Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 gör en sling shot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,98 H 1 625,00 L 1 606,72)

OMXS30 är nu framme vid motståndet 1 623-1 625. Det tog bara 26 dagar för index att ta sig dit från starten den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Tisdagens högsta notering blev 1 625 och det ger en uppgång på 148 punkter, vilket blir ett lyft på 10,0 procent på denna korta tid av mindre än en månad. Det var genombrottet av 1 550 i slutet av augusti som gav oss delmålet 1 623-1625 via ”gångjärnsprincipen”.

 

ML-linjen som finns i grafen ovan ger oss nu i dagarna samma nivå kring 1 625, som motstånd. Linjen fungerar som en magnet och drar till sig aktiekursen eller som i detta fall index. ML-linjen har en stigande lutning som synes och ger därmed utrymme för mer framöver. Stigningen är dock begränsad till 0,62 punkt per kalenderdag.

Om vi får ett genombrott nu eller i ett senare skede ger det en starkt positiv signal, som ger utrymme för ett test av det gamla ”all time high” värdet 1 720 från april 2015. Det logiska är att index tar en paus inom kort och om det hela ska fortsätta uppåt ger oss de positiva signalerna längre fram.

Vi minns ju att index noterade 1 700 så sent som den 25 april i år. Den 6 november 2017 var toppvärdet 1 682. Sammantaget ger oss allt detta det viktiga motståndsintervallet 1 682-1 720 under hösten. Vi får avvakta med ytterligare ML-linjer till dess de kan bli aktuella.

Mängden aktier som bottnade den 15 augusti är stort och det har gett en bred uppgång för marknaden. I detta ser vi redan hur fastighetsaktierna tappat oväntat mycket i det att de är på väg att skapa någon form av toppformation efter en extremt lång uppgångsperiod på upp mot 11 år.

Fastighetsaktierna har fått kortsiktiga säljsignaler i början av september, där de långsiktiga säljsignalerna inte är på plats ännu. Den extremt långa uppgångsperioden ger oss anledning att hålla flera vakande ögon på utvecklingen för denna grupp under de kommande veckorna in över nästa kvartalsskifte. Vi håller på att jobba igenom tidscyklerna för fastighetsaktierna som grupp innan vi ger oss in på att beräkna de enskilda fastighetsaktierna. Det är då rytmen på 11,25 år som ser mest intressant ut att använda, då det handlar om 135 månader från startpunkten hösten 2008.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 65,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,8 och 52,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,3 och 95,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 gör en sling shot

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 gör en sling shot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,98 H 1 625,00 L 1 606,72)

OMXS30 är nu framme vid motståndet 1 623-1 625. Det tog bara 26 dagar för index att ta sig dit från starten den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Tisdagens högsta notering blev 1 625 och det ger en uppgång på 148 punkter, vilket blir ett lyft på 10,0 procent på denna korta tid av mindre än en månad. Det var genombrottet av 1 550 i slutet av augusti som gav oss delmålet 1 623-1625 via ”gångjärnsprincipen”.

 

ML-linjen som finns i grafen ovan ger oss nu i dagarna samma nivå kring 1 625, som motstånd. Linjen fungerar som en magnet och drar till sig aktiekursen eller som i detta fall index. ML-linjen har en stigande lutning som synes och ger därmed utrymme för mer framöver. Stigningen är dock begränsad till 0,62 punkt per kalenderdag.

Om vi får ett genombrott nu eller i ett senare skede ger det en starkt positiv signal, som ger utrymme för ett test av det gamla ”all time high” värdet 1 720 från april 2015. Det logiska är att index tar en paus inom kort och om det hela ska fortsätta uppåt ger oss de positiva signalerna längre fram.

Vi minns ju att index noterade 1 700 så sent som den 25 april i år. Den 6 november 2017 var toppvärdet 1 682. Sammantaget ger oss allt detta det viktiga motståndsintervallet 1 682-1 720 under hösten. Vi får avvakta med ytterligare ML-linjer till dess de kan bli aktuella.

Mängden aktier som bottnade den 15 augusti är stort och det har gett en bred uppgång för marknaden. I detta ser vi redan hur fastighetsaktierna tappat oväntat mycket i det att de är på väg att skapa någon form av toppformation efter en extremt lång uppgångsperiod på upp mot 11 år.

Fastighetsaktierna har fått kortsiktiga säljsignaler i början av september, där de långsiktiga säljsignalerna inte är på plats ännu. Den extremt långa uppgångsperioden ger oss anledning att hålla flera vakande ögon på utvecklingen för denna grupp under de kommande veckorna in över nästa kvartalsskifte. Vi håller på att jobba igenom tidscyklerna för fastighetsaktierna som grupp innan vi ger oss in på att beräkna de enskilda fastighetsaktierna. Det är då rytmen på 11,25 år som ser mest intressant ut att använda, då det handlar om 135 månader från startpunkten hösten 2008.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 65,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,8 och 52,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,3 och 95,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 gör en sling shot

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 gör en sling shot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,98 H 1 625,00 L 1 606,72)

OMXS30 är nu framme vid motståndet 1 623-1 625. Det tog bara 26 dagar för index att ta sig dit från starten den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Tisdagens högsta notering blev 1 625 och det ger en uppgång på 148 punkter, vilket blir ett lyft på 10,0 procent på denna korta tid av mindre än en månad. Det var genombrottet av 1 550 i slutet av augusti som gav oss delmålet 1 623-1625 via ”gångjärnsprincipen”.

 

ML-linjen som finns i grafen ovan ger oss nu i dagarna samma nivå kring 1 625, som motstånd. Linjen fungerar som en magnet och drar till sig aktiekursen eller som i detta fall index. ML-linjen har en stigande lutning som synes och ger därmed utrymme för mer framöver. Stigningen är dock begränsad till 0,62 punkt per kalenderdag.

Om vi får ett genombrott nu eller i ett senare skede ger det en starkt positiv signal, som ger utrymme för ett test av det gamla ”all time high” värdet 1 720 från april 2015. Det logiska är att index tar en paus inom kort och om det hela ska fortsätta uppåt ger oss de positiva signalerna längre fram.

Vi minns ju att index noterade 1 700 så sent som den 25 april i år. Den 6 november 2017 var toppvärdet 1 682. Sammantaget ger oss allt detta det viktiga motståndsintervallet 1 682-1 720 under hösten. Vi får avvakta med ytterligare ML-linjer till dess de kan bli aktuella.

Mängden aktier som bottnade den 15 augusti är stort och det har gett en bred uppgång för marknaden. I detta ser vi redan hur fastighetsaktierna tappat oväntat mycket i det att de är på väg att skapa någon form av toppformation efter en extremt lång uppgångsperiod på upp mot 11 år.

Fastighetsaktierna har fått kortsiktiga säljsignaler i början av september, där de långsiktiga säljsignalerna inte är på plats ännu. Den extremt långa uppgångsperioden ger oss anledning att hålla flera vakande ögon på utvecklingen för denna grupp under de kommande veckorna in över nästa kvartalsskifte. Vi håller på att jobba igenom tidscyklerna för fastighetsaktierna som grupp innan vi ger oss in på att beräkna de enskilda fastighetsaktierna. Det är då rytmen på 11,25 år som ser mest intressant ut att använda, då det handlar om 135 månader från startpunkten hösten 2008.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 65,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,8 och 52,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,3 och 95,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 gör en sling shot

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 gör en sling shot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,98 H 1 625,00 L 1 606,72)

OMXS30 är nu framme vid motståndet 1 623-1 625. Det tog bara 26 dagar för index att ta sig dit från starten den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Tisdagens högsta notering blev 1 625 och det ger en uppgång på 148 punkter, vilket blir ett lyft på 10,0 procent på denna korta tid av mindre än en månad. Det var genombrottet av 1 550 i slutet av augusti som gav oss delmålet 1 623-1625 via ”gångjärnsprincipen”.

 

ML-linjen som finns i grafen ovan ger oss nu i dagarna samma nivå kring 1 625, som motstånd. Linjen fungerar som en magnet och drar till sig aktiekursen eller som i detta fall index. ML-linjen har en stigande lutning som synes och ger därmed utrymme för mer framöver. Stigningen är dock begränsad till 0,62 punkt per kalenderdag.

Om vi får ett genombrott nu eller i ett senare skede ger det en starkt positiv signal, som ger utrymme för ett test av det gamla ”all time high” värdet 1 720 från april 2015. Det logiska är att index tar en paus inom kort och om det hela ska fortsätta uppåt ger oss de positiva signalerna längre fram.

Vi minns ju att index noterade 1 700 så sent som den 25 april i år. Den 6 november 2017 var toppvärdet 1 682. Sammantaget ger oss allt detta det viktiga motståndsintervallet 1 682-1 720 under hösten. Vi får avvakta med ytterligare ML-linjer till dess de kan bli aktuella.

Mängden aktier som bottnade den 15 augusti är stort och det har gett en bred uppgång för marknaden. I detta ser vi redan hur fastighetsaktierna tappat oväntat mycket i det att de är på väg att skapa någon form av toppformation efter en extremt lång uppgångsperiod på upp mot 11 år.

Fastighetsaktierna har fått kortsiktiga säljsignaler i början av september, där de långsiktiga säljsignalerna inte är på plats ännu. Den extremt långa uppgångsperioden ger oss anledning att hålla flera vakande ögon på utvecklingen för denna grupp under de kommande veckorna in över nästa kvartalsskifte. Vi håller på att jobba igenom tidscyklerna för fastighetsaktierna som grupp innan vi ger oss in på att beräkna de enskilda fastighetsaktierna. Det är då rytmen på 11,25 år som ser mest intressant ut att använda, då det handlar om 135 månader från startpunkten hösten 2008.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 65,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,8 och 52,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,3 och 95,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 gör en sling shot

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 gör en sling shot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,98 H 1 625,00 L 1 606,72)

OMXS30 är nu framme vid motståndet 1 623-1 625. Det tog bara 26 dagar för index att ta sig dit från starten den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Tisdagens högsta notering blev 1 625 och det ger en uppgång på 148 punkter, vilket blir ett lyft på 10,0 procent på denna korta tid av mindre än en månad. Det var genombrottet av 1 550 i slutet av augusti som gav oss delmålet 1 623-1625 via ”gångjärnsprincipen”.

 

ML-linjen som finns i grafen ovan ger oss nu i dagarna samma nivå kring 1 625, som motstånd. Linjen fungerar som en magnet och drar till sig aktiekursen eller som i detta fall index. ML-linjen har en stigande lutning som synes och ger därmed utrymme för mer framöver. Stigningen är dock begränsad till 0,62 punkt per kalenderdag.

Om vi får ett genombrott nu eller i ett senare skede ger det en starkt positiv signal, som ger utrymme för ett test av det gamla ”all time high” värdet 1 720 från april 2015. Det logiska är att index tar en paus inom kort och om det hela ska fortsätta uppåt ger oss de positiva signalerna längre fram.

Vi minns ju att index noterade 1 700 så sent som den 25 april i år. Den 6 november 2017 var toppvärdet 1 682. Sammantaget ger oss allt detta det viktiga motståndsintervallet 1 682-1 720 under hösten. Vi får avvakta med ytterligare ML-linjer till dess de kan bli aktuella.

Mängden aktier som bottnade den 15 augusti är stort och det har gett en bred uppgång för marknaden. I detta ser vi redan hur fastighetsaktierna tappat oväntat mycket i det att de är på väg att skapa någon form av toppformation efter en extremt lång uppgångsperiod på upp mot 11 år.

Fastighetsaktierna har fått kortsiktiga säljsignaler i början av september, där de långsiktiga säljsignalerna inte är på plats ännu. Den extremt långa uppgångsperioden ger oss anledning att hålla flera vakande ögon på utvecklingen för denna grupp under de kommande veckorna in över nästa kvartalsskifte. Vi håller på att jobba igenom tidscyklerna för fastighetsaktierna som grupp innan vi ger oss in på att beräkna de enskilda fastighetsaktierna. Det är då rytmen på 11,25 år som ser mest intressant ut att använda, då det handlar om 135 månader från startpunkten hösten 2008.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 65,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,8 och 52,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,3 och 95,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 gör en sling shot

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 gör en sling shot

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 624,98 H 1 625,00 L 1 606,72)

OMXS30 är nu framme vid motståndet 1 623-1 625. Det tog bara 26 dagar för index att ta sig dit från starten den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Tisdagens högsta notering blev 1 625 och det ger en uppgång på 148 punkter, vilket blir ett lyft på 10,0 procent på denna korta tid av mindre än en månad. Det var genombrottet av 1 550 i slutet av augusti som gav oss delmålet 1 623-1625 via ”gångjärnsprincipen”.

 

ML-linjen som finns i grafen ovan ger oss nu i dagarna samma nivå kring 1 625, som motstånd. Linjen fungerar som en magnet och drar till sig aktiekursen eller som i detta fall index. ML-linjen har en stigande lutning som synes och ger därmed utrymme för mer framöver. Stigningen är dock begränsad till 0,62 punkt per kalenderdag.

Om vi får ett genombrott nu eller i ett senare skede ger det en starkt positiv signal, som ger utrymme för ett test av det gamla ”all time high” värdet 1 720 från april 2015. Det logiska är att index tar en paus inom kort och om det hela ska fortsätta uppåt ger oss de positiva signalerna längre fram.

Vi minns ju att index noterade 1 700 så sent som den 25 april i år. Den 6 november 2017 var toppvärdet 1 682. Sammantaget ger oss allt detta det viktiga motståndsintervallet 1 682-1 720 under hösten. Vi får avvakta med ytterligare ML-linjer till dess de kan bli aktuella.

Mängden aktier som bottnade den 15 augusti är stort och det har gett en bred uppgång för marknaden. I detta ser vi redan hur fastighetsaktierna tappat oväntat mycket i det att de är på väg att skapa någon form av toppformation efter en extremt lång uppgångsperiod på upp mot 11 år.

Fastighetsaktierna har fått kortsiktiga säljsignaler i början av september, där de långsiktiga säljsignalerna inte är på plats ännu. Den extremt långa uppgångsperioden ger oss anledning att hålla flera vakande ögon på utvecklingen för denna grupp under de kommande veckorna in över nästa kvartalsskifte. Vi håller på att jobba igenom tidscyklerna för fastighetsaktierna som grupp innan vi ger oss in på att beräkna de enskilda fastighetsaktierna. Det är då rytmen på 11,25 år som ser mest intressant ut att använda, då det handlar om 135 månader från startpunkten hösten 2008.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 65,7 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 68,8 och 52,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,3 och 95,6 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 gör en sling shot

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.