Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 framme vid toppen 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 651,45 H 1 655,69 L 1 638,48)

OMXS30 fortsatte till motståndet 1 657. Motståndet utgörs av toppen den 3 juli vid 1 657. Nu fattades 1 punkt för att vi skulle få exakt samma nivå. Positivt är att index tvekade vid motståndet och vi ser flera aktier som nu är i läge att ge en tillfällig reaktion nedåt.

Uppgången har varit extremt stark sedan den 26 augusti, då vi fick in 1 504, som lägst. Det ger oss en uppgång på 152 punkter (+10,1%) de senaste 14 börsdagarna. Under torsdagen kom sedan räntebeskedet från ECB, som sänker inlåningsräntan till minus 0,5 procent. Till detta lägger centralbanken ett stödköpsprogram på 20 miljarder euro per månad från och med den 1 november i år. Beskedet fick börsen att rycka ytterligare under dagen och då till 1 656, som högst.

ECB har de senaste 10 åren inte lyckats få igång inflationen, den kärninflation man vill få upp. Utan man har lyckats att skapa inflation i aktier, fastigheter med kraftigt höjda priser som resultat. Nu fortsätter man med ett agerande som inte lyckats under lång tid. Detta agerande var Mario Draghis sista stora beslut innan han lämnar posten som chef för ECB. Christine Lagarde, som kommer från IMF, där hon varit chef sedan 2011 efterträder honom.

ECB sitter redan i dag på cirka 40 procent av alla statsobligationer och liknande i euroland. Bubblan kommer nu att ytterligare fyllas med dåliga lån och vi går mot en period med allt större problem. Framförallt är det pensionskapitalet som urholkas genom den dåliga eller egentligen obefintliga avkastningen. Problemet har synats länge men så länge pengarna räcker till de löpande utbetalningarna anses det inte som något problem. Men tiden börjar rinna ut och inom ett par år får vi sannolikt se effekterna av detta idiotiska agerande mer tydligt.

Vi kan förvänta oss att bankerna som blir av med sina dåliga lån använder kapitalet till att delvis låna ut till tillgångar så som aktier, fastigheter och lägenheter. Positivt i det kortare perspektivet men när allt fler ser att kejsarens nya kläder var en illusion får vi alla betala priset. Detta är inget nytt i vår tolkning utan bara en påspädning av tidigare idioti och brist på förståelse hur marknader fungerar.  

Medan detta pågår får vi inrikta oss på att följa index mot nya toppar och njuta av detta så länge den positiva utvecklingen fortgår. Vi får avvakta utvecklingen i väntan på att index bryter motståndet vid 1 657 och stänger över denna nivå. Efter ett genombrott får vi inrikta oss på en fortsättning till intervallet 1 680-1 700, som hållit för flera tester de senaste två åren. Den 6 november 2017 fick vi se index på 1 682 innan en rekylfas tog vid. Sedan var det dags för ett nytt test den 29 augusti 2018 med 1 680, som högsta notering. Tredje testet av intervallet kom sedan in den 25 april i år och då med 1 700, som högsta notering. Tar vi sedan med indexrekordet 1 720 kom det in för snart 4,5 år sedan, när toppen sattes den 27 april 2015. Vi har med andra ord haft en börsutveckling under 4,5 år som inte skapat nya toppar i index. Enskilda aktier har svängt kraftigt under tiden, där fastighetsaktier är ett undantag då de stigit mer eller mindre kontinuerligt sedan hösten 2008 i spåren och effekten av en allt lägre ränta.

Nu ska det bli intressant att följa denna grupp av aktier, där de åtta största bolagen står för ett börsvärde på cirka 80 miljarder kronor. Vi ser redan antydan till en toppformation för dessa aktier, där vi vet att detta är en process som oftast tar tid att skapa innan säljsignalerna faller på plats.

Vi ser redan en del kapital lämna fastighetsaktierna till förmån för andra aktier som fallit kraftigt under lång tid.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 74,8 och 67,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 76,2 och 54,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 98,1 och 97,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 framme vid toppen 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 framme vid toppen 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 651,45 H 1 655,69 L 1 638,48)

OMXS30 fortsatte till motståndet 1 657. Motståndet utgörs av toppen den 3 juli vid 1 657. Nu fattades 1 punkt för att vi skulle få exakt samma nivå. Positivt är att index tvekade vid motståndet och vi ser flera aktier som nu är i läge att ge en tillfällig reaktion nedåt.

Uppgången har varit extremt stark sedan den 26 augusti, då vi fick in 1 504, som lägst. Det ger oss en uppgång på 152 punkter (+10,1%) de senaste 14 börsdagarna. Under torsdagen kom sedan räntebeskedet från ECB, som sänker inlåningsräntan till minus 0,5 procent. Till detta lägger centralbanken ett stödköpsprogram på 20 miljarder euro per månad från och med den 1 november i år. Beskedet fick börsen att rycka ytterligare under dagen och då till 1 656, som högst.

ECB har de senaste 10 åren inte lyckats få igång inflationen, den kärninflation man vill få upp. Utan man har lyckats att skapa inflation i aktier, fastigheter med kraftigt höjda priser som resultat. Nu fortsätter man med ett agerande som inte lyckats under lång tid. Detta agerande var Mario Draghis sista stora beslut innan han lämnar posten som chef för ECB. Christine Lagarde, som kommer från IMF, där hon varit chef sedan 2011 efterträder honom.

ECB sitter redan i dag på cirka 40 procent av alla statsobligationer och liknande i euroland. Bubblan kommer nu att ytterligare fyllas med dåliga lån och vi går mot en period med allt större problem. Framförallt är det pensionskapitalet som urholkas genom den dåliga eller egentligen obefintliga avkastningen. Problemet har synats länge men så länge pengarna räcker till de löpande utbetalningarna anses det inte som något problem. Men tiden börjar rinna ut och inom ett par år får vi sannolikt se effekterna av detta idiotiska agerande mer tydligt.

Vi kan förvänta oss att bankerna som blir av med sina dåliga lån använder kapitalet till att delvis låna ut till tillgångar så som aktier, fastigheter och lägenheter. Positivt i det kortare perspektivet men när allt fler ser att kejsarens nya kläder var en illusion får vi alla betala priset. Detta är inget nytt i vår tolkning utan bara en påspädning av tidigare idioti och brist på förståelse hur marknader fungerar.  

Medan detta pågår får vi inrikta oss på att följa index mot nya toppar och njuta av detta så länge den positiva utvecklingen fortgår. Vi får avvakta utvecklingen i väntan på att index bryter motståndet vid 1 657 och stänger över denna nivå. Efter ett genombrott får vi inrikta oss på en fortsättning till intervallet 1 680-1 700, som hållit för flera tester de senaste två åren. Den 6 november 2017 fick vi se index på 1 682 innan en rekylfas tog vid. Sedan var det dags för ett nytt test den 29 augusti 2018 med 1 680, som högsta notering. Tredje testet av intervallet kom sedan in den 25 april i år och då med 1 700, som högsta notering. Tar vi sedan med indexrekordet 1 720 kom det in för snart 4,5 år sedan, när toppen sattes den 27 april 2015. Vi har med andra ord haft en börsutveckling under 4,5 år som inte skapat nya toppar i index. Enskilda aktier har svängt kraftigt under tiden, där fastighetsaktier är ett undantag då de stigit mer eller mindre kontinuerligt sedan hösten 2008 i spåren och effekten av en allt lägre ränta.

Nu ska det bli intressant att följa denna grupp av aktier, där de åtta största bolagen står för ett börsvärde på cirka 80 miljarder kronor. Vi ser redan antydan till en toppformation för dessa aktier, där vi vet att detta är en process som oftast tar tid att skapa innan säljsignalerna faller på plats.

Vi ser redan en del kapital lämna fastighetsaktierna till förmån för andra aktier som fallit kraftigt under lång tid.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 74,8 och 67,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 76,2 och 54,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 98,1 och 97,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 framme vid toppen 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 framme vid toppen 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 651,45 H 1 655,69 L 1 638,48)

OMXS30 fortsatte till motståndet 1 657. Motståndet utgörs av toppen den 3 juli vid 1 657. Nu fattades 1 punkt för att vi skulle få exakt samma nivå. Positivt är att index tvekade vid motståndet och vi ser flera aktier som nu är i läge att ge en tillfällig reaktion nedåt.

Uppgången har varit extremt stark sedan den 26 augusti, då vi fick in 1 504, som lägst. Det ger oss en uppgång på 152 punkter (+10,1%) de senaste 14 börsdagarna. Under torsdagen kom sedan räntebeskedet från ECB, som sänker inlåningsräntan till minus 0,5 procent. Till detta lägger centralbanken ett stödköpsprogram på 20 miljarder euro per månad från och med den 1 november i år. Beskedet fick börsen att rycka ytterligare under dagen och då till 1 656, som högst.

ECB har de senaste 10 åren inte lyckats få igång inflationen, den kärninflation man vill få upp. Utan man har lyckats att skapa inflation i aktier, fastigheter med kraftigt höjda priser som resultat. Nu fortsätter man med ett agerande som inte lyckats under lång tid. Detta agerande var Mario Draghis sista stora beslut innan han lämnar posten som chef för ECB. Christine Lagarde, som kommer från IMF, där hon varit chef sedan 2011 efterträder honom.

ECB sitter redan i dag på cirka 40 procent av alla statsobligationer och liknande i euroland. Bubblan kommer nu att ytterligare fyllas med dåliga lån och vi går mot en period med allt större problem. Framförallt är det pensionskapitalet som urholkas genom den dåliga eller egentligen obefintliga avkastningen. Problemet har synats länge men så länge pengarna räcker till de löpande utbetalningarna anses det inte som något problem. Men tiden börjar rinna ut och inom ett par år får vi sannolikt se effekterna av detta idiotiska agerande mer tydligt.

Vi kan förvänta oss att bankerna som blir av med sina dåliga lån använder kapitalet till att delvis låna ut till tillgångar så som aktier, fastigheter och lägenheter. Positivt i det kortare perspektivet men när allt fler ser att kejsarens nya kläder var en illusion får vi alla betala priset. Detta är inget nytt i vår tolkning utan bara en påspädning av tidigare idioti och brist på förståelse hur marknader fungerar.  

Medan detta pågår får vi inrikta oss på att följa index mot nya toppar och njuta av detta så länge den positiva utvecklingen fortgår. Vi får avvakta utvecklingen i väntan på att index bryter motståndet vid 1 657 och stänger över denna nivå. Efter ett genombrott får vi inrikta oss på en fortsättning till intervallet 1 680-1 700, som hållit för flera tester de senaste två åren. Den 6 november 2017 fick vi se index på 1 682 innan en rekylfas tog vid. Sedan var det dags för ett nytt test den 29 augusti 2018 med 1 680, som högsta notering. Tredje testet av intervallet kom sedan in den 25 april i år och då med 1 700, som högsta notering. Tar vi sedan med indexrekordet 1 720 kom det in för snart 4,5 år sedan, när toppen sattes den 27 april 2015. Vi har med andra ord haft en börsutveckling under 4,5 år som inte skapat nya toppar i index. Enskilda aktier har svängt kraftigt under tiden, där fastighetsaktier är ett undantag då de stigit mer eller mindre kontinuerligt sedan hösten 2008 i spåren och effekten av en allt lägre ränta.

Nu ska det bli intressant att följa denna grupp av aktier, där de åtta största bolagen står för ett börsvärde på cirka 80 miljarder kronor. Vi ser redan antydan till en toppformation för dessa aktier, där vi vet att detta är en process som oftast tar tid att skapa innan säljsignalerna faller på plats.

Vi ser redan en del kapital lämna fastighetsaktierna till förmån för andra aktier som fallit kraftigt under lång tid.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 74,8 och 67,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 76,2 och 54,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 98,1 och 97,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 framme vid toppen 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 framme vid toppen 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 651,45 H 1 655,69 L 1 638,48)

OMXS30 fortsatte till motståndet 1 657. Motståndet utgörs av toppen den 3 juli vid 1 657. Nu fattades 1 punkt för att vi skulle få exakt samma nivå. Positivt är att index tvekade vid motståndet och vi ser flera aktier som nu är i läge att ge en tillfällig reaktion nedåt.

Uppgången har varit extremt stark sedan den 26 augusti, då vi fick in 1 504, som lägst. Det ger oss en uppgång på 152 punkter (+10,1%) de senaste 14 börsdagarna. Under torsdagen kom sedan räntebeskedet från ECB, som sänker inlåningsräntan till minus 0,5 procent. Till detta lägger centralbanken ett stödköpsprogram på 20 miljarder euro per månad från och med den 1 november i år. Beskedet fick börsen att rycka ytterligare under dagen och då till 1 656, som högst.

ECB har de senaste 10 åren inte lyckats få igång inflationen, den kärninflation man vill få upp. Utan man har lyckats att skapa inflation i aktier, fastigheter med kraftigt höjda priser som resultat. Nu fortsätter man med ett agerande som inte lyckats under lång tid. Detta agerande var Mario Draghis sista stora beslut innan han lämnar posten som chef för ECB. Christine Lagarde, som kommer från IMF, där hon varit chef sedan 2011 efterträder honom.

ECB sitter redan i dag på cirka 40 procent av alla statsobligationer och liknande i euroland. Bubblan kommer nu att ytterligare fyllas med dåliga lån och vi går mot en period med allt större problem. Framförallt är det pensionskapitalet som urholkas genom den dåliga eller egentligen obefintliga avkastningen. Problemet har synats länge men så länge pengarna räcker till de löpande utbetalningarna anses det inte som något problem. Men tiden börjar rinna ut och inom ett par år får vi sannolikt se effekterna av detta idiotiska agerande mer tydligt.

Vi kan förvänta oss att bankerna som blir av med sina dåliga lån använder kapitalet till att delvis låna ut till tillgångar så som aktier, fastigheter och lägenheter. Positivt i det kortare perspektivet men när allt fler ser att kejsarens nya kläder var en illusion får vi alla betala priset. Detta är inget nytt i vår tolkning utan bara en påspädning av tidigare idioti och brist på förståelse hur marknader fungerar.  

Medan detta pågår får vi inrikta oss på att följa index mot nya toppar och njuta av detta så länge den positiva utvecklingen fortgår. Vi får avvakta utvecklingen i väntan på att index bryter motståndet vid 1 657 och stänger över denna nivå. Efter ett genombrott får vi inrikta oss på en fortsättning till intervallet 1 680-1 700, som hållit för flera tester de senaste två åren. Den 6 november 2017 fick vi se index på 1 682 innan en rekylfas tog vid. Sedan var det dags för ett nytt test den 29 augusti 2018 med 1 680, som högsta notering. Tredje testet av intervallet kom sedan in den 25 april i år och då med 1 700, som högsta notering. Tar vi sedan med indexrekordet 1 720 kom det in för snart 4,5 år sedan, när toppen sattes den 27 april 2015. Vi har med andra ord haft en börsutveckling under 4,5 år som inte skapat nya toppar i index. Enskilda aktier har svängt kraftigt under tiden, där fastighetsaktier är ett undantag då de stigit mer eller mindre kontinuerligt sedan hösten 2008 i spåren och effekten av en allt lägre ränta.

Nu ska det bli intressant att följa denna grupp av aktier, där de åtta största bolagen står för ett börsvärde på cirka 80 miljarder kronor. Vi ser redan antydan till en toppformation för dessa aktier, där vi vet att detta är en process som oftast tar tid att skapa innan säljsignalerna faller på plats.

Vi ser redan en del kapital lämna fastighetsaktierna till förmån för andra aktier som fallit kraftigt under lång tid.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 74,8 och 67,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 76,2 och 54,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 98,1 och 97,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 framme vid toppen 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 framme vid toppen 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 651,45 H 1 655,69 L 1 638,48)

OMXS30 fortsatte till motståndet 1 657. Motståndet utgörs av toppen den 3 juli vid 1 657. Nu fattades 1 punkt för att vi skulle få exakt samma nivå. Positivt är att index tvekade vid motståndet och vi ser flera aktier som nu är i läge att ge en tillfällig reaktion nedåt.

Uppgången har varit extremt stark sedan den 26 augusti, då vi fick in 1 504, som lägst. Det ger oss en uppgång på 152 punkter (+10,1%) de senaste 14 börsdagarna. Under torsdagen kom sedan räntebeskedet från ECB, som sänker inlåningsräntan till minus 0,5 procent. Till detta lägger centralbanken ett stödköpsprogram på 20 miljarder euro per månad från och med den 1 november i år. Beskedet fick börsen att rycka ytterligare under dagen och då till 1 656, som högst.

ECB har de senaste 10 åren inte lyckats få igång inflationen, den kärninflation man vill få upp. Utan man har lyckats att skapa inflation i aktier, fastigheter med kraftigt höjda priser som resultat. Nu fortsätter man med ett agerande som inte lyckats under lång tid. Detta agerande var Mario Draghis sista stora beslut innan han lämnar posten som chef för ECB. Christine Lagarde, som kommer från IMF, där hon varit chef sedan 2011 efterträder honom.

ECB sitter redan i dag på cirka 40 procent av alla statsobligationer och liknande i euroland. Bubblan kommer nu att ytterligare fyllas med dåliga lån och vi går mot en period med allt större problem. Framförallt är det pensionskapitalet som urholkas genom den dåliga eller egentligen obefintliga avkastningen. Problemet har synats länge men så länge pengarna räcker till de löpande utbetalningarna anses det inte som något problem. Men tiden börjar rinna ut och inom ett par år får vi sannolikt se effekterna av detta idiotiska agerande mer tydligt.

Vi kan förvänta oss att bankerna som blir av med sina dåliga lån använder kapitalet till att delvis låna ut till tillgångar så som aktier, fastigheter och lägenheter. Positivt i det kortare perspektivet men när allt fler ser att kejsarens nya kläder var en illusion får vi alla betala priset. Detta är inget nytt i vår tolkning utan bara en påspädning av tidigare idioti och brist på förståelse hur marknader fungerar.  

Medan detta pågår får vi inrikta oss på att följa index mot nya toppar och njuta av detta så länge den positiva utvecklingen fortgår. Vi får avvakta utvecklingen i väntan på att index bryter motståndet vid 1 657 och stänger över denna nivå. Efter ett genombrott får vi inrikta oss på en fortsättning till intervallet 1 680-1 700, som hållit för flera tester de senaste två åren. Den 6 november 2017 fick vi se index på 1 682 innan en rekylfas tog vid. Sedan var det dags för ett nytt test den 29 augusti 2018 med 1 680, som högsta notering. Tredje testet av intervallet kom sedan in den 25 april i år och då med 1 700, som högsta notering. Tar vi sedan med indexrekordet 1 720 kom det in för snart 4,5 år sedan, när toppen sattes den 27 april 2015. Vi har med andra ord haft en börsutveckling under 4,5 år som inte skapat nya toppar i index. Enskilda aktier har svängt kraftigt under tiden, där fastighetsaktier är ett undantag då de stigit mer eller mindre kontinuerligt sedan hösten 2008 i spåren och effekten av en allt lägre ränta.

Nu ska det bli intressant att följa denna grupp av aktier, där de åtta största bolagen står för ett börsvärde på cirka 80 miljarder kronor. Vi ser redan antydan till en toppformation för dessa aktier, där vi vet att detta är en process som oftast tar tid att skapa innan säljsignalerna faller på plats.

Vi ser redan en del kapital lämna fastighetsaktierna till förmån för andra aktier som fallit kraftigt under lång tid.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 74,8 och 67,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 76,2 och 54,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 98,1 och 97,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 framme vid toppen 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 framme vid toppen 3 juli

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 651,45 H 1 655,69 L 1 638,48)

OMXS30 fortsatte till motståndet 1 657. Motståndet utgörs av toppen den 3 juli vid 1 657. Nu fattades 1 punkt för att vi skulle få exakt samma nivå. Positivt är att index tvekade vid motståndet och vi ser flera aktier som nu är i läge att ge en tillfällig reaktion nedåt.

Uppgången har varit extremt stark sedan den 26 augusti, då vi fick in 1 504, som lägst. Det ger oss en uppgång på 152 punkter (+10,1%) de senaste 14 börsdagarna. Under torsdagen kom sedan räntebeskedet från ECB, som sänker inlåningsräntan till minus 0,5 procent. Till detta lägger centralbanken ett stödköpsprogram på 20 miljarder euro per månad från och med den 1 november i år. Beskedet fick börsen att rycka ytterligare under dagen och då till 1 656, som högst.

ECB har de senaste 10 åren inte lyckats få igång inflationen, den kärninflation man vill få upp. Utan man har lyckats att skapa inflation i aktier, fastigheter med kraftigt höjda priser som resultat. Nu fortsätter man med ett agerande som inte lyckats under lång tid. Detta agerande var Mario Draghis sista stora beslut innan han lämnar posten som chef för ECB. Christine Lagarde, som kommer från IMF, där hon varit chef sedan 2011 efterträder honom.

ECB sitter redan i dag på cirka 40 procent av alla statsobligationer och liknande i euroland. Bubblan kommer nu att ytterligare fyllas med dåliga lån och vi går mot en period med allt större problem. Framförallt är det pensionskapitalet som urholkas genom den dåliga eller egentligen obefintliga avkastningen. Problemet har synats länge men så länge pengarna räcker till de löpande utbetalningarna anses det inte som något problem. Men tiden börjar rinna ut och inom ett par år får vi sannolikt se effekterna av detta idiotiska agerande mer tydligt.

Vi kan förvänta oss att bankerna som blir av med sina dåliga lån använder kapitalet till att delvis låna ut till tillgångar så som aktier, fastigheter och lägenheter. Positivt i det kortare perspektivet men när allt fler ser att kejsarens nya kläder var en illusion får vi alla betala priset. Detta är inget nytt i vår tolkning utan bara en påspädning av tidigare idioti och brist på förståelse hur marknader fungerar.  

Medan detta pågår får vi inrikta oss på att följa index mot nya toppar och njuta av detta så länge den positiva utvecklingen fortgår. Vi får avvakta utvecklingen i väntan på att index bryter motståndet vid 1 657 och stänger över denna nivå. Efter ett genombrott får vi inrikta oss på en fortsättning till intervallet 1 680-1 700, som hållit för flera tester de senaste två åren. Den 6 november 2017 fick vi se index på 1 682 innan en rekylfas tog vid. Sedan var det dags för ett nytt test den 29 augusti 2018 med 1 680, som högsta notering. Tredje testet av intervallet kom sedan in den 25 april i år och då med 1 700, som högsta notering. Tar vi sedan med indexrekordet 1 720 kom det in för snart 4,5 år sedan, när toppen sattes den 27 april 2015. Vi har med andra ord haft en börsutveckling under 4,5 år som inte skapat nya toppar i index. Enskilda aktier har svängt kraftigt under tiden, där fastighetsaktier är ett undantag då de stigit mer eller mindre kontinuerligt sedan hösten 2008 i spåren och effekten av en allt lägre ränta.

Nu ska det bli intressant att följa denna grupp av aktier, där de åtta största bolagen står för ett börsvärde på cirka 80 miljarder kronor. Vi ser redan antydan till en toppformation för dessa aktier, där vi vet att detta är en process som oftast tar tid att skapa innan säljsignalerna faller på plats.

Vi ser redan en del kapital lämna fastighetsaktierna till förmån för andra aktier som fallit kraftigt under lång tid.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 74,8 och 67,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 76,2 och 54,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 98,1 och 97,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 framme vid toppen 3 juli

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.