Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 snart framme vid årshögsta

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 665,34 H 1 665,34 L 1 651,75)

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen och passerade toppvärdet 1 657 från den 3 juni i år. Stängningen på fredagen kom dessutom över denna nivå, vilket ger indikation på en fortsättning uppåt med intervallet 1 680-1 700, som nästa motstånd. Det är detta intervall som utgör toppvärden under vid flera tillfällen sedan november 2017. Då den 6 november 2017 var det 1 682. Den 29 september 2018 var det 1 980 och nu senast 1 700 den 25 april i år. Vi brukar också ta med rekordnoteringen 1 720, som är från den 27 april 2015. Det var ju trots allt den toppen som gav oss den senaste lågpunkt 1 477 den 15 augusti i år via 4Y4M, som vi tagit upp många gånger och beskrivit dess historiska träffsäkerhet.

Tidig lördagsmorgon den 14 september utsattes två enorma oljeanläggningar i Saudiarabien för attacker av drönare. Det handlar om oljeanläggningarna i Abqaiq och i Khurais som tillhör världens största oljeproducent Saudi Aramco. Även gasproduktionen vid dessa anläggningar slogs ut. Från Saudiskt håll bekräftar man att bränderna är under kontroll. Huthi rebellerna i Jemen har tagit på sig attacken och bekräftat att de använde 10 drönare, varav två nådde sina mål.

Produktionen vid de utslagna anläggningarna står för 50 procent av Saudiarabiens oljeproduktion. Det motsvarar en produktion på 5,7 miljoner fat olja per dag. 

En av Aramcos företagsledare knöt vi en första kontakt med via den internationella tekniska analysföreningen, IFTA, och årskonferensen i Egypten 2007. Detta följdes upp vid IFTA-mötet i Paris 2008. Detta har bland annat gjort att vi följt och fått möjlighet att följa Aramco genom årens lopp. Under 2009 och tiden därefter handlade bland annat om kapningarna i Adenviken, som gjorde ett flertal försök att kapa fartyg som utförde transport åt Aramco.  

Vi återkommer till den tidigare beräkningen vi gjorde med hjälp av ML-linjen som går från 1 378 den 2 januari i år genom mittpunkten av nedgången från den 25 april till 15 augusti i år får vi en stigning på 1,22 punkt per dag. Rent matematiskt innebär det att index kan nå 1 700 måndagen den 23 september. Skulle ML-linjen testas tidigare innebär det att index når ett värde under 1 700.  Med 1 665 från i fredags är det naturligtvid läge att se detta som en verklig möjlighet. Tidigare utgjorde alternativet en möjlighet men med låg sannolikhet, då en tillfällig rekyl var trolig i uppgången. Nu är först 1 692 aktuellt, i början av den nu påbörjade veckan.

Intressant att notera är att de två mer kortsiktiga ML-linjer vi använde oss av tidigare i år men efter den 25 april löper parallellt med den större linje vi nu använder oss av. Den som börjar den 3 juni vid 1 494 har vi lämnat då den redan är passerad 1 623-1 625. Genombrottet av denna linje innebar att vi plockade upp den linje vi nu söker upp mot i bästa fall 1 700-nivån. Nästa ML-linje som vi använde för att fånga in toppen den 3 juli i år vid 1 657 rullar vidare uppåt och har i nuläget ett värde på 1 740-1 747 om vi tar med tiden under denna aktuella vecka. Det skulle med tiden ge oss ett nytt ”all time high” över 1 720. Men vi tar som vanligt inte ut något i förskott utan bevaka de olika nivåer och ser sedan på förutsättningarna för en fortsättning uppåt över tiden. Vi får anledning att använda denna linje om den nu aktuella ML-linjen bryts och ger en fortsättning uppåt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 67,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,7 och 55,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 97,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 snart framme vid årshögsta

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 snart framme vid årshögsta

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 665,34 H 1 665,34 L 1 651,75)

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen och passerade toppvärdet 1 657 från den 3 juni i år. Stängningen på fredagen kom dessutom över denna nivå, vilket ger indikation på en fortsättning uppåt med intervallet 1 680-1 700, som nästa motstånd. Det är detta intervall som utgör toppvärden under vid flera tillfällen sedan november 2017. Då den 6 november 2017 var det 1 682. Den 29 september 2018 var det 1 980 och nu senast 1 700 den 25 april i år. Vi brukar också ta med rekordnoteringen 1 720, som är från den 27 april 2015. Det var ju trots allt den toppen som gav oss den senaste lågpunkt 1 477 den 15 augusti i år via 4Y4M, som vi tagit upp många gånger och beskrivit dess historiska träffsäkerhet.

Tidig lördagsmorgon den 14 september utsattes två enorma oljeanläggningar i Saudiarabien för attacker av drönare. Det handlar om oljeanläggningarna i Abqaiq och i Khurais som tillhör världens största oljeproducent Saudi Aramco. Även gasproduktionen vid dessa anläggningar slogs ut. Från Saudiskt håll bekräftar man att bränderna är under kontroll. Huthi rebellerna i Jemen har tagit på sig attacken och bekräftat att de använde 10 drönare, varav två nådde sina mål.

Produktionen vid de utslagna anläggningarna står för 50 procent av Saudiarabiens oljeproduktion. Det motsvarar en produktion på 5,7 miljoner fat olja per dag. 

En av Aramcos företagsledare knöt vi en första kontakt med via den internationella tekniska analysföreningen, IFTA, och årskonferensen i Egypten 2007. Detta följdes upp vid IFTA-mötet i Paris 2008. Detta har bland annat gjort att vi följt och fått möjlighet att följa Aramco genom årens lopp. Under 2009 och tiden därefter handlade bland annat om kapningarna i Adenviken, som gjorde ett flertal försök att kapa fartyg som utförde transport åt Aramco.  

Vi återkommer till den tidigare beräkningen vi gjorde med hjälp av ML-linjen som går från 1 378 den 2 januari i år genom mittpunkten av nedgången från den 25 april till 15 augusti i år får vi en stigning på 1,22 punkt per dag. Rent matematiskt innebär det att index kan nå 1 700 måndagen den 23 september. Skulle ML-linjen testas tidigare innebär det att index når ett värde under 1 700.  Med 1 665 från i fredags är det naturligtvid läge att se detta som en verklig möjlighet. Tidigare utgjorde alternativet en möjlighet men med låg sannolikhet, då en tillfällig rekyl var trolig i uppgången. Nu är först 1 692 aktuellt, i början av den nu påbörjade veckan.

Intressant att notera är att de två mer kortsiktiga ML-linjer vi använde oss av tidigare i år men efter den 25 april löper parallellt med den större linje vi nu använder oss av. Den som börjar den 3 juni vid 1 494 har vi lämnat då den redan är passerad 1 623-1 625. Genombrottet av denna linje innebar att vi plockade upp den linje vi nu söker upp mot i bästa fall 1 700-nivån. Nästa ML-linje som vi använde för att fånga in toppen den 3 juli i år vid 1 657 rullar vidare uppåt och har i nuläget ett värde på 1 740-1 747 om vi tar med tiden under denna aktuella vecka. Det skulle med tiden ge oss ett nytt ”all time high” över 1 720. Men vi tar som vanligt inte ut något i förskott utan bevaka de olika nivåer och ser sedan på förutsättningarna för en fortsättning uppåt över tiden. Vi får anledning att använda denna linje om den nu aktuella ML-linjen bryts och ger en fortsättning uppåt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 67,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,7 och 55,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 97,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 snart framme vid årshögsta

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 snart framme vid årshögsta

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 665,34 H 1 665,34 L 1 651,75)

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen och passerade toppvärdet 1 657 från den 3 juni i år. Stängningen på fredagen kom dessutom över denna nivå, vilket ger indikation på en fortsättning uppåt med intervallet 1 680-1 700, som nästa motstånd. Det är detta intervall som utgör toppvärden under vid flera tillfällen sedan november 2017. Då den 6 november 2017 var det 1 682. Den 29 september 2018 var det 1 980 och nu senast 1 700 den 25 april i år. Vi brukar också ta med rekordnoteringen 1 720, som är från den 27 april 2015. Det var ju trots allt den toppen som gav oss den senaste lågpunkt 1 477 den 15 augusti i år via 4Y4M, som vi tagit upp många gånger och beskrivit dess historiska träffsäkerhet.

Tidig lördagsmorgon den 14 september utsattes två enorma oljeanläggningar i Saudiarabien för attacker av drönare. Det handlar om oljeanläggningarna i Abqaiq och i Khurais som tillhör världens största oljeproducent Saudi Aramco. Även gasproduktionen vid dessa anläggningar slogs ut. Från Saudiskt håll bekräftar man att bränderna är under kontroll. Huthi rebellerna i Jemen har tagit på sig attacken och bekräftat att de använde 10 drönare, varav två nådde sina mål.

Produktionen vid de utslagna anläggningarna står för 50 procent av Saudiarabiens oljeproduktion. Det motsvarar en produktion på 5,7 miljoner fat olja per dag. 

En av Aramcos företagsledare knöt vi en första kontakt med via den internationella tekniska analysföreningen, IFTA, och årskonferensen i Egypten 2007. Detta följdes upp vid IFTA-mötet i Paris 2008. Detta har bland annat gjort att vi följt och fått möjlighet att följa Aramco genom årens lopp. Under 2009 och tiden därefter handlade bland annat om kapningarna i Adenviken, som gjorde ett flertal försök att kapa fartyg som utförde transport åt Aramco.  

Vi återkommer till den tidigare beräkningen vi gjorde med hjälp av ML-linjen som går från 1 378 den 2 januari i år genom mittpunkten av nedgången från den 25 april till 15 augusti i år får vi en stigning på 1,22 punkt per dag. Rent matematiskt innebär det att index kan nå 1 700 måndagen den 23 september. Skulle ML-linjen testas tidigare innebär det att index når ett värde under 1 700.  Med 1 665 från i fredags är det naturligtvid läge att se detta som en verklig möjlighet. Tidigare utgjorde alternativet en möjlighet men med låg sannolikhet, då en tillfällig rekyl var trolig i uppgången. Nu är först 1 692 aktuellt, i början av den nu påbörjade veckan.

Intressant att notera är att de två mer kortsiktiga ML-linjer vi använde oss av tidigare i år men efter den 25 april löper parallellt med den större linje vi nu använder oss av. Den som börjar den 3 juni vid 1 494 har vi lämnat då den redan är passerad 1 623-1 625. Genombrottet av denna linje innebar att vi plockade upp den linje vi nu söker upp mot i bästa fall 1 700-nivån. Nästa ML-linje som vi använde för att fånga in toppen den 3 juli i år vid 1 657 rullar vidare uppåt och har i nuläget ett värde på 1 740-1 747 om vi tar med tiden under denna aktuella vecka. Det skulle med tiden ge oss ett nytt ”all time high” över 1 720. Men vi tar som vanligt inte ut något i förskott utan bevaka de olika nivåer och ser sedan på förutsättningarna för en fortsättning uppåt över tiden. Vi får anledning att använda denna linje om den nu aktuella ML-linjen bryts och ger en fortsättning uppåt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 67,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,7 och 55,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 97,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 snart framme vid årshögsta

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 snart framme vid årshögsta

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 665,34 H 1 665,34 L 1 651,75)

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen och passerade toppvärdet 1 657 från den 3 juni i år. Stängningen på fredagen kom dessutom över denna nivå, vilket ger indikation på en fortsättning uppåt med intervallet 1 680-1 700, som nästa motstånd. Det är detta intervall som utgör toppvärden under vid flera tillfällen sedan november 2017. Då den 6 november 2017 var det 1 682. Den 29 september 2018 var det 1 980 och nu senast 1 700 den 25 april i år. Vi brukar också ta med rekordnoteringen 1 720, som är från den 27 april 2015. Det var ju trots allt den toppen som gav oss den senaste lågpunkt 1 477 den 15 augusti i år via 4Y4M, som vi tagit upp många gånger och beskrivit dess historiska träffsäkerhet.

Tidig lördagsmorgon den 14 september utsattes två enorma oljeanläggningar i Saudiarabien för attacker av drönare. Det handlar om oljeanläggningarna i Abqaiq och i Khurais som tillhör världens största oljeproducent Saudi Aramco. Även gasproduktionen vid dessa anläggningar slogs ut. Från Saudiskt håll bekräftar man att bränderna är under kontroll. Huthi rebellerna i Jemen har tagit på sig attacken och bekräftat att de använde 10 drönare, varav två nådde sina mål.

Produktionen vid de utslagna anläggningarna står för 50 procent av Saudiarabiens oljeproduktion. Det motsvarar en produktion på 5,7 miljoner fat olja per dag. 

En av Aramcos företagsledare knöt vi en första kontakt med via den internationella tekniska analysföreningen, IFTA, och årskonferensen i Egypten 2007. Detta följdes upp vid IFTA-mötet i Paris 2008. Detta har bland annat gjort att vi följt och fått möjlighet att följa Aramco genom årens lopp. Under 2009 och tiden därefter handlade bland annat om kapningarna i Adenviken, som gjorde ett flertal försök att kapa fartyg som utförde transport åt Aramco.  

Vi återkommer till den tidigare beräkningen vi gjorde med hjälp av ML-linjen som går från 1 378 den 2 januari i år genom mittpunkten av nedgången från den 25 april till 15 augusti i år får vi en stigning på 1,22 punkt per dag. Rent matematiskt innebär det att index kan nå 1 700 måndagen den 23 september. Skulle ML-linjen testas tidigare innebär det att index når ett värde under 1 700.  Med 1 665 från i fredags är det naturligtvid läge att se detta som en verklig möjlighet. Tidigare utgjorde alternativet en möjlighet men med låg sannolikhet, då en tillfällig rekyl var trolig i uppgången. Nu är först 1 692 aktuellt, i början av den nu påbörjade veckan.

Intressant att notera är att de två mer kortsiktiga ML-linjer vi använde oss av tidigare i år men efter den 25 april löper parallellt med den större linje vi nu använder oss av. Den som börjar den 3 juni vid 1 494 har vi lämnat då den redan är passerad 1 623-1 625. Genombrottet av denna linje innebar att vi plockade upp den linje vi nu söker upp mot i bästa fall 1 700-nivån. Nästa ML-linje som vi använde för att fånga in toppen den 3 juli i år vid 1 657 rullar vidare uppåt och har i nuläget ett värde på 1 740-1 747 om vi tar med tiden under denna aktuella vecka. Det skulle med tiden ge oss ett nytt ”all time high” över 1 720. Men vi tar som vanligt inte ut något i förskott utan bevaka de olika nivåer och ser sedan på förutsättningarna för en fortsättning uppåt över tiden. Vi får anledning att använda denna linje om den nu aktuella ML-linjen bryts och ger en fortsättning uppåt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 67,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,7 och 55,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 97,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 snart framme vid årshögsta

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 snart framme vid årshögsta

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 665,34 H 1 665,34 L 1 651,75)

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen och passerade toppvärdet 1 657 från den 3 juni i år. Stängningen på fredagen kom dessutom över denna nivå, vilket ger indikation på en fortsättning uppåt med intervallet 1 680-1 700, som nästa motstånd. Det är detta intervall som utgör toppvärden under vid flera tillfällen sedan november 2017. Då den 6 november 2017 var det 1 682. Den 29 september 2018 var det 1 980 och nu senast 1 700 den 25 april i år. Vi brukar också ta med rekordnoteringen 1 720, som är från den 27 april 2015. Det var ju trots allt den toppen som gav oss den senaste lågpunkt 1 477 den 15 augusti i år via 4Y4M, som vi tagit upp många gånger och beskrivit dess historiska träffsäkerhet.

Tidig lördagsmorgon den 14 september utsattes två enorma oljeanläggningar i Saudiarabien för attacker av drönare. Det handlar om oljeanläggningarna i Abqaiq och i Khurais som tillhör världens största oljeproducent Saudi Aramco. Även gasproduktionen vid dessa anläggningar slogs ut. Från Saudiskt håll bekräftar man att bränderna är under kontroll. Huthi rebellerna i Jemen har tagit på sig attacken och bekräftat att de använde 10 drönare, varav två nådde sina mål.

Produktionen vid de utslagna anläggningarna står för 50 procent av Saudiarabiens oljeproduktion. Det motsvarar en produktion på 5,7 miljoner fat olja per dag. 

En av Aramcos företagsledare knöt vi en första kontakt med via den internationella tekniska analysföreningen, IFTA, och årskonferensen i Egypten 2007. Detta följdes upp vid IFTA-mötet i Paris 2008. Detta har bland annat gjort att vi följt och fått möjlighet att följa Aramco genom årens lopp. Under 2009 och tiden därefter handlade bland annat om kapningarna i Adenviken, som gjorde ett flertal försök att kapa fartyg som utförde transport åt Aramco.  

Vi återkommer till den tidigare beräkningen vi gjorde med hjälp av ML-linjen som går från 1 378 den 2 januari i år genom mittpunkten av nedgången från den 25 april till 15 augusti i år får vi en stigning på 1,22 punkt per dag. Rent matematiskt innebär det att index kan nå 1 700 måndagen den 23 september. Skulle ML-linjen testas tidigare innebär det att index når ett värde under 1 700.  Med 1 665 från i fredags är det naturligtvid läge att se detta som en verklig möjlighet. Tidigare utgjorde alternativet en möjlighet men med låg sannolikhet, då en tillfällig rekyl var trolig i uppgången. Nu är först 1 692 aktuellt, i början av den nu påbörjade veckan.

Intressant att notera är att de två mer kortsiktiga ML-linjer vi använde oss av tidigare i år men efter den 25 april löper parallellt med den större linje vi nu använder oss av. Den som börjar den 3 juni vid 1 494 har vi lämnat då den redan är passerad 1 623-1 625. Genombrottet av denna linje innebar att vi plockade upp den linje vi nu söker upp mot i bästa fall 1 700-nivån. Nästa ML-linje som vi använde för att fånga in toppen den 3 juli i år vid 1 657 rullar vidare uppåt och har i nuläget ett värde på 1 740-1 747 om vi tar med tiden under denna aktuella vecka. Det skulle med tiden ge oss ett nytt ”all time high” över 1 720. Men vi tar som vanligt inte ut något i förskott utan bevaka de olika nivåer och ser sedan på förutsättningarna för en fortsättning uppåt över tiden. Vi får anledning att använda denna linje om den nu aktuella ML-linjen bryts och ger en fortsättning uppåt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 67,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,7 och 55,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 97,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 snart framme vid årshögsta

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 snart framme vid årshögsta

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 665,34 H 1 665,34 L 1 651,75)

OMXS30 fortsatte uppåt under fredagen och passerade toppvärdet 1 657 från den 3 juni i år. Stängningen på fredagen kom dessutom över denna nivå, vilket ger indikation på en fortsättning uppåt med intervallet 1 680-1 700, som nästa motstånd. Det är detta intervall som utgör toppvärden under vid flera tillfällen sedan november 2017. Då den 6 november 2017 var det 1 682. Den 29 september 2018 var det 1 980 och nu senast 1 700 den 25 april i år. Vi brukar också ta med rekordnoteringen 1 720, som är från den 27 april 2015. Det var ju trots allt den toppen som gav oss den senaste lågpunkt 1 477 den 15 augusti i år via 4Y4M, som vi tagit upp många gånger och beskrivit dess historiska träffsäkerhet.

Tidig lördagsmorgon den 14 september utsattes två enorma oljeanläggningar i Saudiarabien för attacker av drönare. Det handlar om oljeanläggningarna i Abqaiq och i Khurais som tillhör världens största oljeproducent Saudi Aramco. Även gasproduktionen vid dessa anläggningar slogs ut. Från Saudiskt håll bekräftar man att bränderna är under kontroll. Huthi rebellerna i Jemen har tagit på sig attacken och bekräftat att de använde 10 drönare, varav två nådde sina mål.

Produktionen vid de utslagna anläggningarna står för 50 procent av Saudiarabiens oljeproduktion. Det motsvarar en produktion på 5,7 miljoner fat olja per dag. 

En av Aramcos företagsledare knöt vi en första kontakt med via den internationella tekniska analysföreningen, IFTA, och årskonferensen i Egypten 2007. Detta följdes upp vid IFTA-mötet i Paris 2008. Detta har bland annat gjort att vi följt och fått möjlighet att följa Aramco genom årens lopp. Under 2009 och tiden därefter handlade bland annat om kapningarna i Adenviken, som gjorde ett flertal försök att kapa fartyg som utförde transport åt Aramco.  

Vi återkommer till den tidigare beräkningen vi gjorde med hjälp av ML-linjen som går från 1 378 den 2 januari i år genom mittpunkten av nedgången från den 25 april till 15 augusti i år får vi en stigning på 1,22 punkt per dag. Rent matematiskt innebär det att index kan nå 1 700 måndagen den 23 september. Skulle ML-linjen testas tidigare innebär det att index når ett värde under 1 700.  Med 1 665 från i fredags är det naturligtvid läge att se detta som en verklig möjlighet. Tidigare utgjorde alternativet en möjlighet men med låg sannolikhet, då en tillfällig rekyl var trolig i uppgången. Nu är först 1 692 aktuellt, i början av den nu påbörjade veckan.

Intressant att notera är att de två mer kortsiktiga ML-linjer vi använde oss av tidigare i år men efter den 25 april löper parallellt med den större linje vi nu använder oss av. Den som börjar den 3 juni vid 1 494 har vi lämnat då den redan är passerad 1 623-1 625. Genombrottet av denna linje innebar att vi plockade upp den linje vi nu söker upp mot i bästa fall 1 700-nivån. Nästa ML-linje som vi använde för att fånga in toppen den 3 juli i år vid 1 657 rullar vidare uppåt och har i nuläget ett värde på 1 740-1 747 om vi tar med tiden under denna aktuella vecka. Det skulle med tiden ge oss ett nytt ”all time high” över 1 720. Men vi tar som vanligt inte ut något i förskott utan bevaka de olika nivåer och ser sedan på förutsättningarna för en fortsättning uppåt över tiden. Vi får anledning att använda denna linje om den nu aktuella ML-linjen bryts och ger en fortsättning uppåt.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 76,9 och 67,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 77,7 och 55,2 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 99,1 och 97,8 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 667 och 1 708 Stöd 1 627 och 1 587Graf av OMXS30 snart framme vid årshögsta

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.