Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 519,41 H 1 519,56 L 1 495,71)

OMXS30 har nu levererat 1 477 som lägst den 15 augusti och sedan stigit till 1 520, som högst under fredagen den 16 augusti. Det ger en uppgång på 43 punkter (+2,9%), som mest. Index stängde över 1 516, vilket är en indikation på fortsatt uppgång. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu vänt från fallande till stigande. Positivt men vi dramatiserar ändå inte detta då det handlar om en kortsiktig rörelse i första hand

Vid en positiv tolkning av rörelsen sedan 3 juli och 1 657 kan vi se den nedgången som klar. Om det är en riktig tolkning ska index kunna ta sig till 1 550 (+2,0%), där en ny tolkning får göras. 1 567 finns även med som alternativ. I nuläget ser vi en uppgång som tillfällig för index men vi är inte främmande för att flera aktier kan ha bottnat den senaste tiden. Vi får följa dessa och se vilka som framöver ger starkare signaler.

Index bör efter fullbordad uppgång ta sig ned till 1 450-1 452 i en förväntad nedgång i ett senare skede. Tidsmässigt är reaktionspunkterna utspridda, vilket gör att vi inte har en tydlig reaktionspunkt förrän vi kommer in i nästa vecka med måndagen den 26 augusti som start på den veckan.

I den negativa tolkningen spelar de veckobaserad tekniska indikatorerna en viktig roll med sin fallande signal. Värdena är ännu inte i närheten av 20 ännu och det ger oss anledning att se den medellånga signalen som negativ.

Det som kan få index att lyfta är New Yorkbörsen. Fortsätter den att stiga har vi stora förutsättningar att hänga på uppåt även om den procentuella uppgången blir mindre i Stockholm.

Signaler på en snabbt fallande konjunktur i Europa kommer på löpande band.

Värdet på handeln mellan medlemsländerna i euroområdet minskade i juni närmare sju procent vilket är den snabbaste minskningstakten en månad på över sex år. Samtidigt sjönk exporten från euroområdet med närmare fem procent.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,7 och 60,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 41,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,4 och 17,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 Graf av OMXS30 tar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 519,41 H 1 519,56 L 1 495,71)

OMXS30 har nu levererat 1 477 som lägst den 15 augusti och sedan stigit till 1 520, som högst under fredagen den 16 augusti. Det ger en uppgång på 43 punkter (+2,9%), som mest. Index stängde över 1 516, vilket är en indikation på fortsatt uppgång. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu vänt från fallande till stigande. Positivt men vi dramatiserar ändå inte detta då det handlar om en kortsiktig rörelse i första hand

Vid en positiv tolkning av rörelsen sedan 3 juli och 1 657 kan vi se den nedgången som klar. Om det är en riktig tolkning ska index kunna ta sig till 1 550 (+2,0%), där en ny tolkning får göras. 1 567 finns även med som alternativ. I nuläget ser vi en uppgång som tillfällig för index men vi är inte främmande för att flera aktier kan ha bottnat den senaste tiden. Vi får följa dessa och se vilka som framöver ger starkare signaler.

Index bör efter fullbordad uppgång ta sig ned till 1 450-1 452 i en förväntad nedgång i ett senare skede. Tidsmässigt är reaktionspunkterna utspridda, vilket gör att vi inte har en tydlig reaktionspunkt förrän vi kommer in i nästa vecka med måndagen den 26 augusti som start på den veckan.

I den negativa tolkningen spelar de veckobaserad tekniska indikatorerna en viktig roll med sin fallande signal. Värdena är ännu inte i närheten av 20 ännu och det ger oss anledning att se den medellånga signalen som negativ.

Det som kan få index att lyfta är New Yorkbörsen. Fortsätter den att stiga har vi stora förutsättningar att hänga på uppåt även om den procentuella uppgången blir mindre i Stockholm.

Signaler på en snabbt fallande konjunktur i Europa kommer på löpande band.

Värdet på handeln mellan medlemsländerna i euroområdet minskade i juni närmare sju procent vilket är den snabbaste minskningstakten en månad på över sex år. Samtidigt sjönk exporten från euroområdet med närmare fem procent.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,7 och 60,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 41,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,4 och 17,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 Graf av OMXS30 tar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 519,41 H 1 519,56 L 1 495,71)

OMXS30 har nu levererat 1 477 som lägst den 15 augusti och sedan stigit till 1 520, som högst under fredagen den 16 augusti. Det ger en uppgång på 43 punkter (+2,9%), som mest. Index stängde över 1 516, vilket är en indikation på fortsatt uppgång. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu vänt från fallande till stigande. Positivt men vi dramatiserar ändå inte detta då det handlar om en kortsiktig rörelse i första hand

Vid en positiv tolkning av rörelsen sedan 3 juli och 1 657 kan vi se den nedgången som klar. Om det är en riktig tolkning ska index kunna ta sig till 1 550 (+2,0%), där en ny tolkning får göras. 1 567 finns även med som alternativ. I nuläget ser vi en uppgång som tillfällig för index men vi är inte främmande för att flera aktier kan ha bottnat den senaste tiden. Vi får följa dessa och se vilka som framöver ger starkare signaler.

Index bör efter fullbordad uppgång ta sig ned till 1 450-1 452 i en förväntad nedgång i ett senare skede. Tidsmässigt är reaktionspunkterna utspridda, vilket gör att vi inte har en tydlig reaktionspunkt förrän vi kommer in i nästa vecka med måndagen den 26 augusti som start på den veckan.

I den negativa tolkningen spelar de veckobaserad tekniska indikatorerna en viktig roll med sin fallande signal. Värdena är ännu inte i närheten av 20 ännu och det ger oss anledning att se den medellånga signalen som negativ.

Det som kan få index att lyfta är New Yorkbörsen. Fortsätter den att stiga har vi stora förutsättningar att hänga på uppåt även om den procentuella uppgången blir mindre i Stockholm.

Signaler på en snabbt fallande konjunktur i Europa kommer på löpande band.

Värdet på handeln mellan medlemsländerna i euroområdet minskade i juni närmare sju procent vilket är den snabbaste minskningstakten en månad på över sex år. Samtidigt sjönk exporten från euroområdet med närmare fem procent.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,7 och 60,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 41,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,4 och 17,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 Graf av OMXS30 tar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 519,41 H 1 519,56 L 1 495,71)

OMXS30 har nu levererat 1 477 som lägst den 15 augusti och sedan stigit till 1 520, som högst under fredagen den 16 augusti. Det ger en uppgång på 43 punkter (+2,9%), som mest. Index stängde över 1 516, vilket är en indikation på fortsatt uppgång. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu vänt från fallande till stigande. Positivt men vi dramatiserar ändå inte detta då det handlar om en kortsiktig rörelse i första hand

Vid en positiv tolkning av rörelsen sedan 3 juli och 1 657 kan vi se den nedgången som klar. Om det är en riktig tolkning ska index kunna ta sig till 1 550 (+2,0%), där en ny tolkning får göras. 1 567 finns även med som alternativ. I nuläget ser vi en uppgång som tillfällig för index men vi är inte främmande för att flera aktier kan ha bottnat den senaste tiden. Vi får följa dessa och se vilka som framöver ger starkare signaler.

Index bör efter fullbordad uppgång ta sig ned till 1 450-1 452 i en förväntad nedgång i ett senare skede. Tidsmässigt är reaktionspunkterna utspridda, vilket gör att vi inte har en tydlig reaktionspunkt förrän vi kommer in i nästa vecka med måndagen den 26 augusti som start på den veckan.

I den negativa tolkningen spelar de veckobaserad tekniska indikatorerna en viktig roll med sin fallande signal. Värdena är ännu inte i närheten av 20 ännu och det ger oss anledning att se den medellånga signalen som negativ.

Det som kan få index att lyfta är New Yorkbörsen. Fortsätter den att stiga har vi stora förutsättningar att hänga på uppåt även om den procentuella uppgången blir mindre i Stockholm.

Signaler på en snabbt fallande konjunktur i Europa kommer på löpande band.

Värdet på handeln mellan medlemsländerna i euroområdet minskade i juni närmare sju procent vilket är den snabbaste minskningstakten en månad på över sex år. Samtidigt sjönk exporten från euroområdet med närmare fem procent.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,7 och 60,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 41,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,4 och 17,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 Graf av OMXS30 tar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 519,41 H 1 519,56 L 1 495,71)

OMXS30 har nu levererat 1 477 som lägst den 15 augusti och sedan stigit till 1 520, som högst under fredagen den 16 augusti. Det ger en uppgång på 43 punkter (+2,9%), som mest. Index stängde över 1 516, vilket är en indikation på fortsatt uppgång. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu vänt från fallande till stigande. Positivt men vi dramatiserar ändå inte detta då det handlar om en kortsiktig rörelse i första hand

Vid en positiv tolkning av rörelsen sedan 3 juli och 1 657 kan vi se den nedgången som klar. Om det är en riktig tolkning ska index kunna ta sig till 1 550 (+2,0%), där en ny tolkning får göras. 1 567 finns även med som alternativ. I nuläget ser vi en uppgång som tillfällig för index men vi är inte främmande för att flera aktier kan ha bottnat den senaste tiden. Vi får följa dessa och se vilka som framöver ger starkare signaler.

Index bör efter fullbordad uppgång ta sig ned till 1 450-1 452 i en förväntad nedgång i ett senare skede. Tidsmässigt är reaktionspunkterna utspridda, vilket gör att vi inte har en tydlig reaktionspunkt förrän vi kommer in i nästa vecka med måndagen den 26 augusti som start på den veckan.

I den negativa tolkningen spelar de veckobaserad tekniska indikatorerna en viktig roll med sin fallande signal. Värdena är ännu inte i närheten av 20 ännu och det ger oss anledning att se den medellånga signalen som negativ.

Det som kan få index att lyfta är New Yorkbörsen. Fortsätter den att stiga har vi stora förutsättningar att hänga på uppåt även om den procentuella uppgången blir mindre i Stockholm.

Signaler på en snabbt fallande konjunktur i Europa kommer på löpande band.

Värdet på handeln mellan medlemsländerna i euroområdet minskade i juni närmare sju procent vilket är den snabbaste minskningstakten en månad på över sex år. Samtidigt sjönk exporten från euroområdet med närmare fem procent.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,7 och 60,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 41,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,4 och 17,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 Graf av OMXS30 tar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tar sig uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 519,41 H 1 519,56 L 1 495,71)

OMXS30 har nu levererat 1 477 som lägst den 15 augusti och sedan stigit till 1 520, som högst under fredagen den 16 augusti. Det ger en uppgång på 43 punkter (+2,9%), som mest. Index stängde över 1 516, vilket är en indikation på fortsatt uppgång. De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan har nu vänt från fallande till stigande. Positivt men vi dramatiserar ändå inte detta då det handlar om en kortsiktig rörelse i första hand

Vid en positiv tolkning av rörelsen sedan 3 juli och 1 657 kan vi se den nedgången som klar. Om det är en riktig tolkning ska index kunna ta sig till 1 550 (+2,0%), där en ny tolkning får göras. 1 567 finns även med som alternativ. I nuläget ser vi en uppgång som tillfällig för index men vi är inte främmande för att flera aktier kan ha bottnat den senaste tiden. Vi får följa dessa och se vilka som framöver ger starkare signaler.

Index bör efter fullbordad uppgång ta sig ned till 1 450-1 452 i en förväntad nedgång i ett senare skede. Tidsmässigt är reaktionspunkterna utspridda, vilket gör att vi inte har en tydlig reaktionspunkt förrän vi kommer in i nästa vecka med måndagen den 26 augusti som start på den veckan.

I den negativa tolkningen spelar de veckobaserad tekniska indikatorerna en viktig roll med sin fallande signal. Värdena är ännu inte i närheten av 20 ännu och det ger oss anledning att se den medellånga signalen som negativ.

Det som kan få index att lyfta är New Yorkbörsen. Fortsätter den att stiga har vi stora förutsättningar att hänga på uppåt även om den procentuella uppgången blir mindre i Stockholm.

Signaler på en snabbt fallande konjunktur i Europa kommer på löpande band.

Värdet på handeln mellan medlemsländerna i euroområdet minskade i juni närmare sju procent vilket är den snabbaste minskningstakten en månad på över sex år. Samtidigt sjönk exporten från euroområdet med närmare fem procent.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 55,7 och 60,2 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 29,1 och 41,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,4 och 17,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1548 och 1 587 Stöd 1 509 och 1 470

 Graf av OMXS30 tar sig uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.