Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 testar ML

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 763,81 H 1 779,83 L 1 763,81) + 0,06 %

OMXS30 smög upp till ett nytt rekord under onsdagen, 2 punkter över det tidigare rekordet. Nu gäller 1 780, tills vidare, som rekord. Intressant ät att ML-linjen från den 2 januari i år fortfarande håller tillbaka index. Vi får se hur länge detta kan pågå. I och med att index föll tillbaka under torsdagen kan vi konstatera att svängningarna sedan toppen 1 762 den 28 oktober ger en bild av att index har viss toppkänning och därmed kan ta en sväng nedåt. Detta innan det blir dags att möta upp med ML-linjen igen på en högre nivå. Det är inget som är givet men sannolikheten för en dragning nedåt ökar för varje dag index inte orkar bryta uppåt.

 Intervallet 1 777-1 810 står fortfarande för motståndet. USA lyckas hålla börserna uppe med förhoppningarna att ett handelsavtal med Kina är förestående. Detta har Trump lyckats bra med ur börsens synvinkel. I övrigt kan man ha andra synpunkter på det hela.

Det vi lägger vikt vid är tiden som nu rullar in mot 3 månader från den 15 och 26 augusti i år. Det var då vi fick in lågpunkter i ett flertal aktier och index landade på 1 477 den 15 augusti och en högre botten på 1 504 den 26 augusti. Det ger oss 303 punkter som mest räknat från 1 477. Värdet känner vi igen från andra vågor och då i nedgångarna från 1680 och 1 682 ned till botten vid 1 378 den 2 januari i år. Marknaden har en vana att tveka som första alternativ efter denna längd och byta riktning som andra alternativ. Vid fortsatt uppgång har vi 322, som nästa valmöjlighet för index att reagera vid. Det var 322 punkter vi fick under uppgången till 1 700 den 25 april i år från 1 378. Oavsett utvecklingen över tiden är dessa ”gamla” rörelser avstämningspunkter där marknaden förvånansvärt ofta tvekar, som till exempel nu.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testar ML

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 testar ML

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 763,81 H 1 779,83 L 1 763,81) + 0,06 %

OMXS30 smög upp till ett nytt rekord under onsdagen, 2 punkter över det tidigare rekordet. Nu gäller 1 780, tills vidare, som rekord. Intressant ät att ML-linjen från den 2 januari i år fortfarande håller tillbaka index. Vi får se hur länge detta kan pågå. I och med att index föll tillbaka under torsdagen kan vi konstatera att svängningarna sedan toppen 1 762 den 28 oktober ger en bild av att index har viss toppkänning och därmed kan ta en sväng nedåt. Detta innan det blir dags att möta upp med ML-linjen igen på en högre nivå. Det är inget som är givet men sannolikheten för en dragning nedåt ökar för varje dag index inte orkar bryta uppåt.

 Intervallet 1 777-1 810 står fortfarande för motståndet. USA lyckas hålla börserna uppe med förhoppningarna att ett handelsavtal med Kina är förestående. Detta har Trump lyckats bra med ur börsens synvinkel. I övrigt kan man ha andra synpunkter på det hela.

Det vi lägger vikt vid är tiden som nu rullar in mot 3 månader från den 15 och 26 augusti i år. Det var då vi fick in lågpunkter i ett flertal aktier och index landade på 1 477 den 15 augusti och en högre botten på 1 504 den 26 augusti. Det ger oss 303 punkter som mest räknat från 1 477. Värdet känner vi igen från andra vågor och då i nedgångarna från 1680 och 1 682 ned till botten vid 1 378 den 2 januari i år. Marknaden har en vana att tveka som första alternativ efter denna längd och byta riktning som andra alternativ. Vid fortsatt uppgång har vi 322, som nästa valmöjlighet för index att reagera vid. Det var 322 punkter vi fick under uppgången till 1 700 den 25 april i år från 1 378. Oavsett utvecklingen över tiden är dessa ”gamla” rörelser avstämningspunkter där marknaden förvånansvärt ofta tvekar, som till exempel nu.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testar ML

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 testar ML

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 763,81 H 1 779,83 L 1 763,81) + 0,06 %

OMXS30 smög upp till ett nytt rekord under onsdagen, 2 punkter över det tidigare rekordet. Nu gäller 1 780, tills vidare, som rekord. Intressant ät att ML-linjen från den 2 januari i år fortfarande håller tillbaka index. Vi får se hur länge detta kan pågå. I och med att index föll tillbaka under torsdagen kan vi konstatera att svängningarna sedan toppen 1 762 den 28 oktober ger en bild av att index har viss toppkänning och därmed kan ta en sväng nedåt. Detta innan det blir dags att möta upp med ML-linjen igen på en högre nivå. Det är inget som är givet men sannolikheten för en dragning nedåt ökar för varje dag index inte orkar bryta uppåt.

 Intervallet 1 777-1 810 står fortfarande för motståndet. USA lyckas hålla börserna uppe med förhoppningarna att ett handelsavtal med Kina är förestående. Detta har Trump lyckats bra med ur börsens synvinkel. I övrigt kan man ha andra synpunkter på det hela.

Det vi lägger vikt vid är tiden som nu rullar in mot 3 månader från den 15 och 26 augusti i år. Det var då vi fick in lågpunkter i ett flertal aktier och index landade på 1 477 den 15 augusti och en högre botten på 1 504 den 26 augusti. Det ger oss 303 punkter som mest räknat från 1 477. Värdet känner vi igen från andra vågor och då i nedgångarna från 1680 och 1 682 ned till botten vid 1 378 den 2 januari i år. Marknaden har en vana att tveka som första alternativ efter denna längd och byta riktning som andra alternativ. Vid fortsatt uppgång har vi 322, som nästa valmöjlighet för index att reagera vid. Det var 322 punkter vi fick under uppgången till 1 700 den 25 april i år från 1 378. Oavsett utvecklingen över tiden är dessa ”gamla” rörelser avstämningspunkter där marknaden förvånansvärt ofta tvekar, som till exempel nu.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testar ML

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 testar ML

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 763,81 H 1 779,83 L 1 763,81) + 0,06 %

OMXS30 smög upp till ett nytt rekord under onsdagen, 2 punkter över det tidigare rekordet. Nu gäller 1 780, tills vidare, som rekord. Intressant ät att ML-linjen från den 2 januari i år fortfarande håller tillbaka index. Vi får se hur länge detta kan pågå. I och med att index föll tillbaka under torsdagen kan vi konstatera att svängningarna sedan toppen 1 762 den 28 oktober ger en bild av att index har viss toppkänning och därmed kan ta en sväng nedåt. Detta innan det blir dags att möta upp med ML-linjen igen på en högre nivå. Det är inget som är givet men sannolikheten för en dragning nedåt ökar för varje dag index inte orkar bryta uppåt.

 Intervallet 1 777-1 810 står fortfarande för motståndet. USA lyckas hålla börserna uppe med förhoppningarna att ett handelsavtal med Kina är förestående. Detta har Trump lyckats bra med ur börsens synvinkel. I övrigt kan man ha andra synpunkter på det hela.

Det vi lägger vikt vid är tiden som nu rullar in mot 3 månader från den 15 och 26 augusti i år. Det var då vi fick in lågpunkter i ett flertal aktier och index landade på 1 477 den 15 augusti och en högre botten på 1 504 den 26 augusti. Det ger oss 303 punkter som mest räknat från 1 477. Värdet känner vi igen från andra vågor och då i nedgångarna från 1680 och 1 682 ned till botten vid 1 378 den 2 januari i år. Marknaden har en vana att tveka som första alternativ efter denna längd och byta riktning som andra alternativ. Vid fortsatt uppgång har vi 322, som nästa valmöjlighet för index att reagera vid. Det var 322 punkter vi fick under uppgången till 1 700 den 25 april i år från 1 378. Oavsett utvecklingen över tiden är dessa ”gamla” rörelser avstämningspunkter där marknaden förvånansvärt ofta tvekar, som till exempel nu.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testar ML

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 testar ML

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 763,81 H 1 779,83 L 1 763,81) + 0,06 %

OMXS30 smög upp till ett nytt rekord under onsdagen, 2 punkter över det tidigare rekordet. Nu gäller 1 780, tills vidare, som rekord. Intressant ät att ML-linjen från den 2 januari i år fortfarande håller tillbaka index. Vi får se hur länge detta kan pågå. I och med att index föll tillbaka under torsdagen kan vi konstatera att svängningarna sedan toppen 1 762 den 28 oktober ger en bild av att index har viss toppkänning och därmed kan ta en sväng nedåt. Detta innan det blir dags att möta upp med ML-linjen igen på en högre nivå. Det är inget som är givet men sannolikheten för en dragning nedåt ökar för varje dag index inte orkar bryta uppåt.

 Intervallet 1 777-1 810 står fortfarande för motståndet. USA lyckas hålla börserna uppe med förhoppningarna att ett handelsavtal med Kina är förestående. Detta har Trump lyckats bra med ur börsens synvinkel. I övrigt kan man ha andra synpunkter på det hela.

Det vi lägger vikt vid är tiden som nu rullar in mot 3 månader från den 15 och 26 augusti i år. Det var då vi fick in lågpunkter i ett flertal aktier och index landade på 1 477 den 15 augusti och en högre botten på 1 504 den 26 augusti. Det ger oss 303 punkter som mest räknat från 1 477. Värdet känner vi igen från andra vågor och då i nedgångarna från 1680 och 1 682 ned till botten vid 1 378 den 2 januari i år. Marknaden har en vana att tveka som första alternativ efter denna längd och byta riktning som andra alternativ. Vid fortsatt uppgång har vi 322, som nästa valmöjlighet för index att reagera vid. Det var 322 punkter vi fick under uppgången till 1 700 den 25 april i år från 1 378. Oavsett utvecklingen över tiden är dessa ”gamla” rörelser avstämningspunkter där marknaden förvånansvärt ofta tvekar, som till exempel nu.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testar ML

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 testar ML

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 763,81 H 1 779,83 L 1 763,81) + 0,06 %

OMXS30 smög upp till ett nytt rekord under onsdagen, 2 punkter över det tidigare rekordet. Nu gäller 1 780, tills vidare, som rekord. Intressant ät att ML-linjen från den 2 januari i år fortfarande håller tillbaka index. Vi får se hur länge detta kan pågå. I och med att index föll tillbaka under torsdagen kan vi konstatera att svängningarna sedan toppen 1 762 den 28 oktober ger en bild av att index har viss toppkänning och därmed kan ta en sväng nedåt. Detta innan det blir dags att möta upp med ML-linjen igen på en högre nivå. Det är inget som är givet men sannolikheten för en dragning nedåt ökar för varje dag index inte orkar bryta uppåt.

 Intervallet 1 777-1 810 står fortfarande för motståndet. USA lyckas hålla börserna uppe med förhoppningarna att ett handelsavtal med Kina är förestående. Detta har Trump lyckats bra med ur börsens synvinkel. I övrigt kan man ha andra synpunkter på det hela.

Det vi lägger vikt vid är tiden som nu rullar in mot 3 månader från den 15 och 26 augusti i år. Det var då vi fick in lågpunkter i ett flertal aktier och index landade på 1 477 den 15 augusti och en högre botten på 1 504 den 26 augusti. Det ger oss 303 punkter som mest räknat från 1 477. Värdet känner vi igen från andra vågor och då i nedgångarna från 1680 och 1 682 ned till botten vid 1 378 den 2 januari i år. Marknaden har en vana att tveka som första alternativ efter denna längd och byta riktning som andra alternativ. Vid fortsatt uppgång har vi 322, som nästa valmöjlighet för index att reagera vid. Det var 322 punkter vi fick under uppgången till 1 700 den 25 april i år från 1 378. Oavsett utvecklingen över tiden är dessa ”gamla” rörelser avstämningspunkter där marknaden förvånansvärt ofta tvekar, som till exempel nu.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 89,8 och 78,2 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 94,2 och 90,5 stigande

Kort sikt: Dagsstochastic 89,3 och 89,7 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2018 den 29 augusti     på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 41 Motstånd 1 790 och 1 832 Stöd 1 749 och 1 708Graf av OMXS30 testar ML

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.