Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,53 H 1 773,71 L 1 759,64) - 0,09 %

OMXS30 fortsatte uppåt under den inledande handeln på tisdagen. Högsta noteringen kom in på 1 774. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång så länge de positiva signalerna är intakta. Vu har ett flertal motstånd i intervallet 1 980-1810, vilket ger oss anledning att se motståndet som ett tillgälligt hinder i den långsiktiga uppgången.

Ser vi tillbaka på uppgångarna kan vi konstare att 302-322  förekommer till och från. Tar vi 1 477 från den 15 augusti i år och lägger på 302 punkter får vi 1 779. Tar vi i stället 322 punkter får vi 1 799. Det vi dessutom det tidigare värdet 1 806, som vi jobbat med den senaste tiden och lägger ihop dem alla i intervallet har vi ett motstånd i intervallet 1 775-1 810 att bevaka den närmaste tiden. Om det blir en tillfällig topp eller enbart en topp som gäller några veckor vet vi inte nu men det vi vet är om vi får in en tredje topp under november ökar sannolikheten för en rekyl. Då relaterat till 1 762 den 28 oktober och 1 774 den 5 november. Ökande spänning med andra ord.

Första uppgången från 1 378 den 2 januari till den 25 april och 1 700 gav just 322 punkter och det ger oss alla anledning att bevaka en uppgång på 322 punkter även från den 15 augusti och 1 477

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,2 och 78,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,0 och 91,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 89,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 5 november på 1 762

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

15 månader – 15 november – 15 augusti 2018  

3 månader – 15 november – 15 augusti 2019

18 månader – 21 november – 21 maj 2018

9 månader – 25 november – 25 februari 2019 

12 månader – 2 november – 2 november 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 9 november – 9 februari 2017

28 månader – 17 november – 17 juli 2017

11 månader – 20 november – 20 december 2018

7 månader – 25 november – 25 april 2019      

14 månader – 27 november – 27 september 2018

1 månader – 28 november – 28 oktober              

5 månader – 3 december – 3 juli 2019

13 månader (1Y1M) ­– 2 februari – 2 januari 2019

 

Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

16 månader – 6 november 2019 – 6 juli (lågp)

8 månader – 8 november 2019 – 8 mars 2019 (lågp)

2 månader – 13 november 2019 – 13 september 2019 (topp)

20 månader – 13 november – 13 mars 2018 (topp)

10 månader – 8 december – 8 februari 2019 (lågp)

4 månader – 15 december 2019 – 15 augusti 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 6 januari 2020 – 6 november 2017 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 



Graf av OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,53 H 1 773,71 L 1 759,64) - 0,09 %

OMXS30 fortsatte uppåt under den inledande handeln på tisdagen. Högsta noteringen kom in på 1 774. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång så länge de positiva signalerna är intakta. Vu har ett flertal motstånd i intervallet 1 980-1810, vilket ger oss anledning att se motståndet som ett tillgälligt hinder i den långsiktiga uppgången.

Ser vi tillbaka på uppgångarna kan vi konstare att 302-322  förekommer till och från. Tar vi 1 477 från den 15 augusti i år och lägger på 302 punkter får vi 1 779. Tar vi i stället 322 punkter får vi 1 799. Det vi dessutom det tidigare värdet 1 806, som vi jobbat med den senaste tiden och lägger ihop dem alla i intervallet har vi ett motstånd i intervallet 1 775-1 810 att bevaka den närmaste tiden. Om det blir en tillfällig topp eller enbart en topp som gäller några veckor vet vi inte nu men det vi vet är om vi får in en tredje topp under november ökar sannolikheten för en rekyl. Då relaterat till 1 762 den 28 oktober och 1 774 den 5 november. Ökande spänning med andra ord.

Första uppgången från 1 378 den 2 januari till den 25 april och 1 700 gav just 322 punkter och det ger oss alla anledning att bevaka en uppgång på 322 punkter även från den 15 augusti och 1 477

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,2 och 78,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,0 och 91,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 89,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 5 november på 1 762

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

15 månader – 15 november – 15 augusti 2018  

3 månader – 15 november – 15 augusti 2019

18 månader – 21 november – 21 maj 2018

9 månader – 25 november – 25 februari 2019 

12 månader – 2 november – 2 november 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 9 november – 9 februari 2017

28 månader – 17 november – 17 juli 2017

11 månader – 20 november – 20 december 2018

7 månader – 25 november – 25 april 2019      

14 månader – 27 november – 27 september 2018

1 månader – 28 november – 28 oktober              

5 månader – 3 december – 3 juli 2019

13 månader (1Y1M) ­– 2 februari – 2 januari 2019

 

Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

16 månader – 6 november 2019 – 6 juli (lågp)

8 månader – 8 november 2019 – 8 mars 2019 (lågp)

2 månader – 13 november 2019 – 13 september 2019 (topp)

20 månader – 13 november – 13 mars 2018 (topp)

10 månader – 8 december – 8 februari 2019 (lågp)

4 månader – 15 december 2019 – 15 augusti 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 6 januari 2020 – 6 november 2017 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 



Graf av OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,53 H 1 773,71 L 1 759,64) - 0,09 %

OMXS30 fortsatte uppåt under den inledande handeln på tisdagen. Högsta noteringen kom in på 1 774. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång så länge de positiva signalerna är intakta. Vu har ett flertal motstånd i intervallet 1 980-1810, vilket ger oss anledning att se motståndet som ett tillgälligt hinder i den långsiktiga uppgången.

Ser vi tillbaka på uppgångarna kan vi konstare att 302-322  förekommer till och från. Tar vi 1 477 från den 15 augusti i år och lägger på 302 punkter får vi 1 779. Tar vi i stället 322 punkter får vi 1 799. Det vi dessutom det tidigare värdet 1 806, som vi jobbat med den senaste tiden och lägger ihop dem alla i intervallet har vi ett motstånd i intervallet 1 775-1 810 att bevaka den närmaste tiden. Om det blir en tillfällig topp eller enbart en topp som gäller några veckor vet vi inte nu men det vi vet är om vi får in en tredje topp under november ökar sannolikheten för en rekyl. Då relaterat till 1 762 den 28 oktober och 1 774 den 5 november. Ökande spänning med andra ord.

Första uppgången från 1 378 den 2 januari till den 25 april och 1 700 gav just 322 punkter och det ger oss alla anledning att bevaka en uppgång på 322 punkter även från den 15 augusti och 1 477

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,2 och 78,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,0 och 91,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 89,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 5 november på 1 762

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

15 månader – 15 november – 15 augusti 2018  

3 månader – 15 november – 15 augusti 2019

18 månader – 21 november – 21 maj 2018

9 månader – 25 november – 25 februari 2019 

12 månader – 2 november – 2 november 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 9 november – 9 februari 2017

28 månader – 17 november – 17 juli 2017

11 månader – 20 november – 20 december 2018

7 månader – 25 november – 25 april 2019      

14 månader – 27 november – 27 september 2018

1 månader – 28 november – 28 oktober              

5 månader – 3 december – 3 juli 2019

13 månader (1Y1M) ­– 2 februari – 2 januari 2019

 

Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

16 månader – 6 november 2019 – 6 juli (lågp)

8 månader – 8 november 2019 – 8 mars 2019 (lågp)

2 månader – 13 november 2019 – 13 september 2019 (topp)

20 månader – 13 november – 13 mars 2018 (topp)

10 månader – 8 december – 8 februari 2019 (lågp)

4 månader – 15 december 2019 – 15 augusti 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 6 januari 2020 – 6 november 2017 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 



Graf av OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,53 H 1 773,71 L 1 759,64) - 0,09 %

OMXS30 fortsatte uppåt under den inledande handeln på tisdagen. Högsta noteringen kom in på 1 774. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång så länge de positiva signalerna är intakta. Vu har ett flertal motstånd i intervallet 1 980-1810, vilket ger oss anledning att se motståndet som ett tillgälligt hinder i den långsiktiga uppgången.

Ser vi tillbaka på uppgångarna kan vi konstare att 302-322  förekommer till och från. Tar vi 1 477 från den 15 augusti i år och lägger på 302 punkter får vi 1 779. Tar vi i stället 322 punkter får vi 1 799. Det vi dessutom det tidigare värdet 1 806, som vi jobbat med den senaste tiden och lägger ihop dem alla i intervallet har vi ett motstånd i intervallet 1 775-1 810 att bevaka den närmaste tiden. Om det blir en tillfällig topp eller enbart en topp som gäller några veckor vet vi inte nu men det vi vet är om vi får in en tredje topp under november ökar sannolikheten för en rekyl. Då relaterat till 1 762 den 28 oktober och 1 774 den 5 november. Ökande spänning med andra ord.

Första uppgången från 1 378 den 2 januari till den 25 april och 1 700 gav just 322 punkter och det ger oss alla anledning att bevaka en uppgång på 322 punkter även från den 15 augusti och 1 477

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,2 och 78,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,0 och 91,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 89,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 5 november på 1 762

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

15 månader – 15 november – 15 augusti 2018  

3 månader – 15 november – 15 augusti 2019

18 månader – 21 november – 21 maj 2018

9 månader – 25 november – 25 februari 2019 

12 månader – 2 november – 2 november 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 9 november – 9 februari 2017

28 månader – 17 november – 17 juli 2017

11 månader – 20 november – 20 december 2018

7 månader – 25 november – 25 april 2019      

14 månader – 27 november – 27 september 2018

1 månader – 28 november – 28 oktober              

5 månader – 3 december – 3 juli 2019

13 månader (1Y1M) ­– 2 februari – 2 januari 2019

 

Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

16 månader – 6 november 2019 – 6 juli (lågp)

8 månader – 8 november 2019 – 8 mars 2019 (lågp)

2 månader – 13 november 2019 – 13 september 2019 (topp)

20 månader – 13 november – 13 mars 2018 (topp)

10 månader – 8 december – 8 februari 2019 (lågp)

4 månader – 15 december 2019 – 15 augusti 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 6 januari 2020 – 6 november 2017 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 



Graf av OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,53 H 1 773,71 L 1 759,64) - 0,09 %

OMXS30 fortsatte uppåt under den inledande handeln på tisdagen. Högsta noteringen kom in på 1 774. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång så länge de positiva signalerna är intakta. Vu har ett flertal motstånd i intervallet 1 980-1810, vilket ger oss anledning att se motståndet som ett tillgälligt hinder i den långsiktiga uppgången.

Ser vi tillbaka på uppgångarna kan vi konstare att 302-322  förekommer till och från. Tar vi 1 477 från den 15 augusti i år och lägger på 302 punkter får vi 1 779. Tar vi i stället 322 punkter får vi 1 799. Det vi dessutom det tidigare värdet 1 806, som vi jobbat med den senaste tiden och lägger ihop dem alla i intervallet har vi ett motstånd i intervallet 1 775-1 810 att bevaka den närmaste tiden. Om det blir en tillfällig topp eller enbart en topp som gäller några veckor vet vi inte nu men det vi vet är om vi får in en tredje topp under november ökar sannolikheten för en rekyl. Då relaterat till 1 762 den 28 oktober och 1 774 den 5 november. Ökande spänning med andra ord.

Första uppgången från 1 378 den 2 januari till den 25 april och 1 700 gav just 322 punkter och det ger oss alla anledning att bevaka en uppgång på 322 punkter även från den 15 augusti och 1 477

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,2 och 78,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,0 och 91,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 89,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 5 november på 1 762

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

15 månader – 15 november – 15 augusti 2018  

3 månader – 15 november – 15 augusti 2019

18 månader – 21 november – 21 maj 2018

9 månader – 25 november – 25 februari 2019 

12 månader – 2 november – 2 november 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 9 november – 9 februari 2017

28 månader – 17 november – 17 juli 2017

11 månader – 20 november – 20 december 2018

7 månader – 25 november – 25 april 2019      

14 månader – 27 november – 27 september 2018

1 månader – 28 november – 28 oktober              

5 månader – 3 december – 3 juli 2019

13 månader (1Y1M) ­– 2 februari – 2 januari 2019

 

Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

16 månader – 6 november 2019 – 6 juli (lågp)

8 månader – 8 november 2019 – 8 mars 2019 (lågp)

2 månader – 13 november 2019 – 13 september 2019 (topp)

20 månader – 13 november – 13 mars 2018 (topp)

10 månader – 8 december – 8 februari 2019 (lågp)

4 månader – 15 december 2019 – 15 augusti 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 6 januari 2020 – 6 november 2017 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 



Graf av OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 769,53 H 1 773,71 L 1 759,64) - 0,09 %

OMXS30 fortsatte uppåt under den inledande handeln på tisdagen. Högsta noteringen kom in på 1 774. Vi inriktar oss på en fortsatt uppgång så länge de positiva signalerna är intakta. Vu har ett flertal motstånd i intervallet 1 980-1810, vilket ger oss anledning att se motståndet som ett tillgälligt hinder i den långsiktiga uppgången.

Ser vi tillbaka på uppgångarna kan vi konstare att 302-322  förekommer till och från. Tar vi 1 477 från den 15 augusti i år och lägger på 302 punkter får vi 1 779. Tar vi i stället 322 punkter får vi 1 799. Det vi dessutom det tidigare värdet 1 806, som vi jobbat med den senaste tiden och lägger ihop dem alla i intervallet har vi ett motstånd i intervallet 1 775-1 810 att bevaka den närmaste tiden. Om det blir en tillfällig topp eller enbart en topp som gäller några veckor vet vi inte nu men det vi vet är om vi får in en tredje topp under november ökar sannolikheten för en rekyl. Då relaterat till 1 762 den 28 oktober och 1 774 den 5 november. Ökande spänning med andra ord.

Första uppgången från 1 378 den 2 januari till den 25 april och 1 700 gav just 322 punkter och det ger oss alla anledning att bevaka en uppgång på 322 punkter även från den 15 augusti och 1 477

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 91,2 och 78,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 96,0 och 91,1 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 93,0 och 89,9 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 5 november på 1 762

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

15 månader – 15 november – 15 augusti 2018  

3 månader – 15 november – 15 augusti 2019

18 månader – 21 november – 21 maj 2018

9 månader – 25 november – 25 februari 2019 

12 månader – 2 november – 2 november 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

 

Nedan följer de 8 rytmerna baserat på de udda talen (1, 5, 7, 11, 13, 14, 21 och 28 månader)

21 månader – 9 november – 9 februari 2017

28 månader – 17 november – 17 juli 2017

11 månader – 20 november – 20 december 2018

7 månader – 25 november – 25 april 2019      

14 månader – 27 november – 27 september 2018

1 månader – 28 november – 28 oktober              

5 månader – 3 december – 3 juli 2019

13 månader (1Y1M) ­– 2 februari – 2 januari 2019

 

Nedan följer de 7 rytmerna baserat på de jämna talen (2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 26 månader)

Detta är upprepande rytmer som oftast går från topp till topp eller från lågpunkt till lågpunkt. Sannolikheten för en reaktion på dessa rytmer är hög. Sannolikheten för en reaktion likt den ovan beskrivna ligger kring 55-59 procent. Sannolikheten för att rörelsen går från topp till lågpunkt eller tvärt om är därmed 41-45 procent.

Reaktion på dessa rytmer kan vi förvänta oss med få undantag.

16 månader – 6 november 2019 – 6 juli (lågp)

8 månader – 8 november 2019 – 8 mars 2019 (lågp)

2 månader – 13 november 2019 – 13 september 2019 (topp)

20 månader – 13 november – 13 mars 2018 (topp)

10 månader – 8 december – 8 februari 2019 (lågp)

4 månader – 15 december 2019 – 15 augusti 2019 (lågp)

26 månader (2Y2M) – 6 januari 2020 – 6 november 2017 (topp)

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708

 



Graf av OMXS30 på nytt rekord. Vad kommer sedan

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.