Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,98 H 1 595,65 L 1 581,39) + 0,35 %

OMXS30 föll till 1 574 den 3 oktober efter att den 20 september noterat 1 670. Det ger en nedgång på 96 punkter (-5,7%) som mest under 13 dagar. Motreaktionen uppåt har gett 22 punkter som mest. Det ger oss utrymme för en motreaktion uppåt med 1 617 som motstånd.

Ser vi på tiden söker vi alltid tidpunkter som ligger jämna antalet månader bakåt i tiden räknat från aktuella datum. Där hittar vi den 3 juni i år med lågpunkten 1 494 denna dag. Nu den 3 oktober och 4 månader senare får vi in 1 574 som lägst. 10 månader tidigare är den 3 december 2018 och denna dag kom en topp in på 1 544 och detta stärker betydelsen av just den 3 oktober som lågpunkt. Att det sedan skiljer 30 punkter mellan värdena gör det hela inte sämre.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande fallande och värdena har inte varit nere på de låga nivåer vi gärna vill se inför en mer bestående uppgång. Det leder oss till att inte ta ut för mycket i en förväntad motreaktion uppåt i nuläget.

 

Hong Kong

Jag har vid flera tillfällen tagit upp konflikter och konfrontationer i olika regioner i Asien men även i Europa. Det som pågår i Hong Kong ökar i intensitet, vilket inneburit att flygplatsen stängs i omgångar, turister och affärsmän och kvinnor underviker om möjlig Hong Kong sedan en tid tillbaka.

Ur valutasynpunkt ökar nu risken att den peg (HKD är kopplad till USD) inom ett givet intervall som finns mellan USDHKD bryts. Dollarna har stärkts som vi vet under en längre tid och detta har dragit med sig HKD uppåt också genom den låsta relationen. Vi ser sedan en tid tillbaka ett utflöde av kapital från HKD till USD bland annat men framförallt till Singapore (SGD).   

USDHKD är sedan maj 2015 kopplade (peggad) inom intervallet 7,78-7,85 HKD. (1 HKD kostar 1,26 SEK som jämförelse) Vi kommer att bevaka utvecklingen framöver för att se om vi kan fånga upp en tråd i utvecklingen.

 

Hong Kong blev en brittisk koloni 1842 efter första opiumkriget. Vår cykel på 51,5 år (eg 51-52 år) gånger 3 leder oss till 154-155 år senare, vilket ger oss 1997 (1842+155).

1 juli 1997 frånträdde Storbritannien Hong Kong till förmån för Kina. Extra intressant när vi kan se att Adam Smith´s ”invisibel hand” finns med i den historiska utvecklingen. Adam Smith var nationalekonom och levde under perioden 1723-1790. Hans ”osynliga hand” kan identifieras än i dag, vilket i sig är naturligt, då processen rullar vidare. Det finns mängder med andra exempel på detta som jag kanske återkommer till men för oss räcker det långt med cyklerna på börsen som är det egentliga fokus för vår del.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 73,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,3 och 33,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,98 H 1 595,65 L 1 581,39) + 0,35 %

OMXS30 föll till 1 574 den 3 oktober efter att den 20 september noterat 1 670. Det ger en nedgång på 96 punkter (-5,7%) som mest under 13 dagar. Motreaktionen uppåt har gett 22 punkter som mest. Det ger oss utrymme för en motreaktion uppåt med 1 617 som motstånd.

Ser vi på tiden söker vi alltid tidpunkter som ligger jämna antalet månader bakåt i tiden räknat från aktuella datum. Där hittar vi den 3 juni i år med lågpunkten 1 494 denna dag. Nu den 3 oktober och 4 månader senare får vi in 1 574 som lägst. 10 månader tidigare är den 3 december 2018 och denna dag kom en topp in på 1 544 och detta stärker betydelsen av just den 3 oktober som lågpunkt. Att det sedan skiljer 30 punkter mellan värdena gör det hela inte sämre.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande fallande och värdena har inte varit nere på de låga nivåer vi gärna vill se inför en mer bestående uppgång. Det leder oss till att inte ta ut för mycket i en förväntad motreaktion uppåt i nuläget.

 

Hong Kong

Jag har vid flera tillfällen tagit upp konflikter och konfrontationer i olika regioner i Asien men även i Europa. Det som pågår i Hong Kong ökar i intensitet, vilket inneburit att flygplatsen stängs i omgångar, turister och affärsmän och kvinnor underviker om möjlig Hong Kong sedan en tid tillbaka.

Ur valutasynpunkt ökar nu risken att den peg (HKD är kopplad till USD) inom ett givet intervall som finns mellan USDHKD bryts. Dollarna har stärkts som vi vet under en längre tid och detta har dragit med sig HKD uppåt också genom den låsta relationen. Vi ser sedan en tid tillbaka ett utflöde av kapital från HKD till USD bland annat men framförallt till Singapore (SGD).   

USDHKD är sedan maj 2015 kopplade (peggad) inom intervallet 7,78-7,85 HKD. (1 HKD kostar 1,26 SEK som jämförelse) Vi kommer att bevaka utvecklingen framöver för att se om vi kan fånga upp en tråd i utvecklingen.

 

Hong Kong blev en brittisk koloni 1842 efter första opiumkriget. Vår cykel på 51,5 år (eg 51-52 år) gånger 3 leder oss till 154-155 år senare, vilket ger oss 1997 (1842+155).

1 juli 1997 frånträdde Storbritannien Hong Kong till förmån för Kina. Extra intressant när vi kan se att Adam Smith´s ”invisibel hand” finns med i den historiska utvecklingen. Adam Smith var nationalekonom och levde under perioden 1723-1790. Hans ”osynliga hand” kan identifieras än i dag, vilket i sig är naturligt, då processen rullar vidare. Det finns mängder med andra exempel på detta som jag kanske återkommer till men för oss räcker det långt med cyklerna på börsen som är det egentliga fokus för vår del.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 73,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,3 och 33,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,98 H 1 595,65 L 1 581,39) + 0,35 %

OMXS30 föll till 1 574 den 3 oktober efter att den 20 september noterat 1 670. Det ger en nedgång på 96 punkter (-5,7%) som mest under 13 dagar. Motreaktionen uppåt har gett 22 punkter som mest. Det ger oss utrymme för en motreaktion uppåt med 1 617 som motstånd.

Ser vi på tiden söker vi alltid tidpunkter som ligger jämna antalet månader bakåt i tiden räknat från aktuella datum. Där hittar vi den 3 juni i år med lågpunkten 1 494 denna dag. Nu den 3 oktober och 4 månader senare får vi in 1 574 som lägst. 10 månader tidigare är den 3 december 2018 och denna dag kom en topp in på 1 544 och detta stärker betydelsen av just den 3 oktober som lågpunkt. Att det sedan skiljer 30 punkter mellan värdena gör det hela inte sämre.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande fallande och värdena har inte varit nere på de låga nivåer vi gärna vill se inför en mer bestående uppgång. Det leder oss till att inte ta ut för mycket i en förväntad motreaktion uppåt i nuläget.

 

Hong Kong

Jag har vid flera tillfällen tagit upp konflikter och konfrontationer i olika regioner i Asien men även i Europa. Det som pågår i Hong Kong ökar i intensitet, vilket inneburit att flygplatsen stängs i omgångar, turister och affärsmän och kvinnor underviker om möjlig Hong Kong sedan en tid tillbaka.

Ur valutasynpunkt ökar nu risken att den peg (HKD är kopplad till USD) inom ett givet intervall som finns mellan USDHKD bryts. Dollarna har stärkts som vi vet under en längre tid och detta har dragit med sig HKD uppåt också genom den låsta relationen. Vi ser sedan en tid tillbaka ett utflöde av kapital från HKD till USD bland annat men framförallt till Singapore (SGD).   

USDHKD är sedan maj 2015 kopplade (peggad) inom intervallet 7,78-7,85 HKD. (1 HKD kostar 1,26 SEK som jämförelse) Vi kommer att bevaka utvecklingen framöver för att se om vi kan fånga upp en tråd i utvecklingen.

 

Hong Kong blev en brittisk koloni 1842 efter första opiumkriget. Vår cykel på 51,5 år (eg 51-52 år) gånger 3 leder oss till 154-155 år senare, vilket ger oss 1997 (1842+155).

1 juli 1997 frånträdde Storbritannien Hong Kong till förmån för Kina. Extra intressant när vi kan se att Adam Smith´s ”invisibel hand” finns med i den historiska utvecklingen. Adam Smith var nationalekonom och levde under perioden 1723-1790. Hans ”osynliga hand” kan identifieras än i dag, vilket i sig är naturligt, då processen rullar vidare. Det finns mängder med andra exempel på detta som jag kanske återkommer till men för oss räcker det långt med cyklerna på börsen som är det egentliga fokus för vår del.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 73,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,3 och 33,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,98 H 1 595,65 L 1 581,39) + 0,35 %

OMXS30 föll till 1 574 den 3 oktober efter att den 20 september noterat 1 670. Det ger en nedgång på 96 punkter (-5,7%) som mest under 13 dagar. Motreaktionen uppåt har gett 22 punkter som mest. Det ger oss utrymme för en motreaktion uppåt med 1 617 som motstånd.

Ser vi på tiden söker vi alltid tidpunkter som ligger jämna antalet månader bakåt i tiden räknat från aktuella datum. Där hittar vi den 3 juni i år med lågpunkten 1 494 denna dag. Nu den 3 oktober och 4 månader senare får vi in 1 574 som lägst. 10 månader tidigare är den 3 december 2018 och denna dag kom en topp in på 1 544 och detta stärker betydelsen av just den 3 oktober som lågpunkt. Att det sedan skiljer 30 punkter mellan värdena gör det hela inte sämre.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande fallande och värdena har inte varit nere på de låga nivåer vi gärna vill se inför en mer bestående uppgång. Det leder oss till att inte ta ut för mycket i en förväntad motreaktion uppåt i nuläget.

 

Hong Kong

Jag har vid flera tillfällen tagit upp konflikter och konfrontationer i olika regioner i Asien men även i Europa. Det som pågår i Hong Kong ökar i intensitet, vilket inneburit att flygplatsen stängs i omgångar, turister och affärsmän och kvinnor underviker om möjlig Hong Kong sedan en tid tillbaka.

Ur valutasynpunkt ökar nu risken att den peg (HKD är kopplad till USD) inom ett givet intervall som finns mellan USDHKD bryts. Dollarna har stärkts som vi vet under en längre tid och detta har dragit med sig HKD uppåt också genom den låsta relationen. Vi ser sedan en tid tillbaka ett utflöde av kapital från HKD till USD bland annat men framförallt till Singapore (SGD).   

USDHKD är sedan maj 2015 kopplade (peggad) inom intervallet 7,78-7,85 HKD. (1 HKD kostar 1,26 SEK som jämförelse) Vi kommer att bevaka utvecklingen framöver för att se om vi kan fånga upp en tråd i utvecklingen.

 

Hong Kong blev en brittisk koloni 1842 efter första opiumkriget. Vår cykel på 51,5 år (eg 51-52 år) gånger 3 leder oss till 154-155 år senare, vilket ger oss 1997 (1842+155).

1 juli 1997 frånträdde Storbritannien Hong Kong till förmån för Kina. Extra intressant när vi kan se att Adam Smith´s ”invisibel hand” finns med i den historiska utvecklingen. Adam Smith var nationalekonom och levde under perioden 1723-1790. Hans ”osynliga hand” kan identifieras än i dag, vilket i sig är naturligt, då processen rullar vidare. Det finns mängder med andra exempel på detta som jag kanske återkommer till men för oss räcker det långt med cyklerna på börsen som är det egentliga fokus för vår del.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 73,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,3 och 33,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,98 H 1 595,65 L 1 581,39) + 0,35 %

OMXS30 föll till 1 574 den 3 oktober efter att den 20 september noterat 1 670. Det ger en nedgång på 96 punkter (-5,7%) som mest under 13 dagar. Motreaktionen uppåt har gett 22 punkter som mest. Det ger oss utrymme för en motreaktion uppåt med 1 617 som motstånd.

Ser vi på tiden söker vi alltid tidpunkter som ligger jämna antalet månader bakåt i tiden räknat från aktuella datum. Där hittar vi den 3 juni i år med lågpunkten 1 494 denna dag. Nu den 3 oktober och 4 månader senare får vi in 1 574 som lägst. 10 månader tidigare är den 3 december 2018 och denna dag kom en topp in på 1 544 och detta stärker betydelsen av just den 3 oktober som lågpunkt. Att det sedan skiljer 30 punkter mellan värdena gör det hela inte sämre.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande fallande och värdena har inte varit nere på de låga nivåer vi gärna vill se inför en mer bestående uppgång. Det leder oss till att inte ta ut för mycket i en förväntad motreaktion uppåt i nuläget.

 

Hong Kong

Jag har vid flera tillfällen tagit upp konflikter och konfrontationer i olika regioner i Asien men även i Europa. Det som pågår i Hong Kong ökar i intensitet, vilket inneburit att flygplatsen stängs i omgångar, turister och affärsmän och kvinnor underviker om möjlig Hong Kong sedan en tid tillbaka.

Ur valutasynpunkt ökar nu risken att den peg (HKD är kopplad till USD) inom ett givet intervall som finns mellan USDHKD bryts. Dollarna har stärkts som vi vet under en längre tid och detta har dragit med sig HKD uppåt också genom den låsta relationen. Vi ser sedan en tid tillbaka ett utflöde av kapital från HKD till USD bland annat men framförallt till Singapore (SGD).   

USDHKD är sedan maj 2015 kopplade (peggad) inom intervallet 7,78-7,85 HKD. (1 HKD kostar 1,26 SEK som jämförelse) Vi kommer att bevaka utvecklingen framöver för att se om vi kan fånga upp en tråd i utvecklingen.

 

Hong Kong blev en brittisk koloni 1842 efter första opiumkriget. Vår cykel på 51,5 år (eg 51-52 år) gånger 3 leder oss till 154-155 år senare, vilket ger oss 1997 (1842+155).

1 juli 1997 frånträdde Storbritannien Hong Kong till förmån för Kina. Extra intressant när vi kan se att Adam Smith´s ”invisibel hand” finns med i den historiska utvecklingen. Adam Smith var nationalekonom och levde under perioden 1723-1790. Hans ”osynliga hand” kan identifieras än i dag, vilket i sig är naturligt, då processen rullar vidare. Det finns mängder med andra exempel på detta som jag kanske återkommer till men för oss räcker det långt med cyklerna på börsen som är det egentliga fokus för vår del.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 73,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,3 och 33,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 tar ett steg

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 593,98 H 1 595,65 L 1 581,39) + 0,35 %

OMXS30 föll till 1 574 den 3 oktober efter att den 20 september noterat 1 670. Det ger en nedgång på 96 punkter (-5,7%) som mest under 13 dagar. Motreaktionen uppåt har gett 22 punkter som mest. Det ger oss utrymme för en motreaktion uppåt med 1 617 som motstånd.

Ser vi på tiden söker vi alltid tidpunkter som ligger jämna antalet månader bakåt i tiden räknat från aktuella datum. Där hittar vi den 3 juni i år med lågpunkten 1 494 denna dag. Nu den 3 oktober och 4 månader senare får vi in 1 574 som lägst. 10 månader tidigare är den 3 december 2018 och denna dag kom en topp in på 1 544 och detta stärker betydelsen av just den 3 oktober som lågpunkt. Att det sedan skiljer 30 punkter mellan värdena gör det hela inte sämre.

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är fortfarande fallande och värdena har inte varit nere på de låga nivåer vi gärna vill se inför en mer bestående uppgång. Det leder oss till att inte ta ut för mycket i en förväntad motreaktion uppåt i nuläget.

 

Hong Kong

Jag har vid flera tillfällen tagit upp konflikter och konfrontationer i olika regioner i Asien men även i Europa. Det som pågår i Hong Kong ökar i intensitet, vilket inneburit att flygplatsen stängs i omgångar, turister och affärsmän och kvinnor underviker om möjlig Hong Kong sedan en tid tillbaka.

Ur valutasynpunkt ökar nu risken att den peg (HKD är kopplad till USD) inom ett givet intervall som finns mellan USDHKD bryts. Dollarna har stärkts som vi vet under en längre tid och detta har dragit med sig HKD uppåt också genom den låsta relationen. Vi ser sedan en tid tillbaka ett utflöde av kapital från HKD till USD bland annat men framförallt till Singapore (SGD).   

USDHKD är sedan maj 2015 kopplade (peggad) inom intervallet 7,78-7,85 HKD. (1 HKD kostar 1,26 SEK som jämförelse) Vi kommer att bevaka utvecklingen framöver för att se om vi kan fånga upp en tråd i utvecklingen.

 

Hong Kong blev en brittisk koloni 1842 efter första opiumkriget. Vår cykel på 51,5 år (eg 51-52 år) gånger 3 leder oss till 154-155 år senare, vilket ger oss 1997 (1842+155).

1 juli 1997 frånträdde Storbritannien Hong Kong till förmån för Kina. Extra intressant när vi kan se att Adam Smith´s ”invisibel hand” finns med i den historiska utvecklingen. Adam Smith var nationalekonom och levde under perioden 1723-1790. Hans ”osynliga hand” kan identifieras än i dag, vilket i sig är naturligt, då processen rullar vidare. Det finns mängder med andra exempel på detta som jag kanske återkommer till men för oss räcker det långt med cyklerna på börsen som är det egentliga fokus för vår del.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 70,6 och 68,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 74,2 och 73,7 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 21,3 och 33,8 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 25 april         på 1 700

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 40 Motstånd 1 627 och 1 667 Stöd 1 587 och 1548Graf av OMXS30 tar ett steg

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.