Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 söker tillfällig botten

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 533,06 H 1 550,96 L 1 528,11)

OMXS30 fortsätter sin fallande trend. Den trend som inleddes med den lägre toppen 1 657 den 3 juli i år. Årets högsta notering kom in den 25 april på 1 700. Index har per den 7 augusti fallit till 1 517 i den fallande trenden, vilket ger en nedgång så här långt på 8,3 procent räknat från den 3 juli.

I och med att index ännu inte är nere på en stabil nivå får vi inrikta oss på att bevaka utvecklingen i slutet av aktuell vecka (15-16 aug) för att se om det kan leda till en lågpunkt som kan hålla mer än de den vanliga tiden på cirka 1 vecka. Men det handlar ändå för index om en tillfällig uppgång. Mer intressant är att följa de aktier som fallit kraftigt under lång tid och är på väg att nå bottennivåer.  

Vi har tidigare i år sett hur kapital flyttats från olika branscher till enskilda aktier, som är i stigande trender. Detta har delvis förstärkts under sommaren, där vi ser bankerna och ett flertal verkstadsaktier (SSAB, Trelleborg, mfl) falla en hel del. Intressant, nu när vi går in mot sensommaren och tidig höst, är att denna grupp som fallit kraftigt under 18-24 månader är på väg att skapa bottenformationer.

Vi vet sedan tidigare att det frigjorda kapitalet söker sig till andra aktier som är i stigande trender. Där är AstraZeneca en lysande stjärna men även aktier så som AAK, Assa Abloy, Axfood, fastighetsbolagen med flera aktier drar som magneter till sig en del av det frigjorda kapitalet. Aktier i långsiktigt stigande trender har en benägenhet att fortsätta stiga mer än vad många aktörer ser som rimligt. Det handlar mycket om att aktier i stigande trender får ett inflöde av kapital, då större aktörer fortsätter att investera i bolag som utvecklas positivt.

Omvänt gäller för de aktier som är i långsiktigt fallande trender. Anledningen till nedgångarna är oftast ett ökande utflöde från aktierna, när stora aktörer vänder sina positioner. Tyligast såg vi detta i byggbolagen som föll från våren/försommaren 2017 till senaste vintern med lågpunkter under december 2018. Gruppen som sådan tappade 40-50 procent, som mest innan det vände. Tar vi Skanska som exempel föll aktier drygt 41 procent under sin nedgång till lågpunkten 135 kronor i december 2018.

Under innevarande kvartal är det intressant att följa bankaktierna och bland annat de ovan relaterade verkstadsaktierna inför deras landning och förväntade trendvändning.

Den beskrivna rotationen mellan olika grupper av aktier har alltid förekommit på börsen men det som är speciellt under perioden 2017 fram till nu 2019 är att nedgångarna blir betydligt större. Det gör det naturligtvis viktigt att identifiera trenderna i alla aktuella aktier för att slippa följa med nedåt. Med de stora fallen på upp mot 50 procent är det också viktigt att ta hem vinsterna efter intensiva rallyn, när trendbrotten signaleras för att sedan hänga på de aktier som är i stigande trender.

Utvecklingen under tiden fram till första kvartalet 2020 ger oss närmast fullt upp med att först söka slutet av nedgång för index för att sedan kunna vara med i den uppgång som ser ut att kunna leda till en mycket viktig topp under den tidiga delen av första halvåret 2020. På vilken nivå en framtida topp kan komma in på finns det flera alternativ till i nuläget. Först ska vi söka slutet på den nedgång som inleddes från 1 700 den 25 april i år. Första fasen i nedgången avslutades vid 1 494 den 3 juni. Den andra fasen nedåt inleddes som vi nämnt ovan den 3 juli från 1 657.

Första steget nedåt blev 206 punkter. Utgår vi från att andra steget blir minst lika långt handlar det om 1 657-206, vilket ger oss 1 451. Vi har med andra ord ett viktigt stöd i intervallet 1 450-1 455. Bryts detta, vilket får ses som fullt möjligt, får vi inrikta oss på nivåer ned med 1 390. I sökande efter en lågpunkt tar vi hjälp av en så kallad ML-linje som vi ritat in i grafen ovan. Den linjen utgör ett viktigt stöd om index ”jagar ifatt” linjen under tidig höst.

I och med att New Yorkbörsen är på väg nedåt i en rekyl får vi hålla ett vakande öka på utvecklingen där. Detta speciellt nu sedan handelskriget mellan USA och Kina trappats upp ytterligare. Vi kan förvänta oss räntesänkningar som en möjlig åtgärd från USA sida att hålla nere värdet på dess valuta, USD.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss en negativ bild så länge detta förhållande består. I och med att index även är i en fallande trend sedan juli månad är vi inte alltför optimistiska inför en uppgång. Mindre motreaktioner uppåt infinner sig alltid men i fallande trender blir de oftast nyckfyllda.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,9 och 61,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också fallande och har så varit efter indextoppen den 3 juli i år. Värdena har en bra bit ned till att båda värdena är nere på eller under 20. Det ger oss även via denna indikator anledning att se motreaktionerna uppåt som tillfälliga även om de skulle pågå 1-2 veckor.

Medellång sikt: Veckostochastic 29,2 och 41,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, där värdena är nere på låga nivåer. Detta är vanligtvis en indikation på en förestående uppgång men då de andra tekniska indikatorerna är fallande tillsammans med en fallanda trend för index finns det anledning att avvakta någon/några dagar. Motreaktionen kommer men oftast med en viss fördröjning därför lägger vi fram den till möjligen 15-16 augusti, som första alternativ. Missas denna möjlighet får vi flytta fram positionerna och se vad marknaden erbjuder efter den 16 augusti.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,0 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 söker tillfällig botten

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 söker tillfällig botten

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 533,06 H 1 550,96 L 1 528,11)

OMXS30 fortsätter sin fallande trend. Den trend som inleddes med den lägre toppen 1 657 den 3 juli i år. Årets högsta notering kom in den 25 april på 1 700. Index har per den 7 augusti fallit till 1 517 i den fallande trenden, vilket ger en nedgång så här långt på 8,3 procent räknat från den 3 juli.

I och med att index ännu inte är nere på en stabil nivå får vi inrikta oss på att bevaka utvecklingen i slutet av aktuell vecka (15-16 aug) för att se om det kan leda till en lågpunkt som kan hålla mer än de den vanliga tiden på cirka 1 vecka. Men det handlar ändå för index om en tillfällig uppgång. Mer intressant är att följa de aktier som fallit kraftigt under lång tid och är på väg att nå bottennivåer.  

Vi har tidigare i år sett hur kapital flyttats från olika branscher till enskilda aktier, som är i stigande trender. Detta har delvis förstärkts under sommaren, där vi ser bankerna och ett flertal verkstadsaktier (SSAB, Trelleborg, mfl) falla en hel del. Intressant, nu när vi går in mot sensommaren och tidig höst, är att denna grupp som fallit kraftigt under 18-24 månader är på väg att skapa bottenformationer.

Vi vet sedan tidigare att det frigjorda kapitalet söker sig till andra aktier som är i stigande trender. Där är AstraZeneca en lysande stjärna men även aktier så som AAK, Assa Abloy, Axfood, fastighetsbolagen med flera aktier drar som magneter till sig en del av det frigjorda kapitalet. Aktier i långsiktigt stigande trender har en benägenhet att fortsätta stiga mer än vad många aktörer ser som rimligt. Det handlar mycket om att aktier i stigande trender får ett inflöde av kapital, då större aktörer fortsätter att investera i bolag som utvecklas positivt.

Omvänt gäller för de aktier som är i långsiktigt fallande trender. Anledningen till nedgångarna är oftast ett ökande utflöde från aktierna, när stora aktörer vänder sina positioner. Tyligast såg vi detta i byggbolagen som föll från våren/försommaren 2017 till senaste vintern med lågpunkter under december 2018. Gruppen som sådan tappade 40-50 procent, som mest innan det vände. Tar vi Skanska som exempel föll aktier drygt 41 procent under sin nedgång till lågpunkten 135 kronor i december 2018.

Under innevarande kvartal är det intressant att följa bankaktierna och bland annat de ovan relaterade verkstadsaktierna inför deras landning och förväntade trendvändning.

Den beskrivna rotationen mellan olika grupper av aktier har alltid förekommit på börsen men det som är speciellt under perioden 2017 fram till nu 2019 är att nedgångarna blir betydligt större. Det gör det naturligtvis viktigt att identifiera trenderna i alla aktuella aktier för att slippa följa med nedåt. Med de stora fallen på upp mot 50 procent är det också viktigt att ta hem vinsterna efter intensiva rallyn, när trendbrotten signaleras för att sedan hänga på de aktier som är i stigande trender.

Utvecklingen under tiden fram till första kvartalet 2020 ger oss närmast fullt upp med att först söka slutet av nedgång för index för att sedan kunna vara med i den uppgång som ser ut att kunna leda till en mycket viktig topp under den tidiga delen av första halvåret 2020. På vilken nivå en framtida topp kan komma in på finns det flera alternativ till i nuläget. Först ska vi söka slutet på den nedgång som inleddes från 1 700 den 25 april i år. Första fasen i nedgången avslutades vid 1 494 den 3 juni. Den andra fasen nedåt inleddes som vi nämnt ovan den 3 juli från 1 657.

Första steget nedåt blev 206 punkter. Utgår vi från att andra steget blir minst lika långt handlar det om 1 657-206, vilket ger oss 1 451. Vi har med andra ord ett viktigt stöd i intervallet 1 450-1 455. Bryts detta, vilket får ses som fullt möjligt, får vi inrikta oss på nivåer ned med 1 390. I sökande efter en lågpunkt tar vi hjälp av en så kallad ML-linje som vi ritat in i grafen ovan. Den linjen utgör ett viktigt stöd om index ”jagar ifatt” linjen under tidig höst.

I och med att New Yorkbörsen är på väg nedåt i en rekyl får vi hålla ett vakande öka på utvecklingen där. Detta speciellt nu sedan handelskriget mellan USA och Kina trappats upp ytterligare. Vi kan förvänta oss räntesänkningar som en möjlig åtgärd från USA sida att hålla nere värdet på dess valuta, USD.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss en negativ bild så länge detta förhållande består. I och med att index även är i en fallande trend sedan juli månad är vi inte alltför optimistiska inför en uppgång. Mindre motreaktioner uppåt infinner sig alltid men i fallande trender blir de oftast nyckfyllda.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,9 och 61,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också fallande och har så varit efter indextoppen den 3 juli i år. Värdena har en bra bit ned till att båda värdena är nere på eller under 20. Det ger oss även via denna indikator anledning att se motreaktionerna uppåt som tillfälliga även om de skulle pågå 1-2 veckor.

Medellång sikt: Veckostochastic 29,2 och 41,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, där värdena är nere på låga nivåer. Detta är vanligtvis en indikation på en förestående uppgång men då de andra tekniska indikatorerna är fallande tillsammans med en fallanda trend för index finns det anledning att avvakta någon/några dagar. Motreaktionen kommer men oftast med en viss fördröjning därför lägger vi fram den till möjligen 15-16 augusti, som första alternativ. Missas denna möjlighet får vi flytta fram positionerna och se vad marknaden erbjuder efter den 16 augusti.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,0 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 söker tillfällig botten

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 söker tillfällig botten

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 533,06 H 1 550,96 L 1 528,11)

OMXS30 fortsätter sin fallande trend. Den trend som inleddes med den lägre toppen 1 657 den 3 juli i år. Årets högsta notering kom in den 25 april på 1 700. Index har per den 7 augusti fallit till 1 517 i den fallande trenden, vilket ger en nedgång så här långt på 8,3 procent räknat från den 3 juli.

I och med att index ännu inte är nere på en stabil nivå får vi inrikta oss på att bevaka utvecklingen i slutet av aktuell vecka (15-16 aug) för att se om det kan leda till en lågpunkt som kan hålla mer än de den vanliga tiden på cirka 1 vecka. Men det handlar ändå för index om en tillfällig uppgång. Mer intressant är att följa de aktier som fallit kraftigt under lång tid och är på väg att nå bottennivåer.  

Vi har tidigare i år sett hur kapital flyttats från olika branscher till enskilda aktier, som är i stigande trender. Detta har delvis förstärkts under sommaren, där vi ser bankerna och ett flertal verkstadsaktier (SSAB, Trelleborg, mfl) falla en hel del. Intressant, nu när vi går in mot sensommaren och tidig höst, är att denna grupp som fallit kraftigt under 18-24 månader är på väg att skapa bottenformationer.

Vi vet sedan tidigare att det frigjorda kapitalet söker sig till andra aktier som är i stigande trender. Där är AstraZeneca en lysande stjärna men även aktier så som AAK, Assa Abloy, Axfood, fastighetsbolagen med flera aktier drar som magneter till sig en del av det frigjorda kapitalet. Aktier i långsiktigt stigande trender har en benägenhet att fortsätta stiga mer än vad många aktörer ser som rimligt. Det handlar mycket om att aktier i stigande trender får ett inflöde av kapital, då större aktörer fortsätter att investera i bolag som utvecklas positivt.

Omvänt gäller för de aktier som är i långsiktigt fallande trender. Anledningen till nedgångarna är oftast ett ökande utflöde från aktierna, när stora aktörer vänder sina positioner. Tyligast såg vi detta i byggbolagen som föll från våren/försommaren 2017 till senaste vintern med lågpunkter under december 2018. Gruppen som sådan tappade 40-50 procent, som mest innan det vände. Tar vi Skanska som exempel föll aktier drygt 41 procent under sin nedgång till lågpunkten 135 kronor i december 2018.

Under innevarande kvartal är det intressant att följa bankaktierna och bland annat de ovan relaterade verkstadsaktierna inför deras landning och förväntade trendvändning.

Den beskrivna rotationen mellan olika grupper av aktier har alltid förekommit på börsen men det som är speciellt under perioden 2017 fram till nu 2019 är att nedgångarna blir betydligt större. Det gör det naturligtvis viktigt att identifiera trenderna i alla aktuella aktier för att slippa följa med nedåt. Med de stora fallen på upp mot 50 procent är det också viktigt att ta hem vinsterna efter intensiva rallyn, när trendbrotten signaleras för att sedan hänga på de aktier som är i stigande trender.

Utvecklingen under tiden fram till första kvartalet 2020 ger oss närmast fullt upp med att först söka slutet av nedgång för index för att sedan kunna vara med i den uppgång som ser ut att kunna leda till en mycket viktig topp under den tidiga delen av första halvåret 2020. På vilken nivå en framtida topp kan komma in på finns det flera alternativ till i nuläget. Först ska vi söka slutet på den nedgång som inleddes från 1 700 den 25 april i år. Första fasen i nedgången avslutades vid 1 494 den 3 juni. Den andra fasen nedåt inleddes som vi nämnt ovan den 3 juli från 1 657.

Första steget nedåt blev 206 punkter. Utgår vi från att andra steget blir minst lika långt handlar det om 1 657-206, vilket ger oss 1 451. Vi har med andra ord ett viktigt stöd i intervallet 1 450-1 455. Bryts detta, vilket får ses som fullt möjligt, får vi inrikta oss på nivåer ned med 1 390. I sökande efter en lågpunkt tar vi hjälp av en så kallad ML-linje som vi ritat in i grafen ovan. Den linjen utgör ett viktigt stöd om index ”jagar ifatt” linjen under tidig höst.

I och med att New Yorkbörsen är på väg nedåt i en rekyl får vi hålla ett vakande öka på utvecklingen där. Detta speciellt nu sedan handelskriget mellan USA och Kina trappats upp ytterligare. Vi kan förvänta oss räntesänkningar som en möjlig åtgärd från USA sida att hålla nere värdet på dess valuta, USD.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss en negativ bild så länge detta förhållande består. I och med att index även är i en fallande trend sedan juli månad är vi inte alltför optimistiska inför en uppgång. Mindre motreaktioner uppåt infinner sig alltid men i fallande trender blir de oftast nyckfyllda.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,9 och 61,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också fallande och har så varit efter indextoppen den 3 juli i år. Värdena har en bra bit ned till att båda värdena är nere på eller under 20. Det ger oss även via denna indikator anledning att se motreaktionerna uppåt som tillfälliga även om de skulle pågå 1-2 veckor.

Medellång sikt: Veckostochastic 29,2 och 41,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, där värdena är nere på låga nivåer. Detta är vanligtvis en indikation på en förestående uppgång men då de andra tekniska indikatorerna är fallande tillsammans med en fallanda trend för index finns det anledning att avvakta någon/några dagar. Motreaktionen kommer men oftast med en viss fördröjning därför lägger vi fram den till möjligen 15-16 augusti, som första alternativ. Missas denna möjlighet får vi flytta fram positionerna och se vad marknaden erbjuder efter den 16 augusti.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,0 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 söker tillfällig botten

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 söker tillfällig botten

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 533,06 H 1 550,96 L 1 528,11)

OMXS30 fortsätter sin fallande trend. Den trend som inleddes med den lägre toppen 1 657 den 3 juli i år. Årets högsta notering kom in den 25 april på 1 700. Index har per den 7 augusti fallit till 1 517 i den fallande trenden, vilket ger en nedgång så här långt på 8,3 procent räknat från den 3 juli.

I och med att index ännu inte är nere på en stabil nivå får vi inrikta oss på att bevaka utvecklingen i slutet av aktuell vecka (15-16 aug) för att se om det kan leda till en lågpunkt som kan hålla mer än de den vanliga tiden på cirka 1 vecka. Men det handlar ändå för index om en tillfällig uppgång. Mer intressant är att följa de aktier som fallit kraftigt under lång tid och är på väg att nå bottennivåer.  

Vi har tidigare i år sett hur kapital flyttats från olika branscher till enskilda aktier, som är i stigande trender. Detta har delvis förstärkts under sommaren, där vi ser bankerna och ett flertal verkstadsaktier (SSAB, Trelleborg, mfl) falla en hel del. Intressant, nu när vi går in mot sensommaren och tidig höst, är att denna grupp som fallit kraftigt under 18-24 månader är på väg att skapa bottenformationer.

Vi vet sedan tidigare att det frigjorda kapitalet söker sig till andra aktier som är i stigande trender. Där är AstraZeneca en lysande stjärna men även aktier så som AAK, Assa Abloy, Axfood, fastighetsbolagen med flera aktier drar som magneter till sig en del av det frigjorda kapitalet. Aktier i långsiktigt stigande trender har en benägenhet att fortsätta stiga mer än vad många aktörer ser som rimligt. Det handlar mycket om att aktier i stigande trender får ett inflöde av kapital, då större aktörer fortsätter att investera i bolag som utvecklas positivt.

Omvänt gäller för de aktier som är i långsiktigt fallande trender. Anledningen till nedgångarna är oftast ett ökande utflöde från aktierna, när stora aktörer vänder sina positioner. Tyligast såg vi detta i byggbolagen som föll från våren/försommaren 2017 till senaste vintern med lågpunkter under december 2018. Gruppen som sådan tappade 40-50 procent, som mest innan det vände. Tar vi Skanska som exempel föll aktier drygt 41 procent under sin nedgång till lågpunkten 135 kronor i december 2018.

Under innevarande kvartal är det intressant att följa bankaktierna och bland annat de ovan relaterade verkstadsaktierna inför deras landning och förväntade trendvändning.

Den beskrivna rotationen mellan olika grupper av aktier har alltid förekommit på börsen men det som är speciellt under perioden 2017 fram till nu 2019 är att nedgångarna blir betydligt större. Det gör det naturligtvis viktigt att identifiera trenderna i alla aktuella aktier för att slippa följa med nedåt. Med de stora fallen på upp mot 50 procent är det också viktigt att ta hem vinsterna efter intensiva rallyn, när trendbrotten signaleras för att sedan hänga på de aktier som är i stigande trender.

Utvecklingen under tiden fram till första kvartalet 2020 ger oss närmast fullt upp med att först söka slutet av nedgång för index för att sedan kunna vara med i den uppgång som ser ut att kunna leda till en mycket viktig topp under den tidiga delen av första halvåret 2020. På vilken nivå en framtida topp kan komma in på finns det flera alternativ till i nuläget. Först ska vi söka slutet på den nedgång som inleddes från 1 700 den 25 april i år. Första fasen i nedgången avslutades vid 1 494 den 3 juni. Den andra fasen nedåt inleddes som vi nämnt ovan den 3 juli från 1 657.

Första steget nedåt blev 206 punkter. Utgår vi från att andra steget blir minst lika långt handlar det om 1 657-206, vilket ger oss 1 451. Vi har med andra ord ett viktigt stöd i intervallet 1 450-1 455. Bryts detta, vilket får ses som fullt möjligt, får vi inrikta oss på nivåer ned med 1 390. I sökande efter en lågpunkt tar vi hjälp av en så kallad ML-linje som vi ritat in i grafen ovan. Den linjen utgör ett viktigt stöd om index ”jagar ifatt” linjen under tidig höst.

I och med att New Yorkbörsen är på väg nedåt i en rekyl får vi hålla ett vakande öka på utvecklingen där. Detta speciellt nu sedan handelskriget mellan USA och Kina trappats upp ytterligare. Vi kan förvänta oss räntesänkningar som en möjlig åtgärd från USA sida att hålla nere värdet på dess valuta, USD.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss en negativ bild så länge detta förhållande består. I och med att index även är i en fallande trend sedan juli månad är vi inte alltför optimistiska inför en uppgång. Mindre motreaktioner uppåt infinner sig alltid men i fallande trender blir de oftast nyckfyllda.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,9 och 61,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också fallande och har så varit efter indextoppen den 3 juli i år. Värdena har en bra bit ned till att båda värdena är nere på eller under 20. Det ger oss även via denna indikator anledning att se motreaktionerna uppåt som tillfälliga även om de skulle pågå 1-2 veckor.

Medellång sikt: Veckostochastic 29,2 och 41,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, där värdena är nere på låga nivåer. Detta är vanligtvis en indikation på en förestående uppgång men då de andra tekniska indikatorerna är fallande tillsammans med en fallanda trend för index finns det anledning att avvakta någon/några dagar. Motreaktionen kommer men oftast med en viss fördröjning därför lägger vi fram den till möjligen 15-16 augusti, som första alternativ. Missas denna möjlighet får vi flytta fram positionerna och se vad marknaden erbjuder efter den 16 augusti.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,0 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 söker tillfällig botten

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 söker tillfällig botten

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 533,06 H 1 550,96 L 1 528,11)

OMXS30 fortsätter sin fallande trend. Den trend som inleddes med den lägre toppen 1 657 den 3 juli i år. Årets högsta notering kom in den 25 april på 1 700. Index har per den 7 augusti fallit till 1 517 i den fallande trenden, vilket ger en nedgång så här långt på 8,3 procent räknat från den 3 juli.

I och med att index ännu inte är nere på en stabil nivå får vi inrikta oss på att bevaka utvecklingen i slutet av aktuell vecka (15-16 aug) för att se om det kan leda till en lågpunkt som kan hålla mer än de den vanliga tiden på cirka 1 vecka. Men det handlar ändå för index om en tillfällig uppgång. Mer intressant är att följa de aktier som fallit kraftigt under lång tid och är på väg att nå bottennivåer.  

Vi har tidigare i år sett hur kapital flyttats från olika branscher till enskilda aktier, som är i stigande trender. Detta har delvis förstärkts under sommaren, där vi ser bankerna och ett flertal verkstadsaktier (SSAB, Trelleborg, mfl) falla en hel del. Intressant, nu när vi går in mot sensommaren och tidig höst, är att denna grupp som fallit kraftigt under 18-24 månader är på väg att skapa bottenformationer.

Vi vet sedan tidigare att det frigjorda kapitalet söker sig till andra aktier som är i stigande trender. Där är AstraZeneca en lysande stjärna men även aktier så som AAK, Assa Abloy, Axfood, fastighetsbolagen med flera aktier drar som magneter till sig en del av det frigjorda kapitalet. Aktier i långsiktigt stigande trender har en benägenhet att fortsätta stiga mer än vad många aktörer ser som rimligt. Det handlar mycket om att aktier i stigande trender får ett inflöde av kapital, då större aktörer fortsätter att investera i bolag som utvecklas positivt.

Omvänt gäller för de aktier som är i långsiktigt fallande trender. Anledningen till nedgångarna är oftast ett ökande utflöde från aktierna, när stora aktörer vänder sina positioner. Tyligast såg vi detta i byggbolagen som föll från våren/försommaren 2017 till senaste vintern med lågpunkter under december 2018. Gruppen som sådan tappade 40-50 procent, som mest innan det vände. Tar vi Skanska som exempel föll aktier drygt 41 procent under sin nedgång till lågpunkten 135 kronor i december 2018.

Under innevarande kvartal är det intressant att följa bankaktierna och bland annat de ovan relaterade verkstadsaktierna inför deras landning och förväntade trendvändning.

Den beskrivna rotationen mellan olika grupper av aktier har alltid förekommit på börsen men det som är speciellt under perioden 2017 fram till nu 2019 är att nedgångarna blir betydligt större. Det gör det naturligtvis viktigt att identifiera trenderna i alla aktuella aktier för att slippa följa med nedåt. Med de stora fallen på upp mot 50 procent är det också viktigt att ta hem vinsterna efter intensiva rallyn, när trendbrotten signaleras för att sedan hänga på de aktier som är i stigande trender.

Utvecklingen under tiden fram till första kvartalet 2020 ger oss närmast fullt upp med att först söka slutet av nedgång för index för att sedan kunna vara med i den uppgång som ser ut att kunna leda till en mycket viktig topp under den tidiga delen av första halvåret 2020. På vilken nivå en framtida topp kan komma in på finns det flera alternativ till i nuläget. Först ska vi söka slutet på den nedgång som inleddes från 1 700 den 25 april i år. Första fasen i nedgången avslutades vid 1 494 den 3 juni. Den andra fasen nedåt inleddes som vi nämnt ovan den 3 juli från 1 657.

Första steget nedåt blev 206 punkter. Utgår vi från att andra steget blir minst lika långt handlar det om 1 657-206, vilket ger oss 1 451. Vi har med andra ord ett viktigt stöd i intervallet 1 450-1 455. Bryts detta, vilket får ses som fullt möjligt, får vi inrikta oss på nivåer ned med 1 390. I sökande efter en lågpunkt tar vi hjälp av en så kallad ML-linje som vi ritat in i grafen ovan. Den linjen utgör ett viktigt stöd om index ”jagar ifatt” linjen under tidig höst.

I och med att New Yorkbörsen är på väg nedåt i en rekyl får vi hålla ett vakande öka på utvecklingen där. Detta speciellt nu sedan handelskriget mellan USA och Kina trappats upp ytterligare. Vi kan förvänta oss räntesänkningar som en möjlig åtgärd från USA sida att hålla nere värdet på dess valuta, USD.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss en negativ bild så länge detta förhållande består. I och med att index även är i en fallande trend sedan juli månad är vi inte alltför optimistiska inför en uppgång. Mindre motreaktioner uppåt infinner sig alltid men i fallande trender blir de oftast nyckfyllda.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,9 och 61,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också fallande och har så varit efter indextoppen den 3 juli i år. Värdena har en bra bit ned till att båda värdena är nere på eller under 20. Det ger oss även via denna indikator anledning att se motreaktionerna uppåt som tillfälliga även om de skulle pågå 1-2 veckor.

Medellång sikt: Veckostochastic 29,2 och 41,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, där värdena är nere på låga nivåer. Detta är vanligtvis en indikation på en förestående uppgång men då de andra tekniska indikatorerna är fallande tillsammans med en fallanda trend för index finns det anledning att avvakta någon/några dagar. Motreaktionen kommer men oftast med en viss fördröjning därför lägger vi fram den till möjligen 15-16 augusti, som första alternativ. Missas denna möjlighet får vi flytta fram positionerna och se vad marknaden erbjuder efter den 16 augusti.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,0 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 söker tillfällig botten

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 söker tillfällig botten

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 533,06 H 1 550,96 L 1 528,11)

OMXS30 fortsätter sin fallande trend. Den trend som inleddes med den lägre toppen 1 657 den 3 juli i år. Årets högsta notering kom in den 25 april på 1 700. Index har per den 7 augusti fallit till 1 517 i den fallande trenden, vilket ger en nedgång så här långt på 8,3 procent räknat från den 3 juli.

I och med att index ännu inte är nere på en stabil nivå får vi inrikta oss på att bevaka utvecklingen i slutet av aktuell vecka (15-16 aug) för att se om det kan leda till en lågpunkt som kan hålla mer än de den vanliga tiden på cirka 1 vecka. Men det handlar ändå för index om en tillfällig uppgång. Mer intressant är att följa de aktier som fallit kraftigt under lång tid och är på väg att nå bottennivåer.  

Vi har tidigare i år sett hur kapital flyttats från olika branscher till enskilda aktier, som är i stigande trender. Detta har delvis förstärkts under sommaren, där vi ser bankerna och ett flertal verkstadsaktier (SSAB, Trelleborg, mfl) falla en hel del. Intressant, nu när vi går in mot sensommaren och tidig höst, är att denna grupp som fallit kraftigt under 18-24 månader är på väg att skapa bottenformationer.

Vi vet sedan tidigare att det frigjorda kapitalet söker sig till andra aktier som är i stigande trender. Där är AstraZeneca en lysande stjärna men även aktier så som AAK, Assa Abloy, Axfood, fastighetsbolagen med flera aktier drar som magneter till sig en del av det frigjorda kapitalet. Aktier i långsiktigt stigande trender har en benägenhet att fortsätta stiga mer än vad många aktörer ser som rimligt. Det handlar mycket om att aktier i stigande trender får ett inflöde av kapital, då större aktörer fortsätter att investera i bolag som utvecklas positivt.

Omvänt gäller för de aktier som är i långsiktigt fallande trender. Anledningen till nedgångarna är oftast ett ökande utflöde från aktierna, när stora aktörer vänder sina positioner. Tyligast såg vi detta i byggbolagen som föll från våren/försommaren 2017 till senaste vintern med lågpunkter under december 2018. Gruppen som sådan tappade 40-50 procent, som mest innan det vände. Tar vi Skanska som exempel föll aktier drygt 41 procent under sin nedgång till lågpunkten 135 kronor i december 2018.

Under innevarande kvartal är det intressant att följa bankaktierna och bland annat de ovan relaterade verkstadsaktierna inför deras landning och förväntade trendvändning.

Den beskrivna rotationen mellan olika grupper av aktier har alltid förekommit på börsen men det som är speciellt under perioden 2017 fram till nu 2019 är att nedgångarna blir betydligt större. Det gör det naturligtvis viktigt att identifiera trenderna i alla aktuella aktier för att slippa följa med nedåt. Med de stora fallen på upp mot 50 procent är det också viktigt att ta hem vinsterna efter intensiva rallyn, när trendbrotten signaleras för att sedan hänga på de aktier som är i stigande trender.

Utvecklingen under tiden fram till första kvartalet 2020 ger oss närmast fullt upp med att först söka slutet av nedgång för index för att sedan kunna vara med i den uppgång som ser ut att kunna leda till en mycket viktig topp under den tidiga delen av första halvåret 2020. På vilken nivå en framtida topp kan komma in på finns det flera alternativ till i nuläget. Först ska vi söka slutet på den nedgång som inleddes från 1 700 den 25 april i år. Första fasen i nedgången avslutades vid 1 494 den 3 juni. Den andra fasen nedåt inleddes som vi nämnt ovan den 3 juli från 1 657.

Första steget nedåt blev 206 punkter. Utgår vi från att andra steget blir minst lika långt handlar det om 1 657-206, vilket ger oss 1 451. Vi har med andra ord ett viktigt stöd i intervallet 1 450-1 455. Bryts detta, vilket får ses som fullt möjligt, får vi inrikta oss på nivåer ned med 1 390. I sökande efter en lågpunkt tar vi hjälp av en så kallad ML-linje som vi ritat in i grafen ovan. Den linjen utgör ett viktigt stöd om index ”jagar ifatt” linjen under tidig höst.

I och med att New Yorkbörsen är på väg nedåt i en rekyl får vi hålla ett vakande öka på utvecklingen där. Detta speciellt nu sedan handelskriget mellan USA och Kina trappats upp ytterligare. Vi kan förvänta oss räntesänkningar som en möjlig åtgärd från USA sida att hålla nere värdet på dess valuta, USD.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande och det ger oss en negativ bild så länge detta förhållande består. I och med att index även är i en fallande trend sedan juli månad är vi inte alltför optimistiska inför en uppgång. Mindre motreaktioner uppåt infinner sig alltid men i fallande trender blir de oftast nyckfyllda.

Lång sikt: Månadsstochastic 57,9 och 61,0 fallande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också fallande och har så varit efter indextoppen den 3 juli i år. Värdena har en bra bit ned till att båda värdena är nere på eller under 20. Det ger oss även via denna indikator anledning att se motreaktionerna uppåt som tillfälliga även om de skulle pågå 1-2 veckor.

Medellång sikt: Veckostochastic 29,2 och 41,4 fallande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fallande, där värdena är nere på låga nivåer. Detta är vanligtvis en indikation på en förestående uppgång men då de andra tekniska indikatorerna är fallande tillsammans med en fallanda trend för index finns det anledning att avvakta någon/några dagar. Motreaktionen kommer men oftast med en viss fördröjning därför lägger vi fram den till möjligen 15-16 augusti, som första alternativ. Missas denna möjlighet får vi flytta fram positionerna och se vad marknaden erbjuder efter den 16 augusti.  

Kort sikt: Dagsstochastic 16,0 och 18,3 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470Graf av OMXS30 söker tillfällig botten

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.