Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tar sikte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 601,95 H 1 602,35 L 1 593,87)

OMXS30 har nu tagit sig till 1 602, som högst under fredagen den 6 september. Uppgången inleddes på rytmen 4Y4M, som denna gång kom in 12 dagar i förtid. Inte ovanligt. Det hela började den 27 april 2015 och kom in på en reaktion i augusti, enlig tiden planen. Den andra viktiga och kompletterande rytmen började den 29 maj 2015. Det ger oss 29 september i år. Drar vi av 12 dagar landar vi på den 17 september. Redan i juni lade vi in en workshop på detta datum just för att det under lång tid visat att det har betydelse. Workshopen arrangeras denna gång tillsammans med tidningen Privata Affärer.

Vi utgår från att vi får reaktioner båda dagarna (17 sept och 29 sept) på samma sätt som vi fick tidigare den 15 augusti och den 26 augusti.

Uppgången från 1 477 den 15 augusti är nu uppe i 125 punkter (+8,5%) som mest. Vi inväntar en reaktion inom kort och har flera alternativa och möjliga toppar men vi nöjer oss med att fortsätta med motståndet 1 623-1 625 och sedan se om index kan ta sig hela vägen dit i den aktuella rörelsen. Vi hade tidigare 1 598, som motstånd baserat på ”gångjärnet” vid 1 550 beräknat på 1 504 den 26 augusti. Tar vi 1 477 till 1 550 får vi en uppgång på 73 punkter från 1 550 till just 1 623. Denna nivå bör testas om inte under den aktuella veckan, så i ett senare skede. Det är trots allt bara 1,3 procent upp dit.

När det gäller Brexit och den förväntade turbulensen under hösten in mot slutet av oktober, ser det ut som vi får en förskjutning av turbulensen avseende utträdet till början av 2020. Det skulle i så fall passa bra in i den cykel som indikerar på en ökad politisk turbulens under 2020.

I detta ligger också försöken från centralbankerna i västvärlden att komma bort från kontanter. Nu när man under hösten sätter en jurist som chef för ECB får vi inrikta oss på att juridiken kommer in i ränteutvecklingen, vilket i sin tur ger effekt på valutasidan. Vilken innebär att marknadskrafterna kan bli tyglade med oönskade konsekvenser. Riksbanken jobbar sedan en tid tillbaka på att hitta en lösning för Sverige. Riksbankens ambitioner ligger i linje med svenska politikers ide´ att ligga först i olika internationella handlingar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,1 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 55,4 och 44,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,3 och 91,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar sikte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tar sikte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 601,95 H 1 602,35 L 1 593,87)

OMXS30 har nu tagit sig till 1 602, som högst under fredagen den 6 september. Uppgången inleddes på rytmen 4Y4M, som denna gång kom in 12 dagar i förtid. Inte ovanligt. Det hela började den 27 april 2015 och kom in på en reaktion i augusti, enlig tiden planen. Den andra viktiga och kompletterande rytmen började den 29 maj 2015. Det ger oss 29 september i år. Drar vi av 12 dagar landar vi på den 17 september. Redan i juni lade vi in en workshop på detta datum just för att det under lång tid visat att det har betydelse. Workshopen arrangeras denna gång tillsammans med tidningen Privata Affärer.

Vi utgår från att vi får reaktioner båda dagarna (17 sept och 29 sept) på samma sätt som vi fick tidigare den 15 augusti och den 26 augusti.

Uppgången från 1 477 den 15 augusti är nu uppe i 125 punkter (+8,5%) som mest. Vi inväntar en reaktion inom kort och har flera alternativa och möjliga toppar men vi nöjer oss med att fortsätta med motståndet 1 623-1 625 och sedan se om index kan ta sig hela vägen dit i den aktuella rörelsen. Vi hade tidigare 1 598, som motstånd baserat på ”gångjärnet” vid 1 550 beräknat på 1 504 den 26 augusti. Tar vi 1 477 till 1 550 får vi en uppgång på 73 punkter från 1 550 till just 1 623. Denna nivå bör testas om inte under den aktuella veckan, så i ett senare skede. Det är trots allt bara 1,3 procent upp dit.

När det gäller Brexit och den förväntade turbulensen under hösten in mot slutet av oktober, ser det ut som vi får en förskjutning av turbulensen avseende utträdet till början av 2020. Det skulle i så fall passa bra in i den cykel som indikerar på en ökad politisk turbulens under 2020.

I detta ligger också försöken från centralbankerna i västvärlden att komma bort från kontanter. Nu när man under hösten sätter en jurist som chef för ECB får vi inrikta oss på att juridiken kommer in i ränteutvecklingen, vilket i sin tur ger effekt på valutasidan. Vilken innebär att marknadskrafterna kan bli tyglade med oönskade konsekvenser. Riksbanken jobbar sedan en tid tillbaka på att hitta en lösning för Sverige. Riksbankens ambitioner ligger i linje med svenska politikers ide´ att ligga först i olika internationella handlingar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,1 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 55,4 och 44,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,3 och 91,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar sikte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tar sikte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 601,95 H 1 602,35 L 1 593,87)

OMXS30 har nu tagit sig till 1 602, som högst under fredagen den 6 september. Uppgången inleddes på rytmen 4Y4M, som denna gång kom in 12 dagar i förtid. Inte ovanligt. Det hela började den 27 april 2015 och kom in på en reaktion i augusti, enlig tiden planen. Den andra viktiga och kompletterande rytmen började den 29 maj 2015. Det ger oss 29 september i år. Drar vi av 12 dagar landar vi på den 17 september. Redan i juni lade vi in en workshop på detta datum just för att det under lång tid visat att det har betydelse. Workshopen arrangeras denna gång tillsammans med tidningen Privata Affärer.

Vi utgår från att vi får reaktioner båda dagarna (17 sept och 29 sept) på samma sätt som vi fick tidigare den 15 augusti och den 26 augusti.

Uppgången från 1 477 den 15 augusti är nu uppe i 125 punkter (+8,5%) som mest. Vi inväntar en reaktion inom kort och har flera alternativa och möjliga toppar men vi nöjer oss med att fortsätta med motståndet 1 623-1 625 och sedan se om index kan ta sig hela vägen dit i den aktuella rörelsen. Vi hade tidigare 1 598, som motstånd baserat på ”gångjärnet” vid 1 550 beräknat på 1 504 den 26 augusti. Tar vi 1 477 till 1 550 får vi en uppgång på 73 punkter från 1 550 till just 1 623. Denna nivå bör testas om inte under den aktuella veckan, så i ett senare skede. Det är trots allt bara 1,3 procent upp dit.

När det gäller Brexit och den förväntade turbulensen under hösten in mot slutet av oktober, ser det ut som vi får en förskjutning av turbulensen avseende utträdet till början av 2020. Det skulle i så fall passa bra in i den cykel som indikerar på en ökad politisk turbulens under 2020.

I detta ligger också försöken från centralbankerna i västvärlden att komma bort från kontanter. Nu när man under hösten sätter en jurist som chef för ECB får vi inrikta oss på att juridiken kommer in i ränteutvecklingen, vilket i sin tur ger effekt på valutasidan. Vilken innebär att marknadskrafterna kan bli tyglade med oönskade konsekvenser. Riksbanken jobbar sedan en tid tillbaka på att hitta en lösning för Sverige. Riksbankens ambitioner ligger i linje med svenska politikers ide´ att ligga först i olika internationella handlingar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,1 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 55,4 och 44,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,3 och 91,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar sikte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tar sikte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 601,95 H 1 602,35 L 1 593,87)

OMXS30 har nu tagit sig till 1 602, som högst under fredagen den 6 september. Uppgången inleddes på rytmen 4Y4M, som denna gång kom in 12 dagar i förtid. Inte ovanligt. Det hela började den 27 april 2015 och kom in på en reaktion i augusti, enlig tiden planen. Den andra viktiga och kompletterande rytmen började den 29 maj 2015. Det ger oss 29 september i år. Drar vi av 12 dagar landar vi på den 17 september. Redan i juni lade vi in en workshop på detta datum just för att det under lång tid visat att det har betydelse. Workshopen arrangeras denna gång tillsammans med tidningen Privata Affärer.

Vi utgår från att vi får reaktioner båda dagarna (17 sept och 29 sept) på samma sätt som vi fick tidigare den 15 augusti och den 26 augusti.

Uppgången från 1 477 den 15 augusti är nu uppe i 125 punkter (+8,5%) som mest. Vi inväntar en reaktion inom kort och har flera alternativa och möjliga toppar men vi nöjer oss med att fortsätta med motståndet 1 623-1 625 och sedan se om index kan ta sig hela vägen dit i den aktuella rörelsen. Vi hade tidigare 1 598, som motstånd baserat på ”gångjärnet” vid 1 550 beräknat på 1 504 den 26 augusti. Tar vi 1 477 till 1 550 får vi en uppgång på 73 punkter från 1 550 till just 1 623. Denna nivå bör testas om inte under den aktuella veckan, så i ett senare skede. Det är trots allt bara 1,3 procent upp dit.

När det gäller Brexit och den förväntade turbulensen under hösten in mot slutet av oktober, ser det ut som vi får en förskjutning av turbulensen avseende utträdet till början av 2020. Det skulle i så fall passa bra in i den cykel som indikerar på en ökad politisk turbulens under 2020.

I detta ligger också försöken från centralbankerna i västvärlden att komma bort från kontanter. Nu när man under hösten sätter en jurist som chef för ECB får vi inrikta oss på att juridiken kommer in i ränteutvecklingen, vilket i sin tur ger effekt på valutasidan. Vilken innebär att marknadskrafterna kan bli tyglade med oönskade konsekvenser. Riksbanken jobbar sedan en tid tillbaka på att hitta en lösning för Sverige. Riksbankens ambitioner ligger i linje med svenska politikers ide´ att ligga först i olika internationella handlingar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,1 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 55,4 och 44,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,3 och 91,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar sikte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tar sikte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 601,95 H 1 602,35 L 1 593,87)

OMXS30 har nu tagit sig till 1 602, som högst under fredagen den 6 september. Uppgången inleddes på rytmen 4Y4M, som denna gång kom in 12 dagar i förtid. Inte ovanligt. Det hela började den 27 april 2015 och kom in på en reaktion i augusti, enlig tiden planen. Den andra viktiga och kompletterande rytmen började den 29 maj 2015. Det ger oss 29 september i år. Drar vi av 12 dagar landar vi på den 17 september. Redan i juni lade vi in en workshop på detta datum just för att det under lång tid visat att det har betydelse. Workshopen arrangeras denna gång tillsammans med tidningen Privata Affärer.

Vi utgår från att vi får reaktioner båda dagarna (17 sept och 29 sept) på samma sätt som vi fick tidigare den 15 augusti och den 26 augusti.

Uppgången från 1 477 den 15 augusti är nu uppe i 125 punkter (+8,5%) som mest. Vi inväntar en reaktion inom kort och har flera alternativa och möjliga toppar men vi nöjer oss med att fortsätta med motståndet 1 623-1 625 och sedan se om index kan ta sig hela vägen dit i den aktuella rörelsen. Vi hade tidigare 1 598, som motstånd baserat på ”gångjärnet” vid 1 550 beräknat på 1 504 den 26 augusti. Tar vi 1 477 till 1 550 får vi en uppgång på 73 punkter från 1 550 till just 1 623. Denna nivå bör testas om inte under den aktuella veckan, så i ett senare skede. Det är trots allt bara 1,3 procent upp dit.

När det gäller Brexit och den förväntade turbulensen under hösten in mot slutet av oktober, ser det ut som vi får en förskjutning av turbulensen avseende utträdet till början av 2020. Det skulle i så fall passa bra in i den cykel som indikerar på en ökad politisk turbulens under 2020.

I detta ligger också försöken från centralbankerna i västvärlden att komma bort från kontanter. Nu när man under hösten sätter en jurist som chef för ECB får vi inrikta oss på att juridiken kommer in i ränteutvecklingen, vilket i sin tur ger effekt på valutasidan. Vilken innebär att marknadskrafterna kan bli tyglade med oönskade konsekvenser. Riksbanken jobbar sedan en tid tillbaka på att hitta en lösning för Sverige. Riksbankens ambitioner ligger i linje med svenska politikers ide´ att ligga först i olika internationella handlingar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,1 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 55,4 och 44,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,3 och 91,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar sikte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tar sikte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 601,95 H 1 602,35 L 1 593,87)

OMXS30 har nu tagit sig till 1 602, som högst under fredagen den 6 september. Uppgången inleddes på rytmen 4Y4M, som denna gång kom in 12 dagar i förtid. Inte ovanligt. Det hela började den 27 april 2015 och kom in på en reaktion i augusti, enlig tiden planen. Den andra viktiga och kompletterande rytmen började den 29 maj 2015. Det ger oss 29 september i år. Drar vi av 12 dagar landar vi på den 17 september. Redan i juni lade vi in en workshop på detta datum just för att det under lång tid visat att det har betydelse. Workshopen arrangeras denna gång tillsammans med tidningen Privata Affärer.

Vi utgår från att vi får reaktioner båda dagarna (17 sept och 29 sept) på samma sätt som vi fick tidigare den 15 augusti och den 26 augusti.

Uppgången från 1 477 den 15 augusti är nu uppe i 125 punkter (+8,5%) som mest. Vi inväntar en reaktion inom kort och har flera alternativa och möjliga toppar men vi nöjer oss med att fortsätta med motståndet 1 623-1 625 och sedan se om index kan ta sig hela vägen dit i den aktuella rörelsen. Vi hade tidigare 1 598, som motstånd baserat på ”gångjärnet” vid 1 550 beräknat på 1 504 den 26 augusti. Tar vi 1 477 till 1 550 får vi en uppgång på 73 punkter från 1 550 till just 1 623. Denna nivå bör testas om inte under den aktuella veckan, så i ett senare skede. Det är trots allt bara 1,3 procent upp dit.

När det gäller Brexit och den förväntade turbulensen under hösten in mot slutet av oktober, ser det ut som vi får en förskjutning av turbulensen avseende utträdet till början av 2020. Det skulle i så fall passa bra in i den cykel som indikerar på en ökad politisk turbulens under 2020.

I detta ligger också försöken från centralbankerna i västvärlden att komma bort från kontanter. Nu när man under hösten sätter en jurist som chef för ECB får vi inrikta oss på att juridiken kommer in i ränteutvecklingen, vilket i sin tur ger effekt på valutasidan. Vilken innebär att marknadskrafterna kan bli tyglade med oönskade konsekvenser. Riksbanken jobbar sedan en tid tillbaka på att hitta en lösning för Sverige. Riksbankens ambitioner ligger i linje med svenska politikers ide´ att ligga först i olika internationella handlingar.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 67,1 och 64,5 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 55,4 och 44,0 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 97,3 och 91,4 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar sikte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.