Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 762,78 H 1 777,82 L 1 760,60) - 0,38 %

OMXS30 har utvecklats positivt sedan den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Index bröt nivån 1720, som utgjordes av det gamla rekordet från april 2015. Nu 4,5 (54 månader) senare fick vi en ny köpsignal . Den har gett en uppgång till det nya rekordet 1 778, som noterades under onsdagen. Det ger en uppgång på 20,4 procent och det på mindre än tre månader. D4et intressanta är att uppgång i nuläget är 301 punkter. Uppgången från årsskiftet till den 25 april i år blev 322 punkter (1 378-1 700). Nedgången från toppen 1 682 den 6 november 2017 till senaste årsskiftet blev 304 punkter (1 682- 1378). Vi vet sedan åtskilliga rörelser tidigare att mönstren upprepas. Det ger oss nu anledning att vara vaksamma på en topp under november månad. En uppgång på 304 punkter ger oss 1 781 och tar vi i stället 322 punkter blir motståndet vid 1 799. På andra grunder får vi sedan också fram 1 806 som en viktig nivå. Var det tar stopp vet vi inte med säkerhet men vi vet att hela intervallet 1 778-1 810 utgör ett viktigt motstånd.

Vi har tidigare i år jobbat med en så kallad ML-linje, vilket ger en indikation på var motstånden kan komma in. I uppgången från augusti i år indikerade denna linje på en uppgång till 1 700. Men då index tog en paus under tiden 20 september till den 3 oktober fick linje stå i vänteläge under en tid. Linjen som vi ritat in i grafen ovan har en positiv lutning med en stigning med 1,25 punkter per kalenderdag. Den startar den 2 januari i år. Värdet på linjen som utgör motstånd är nu 1 775. Det ger en indikation till oss på att index kan börja svängen en del in över november månad. Lägger vi till lite matematik till detta och använder oss av den 17 november som ett exempel innebär det att index har ett motstånd då vid 1 790. ML-linjen blir viktig som motstånd framöver och det krävs att index etablerar sig över denna för att vi ska få starka signaler på en fortsättning uppåt mot nivåer som ligger en bra bit över 1 800. Linjen ska ses som ett hjälpmedel och motstånd. Sedan får marknaden visa oss om det är läge för en paus i uppgången eller om det är läge att dra på uppåt. Men det finns alla anledning att vara försiktig då index som sagt redan stigit med drygt 20 procent på mindre än 12 veckor.

Lägger vi sedan till tidscyklerna kan vi konstatera att index noterade en viktig topp den 6 november 2017. Det är nu 2 år sedan eller som vi ofta använder oss av 24 månader (=104W).

Genom börshistorien har den 4-6 november förvånansvärt ofta givit reaktioner i index men framförallt i enskilda aktier.  Det gör att vi bevakar de aktier som de senaste dagarna stigit in mot den 6 november. Vi kan därmed om några dagar sortera ut de aktier som gå in i en rekylfas och vilka som fortsätter uppåt.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, där indikatorerna nu kommit upp på höga nivåer. Det innebär inga förändringar i nutid, då dessa kan rulla på höga nivåer under flera månader än.  

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är lite mer intressanta då de byter riktning lite oftare än de månadsbaserad tekniska indikatorerna. Höga värden nu för de veckobaserade ger oss anledning att hålla ett vakande öga på utvecklingen de kommande månaderna då en reaktion nedåt lär komma under vintern och då i första hand som en tillfällig reaktion. Den mer avgörande reaktionen ser ut att ligga lite längre fram, vilket vi återkommer till när det blir mer aktuellt.  Vi jobbar generellt med att se denna indikator över en period på 3-4 månader. Med start uppåt den 15 augusti i år ger det oss den horisont vi jobbar med nu in mot mitten av november och de följande veckorna.  

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är uppe på höga nivåer, där dessa inledde uppgång för index den 3 oktober. Där ligger första viktiga avstämningen efter cirka 3 veckor. Vi fick en bekräftelse på detta med en topp vid 1 762 den 28 oktober. Nästa bevakning ligger sedan löpande under de följande veckorna ofta med en bortre gräns på 6-7 veckor innan det är dags för en motsatt reaktion.  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 6 november på 1 778

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 762,78 H 1 777,82 L 1 760,60) - 0,38 %

OMXS30 har utvecklats positivt sedan den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Index bröt nivån 1720, som utgjordes av det gamla rekordet från april 2015. Nu 4,5 (54 månader) senare fick vi en ny köpsignal . Den har gett en uppgång till det nya rekordet 1 778, som noterades under onsdagen. Det ger en uppgång på 20,4 procent och det på mindre än tre månader. D4et intressanta är att uppgång i nuläget är 301 punkter. Uppgången från årsskiftet till den 25 april i år blev 322 punkter (1 378-1 700). Nedgången från toppen 1 682 den 6 november 2017 till senaste årsskiftet blev 304 punkter (1 682- 1378). Vi vet sedan åtskilliga rörelser tidigare att mönstren upprepas. Det ger oss nu anledning att vara vaksamma på en topp under november månad. En uppgång på 304 punkter ger oss 1 781 och tar vi i stället 322 punkter blir motståndet vid 1 799. På andra grunder får vi sedan också fram 1 806 som en viktig nivå. Var det tar stopp vet vi inte med säkerhet men vi vet att hela intervallet 1 778-1 810 utgör ett viktigt motstånd.

Vi har tidigare i år jobbat med en så kallad ML-linje, vilket ger en indikation på var motstånden kan komma in. I uppgången från augusti i år indikerade denna linje på en uppgång till 1 700. Men då index tog en paus under tiden 20 september till den 3 oktober fick linje stå i vänteläge under en tid. Linjen som vi ritat in i grafen ovan har en positiv lutning med en stigning med 1,25 punkter per kalenderdag. Den startar den 2 januari i år. Värdet på linjen som utgör motstånd är nu 1 775. Det ger en indikation till oss på att index kan börja svängen en del in över november månad. Lägger vi till lite matematik till detta och använder oss av den 17 november som ett exempel innebär det att index har ett motstånd då vid 1 790. ML-linjen blir viktig som motstånd framöver och det krävs att index etablerar sig över denna för att vi ska få starka signaler på en fortsättning uppåt mot nivåer som ligger en bra bit över 1 800. Linjen ska ses som ett hjälpmedel och motstånd. Sedan får marknaden visa oss om det är läge för en paus i uppgången eller om det är läge att dra på uppåt. Men det finns alla anledning att vara försiktig då index som sagt redan stigit med drygt 20 procent på mindre än 12 veckor.

Lägger vi sedan till tidscyklerna kan vi konstatera att index noterade en viktig topp den 6 november 2017. Det är nu 2 år sedan eller som vi ofta använder oss av 24 månader (=104W).

Genom börshistorien har den 4-6 november förvånansvärt ofta givit reaktioner i index men framförallt i enskilda aktier.  Det gör att vi bevakar de aktier som de senaste dagarna stigit in mot den 6 november. Vi kan därmed om några dagar sortera ut de aktier som gå in i en rekylfas och vilka som fortsätter uppåt.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, där indikatorerna nu kommit upp på höga nivåer. Det innebär inga förändringar i nutid, då dessa kan rulla på höga nivåer under flera månader än.  

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är lite mer intressanta då de byter riktning lite oftare än de månadsbaserad tekniska indikatorerna. Höga värden nu för de veckobaserade ger oss anledning att hålla ett vakande öga på utvecklingen de kommande månaderna då en reaktion nedåt lär komma under vintern och då i första hand som en tillfällig reaktion. Den mer avgörande reaktionen ser ut att ligga lite längre fram, vilket vi återkommer till när det blir mer aktuellt.  Vi jobbar generellt med att se denna indikator över en period på 3-4 månader. Med start uppåt den 15 augusti i år ger det oss den horisont vi jobbar med nu in mot mitten av november och de följande veckorna.  

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är uppe på höga nivåer, där dessa inledde uppgång för index den 3 oktober. Där ligger första viktiga avstämningen efter cirka 3 veckor. Vi fick en bekräftelse på detta med en topp vid 1 762 den 28 oktober. Nästa bevakning ligger sedan löpande under de följande veckorna ofta med en bortre gräns på 6-7 veckor innan det är dags för en motsatt reaktion.  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 6 november på 1 778

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 762,78 H 1 777,82 L 1 760,60) - 0,38 %

OMXS30 har utvecklats positivt sedan den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Index bröt nivån 1720, som utgjordes av det gamla rekordet från april 2015. Nu 4,5 (54 månader) senare fick vi en ny köpsignal . Den har gett en uppgång till det nya rekordet 1 778, som noterades under onsdagen. Det ger en uppgång på 20,4 procent och det på mindre än tre månader. D4et intressanta är att uppgång i nuläget är 301 punkter. Uppgången från årsskiftet till den 25 april i år blev 322 punkter (1 378-1 700). Nedgången från toppen 1 682 den 6 november 2017 till senaste årsskiftet blev 304 punkter (1 682- 1378). Vi vet sedan åtskilliga rörelser tidigare att mönstren upprepas. Det ger oss nu anledning att vara vaksamma på en topp under november månad. En uppgång på 304 punkter ger oss 1 781 och tar vi i stället 322 punkter blir motståndet vid 1 799. På andra grunder får vi sedan också fram 1 806 som en viktig nivå. Var det tar stopp vet vi inte med säkerhet men vi vet att hela intervallet 1 778-1 810 utgör ett viktigt motstånd.

Vi har tidigare i år jobbat med en så kallad ML-linje, vilket ger en indikation på var motstånden kan komma in. I uppgången från augusti i år indikerade denna linje på en uppgång till 1 700. Men då index tog en paus under tiden 20 september till den 3 oktober fick linje stå i vänteläge under en tid. Linjen som vi ritat in i grafen ovan har en positiv lutning med en stigning med 1,25 punkter per kalenderdag. Den startar den 2 januari i år. Värdet på linjen som utgör motstånd är nu 1 775. Det ger en indikation till oss på att index kan börja svängen en del in över november månad. Lägger vi till lite matematik till detta och använder oss av den 17 november som ett exempel innebär det att index har ett motstånd då vid 1 790. ML-linjen blir viktig som motstånd framöver och det krävs att index etablerar sig över denna för att vi ska få starka signaler på en fortsättning uppåt mot nivåer som ligger en bra bit över 1 800. Linjen ska ses som ett hjälpmedel och motstånd. Sedan får marknaden visa oss om det är läge för en paus i uppgången eller om det är läge att dra på uppåt. Men det finns alla anledning att vara försiktig då index som sagt redan stigit med drygt 20 procent på mindre än 12 veckor.

Lägger vi sedan till tidscyklerna kan vi konstatera att index noterade en viktig topp den 6 november 2017. Det är nu 2 år sedan eller som vi ofta använder oss av 24 månader (=104W).

Genom börshistorien har den 4-6 november förvånansvärt ofta givit reaktioner i index men framförallt i enskilda aktier.  Det gör att vi bevakar de aktier som de senaste dagarna stigit in mot den 6 november. Vi kan därmed om några dagar sortera ut de aktier som gå in i en rekylfas och vilka som fortsätter uppåt.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, där indikatorerna nu kommit upp på höga nivåer. Det innebär inga förändringar i nutid, då dessa kan rulla på höga nivåer under flera månader än.  

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är lite mer intressanta då de byter riktning lite oftare än de månadsbaserad tekniska indikatorerna. Höga värden nu för de veckobaserade ger oss anledning att hålla ett vakande öga på utvecklingen de kommande månaderna då en reaktion nedåt lär komma under vintern och då i första hand som en tillfällig reaktion. Den mer avgörande reaktionen ser ut att ligga lite längre fram, vilket vi återkommer till när det blir mer aktuellt.  Vi jobbar generellt med att se denna indikator över en period på 3-4 månader. Med start uppåt den 15 augusti i år ger det oss den horisont vi jobbar med nu in mot mitten av november och de följande veckorna.  

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är uppe på höga nivåer, där dessa inledde uppgång för index den 3 oktober. Där ligger första viktiga avstämningen efter cirka 3 veckor. Vi fick en bekräftelse på detta med en topp vid 1 762 den 28 oktober. Nästa bevakning ligger sedan löpande under de följande veckorna ofta med en bortre gräns på 6-7 veckor innan det är dags för en motsatt reaktion.  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 6 november på 1 778

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 762,78 H 1 777,82 L 1 760,60) - 0,38 %

OMXS30 har utvecklats positivt sedan den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Index bröt nivån 1720, som utgjordes av det gamla rekordet från april 2015. Nu 4,5 (54 månader) senare fick vi en ny köpsignal . Den har gett en uppgång till det nya rekordet 1 778, som noterades under onsdagen. Det ger en uppgång på 20,4 procent och det på mindre än tre månader. D4et intressanta är att uppgång i nuläget är 301 punkter. Uppgången från årsskiftet till den 25 april i år blev 322 punkter (1 378-1 700). Nedgången från toppen 1 682 den 6 november 2017 till senaste årsskiftet blev 304 punkter (1 682- 1378). Vi vet sedan åtskilliga rörelser tidigare att mönstren upprepas. Det ger oss nu anledning att vara vaksamma på en topp under november månad. En uppgång på 304 punkter ger oss 1 781 och tar vi i stället 322 punkter blir motståndet vid 1 799. På andra grunder får vi sedan också fram 1 806 som en viktig nivå. Var det tar stopp vet vi inte med säkerhet men vi vet att hela intervallet 1 778-1 810 utgör ett viktigt motstånd.

Vi har tidigare i år jobbat med en så kallad ML-linje, vilket ger en indikation på var motstånden kan komma in. I uppgången från augusti i år indikerade denna linje på en uppgång till 1 700. Men då index tog en paus under tiden 20 september till den 3 oktober fick linje stå i vänteläge under en tid. Linjen som vi ritat in i grafen ovan har en positiv lutning med en stigning med 1,25 punkter per kalenderdag. Den startar den 2 januari i år. Värdet på linjen som utgör motstånd är nu 1 775. Det ger en indikation till oss på att index kan börja svängen en del in över november månad. Lägger vi till lite matematik till detta och använder oss av den 17 november som ett exempel innebär det att index har ett motstånd då vid 1 790. ML-linjen blir viktig som motstånd framöver och det krävs att index etablerar sig över denna för att vi ska få starka signaler på en fortsättning uppåt mot nivåer som ligger en bra bit över 1 800. Linjen ska ses som ett hjälpmedel och motstånd. Sedan får marknaden visa oss om det är läge för en paus i uppgången eller om det är läge att dra på uppåt. Men det finns alla anledning att vara försiktig då index som sagt redan stigit med drygt 20 procent på mindre än 12 veckor.

Lägger vi sedan till tidscyklerna kan vi konstatera att index noterade en viktig topp den 6 november 2017. Det är nu 2 år sedan eller som vi ofta använder oss av 24 månader (=104W).

Genom börshistorien har den 4-6 november förvånansvärt ofta givit reaktioner i index men framförallt i enskilda aktier.  Det gör att vi bevakar de aktier som de senaste dagarna stigit in mot den 6 november. Vi kan därmed om några dagar sortera ut de aktier som gå in i en rekylfas och vilka som fortsätter uppåt.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, där indikatorerna nu kommit upp på höga nivåer. Det innebär inga förändringar i nutid, då dessa kan rulla på höga nivåer under flera månader än.  

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är lite mer intressanta då de byter riktning lite oftare än de månadsbaserad tekniska indikatorerna. Höga värden nu för de veckobaserade ger oss anledning att hålla ett vakande öga på utvecklingen de kommande månaderna då en reaktion nedåt lär komma under vintern och då i första hand som en tillfällig reaktion. Den mer avgörande reaktionen ser ut att ligga lite längre fram, vilket vi återkommer till när det blir mer aktuellt.  Vi jobbar generellt med att se denna indikator över en period på 3-4 månader. Med start uppåt den 15 augusti i år ger det oss den horisont vi jobbar med nu in mot mitten av november och de följande veckorna.  

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är uppe på höga nivåer, där dessa inledde uppgång för index den 3 oktober. Där ligger första viktiga avstämningen efter cirka 3 veckor. Vi fick en bekräftelse på detta med en topp vid 1 762 den 28 oktober. Nästa bevakning ligger sedan löpande under de följande veckorna ofta med en bortre gräns på 6-7 veckor innan det är dags för en motsatt reaktion.  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 6 november på 1 778

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 762,78 H 1 777,82 L 1 760,60) - 0,38 %

OMXS30 har utvecklats positivt sedan den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Index bröt nivån 1720, som utgjordes av det gamla rekordet från april 2015. Nu 4,5 (54 månader) senare fick vi en ny köpsignal . Den har gett en uppgång till det nya rekordet 1 778, som noterades under onsdagen. Det ger en uppgång på 20,4 procent och det på mindre än tre månader. D4et intressanta är att uppgång i nuläget är 301 punkter. Uppgången från årsskiftet till den 25 april i år blev 322 punkter (1 378-1 700). Nedgången från toppen 1 682 den 6 november 2017 till senaste årsskiftet blev 304 punkter (1 682- 1378). Vi vet sedan åtskilliga rörelser tidigare att mönstren upprepas. Det ger oss nu anledning att vara vaksamma på en topp under november månad. En uppgång på 304 punkter ger oss 1 781 och tar vi i stället 322 punkter blir motståndet vid 1 799. På andra grunder får vi sedan också fram 1 806 som en viktig nivå. Var det tar stopp vet vi inte med säkerhet men vi vet att hela intervallet 1 778-1 810 utgör ett viktigt motstånd.

Vi har tidigare i år jobbat med en så kallad ML-linje, vilket ger en indikation på var motstånden kan komma in. I uppgången från augusti i år indikerade denna linje på en uppgång till 1 700. Men då index tog en paus under tiden 20 september till den 3 oktober fick linje stå i vänteläge under en tid. Linjen som vi ritat in i grafen ovan har en positiv lutning med en stigning med 1,25 punkter per kalenderdag. Den startar den 2 januari i år. Värdet på linjen som utgör motstånd är nu 1 775. Det ger en indikation till oss på att index kan börja svängen en del in över november månad. Lägger vi till lite matematik till detta och använder oss av den 17 november som ett exempel innebär det att index har ett motstånd då vid 1 790. ML-linjen blir viktig som motstånd framöver och det krävs att index etablerar sig över denna för att vi ska få starka signaler på en fortsättning uppåt mot nivåer som ligger en bra bit över 1 800. Linjen ska ses som ett hjälpmedel och motstånd. Sedan får marknaden visa oss om det är läge för en paus i uppgången eller om det är läge att dra på uppåt. Men det finns alla anledning att vara försiktig då index som sagt redan stigit med drygt 20 procent på mindre än 12 veckor.

Lägger vi sedan till tidscyklerna kan vi konstatera att index noterade en viktig topp den 6 november 2017. Det är nu 2 år sedan eller som vi ofta använder oss av 24 månader (=104W).

Genom börshistorien har den 4-6 november förvånansvärt ofta givit reaktioner i index men framförallt i enskilda aktier.  Det gör att vi bevakar de aktier som de senaste dagarna stigit in mot den 6 november. Vi kan därmed om några dagar sortera ut de aktier som gå in i en rekylfas och vilka som fortsätter uppåt.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, där indikatorerna nu kommit upp på höga nivåer. Det innebär inga förändringar i nutid, då dessa kan rulla på höga nivåer under flera månader än.  

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är lite mer intressanta då de byter riktning lite oftare än de månadsbaserad tekniska indikatorerna. Höga värden nu för de veckobaserade ger oss anledning att hålla ett vakande öga på utvecklingen de kommande månaderna då en reaktion nedåt lär komma under vintern och då i första hand som en tillfällig reaktion. Den mer avgörande reaktionen ser ut att ligga lite längre fram, vilket vi återkommer till när det blir mer aktuellt.  Vi jobbar generellt med att se denna indikator över en period på 3-4 månader. Med start uppåt den 15 augusti i år ger det oss den horisont vi jobbar med nu in mot mitten av november och de följande veckorna.  

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är uppe på höga nivåer, där dessa inledde uppgång för index den 3 oktober. Där ligger första viktiga avstämningen efter cirka 3 veckor. Vi fick en bekräftelse på detta med en topp vid 1 762 den 28 oktober. Nästa bevakning ligger sedan löpande under de följande veckorna ofta med en bortre gräns på 6-7 veckor innan det är dags för en motsatt reaktion.  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 6 november på 1 778

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 på nytt rekord

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 762,78 H 1 777,82 L 1 760,60) - 0,38 %

OMXS30 har utvecklats positivt sedan den 15 augusti och lågpunkten 1 477. Index bröt nivån 1720, som utgjordes av det gamla rekordet från april 2015. Nu 4,5 (54 månader) senare fick vi en ny köpsignal . Den har gett en uppgång till det nya rekordet 1 778, som noterades under onsdagen. Det ger en uppgång på 20,4 procent och det på mindre än tre månader. D4et intressanta är att uppgång i nuläget är 301 punkter. Uppgången från årsskiftet till den 25 april i år blev 322 punkter (1 378-1 700). Nedgången från toppen 1 682 den 6 november 2017 till senaste årsskiftet blev 304 punkter (1 682- 1378). Vi vet sedan åtskilliga rörelser tidigare att mönstren upprepas. Det ger oss nu anledning att vara vaksamma på en topp under november månad. En uppgång på 304 punkter ger oss 1 781 och tar vi i stället 322 punkter blir motståndet vid 1 799. På andra grunder får vi sedan också fram 1 806 som en viktig nivå. Var det tar stopp vet vi inte med säkerhet men vi vet att hela intervallet 1 778-1 810 utgör ett viktigt motstånd.

Vi har tidigare i år jobbat med en så kallad ML-linje, vilket ger en indikation på var motstånden kan komma in. I uppgången från augusti i år indikerade denna linje på en uppgång till 1 700. Men då index tog en paus under tiden 20 september till den 3 oktober fick linje stå i vänteläge under en tid. Linjen som vi ritat in i grafen ovan har en positiv lutning med en stigning med 1,25 punkter per kalenderdag. Den startar den 2 januari i år. Värdet på linjen som utgör motstånd är nu 1 775. Det ger en indikation till oss på att index kan börja svängen en del in över november månad. Lägger vi till lite matematik till detta och använder oss av den 17 november som ett exempel innebär det att index har ett motstånd då vid 1 790. ML-linjen blir viktig som motstånd framöver och det krävs att index etablerar sig över denna för att vi ska få starka signaler på en fortsättning uppåt mot nivåer som ligger en bra bit över 1 800. Linjen ska ses som ett hjälpmedel och motstånd. Sedan får marknaden visa oss om det är läge för en paus i uppgången eller om det är läge att dra på uppåt. Men det finns alla anledning att vara försiktig då index som sagt redan stigit med drygt 20 procent på mindre än 12 veckor.

Lägger vi sedan till tidscyklerna kan vi konstatera att index noterade en viktig topp den 6 november 2017. Det är nu 2 år sedan eller som vi ofta använder oss av 24 månader (=104W).

Genom börshistorien har den 4-6 november förvånansvärt ofta givit reaktioner i index men framförallt i enskilda aktier.  Det gör att vi bevakar de aktier som de senaste dagarna stigit in mot den 6 november. Vi kan därmed om några dagar sortera ut de aktier som gå in i en rekylfas och vilka som fortsätter uppåt.

 

Stochastic

De månadsbaserad tekniska indikatorerna nedan är stigande, där indikatorerna nu kommit upp på höga nivåer. Det innebär inga förändringar i nutid, då dessa kan rulla på höga nivåer under flera månader än.  

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

De veckobaserad tekniska indikatorerna nedan är lite mer intressanta då de byter riktning lite oftare än de månadsbaserad tekniska indikatorerna. Höga värden nu för de veckobaserade ger oss anledning att hålla ett vakande öga på utvecklingen de kommande månaderna då en reaktion nedåt lär komma under vintern och då i första hand som en tillfällig reaktion. Den mer avgörande reaktionen ser ut att ligga lite längre fram, vilket vi återkommer till när det blir mer aktuellt.  Vi jobbar generellt med att se denna indikator över en period på 3-4 månader. Med start uppåt den 15 augusti i år ger det oss den horisont vi jobbar med nu in mot mitten av november och de följande veckorna.  

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

De dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan är uppe på höga nivåer, där dessa inledde uppgång för index den 3 oktober. Där ligger första viktiga avstämningen efter cirka 3 veckor. Vi fick en bekräftelse på detta med en topp vid 1 762 den 28 oktober. Nästa bevakning ligger sedan löpande under de följande veckorna ofta med en bortre gräns på 6-7 veckor innan det är dags för en motsatt reaktion.  

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 6 november på 1 778

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 på nytt rekord

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.