Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 ser en hägring

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 596,06 H 1 598,04 L 1 581,92)

OMXS30 tog sig först till 1 588 och passerade denna nivå under dagen även om index föll tillbaka under 1 588 ett tag innan uppgången fick ny fart från 1 582. Innan dagen var slut hade vi sett 1 598, som högst.

Det ”gångjärn” vi hade vid 1 550 gav det lägre värdet 1 596-1 597. Detta är nu uppfyllt. Den andra beräkningen gav 1 550-1 447=73+1 550=1 623 och är den nivån vi bevarat sedan genombrottet av 1 550-nivån sista dagarna av augusti. Nu ska vi sannolikt få ett test även av den nivån. Vi tar inte gift på att nivån ska hålla men vi utgår från att nivån kan hålla och detta ska visa sig den närmaste tiden. Kraften i uppgången sedan den 26 augusti imponerar och öppnar för att vi får en möjlig fortsättning uppåt även om den fortsättningen bör föregås av en tillfällig rekyl.

Torsdagens indexuppgång drevs av flera faktorer, där Riksbanken och löftet om en räntehöjning senare i år var en viktig del, speciellt för bankerna och fastighetsaktierna. Positivt för den ena branschen och negativt för den andra.

Utvecklingen i Hong Kong där man till slut gick demonstranterna till mötes. Det blev för mycket för de beslutande, när man fick klart för sig hur det internationella kapitalet flyttar från Hong Kong till andra länder däribland Singapore. Men framförallt USA har fått ett stort tillskott. Effekten blev därmed en svagare dollar när beskedet kom. Trump fortsätter att hålla hoppet uppe om ett handelsavtal med sina tweets. Torsdagens uttalande fick börserna att stiga i New York.

I detta ska vi själva skapa ytterligare optimism om än bara till mitten av september som det ser ut i nuläget. Men den globala ekonomin påverkar alla börser och då vi är inne i en fas med mycket oro och underligga uttalande från politiker får vi vara beredda på att index kastas fram och tillbaka men just nu med en positiv underton. Detta bland annat baserat på att både de vecko- och månadsbaserade indikatorerna nedan är stigande. Så länge de behåller de positiva budskapen ger vi oss på utflykt uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,4 och 64,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 54,1 och 43,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 94,4 och 88,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 ser en hägring

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 ser en hägring

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 596,06 H 1 598,04 L 1 581,92)

OMXS30 tog sig först till 1 588 och passerade denna nivå under dagen även om index föll tillbaka under 1 588 ett tag innan uppgången fick ny fart från 1 582. Innan dagen var slut hade vi sett 1 598, som högst.

Det ”gångjärn” vi hade vid 1 550 gav det lägre värdet 1 596-1 597. Detta är nu uppfyllt. Den andra beräkningen gav 1 550-1 447=73+1 550=1 623 och är den nivån vi bevarat sedan genombrottet av 1 550-nivån sista dagarna av augusti. Nu ska vi sannolikt få ett test även av den nivån. Vi tar inte gift på att nivån ska hålla men vi utgår från att nivån kan hålla och detta ska visa sig den närmaste tiden. Kraften i uppgången sedan den 26 augusti imponerar och öppnar för att vi får en möjlig fortsättning uppåt även om den fortsättningen bör föregås av en tillfällig rekyl.

Torsdagens indexuppgång drevs av flera faktorer, där Riksbanken och löftet om en räntehöjning senare i år var en viktig del, speciellt för bankerna och fastighetsaktierna. Positivt för den ena branschen och negativt för den andra.

Utvecklingen i Hong Kong där man till slut gick demonstranterna till mötes. Det blev för mycket för de beslutande, när man fick klart för sig hur det internationella kapitalet flyttar från Hong Kong till andra länder däribland Singapore. Men framförallt USA har fått ett stort tillskott. Effekten blev därmed en svagare dollar när beskedet kom. Trump fortsätter att hålla hoppet uppe om ett handelsavtal med sina tweets. Torsdagens uttalande fick börserna att stiga i New York.

I detta ska vi själva skapa ytterligare optimism om än bara till mitten av september som det ser ut i nuläget. Men den globala ekonomin påverkar alla börser och då vi är inne i en fas med mycket oro och underligga uttalande från politiker får vi vara beredda på att index kastas fram och tillbaka men just nu med en positiv underton. Detta bland annat baserat på att både de vecko- och månadsbaserade indikatorerna nedan är stigande. Så länge de behåller de positiva budskapen ger vi oss på utflykt uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,4 och 64,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 54,1 och 43,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 94,4 och 88,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 ser en hägring

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 ser en hägring

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 596,06 H 1 598,04 L 1 581,92)

OMXS30 tog sig först till 1 588 och passerade denna nivå under dagen även om index föll tillbaka under 1 588 ett tag innan uppgången fick ny fart från 1 582. Innan dagen var slut hade vi sett 1 598, som högst.

Det ”gångjärn” vi hade vid 1 550 gav det lägre värdet 1 596-1 597. Detta är nu uppfyllt. Den andra beräkningen gav 1 550-1 447=73+1 550=1 623 och är den nivån vi bevarat sedan genombrottet av 1 550-nivån sista dagarna av augusti. Nu ska vi sannolikt få ett test även av den nivån. Vi tar inte gift på att nivån ska hålla men vi utgår från att nivån kan hålla och detta ska visa sig den närmaste tiden. Kraften i uppgången sedan den 26 augusti imponerar och öppnar för att vi får en möjlig fortsättning uppåt även om den fortsättningen bör föregås av en tillfällig rekyl.

Torsdagens indexuppgång drevs av flera faktorer, där Riksbanken och löftet om en räntehöjning senare i år var en viktig del, speciellt för bankerna och fastighetsaktierna. Positivt för den ena branschen och negativt för den andra.

Utvecklingen i Hong Kong där man till slut gick demonstranterna till mötes. Det blev för mycket för de beslutande, när man fick klart för sig hur det internationella kapitalet flyttar från Hong Kong till andra länder däribland Singapore. Men framförallt USA har fått ett stort tillskott. Effekten blev därmed en svagare dollar när beskedet kom. Trump fortsätter att hålla hoppet uppe om ett handelsavtal med sina tweets. Torsdagens uttalande fick börserna att stiga i New York.

I detta ska vi själva skapa ytterligare optimism om än bara till mitten av september som det ser ut i nuläget. Men den globala ekonomin påverkar alla börser och då vi är inne i en fas med mycket oro och underligga uttalande från politiker får vi vara beredda på att index kastas fram och tillbaka men just nu med en positiv underton. Detta bland annat baserat på att både de vecko- och månadsbaserade indikatorerna nedan är stigande. Så länge de behåller de positiva budskapen ger vi oss på utflykt uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,4 och 64,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 54,1 och 43,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 94,4 och 88,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 ser en hägring

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 ser en hägring

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 596,06 H 1 598,04 L 1 581,92)

OMXS30 tog sig först till 1 588 och passerade denna nivå under dagen även om index föll tillbaka under 1 588 ett tag innan uppgången fick ny fart från 1 582. Innan dagen var slut hade vi sett 1 598, som högst.

Det ”gångjärn” vi hade vid 1 550 gav det lägre värdet 1 596-1 597. Detta är nu uppfyllt. Den andra beräkningen gav 1 550-1 447=73+1 550=1 623 och är den nivån vi bevarat sedan genombrottet av 1 550-nivån sista dagarna av augusti. Nu ska vi sannolikt få ett test även av den nivån. Vi tar inte gift på att nivån ska hålla men vi utgår från att nivån kan hålla och detta ska visa sig den närmaste tiden. Kraften i uppgången sedan den 26 augusti imponerar och öppnar för att vi får en möjlig fortsättning uppåt även om den fortsättningen bör föregås av en tillfällig rekyl.

Torsdagens indexuppgång drevs av flera faktorer, där Riksbanken och löftet om en räntehöjning senare i år var en viktig del, speciellt för bankerna och fastighetsaktierna. Positivt för den ena branschen och negativt för den andra.

Utvecklingen i Hong Kong där man till slut gick demonstranterna till mötes. Det blev för mycket för de beslutande, när man fick klart för sig hur det internationella kapitalet flyttar från Hong Kong till andra länder däribland Singapore. Men framförallt USA har fått ett stort tillskott. Effekten blev därmed en svagare dollar när beskedet kom. Trump fortsätter att hålla hoppet uppe om ett handelsavtal med sina tweets. Torsdagens uttalande fick börserna att stiga i New York.

I detta ska vi själva skapa ytterligare optimism om än bara till mitten av september som det ser ut i nuläget. Men den globala ekonomin påverkar alla börser och då vi är inne i en fas med mycket oro och underligga uttalande från politiker får vi vara beredda på att index kastas fram och tillbaka men just nu med en positiv underton. Detta bland annat baserat på att både de vecko- och månadsbaserade indikatorerna nedan är stigande. Så länge de behåller de positiva budskapen ger vi oss på utflykt uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,4 och 64,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 54,1 och 43,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 94,4 och 88,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 ser en hägring

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 ser en hägring

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 596,06 H 1 598,04 L 1 581,92)

OMXS30 tog sig först till 1 588 och passerade denna nivå under dagen även om index föll tillbaka under 1 588 ett tag innan uppgången fick ny fart från 1 582. Innan dagen var slut hade vi sett 1 598, som högst.

Det ”gångjärn” vi hade vid 1 550 gav det lägre värdet 1 596-1 597. Detta är nu uppfyllt. Den andra beräkningen gav 1 550-1 447=73+1 550=1 623 och är den nivån vi bevarat sedan genombrottet av 1 550-nivån sista dagarna av augusti. Nu ska vi sannolikt få ett test även av den nivån. Vi tar inte gift på att nivån ska hålla men vi utgår från att nivån kan hålla och detta ska visa sig den närmaste tiden. Kraften i uppgången sedan den 26 augusti imponerar och öppnar för att vi får en möjlig fortsättning uppåt även om den fortsättningen bör föregås av en tillfällig rekyl.

Torsdagens indexuppgång drevs av flera faktorer, där Riksbanken och löftet om en räntehöjning senare i år var en viktig del, speciellt för bankerna och fastighetsaktierna. Positivt för den ena branschen och negativt för den andra.

Utvecklingen i Hong Kong där man till slut gick demonstranterna till mötes. Det blev för mycket för de beslutande, när man fick klart för sig hur det internationella kapitalet flyttar från Hong Kong till andra länder däribland Singapore. Men framförallt USA har fått ett stort tillskott. Effekten blev därmed en svagare dollar när beskedet kom. Trump fortsätter att hålla hoppet uppe om ett handelsavtal med sina tweets. Torsdagens uttalande fick börserna att stiga i New York.

I detta ska vi själva skapa ytterligare optimism om än bara till mitten av september som det ser ut i nuläget. Men den globala ekonomin påverkar alla börser och då vi är inne i en fas med mycket oro och underligga uttalande från politiker får vi vara beredda på att index kastas fram och tillbaka men just nu med en positiv underton. Detta bland annat baserat på att både de vecko- och månadsbaserade indikatorerna nedan är stigande. Så länge de behåller de positiva budskapen ger vi oss på utflykt uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,4 och 64,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 54,1 och 43,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 94,4 och 88,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 ser en hägring

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 ser en hägring

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 596,06 H 1 598,04 L 1 581,92)

OMXS30 tog sig först till 1 588 och passerade denna nivå under dagen även om index föll tillbaka under 1 588 ett tag innan uppgången fick ny fart från 1 582. Innan dagen var slut hade vi sett 1 598, som högst.

Det ”gångjärn” vi hade vid 1 550 gav det lägre värdet 1 596-1 597. Detta är nu uppfyllt. Den andra beräkningen gav 1 550-1 447=73+1 550=1 623 och är den nivån vi bevarat sedan genombrottet av 1 550-nivån sista dagarna av augusti. Nu ska vi sannolikt få ett test även av den nivån. Vi tar inte gift på att nivån ska hålla men vi utgår från att nivån kan hålla och detta ska visa sig den närmaste tiden. Kraften i uppgången sedan den 26 augusti imponerar och öppnar för att vi får en möjlig fortsättning uppåt även om den fortsättningen bör föregås av en tillfällig rekyl.

Torsdagens indexuppgång drevs av flera faktorer, där Riksbanken och löftet om en räntehöjning senare i år var en viktig del, speciellt för bankerna och fastighetsaktierna. Positivt för den ena branschen och negativt för den andra.

Utvecklingen i Hong Kong där man till slut gick demonstranterna till mötes. Det blev för mycket för de beslutande, när man fick klart för sig hur det internationella kapitalet flyttar från Hong Kong till andra länder däribland Singapore. Men framförallt USA har fått ett stort tillskott. Effekten blev därmed en svagare dollar när beskedet kom. Trump fortsätter att hålla hoppet uppe om ett handelsavtal med sina tweets. Torsdagens uttalande fick börserna att stiga i New York.

I detta ska vi själva skapa ytterligare optimism om än bara till mitten av september som det ser ut i nuläget. Men den globala ekonomin påverkar alla börser och då vi är inne i en fas med mycket oro och underligga uttalande från politiker får vi vara beredda på att index kastas fram och tillbaka men just nu med en positiv underton. Detta bland annat baserat på att både de vecko- och månadsbaserade indikatorerna nedan är stigande. Så länge de behåller de positiva budskapen ger vi oss på utflykt uppåt.  

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 66,4 och 64,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 54,1 och 43,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 94,4 och 88,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 ser en hägring

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.