Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 testar trendlinje

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 610,70 H 1 610,78 L 1 600,53)

OMXS30 har nu stigit under 25 dagar om vi utgår från botten 1 477 den 15 augusti. Index noterade 1 611, som högst under måndagen efter en uppgång på 134 punkter (+9,1%), som mest. I grafen ovan kan vi konstatera att index nu testade den fallande trendlinjen från toppen 1 700 den 25 april i år via den lägre toppen 1 657 den 3 juli. Vi får då ett värde som ligger strax över 1 611, vilket ger utrymme för en uppgång på ytterligare några punkter innan en rekyl tar vid. Vi har under uppgång haft 1 623-1 625, som motstånd då baserat på den enkla ”gångjärnstekniken” vi använder för att få till potentialen i en uppgång. I intervallet 1 611-1 630 får vi in många beräkningar som ska medverka till att ge en tillfällig topp. Vi plockar inte ut någon särskild nivå utan låter i stället intervallet utgöra vårt motstånd den närmaste tiden. En förväntad rekyl ger oss inte mer än 45-52 punkter att dra av från en toppnotering. Sedan förväntar vi oss en ny körare uppåt in mot en mer viktig topp.

Vi är alltid vaksamma när vi ska passerar ett kvartalsskifte. Inte sällan infinner sig viktiga punkter strax innan ett kvartalsskifte eller strax efter skiftet och då i början av oktober. Genom historien har viktiga reaktioner kommit in i slutet av september men även under perioden 6-12 oktober. Detta beror många gånger på att New Yorkbörsen styr det hela genom att många fonder och bolag har sina bokslut per den 30 september. Inför boksluten sker en hel del omplaceringar i god tid innan. Sedan stängs möjligheten att göra omplaceringar in mot bokslutet.

Sedan har vi en hel del bonusjägare som vill ha upp börsen så länge som möjligt in mot kvartalsskiftet för att ladda sig med en bra bons. Sammantaget ger detta många tydliga avtryck i kurssättningen genom börshistorien. Under fallande trender sker det omvända med kurspress in mot kvartalsskiftet för att sedan starta en ny bonusperiod från nedtryckta nivåer och in mot årsskiftet.      

Stockholmsbörsen startade sin uppgång i mars 2009 och har nu rullat under drygt 10 år. Men indextoppen kom in redan den 27 april 2015. Sedan dess har vårt index svängt en hel del och kapitalet har under dessa drygt 4,5 år bytt objekt många gånger, vilket vi sett i de kraftiga kurssvängningarna i enskilda aktier. Toppen 2015 kom in på den alltid rullande rytmen på ganska exakt 6 år.

9 mars 2009 plus 6 år ger 9 mars 2015 och den våren, där H&M var först ut med sin topp och rekord på 368,50 kronor den 3 mars 2015. Index rullade sedan i sidled för att sedan avsluta det hela den 27 april. Men 6-åringen från viktiga toppar och bottnar är till stor hjälp när det gäller att grovt söka viktiga reaktionsperioder. 6-åringen innan den 9 mars 2009 kom in den 11 mars 2003 med en lågpunkt vid 430. 4 x 430 gav 1 720 i stort sett 12 år senare. Svårigheten ligger närmast i att tro på att det fungerar på detta sätt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen, vilket ger oss positiva signaler så länge den stigande trenden består via denna indikator. Det är detta avbrott som kan händ när en stigande trend bryts tillfälligt, som vi fått bevittna tidigare under sommaren. Men då utvecklingen under året förespeglat flera stora kast tar vi inget för givet långsiktigt mer än att vi följer med uppåt så länge det positiva ljuset är tänt. Vi får se på läget igen efter den tillfälliga reaktion nedåt som vi kan räkna med efter en topp inom den närmaste tiden.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,4 och 65,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på god väg uppåt i nuläget. Härligt, då kan vi lyssna på dess musik en tid och följa med uppåt. Värdena har en bra bit kvar till höga nivåer och det är naturligtvis stimulerande.

Medellång sikt: Veckostochastic 64,8 och 50,9 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu uppe på höga nivåer. De kan förbli där ytterligare någon dag men en rekyl ligger och väntar. Vi får förlita oss på tidscyklerna för att hitta lämplig dag för en topp och rekyl.

Kort sikt: Dagsstochastic 98,6 och 93,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 testar trendlinje

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 testar trendlinje

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 610,70 H 1 610,78 L 1 600,53)

OMXS30 har nu stigit under 25 dagar om vi utgår från botten 1 477 den 15 augusti. Index noterade 1 611, som högst under måndagen efter en uppgång på 134 punkter (+9,1%), som mest. I grafen ovan kan vi konstatera att index nu testade den fallande trendlinjen från toppen 1 700 den 25 april i år via den lägre toppen 1 657 den 3 juli. Vi får då ett värde som ligger strax över 1 611, vilket ger utrymme för en uppgång på ytterligare några punkter innan en rekyl tar vid. Vi har under uppgång haft 1 623-1 625, som motstånd då baserat på den enkla ”gångjärnstekniken” vi använder för att få till potentialen i en uppgång. I intervallet 1 611-1 630 får vi in många beräkningar som ska medverka till att ge en tillfällig topp. Vi plockar inte ut någon särskild nivå utan låter i stället intervallet utgöra vårt motstånd den närmaste tiden. En förväntad rekyl ger oss inte mer än 45-52 punkter att dra av från en toppnotering. Sedan förväntar vi oss en ny körare uppåt in mot en mer viktig topp.

Vi är alltid vaksamma när vi ska passerar ett kvartalsskifte. Inte sällan infinner sig viktiga punkter strax innan ett kvartalsskifte eller strax efter skiftet och då i början av oktober. Genom historien har viktiga reaktioner kommit in i slutet av september men även under perioden 6-12 oktober. Detta beror många gånger på att New Yorkbörsen styr det hela genom att många fonder och bolag har sina bokslut per den 30 september. Inför boksluten sker en hel del omplaceringar i god tid innan. Sedan stängs möjligheten att göra omplaceringar in mot bokslutet.

Sedan har vi en hel del bonusjägare som vill ha upp börsen så länge som möjligt in mot kvartalsskiftet för att ladda sig med en bra bons. Sammantaget ger detta många tydliga avtryck i kurssättningen genom börshistorien. Under fallande trender sker det omvända med kurspress in mot kvartalsskiftet för att sedan starta en ny bonusperiod från nedtryckta nivåer och in mot årsskiftet.      

Stockholmsbörsen startade sin uppgång i mars 2009 och har nu rullat under drygt 10 år. Men indextoppen kom in redan den 27 april 2015. Sedan dess har vårt index svängt en hel del och kapitalet har under dessa drygt 4,5 år bytt objekt många gånger, vilket vi sett i de kraftiga kurssvängningarna i enskilda aktier. Toppen 2015 kom in på den alltid rullande rytmen på ganska exakt 6 år.

9 mars 2009 plus 6 år ger 9 mars 2015 och den våren, där H&M var först ut med sin topp och rekord på 368,50 kronor den 3 mars 2015. Index rullade sedan i sidled för att sedan avsluta det hela den 27 april. Men 6-åringen från viktiga toppar och bottnar är till stor hjälp när det gäller att grovt söka viktiga reaktionsperioder. 6-åringen innan den 9 mars 2009 kom in den 11 mars 2003 med en lågpunkt vid 430. 4 x 430 gav 1 720 i stort sett 12 år senare. Svårigheten ligger närmast i att tro på att det fungerar på detta sätt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen, vilket ger oss positiva signaler så länge den stigande trenden består via denna indikator. Det är detta avbrott som kan händ när en stigande trend bryts tillfälligt, som vi fått bevittna tidigare under sommaren. Men då utvecklingen under året förespeglat flera stora kast tar vi inget för givet långsiktigt mer än att vi följer med uppåt så länge det positiva ljuset är tänt. Vi får se på läget igen efter den tillfälliga reaktion nedåt som vi kan räkna med efter en topp inom den närmaste tiden.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,4 och 65,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på god väg uppåt i nuläget. Härligt, då kan vi lyssna på dess musik en tid och följa med uppåt. Värdena har en bra bit kvar till höga nivåer och det är naturligtvis stimulerande.

Medellång sikt: Veckostochastic 64,8 och 50,9 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu uppe på höga nivåer. De kan förbli där ytterligare någon dag men en rekyl ligger och väntar. Vi får förlita oss på tidscyklerna för att hitta lämplig dag för en topp och rekyl.

Kort sikt: Dagsstochastic 98,6 och 93,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 testar trendlinje

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 testar trendlinje

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 610,70 H 1 610,78 L 1 600,53)

OMXS30 har nu stigit under 25 dagar om vi utgår från botten 1 477 den 15 augusti. Index noterade 1 611, som högst under måndagen efter en uppgång på 134 punkter (+9,1%), som mest. I grafen ovan kan vi konstatera att index nu testade den fallande trendlinjen från toppen 1 700 den 25 april i år via den lägre toppen 1 657 den 3 juli. Vi får då ett värde som ligger strax över 1 611, vilket ger utrymme för en uppgång på ytterligare några punkter innan en rekyl tar vid. Vi har under uppgång haft 1 623-1 625, som motstånd då baserat på den enkla ”gångjärnstekniken” vi använder för att få till potentialen i en uppgång. I intervallet 1 611-1 630 får vi in många beräkningar som ska medverka till att ge en tillfällig topp. Vi plockar inte ut någon särskild nivå utan låter i stället intervallet utgöra vårt motstånd den närmaste tiden. En förväntad rekyl ger oss inte mer än 45-52 punkter att dra av från en toppnotering. Sedan förväntar vi oss en ny körare uppåt in mot en mer viktig topp.

Vi är alltid vaksamma när vi ska passerar ett kvartalsskifte. Inte sällan infinner sig viktiga punkter strax innan ett kvartalsskifte eller strax efter skiftet och då i början av oktober. Genom historien har viktiga reaktioner kommit in i slutet av september men även under perioden 6-12 oktober. Detta beror många gånger på att New Yorkbörsen styr det hela genom att många fonder och bolag har sina bokslut per den 30 september. Inför boksluten sker en hel del omplaceringar i god tid innan. Sedan stängs möjligheten att göra omplaceringar in mot bokslutet.

Sedan har vi en hel del bonusjägare som vill ha upp börsen så länge som möjligt in mot kvartalsskiftet för att ladda sig med en bra bons. Sammantaget ger detta många tydliga avtryck i kurssättningen genom börshistorien. Under fallande trender sker det omvända med kurspress in mot kvartalsskiftet för att sedan starta en ny bonusperiod från nedtryckta nivåer och in mot årsskiftet.      

Stockholmsbörsen startade sin uppgång i mars 2009 och har nu rullat under drygt 10 år. Men indextoppen kom in redan den 27 april 2015. Sedan dess har vårt index svängt en hel del och kapitalet har under dessa drygt 4,5 år bytt objekt många gånger, vilket vi sett i de kraftiga kurssvängningarna i enskilda aktier. Toppen 2015 kom in på den alltid rullande rytmen på ganska exakt 6 år.

9 mars 2009 plus 6 år ger 9 mars 2015 och den våren, där H&M var först ut med sin topp och rekord på 368,50 kronor den 3 mars 2015. Index rullade sedan i sidled för att sedan avsluta det hela den 27 april. Men 6-åringen från viktiga toppar och bottnar är till stor hjälp när det gäller att grovt söka viktiga reaktionsperioder. 6-åringen innan den 9 mars 2009 kom in den 11 mars 2003 med en lågpunkt vid 430. 4 x 430 gav 1 720 i stort sett 12 år senare. Svårigheten ligger närmast i att tro på att det fungerar på detta sätt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen, vilket ger oss positiva signaler så länge den stigande trenden består via denna indikator. Det är detta avbrott som kan händ när en stigande trend bryts tillfälligt, som vi fått bevittna tidigare under sommaren. Men då utvecklingen under året förespeglat flera stora kast tar vi inget för givet långsiktigt mer än att vi följer med uppåt så länge det positiva ljuset är tänt. Vi får se på läget igen efter den tillfälliga reaktion nedåt som vi kan räkna med efter en topp inom den närmaste tiden.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,4 och 65,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på god väg uppåt i nuläget. Härligt, då kan vi lyssna på dess musik en tid och följa med uppåt. Värdena har en bra bit kvar till höga nivåer och det är naturligtvis stimulerande.

Medellång sikt: Veckostochastic 64,8 och 50,9 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu uppe på höga nivåer. De kan förbli där ytterligare någon dag men en rekyl ligger och väntar. Vi får förlita oss på tidscyklerna för att hitta lämplig dag för en topp och rekyl.

Kort sikt: Dagsstochastic 98,6 och 93,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 testar trendlinje

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 testar trendlinje

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 610,70 H 1 610,78 L 1 600,53)

OMXS30 har nu stigit under 25 dagar om vi utgår från botten 1 477 den 15 augusti. Index noterade 1 611, som högst under måndagen efter en uppgång på 134 punkter (+9,1%), som mest. I grafen ovan kan vi konstatera att index nu testade den fallande trendlinjen från toppen 1 700 den 25 april i år via den lägre toppen 1 657 den 3 juli. Vi får då ett värde som ligger strax över 1 611, vilket ger utrymme för en uppgång på ytterligare några punkter innan en rekyl tar vid. Vi har under uppgång haft 1 623-1 625, som motstånd då baserat på den enkla ”gångjärnstekniken” vi använder för att få till potentialen i en uppgång. I intervallet 1 611-1 630 får vi in många beräkningar som ska medverka till att ge en tillfällig topp. Vi plockar inte ut någon särskild nivå utan låter i stället intervallet utgöra vårt motstånd den närmaste tiden. En förväntad rekyl ger oss inte mer än 45-52 punkter att dra av från en toppnotering. Sedan förväntar vi oss en ny körare uppåt in mot en mer viktig topp.

Vi är alltid vaksamma när vi ska passerar ett kvartalsskifte. Inte sällan infinner sig viktiga punkter strax innan ett kvartalsskifte eller strax efter skiftet och då i början av oktober. Genom historien har viktiga reaktioner kommit in i slutet av september men även under perioden 6-12 oktober. Detta beror många gånger på att New Yorkbörsen styr det hela genom att många fonder och bolag har sina bokslut per den 30 september. Inför boksluten sker en hel del omplaceringar i god tid innan. Sedan stängs möjligheten att göra omplaceringar in mot bokslutet.

Sedan har vi en hel del bonusjägare som vill ha upp börsen så länge som möjligt in mot kvartalsskiftet för att ladda sig med en bra bons. Sammantaget ger detta många tydliga avtryck i kurssättningen genom börshistorien. Under fallande trender sker det omvända med kurspress in mot kvartalsskiftet för att sedan starta en ny bonusperiod från nedtryckta nivåer och in mot årsskiftet.      

Stockholmsbörsen startade sin uppgång i mars 2009 och har nu rullat under drygt 10 år. Men indextoppen kom in redan den 27 april 2015. Sedan dess har vårt index svängt en hel del och kapitalet har under dessa drygt 4,5 år bytt objekt många gånger, vilket vi sett i de kraftiga kurssvängningarna i enskilda aktier. Toppen 2015 kom in på den alltid rullande rytmen på ganska exakt 6 år.

9 mars 2009 plus 6 år ger 9 mars 2015 och den våren, där H&M var först ut med sin topp och rekord på 368,50 kronor den 3 mars 2015. Index rullade sedan i sidled för att sedan avsluta det hela den 27 april. Men 6-åringen från viktiga toppar och bottnar är till stor hjälp när det gäller att grovt söka viktiga reaktionsperioder. 6-åringen innan den 9 mars 2009 kom in den 11 mars 2003 med en lågpunkt vid 430. 4 x 430 gav 1 720 i stort sett 12 år senare. Svårigheten ligger närmast i att tro på att det fungerar på detta sätt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen, vilket ger oss positiva signaler så länge den stigande trenden består via denna indikator. Det är detta avbrott som kan händ när en stigande trend bryts tillfälligt, som vi fått bevittna tidigare under sommaren. Men då utvecklingen under året förespeglat flera stora kast tar vi inget för givet långsiktigt mer än att vi följer med uppåt så länge det positiva ljuset är tänt. Vi får se på läget igen efter den tillfälliga reaktion nedåt som vi kan räkna med efter en topp inom den närmaste tiden.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,4 och 65,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på god väg uppåt i nuläget. Härligt, då kan vi lyssna på dess musik en tid och följa med uppåt. Värdena har en bra bit kvar till höga nivåer och det är naturligtvis stimulerande.

Medellång sikt: Veckostochastic 64,8 och 50,9 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu uppe på höga nivåer. De kan förbli där ytterligare någon dag men en rekyl ligger och väntar. Vi får förlita oss på tidscyklerna för att hitta lämplig dag för en topp och rekyl.

Kort sikt: Dagsstochastic 98,6 och 93,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 testar trendlinje

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 testar trendlinje

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 610,70 H 1 610,78 L 1 600,53)

OMXS30 har nu stigit under 25 dagar om vi utgår från botten 1 477 den 15 augusti. Index noterade 1 611, som högst under måndagen efter en uppgång på 134 punkter (+9,1%), som mest. I grafen ovan kan vi konstatera att index nu testade den fallande trendlinjen från toppen 1 700 den 25 april i år via den lägre toppen 1 657 den 3 juli. Vi får då ett värde som ligger strax över 1 611, vilket ger utrymme för en uppgång på ytterligare några punkter innan en rekyl tar vid. Vi har under uppgång haft 1 623-1 625, som motstånd då baserat på den enkla ”gångjärnstekniken” vi använder för att få till potentialen i en uppgång. I intervallet 1 611-1 630 får vi in många beräkningar som ska medverka till att ge en tillfällig topp. Vi plockar inte ut någon särskild nivå utan låter i stället intervallet utgöra vårt motstånd den närmaste tiden. En förväntad rekyl ger oss inte mer än 45-52 punkter att dra av från en toppnotering. Sedan förväntar vi oss en ny körare uppåt in mot en mer viktig topp.

Vi är alltid vaksamma när vi ska passerar ett kvartalsskifte. Inte sällan infinner sig viktiga punkter strax innan ett kvartalsskifte eller strax efter skiftet och då i början av oktober. Genom historien har viktiga reaktioner kommit in i slutet av september men även under perioden 6-12 oktober. Detta beror många gånger på att New Yorkbörsen styr det hela genom att många fonder och bolag har sina bokslut per den 30 september. Inför boksluten sker en hel del omplaceringar i god tid innan. Sedan stängs möjligheten att göra omplaceringar in mot bokslutet.

Sedan har vi en hel del bonusjägare som vill ha upp börsen så länge som möjligt in mot kvartalsskiftet för att ladda sig med en bra bons. Sammantaget ger detta många tydliga avtryck i kurssättningen genom börshistorien. Under fallande trender sker det omvända med kurspress in mot kvartalsskiftet för att sedan starta en ny bonusperiod från nedtryckta nivåer och in mot årsskiftet.      

Stockholmsbörsen startade sin uppgång i mars 2009 och har nu rullat under drygt 10 år. Men indextoppen kom in redan den 27 april 2015. Sedan dess har vårt index svängt en hel del och kapitalet har under dessa drygt 4,5 år bytt objekt många gånger, vilket vi sett i de kraftiga kurssvängningarna i enskilda aktier. Toppen 2015 kom in på den alltid rullande rytmen på ganska exakt 6 år.

9 mars 2009 plus 6 år ger 9 mars 2015 och den våren, där H&M var först ut med sin topp och rekord på 368,50 kronor den 3 mars 2015. Index rullade sedan i sidled för att sedan avsluta det hela den 27 april. Men 6-åringen från viktiga toppar och bottnar är till stor hjälp när det gäller att grovt söka viktiga reaktionsperioder. 6-åringen innan den 9 mars 2009 kom in den 11 mars 2003 med en lågpunkt vid 430. 4 x 430 gav 1 720 i stort sett 12 år senare. Svårigheten ligger närmast i att tro på att det fungerar på detta sätt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen, vilket ger oss positiva signaler så länge den stigande trenden består via denna indikator. Det är detta avbrott som kan händ när en stigande trend bryts tillfälligt, som vi fått bevittna tidigare under sommaren. Men då utvecklingen under året förespeglat flera stora kast tar vi inget för givet långsiktigt mer än att vi följer med uppåt så länge det positiva ljuset är tänt. Vi får se på läget igen efter den tillfälliga reaktion nedåt som vi kan räkna med efter en topp inom den närmaste tiden.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,4 och 65,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på god väg uppåt i nuläget. Härligt, då kan vi lyssna på dess musik en tid och följa med uppåt. Värdena har en bra bit kvar till höga nivåer och det är naturligtvis stimulerande.

Medellång sikt: Veckostochastic 64,8 och 50,9 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu uppe på höga nivåer. De kan förbli där ytterligare någon dag men en rekyl ligger och väntar. Vi får förlita oss på tidscyklerna för att hitta lämplig dag för en topp och rekyl.

Kort sikt: Dagsstochastic 98,6 och 93,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 testar trendlinje

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 testar trendlinje

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 610,70 H 1 610,78 L 1 600,53)

OMXS30 har nu stigit under 25 dagar om vi utgår från botten 1 477 den 15 augusti. Index noterade 1 611, som högst under måndagen efter en uppgång på 134 punkter (+9,1%), som mest. I grafen ovan kan vi konstatera att index nu testade den fallande trendlinjen från toppen 1 700 den 25 april i år via den lägre toppen 1 657 den 3 juli. Vi får då ett värde som ligger strax över 1 611, vilket ger utrymme för en uppgång på ytterligare några punkter innan en rekyl tar vid. Vi har under uppgång haft 1 623-1 625, som motstånd då baserat på den enkla ”gångjärnstekniken” vi använder för att få till potentialen i en uppgång. I intervallet 1 611-1 630 får vi in många beräkningar som ska medverka till att ge en tillfällig topp. Vi plockar inte ut någon särskild nivå utan låter i stället intervallet utgöra vårt motstånd den närmaste tiden. En förväntad rekyl ger oss inte mer än 45-52 punkter att dra av från en toppnotering. Sedan förväntar vi oss en ny körare uppåt in mot en mer viktig topp.

Vi är alltid vaksamma när vi ska passerar ett kvartalsskifte. Inte sällan infinner sig viktiga punkter strax innan ett kvartalsskifte eller strax efter skiftet och då i början av oktober. Genom historien har viktiga reaktioner kommit in i slutet av september men även under perioden 6-12 oktober. Detta beror många gånger på att New Yorkbörsen styr det hela genom att många fonder och bolag har sina bokslut per den 30 september. Inför boksluten sker en hel del omplaceringar i god tid innan. Sedan stängs möjligheten att göra omplaceringar in mot bokslutet.

Sedan har vi en hel del bonusjägare som vill ha upp börsen så länge som möjligt in mot kvartalsskiftet för att ladda sig med en bra bons. Sammantaget ger detta många tydliga avtryck i kurssättningen genom börshistorien. Under fallande trender sker det omvända med kurspress in mot kvartalsskiftet för att sedan starta en ny bonusperiod från nedtryckta nivåer och in mot årsskiftet.      

Stockholmsbörsen startade sin uppgång i mars 2009 och har nu rullat under drygt 10 år. Men indextoppen kom in redan den 27 april 2015. Sedan dess har vårt index svängt en hel del och kapitalet har under dessa drygt 4,5 år bytt objekt många gånger, vilket vi sett i de kraftiga kurssvängningarna i enskilda aktier. Toppen 2015 kom in på den alltid rullande rytmen på ganska exakt 6 år.

9 mars 2009 plus 6 år ger 9 mars 2015 och den våren, där H&M var först ut med sin topp och rekord på 368,50 kronor den 3 mars 2015. Index rullade sedan i sidled för att sedan avsluta det hela den 27 april. Men 6-åringen från viktiga toppar och bottnar är till stor hjälp när det gäller att grovt söka viktiga reaktionsperioder. 6-åringen innan den 9 mars 2009 kom in den 11 mars 2003 med en lågpunkt vid 430. 4 x 430 gav 1 720 i stort sett 12 år senare. Svårigheten ligger närmast i att tro på att det fungerar på detta sätt.   

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande igen, vilket ger oss positiva signaler så länge den stigande trenden består via denna indikator. Det är detta avbrott som kan händ när en stigande trend bryts tillfälligt, som vi fått bevittna tidigare under sommaren. Men då utvecklingen under året förespeglat flera stora kast tar vi inget för givet långsiktigt mer än att vi följer med uppåt så länge det positiva ljuset är tänt. Vi får se på läget igen efter den tillfälliga reaktion nedåt som vi kan räkna med efter en topp inom den närmaste tiden.  

Lång sikt: Månadsstochastic 68,4 och 65,0 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande och på god väg uppåt i nuläget. Härligt, då kan vi lyssna på dess musik en tid och följa med uppåt. Värdena har en bra bit kvar till höga nivåer och det är naturligtvis stimulerande.

Medellång sikt: Veckostochastic 64,8 och 50,9 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är nu uppe på höga nivåer. De kan förbli där ytterligare någon dag men en rekyl ligger och väntar. Vi får förlita oss på tidscyklerna för att hitta lämplig dag för en topp och rekyl.

Kort sikt: Dagsstochastic 98,6 och 93,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 testar trendlinje

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.