalen kom in den gången. Men detta kan vi ta upp igen när vi kommer in mot hösten och höstdagjämningen. 3 mars 2015 levererade den lägre toppen i år 52 månader senare den 3 juli. Mitt i prick i sig men det är inte exaktheten vi söker utan reaktionsperioderna.

Extra viktigt är det i början av ett nytt kvartal eller som i detta fall ett halvårsskifte. Många omplaceringar i portföljerna sker då. Ibland passerar detta med endast mindre reaktioner i index men i år blev det tydligt på samma sätt som vi såg förra året. Då bottnade index på 1 512 den 6 juli 2018 och drog sedan uppåt under de följande 8 veckor. Vi har sett detta så många gånger under årens lopp att vi alltid har en beredskap.

19 mars 2015 var också en viktig reaktionspunkt, som gav 1 719 för index. Detta leder oss närmast att bevaka berörda enskilda aktier denna vecka, som slutar med fredagen den 19 juli. Indexrekordet 1 720 kom in den 27 april 2015 men innan dess hade vi en grupp viktiga aktier som reagerade med toppar den 14-15 april 2015. Jag minns speciellt Ericsson som lade sin topp på 120 kronor den 14 april 2015 för att sedan falla under drygt 2 år.  

Kortsiktigt jobbar vi oss in mot den 29 juli, som vi relaterar till botten 1 545 den 29 mars i år för att se vilka aktier som vill hänga på i en reaktion då.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 64,2 och 61,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 51,7 och 54,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 15,0 och 34,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 söker sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 söker sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 577,41 H 1 600,22 L 1 573,55)

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen i den fallande trend som etablerades när den lägre toppen vid 1 657 från den 3 juli bekräftades nyligen. I måndags (15 juli) var index upp till motståndet 1 639 och den nivån måste passeras för att trenden inte skulle bli fallande. Vi ser nu också att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan gått från stigande till fallande, vilket är en starkt negativ indikation. Nu kan denna indikator vända uppåt igen inom kort men då krävs att index lyfter snabbt den närmaste tiden, vilket inte kan ses som troligt.

Lägsta notering under torsdagen blev 1 574, vilket innebär att index tappat 83 punkter (-5,0%) sedan den 3 juli. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har en bit kvar till låga nivåer efter vändningen nedåt från höga värden i början av juli.

I mars i år steg index till 1 622 den 19:e. Det är i dag 4 månader sedan den toppen kom in. Anledning till en mindre reaktion i den fallande trenden. Toppen då i mars ska ses som en b-våg och därmed är den en mindre del av en större rörelse. Även om index ”hickar till” med en motreaktion uppåt inriktar vi oss på en fortsatt nedgång via stöden 1 537 och 1 494-1 500. Det var den 3 juni index vände upp från 1 494 och det leder oss att räkna med att nivån utgör ett stöd ännu en gång speciellt om det gått 2 månader också.  

Hela utvecklingen under sommaren är en effekt av den långa rytmen på 4Y4M eller 52 månader om vi så vill. Det handlar, som vi tidigare tagit upp flera gånger tidigare, om reaktioner på utvecklingen från den 3 mars till 27 april 2015. Egentligen vill jag även ha med tiden fram till 29 maj 2015, då det var först då säljsignalen kom in den gången. Men detta kan vi ta upp igen när vi kommer in mot hösten och höstdagjämningen. 3 mars 2015 levererade den lägre toppen i år 52 månader senare den 3 juli. Mitt i prick i sig men det är inte exaktheten vi söker utan reaktionsperioderna.

Extra viktigt är det i början av ett nytt kvartal eller som i detta fall ett halvårsskifte. Många omplaceringar i portföljerna sker då. Ibland passerar detta med endast mindre reaktioner i index men i år blev det tydligt på samma sätt som vi såg förra året. Då bottnade index på 1 512 den 6 juli 2018 och drog sedan uppåt under de följande 8 veckor. Vi har sett detta så många gånger under årens lopp att vi alltid har en beredskap.

19 mars 2015 var också en viktig reaktionspunkt, som gav 1 719 för index. Detta leder oss närmast att bevaka berörda enskilda aktier denna vecka, som slutar med fredagen den 19 juli. Indexrekordet 1 720 kom in den 27 april 2015 men innan dess hade vi en grupp viktiga aktier som reagerade med toppar den 14-15 april 2015. Jag minns speciellt Ericsson som lade sin topp på 120 kronor den 14 april 2015 för att sedan falla under drygt 2 år.  

Kortsiktigt jobbar vi oss in mot den 29 juli, som vi relaterar till botten 1 545 den 29 mars i år för att se vilka aktier som vill hänga på i en reaktion då.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 64,2 och 61,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 51,7 och 54,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 15,0 och 34,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 söker sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 söker sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 577,41 H 1 600,22 L 1 573,55)

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen i den fallande trend som etablerades när den lägre toppen vid 1 657 från den 3 juli bekräftades nyligen. I måndags (15 juli) var index upp till motståndet 1 639 och den nivån måste passeras för att trenden inte skulle bli fallande. Vi ser nu också att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan gått från stigande till fallande, vilket är en starkt negativ indikation. Nu kan denna indikator vända uppåt igen inom kort men då krävs att index lyfter snabbt den närmaste tiden, vilket inte kan ses som troligt.

Lägsta notering under torsdagen blev 1 574, vilket innebär att index tappat 83 punkter (-5,0%) sedan den 3 juli. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har en bit kvar till låga nivåer efter vändningen nedåt från höga värden i början av juli.

I mars i år steg index till 1 622 den 19:e. Det är i dag 4 månader sedan den toppen kom in. Anledning till en mindre reaktion i den fallande trenden. Toppen då i mars ska ses som en b-våg och därmed är den en mindre del av en större rörelse. Även om index ”hickar till” med en motreaktion uppåt inriktar vi oss på en fortsatt nedgång via stöden 1 537 och 1 494-1 500. Det var den 3 juni index vände upp från 1 494 och det leder oss att räkna med att nivån utgör ett stöd ännu en gång speciellt om det gått 2 månader också.  

Hela utvecklingen under sommaren är en effekt av den långa rytmen på 4Y4M eller 52 månader om vi så vill. Det handlar, som vi tidigare tagit upp flera gånger tidigare, om reaktioner på utvecklingen från den 3 mars till 27 april 2015. Egentligen vill jag även ha med tiden fram till 29 maj 2015, då det var först då säljsignalen kom in den gången. Men detta kan vi ta upp igen när vi kommer in mot hösten och höstdagjämningen. 3 mars 2015 levererade den lägre toppen i år 52 månader senare den 3 juli. Mitt i prick i sig men det är inte exaktheten vi söker utan reaktionsperioderna.

Extra viktigt är det i början av ett nytt kvartal eller som i detta fall ett halvårsskifte. Många omplaceringar i portföljerna sker då. Ibland passerar detta med endast mindre reaktioner i index men i år blev det tydligt på samma sätt som vi såg förra året. Då bottnade index på 1 512 den 6 juli 2018 och drog sedan uppåt under de följande 8 veckor. Vi har sett detta så många gånger under årens lopp att vi alltid har en beredskap.

19 mars 2015 var också en viktig reaktionspunkt, som gav 1 719 för index. Detta leder oss närmast att bevaka berörda enskilda aktier denna vecka, som slutar med fredagen den 19 juli. Indexrekordet 1 720 kom in den 27 april 2015 men innan dess hade vi en grupp viktiga aktier som reagerade med toppar den 14-15 april 2015. Jag minns speciellt Ericsson som lade sin topp på 120 kronor den 14 april 2015 för att sedan falla under drygt 2 år.  

Kortsiktigt jobbar vi oss in mot den 29 juli, som vi relaterar till botten 1 545 den 29 mars i år för att se vilka aktier som vill hänga på i en reaktion då.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 64,2 och 61,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 51,7 och 54,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 15,0 och 34,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 söker sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 söker sig nedåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 577,41 H 1 600,22 L 1 573,55)

OMXS30 fortsatte nedåt under torsdagen i den fallande trend som etablerades när den lägre toppen vid 1 657 från den 3 juli bekräftades nyligen. I måndags (15 juli) var index upp till motståndet 1 639 och den nivån måste passeras för att trenden inte skulle bli fallande. Vi ser nu också att de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan gått från stigande till fallande, vilket är en starkt negativ indikation. Nu kan denna indikator vända uppåt igen inom kort men då krävs att index lyfter snabbt den närmaste tiden, vilket inte kan ses som troligt.

Lägsta notering under torsdagen blev 1 574, vilket innebär att index tappat 83 punkter (-5,0%) sedan den 3 juli. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har en bit kvar till låga nivåer efter vändningen nedåt från höga värden i början av juli.

I mars i år steg index till 1 622 den 19:e. Det är i dag 4 månader sedan den toppen kom in. Anledning till en mindre reaktion i den fallande trenden. Toppen då i mars ska ses som en b-våg och därmed är den en mindre del av en större rörelse. Även om index ”hickar till” med en motreaktion uppåt inriktar vi oss på en fortsatt nedgång via stöden 1 537 och 1 494-1 500. Det var den 3 juni index vände upp från 1 494 och det leder oss att räkna med att nivån utgör ett stöd ännu en gång speciellt om det gått 2 månader också.  

Hela utvecklingen under sommaren är en effekt av den långa rytmen på 4Y4M eller 52 månader om vi så vill. Det handlar, som vi tidigare tagit upp flera gånger tidigare, om reaktioner på utvecklingen från den 3 mars till 27 april 2015. Egentligen vill jag även ha med tiden fram till 29 maj 2015, då det var först då säljsignalen kom in den gången. Men detta kan vi ta upp igen när vi kommer in mot hösten och höstdagjämningen. 3 mars 2015 levererade den lägre toppen i år 52 månader senare den 3 juli. Mitt i prick i sig men det är inte exaktheten vi söker utan reaktionsperioderna.

Extra viktigt är det i början av ett nytt kvartal eller som i detta fall ett halvårsskifte. Många omplaceringar i portföljerna sker då. Ibland passerar detta med endast mindre reaktioner i index men i år blev det tydligt på samma sätt som vi såg förra året. Då bottnade index på 1 512 den 6 juli 2018 och drog sedan uppåt under de följande 8 veckor. Vi har sett detta så många gånger under årens lopp att vi alltid har en beredskap.

19 mars 2015 var också en viktig reaktionspunkt, som gav 1 719 för index. Detta leder oss närmast att bevaka berörda enskilda aktier denna vecka, som slutar med fredagen den 19 juli. Indexrekordet 1 720 kom in den 27 april 2015 men innan dess hade vi en grupp viktiga aktier som reagerade med toppar den 14-15 april 2015. Jag minns speciellt Ericsson som lade sin topp på 120 kronor den 14 april 2015 för att sedan falla under drygt 2 år.  

Kortsiktigt jobbar vi oss in mot den 29 juli, som vi relaterar till botten 1 545 den 29 mars i år för att se vilka aktier som vill hänga på i en reaktion då.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 64,2 och 61,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 51,7 och 54,7 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 15,0 och 34,5 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 söker sig nedåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.