Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

S&P 500 kör hårt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 840,60 H 2 894,15 L 2 839,64) – 2,93 %

S&P 500 föll i det närmaste 3 procent under onsdagen och är nu ned 188 punkter från rekordet 3 028 från den 26 juli i år. Det ger en nedgång på 6,2 procent på 19 dagar. Stor nedgång på så kort tid och dessutom från ett rekord. Det ger oss anledning att se toppen den 26 juli som en B-vågstopp och att den verkliga toppen kom in redan den 1 maj på 2 954. Med den tolkningen som utgångspunkt får vi fram ett stöd vid 2 675. Det är 5,8 procent ned till detta stöd. En nedgång dit är fullt möjligt och då bör vi dessutom få en tillfällig uppgång under en tid innan stödet testas fullt ut. Inget vi tar gift på men det kan vara ett bra värde att ha med i bagaget framöver.

Det tråkiga är att det är så få aktörer och analytiker i marknaden som ser vad som är på gång framöver och jag syftar då på i första hand andra halvan av 2020 och in över 2021. Det vi ser och har sett i Hong Kong en längre tid är intressant att följa då vi sannolikt stor inför liknande situationer i andra delar av världen. Vi har sett aktierna i Paris som fortsätter men möter inget större medialt intresse, då det inte är lika våldsamt som i HK.

Vi ser redan effekterna av den ökande oro i de politiska leden och omgivningarna genom att de större aktörerna i marknaden börjar flytta sitt kapital till mer lugna ”miljöer”. Det leder till att USA och New Yorkbörsen via USD ser ut att fånga in mycket av det kapital som är under förflyttning.

Dopingen som många utsätts för är de extremt låga räntorna, när det gäller styrräntor och statliga obligationsräntor. Marknadsräntorna för privat personer ger en helt annan räntebild.

Vi ser även många stora företag som försöker att binda sina lån på så lång tid de kan och då upp mot 30 år. Allt för att skapa ett tryggare och lugnare handelsutrymme för de kommande åren.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  15 aug, 30 aug

Rekordnotering: 3 028 från den 26 juli 2019

Högsta noteringar

2019 är 3 028 från den 26 juli (Nytt rekord)

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 kör hårt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

S&P 500 kör hårt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 840,60 H 2 894,15 L 2 839,64) – 2,93 %

S&P 500 föll i det närmaste 3 procent under onsdagen och är nu ned 188 punkter från rekordet 3 028 från den 26 juli i år. Det ger en nedgång på 6,2 procent på 19 dagar. Stor nedgång på så kort tid och dessutom från ett rekord. Det ger oss anledning att se toppen den 26 juli som en B-vågstopp och att den verkliga toppen kom in redan den 1 maj på 2 954. Med den tolkningen som utgångspunkt får vi fram ett stöd vid 2 675. Det är 5,8 procent ned till detta stöd. En nedgång dit är fullt möjligt och då bör vi dessutom få en tillfällig uppgång under en tid innan stödet testas fullt ut. Inget vi tar gift på men det kan vara ett bra värde att ha med i bagaget framöver.

Det tråkiga är att det är så få aktörer och analytiker i marknaden som ser vad som är på gång framöver och jag syftar då på i första hand andra halvan av 2020 och in över 2021. Det vi ser och har sett i Hong Kong en längre tid är intressant att följa då vi sannolikt stor inför liknande situationer i andra delar av världen. Vi har sett aktierna i Paris som fortsätter men möter inget större medialt intresse, då det inte är lika våldsamt som i HK.

Vi ser redan effekterna av den ökande oro i de politiska leden och omgivningarna genom att de större aktörerna i marknaden börjar flytta sitt kapital till mer lugna ”miljöer”. Det leder till att USA och New Yorkbörsen via USD ser ut att fånga in mycket av det kapital som är under förflyttning.

Dopingen som många utsätts för är de extremt låga räntorna, när det gäller styrräntor och statliga obligationsräntor. Marknadsräntorna för privat personer ger en helt annan räntebild.

Vi ser även många stora företag som försöker att binda sina lån på så lång tid de kan och då upp mot 30 år. Allt för att skapa ett tryggare och lugnare handelsutrymme för de kommande åren.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  15 aug, 30 aug

Rekordnotering: 3 028 från den 26 juli 2019

Högsta noteringar

2019 är 3 028 från den 26 juli (Nytt rekord)

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 kör hårt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

S&P 500 kör hårt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 840,60 H 2 894,15 L 2 839,64) – 2,93 %

S&P 500 föll i det närmaste 3 procent under onsdagen och är nu ned 188 punkter från rekordet 3 028 från den 26 juli i år. Det ger en nedgång på 6,2 procent på 19 dagar. Stor nedgång på så kort tid och dessutom från ett rekord. Det ger oss anledning att se toppen den 26 juli som en B-vågstopp och att den verkliga toppen kom in redan den 1 maj på 2 954. Med den tolkningen som utgångspunkt får vi fram ett stöd vid 2 675. Det är 5,8 procent ned till detta stöd. En nedgång dit är fullt möjligt och då bör vi dessutom få en tillfällig uppgång under en tid innan stödet testas fullt ut. Inget vi tar gift på men det kan vara ett bra värde att ha med i bagaget framöver.

Det tråkiga är att det är så få aktörer och analytiker i marknaden som ser vad som är på gång framöver och jag syftar då på i första hand andra halvan av 2020 och in över 2021. Det vi ser och har sett i Hong Kong en längre tid är intressant att följa då vi sannolikt stor inför liknande situationer i andra delar av världen. Vi har sett aktierna i Paris som fortsätter men möter inget större medialt intresse, då det inte är lika våldsamt som i HK.

Vi ser redan effekterna av den ökande oro i de politiska leden och omgivningarna genom att de större aktörerna i marknaden börjar flytta sitt kapital till mer lugna ”miljöer”. Det leder till att USA och New Yorkbörsen via USD ser ut att fånga in mycket av det kapital som är under förflyttning.

Dopingen som många utsätts för är de extremt låga räntorna, när det gäller styrräntor och statliga obligationsräntor. Marknadsräntorna för privat personer ger en helt annan räntebild.

Vi ser även många stora företag som försöker att binda sina lån på så lång tid de kan och då upp mot 30 år. Allt för att skapa ett tryggare och lugnare handelsutrymme för de kommande åren.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  15 aug, 30 aug

Rekordnotering: 3 028 från den 26 juli 2019

Högsta noteringar

2019 är 3 028 från den 26 juli (Nytt rekord)

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 kör hårt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

S&P 500 kör hårt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 840,60 H 2 894,15 L 2 839,64) – 2,93 %

S&P 500 föll i det närmaste 3 procent under onsdagen och är nu ned 188 punkter från rekordet 3 028 från den 26 juli i år. Det ger en nedgång på 6,2 procent på 19 dagar. Stor nedgång på så kort tid och dessutom från ett rekord. Det ger oss anledning att se toppen den 26 juli som en B-vågstopp och att den verkliga toppen kom in redan den 1 maj på 2 954. Med den tolkningen som utgångspunkt får vi fram ett stöd vid 2 675. Det är 5,8 procent ned till detta stöd. En nedgång dit är fullt möjligt och då bör vi dessutom få en tillfällig uppgång under en tid innan stödet testas fullt ut. Inget vi tar gift på men det kan vara ett bra värde att ha med i bagaget framöver.

Det tråkiga är att det är så få aktörer och analytiker i marknaden som ser vad som är på gång framöver och jag syftar då på i första hand andra halvan av 2020 och in över 2021. Det vi ser och har sett i Hong Kong en längre tid är intressant att följa då vi sannolikt stor inför liknande situationer i andra delar av världen. Vi har sett aktierna i Paris som fortsätter men möter inget större medialt intresse, då det inte är lika våldsamt som i HK.

Vi ser redan effekterna av den ökande oro i de politiska leden och omgivningarna genom att de större aktörerna i marknaden börjar flytta sitt kapital till mer lugna ”miljöer”. Det leder till att USA och New Yorkbörsen via USD ser ut att fånga in mycket av det kapital som är under förflyttning.

Dopingen som många utsätts för är de extremt låga räntorna, när det gäller styrräntor och statliga obligationsräntor. Marknadsräntorna för privat personer ger en helt annan räntebild.

Vi ser även många stora företag som försöker att binda sina lån på så lång tid de kan och då upp mot 30 år. Allt för att skapa ett tryggare och lugnare handelsutrymme för de kommande åren.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  15 aug, 30 aug

Rekordnotering: 3 028 från den 26 juli 2019

Högsta noteringar

2019 är 3 028 från den 26 juli (Nytt rekord)

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 kör hårt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

S&P 500 kör hårt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 840,60 H 2 894,15 L 2 839,64) – 2,93 %

S&P 500 föll i det närmaste 3 procent under onsdagen och är nu ned 188 punkter från rekordet 3 028 från den 26 juli i år. Det ger en nedgång på 6,2 procent på 19 dagar. Stor nedgång på så kort tid och dessutom från ett rekord. Det ger oss anledning att se toppen den 26 juli som en B-vågstopp och att den verkliga toppen kom in redan den 1 maj på 2 954. Med den tolkningen som utgångspunkt får vi fram ett stöd vid 2 675. Det är 5,8 procent ned till detta stöd. En nedgång dit är fullt möjligt och då bör vi dessutom få en tillfällig uppgång under en tid innan stödet testas fullt ut. Inget vi tar gift på men det kan vara ett bra värde att ha med i bagaget framöver.

Det tråkiga är att det är så få aktörer och analytiker i marknaden som ser vad som är på gång framöver och jag syftar då på i första hand andra halvan av 2020 och in över 2021. Det vi ser och har sett i Hong Kong en längre tid är intressant att följa då vi sannolikt stor inför liknande situationer i andra delar av världen. Vi har sett aktierna i Paris som fortsätter men möter inget större medialt intresse, då det inte är lika våldsamt som i HK.

Vi ser redan effekterna av den ökande oro i de politiska leden och omgivningarna genom att de större aktörerna i marknaden börjar flytta sitt kapital till mer lugna ”miljöer”. Det leder till att USA och New Yorkbörsen via USD ser ut att fånga in mycket av det kapital som är under förflyttning.

Dopingen som många utsätts för är de extremt låga räntorna, när det gäller styrräntor och statliga obligationsräntor. Marknadsräntorna för privat personer ger en helt annan räntebild.

Vi ser även många stora företag som försöker att binda sina lån på så lång tid de kan och då upp mot 30 år. Allt för att skapa ett tryggare och lugnare handelsutrymme för de kommande åren.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  15 aug, 30 aug

Rekordnotering: 3 028 från den 26 juli 2019

Högsta noteringar

2019 är 3 028 från den 26 juli (Nytt rekord)

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 kör hårt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

S&P 500 kör hårt

S&P 500


Ikon analys

S&P 500 index

(C 2 840,60 H 2 894,15 L 2 839,64) – 2,93 %

S&P 500 föll i det närmaste 3 procent under onsdagen och är nu ned 188 punkter från rekordet 3 028 från den 26 juli i år. Det ger en nedgång på 6,2 procent på 19 dagar. Stor nedgång på så kort tid och dessutom från ett rekord. Det ger oss anledning att se toppen den 26 juli som en B-vågstopp och att den verkliga toppen kom in redan den 1 maj på 2 954. Med den tolkningen som utgångspunkt får vi fram ett stöd vid 2 675. Det är 5,8 procent ned till detta stöd. En nedgång dit är fullt möjligt och då bör vi dessutom få en tillfällig uppgång under en tid innan stödet testas fullt ut. Inget vi tar gift på men det kan vara ett bra värde att ha med i bagaget framöver.

Det tråkiga är att det är så få aktörer och analytiker i marknaden som ser vad som är på gång framöver och jag syftar då på i första hand andra halvan av 2020 och in över 2021. Det vi ser och har sett i Hong Kong en längre tid är intressant att följa då vi sannolikt stor inför liknande situationer i andra delar av världen. Vi har sett aktierna i Paris som fortsätter men möter inget större medialt intresse, då det inte är lika våldsamt som i HK.

Vi ser redan effekterna av den ökande oro i de politiska leden och omgivningarna genom att de större aktörerna i marknaden börjar flytta sitt kapital till mer lugna ”miljöer”. Det leder till att USA och New Yorkbörsen via USD ser ut att fånga in mycket av det kapital som är under förflyttning.

Dopingen som många utsätts för är de extremt låga räntorna, när det gäller styrräntor och statliga obligationsräntor. Marknadsräntorna för privat personer ger en helt annan räntebild.

Vi ser även många stora företag som försöker att binda sina lån på så lång tid de kan och då upp mot 30 år. Allt för att skapa ett tryggare och lugnare handelsutrymme för de kommande åren.

Beräknade reaktionsdagar för S&P 500:  15 aug, 30 aug

Rekordnotering: 3 028 från den 26 juli 2019

Högsta noteringar

2019 är 3 028 från den 26 juli (Nytt rekord)

2018 är 2 941 från den 21 september   

2017 är 2 695 från den 18 december 

2016 är 2 205 från den 23 november  

Lägsta noteringar

2019 är 2 444 från den 3 januari

2018 är 2 346 från den 26 december    

2017 2 239 från den 3 januari  

2016 1 810 från den 11 februari

Bottennotering de senaste 15 åren: 666 noterades den 6 mars 2009.Graf av S&P 500 kör hårt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.