Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tillfällig uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 528,19 H 1 540,38 L 1 516,56)

OMXS30 var ned till 1 520, som lägst under tisdagen den 6 augusti för att sedan lyfta till 1 540 under onsdagen. En fin uppgång på 1,3 procent kortsiktigt. Efter den toppen föll index hela vägen ned till 1 516,6 i spåren av att New Yorkbörsen föll initialt. Detta efter att bland andra Disney kommit med en svag rapport som fick aktien att falla kraftigt. Genomslaget i Stockholm blev stort, kortsiktigt.

Vårt index är fortfarande kvar inom stödintervallet 1 510-1 530 och därmed finns det utrymme för ännu ett tillfälligt ryck uppåt. Det ger oss 1 541, som första motstånd och 1 552- 1553, som alternativ om 1 541-nivån bryts.

När index sedan bryter ned under 1 510 får vi inrikta oss på 1 494, som stöd, vilket är lägsta noteringen från den 3 juni i år. Den 3 juni gav lågpunkten innan index lyfte under de följande 30 dagar och levererade toppen 1 657 den 3 juli.

Det var denna topp, 1 657, som gav den lägre topp, vilken i sin tur gav det trendbrott vi sedan sett. 1 657 ställs då i relation till 1 700 från den 25 april i år. När denna lägre topp bekräftades en tid efter den 3 juli fylldes de negativa signalerna på via de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. För någon dag sedan kom sedan även de månadsbaserad tekniska indikatorerna med på det negativa tåget genom att vända från stigande till fallande.

Det är med alla dessa signaler vi nu står och förväntar oss en fortsatt nedgång en tid och då naturligtvis för index, då det är dess signaler vi talar om. En del enskilda aktier ger andra budskap och de är mycket intressanta, så länge de har kvar sina positiva signaler.

Det är dessa aktier som oftast stiger mest när index får positiva dagar och faller relativt mindre vid negativa indexdagar. Vi kan även se att de aktier som under lång tid fallit kraftigt när index fortfarande hade positiva signaler nu börjar tappa mindre än index under negativa indexdagar. En enskild dag betyder inget i detta sammanhang för denna grupp av aktier. Men sett över flera börsdagar med mindre nedgång än index gör det hela extra intressant att följa dem. Då in till dess de når viktiga stöd i pris och gärna också viktiga tidszoner som de kan förväntas reagera i. Idealet är naturligtvis när tid och pris är i harmoni. Men inte sällan får vi den ena faktorn på plats och det ger oftast en reaktion mot den gällande trenden.  

Vi hade tidigare tiden kring den 2 augusti, som viktig reaktionsperiod. Nu blev reaktionen ovanligt kraftig vid denna tidszon. Mycket beroende på att många aktier gick in i sina 3:e vågor nedåt om vi relaterar till vågteorin. Det är den 3:e vågen i en större rörelse som oftast är den kraftigaste.

Det leder oss till att se en nedgång från den 3 juli som är minst lika stor som den första nedgången från 25 april (1 700) till 3 juni (1 494), vilken blev 206 punkter. Drar vi av 206 punkter från 1 657 (3 juli) får vi 1 451, som är ett bra riktvärde att ha med under nedgången. Troligen får vi se en ännu större nedgång men då trenden är fallande och vi positionerat oss för nedgång spelar det ju inte så stor roll var index kommer att landa. Det viktiga är ju att bevaka signalerna som föregår en stabilisering och en kommande vändning uppåt.

Den fallande ML-linje vi haft med i grafen över index en längre tid har en brant lutning och det som från början verkade orimligt att jaga fatt ser inte lika omöjligt ut i dagsläget.

Det finns möjlighet att extrapolera denna linje och samtidigt ta fram ett index stöd som ser troligt ut framöver och därigenom få fram en aktuell tidpunkt. Detta är läge att göra i ett senare skede om index börjar söka upp ML-linjen.

Nu kan vi orientera oss med de cykliska datum vi har i bagaget. Ett sådant är fredagen den 16 augusti, som är ett av flera under augusti månad. Relaterar vi utvecklingen till april 2015 ger den 14-15 augusti som reaktionspunkt. Vi använder detta just nu och gör det till en intressant tidpunkt under senare delen av nästa vecka.

Det viktiga är också att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess styrning ned mot låga värden på eller under värdena 20.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,1 och 60,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,6 och 47,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 20,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tillfällig uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tillfällig uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 528,19 H 1 540,38 L 1 516,56)

OMXS30 var ned till 1 520, som lägst under tisdagen den 6 augusti för att sedan lyfta till 1 540 under onsdagen. En fin uppgång på 1,3 procent kortsiktigt. Efter den toppen föll index hela vägen ned till 1 516,6 i spåren av att New Yorkbörsen föll initialt. Detta efter att bland andra Disney kommit med en svag rapport som fick aktien att falla kraftigt. Genomslaget i Stockholm blev stort, kortsiktigt.

Vårt index är fortfarande kvar inom stödintervallet 1 510-1 530 och därmed finns det utrymme för ännu ett tillfälligt ryck uppåt. Det ger oss 1 541, som första motstånd och 1 552- 1553, som alternativ om 1 541-nivån bryts.

När index sedan bryter ned under 1 510 får vi inrikta oss på 1 494, som stöd, vilket är lägsta noteringen från den 3 juni i år. Den 3 juni gav lågpunkten innan index lyfte under de följande 30 dagar och levererade toppen 1 657 den 3 juli.

Det var denna topp, 1 657, som gav den lägre topp, vilken i sin tur gav det trendbrott vi sedan sett. 1 657 ställs då i relation till 1 700 från den 25 april i år. När denna lägre topp bekräftades en tid efter den 3 juli fylldes de negativa signalerna på via de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. För någon dag sedan kom sedan även de månadsbaserad tekniska indikatorerna med på det negativa tåget genom att vända från stigande till fallande.

Det är med alla dessa signaler vi nu står och förväntar oss en fortsatt nedgång en tid och då naturligtvis för index, då det är dess signaler vi talar om. En del enskilda aktier ger andra budskap och de är mycket intressanta, så länge de har kvar sina positiva signaler.

Det är dessa aktier som oftast stiger mest när index får positiva dagar och faller relativt mindre vid negativa indexdagar. Vi kan även se att de aktier som under lång tid fallit kraftigt när index fortfarande hade positiva signaler nu börjar tappa mindre än index under negativa indexdagar. En enskild dag betyder inget i detta sammanhang för denna grupp av aktier. Men sett över flera börsdagar med mindre nedgång än index gör det hela extra intressant att följa dem. Då in till dess de når viktiga stöd i pris och gärna också viktiga tidszoner som de kan förväntas reagera i. Idealet är naturligtvis när tid och pris är i harmoni. Men inte sällan får vi den ena faktorn på plats och det ger oftast en reaktion mot den gällande trenden.  

Vi hade tidigare tiden kring den 2 augusti, som viktig reaktionsperiod. Nu blev reaktionen ovanligt kraftig vid denna tidszon. Mycket beroende på att många aktier gick in i sina 3:e vågor nedåt om vi relaterar till vågteorin. Det är den 3:e vågen i en större rörelse som oftast är den kraftigaste.

Det leder oss till att se en nedgång från den 3 juli som är minst lika stor som den första nedgången från 25 april (1 700) till 3 juni (1 494), vilken blev 206 punkter. Drar vi av 206 punkter från 1 657 (3 juli) får vi 1 451, som är ett bra riktvärde att ha med under nedgången. Troligen får vi se en ännu större nedgång men då trenden är fallande och vi positionerat oss för nedgång spelar det ju inte så stor roll var index kommer att landa. Det viktiga är ju att bevaka signalerna som föregår en stabilisering och en kommande vändning uppåt.

Den fallande ML-linje vi haft med i grafen över index en längre tid har en brant lutning och det som från början verkade orimligt att jaga fatt ser inte lika omöjligt ut i dagsläget.

Det finns möjlighet att extrapolera denna linje och samtidigt ta fram ett index stöd som ser troligt ut framöver och därigenom få fram en aktuell tidpunkt. Detta är läge att göra i ett senare skede om index börjar söka upp ML-linjen.

Nu kan vi orientera oss med de cykliska datum vi har i bagaget. Ett sådant är fredagen den 16 augusti, som är ett av flera under augusti månad. Relaterar vi utvecklingen till april 2015 ger den 14-15 augusti som reaktionspunkt. Vi använder detta just nu och gör det till en intressant tidpunkt under senare delen av nästa vecka.

Det viktiga är också att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess styrning ned mot låga värden på eller under värdena 20.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,1 och 60,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,6 och 47,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 20,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tillfällig uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tillfällig uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 528,19 H 1 540,38 L 1 516,56)

OMXS30 var ned till 1 520, som lägst under tisdagen den 6 augusti för att sedan lyfta till 1 540 under onsdagen. En fin uppgång på 1,3 procent kortsiktigt. Efter den toppen föll index hela vägen ned till 1 516,6 i spåren av att New Yorkbörsen föll initialt. Detta efter att bland andra Disney kommit med en svag rapport som fick aktien att falla kraftigt. Genomslaget i Stockholm blev stort, kortsiktigt.

Vårt index är fortfarande kvar inom stödintervallet 1 510-1 530 och därmed finns det utrymme för ännu ett tillfälligt ryck uppåt. Det ger oss 1 541, som första motstånd och 1 552- 1553, som alternativ om 1 541-nivån bryts.

När index sedan bryter ned under 1 510 får vi inrikta oss på 1 494, som stöd, vilket är lägsta noteringen från den 3 juni i år. Den 3 juni gav lågpunkten innan index lyfte under de följande 30 dagar och levererade toppen 1 657 den 3 juli.

Det var denna topp, 1 657, som gav den lägre topp, vilken i sin tur gav det trendbrott vi sedan sett. 1 657 ställs då i relation till 1 700 från den 25 april i år. När denna lägre topp bekräftades en tid efter den 3 juli fylldes de negativa signalerna på via de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. För någon dag sedan kom sedan även de månadsbaserad tekniska indikatorerna med på det negativa tåget genom att vända från stigande till fallande.

Det är med alla dessa signaler vi nu står och förväntar oss en fortsatt nedgång en tid och då naturligtvis för index, då det är dess signaler vi talar om. En del enskilda aktier ger andra budskap och de är mycket intressanta, så länge de har kvar sina positiva signaler.

Det är dessa aktier som oftast stiger mest när index får positiva dagar och faller relativt mindre vid negativa indexdagar. Vi kan även se att de aktier som under lång tid fallit kraftigt när index fortfarande hade positiva signaler nu börjar tappa mindre än index under negativa indexdagar. En enskild dag betyder inget i detta sammanhang för denna grupp av aktier. Men sett över flera börsdagar med mindre nedgång än index gör det hela extra intressant att följa dem. Då in till dess de når viktiga stöd i pris och gärna också viktiga tidszoner som de kan förväntas reagera i. Idealet är naturligtvis när tid och pris är i harmoni. Men inte sällan får vi den ena faktorn på plats och det ger oftast en reaktion mot den gällande trenden.  

Vi hade tidigare tiden kring den 2 augusti, som viktig reaktionsperiod. Nu blev reaktionen ovanligt kraftig vid denna tidszon. Mycket beroende på att många aktier gick in i sina 3:e vågor nedåt om vi relaterar till vågteorin. Det är den 3:e vågen i en större rörelse som oftast är den kraftigaste.

Det leder oss till att se en nedgång från den 3 juli som är minst lika stor som den första nedgången från 25 april (1 700) till 3 juni (1 494), vilken blev 206 punkter. Drar vi av 206 punkter från 1 657 (3 juli) får vi 1 451, som är ett bra riktvärde att ha med under nedgången. Troligen får vi se en ännu större nedgång men då trenden är fallande och vi positionerat oss för nedgång spelar det ju inte så stor roll var index kommer att landa. Det viktiga är ju att bevaka signalerna som föregår en stabilisering och en kommande vändning uppåt.

Den fallande ML-linje vi haft med i grafen över index en längre tid har en brant lutning och det som från början verkade orimligt att jaga fatt ser inte lika omöjligt ut i dagsläget.

Det finns möjlighet att extrapolera denna linje och samtidigt ta fram ett index stöd som ser troligt ut framöver och därigenom få fram en aktuell tidpunkt. Detta är läge att göra i ett senare skede om index börjar söka upp ML-linjen.

Nu kan vi orientera oss med de cykliska datum vi har i bagaget. Ett sådant är fredagen den 16 augusti, som är ett av flera under augusti månad. Relaterar vi utvecklingen till april 2015 ger den 14-15 augusti som reaktionspunkt. Vi använder detta just nu och gör det till en intressant tidpunkt under senare delen av nästa vecka.

Det viktiga är också att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess styrning ned mot låga värden på eller under värdena 20.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,1 och 60,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,6 och 47,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 20,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tillfällig uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tillfällig uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 528,19 H 1 540,38 L 1 516,56)

OMXS30 var ned till 1 520, som lägst under tisdagen den 6 augusti för att sedan lyfta till 1 540 under onsdagen. En fin uppgång på 1,3 procent kortsiktigt. Efter den toppen föll index hela vägen ned till 1 516,6 i spåren av att New Yorkbörsen föll initialt. Detta efter att bland andra Disney kommit med en svag rapport som fick aktien att falla kraftigt. Genomslaget i Stockholm blev stort, kortsiktigt.

Vårt index är fortfarande kvar inom stödintervallet 1 510-1 530 och därmed finns det utrymme för ännu ett tillfälligt ryck uppåt. Det ger oss 1 541, som första motstånd och 1 552- 1553, som alternativ om 1 541-nivån bryts.

När index sedan bryter ned under 1 510 får vi inrikta oss på 1 494, som stöd, vilket är lägsta noteringen från den 3 juni i år. Den 3 juni gav lågpunkten innan index lyfte under de följande 30 dagar och levererade toppen 1 657 den 3 juli.

Det var denna topp, 1 657, som gav den lägre topp, vilken i sin tur gav det trendbrott vi sedan sett. 1 657 ställs då i relation till 1 700 från den 25 april i år. När denna lägre topp bekräftades en tid efter den 3 juli fylldes de negativa signalerna på via de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. För någon dag sedan kom sedan även de månadsbaserad tekniska indikatorerna med på det negativa tåget genom att vända från stigande till fallande.

Det är med alla dessa signaler vi nu står och förväntar oss en fortsatt nedgång en tid och då naturligtvis för index, då det är dess signaler vi talar om. En del enskilda aktier ger andra budskap och de är mycket intressanta, så länge de har kvar sina positiva signaler.

Det är dessa aktier som oftast stiger mest när index får positiva dagar och faller relativt mindre vid negativa indexdagar. Vi kan även se att de aktier som under lång tid fallit kraftigt när index fortfarande hade positiva signaler nu börjar tappa mindre än index under negativa indexdagar. En enskild dag betyder inget i detta sammanhang för denna grupp av aktier. Men sett över flera börsdagar med mindre nedgång än index gör det hela extra intressant att följa dem. Då in till dess de når viktiga stöd i pris och gärna också viktiga tidszoner som de kan förväntas reagera i. Idealet är naturligtvis när tid och pris är i harmoni. Men inte sällan får vi den ena faktorn på plats och det ger oftast en reaktion mot den gällande trenden.  

Vi hade tidigare tiden kring den 2 augusti, som viktig reaktionsperiod. Nu blev reaktionen ovanligt kraftig vid denna tidszon. Mycket beroende på att många aktier gick in i sina 3:e vågor nedåt om vi relaterar till vågteorin. Det är den 3:e vågen i en större rörelse som oftast är den kraftigaste.

Det leder oss till att se en nedgång från den 3 juli som är minst lika stor som den första nedgången från 25 april (1 700) till 3 juni (1 494), vilken blev 206 punkter. Drar vi av 206 punkter från 1 657 (3 juli) får vi 1 451, som är ett bra riktvärde att ha med under nedgången. Troligen får vi se en ännu större nedgång men då trenden är fallande och vi positionerat oss för nedgång spelar det ju inte så stor roll var index kommer att landa. Det viktiga är ju att bevaka signalerna som föregår en stabilisering och en kommande vändning uppåt.

Den fallande ML-linje vi haft med i grafen över index en längre tid har en brant lutning och det som från början verkade orimligt att jaga fatt ser inte lika omöjligt ut i dagsläget.

Det finns möjlighet att extrapolera denna linje och samtidigt ta fram ett index stöd som ser troligt ut framöver och därigenom få fram en aktuell tidpunkt. Detta är läge att göra i ett senare skede om index börjar söka upp ML-linjen.

Nu kan vi orientera oss med de cykliska datum vi har i bagaget. Ett sådant är fredagen den 16 augusti, som är ett av flera under augusti månad. Relaterar vi utvecklingen till april 2015 ger den 14-15 augusti som reaktionspunkt. Vi använder detta just nu och gör det till en intressant tidpunkt under senare delen av nästa vecka.

Det viktiga är också att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess styrning ned mot låga värden på eller under värdena 20.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,1 och 60,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,6 och 47,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 20,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tillfällig uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tillfällig uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 528,19 H 1 540,38 L 1 516,56)

OMXS30 var ned till 1 520, som lägst under tisdagen den 6 augusti för att sedan lyfta till 1 540 under onsdagen. En fin uppgång på 1,3 procent kortsiktigt. Efter den toppen föll index hela vägen ned till 1 516,6 i spåren av att New Yorkbörsen föll initialt. Detta efter att bland andra Disney kommit med en svag rapport som fick aktien att falla kraftigt. Genomslaget i Stockholm blev stort, kortsiktigt.

Vårt index är fortfarande kvar inom stödintervallet 1 510-1 530 och därmed finns det utrymme för ännu ett tillfälligt ryck uppåt. Det ger oss 1 541, som första motstånd och 1 552- 1553, som alternativ om 1 541-nivån bryts.

När index sedan bryter ned under 1 510 får vi inrikta oss på 1 494, som stöd, vilket är lägsta noteringen från den 3 juni i år. Den 3 juni gav lågpunkten innan index lyfte under de följande 30 dagar och levererade toppen 1 657 den 3 juli.

Det var denna topp, 1 657, som gav den lägre topp, vilken i sin tur gav det trendbrott vi sedan sett. 1 657 ställs då i relation till 1 700 från den 25 april i år. När denna lägre topp bekräftades en tid efter den 3 juli fylldes de negativa signalerna på via de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. För någon dag sedan kom sedan även de månadsbaserad tekniska indikatorerna med på det negativa tåget genom att vända från stigande till fallande.

Det är med alla dessa signaler vi nu står och förväntar oss en fortsatt nedgång en tid och då naturligtvis för index, då det är dess signaler vi talar om. En del enskilda aktier ger andra budskap och de är mycket intressanta, så länge de har kvar sina positiva signaler.

Det är dessa aktier som oftast stiger mest när index får positiva dagar och faller relativt mindre vid negativa indexdagar. Vi kan även se att de aktier som under lång tid fallit kraftigt när index fortfarande hade positiva signaler nu börjar tappa mindre än index under negativa indexdagar. En enskild dag betyder inget i detta sammanhang för denna grupp av aktier. Men sett över flera börsdagar med mindre nedgång än index gör det hela extra intressant att följa dem. Då in till dess de når viktiga stöd i pris och gärna också viktiga tidszoner som de kan förväntas reagera i. Idealet är naturligtvis när tid och pris är i harmoni. Men inte sällan får vi den ena faktorn på plats och det ger oftast en reaktion mot den gällande trenden.  

Vi hade tidigare tiden kring den 2 augusti, som viktig reaktionsperiod. Nu blev reaktionen ovanligt kraftig vid denna tidszon. Mycket beroende på att många aktier gick in i sina 3:e vågor nedåt om vi relaterar till vågteorin. Det är den 3:e vågen i en större rörelse som oftast är den kraftigaste.

Det leder oss till att se en nedgång från den 3 juli som är minst lika stor som den första nedgången från 25 april (1 700) till 3 juni (1 494), vilken blev 206 punkter. Drar vi av 206 punkter från 1 657 (3 juli) får vi 1 451, som är ett bra riktvärde att ha med under nedgången. Troligen får vi se en ännu större nedgång men då trenden är fallande och vi positionerat oss för nedgång spelar det ju inte så stor roll var index kommer att landa. Det viktiga är ju att bevaka signalerna som föregår en stabilisering och en kommande vändning uppåt.

Den fallande ML-linje vi haft med i grafen över index en längre tid har en brant lutning och det som från början verkade orimligt att jaga fatt ser inte lika omöjligt ut i dagsläget.

Det finns möjlighet att extrapolera denna linje och samtidigt ta fram ett index stöd som ser troligt ut framöver och därigenom få fram en aktuell tidpunkt. Detta är läge att göra i ett senare skede om index börjar söka upp ML-linjen.

Nu kan vi orientera oss med de cykliska datum vi har i bagaget. Ett sådant är fredagen den 16 augusti, som är ett av flera under augusti månad. Relaterar vi utvecklingen till april 2015 ger den 14-15 augusti som reaktionspunkt. Vi använder detta just nu och gör det till en intressant tidpunkt under senare delen av nästa vecka.

Det viktiga är också att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess styrning ned mot låga värden på eller under värdena 20.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,1 och 60,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,6 och 47,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 20,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tillfällig uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tillfällig uppgång

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 528,19 H 1 540,38 L 1 516,56)

OMXS30 var ned till 1 520, som lägst under tisdagen den 6 augusti för att sedan lyfta till 1 540 under onsdagen. En fin uppgång på 1,3 procent kortsiktigt. Efter den toppen föll index hela vägen ned till 1 516,6 i spåren av att New Yorkbörsen föll initialt. Detta efter att bland andra Disney kommit med en svag rapport som fick aktien att falla kraftigt. Genomslaget i Stockholm blev stort, kortsiktigt.

Vårt index är fortfarande kvar inom stödintervallet 1 510-1 530 och därmed finns det utrymme för ännu ett tillfälligt ryck uppåt. Det ger oss 1 541, som första motstånd och 1 552- 1553, som alternativ om 1 541-nivån bryts.

När index sedan bryter ned under 1 510 får vi inrikta oss på 1 494, som stöd, vilket är lägsta noteringen från den 3 juni i år. Den 3 juni gav lågpunkten innan index lyfte under de följande 30 dagar och levererade toppen 1 657 den 3 juli.

Det var denna topp, 1 657, som gav den lägre topp, vilken i sin tur gav det trendbrott vi sedan sett. 1 657 ställs då i relation till 1 700 från den 25 april i år. När denna lägre topp bekräftades en tid efter den 3 juli fylldes de negativa signalerna på via de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan. För någon dag sedan kom sedan även de månadsbaserad tekniska indikatorerna med på det negativa tåget genom att vända från stigande till fallande.

Det är med alla dessa signaler vi nu står och förväntar oss en fortsatt nedgång en tid och då naturligtvis för index, då det är dess signaler vi talar om. En del enskilda aktier ger andra budskap och de är mycket intressanta, så länge de har kvar sina positiva signaler.

Det är dessa aktier som oftast stiger mest när index får positiva dagar och faller relativt mindre vid negativa indexdagar. Vi kan även se att de aktier som under lång tid fallit kraftigt när index fortfarande hade positiva signaler nu börjar tappa mindre än index under negativa indexdagar. En enskild dag betyder inget i detta sammanhang för denna grupp av aktier. Men sett över flera börsdagar med mindre nedgång än index gör det hela extra intressant att följa dem. Då in till dess de når viktiga stöd i pris och gärna också viktiga tidszoner som de kan förväntas reagera i. Idealet är naturligtvis när tid och pris är i harmoni. Men inte sällan får vi den ena faktorn på plats och det ger oftast en reaktion mot den gällande trenden.  

Vi hade tidigare tiden kring den 2 augusti, som viktig reaktionsperiod. Nu blev reaktionen ovanligt kraftig vid denna tidszon. Mycket beroende på att många aktier gick in i sina 3:e vågor nedåt om vi relaterar till vågteorin. Det är den 3:e vågen i en större rörelse som oftast är den kraftigaste.

Det leder oss till att se en nedgång från den 3 juli som är minst lika stor som den första nedgången från 25 april (1 700) till 3 juni (1 494), vilken blev 206 punkter. Drar vi av 206 punkter från 1 657 (3 juli) får vi 1 451, som är ett bra riktvärde att ha med under nedgången. Troligen får vi se en ännu större nedgång men då trenden är fallande och vi positionerat oss för nedgång spelar det ju inte så stor roll var index kommer att landa. Det viktiga är ju att bevaka signalerna som föregår en stabilisering och en kommande vändning uppåt.

Den fallande ML-linje vi haft med i grafen över index en längre tid har en brant lutning och det som från början verkade orimligt att jaga fatt ser inte lika omöjligt ut i dagsläget.

Det finns möjlighet att extrapolera denna linje och samtidigt ta fram ett index stöd som ser troligt ut framöver och därigenom få fram en aktuell tidpunkt. Detta är läge att göra i ett senare skede om index börjar söka upp ML-linjen.

Nu kan vi orientera oss med de cykliska datum vi har i bagaget. Ett sådant är fredagen den 16 augusti, som är ett av flera under augusti månad. Relaterar vi utvecklingen till april 2015 ger den 14-15 augusti som reaktionspunkt. Vi använder detta just nu och gör det till en intressant tidpunkt under senare delen av nästa vecka.

Det viktiga är också att följa de veckobaserad tekniska indikatorerna nedan och dess styrning ned mot låga värden på eller under värdena 20.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 57,1 och 60,7 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 33,6 och 47,1 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 10,3 och 20,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 tillfällig uppgång

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.