Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS 30 pressar uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 637,62 H 1 639,18 L 1 625,83)

OMXS30 fortsatte sin uppgång efter att ha testat motståndet vid 1 625 under tisdagen. Genombrottet av detta motstånd vittnar om styrkan på börsen. Det gör att vi redan nu får ta fram den ML-linje jag nämnde tidigare. Det handlar då om ML-linjen som går från toppen 1 700 den 25 april i år ned till den 15 augusti och 1 477. Nedgången på 223 punkter totalt ger en mittpunkt vid 1 588-1 589. Det är genom denna mitt punkt vi drar linjen från den 2 januari i år och värdet 1 378. Stigningen blir då 1,22 punkt per dag.

Om utvecklingen fortsätter i detta tempo har vi index på 1 700 kring de 23 september. Nu är detta ingen prognos utan enbart ett räkneexempel för att visa hur snabbt index måste stiga för att jaga ikapp ML-linjen.

Den 3 juli i år fick vi in en topp på 1 657 och det är den nivån som nu utgör motstånd i det att index fortsätter sin uppgång. Vi får inrikta oss på en kortare paus under resans gång och inrikta oss på 30 dagar från lågpunkten 1 477 den 15 augusti. Det leder oss till måndagen den 16 september i första hand. Men vid denna typ av högt tempo i en uppgång blir reaktionerna oftast små fram till dess en mer utdragen reaktion tar vid.

Tempot i uppgången är nu 6 punkter per dag om vi utgår från den 15 augusti. Uppgången under perioden 2 januari till den 25 februari i år hade en stigning på 7 punkter per dag under 54 dagar. Den aktuella rörelsen har nu pågått under 27 dagar.

Intressant är att många av de aktier som drev uppåt under försommaren och sommaren gick in i en rekyl efter toppen kring senaste månadsskiftet, där fastighetsaktierna gav toppar den 4 september och AstraZeneca kom med sin topp den 2 september. Logiskt på ett sätt, då en del kapital frigörs från denna grupp av aktier som rusat uppåt tidigare medan andra aktier fallit tillbaka. Nu ser vi det omvända ske, där de som tryckts ned med kraft tidigare stiger intensivt. Jag syftar då bland annat på Veoneer, som stigit cirka 28 procent på endast 7 dagar.

Vi kommer att följa upp och bevaka många index och en mängd enskilda aktier i den Workshop vi ger tisdagen den 17 september tillsammans med tidningen Privata Affärer. Under denna Workshop kommer vi även att ta med råvarorna Guld, Silver och Oljan. Några valutapar finns även med. Intresserade kan höra av sig via info@tedens.se Priset är 590 kr inkl moms och då ingår en kopia i form av en inspelning.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är viktiga, då de är i stigande och ger utrymme för en längre tids uppgång om utvecklingen inte bryts av någon större och oväntad händelse. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande och de är denna indikator vi ska följa in mot höga värden för att se när det hela är i läge att ta en mer utdragen paus i uppgången.

Till det positiva nyhetsflödet under onsdagen hör att Kina lättar skatten på vissa importvaror från USA. USA kontrar med att skjuta ett par veckor på beslutet om att höja tullarna på en mängd varor. Beskedet fick New Yorkbörsen att fortsätta sin uppgång för att nu känna på rekorden från tidigare i sommar. S&P 500 stängde på 3 001 under onsdagen och har sitt rekord på 3 028 från den 26 juli.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,6 och 66,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 72,3 och 53,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 96,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 pressar uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS 30 pressar uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 637,62 H 1 639,18 L 1 625,83)

OMXS30 fortsatte sin uppgång efter att ha testat motståndet vid 1 625 under tisdagen. Genombrottet av detta motstånd vittnar om styrkan på börsen. Det gör att vi redan nu får ta fram den ML-linje jag nämnde tidigare. Det handlar då om ML-linjen som går från toppen 1 700 den 25 april i år ned till den 15 augusti och 1 477. Nedgången på 223 punkter totalt ger en mittpunkt vid 1 588-1 589. Det är genom denna mitt punkt vi drar linjen från den 2 januari i år och värdet 1 378. Stigningen blir då 1,22 punkt per dag.

Om utvecklingen fortsätter i detta tempo har vi index på 1 700 kring de 23 september. Nu är detta ingen prognos utan enbart ett räkneexempel för att visa hur snabbt index måste stiga för att jaga ikapp ML-linjen.

Den 3 juli i år fick vi in en topp på 1 657 och det är den nivån som nu utgör motstånd i det att index fortsätter sin uppgång. Vi får inrikta oss på en kortare paus under resans gång och inrikta oss på 30 dagar från lågpunkten 1 477 den 15 augusti. Det leder oss till måndagen den 16 september i första hand. Men vid denna typ av högt tempo i en uppgång blir reaktionerna oftast små fram till dess en mer utdragen reaktion tar vid.

Tempot i uppgången är nu 6 punkter per dag om vi utgår från den 15 augusti. Uppgången under perioden 2 januari till den 25 februari i år hade en stigning på 7 punkter per dag under 54 dagar. Den aktuella rörelsen har nu pågått under 27 dagar.

Intressant är att många av de aktier som drev uppåt under försommaren och sommaren gick in i en rekyl efter toppen kring senaste månadsskiftet, där fastighetsaktierna gav toppar den 4 september och AstraZeneca kom med sin topp den 2 september. Logiskt på ett sätt, då en del kapital frigörs från denna grupp av aktier som rusat uppåt tidigare medan andra aktier fallit tillbaka. Nu ser vi det omvända ske, där de som tryckts ned med kraft tidigare stiger intensivt. Jag syftar då bland annat på Veoneer, som stigit cirka 28 procent på endast 7 dagar.

Vi kommer att följa upp och bevaka många index och en mängd enskilda aktier i den Workshop vi ger tisdagen den 17 september tillsammans med tidningen Privata Affärer. Under denna Workshop kommer vi även att ta med råvarorna Guld, Silver och Oljan. Några valutapar finns även med. Intresserade kan höra av sig via info@tedens.se Priset är 590 kr inkl moms och då ingår en kopia i form av en inspelning.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är viktiga, då de är i stigande och ger utrymme för en längre tids uppgång om utvecklingen inte bryts av någon större och oväntad händelse. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande och de är denna indikator vi ska följa in mot höga värden för att se när det hela är i läge att ta en mer utdragen paus i uppgången.

Till det positiva nyhetsflödet under onsdagen hör att Kina lättar skatten på vissa importvaror från USA. USA kontrar med att skjuta ett par veckor på beslutet om att höja tullarna på en mängd varor. Beskedet fick New Yorkbörsen att fortsätta sin uppgång för att nu känna på rekorden från tidigare i sommar. S&P 500 stängde på 3 001 under onsdagen och har sitt rekord på 3 028 från den 26 juli.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,6 och 66,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 72,3 och 53,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 96,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 pressar uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS 30 pressar uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 637,62 H 1 639,18 L 1 625,83)

OMXS30 fortsatte sin uppgång efter att ha testat motståndet vid 1 625 under tisdagen. Genombrottet av detta motstånd vittnar om styrkan på börsen. Det gör att vi redan nu får ta fram den ML-linje jag nämnde tidigare. Det handlar då om ML-linjen som går från toppen 1 700 den 25 april i år ned till den 15 augusti och 1 477. Nedgången på 223 punkter totalt ger en mittpunkt vid 1 588-1 589. Det är genom denna mitt punkt vi drar linjen från den 2 januari i år och värdet 1 378. Stigningen blir då 1,22 punkt per dag.

Om utvecklingen fortsätter i detta tempo har vi index på 1 700 kring de 23 september. Nu är detta ingen prognos utan enbart ett räkneexempel för att visa hur snabbt index måste stiga för att jaga ikapp ML-linjen.

Den 3 juli i år fick vi in en topp på 1 657 och det är den nivån som nu utgör motstånd i det att index fortsätter sin uppgång. Vi får inrikta oss på en kortare paus under resans gång och inrikta oss på 30 dagar från lågpunkten 1 477 den 15 augusti. Det leder oss till måndagen den 16 september i första hand. Men vid denna typ av högt tempo i en uppgång blir reaktionerna oftast små fram till dess en mer utdragen reaktion tar vid.

Tempot i uppgången är nu 6 punkter per dag om vi utgår från den 15 augusti. Uppgången under perioden 2 januari till den 25 februari i år hade en stigning på 7 punkter per dag under 54 dagar. Den aktuella rörelsen har nu pågått under 27 dagar.

Intressant är att många av de aktier som drev uppåt under försommaren och sommaren gick in i en rekyl efter toppen kring senaste månadsskiftet, där fastighetsaktierna gav toppar den 4 september och AstraZeneca kom med sin topp den 2 september. Logiskt på ett sätt, då en del kapital frigörs från denna grupp av aktier som rusat uppåt tidigare medan andra aktier fallit tillbaka. Nu ser vi det omvända ske, där de som tryckts ned med kraft tidigare stiger intensivt. Jag syftar då bland annat på Veoneer, som stigit cirka 28 procent på endast 7 dagar.

Vi kommer att följa upp och bevaka många index och en mängd enskilda aktier i den Workshop vi ger tisdagen den 17 september tillsammans med tidningen Privata Affärer. Under denna Workshop kommer vi även att ta med råvarorna Guld, Silver och Oljan. Några valutapar finns även med. Intresserade kan höra av sig via info@tedens.se Priset är 590 kr inkl moms och då ingår en kopia i form av en inspelning.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är viktiga, då de är i stigande och ger utrymme för en längre tids uppgång om utvecklingen inte bryts av någon större och oväntad händelse. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande och de är denna indikator vi ska följa in mot höga värden för att se när det hela är i läge att ta en mer utdragen paus i uppgången.

Till det positiva nyhetsflödet under onsdagen hör att Kina lättar skatten på vissa importvaror från USA. USA kontrar med att skjuta ett par veckor på beslutet om att höja tullarna på en mängd varor. Beskedet fick New Yorkbörsen att fortsätta sin uppgång för att nu känna på rekorden från tidigare i sommar. S&P 500 stängde på 3 001 under onsdagen och har sitt rekord på 3 028 från den 26 juli.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,6 och 66,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 72,3 och 53,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 96,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 pressar uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS 30 pressar uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 637,62 H 1 639,18 L 1 625,83)

OMXS30 fortsatte sin uppgång efter att ha testat motståndet vid 1 625 under tisdagen. Genombrottet av detta motstånd vittnar om styrkan på börsen. Det gör att vi redan nu får ta fram den ML-linje jag nämnde tidigare. Det handlar då om ML-linjen som går från toppen 1 700 den 25 april i år ned till den 15 augusti och 1 477. Nedgången på 223 punkter totalt ger en mittpunkt vid 1 588-1 589. Det är genom denna mitt punkt vi drar linjen från den 2 januari i år och värdet 1 378. Stigningen blir då 1,22 punkt per dag.

Om utvecklingen fortsätter i detta tempo har vi index på 1 700 kring de 23 september. Nu är detta ingen prognos utan enbart ett räkneexempel för att visa hur snabbt index måste stiga för att jaga ikapp ML-linjen.

Den 3 juli i år fick vi in en topp på 1 657 och det är den nivån som nu utgör motstånd i det att index fortsätter sin uppgång. Vi får inrikta oss på en kortare paus under resans gång och inrikta oss på 30 dagar från lågpunkten 1 477 den 15 augusti. Det leder oss till måndagen den 16 september i första hand. Men vid denna typ av högt tempo i en uppgång blir reaktionerna oftast små fram till dess en mer utdragen reaktion tar vid.

Tempot i uppgången är nu 6 punkter per dag om vi utgår från den 15 augusti. Uppgången under perioden 2 januari till den 25 februari i år hade en stigning på 7 punkter per dag under 54 dagar. Den aktuella rörelsen har nu pågått under 27 dagar.

Intressant är att många av de aktier som drev uppåt under försommaren och sommaren gick in i en rekyl efter toppen kring senaste månadsskiftet, där fastighetsaktierna gav toppar den 4 september och AstraZeneca kom med sin topp den 2 september. Logiskt på ett sätt, då en del kapital frigörs från denna grupp av aktier som rusat uppåt tidigare medan andra aktier fallit tillbaka. Nu ser vi det omvända ske, där de som tryckts ned med kraft tidigare stiger intensivt. Jag syftar då bland annat på Veoneer, som stigit cirka 28 procent på endast 7 dagar.

Vi kommer att följa upp och bevaka många index och en mängd enskilda aktier i den Workshop vi ger tisdagen den 17 september tillsammans med tidningen Privata Affärer. Under denna Workshop kommer vi även att ta med råvarorna Guld, Silver och Oljan. Några valutapar finns även med. Intresserade kan höra av sig via info@tedens.se Priset är 590 kr inkl moms och då ingår en kopia i form av en inspelning.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är viktiga, då de är i stigande och ger utrymme för en längre tids uppgång om utvecklingen inte bryts av någon större och oväntad händelse. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande och de är denna indikator vi ska följa in mot höga värden för att se när det hela är i läge att ta en mer utdragen paus i uppgången.

Till det positiva nyhetsflödet under onsdagen hör att Kina lättar skatten på vissa importvaror från USA. USA kontrar med att skjuta ett par veckor på beslutet om att höja tullarna på en mängd varor. Beskedet fick New Yorkbörsen att fortsätta sin uppgång för att nu känna på rekorden från tidigare i sommar. S&P 500 stängde på 3 001 under onsdagen och har sitt rekord på 3 028 från den 26 juli.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,6 och 66,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 72,3 och 53,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 96,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 pressar uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS 30 pressar uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 637,62 H 1 639,18 L 1 625,83)

OMXS30 fortsatte sin uppgång efter att ha testat motståndet vid 1 625 under tisdagen. Genombrottet av detta motstånd vittnar om styrkan på börsen. Det gör att vi redan nu får ta fram den ML-linje jag nämnde tidigare. Det handlar då om ML-linjen som går från toppen 1 700 den 25 april i år ned till den 15 augusti och 1 477. Nedgången på 223 punkter totalt ger en mittpunkt vid 1 588-1 589. Det är genom denna mitt punkt vi drar linjen från den 2 januari i år och värdet 1 378. Stigningen blir då 1,22 punkt per dag.

Om utvecklingen fortsätter i detta tempo har vi index på 1 700 kring de 23 september. Nu är detta ingen prognos utan enbart ett räkneexempel för att visa hur snabbt index måste stiga för att jaga ikapp ML-linjen.

Den 3 juli i år fick vi in en topp på 1 657 och det är den nivån som nu utgör motstånd i det att index fortsätter sin uppgång. Vi får inrikta oss på en kortare paus under resans gång och inrikta oss på 30 dagar från lågpunkten 1 477 den 15 augusti. Det leder oss till måndagen den 16 september i första hand. Men vid denna typ av högt tempo i en uppgång blir reaktionerna oftast små fram till dess en mer utdragen reaktion tar vid.

Tempot i uppgången är nu 6 punkter per dag om vi utgår från den 15 augusti. Uppgången under perioden 2 januari till den 25 februari i år hade en stigning på 7 punkter per dag under 54 dagar. Den aktuella rörelsen har nu pågått under 27 dagar.

Intressant är att många av de aktier som drev uppåt under försommaren och sommaren gick in i en rekyl efter toppen kring senaste månadsskiftet, där fastighetsaktierna gav toppar den 4 september och AstraZeneca kom med sin topp den 2 september. Logiskt på ett sätt, då en del kapital frigörs från denna grupp av aktier som rusat uppåt tidigare medan andra aktier fallit tillbaka. Nu ser vi det omvända ske, där de som tryckts ned med kraft tidigare stiger intensivt. Jag syftar då bland annat på Veoneer, som stigit cirka 28 procent på endast 7 dagar.

Vi kommer att följa upp och bevaka många index och en mängd enskilda aktier i den Workshop vi ger tisdagen den 17 september tillsammans med tidningen Privata Affärer. Under denna Workshop kommer vi även att ta med råvarorna Guld, Silver och Oljan. Några valutapar finns även med. Intresserade kan höra av sig via info@tedens.se Priset är 590 kr inkl moms och då ingår en kopia i form av en inspelning.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är viktiga, då de är i stigande och ger utrymme för en längre tids uppgång om utvecklingen inte bryts av någon större och oväntad händelse. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande och de är denna indikator vi ska följa in mot höga värden för att se när det hela är i läge att ta en mer utdragen paus i uppgången.

Till det positiva nyhetsflödet under onsdagen hör att Kina lättar skatten på vissa importvaror från USA. USA kontrar med att skjuta ett par veckor på beslutet om att höja tullarna på en mängd varor. Beskedet fick New Yorkbörsen att fortsätta sin uppgång för att nu känna på rekorden från tidigare i sommar. S&P 500 stängde på 3 001 under onsdagen och har sitt rekord på 3 028 från den 26 juli.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,6 och 66,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 72,3 och 53,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 96,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 pressar uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS 30 pressar uppåt

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 637,62 H 1 639,18 L 1 625,83)

OMXS30 fortsatte sin uppgång efter att ha testat motståndet vid 1 625 under tisdagen. Genombrottet av detta motstånd vittnar om styrkan på börsen. Det gör att vi redan nu får ta fram den ML-linje jag nämnde tidigare. Det handlar då om ML-linjen som går från toppen 1 700 den 25 april i år ned till den 15 augusti och 1 477. Nedgången på 223 punkter totalt ger en mittpunkt vid 1 588-1 589. Det är genom denna mitt punkt vi drar linjen från den 2 januari i år och värdet 1 378. Stigningen blir då 1,22 punkt per dag.

Om utvecklingen fortsätter i detta tempo har vi index på 1 700 kring de 23 september. Nu är detta ingen prognos utan enbart ett räkneexempel för att visa hur snabbt index måste stiga för att jaga ikapp ML-linjen.

Den 3 juli i år fick vi in en topp på 1 657 och det är den nivån som nu utgör motstånd i det att index fortsätter sin uppgång. Vi får inrikta oss på en kortare paus under resans gång och inrikta oss på 30 dagar från lågpunkten 1 477 den 15 augusti. Det leder oss till måndagen den 16 september i första hand. Men vid denna typ av högt tempo i en uppgång blir reaktionerna oftast små fram till dess en mer utdragen reaktion tar vid.

Tempot i uppgången är nu 6 punkter per dag om vi utgår från den 15 augusti. Uppgången under perioden 2 januari till den 25 februari i år hade en stigning på 7 punkter per dag under 54 dagar. Den aktuella rörelsen har nu pågått under 27 dagar.

Intressant är att många av de aktier som drev uppåt under försommaren och sommaren gick in i en rekyl efter toppen kring senaste månadsskiftet, där fastighetsaktierna gav toppar den 4 september och AstraZeneca kom med sin topp den 2 september. Logiskt på ett sätt, då en del kapital frigörs från denna grupp av aktier som rusat uppåt tidigare medan andra aktier fallit tillbaka. Nu ser vi det omvända ske, där de som tryckts ned med kraft tidigare stiger intensivt. Jag syftar då bland annat på Veoneer, som stigit cirka 28 procent på endast 7 dagar.

Vi kommer att följa upp och bevaka många index och en mängd enskilda aktier i den Workshop vi ger tisdagen den 17 september tillsammans med tidningen Privata Affärer. Under denna Workshop kommer vi även att ta med råvarorna Guld, Silver och Oljan. Några valutapar finns även med. Intresserade kan höra av sig via info@tedens.se Priset är 590 kr inkl moms och då ingår en kopia i form av en inspelning.

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är viktiga, då de är i stigande och ger utrymme för en längre tids uppgång om utvecklingen inte bryts av någon större och oväntad händelse. De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är också stigande och de är denna indikator vi ska följa in mot höga värden för att se när det hela är i läge att ta en mer utdragen paus i uppgången.

Till det positiva nyhetsflödet under onsdagen hör att Kina lättar skatten på vissa importvaror från USA. USA kontrar med att skjuta ett par veckor på beslutet om att höja tullarna på en mängd varor. Beskedet fick New Yorkbörsen att fortsätta sin uppgång för att nu känna på rekorden från tidigare i sommar. S&P 500 stängde på 3 001 under onsdagen och har sitt rekord på 3 028 från den 26 juli.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 72,6 och 66,4 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 72,3 och 53,4 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 96,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS 30 pressar uppåt

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.