Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 737,33 H 1 748,94 L 1 734,98)

OMXS30 tvekar och lyckas inte etablera sig över det första motståndet 1 745 efter vändningen vid 1 711 den 21 november. Index var under onsdagen tillfälligt över nivån med 1 749, som högst. I den stunden såg det ljust ut men rekylen under eftermiddagen tog index tillbaka under motståndsnivån. Det ökar risken/möjligheten för en fortsatt nedgång till intervallet 1 698-1 703 för att från den nivån göra att nytt försök att stiga. Oavsett hur det hela fortskrider kortsiktigt måste index stänga över 1 745 för att vi ska kunna sikta in oss på nästa motstånd vid 1 754. Det är detta motstånd som måste brytas och dessutom leverera en bestående notering över nivån för att vi ska kunna sikta mot 1 780 igen och även högre nivåer.

Reaktionen nu med en topp den 7 november på 1 780 och den 12 november på 1 777 får tillskrivas rytmen på 45 veckor. Den rytmen inleddes från 1 378, där både den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 landade på samma värde. Därmed var det logiskt att båda värdena fick vara med i samband med de senaste topparna.  

I och med att den 2-3:e i flera månader kommit in vid flera tillfällen som reaktionspunkt under 2019 lägger vi vikt vid den 2-4 december också. Det var 2 januari, 4 mars, 3 juni, 3 juli och nu senast 3 oktober som alla gett reaktioner. De viktigaste av dessa är de från 3 juni och 3 oktober, då det nu i december är 6 respektive 2 månader sedan lågpunkter sattes dessa dagar. Det ökar sannolikheten för att den 2-4 december kan ge en lågpunkt igen. Rytmerna går oftast från botten till högre lågpunkt med denna rytm. Sannolikheten för detta är lite mer än 50 procent och därmed inte dominerande men kan ända tjäna som en ledtråd för de aktier och index som väljer att reagera med denna rytm.

Ser vi sedan på utvecklingen för hela 2019 kan vi konstatera att uppgången varit hela 29,2 procent om vi utgår från 1 378 den 2 januari till senaste rekordet 1 780 den 7 november. I och med att trenden är stigande inriktar vi oss på mer på uppsidan innan vi kan säga att det är klart för en rekyl. Den ML-linje som vi använt oss av i grafen ovan ger utrymme för en fortsatt uppgång till 1 799 och även 1 806-1 810 beroende på när linjen testas igen.

  Tidsmässig är det läge för en topp under december som första alternativ, där veckan som börjar med 16 december är extra intressant. Tiden kring årsskiften brukar ge irrationella rörelser i flera aktier, vilket därför ger oss anledning att ha med inledningen av 2020 som alternativ till den topp vi väntar på inför en rekyl nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,4 och 77,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,8 och 88,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 38,5 och 34,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 737,33 H 1 748,94 L 1 734,98)

OMXS30 tvekar och lyckas inte etablera sig över det första motståndet 1 745 efter vändningen vid 1 711 den 21 november. Index var under onsdagen tillfälligt över nivån med 1 749, som högst. I den stunden såg det ljust ut men rekylen under eftermiddagen tog index tillbaka under motståndsnivån. Det ökar risken/möjligheten för en fortsatt nedgång till intervallet 1 698-1 703 för att från den nivån göra att nytt försök att stiga. Oavsett hur det hela fortskrider kortsiktigt måste index stänga över 1 745 för att vi ska kunna sikta in oss på nästa motstånd vid 1 754. Det är detta motstånd som måste brytas och dessutom leverera en bestående notering över nivån för att vi ska kunna sikta mot 1 780 igen och även högre nivåer.

Reaktionen nu med en topp den 7 november på 1 780 och den 12 november på 1 777 får tillskrivas rytmen på 45 veckor. Den rytmen inleddes från 1 378, där både den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 landade på samma värde. Därmed var det logiskt att båda värdena fick vara med i samband med de senaste topparna.  

I och med att den 2-3:e i flera månader kommit in vid flera tillfällen som reaktionspunkt under 2019 lägger vi vikt vid den 2-4 december också. Det var 2 januari, 4 mars, 3 juni, 3 juli och nu senast 3 oktober som alla gett reaktioner. De viktigaste av dessa är de från 3 juni och 3 oktober, då det nu i december är 6 respektive 2 månader sedan lågpunkter sattes dessa dagar. Det ökar sannolikheten för att den 2-4 december kan ge en lågpunkt igen. Rytmerna går oftast från botten till högre lågpunkt med denna rytm. Sannolikheten för detta är lite mer än 50 procent och därmed inte dominerande men kan ända tjäna som en ledtråd för de aktier och index som väljer att reagera med denna rytm.

Ser vi sedan på utvecklingen för hela 2019 kan vi konstatera att uppgången varit hela 29,2 procent om vi utgår från 1 378 den 2 januari till senaste rekordet 1 780 den 7 november. I och med att trenden är stigande inriktar vi oss på mer på uppsidan innan vi kan säga att det är klart för en rekyl. Den ML-linje som vi använt oss av i grafen ovan ger utrymme för en fortsatt uppgång till 1 799 och även 1 806-1 810 beroende på när linjen testas igen.

  Tidsmässig är det läge för en topp under december som första alternativ, där veckan som börjar med 16 december är extra intressant. Tiden kring årsskiften brukar ge irrationella rörelser i flera aktier, vilket därför ger oss anledning att ha med inledningen av 2020 som alternativ till den topp vi väntar på inför en rekyl nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,4 och 77,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,8 och 88,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 38,5 och 34,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 737,33 H 1 748,94 L 1 734,98)

OMXS30 tvekar och lyckas inte etablera sig över det första motståndet 1 745 efter vändningen vid 1 711 den 21 november. Index var under onsdagen tillfälligt över nivån med 1 749, som högst. I den stunden såg det ljust ut men rekylen under eftermiddagen tog index tillbaka under motståndsnivån. Det ökar risken/möjligheten för en fortsatt nedgång till intervallet 1 698-1 703 för att från den nivån göra att nytt försök att stiga. Oavsett hur det hela fortskrider kortsiktigt måste index stänga över 1 745 för att vi ska kunna sikta in oss på nästa motstånd vid 1 754. Det är detta motstånd som måste brytas och dessutom leverera en bestående notering över nivån för att vi ska kunna sikta mot 1 780 igen och även högre nivåer.

Reaktionen nu med en topp den 7 november på 1 780 och den 12 november på 1 777 får tillskrivas rytmen på 45 veckor. Den rytmen inleddes från 1 378, där både den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 landade på samma värde. Därmed var det logiskt att båda värdena fick vara med i samband med de senaste topparna.  

I och med att den 2-3:e i flera månader kommit in vid flera tillfällen som reaktionspunkt under 2019 lägger vi vikt vid den 2-4 december också. Det var 2 januari, 4 mars, 3 juni, 3 juli och nu senast 3 oktober som alla gett reaktioner. De viktigaste av dessa är de från 3 juni och 3 oktober, då det nu i december är 6 respektive 2 månader sedan lågpunkter sattes dessa dagar. Det ökar sannolikheten för att den 2-4 december kan ge en lågpunkt igen. Rytmerna går oftast från botten till högre lågpunkt med denna rytm. Sannolikheten för detta är lite mer än 50 procent och därmed inte dominerande men kan ända tjäna som en ledtråd för de aktier och index som väljer att reagera med denna rytm.

Ser vi sedan på utvecklingen för hela 2019 kan vi konstatera att uppgången varit hela 29,2 procent om vi utgår från 1 378 den 2 januari till senaste rekordet 1 780 den 7 november. I och med att trenden är stigande inriktar vi oss på mer på uppsidan innan vi kan säga att det är klart för en rekyl. Den ML-linje som vi använt oss av i grafen ovan ger utrymme för en fortsatt uppgång till 1 799 och även 1 806-1 810 beroende på när linjen testas igen.

  Tidsmässig är det läge för en topp under december som första alternativ, där veckan som börjar med 16 december är extra intressant. Tiden kring årsskiften brukar ge irrationella rörelser i flera aktier, vilket därför ger oss anledning att ha med inledningen av 2020 som alternativ till den topp vi väntar på inför en rekyl nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,4 och 77,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,8 och 88,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 38,5 och 34,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 737,33 H 1 748,94 L 1 734,98)

OMXS30 tvekar och lyckas inte etablera sig över det första motståndet 1 745 efter vändningen vid 1 711 den 21 november. Index var under onsdagen tillfälligt över nivån med 1 749, som högst. I den stunden såg det ljust ut men rekylen under eftermiddagen tog index tillbaka under motståndsnivån. Det ökar risken/möjligheten för en fortsatt nedgång till intervallet 1 698-1 703 för att från den nivån göra att nytt försök att stiga. Oavsett hur det hela fortskrider kortsiktigt måste index stänga över 1 745 för att vi ska kunna sikta in oss på nästa motstånd vid 1 754. Det är detta motstånd som måste brytas och dessutom leverera en bestående notering över nivån för att vi ska kunna sikta mot 1 780 igen och även högre nivåer.

Reaktionen nu med en topp den 7 november på 1 780 och den 12 november på 1 777 får tillskrivas rytmen på 45 veckor. Den rytmen inleddes från 1 378, där både den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 landade på samma värde. Därmed var det logiskt att båda värdena fick vara med i samband med de senaste topparna.  

I och med att den 2-3:e i flera månader kommit in vid flera tillfällen som reaktionspunkt under 2019 lägger vi vikt vid den 2-4 december också. Det var 2 januari, 4 mars, 3 juni, 3 juli och nu senast 3 oktober som alla gett reaktioner. De viktigaste av dessa är de från 3 juni och 3 oktober, då det nu i december är 6 respektive 2 månader sedan lågpunkter sattes dessa dagar. Det ökar sannolikheten för att den 2-4 december kan ge en lågpunkt igen. Rytmerna går oftast från botten till högre lågpunkt med denna rytm. Sannolikheten för detta är lite mer än 50 procent och därmed inte dominerande men kan ända tjäna som en ledtråd för de aktier och index som väljer att reagera med denna rytm.

Ser vi sedan på utvecklingen för hela 2019 kan vi konstatera att uppgången varit hela 29,2 procent om vi utgår från 1 378 den 2 januari till senaste rekordet 1 780 den 7 november. I och med att trenden är stigande inriktar vi oss på mer på uppsidan innan vi kan säga att det är klart för en rekyl. Den ML-linje som vi använt oss av i grafen ovan ger utrymme för en fortsatt uppgång till 1 799 och även 1 806-1 810 beroende på när linjen testas igen.

  Tidsmässig är det läge för en topp under december som första alternativ, där veckan som börjar med 16 december är extra intressant. Tiden kring årsskiften brukar ge irrationella rörelser i flera aktier, vilket därför ger oss anledning att ha med inledningen av 2020 som alternativ till den topp vi väntar på inför en rekyl nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,4 och 77,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,8 och 88,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 38,5 och 34,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 737,33 H 1 748,94 L 1 734,98)

OMXS30 tvekar och lyckas inte etablera sig över det första motståndet 1 745 efter vändningen vid 1 711 den 21 november. Index var under onsdagen tillfälligt över nivån med 1 749, som högst. I den stunden såg det ljust ut men rekylen under eftermiddagen tog index tillbaka under motståndsnivån. Det ökar risken/möjligheten för en fortsatt nedgång till intervallet 1 698-1 703 för att från den nivån göra att nytt försök att stiga. Oavsett hur det hela fortskrider kortsiktigt måste index stänga över 1 745 för att vi ska kunna sikta in oss på nästa motstånd vid 1 754. Det är detta motstånd som måste brytas och dessutom leverera en bestående notering över nivån för att vi ska kunna sikta mot 1 780 igen och även högre nivåer.

Reaktionen nu med en topp den 7 november på 1 780 och den 12 november på 1 777 får tillskrivas rytmen på 45 veckor. Den rytmen inleddes från 1 378, där både den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 landade på samma värde. Därmed var det logiskt att båda värdena fick vara med i samband med de senaste topparna.  

I och med att den 2-3:e i flera månader kommit in vid flera tillfällen som reaktionspunkt under 2019 lägger vi vikt vid den 2-4 december också. Det var 2 januari, 4 mars, 3 juni, 3 juli och nu senast 3 oktober som alla gett reaktioner. De viktigaste av dessa är de från 3 juni och 3 oktober, då det nu i december är 6 respektive 2 månader sedan lågpunkter sattes dessa dagar. Det ökar sannolikheten för att den 2-4 december kan ge en lågpunkt igen. Rytmerna går oftast från botten till högre lågpunkt med denna rytm. Sannolikheten för detta är lite mer än 50 procent och därmed inte dominerande men kan ända tjäna som en ledtråd för de aktier och index som väljer att reagera med denna rytm.

Ser vi sedan på utvecklingen för hela 2019 kan vi konstatera att uppgången varit hela 29,2 procent om vi utgår från 1 378 den 2 januari till senaste rekordet 1 780 den 7 november. I och med att trenden är stigande inriktar vi oss på mer på uppsidan innan vi kan säga att det är klart för en rekyl. Den ML-linje som vi använt oss av i grafen ovan ger utrymme för en fortsatt uppgång till 1 799 och även 1 806-1 810 beroende på när linjen testas igen.

  Tidsmässig är det läge för en topp under december som första alternativ, där veckan som börjar med 16 december är extra intressant. Tiden kring årsskiften brukar ge irrationella rörelser i flera aktier, vilket därför ger oss anledning att ha med inledningen av 2020 som alternativ till den topp vi väntar på inför en rekyl nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,4 och 77,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,8 och 88,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 38,5 och 34,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 vill men orkar inte

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 737,33 H 1 748,94 L 1 734,98)

OMXS30 tvekar och lyckas inte etablera sig över det första motståndet 1 745 efter vändningen vid 1 711 den 21 november. Index var under onsdagen tillfälligt över nivån med 1 749, som högst. I den stunden såg det ljust ut men rekylen under eftermiddagen tog index tillbaka under motståndsnivån. Det ökar risken/möjligheten för en fortsatt nedgång till intervallet 1 698-1 703 för att från den nivån göra att nytt försök att stiga. Oavsett hur det hela fortskrider kortsiktigt måste index stänga över 1 745 för att vi ska kunna sikta in oss på nästa motstånd vid 1 754. Det är detta motstånd som måste brytas och dessutom leverera en bestående notering över nivån för att vi ska kunna sikta mot 1 780 igen och även högre nivåer.

Reaktionen nu med en topp den 7 november på 1 780 och den 12 november på 1 777 får tillskrivas rytmen på 45 veckor. Den rytmen inleddes från 1 378, där både den 27 december 2018 och den 2 januari 2019 landade på samma värde. Därmed var det logiskt att båda värdena fick vara med i samband med de senaste topparna.  

I och med att den 2-3:e i flera månader kommit in vid flera tillfällen som reaktionspunkt under 2019 lägger vi vikt vid den 2-4 december också. Det var 2 januari, 4 mars, 3 juni, 3 juli och nu senast 3 oktober som alla gett reaktioner. De viktigaste av dessa är de från 3 juni och 3 oktober, då det nu i december är 6 respektive 2 månader sedan lågpunkter sattes dessa dagar. Det ökar sannolikheten för att den 2-4 december kan ge en lågpunkt igen. Rytmerna går oftast från botten till högre lågpunkt med denna rytm. Sannolikheten för detta är lite mer än 50 procent och därmed inte dominerande men kan ända tjäna som en ledtråd för de aktier och index som väljer att reagera med denna rytm.

Ser vi sedan på utvecklingen för hela 2019 kan vi konstatera att uppgången varit hela 29,2 procent om vi utgår från 1 378 den 2 januari till senaste rekordet 1 780 den 7 november. I och med att trenden är stigande inriktar vi oss på mer på uppsidan innan vi kan säga att det är klart för en rekyl. Den ML-linje som vi använt oss av i grafen ovan ger utrymme för en fortsatt uppgång till 1 799 och även 1 806-1 810 beroende på när linjen testas igen.

  Tidsmässig är det läge för en topp under december som första alternativ, där veckan som börjar med 16 december är extra intressant. Tiden kring årsskiften brukar ge irrationella rörelser i flera aktier, vilket därför ger oss anledning att ha med inledningen av 2020 som alternativ till den topp vi väntar på inför en rekyl nedåt.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 86,4 och 77,1 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 85,8 och 88,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 38,5 och 34,5 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 vill men orkar inte

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.