Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill ner

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 634,53 L 1 590,65) – 2,59 %

OMXS30 bekräftade en lägre topp den 1 oktober genom att fortsätta nedåt under onsdagen. Toppen den 20 september vid 1 670 var i sig också en lägre topp relaterat till 1 700 från den 25 april. Men då det i stort sett var 5 månader mellan högsta noteringen och den lägre toppen i september måste vi ha starkare indikationer för att ”Go Bear”. Nu har vi fått detta och därmed får vi inrikta oss på att tolka utvecklingen 2-3 veckor efter den 20 september. Det betyder att det är perioden 4 oktober till 11 oktober, som blir aktuell för detta.  

Historiskt vet vi att tiden kring den 11 oktober genom åren var viktigt när det gäller avgörande vändningar i marknaden. Vi har den 6 oktober 1992, 7 oktober 1997, 8 oktober 1998, 10 oktober 2008 och 3 oktober 2018 om vi tar de viktigaste och som skapat större reaktioner i marknaden. Var index befinner sig kring den 11 oktober i år vet vi inte men en lågpunkt innebär stora möjligheter till en motreaktion uppåt. Omvänt om det ger ytterligare en läge topp.

Vi har haft dörren öppen för viktiga rörelser under hösten och då speciellt den 3-4 september och 19-20 september i år. Det handlar om de stora rytmerna från först den 3 september 1929, då Dow Jones index satte ett rekord detta datum innan index föll i det närmast 92 procent. I år var det 90 år sedan den toppen. Anledning att vara vaksam på en reaktion med andra ord. Reaktionen fick vi också men den var tydligast i enskilda aktier. Denna rytm påverkar index från den 3-4 september i år och de närmaste 4 månaderna. Den andra rytmen är den på 78 år från april 1942. Denna har sina 78 år först i april 2020. Men denna har den egenheten att den visar sig redan en första gång 7 månader tidigare. Det gav oss 19-20 september i år för en första reaktion, vilket vi fick i form av toppen 1 670 nyligen. Även denna rytm kommer att påverka utvecklingen och då in mot april 2020. Turbulensen och körningarna i index och enskilda aktier ska kunna bli intensiva under denna långa period. Till detta ska också läggas de stora problem med olika derivat som vi kan fånga upp hos i första hand Deutsche Bank. Vi ser stora likheter med det som började gro sommaren 2007, då ”subprimelån” ansågs vara ett amerikanskt problem. Detta visade sig med tiden vara ett sammanflätat nät, där Standard & Poor hade givet en hög rating och därmed var lånen spridda på många händer som ville ha låg risk. Nu ser vi ett liknande mönster byggas upp men vi får vänta till dess att detta nya fenomen ger sig tillkänna i den mer öppna marknaden.  

Nu har index testat 1 596-1 598, som var vårt stöd. Vi fick även in 1 591, som lägst under onsdagen. Det innebär att vi siktar mot lägre nivåer. I vår lista över reaktionspunkter har vi haft en stor ansamling med den 2:a och 3:e oktober i fokus. Listan ingår nedan för er som har den i er prenumeration.

Rent matematiskt har vi nu närmast stöd vid 1 573. Om vi får en mer utdragen rekyl ligger 1 464 bra till för ett test framöver. I och med att vi förväntar oss stora svängningar får vi ta med i beräkningen att även 1 464 kan brytas framöver men detta får vi ta upp vart efter det hela utvecklas och marknaden visar oss vägen.   

Vi får också ta med lågpunkten 1 482 som kom in för 18 månader sedan och då den 4 april 2018. Detta i första hand utifrån tiden men även när vi ser att intervallet 1 477-1 494 utgjort avgörande stöd under denna långa tidsperiod.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,5 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,1 och 73,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,9 och 49,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill ner

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill ner

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 634,53 L 1 590,65) – 2,59 %

OMXS30 bekräftade en lägre topp den 1 oktober genom att fortsätta nedåt under onsdagen. Toppen den 20 september vid 1 670 var i sig också en lägre topp relaterat till 1 700 från den 25 april. Men då det i stort sett var 5 månader mellan högsta noteringen och den lägre toppen i september måste vi ha starkare indikationer för att ”Go Bear”. Nu har vi fått detta och därmed får vi inrikta oss på att tolka utvecklingen 2-3 veckor efter den 20 september. Det betyder att det är perioden 4 oktober till 11 oktober, som blir aktuell för detta.  

Historiskt vet vi att tiden kring den 11 oktober genom åren var viktigt när det gäller avgörande vändningar i marknaden. Vi har den 6 oktober 1992, 7 oktober 1997, 8 oktober 1998, 10 oktober 2008 och 3 oktober 2018 om vi tar de viktigaste och som skapat större reaktioner i marknaden. Var index befinner sig kring den 11 oktober i år vet vi inte men en lågpunkt innebär stora möjligheter till en motreaktion uppåt. Omvänt om det ger ytterligare en läge topp.

Vi har haft dörren öppen för viktiga rörelser under hösten och då speciellt den 3-4 september och 19-20 september i år. Det handlar om de stora rytmerna från först den 3 september 1929, då Dow Jones index satte ett rekord detta datum innan index föll i det närmast 92 procent. I år var det 90 år sedan den toppen. Anledning att vara vaksam på en reaktion med andra ord. Reaktionen fick vi också men den var tydligast i enskilda aktier. Denna rytm påverkar index från den 3-4 september i år och de närmaste 4 månaderna. Den andra rytmen är den på 78 år från april 1942. Denna har sina 78 år först i april 2020. Men denna har den egenheten att den visar sig redan en första gång 7 månader tidigare. Det gav oss 19-20 september i år för en första reaktion, vilket vi fick i form av toppen 1 670 nyligen. Även denna rytm kommer att påverka utvecklingen och då in mot april 2020. Turbulensen och körningarna i index och enskilda aktier ska kunna bli intensiva under denna långa period. Till detta ska också läggas de stora problem med olika derivat som vi kan fånga upp hos i första hand Deutsche Bank. Vi ser stora likheter med det som började gro sommaren 2007, då ”subprimelån” ansågs vara ett amerikanskt problem. Detta visade sig med tiden vara ett sammanflätat nät, där Standard & Poor hade givet en hög rating och därmed var lånen spridda på många händer som ville ha låg risk. Nu ser vi ett liknande mönster byggas upp men vi får vänta till dess att detta nya fenomen ger sig tillkänna i den mer öppna marknaden.  

Nu har index testat 1 596-1 598, som var vårt stöd. Vi fick även in 1 591, som lägst under onsdagen. Det innebär att vi siktar mot lägre nivåer. I vår lista över reaktionspunkter har vi haft en stor ansamling med den 2:a och 3:e oktober i fokus. Listan ingår nedan för er som har den i er prenumeration.

Rent matematiskt har vi nu närmast stöd vid 1 573. Om vi får en mer utdragen rekyl ligger 1 464 bra till för ett test framöver. I och med att vi förväntar oss stora svängningar får vi ta med i beräkningen att även 1 464 kan brytas framöver men detta får vi ta upp vart efter det hela utvecklas och marknaden visar oss vägen.   

Vi får också ta med lågpunkten 1 482 som kom in för 18 månader sedan och då den 4 april 2018. Detta i första hand utifrån tiden men även när vi ser att intervallet 1 477-1 494 utgjort avgörande stöd under denna långa tidsperiod.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,5 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,1 och 73,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,9 och 49,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill ner

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill ner

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 634,53 L 1 590,65) – 2,59 %

OMXS30 bekräftade en lägre topp den 1 oktober genom att fortsätta nedåt under onsdagen. Toppen den 20 september vid 1 670 var i sig också en lägre topp relaterat till 1 700 från den 25 april. Men då det i stort sett var 5 månader mellan högsta noteringen och den lägre toppen i september måste vi ha starkare indikationer för att ”Go Bear”. Nu har vi fått detta och därmed får vi inrikta oss på att tolka utvecklingen 2-3 veckor efter den 20 september. Det betyder att det är perioden 4 oktober till 11 oktober, som blir aktuell för detta.  

Historiskt vet vi att tiden kring den 11 oktober genom åren var viktigt när det gäller avgörande vändningar i marknaden. Vi har den 6 oktober 1992, 7 oktober 1997, 8 oktober 1998, 10 oktober 2008 och 3 oktober 2018 om vi tar de viktigaste och som skapat större reaktioner i marknaden. Var index befinner sig kring den 11 oktober i år vet vi inte men en lågpunkt innebär stora möjligheter till en motreaktion uppåt. Omvänt om det ger ytterligare en läge topp.

Vi har haft dörren öppen för viktiga rörelser under hösten och då speciellt den 3-4 september och 19-20 september i år. Det handlar om de stora rytmerna från först den 3 september 1929, då Dow Jones index satte ett rekord detta datum innan index föll i det närmast 92 procent. I år var det 90 år sedan den toppen. Anledning att vara vaksam på en reaktion med andra ord. Reaktionen fick vi också men den var tydligast i enskilda aktier. Denna rytm påverkar index från den 3-4 september i år och de närmaste 4 månaderna. Den andra rytmen är den på 78 år från april 1942. Denna har sina 78 år först i april 2020. Men denna har den egenheten att den visar sig redan en första gång 7 månader tidigare. Det gav oss 19-20 september i år för en första reaktion, vilket vi fick i form av toppen 1 670 nyligen. Även denna rytm kommer att påverka utvecklingen och då in mot april 2020. Turbulensen och körningarna i index och enskilda aktier ska kunna bli intensiva under denna långa period. Till detta ska också läggas de stora problem med olika derivat som vi kan fånga upp hos i första hand Deutsche Bank. Vi ser stora likheter med det som började gro sommaren 2007, då ”subprimelån” ansågs vara ett amerikanskt problem. Detta visade sig med tiden vara ett sammanflätat nät, där Standard & Poor hade givet en hög rating och därmed var lånen spridda på många händer som ville ha låg risk. Nu ser vi ett liknande mönster byggas upp men vi får vänta till dess att detta nya fenomen ger sig tillkänna i den mer öppna marknaden.  

Nu har index testat 1 596-1 598, som var vårt stöd. Vi fick även in 1 591, som lägst under onsdagen. Det innebär att vi siktar mot lägre nivåer. I vår lista över reaktionspunkter har vi haft en stor ansamling med den 2:a och 3:e oktober i fokus. Listan ingår nedan för er som har den i er prenumeration.

Rent matematiskt har vi nu närmast stöd vid 1 573. Om vi får en mer utdragen rekyl ligger 1 464 bra till för ett test framöver. I och med att vi förväntar oss stora svängningar får vi ta med i beräkningen att även 1 464 kan brytas framöver men detta får vi ta upp vart efter det hela utvecklas och marknaden visar oss vägen.   

Vi får också ta med lågpunkten 1 482 som kom in för 18 månader sedan och då den 4 april 2018. Detta i första hand utifrån tiden men även när vi ser att intervallet 1 477-1 494 utgjort avgörande stöd under denna långa tidsperiod.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,5 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,1 och 73,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,9 och 49,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill ner

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill ner

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 634,53 L 1 590,65) – 2,59 %

OMXS30 bekräftade en lägre topp den 1 oktober genom att fortsätta nedåt under onsdagen. Toppen den 20 september vid 1 670 var i sig också en lägre topp relaterat till 1 700 från den 25 april. Men då det i stort sett var 5 månader mellan högsta noteringen och den lägre toppen i september måste vi ha starkare indikationer för att ”Go Bear”. Nu har vi fått detta och därmed får vi inrikta oss på att tolka utvecklingen 2-3 veckor efter den 20 september. Det betyder att det är perioden 4 oktober till 11 oktober, som blir aktuell för detta.  

Historiskt vet vi att tiden kring den 11 oktober genom åren var viktigt när det gäller avgörande vändningar i marknaden. Vi har den 6 oktober 1992, 7 oktober 1997, 8 oktober 1998, 10 oktober 2008 och 3 oktober 2018 om vi tar de viktigaste och som skapat större reaktioner i marknaden. Var index befinner sig kring den 11 oktober i år vet vi inte men en lågpunkt innebär stora möjligheter till en motreaktion uppåt. Omvänt om det ger ytterligare en läge topp.

Vi har haft dörren öppen för viktiga rörelser under hösten och då speciellt den 3-4 september och 19-20 september i år. Det handlar om de stora rytmerna från först den 3 september 1929, då Dow Jones index satte ett rekord detta datum innan index föll i det närmast 92 procent. I år var det 90 år sedan den toppen. Anledning att vara vaksam på en reaktion med andra ord. Reaktionen fick vi också men den var tydligast i enskilda aktier. Denna rytm påverkar index från den 3-4 september i år och de närmaste 4 månaderna. Den andra rytmen är den på 78 år från april 1942. Denna har sina 78 år först i april 2020. Men denna har den egenheten att den visar sig redan en första gång 7 månader tidigare. Det gav oss 19-20 september i år för en första reaktion, vilket vi fick i form av toppen 1 670 nyligen. Även denna rytm kommer att påverka utvecklingen och då in mot april 2020. Turbulensen och körningarna i index och enskilda aktier ska kunna bli intensiva under denna långa period. Till detta ska också läggas de stora problem med olika derivat som vi kan fånga upp hos i första hand Deutsche Bank. Vi ser stora likheter med det som började gro sommaren 2007, då ”subprimelån” ansågs vara ett amerikanskt problem. Detta visade sig med tiden vara ett sammanflätat nät, där Standard & Poor hade givet en hög rating och därmed var lånen spridda på många händer som ville ha låg risk. Nu ser vi ett liknande mönster byggas upp men vi får vänta till dess att detta nya fenomen ger sig tillkänna i den mer öppna marknaden.  

Nu har index testat 1 596-1 598, som var vårt stöd. Vi fick även in 1 591, som lägst under onsdagen. Det innebär att vi siktar mot lägre nivåer. I vår lista över reaktionspunkter har vi haft en stor ansamling med den 2:a och 3:e oktober i fokus. Listan ingår nedan för er som har den i er prenumeration.

Rent matematiskt har vi nu närmast stöd vid 1 573. Om vi får en mer utdragen rekyl ligger 1 464 bra till för ett test framöver. I och med att vi förväntar oss stora svängningar får vi ta med i beräkningen att även 1 464 kan brytas framöver men detta får vi ta upp vart efter det hela utvecklas och marknaden visar oss vägen.   

Vi får också ta med lågpunkten 1 482 som kom in för 18 månader sedan och då den 4 april 2018. Detta i första hand utifrån tiden men även när vi ser att intervallet 1 477-1 494 utgjort avgörande stöd under denna långa tidsperiod.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,5 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,1 och 73,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,9 och 49,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill ner

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill ner

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 634,53 L 1 590,65) – 2,59 %

OMXS30 bekräftade en lägre topp den 1 oktober genom att fortsätta nedåt under onsdagen. Toppen den 20 september vid 1 670 var i sig också en lägre topp relaterat till 1 700 från den 25 april. Men då det i stort sett var 5 månader mellan högsta noteringen och den lägre toppen i september måste vi ha starkare indikationer för att ”Go Bear”. Nu har vi fått detta och därmed får vi inrikta oss på att tolka utvecklingen 2-3 veckor efter den 20 september. Det betyder att det är perioden 4 oktober till 11 oktober, som blir aktuell för detta.  

Historiskt vet vi att tiden kring den 11 oktober genom åren var viktigt när det gäller avgörande vändningar i marknaden. Vi har den 6 oktober 1992, 7 oktober 1997, 8 oktober 1998, 10 oktober 2008 och 3 oktober 2018 om vi tar de viktigaste och som skapat större reaktioner i marknaden. Var index befinner sig kring den 11 oktober i år vet vi inte men en lågpunkt innebär stora möjligheter till en motreaktion uppåt. Omvänt om det ger ytterligare en läge topp.

Vi har haft dörren öppen för viktiga rörelser under hösten och då speciellt den 3-4 september och 19-20 september i år. Det handlar om de stora rytmerna från först den 3 september 1929, då Dow Jones index satte ett rekord detta datum innan index föll i det närmast 92 procent. I år var det 90 år sedan den toppen. Anledning att vara vaksam på en reaktion med andra ord. Reaktionen fick vi också men den var tydligast i enskilda aktier. Denna rytm påverkar index från den 3-4 september i år och de närmaste 4 månaderna. Den andra rytmen är den på 78 år från april 1942. Denna har sina 78 år först i april 2020. Men denna har den egenheten att den visar sig redan en första gång 7 månader tidigare. Det gav oss 19-20 september i år för en första reaktion, vilket vi fick i form av toppen 1 670 nyligen. Även denna rytm kommer att påverka utvecklingen och då in mot april 2020. Turbulensen och körningarna i index och enskilda aktier ska kunna bli intensiva under denna långa period. Till detta ska också läggas de stora problem med olika derivat som vi kan fånga upp hos i första hand Deutsche Bank. Vi ser stora likheter med det som började gro sommaren 2007, då ”subprimelån” ansågs vara ett amerikanskt problem. Detta visade sig med tiden vara ett sammanflätat nät, där Standard & Poor hade givet en hög rating och därmed var lånen spridda på många händer som ville ha låg risk. Nu ser vi ett liknande mönster byggas upp men vi får vänta till dess att detta nya fenomen ger sig tillkänna i den mer öppna marknaden.  

Nu har index testat 1 596-1 598, som var vårt stöd. Vi fick även in 1 591, som lägst under onsdagen. Det innebär att vi siktar mot lägre nivåer. I vår lista över reaktionspunkter har vi haft en stor ansamling med den 2:a och 3:e oktober i fokus. Listan ingår nedan för er som har den i er prenumeration.

Rent matematiskt har vi nu närmast stöd vid 1 573. Om vi får en mer utdragen rekyl ligger 1 464 bra till för ett test framöver. I och med att vi förväntar oss stora svängningar får vi ta med i beräkningen att även 1 464 kan brytas framöver men detta får vi ta upp vart efter det hela utvecklas och marknaden visar oss vägen.   

Vi får också ta med lågpunkten 1 482 som kom in för 18 månader sedan och då den 4 april 2018. Detta i första hand utifrån tiden men även när vi ser att intervallet 1 477-1 494 utgjort avgörande stöd under denna långa tidsperiod.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,5 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,1 och 73,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,9 och 49,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill ner

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill ner

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,32 H 1 634,53 L 1 590,65) – 2,59 %

OMXS30 bekräftade en lägre topp den 1 oktober genom att fortsätta nedåt under onsdagen. Toppen den 20 september vid 1 670 var i sig också en lägre topp relaterat till 1 700 från den 25 april. Men då det i stort sett var 5 månader mellan högsta noteringen och den lägre toppen i september måste vi ha starkare indikationer för att ”Go Bear”. Nu har vi fått detta och därmed får vi inrikta oss på att tolka utvecklingen 2-3 veckor efter den 20 september. Det betyder att det är perioden 4 oktober till 11 oktober, som blir aktuell för detta.  

Historiskt vet vi att tiden kring den 11 oktober genom åren var viktigt när det gäller avgörande vändningar i marknaden. Vi har den 6 oktober 1992, 7 oktober 1997, 8 oktober 1998, 10 oktober 2008 och 3 oktober 2018 om vi tar de viktigaste och som skapat större reaktioner i marknaden. Var index befinner sig kring den 11 oktober i år vet vi inte men en lågpunkt innebär stora möjligheter till en motreaktion uppåt. Omvänt om det ger ytterligare en läge topp.

Vi har haft dörren öppen för viktiga rörelser under hösten och då speciellt den 3-4 september och 19-20 september i år. Det handlar om de stora rytmerna från först den 3 september 1929, då Dow Jones index satte ett rekord detta datum innan index föll i det närmast 92 procent. I år var det 90 år sedan den toppen. Anledning att vara vaksam på en reaktion med andra ord. Reaktionen fick vi också men den var tydligast i enskilda aktier. Denna rytm påverkar index från den 3-4 september i år och de närmaste 4 månaderna. Den andra rytmen är den på 78 år från april 1942. Denna har sina 78 år först i april 2020. Men denna har den egenheten att den visar sig redan en första gång 7 månader tidigare. Det gav oss 19-20 september i år för en första reaktion, vilket vi fick i form av toppen 1 670 nyligen. Även denna rytm kommer att påverka utvecklingen och då in mot april 2020. Turbulensen och körningarna i index och enskilda aktier ska kunna bli intensiva under denna långa period. Till detta ska också läggas de stora problem med olika derivat som vi kan fånga upp hos i första hand Deutsche Bank. Vi ser stora likheter med det som började gro sommaren 2007, då ”subprimelån” ansågs vara ett amerikanskt problem. Detta visade sig med tiden vara ett sammanflätat nät, där Standard & Poor hade givet en hög rating och därmed var lånen spridda på många händer som ville ha låg risk. Nu ser vi ett liknande mönster byggas upp men vi får vänta till dess att detta nya fenomen ger sig tillkänna i den mer öppna marknaden.  

Nu har index testat 1 596-1 598, som var vårt stöd. Vi fick även in 1 591, som lägst under onsdagen. Det innebär att vi siktar mot lägre nivåer. I vår lista över reaktionspunkter har vi haft en stor ansamling med den 2:a och 3:e oktober i fokus. Listan ingår nedan för er som har den i er prenumeration.

Rent matematiskt har vi nu närmast stöd vid 1 573. Om vi får en mer utdragen rekyl ligger 1 464 bra till för ett test framöver. I och med att vi förväntar oss stora svängningar får vi ta med i beräkningen att även 1 464 kan brytas framöver men detta får vi ta upp vart efter det hela utvecklas och marknaden visar oss vägen.   

Vi får också ta med lågpunkten 1 482 som kom in för 18 månader sedan och då den 4 april 2018. Detta i första hand utifrån tiden men även när vi ser att intervallet 1 477-1 494 utgjort avgörande stöd under denna långa tidsperiod.    

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,5 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,1 och 73,6 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 28,9 och 49,2 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 vill ner

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.