Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

Råvaror: Olja, guld mm (58)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 58,5 USD/fat

Oljepriset avslutade en långsiktig rörelse i april i år genom att notera 75,6 dollar som högst den 25 april. Denna topp var och är fortfarande viktig för våra beräkningar. Då i april handlade det om rytmen på 3Y3M (39 månader) från botten 27,1 dollar den 20 december 2016. Rytmen är inte exakt på dagen men väl till hjälp för att vara vaksam på en vändning av trenden.

Nu har vi även toppen för drygt ett år sedan att hålla koll på. Det var den 3 oktober 2018 som vi fick in toppen på 86,7 dollar med en mindre överreaktion på 0,5 dollar men inte desto mindre än topp och ett stopp. Det är den rytm som inleddes då som vi nu ska hålla koll på de kommande veckorna och se vad den kan hjälpa oss med.

Under tiden kan vi konstatera att trenden är fallande och att vi den 1 oktober i år fick in 56,1 dollar, som lägst. MA 200 är fallande och har så varit under hela 2019. Kurvan har idag ett värde vid 63,0 dollar och utgör motstånd. För varje vecka som går blir värdet lägre och det ger oss nu närmast 60,0 dollar som närmaste motstånd. Om det bryts är det 62,5-63,0 dollar vi har under bevakning.

Det är nu intressant att även hålla koll på de mer långsiktiga tekniska indikatorerna nedan när vi nu går in mot slutet av året och de kan komma ned på de låga värden vi vill se inför en ny mer bestående uppgång. Vi får signalerna när det är läge för en uppgång, vilket gör att vi inte behöver rada upp en massa olika alternativ i detta läge.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 22,7 och 28,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,9 och 33,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 18,4 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 15 okt, 27 okt, 9 nov, 21 nov, 3 dec

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

Råvaror: Olja, guld mm (58)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 58,5 USD/fat

Oljepriset avslutade en långsiktig rörelse i april i år genom att notera 75,6 dollar som högst den 25 april. Denna topp var och är fortfarande viktig för våra beräkningar. Då i april handlade det om rytmen på 3Y3M (39 månader) från botten 27,1 dollar den 20 december 2016. Rytmen är inte exakt på dagen men väl till hjälp för att vara vaksam på en vändning av trenden.

Nu har vi även toppen för drygt ett år sedan att hålla koll på. Det var den 3 oktober 2018 som vi fick in toppen på 86,7 dollar med en mindre överreaktion på 0,5 dollar men inte desto mindre än topp och ett stopp. Det är den rytm som inleddes då som vi nu ska hålla koll på de kommande veckorna och se vad den kan hjälpa oss med.

Under tiden kan vi konstatera att trenden är fallande och att vi den 1 oktober i år fick in 56,1 dollar, som lägst. MA 200 är fallande och har så varit under hela 2019. Kurvan har idag ett värde vid 63,0 dollar och utgör motstånd. För varje vecka som går blir värdet lägre och det ger oss nu närmast 60,0 dollar som närmaste motstånd. Om det bryts är det 62,5-63,0 dollar vi har under bevakning.

Det är nu intressant att även hålla koll på de mer långsiktiga tekniska indikatorerna nedan när vi nu går in mot slutet av året och de kan komma ned på de låga värden vi vill se inför en ny mer bestående uppgång. Vi får signalerna när det är läge för en uppgång, vilket gör att vi inte behöver rada upp en massa olika alternativ i detta läge.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 22,7 och 28,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,9 och 33,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 18,4 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 15 okt, 27 okt, 9 nov, 21 nov, 3 dec

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

Råvaror: Olja, guld mm (58)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 58,5 USD/fat

Oljepriset avslutade en långsiktig rörelse i april i år genom att notera 75,6 dollar som högst den 25 april. Denna topp var och är fortfarande viktig för våra beräkningar. Då i april handlade det om rytmen på 3Y3M (39 månader) från botten 27,1 dollar den 20 december 2016. Rytmen är inte exakt på dagen men väl till hjälp för att vara vaksam på en vändning av trenden.

Nu har vi även toppen för drygt ett år sedan att hålla koll på. Det var den 3 oktober 2018 som vi fick in toppen på 86,7 dollar med en mindre överreaktion på 0,5 dollar men inte desto mindre än topp och ett stopp. Det är den rytm som inleddes då som vi nu ska hålla koll på de kommande veckorna och se vad den kan hjälpa oss med.

Under tiden kan vi konstatera att trenden är fallande och att vi den 1 oktober i år fick in 56,1 dollar, som lägst. MA 200 är fallande och har så varit under hela 2019. Kurvan har idag ett värde vid 63,0 dollar och utgör motstånd. För varje vecka som går blir värdet lägre och det ger oss nu närmast 60,0 dollar som närmaste motstånd. Om det bryts är det 62,5-63,0 dollar vi har under bevakning.

Det är nu intressant att även hålla koll på de mer långsiktiga tekniska indikatorerna nedan när vi nu går in mot slutet av året och de kan komma ned på de låga värden vi vill se inför en ny mer bestående uppgång. Vi får signalerna när det är läge för en uppgång, vilket gör att vi inte behöver rada upp en massa olika alternativ i detta läge.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 22,7 och 28,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,9 och 33,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 18,4 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 15 okt, 27 okt, 9 nov, 21 nov, 3 dec

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

Råvaror: Olja, guld mm (58)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 58,5 USD/fat

Oljepriset avslutade en långsiktig rörelse i april i år genom att notera 75,6 dollar som högst den 25 april. Denna topp var och är fortfarande viktig för våra beräkningar. Då i april handlade det om rytmen på 3Y3M (39 månader) från botten 27,1 dollar den 20 december 2016. Rytmen är inte exakt på dagen men väl till hjälp för att vara vaksam på en vändning av trenden.

Nu har vi även toppen för drygt ett år sedan att hålla koll på. Det var den 3 oktober 2018 som vi fick in toppen på 86,7 dollar med en mindre överreaktion på 0,5 dollar men inte desto mindre än topp och ett stopp. Det är den rytm som inleddes då som vi nu ska hålla koll på de kommande veckorna och se vad den kan hjälpa oss med.

Under tiden kan vi konstatera att trenden är fallande och att vi den 1 oktober i år fick in 56,1 dollar, som lägst. MA 200 är fallande och har så varit under hela 2019. Kurvan har idag ett värde vid 63,0 dollar och utgör motstånd. För varje vecka som går blir värdet lägre och det ger oss nu närmast 60,0 dollar som närmaste motstånd. Om det bryts är det 62,5-63,0 dollar vi har under bevakning.

Det är nu intressant att även hålla koll på de mer långsiktiga tekniska indikatorerna nedan när vi nu går in mot slutet av året och de kan komma ned på de låga värden vi vill se inför en ny mer bestående uppgång. Vi får signalerna när det är läge för en uppgång, vilket gör att vi inte behöver rada upp en massa olika alternativ i detta läge.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 22,7 och 28,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,9 och 33,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 18,4 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 15 okt, 27 okt, 9 nov, 21 nov, 3 dec

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

Råvaror: Olja, guld mm (58)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 58,5 USD/fat

Oljepriset avslutade en långsiktig rörelse i april i år genom att notera 75,6 dollar som högst den 25 april. Denna topp var och är fortfarande viktig för våra beräkningar. Då i april handlade det om rytmen på 3Y3M (39 månader) från botten 27,1 dollar den 20 december 2016. Rytmen är inte exakt på dagen men väl till hjälp för att vara vaksam på en vändning av trenden.

Nu har vi även toppen för drygt ett år sedan att hålla koll på. Det var den 3 oktober 2018 som vi fick in toppen på 86,7 dollar med en mindre överreaktion på 0,5 dollar men inte desto mindre än topp och ett stopp. Det är den rytm som inleddes då som vi nu ska hålla koll på de kommande veckorna och se vad den kan hjälpa oss med.

Under tiden kan vi konstatera att trenden är fallande och att vi den 1 oktober i år fick in 56,1 dollar, som lägst. MA 200 är fallande och har så varit under hela 2019. Kurvan har idag ett värde vid 63,0 dollar och utgör motstånd. För varje vecka som går blir värdet lägre och det ger oss nu närmast 60,0 dollar som närmaste motstånd. Om det bryts är det 62,5-63,0 dollar vi har under bevakning.

Det är nu intressant att även hålla koll på de mer långsiktiga tekniska indikatorerna nedan när vi nu går in mot slutet av året och de kan komma ned på de låga värden vi vill se inför en ny mer bestående uppgång. Vi får signalerna när det är läge för en uppgång, vilket gör att vi inte behöver rada upp en massa olika alternativ i detta läge.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 22,7 och 28,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,9 och 33,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 18,4 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 15 okt, 27 okt, 9 nov, 21 nov, 3 dec

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

Råvaror: Olja, guld mm (58)


Ikon analys

Oljepriset
Brent Crude Oil 58,5 USD/fat

Oljepriset avslutade en långsiktig rörelse i april i år genom att notera 75,6 dollar som högst den 25 april. Denna topp var och är fortfarande viktig för våra beräkningar. Då i april handlade det om rytmen på 3Y3M (39 månader) från botten 27,1 dollar den 20 december 2016. Rytmen är inte exakt på dagen men väl till hjälp för att vara vaksam på en vändning av trenden.

Nu har vi även toppen för drygt ett år sedan att hålla koll på. Det var den 3 oktober 2018 som vi fick in toppen på 86,7 dollar med en mindre överreaktion på 0,5 dollar men inte desto mindre än topp och ett stopp. Det är den rytm som inleddes då som vi nu ska hålla koll på de kommande veckorna och se vad den kan hjälpa oss med.

Under tiden kan vi konstatera att trenden är fallande och att vi den 1 oktober i år fick in 56,1 dollar, som lägst. MA 200 är fallande och har så varit under hela 2019. Kurvan har idag ett värde vid 63,0 dollar och utgör motstånd. För varje vecka som går blir värdet lägre och det ger oss nu närmast 60,0 dollar som närmaste motstånd. Om det bryts är det 62,5-63,0 dollar vi har under bevakning.

Det är nu intressant att även hålla koll på de mer långsiktiga tekniska indikatorerna nedan när vi nu går in mot slutet av året och de kan komma ned på de låga värden vi vill se inför en ny mer bestående uppgång. Vi får signalerna när det är läge för en uppgång, vilket gör att vi inte behöver rada upp en massa olika alternativ i detta läge.

 

Stochastic indikatorer

Lång sikt: Månadsstochastic 22,7 och 28,9 fallande

Medellång sikt: Veckostochastic 26,9 och 33,4 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 17,4 och 18,4 fallande

Reaktionsdagar för oljepriset: 15 okt, 27 okt, 9 nov, 21 nov, 3 dec

Rekord: 147,7 dollar den 11 juli 2008.

Lägst senaste 20 åren: 23 december 2008 vid 34,3 dollar

Högsta noteringar

2019 är 75,6 dollar från den 25 april          

2018 är 86,7 dollar från den 3 oktober          

2017 är 66,8 dollar från den 28 december       

2016 är 57,2 dollar från den 12 december  

2015 är 69,6 dollar från den 6 maj

Lägsta noteringar

2019 är 52,5 dollar den 2 januari 

2018 är 51,6 dollar den 28 december    

2017 är 44,3 dollar den 21 juni 

2016 är 27,1 dollar den 20 januari 

2015 är 36,0 dollar den 21 december 

Perioden 2010/2011 är 67,9 dollar från den 5 februari 2010Graf av

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.