Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 med 1746, som motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,04 H 1 742,06 L 1 726,08) + 1,04 %

OMXS30 var ned till 1 711, som lägst under torsdagen den 21 november. Från den lågpunkten inleddes en motreaktion uppåt som nu går mot ett avgörande. Måndagen gav 1 742, som högst och står nu inför först 1 746. Denna nivå bör brytas under tisdagen sedan blir frågan om index orkar till den mer avgörande nivån 1 754. Det är bara 0,7 procent dit och är fullt möjligt att nå under tisdagen.

Det viktiga är sedan att index måste stänga över denna nivå för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsättning uppåt till 1 777 i första hand men även 1 997 finns med som möjlighet om vi ger det lite tid. Själklart finns det mer att ta på uppsidan så länge trenden är intakt och stigande, där matematiken också ger oss 1 806, som delmål. Men i denna stund kan det vara lite väl tidigt att sikta dit. Vi måste först få stängningen över 1 754 för att lämna in och lämna den rekyl som inleddes den 7 november.

I våra avstämningar från en topp likt den vi fick den 7 november är det allt 14 och 21 dagar vi bevakar. Går vi sedan vidare är det 28 och 30 dagar men hela tiden med basen 7,0-7,5 dagar. Nu fick vi 7 + 14 dagar när lågpunkten 1 711 kom in i torsdags den 21 november. Så långt allt väl och nu är det tiden kring den 28:e som intresserar oss, vilket är nu på torsdag. Vi komplicerar inte det hela med att lägga upp olika alternativa värden för index nu utan låter marknaden sköta den saken under tisdagen och onsdagen.

 

Uppgången sedan den 2 januari i år och 1 378 till toppen och rekordet 1 780 den 7 november är hela 402 punkter (+29,2%) och det under 44 veckor. Vi är alltid på vår vakt efter 45 veckor från en viktig topp eller som i detta fall en botten. 45:e veckan kom in under veckan som började med måndagen den 11 november. Den 12:e gav sedan en lägre topp vid 1 777 och budskapet blev då: Hur stor reaktion kan vi förvänta oss var den fråga vi ställde oss?

Nu vet vi att 1 378kom in även den 27 december 2018, vilket gav oss 6 dagar fram till den 2 januari. Det var denna avvikelse vi kunder förvänta oss även nu i november. Nu blev det ”bara” 5 dagar men det får vi bita i då bottnarna sattes i samband med många helgdagar, som gömmer en del för oss. Helt ok med andra ord att utfallet blev 7:e och 12:e november. För den som vill är det ju fritt att rulla en rytm från den 12:e parallellt med den från den 7:e november.  

 

En del aktier väljer att ta en utdragen paus och ytterligare andra aktier gör endast en snabb nedgång för att sedan fortsätta uppåt. Det är den uppvisningen vi ska se de närmaste dagarna och försöka skilja de olika kornen från varandra. De aktier som toppade den 11-12:e november har sina egna rytmer och rör sig i dessa. Helheten får vi sedan i index som väger ihop allt till sin egen rytm.

 

ML-linjen som vi jobbat med sedan vändningen under augusti har en stigningsvinkel på 1,25 punkter per kalenderdag. Den 7 november hade vi 1 780 och det ger oss nu den 28 november ett värde på 26 punkter högre, vilket ger 1 806 för ML-linjen. Detta betyder bara att vi hittat ett värde för linjen just den dagen. Det betyder vidare att om index inte testar linjen förrän säg den 7 december har linjen värdet 1 815. Det låter inte mycket med 1,25 punkt per dag men jag vill visa att linjen kan vara svår nog att jaga ikapp, då en veckas rekyl för index får linjen att fortsätta stiga och öka avståndet. Upp till 1 806 är det 3,7 procent räknat från måndagens stängningskurs.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,0 och 77,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 31,3 och 30,0 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

3 månader – 26 november – 26 augusti 2019

15 månader – 29 november – 29 augusti 2018  

12 månader – 3 december – 3 december 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

18 månader – 14 december – 14 juni 2018

9 månader – 19 december – 19 2019 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 med 1746, som motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 med 1746, som motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,04 H 1 742,06 L 1 726,08) + 1,04 %

OMXS30 var ned till 1 711, som lägst under torsdagen den 21 november. Från den lågpunkten inleddes en motreaktion uppåt som nu går mot ett avgörande. Måndagen gav 1 742, som högst och står nu inför först 1 746. Denna nivå bör brytas under tisdagen sedan blir frågan om index orkar till den mer avgörande nivån 1 754. Det är bara 0,7 procent dit och är fullt möjligt att nå under tisdagen.

Det viktiga är sedan att index måste stänga över denna nivå för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsättning uppåt till 1 777 i första hand men även 1 997 finns med som möjlighet om vi ger det lite tid. Själklart finns det mer att ta på uppsidan så länge trenden är intakt och stigande, där matematiken också ger oss 1 806, som delmål. Men i denna stund kan det vara lite väl tidigt att sikta dit. Vi måste först få stängningen över 1 754 för att lämna in och lämna den rekyl som inleddes den 7 november.

I våra avstämningar från en topp likt den vi fick den 7 november är det allt 14 och 21 dagar vi bevakar. Går vi sedan vidare är det 28 och 30 dagar men hela tiden med basen 7,0-7,5 dagar. Nu fick vi 7 + 14 dagar när lågpunkten 1 711 kom in i torsdags den 21 november. Så långt allt väl och nu är det tiden kring den 28:e som intresserar oss, vilket är nu på torsdag. Vi komplicerar inte det hela med att lägga upp olika alternativa värden för index nu utan låter marknaden sköta den saken under tisdagen och onsdagen.

 

Uppgången sedan den 2 januari i år och 1 378 till toppen och rekordet 1 780 den 7 november är hela 402 punkter (+29,2%) och det under 44 veckor. Vi är alltid på vår vakt efter 45 veckor från en viktig topp eller som i detta fall en botten. 45:e veckan kom in under veckan som började med måndagen den 11 november. Den 12:e gav sedan en lägre topp vid 1 777 och budskapet blev då: Hur stor reaktion kan vi förvänta oss var den fråga vi ställde oss?

Nu vet vi att 1 378kom in även den 27 december 2018, vilket gav oss 6 dagar fram till den 2 januari. Det var denna avvikelse vi kunder förvänta oss även nu i november. Nu blev det ”bara” 5 dagar men det får vi bita i då bottnarna sattes i samband med många helgdagar, som gömmer en del för oss. Helt ok med andra ord att utfallet blev 7:e och 12:e november. För den som vill är det ju fritt att rulla en rytm från den 12:e parallellt med den från den 7:e november.  

 

En del aktier väljer att ta en utdragen paus och ytterligare andra aktier gör endast en snabb nedgång för att sedan fortsätta uppåt. Det är den uppvisningen vi ska se de närmaste dagarna och försöka skilja de olika kornen från varandra. De aktier som toppade den 11-12:e november har sina egna rytmer och rör sig i dessa. Helheten får vi sedan i index som väger ihop allt till sin egen rytm.

 

ML-linjen som vi jobbat med sedan vändningen under augusti har en stigningsvinkel på 1,25 punkter per kalenderdag. Den 7 november hade vi 1 780 och det ger oss nu den 28 november ett värde på 26 punkter högre, vilket ger 1 806 för ML-linjen. Detta betyder bara att vi hittat ett värde för linjen just den dagen. Det betyder vidare att om index inte testar linjen förrän säg den 7 december har linjen värdet 1 815. Det låter inte mycket med 1,25 punkt per dag men jag vill visa att linjen kan vara svår nog att jaga ikapp, då en veckas rekyl för index får linjen att fortsätta stiga och öka avståndet. Upp till 1 806 är det 3,7 procent räknat från måndagens stängningskurs.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,0 och 77,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 31,3 och 30,0 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

3 månader – 26 november – 26 augusti 2019

15 månader – 29 november – 29 augusti 2018  

12 månader – 3 december – 3 december 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

18 månader – 14 december – 14 juni 2018

9 månader – 19 december – 19 2019 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 med 1746, som motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 med 1746, som motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,04 H 1 742,06 L 1 726,08) + 1,04 %

OMXS30 var ned till 1 711, som lägst under torsdagen den 21 november. Från den lågpunkten inleddes en motreaktion uppåt som nu går mot ett avgörande. Måndagen gav 1 742, som högst och står nu inför först 1 746. Denna nivå bör brytas under tisdagen sedan blir frågan om index orkar till den mer avgörande nivån 1 754. Det är bara 0,7 procent dit och är fullt möjligt att nå under tisdagen.

Det viktiga är sedan att index måste stänga över denna nivå för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsättning uppåt till 1 777 i första hand men även 1 997 finns med som möjlighet om vi ger det lite tid. Själklart finns det mer att ta på uppsidan så länge trenden är intakt och stigande, där matematiken också ger oss 1 806, som delmål. Men i denna stund kan det vara lite väl tidigt att sikta dit. Vi måste först få stängningen över 1 754 för att lämna in och lämna den rekyl som inleddes den 7 november.

I våra avstämningar från en topp likt den vi fick den 7 november är det allt 14 och 21 dagar vi bevakar. Går vi sedan vidare är det 28 och 30 dagar men hela tiden med basen 7,0-7,5 dagar. Nu fick vi 7 + 14 dagar när lågpunkten 1 711 kom in i torsdags den 21 november. Så långt allt väl och nu är det tiden kring den 28:e som intresserar oss, vilket är nu på torsdag. Vi komplicerar inte det hela med att lägga upp olika alternativa värden för index nu utan låter marknaden sköta den saken under tisdagen och onsdagen.

 

Uppgången sedan den 2 januari i år och 1 378 till toppen och rekordet 1 780 den 7 november är hela 402 punkter (+29,2%) och det under 44 veckor. Vi är alltid på vår vakt efter 45 veckor från en viktig topp eller som i detta fall en botten. 45:e veckan kom in under veckan som började med måndagen den 11 november. Den 12:e gav sedan en lägre topp vid 1 777 och budskapet blev då: Hur stor reaktion kan vi förvänta oss var den fråga vi ställde oss?

Nu vet vi att 1 378kom in även den 27 december 2018, vilket gav oss 6 dagar fram till den 2 januari. Det var denna avvikelse vi kunder förvänta oss även nu i november. Nu blev det ”bara” 5 dagar men det får vi bita i då bottnarna sattes i samband med många helgdagar, som gömmer en del för oss. Helt ok med andra ord att utfallet blev 7:e och 12:e november. För den som vill är det ju fritt att rulla en rytm från den 12:e parallellt med den från den 7:e november.  

 

En del aktier väljer att ta en utdragen paus och ytterligare andra aktier gör endast en snabb nedgång för att sedan fortsätta uppåt. Det är den uppvisningen vi ska se de närmaste dagarna och försöka skilja de olika kornen från varandra. De aktier som toppade den 11-12:e november har sina egna rytmer och rör sig i dessa. Helheten får vi sedan i index som väger ihop allt till sin egen rytm.

 

ML-linjen som vi jobbat med sedan vändningen under augusti har en stigningsvinkel på 1,25 punkter per kalenderdag. Den 7 november hade vi 1 780 och det ger oss nu den 28 november ett värde på 26 punkter högre, vilket ger 1 806 för ML-linjen. Detta betyder bara att vi hittat ett värde för linjen just den dagen. Det betyder vidare att om index inte testar linjen förrän säg den 7 december har linjen värdet 1 815. Det låter inte mycket med 1,25 punkt per dag men jag vill visa att linjen kan vara svår nog att jaga ikapp, då en veckas rekyl för index får linjen att fortsätta stiga och öka avståndet. Upp till 1 806 är det 3,7 procent räknat från måndagens stängningskurs.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,0 och 77,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 31,3 och 30,0 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

3 månader – 26 november – 26 augusti 2019

15 månader – 29 november – 29 augusti 2018  

12 månader – 3 december – 3 december 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

18 månader – 14 december – 14 juni 2018

9 månader – 19 december – 19 2019 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 med 1746, som motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 med 1746, som motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,04 H 1 742,06 L 1 726,08) + 1,04 %

OMXS30 var ned till 1 711, som lägst under torsdagen den 21 november. Från den lågpunkten inleddes en motreaktion uppåt som nu går mot ett avgörande. Måndagen gav 1 742, som högst och står nu inför först 1 746. Denna nivå bör brytas under tisdagen sedan blir frågan om index orkar till den mer avgörande nivån 1 754. Det är bara 0,7 procent dit och är fullt möjligt att nå under tisdagen.

Det viktiga är sedan att index måste stänga över denna nivå för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsättning uppåt till 1 777 i första hand men även 1 997 finns med som möjlighet om vi ger det lite tid. Själklart finns det mer att ta på uppsidan så länge trenden är intakt och stigande, där matematiken också ger oss 1 806, som delmål. Men i denna stund kan det vara lite väl tidigt att sikta dit. Vi måste först få stängningen över 1 754 för att lämna in och lämna den rekyl som inleddes den 7 november.

I våra avstämningar från en topp likt den vi fick den 7 november är det allt 14 och 21 dagar vi bevakar. Går vi sedan vidare är det 28 och 30 dagar men hela tiden med basen 7,0-7,5 dagar. Nu fick vi 7 + 14 dagar när lågpunkten 1 711 kom in i torsdags den 21 november. Så långt allt väl och nu är det tiden kring den 28:e som intresserar oss, vilket är nu på torsdag. Vi komplicerar inte det hela med att lägga upp olika alternativa värden för index nu utan låter marknaden sköta den saken under tisdagen och onsdagen.

 

Uppgången sedan den 2 januari i år och 1 378 till toppen och rekordet 1 780 den 7 november är hela 402 punkter (+29,2%) och det under 44 veckor. Vi är alltid på vår vakt efter 45 veckor från en viktig topp eller som i detta fall en botten. 45:e veckan kom in under veckan som började med måndagen den 11 november. Den 12:e gav sedan en lägre topp vid 1 777 och budskapet blev då: Hur stor reaktion kan vi förvänta oss var den fråga vi ställde oss?

Nu vet vi att 1 378kom in även den 27 december 2018, vilket gav oss 6 dagar fram till den 2 januari. Det var denna avvikelse vi kunder förvänta oss även nu i november. Nu blev det ”bara” 5 dagar men det får vi bita i då bottnarna sattes i samband med många helgdagar, som gömmer en del för oss. Helt ok med andra ord att utfallet blev 7:e och 12:e november. För den som vill är det ju fritt att rulla en rytm från den 12:e parallellt med den från den 7:e november.  

 

En del aktier väljer att ta en utdragen paus och ytterligare andra aktier gör endast en snabb nedgång för att sedan fortsätta uppåt. Det är den uppvisningen vi ska se de närmaste dagarna och försöka skilja de olika kornen från varandra. De aktier som toppade den 11-12:e november har sina egna rytmer och rör sig i dessa. Helheten får vi sedan i index som väger ihop allt till sin egen rytm.

 

ML-linjen som vi jobbat med sedan vändningen under augusti har en stigningsvinkel på 1,25 punkter per kalenderdag. Den 7 november hade vi 1 780 och det ger oss nu den 28 november ett värde på 26 punkter högre, vilket ger 1 806 för ML-linjen. Detta betyder bara att vi hittat ett värde för linjen just den dagen. Det betyder vidare att om index inte testar linjen förrän säg den 7 december har linjen värdet 1 815. Det låter inte mycket med 1,25 punkt per dag men jag vill visa att linjen kan vara svår nog att jaga ikapp, då en veckas rekyl för index får linjen att fortsätta stiga och öka avståndet. Upp till 1 806 är det 3,7 procent räknat från måndagens stängningskurs.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,0 och 77,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 31,3 och 30,0 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

3 månader – 26 november – 26 augusti 2019

15 månader – 29 november – 29 augusti 2018  

12 månader – 3 december – 3 december 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

18 månader – 14 december – 14 juni 2018

9 månader – 19 december – 19 2019 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 med 1746, som motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 med 1746, som motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,04 H 1 742,06 L 1 726,08) + 1,04 %

OMXS30 var ned till 1 711, som lägst under torsdagen den 21 november. Från den lågpunkten inleddes en motreaktion uppåt som nu går mot ett avgörande. Måndagen gav 1 742, som högst och står nu inför först 1 746. Denna nivå bör brytas under tisdagen sedan blir frågan om index orkar till den mer avgörande nivån 1 754. Det är bara 0,7 procent dit och är fullt möjligt att nå under tisdagen.

Det viktiga är sedan att index måste stänga över denna nivå för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsättning uppåt till 1 777 i första hand men även 1 997 finns med som möjlighet om vi ger det lite tid. Själklart finns det mer att ta på uppsidan så länge trenden är intakt och stigande, där matematiken också ger oss 1 806, som delmål. Men i denna stund kan det vara lite väl tidigt att sikta dit. Vi måste först få stängningen över 1 754 för att lämna in och lämna den rekyl som inleddes den 7 november.

I våra avstämningar från en topp likt den vi fick den 7 november är det allt 14 och 21 dagar vi bevakar. Går vi sedan vidare är det 28 och 30 dagar men hela tiden med basen 7,0-7,5 dagar. Nu fick vi 7 + 14 dagar när lågpunkten 1 711 kom in i torsdags den 21 november. Så långt allt väl och nu är det tiden kring den 28:e som intresserar oss, vilket är nu på torsdag. Vi komplicerar inte det hela med att lägga upp olika alternativa värden för index nu utan låter marknaden sköta den saken under tisdagen och onsdagen.

 

Uppgången sedan den 2 januari i år och 1 378 till toppen och rekordet 1 780 den 7 november är hela 402 punkter (+29,2%) och det under 44 veckor. Vi är alltid på vår vakt efter 45 veckor från en viktig topp eller som i detta fall en botten. 45:e veckan kom in under veckan som började med måndagen den 11 november. Den 12:e gav sedan en lägre topp vid 1 777 och budskapet blev då: Hur stor reaktion kan vi förvänta oss var den fråga vi ställde oss?

Nu vet vi att 1 378kom in även den 27 december 2018, vilket gav oss 6 dagar fram till den 2 januari. Det var denna avvikelse vi kunder förvänta oss även nu i november. Nu blev det ”bara” 5 dagar men det får vi bita i då bottnarna sattes i samband med många helgdagar, som gömmer en del för oss. Helt ok med andra ord att utfallet blev 7:e och 12:e november. För den som vill är det ju fritt att rulla en rytm från den 12:e parallellt med den från den 7:e november.  

 

En del aktier väljer att ta en utdragen paus och ytterligare andra aktier gör endast en snabb nedgång för att sedan fortsätta uppåt. Det är den uppvisningen vi ska se de närmaste dagarna och försöka skilja de olika kornen från varandra. De aktier som toppade den 11-12:e november har sina egna rytmer och rör sig i dessa. Helheten får vi sedan i index som väger ihop allt till sin egen rytm.

 

ML-linjen som vi jobbat med sedan vändningen under augusti har en stigningsvinkel på 1,25 punkter per kalenderdag. Den 7 november hade vi 1 780 och det ger oss nu den 28 november ett värde på 26 punkter högre, vilket ger 1 806 för ML-linjen. Detta betyder bara att vi hittat ett värde för linjen just den dagen. Det betyder vidare att om index inte testar linjen förrän säg den 7 december har linjen värdet 1 815. Det låter inte mycket med 1,25 punkt per dag men jag vill visa att linjen kan vara svår nog att jaga ikapp, då en veckas rekyl för index får linjen att fortsätta stiga och öka avståndet. Upp till 1 806 är det 3,7 procent räknat från måndagens stängningskurs.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,0 och 77,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 31,3 och 30,0 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

3 månader – 26 november – 26 augusti 2019

15 månader – 29 november – 29 augusti 2018  

12 månader – 3 december – 3 december 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

18 månader – 14 december – 14 juni 2018

9 månader – 19 december – 19 2019 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 med 1746, som motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 med 1746, som motstånd

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,04 H 1 742,06 L 1 726,08) + 1,04 %

OMXS30 var ned till 1 711, som lägst under torsdagen den 21 november. Från den lågpunkten inleddes en motreaktion uppåt som nu går mot ett avgörande. Måndagen gav 1 742, som högst och står nu inför först 1 746. Denna nivå bör brytas under tisdagen sedan blir frågan om index orkar till den mer avgörande nivån 1 754. Det är bara 0,7 procent dit och är fullt möjligt att nå under tisdagen.

Det viktiga är sedan att index måste stänga över denna nivå för att vi ska kunna inrikta oss på en fortsättning uppåt till 1 777 i första hand men även 1 997 finns med som möjlighet om vi ger det lite tid. Själklart finns det mer att ta på uppsidan så länge trenden är intakt och stigande, där matematiken också ger oss 1 806, som delmål. Men i denna stund kan det vara lite väl tidigt att sikta dit. Vi måste först få stängningen över 1 754 för att lämna in och lämna den rekyl som inleddes den 7 november.

I våra avstämningar från en topp likt den vi fick den 7 november är det allt 14 och 21 dagar vi bevakar. Går vi sedan vidare är det 28 och 30 dagar men hela tiden med basen 7,0-7,5 dagar. Nu fick vi 7 + 14 dagar när lågpunkten 1 711 kom in i torsdags den 21 november. Så långt allt väl och nu är det tiden kring den 28:e som intresserar oss, vilket är nu på torsdag. Vi komplicerar inte det hela med att lägga upp olika alternativa värden för index nu utan låter marknaden sköta den saken under tisdagen och onsdagen.

 

Uppgången sedan den 2 januari i år och 1 378 till toppen och rekordet 1 780 den 7 november är hela 402 punkter (+29,2%) och det under 44 veckor. Vi är alltid på vår vakt efter 45 veckor från en viktig topp eller som i detta fall en botten. 45:e veckan kom in under veckan som började med måndagen den 11 november. Den 12:e gav sedan en lägre topp vid 1 777 och budskapet blev då: Hur stor reaktion kan vi förvänta oss var den fråga vi ställde oss?

Nu vet vi att 1 378kom in även den 27 december 2018, vilket gav oss 6 dagar fram till den 2 januari. Det var denna avvikelse vi kunder förvänta oss även nu i november. Nu blev det ”bara” 5 dagar men det får vi bita i då bottnarna sattes i samband med många helgdagar, som gömmer en del för oss. Helt ok med andra ord att utfallet blev 7:e och 12:e november. För den som vill är det ju fritt att rulla en rytm från den 12:e parallellt med den från den 7:e november.  

 

En del aktier väljer att ta en utdragen paus och ytterligare andra aktier gör endast en snabb nedgång för att sedan fortsätta uppåt. Det är den uppvisningen vi ska se de närmaste dagarna och försöka skilja de olika kornen från varandra. De aktier som toppade den 11-12:e november har sina egna rytmer och rör sig i dessa. Helheten får vi sedan i index som väger ihop allt till sin egen rytm.

 

ML-linjen som vi jobbat med sedan vändningen under augusti har en stigningsvinkel på 1,25 punkter per kalenderdag. Den 7 november hade vi 1 780 och det ger oss nu den 28 november ett värde på 26 punkter högre, vilket ger 1 806 för ML-linjen. Detta betyder bara att vi hittat ett värde för linjen just den dagen. Det betyder vidare att om index inte testar linjen förrän säg den 7 december har linjen värdet 1 815. Det låter inte mycket med 1,25 punkt per dag men jag vill visa att linjen kan vara svår nog att jaga ikapp, då en veckas rekyl för index får linjen att fortsätta stiga och öka avståndet. Upp till 1 806 är det 3,7 procent räknat från måndagens stängningskurs.     

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 87,0 och 77,3 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 86,6 och 89,0 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 31,3 och 30,0 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Medellånga och korta cykler

30-rytmer från tidigare toppar och bottnar

Nedan lägger vi ut alla rytmer, där de långa rytmerna på 12, 15, 18, 20, 21, 26 och 28 månader är extra intressanta och betydelsefulla.

Denna beskrivning ligger kvar som en påminnelse på att 7, 14, 21, 28 månader ligger med och skapar betydelsefulla reaktioner från viktiga toppar och bottnar. 

Viktiga startpunkter för tunga rytmer:

3 mars 2015, 19 mars 2015, 27 april 2015, 11 februari 2016, 27 juni 2016, 6 juli 2016, 6 november 2017, 29 augusti 2018, 3 oktober 2018, 2 januari 2019.

Nedan följer 6 rytmer baserade på 90, 180, 270, 360, 450 (360+90), 540 (360+180) grader av året. Uttryckt i månader handlar det om: 3, 6, 9, 12, 15, 18 månader.

3 månader – 26 november – 26 augusti 2019

15 månader – 29 november – 29 augusti 2018  

12 månader – 3 december – 3 december 2018

6 månader – 3 december – 3 juni 2019  

18 månader – 14 december – 14 juni 2018

9 månader – 19 december – 19 2019 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 med 1746, som motstånd

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.