Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 återställde ordningen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 500,06 H 1 539,35 L 1 498,41)

OMXS30 gav bara några börstimmar av uppgång, då det hela inleddes från 1 510 under tisdag eftermiddag för att sedan stanna upp vid 1 548 redan vid stängningen på tisdagen. Tar vi med 10-delarna också blev uppgången 38,8 punkter, som vi vet är rörelsefaktorn på 39 punkter på den nivån kring 1 550. 1 548 utgjorde därmed ett motstånd. Att det skulle hålla viste vi först en bit in på onsdagen när index började backa ordentligt.

Onsdagen inleddes med 1 539 och sedanen fortsatt nedgång under hela dagen. Motreaktionen under tisdagen kom in i en egen fas och borde därför bli kortlivad. Nu blev uppgången endast några börstimmer men i en fallande trend är rycken uppåt intensiva men kortvariga. Detta speciellt innan de långsiktiga tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer. När dessa är på väg att landa blir det annat ljud i marknaden.   

New Yorkbörsen fortsatte sin nedgång under onsdagen och de viktiga indexen tappade ganska precis 3 procent under dagen. Vi inriktar oss på en fortsatt nedgång över tiden fram till dess de långsiktiga tekniska indikatorerna ger oss anledning att vara beredda på en motreaktion uppåt av lite större kaliber.

Tidsmässigt har vi lagt vikt vid den 15-16 augusti, då matematiken lett oss dit. Historiskt har vi alltid varit vaksamma kring den 20 augusti, då viktiga toppar och lågpunkter kommit in då. I år får vi räkna med tillfälliga reaktioner, då den breda marknaden pekar på en fortsatt nedgång in mot 16-22 september för en del aktier medan även inledningen på oktober månader ger ett andra alternativ till lågpunkt eller möjligen högre bottnar i vissa aktier.

Vi har jobbat med 2 olika ML-linjer i våra grafer efter toppen den 3 juli och 1 657. I dag lägger vi in båda dessa ML-linjer i grafen ovan för att förmedla de signaler dessa gav oss tidigare i sommar. Den brantare ML-linjen gav redan i maj sin indikation men då pekade den nedåt med en så brant vinkel att vi först ville inrikta oss på en lägre topp för index. Innan de starkt negativa signalerna var på plats. Dessa signaler kom in strax efter halvårsskiftet och har sedan pumpat ut sitt budskap.

Ser vi enbart på utvecklingen efter toppen 1 657 den 3 juli kan vi tolka in att den vågen sannolikt är inne i sitt slutsteg. En positiv tolkning ger oss 1 494, som ett viktigt stöd. En mer normal tolkning ger oss 1 467, som den nivå index ska stanna upp vid en tid och skapa en motreaktion under 1-3 veckor för att sedan fortsätta nedgången mot lägre nivåer. Det gör att vi den närmaste tiden har 1 494 och troligen också 1 467 att bevaka.  

De aktier som fallit kraftigt sedan 2018 och nu har tappat 35-40 procent eller mer ser ut att vara inne i en fas av panikförsäljning. Detta brukar oftast leda till en rejäl överreaktion på nedsidan men sedan också en bra skjuts uppåt när många aktörer vänder sina positioner samtidigt.  Man väntar i det läget på att någon ska skjuta av startskottet. Många ligger då i startgroparna.

Bankaktierna och en del andra aktier som är i fallande fortsätter vi bevaka inför det som blir allt mer intressant inför en motreaktion utan att vi därför behöver agera för tidigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,7 och 59,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 19,1 och 38,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,0 och 17,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 återställde ordningen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 återställde ordningen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 500,06 H 1 539,35 L 1 498,41)

OMXS30 gav bara några börstimmar av uppgång, då det hela inleddes från 1 510 under tisdag eftermiddag för att sedan stanna upp vid 1 548 redan vid stängningen på tisdagen. Tar vi med 10-delarna också blev uppgången 38,8 punkter, som vi vet är rörelsefaktorn på 39 punkter på den nivån kring 1 550. 1 548 utgjorde därmed ett motstånd. Att det skulle hålla viste vi först en bit in på onsdagen när index började backa ordentligt.

Onsdagen inleddes med 1 539 och sedanen fortsatt nedgång under hela dagen. Motreaktionen under tisdagen kom in i en egen fas och borde därför bli kortlivad. Nu blev uppgången endast några börstimmer men i en fallande trend är rycken uppåt intensiva men kortvariga. Detta speciellt innan de långsiktiga tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer. När dessa är på väg att landa blir det annat ljud i marknaden.   

New Yorkbörsen fortsatte sin nedgång under onsdagen och de viktiga indexen tappade ganska precis 3 procent under dagen. Vi inriktar oss på en fortsatt nedgång över tiden fram till dess de långsiktiga tekniska indikatorerna ger oss anledning att vara beredda på en motreaktion uppåt av lite större kaliber.

Tidsmässigt har vi lagt vikt vid den 15-16 augusti, då matematiken lett oss dit. Historiskt har vi alltid varit vaksamma kring den 20 augusti, då viktiga toppar och lågpunkter kommit in då. I år får vi räkna med tillfälliga reaktioner, då den breda marknaden pekar på en fortsatt nedgång in mot 16-22 september för en del aktier medan även inledningen på oktober månader ger ett andra alternativ till lågpunkt eller möjligen högre bottnar i vissa aktier.

Vi har jobbat med 2 olika ML-linjer i våra grafer efter toppen den 3 juli och 1 657. I dag lägger vi in båda dessa ML-linjer i grafen ovan för att förmedla de signaler dessa gav oss tidigare i sommar. Den brantare ML-linjen gav redan i maj sin indikation men då pekade den nedåt med en så brant vinkel att vi först ville inrikta oss på en lägre topp för index. Innan de starkt negativa signalerna var på plats. Dessa signaler kom in strax efter halvårsskiftet och har sedan pumpat ut sitt budskap.

Ser vi enbart på utvecklingen efter toppen 1 657 den 3 juli kan vi tolka in att den vågen sannolikt är inne i sitt slutsteg. En positiv tolkning ger oss 1 494, som ett viktigt stöd. En mer normal tolkning ger oss 1 467, som den nivå index ska stanna upp vid en tid och skapa en motreaktion under 1-3 veckor för att sedan fortsätta nedgången mot lägre nivåer. Det gör att vi den närmaste tiden har 1 494 och troligen också 1 467 att bevaka.  

De aktier som fallit kraftigt sedan 2018 och nu har tappat 35-40 procent eller mer ser ut att vara inne i en fas av panikförsäljning. Detta brukar oftast leda till en rejäl överreaktion på nedsidan men sedan också en bra skjuts uppåt när många aktörer vänder sina positioner samtidigt.  Man väntar i det läget på att någon ska skjuta av startskottet. Många ligger då i startgroparna.

Bankaktierna och en del andra aktier som är i fallande fortsätter vi bevaka inför det som blir allt mer intressant inför en motreaktion utan att vi därför behöver agera för tidigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,7 och 59,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 19,1 och 38,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,0 och 17,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 återställde ordningen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 återställde ordningen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 500,06 H 1 539,35 L 1 498,41)

OMXS30 gav bara några börstimmar av uppgång, då det hela inleddes från 1 510 under tisdag eftermiddag för att sedan stanna upp vid 1 548 redan vid stängningen på tisdagen. Tar vi med 10-delarna också blev uppgången 38,8 punkter, som vi vet är rörelsefaktorn på 39 punkter på den nivån kring 1 550. 1 548 utgjorde därmed ett motstånd. Att det skulle hålla viste vi först en bit in på onsdagen när index började backa ordentligt.

Onsdagen inleddes med 1 539 och sedanen fortsatt nedgång under hela dagen. Motreaktionen under tisdagen kom in i en egen fas och borde därför bli kortlivad. Nu blev uppgången endast några börstimmer men i en fallande trend är rycken uppåt intensiva men kortvariga. Detta speciellt innan de långsiktiga tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer. När dessa är på väg att landa blir det annat ljud i marknaden.   

New Yorkbörsen fortsatte sin nedgång under onsdagen och de viktiga indexen tappade ganska precis 3 procent under dagen. Vi inriktar oss på en fortsatt nedgång över tiden fram till dess de långsiktiga tekniska indikatorerna ger oss anledning att vara beredda på en motreaktion uppåt av lite större kaliber.

Tidsmässigt har vi lagt vikt vid den 15-16 augusti, då matematiken lett oss dit. Historiskt har vi alltid varit vaksamma kring den 20 augusti, då viktiga toppar och lågpunkter kommit in då. I år får vi räkna med tillfälliga reaktioner, då den breda marknaden pekar på en fortsatt nedgång in mot 16-22 september för en del aktier medan även inledningen på oktober månader ger ett andra alternativ till lågpunkt eller möjligen högre bottnar i vissa aktier.

Vi har jobbat med 2 olika ML-linjer i våra grafer efter toppen den 3 juli och 1 657. I dag lägger vi in båda dessa ML-linjer i grafen ovan för att förmedla de signaler dessa gav oss tidigare i sommar. Den brantare ML-linjen gav redan i maj sin indikation men då pekade den nedåt med en så brant vinkel att vi först ville inrikta oss på en lägre topp för index. Innan de starkt negativa signalerna var på plats. Dessa signaler kom in strax efter halvårsskiftet och har sedan pumpat ut sitt budskap.

Ser vi enbart på utvecklingen efter toppen 1 657 den 3 juli kan vi tolka in att den vågen sannolikt är inne i sitt slutsteg. En positiv tolkning ger oss 1 494, som ett viktigt stöd. En mer normal tolkning ger oss 1 467, som den nivå index ska stanna upp vid en tid och skapa en motreaktion under 1-3 veckor för att sedan fortsätta nedgången mot lägre nivåer. Det gör att vi den närmaste tiden har 1 494 och troligen också 1 467 att bevaka.  

De aktier som fallit kraftigt sedan 2018 och nu har tappat 35-40 procent eller mer ser ut att vara inne i en fas av panikförsäljning. Detta brukar oftast leda till en rejäl överreaktion på nedsidan men sedan också en bra skjuts uppåt när många aktörer vänder sina positioner samtidigt.  Man väntar i det läget på att någon ska skjuta av startskottet. Många ligger då i startgroparna.

Bankaktierna och en del andra aktier som är i fallande fortsätter vi bevaka inför det som blir allt mer intressant inför en motreaktion utan att vi därför behöver agera för tidigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,7 och 59,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 19,1 och 38,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,0 och 17,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 återställde ordningen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 återställde ordningen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 500,06 H 1 539,35 L 1 498,41)

OMXS30 gav bara några börstimmar av uppgång, då det hela inleddes från 1 510 under tisdag eftermiddag för att sedan stanna upp vid 1 548 redan vid stängningen på tisdagen. Tar vi med 10-delarna också blev uppgången 38,8 punkter, som vi vet är rörelsefaktorn på 39 punkter på den nivån kring 1 550. 1 548 utgjorde därmed ett motstånd. Att det skulle hålla viste vi först en bit in på onsdagen när index började backa ordentligt.

Onsdagen inleddes med 1 539 och sedanen fortsatt nedgång under hela dagen. Motreaktionen under tisdagen kom in i en egen fas och borde därför bli kortlivad. Nu blev uppgången endast några börstimmer men i en fallande trend är rycken uppåt intensiva men kortvariga. Detta speciellt innan de långsiktiga tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer. När dessa är på väg att landa blir det annat ljud i marknaden.   

New Yorkbörsen fortsatte sin nedgång under onsdagen och de viktiga indexen tappade ganska precis 3 procent under dagen. Vi inriktar oss på en fortsatt nedgång över tiden fram till dess de långsiktiga tekniska indikatorerna ger oss anledning att vara beredda på en motreaktion uppåt av lite större kaliber.

Tidsmässigt har vi lagt vikt vid den 15-16 augusti, då matematiken lett oss dit. Historiskt har vi alltid varit vaksamma kring den 20 augusti, då viktiga toppar och lågpunkter kommit in då. I år får vi räkna med tillfälliga reaktioner, då den breda marknaden pekar på en fortsatt nedgång in mot 16-22 september för en del aktier medan även inledningen på oktober månader ger ett andra alternativ till lågpunkt eller möjligen högre bottnar i vissa aktier.

Vi har jobbat med 2 olika ML-linjer i våra grafer efter toppen den 3 juli och 1 657. I dag lägger vi in båda dessa ML-linjer i grafen ovan för att förmedla de signaler dessa gav oss tidigare i sommar. Den brantare ML-linjen gav redan i maj sin indikation men då pekade den nedåt med en så brant vinkel att vi först ville inrikta oss på en lägre topp för index. Innan de starkt negativa signalerna var på plats. Dessa signaler kom in strax efter halvårsskiftet och har sedan pumpat ut sitt budskap.

Ser vi enbart på utvecklingen efter toppen 1 657 den 3 juli kan vi tolka in att den vågen sannolikt är inne i sitt slutsteg. En positiv tolkning ger oss 1 494, som ett viktigt stöd. En mer normal tolkning ger oss 1 467, som den nivå index ska stanna upp vid en tid och skapa en motreaktion under 1-3 veckor för att sedan fortsätta nedgången mot lägre nivåer. Det gör att vi den närmaste tiden har 1 494 och troligen också 1 467 att bevaka.  

De aktier som fallit kraftigt sedan 2018 och nu har tappat 35-40 procent eller mer ser ut att vara inne i en fas av panikförsäljning. Detta brukar oftast leda till en rejäl överreaktion på nedsidan men sedan också en bra skjuts uppåt när många aktörer vänder sina positioner samtidigt.  Man väntar i det läget på att någon ska skjuta av startskottet. Många ligger då i startgroparna.

Bankaktierna och en del andra aktier som är i fallande fortsätter vi bevaka inför det som blir allt mer intressant inför en motreaktion utan att vi därför behöver agera för tidigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,7 och 59,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 19,1 och 38,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,0 och 17,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 återställde ordningen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 återställde ordningen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 500,06 H 1 539,35 L 1 498,41)

OMXS30 gav bara några börstimmar av uppgång, då det hela inleddes från 1 510 under tisdag eftermiddag för att sedan stanna upp vid 1 548 redan vid stängningen på tisdagen. Tar vi med 10-delarna också blev uppgången 38,8 punkter, som vi vet är rörelsefaktorn på 39 punkter på den nivån kring 1 550. 1 548 utgjorde därmed ett motstånd. Att det skulle hålla viste vi först en bit in på onsdagen när index började backa ordentligt.

Onsdagen inleddes med 1 539 och sedanen fortsatt nedgång under hela dagen. Motreaktionen under tisdagen kom in i en egen fas och borde därför bli kortlivad. Nu blev uppgången endast några börstimmer men i en fallande trend är rycken uppåt intensiva men kortvariga. Detta speciellt innan de långsiktiga tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer. När dessa är på väg att landa blir det annat ljud i marknaden.   

New Yorkbörsen fortsatte sin nedgång under onsdagen och de viktiga indexen tappade ganska precis 3 procent under dagen. Vi inriktar oss på en fortsatt nedgång över tiden fram till dess de långsiktiga tekniska indikatorerna ger oss anledning att vara beredda på en motreaktion uppåt av lite större kaliber.

Tidsmässigt har vi lagt vikt vid den 15-16 augusti, då matematiken lett oss dit. Historiskt har vi alltid varit vaksamma kring den 20 augusti, då viktiga toppar och lågpunkter kommit in då. I år får vi räkna med tillfälliga reaktioner, då den breda marknaden pekar på en fortsatt nedgång in mot 16-22 september för en del aktier medan även inledningen på oktober månader ger ett andra alternativ till lågpunkt eller möjligen högre bottnar i vissa aktier.

Vi har jobbat med 2 olika ML-linjer i våra grafer efter toppen den 3 juli och 1 657. I dag lägger vi in båda dessa ML-linjer i grafen ovan för att förmedla de signaler dessa gav oss tidigare i sommar. Den brantare ML-linjen gav redan i maj sin indikation men då pekade den nedåt med en så brant vinkel att vi först ville inrikta oss på en lägre topp för index. Innan de starkt negativa signalerna var på plats. Dessa signaler kom in strax efter halvårsskiftet och har sedan pumpat ut sitt budskap.

Ser vi enbart på utvecklingen efter toppen 1 657 den 3 juli kan vi tolka in att den vågen sannolikt är inne i sitt slutsteg. En positiv tolkning ger oss 1 494, som ett viktigt stöd. En mer normal tolkning ger oss 1 467, som den nivå index ska stanna upp vid en tid och skapa en motreaktion under 1-3 veckor för att sedan fortsätta nedgången mot lägre nivåer. Det gör att vi den närmaste tiden har 1 494 och troligen också 1 467 att bevaka.  

De aktier som fallit kraftigt sedan 2018 och nu har tappat 35-40 procent eller mer ser ut att vara inne i en fas av panikförsäljning. Detta brukar oftast leda till en rejäl överreaktion på nedsidan men sedan också en bra skjuts uppåt när många aktörer vänder sina positioner samtidigt.  Man väntar i det läget på att någon ska skjuta av startskottet. Många ligger då i startgroparna.

Bankaktierna och en del andra aktier som är i fallande fortsätter vi bevaka inför det som blir allt mer intressant inför en motreaktion utan att vi därför behöver agera för tidigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,7 och 59,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 19,1 och 38,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,0 och 17,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 återställde ordningen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 återställde ordningen

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 500,06 H 1 539,35 L 1 498,41)

OMXS30 gav bara några börstimmar av uppgång, då det hela inleddes från 1 510 under tisdag eftermiddag för att sedan stanna upp vid 1 548 redan vid stängningen på tisdagen. Tar vi med 10-delarna också blev uppgången 38,8 punkter, som vi vet är rörelsefaktorn på 39 punkter på den nivån kring 1 550. 1 548 utgjorde därmed ett motstånd. Att det skulle hålla viste vi först en bit in på onsdagen när index började backa ordentligt.

Onsdagen inleddes med 1 539 och sedanen fortsatt nedgång under hela dagen. Motreaktionen under tisdagen kom in i en egen fas och borde därför bli kortlivad. Nu blev uppgången endast några börstimmer men i en fallande trend är rycken uppåt intensiva men kortvariga. Detta speciellt innan de långsiktiga tekniska indikatorerna nedan är nere på låga nivåer. När dessa är på väg att landa blir det annat ljud i marknaden.   

New Yorkbörsen fortsatte sin nedgång under onsdagen och de viktiga indexen tappade ganska precis 3 procent under dagen. Vi inriktar oss på en fortsatt nedgång över tiden fram till dess de långsiktiga tekniska indikatorerna ger oss anledning att vara beredda på en motreaktion uppåt av lite större kaliber.

Tidsmässigt har vi lagt vikt vid den 15-16 augusti, då matematiken lett oss dit. Historiskt har vi alltid varit vaksamma kring den 20 augusti, då viktiga toppar och lågpunkter kommit in då. I år får vi räkna med tillfälliga reaktioner, då den breda marknaden pekar på en fortsatt nedgång in mot 16-22 september för en del aktier medan även inledningen på oktober månader ger ett andra alternativ till lågpunkt eller möjligen högre bottnar i vissa aktier.

Vi har jobbat med 2 olika ML-linjer i våra grafer efter toppen den 3 juli och 1 657. I dag lägger vi in båda dessa ML-linjer i grafen ovan för att förmedla de signaler dessa gav oss tidigare i sommar. Den brantare ML-linjen gav redan i maj sin indikation men då pekade den nedåt med en så brant vinkel att vi först ville inrikta oss på en lägre topp för index. Innan de starkt negativa signalerna var på plats. Dessa signaler kom in strax efter halvårsskiftet och har sedan pumpat ut sitt budskap.

Ser vi enbart på utvecklingen efter toppen 1 657 den 3 juli kan vi tolka in att den vågen sannolikt är inne i sitt slutsteg. En positiv tolkning ger oss 1 494, som ett viktigt stöd. En mer normal tolkning ger oss 1 467, som den nivå index ska stanna upp vid en tid och skapa en motreaktion under 1-3 veckor för att sedan fortsätta nedgången mot lägre nivåer. Det gör att vi den närmaste tiden har 1 494 och troligen också 1 467 att bevaka.  

De aktier som fallit kraftigt sedan 2018 och nu har tappat 35-40 procent eller mer ser ut att vara inne i en fas av panikförsäljning. Detta brukar oftast leda till en rejäl överreaktion på nedsidan men sedan också en bra skjuts uppåt när många aktörer vänder sina positioner samtidigt.  Man väntar i det läget på att någon ska skjuta av startskottet. Många ligger då i startgroparna.

Bankaktierna och en del andra aktier som är i fallande fortsätter vi bevaka inför det som blir allt mer intressant inför en motreaktion utan att vi därför behöver agera för tidigt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 52,7 och 59,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 19,1 och 38,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 12,0 och 17,1 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 509 och 1548 Stöd 1 470 och 1 432Graf av OMXS30 återställde ordningen

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.