Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - motreaktion

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 550,62 H 1 550,62 L 1 528,19)

OMXS30 föll till 1 517, som lägst den 7 augusti för att under torsdagen den 8 augusti stiga till 1 551, som högst. Noterbart är att index stängde på dagens högsta notering.

Ser vi på de mindre vågorna sedan den 3 juli tar vi i detta läge den lägre toppen 1 628 från 23 juli till 1 517 den 7 augusti, som en möjlig delvåg. Höjden i den ger oss 111 punkter. Klassar vi vågen som en 3:e våg ger det oss anledning att se motreaktionen uppåt nu som en 38-realtion av detta värde. Det ger oss 42-43 punkter och ett motstånd vid 1 559-1 560. Det andra värdet vi har är rörelsefaktorn, som nere vid 1 517 ligger på 39 punkter. Vi har då ett motståndsintervall vid 1 556-1 660 om vi kombinerar de olika alternativen till ett motstånd.  

Det är bara om index lyckas ta sig förbi 1 560 och stänga över detta värde som vi kan inrikta oss på mer på uppsidan i denna rörelse. Hela nedgången från den 3 juli till 7 augusti blev 140 punkter och det är detta värde vi använder om index skulle passera 1 560.

New Yorkbörsen steg kraftigt under torsdagen och Nasdaq Comp återhämtade hela 2,2 procent under dagen. De tunga indexen i New York är alla fortfarande i en stigande trend och kan därmed utan problem ta sig tillbaka till toppnoteringarna. I och med att vi tidigare fått in dagarna kring den 16 augusti som viktiga för dessa index finns det en möjlighet att de hålls uppe kommande vecka.

Vårt eget index skapade en nedgång för de dagsbaserad tekniska indikatorerna till låga värden, där båda värdena var under 20 efter onsdagens stängning. Dessa värden stiger nu och en fortsatt uppgång i dag får denna indikator att vända från fallande till stigande. Det handlar fortfarande om kortsiktiga rörelser, där den mer långsiktiga indikatorn med de veckobaserad tekniska indikatorerna fortfarande är fallande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 60,6 och 61,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,1 och 49,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,4 och 20,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 - motreaktion

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - motreaktion

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 550,62 H 1 550,62 L 1 528,19)

OMXS30 föll till 1 517, som lägst den 7 augusti för att under torsdagen den 8 augusti stiga till 1 551, som högst. Noterbart är att index stängde på dagens högsta notering.

Ser vi på de mindre vågorna sedan den 3 juli tar vi i detta läge den lägre toppen 1 628 från 23 juli till 1 517 den 7 augusti, som en möjlig delvåg. Höjden i den ger oss 111 punkter. Klassar vi vågen som en 3:e våg ger det oss anledning att se motreaktionen uppåt nu som en 38-realtion av detta värde. Det ger oss 42-43 punkter och ett motstånd vid 1 559-1 560. Det andra värdet vi har är rörelsefaktorn, som nere vid 1 517 ligger på 39 punkter. Vi har då ett motståndsintervall vid 1 556-1 660 om vi kombinerar de olika alternativen till ett motstånd.  

Det är bara om index lyckas ta sig förbi 1 560 och stänga över detta värde som vi kan inrikta oss på mer på uppsidan i denna rörelse. Hela nedgången från den 3 juli till 7 augusti blev 140 punkter och det är detta värde vi använder om index skulle passera 1 560.

New Yorkbörsen steg kraftigt under torsdagen och Nasdaq Comp återhämtade hela 2,2 procent under dagen. De tunga indexen i New York är alla fortfarande i en stigande trend och kan därmed utan problem ta sig tillbaka till toppnoteringarna. I och med att vi tidigare fått in dagarna kring den 16 augusti som viktiga för dessa index finns det en möjlighet att de hålls uppe kommande vecka.

Vårt eget index skapade en nedgång för de dagsbaserad tekniska indikatorerna till låga värden, där båda värdena var under 20 efter onsdagens stängning. Dessa värden stiger nu och en fortsatt uppgång i dag får denna indikator att vända från fallande till stigande. Det handlar fortfarande om kortsiktiga rörelser, där den mer långsiktiga indikatorn med de veckobaserad tekniska indikatorerna fortfarande är fallande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 60,6 och 61,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,1 och 49,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,4 och 20,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 - motreaktion

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - motreaktion

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 550,62 H 1 550,62 L 1 528,19)

OMXS30 föll till 1 517, som lägst den 7 augusti för att under torsdagen den 8 augusti stiga till 1 551, som högst. Noterbart är att index stängde på dagens högsta notering.

Ser vi på de mindre vågorna sedan den 3 juli tar vi i detta läge den lägre toppen 1 628 från 23 juli till 1 517 den 7 augusti, som en möjlig delvåg. Höjden i den ger oss 111 punkter. Klassar vi vågen som en 3:e våg ger det oss anledning att se motreaktionen uppåt nu som en 38-realtion av detta värde. Det ger oss 42-43 punkter och ett motstånd vid 1 559-1 560. Det andra värdet vi har är rörelsefaktorn, som nere vid 1 517 ligger på 39 punkter. Vi har då ett motståndsintervall vid 1 556-1 660 om vi kombinerar de olika alternativen till ett motstånd.  

Det är bara om index lyckas ta sig förbi 1 560 och stänga över detta värde som vi kan inrikta oss på mer på uppsidan i denna rörelse. Hela nedgången från den 3 juli till 7 augusti blev 140 punkter och det är detta värde vi använder om index skulle passera 1 560.

New Yorkbörsen steg kraftigt under torsdagen och Nasdaq Comp återhämtade hela 2,2 procent under dagen. De tunga indexen i New York är alla fortfarande i en stigande trend och kan därmed utan problem ta sig tillbaka till toppnoteringarna. I och med att vi tidigare fått in dagarna kring den 16 augusti som viktiga för dessa index finns det en möjlighet att de hålls uppe kommande vecka.

Vårt eget index skapade en nedgång för de dagsbaserad tekniska indikatorerna till låga värden, där båda värdena var under 20 efter onsdagens stängning. Dessa värden stiger nu och en fortsatt uppgång i dag får denna indikator att vända från fallande till stigande. Det handlar fortfarande om kortsiktiga rörelser, där den mer långsiktiga indikatorn med de veckobaserad tekniska indikatorerna fortfarande är fallande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 60,6 och 61,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,1 och 49,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,4 och 20,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 - motreaktion

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - motreaktion

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 550,62 H 1 550,62 L 1 528,19)

OMXS30 föll till 1 517, som lägst den 7 augusti för att under torsdagen den 8 augusti stiga till 1 551, som högst. Noterbart är att index stängde på dagens högsta notering.

Ser vi på de mindre vågorna sedan den 3 juli tar vi i detta läge den lägre toppen 1 628 från 23 juli till 1 517 den 7 augusti, som en möjlig delvåg. Höjden i den ger oss 111 punkter. Klassar vi vågen som en 3:e våg ger det oss anledning att se motreaktionen uppåt nu som en 38-realtion av detta värde. Det ger oss 42-43 punkter och ett motstånd vid 1 559-1 560. Det andra värdet vi har är rörelsefaktorn, som nere vid 1 517 ligger på 39 punkter. Vi har då ett motståndsintervall vid 1 556-1 660 om vi kombinerar de olika alternativen till ett motstånd.  

Det är bara om index lyckas ta sig förbi 1 560 och stänga över detta värde som vi kan inrikta oss på mer på uppsidan i denna rörelse. Hela nedgången från den 3 juli till 7 augusti blev 140 punkter och det är detta värde vi använder om index skulle passera 1 560.

New Yorkbörsen steg kraftigt under torsdagen och Nasdaq Comp återhämtade hela 2,2 procent under dagen. De tunga indexen i New York är alla fortfarande i en stigande trend och kan därmed utan problem ta sig tillbaka till toppnoteringarna. I och med att vi tidigare fått in dagarna kring den 16 augusti som viktiga för dessa index finns det en möjlighet att de hålls uppe kommande vecka.

Vårt eget index skapade en nedgång för de dagsbaserad tekniska indikatorerna till låga värden, där båda värdena var under 20 efter onsdagens stängning. Dessa värden stiger nu och en fortsatt uppgång i dag får denna indikator att vända från fallande till stigande. Det handlar fortfarande om kortsiktiga rörelser, där den mer långsiktiga indikatorn med de veckobaserad tekniska indikatorerna fortfarande är fallande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 60,6 och 61,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,1 och 49,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,4 och 20,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 - motreaktion

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - motreaktion

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 550,62 H 1 550,62 L 1 528,19)

OMXS30 föll till 1 517, som lägst den 7 augusti för att under torsdagen den 8 augusti stiga till 1 551, som högst. Noterbart är att index stängde på dagens högsta notering.

Ser vi på de mindre vågorna sedan den 3 juli tar vi i detta läge den lägre toppen 1 628 från 23 juli till 1 517 den 7 augusti, som en möjlig delvåg. Höjden i den ger oss 111 punkter. Klassar vi vågen som en 3:e våg ger det oss anledning att se motreaktionen uppåt nu som en 38-realtion av detta värde. Det ger oss 42-43 punkter och ett motstånd vid 1 559-1 560. Det andra värdet vi har är rörelsefaktorn, som nere vid 1 517 ligger på 39 punkter. Vi har då ett motståndsintervall vid 1 556-1 660 om vi kombinerar de olika alternativen till ett motstånd.  

Det är bara om index lyckas ta sig förbi 1 560 och stänga över detta värde som vi kan inrikta oss på mer på uppsidan i denna rörelse. Hela nedgången från den 3 juli till 7 augusti blev 140 punkter och det är detta värde vi använder om index skulle passera 1 560.

New Yorkbörsen steg kraftigt under torsdagen och Nasdaq Comp återhämtade hela 2,2 procent under dagen. De tunga indexen i New York är alla fortfarande i en stigande trend och kan därmed utan problem ta sig tillbaka till toppnoteringarna. I och med att vi tidigare fått in dagarna kring den 16 augusti som viktiga för dessa index finns det en möjlighet att de hålls uppe kommande vecka.

Vårt eget index skapade en nedgång för de dagsbaserad tekniska indikatorerna till låga värden, där båda värdena var under 20 efter onsdagens stängning. Dessa värden stiger nu och en fortsatt uppgång i dag får denna indikator att vända från fallande till stigande. Det handlar fortfarande om kortsiktiga rörelser, där den mer långsiktiga indikatorn med de veckobaserad tekniska indikatorerna fortfarande är fallande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 60,6 och 61,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,1 och 49,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,4 och 20,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 - motreaktion

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - motreaktion

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 550,62 H 1 550,62 L 1 528,19)

OMXS30 föll till 1 517, som lägst den 7 augusti för att under torsdagen den 8 augusti stiga till 1 551, som högst. Noterbart är att index stängde på dagens högsta notering.

Ser vi på de mindre vågorna sedan den 3 juli tar vi i detta läge den lägre toppen 1 628 från 23 juli till 1 517 den 7 augusti, som en möjlig delvåg. Höjden i den ger oss 111 punkter. Klassar vi vågen som en 3:e våg ger det oss anledning att se motreaktionen uppåt nu som en 38-realtion av detta värde. Det ger oss 42-43 punkter och ett motstånd vid 1 559-1 560. Det andra värdet vi har är rörelsefaktorn, som nere vid 1 517 ligger på 39 punkter. Vi har då ett motståndsintervall vid 1 556-1 660 om vi kombinerar de olika alternativen till ett motstånd.  

Det är bara om index lyckas ta sig förbi 1 560 och stänga över detta värde som vi kan inrikta oss på mer på uppsidan i denna rörelse. Hela nedgången från den 3 juli till 7 augusti blev 140 punkter och det är detta värde vi använder om index skulle passera 1 560.

New Yorkbörsen steg kraftigt under torsdagen och Nasdaq Comp återhämtade hela 2,2 procent under dagen. De tunga indexen i New York är alla fortfarande i en stigande trend och kan därmed utan problem ta sig tillbaka till toppnoteringarna. I och med att vi tidigare fått in dagarna kring den 16 augusti som viktiga för dessa index finns det en möjlighet att de hålls uppe kommande vecka.

Vårt eget index skapade en nedgång för de dagsbaserad tekniska indikatorerna till låga värden, där båda värdena var under 20 efter onsdagens stängning. Dessa värden stiger nu och en fortsatt uppgång i dag får denna indikator att vända från fallande till stigande. Det handlar fortfarande om kortsiktiga rörelser, där den mer långsiktiga indikatorn med de veckobaserad tekniska indikatorerna fortfarande är fallande.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 60,6 och 61,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 40,1 och 49,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 20,4 och 20,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 587 och 1 627 Stöd 1548 och 1 509Graf av OMXS30 - motreaktion

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.