Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 i väntans tider

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 730,25 H 1 737,09 L 1 720,85)

OMXS30 lyckades inte ta sig förbi och stänga över 1 746. Uppgången från 1 711 den 21 november tog sig dock till 1 749, som högst den 27 november. Där tog det stopp och en ny sväng nedåt inleddes. Nedgången var ned till 1 721 under fredagen och det ger utrymme för mer på nedsidan, då de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ännu inte kommit ned till de låga nivåer vi vill se innan en vändning uppåt. Närmast ska vi bevaka möjligheten att 2-månadersrytmen som kan hjälpa oss. Det handlar om 1 574 och den 3 oktober i år. Under tisdagen är det 2 månader och det ger oss nu en avstämning som är viktig. Får vi en ny lågpunkt den 3 december (plus/minus 1 dag) kan vi sedan inrikta oss på ett nytt försök från marknaden att pressa index uppåt. Nu närmast jobbar vi med 1 697-1 703, som stöd och viktig nivå. Om index inte faller hela vägen dit har vi 1 715-1 717, som alternativ nivå att bevaka under den nu påbörjade veckan.

Det intressanta är att rekylen i slutet av september tog 20 dagar i anspråk innan en ny uppgång inleddes den 3 oktober. Utgår vi från toppen 1 780 den 7 november var det 20 dagar den 27 november. Vi fick toppen vid 1 749 denna dag och tiden sa reaktion och reaktion vi fick.

Vi får vara beredda på en hel del svängningar de kommande veckorna. Dels för att det är årsskifte på gång men även för att vi har ett par tunga rytmer som ska påverka. Plus att det är val i UK den 12 december, som kan påverka börserna en hel del beroende på utfallet.

Vi får slussa oss igenom varje enskild reaktionspunkt och se hur det hela utvecklas.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 76,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,5 och 88,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 33,4 och 34,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 i väntans tider

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 i väntans tider

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 730,25 H 1 737,09 L 1 720,85)

OMXS30 lyckades inte ta sig förbi och stänga över 1 746. Uppgången från 1 711 den 21 november tog sig dock till 1 749, som högst den 27 november. Där tog det stopp och en ny sväng nedåt inleddes. Nedgången var ned till 1 721 under fredagen och det ger utrymme för mer på nedsidan, då de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ännu inte kommit ned till de låga nivåer vi vill se innan en vändning uppåt. Närmast ska vi bevaka möjligheten att 2-månadersrytmen som kan hjälpa oss. Det handlar om 1 574 och den 3 oktober i år. Under tisdagen är det 2 månader och det ger oss nu en avstämning som är viktig. Får vi en ny lågpunkt den 3 december (plus/minus 1 dag) kan vi sedan inrikta oss på ett nytt försök från marknaden att pressa index uppåt. Nu närmast jobbar vi med 1 697-1 703, som stöd och viktig nivå. Om index inte faller hela vägen dit har vi 1 715-1 717, som alternativ nivå att bevaka under den nu påbörjade veckan.

Det intressanta är att rekylen i slutet av september tog 20 dagar i anspråk innan en ny uppgång inleddes den 3 oktober. Utgår vi från toppen 1 780 den 7 november var det 20 dagar den 27 november. Vi fick toppen vid 1 749 denna dag och tiden sa reaktion och reaktion vi fick.

Vi får vara beredda på en hel del svängningar de kommande veckorna. Dels för att det är årsskifte på gång men även för att vi har ett par tunga rytmer som ska påverka. Plus att det är val i UK den 12 december, som kan påverka börserna en hel del beroende på utfallet.

Vi får slussa oss igenom varje enskild reaktionspunkt och se hur det hela utvecklas.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 76,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,5 och 88,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 33,4 och 34,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 i väntans tider

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 i väntans tider

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 730,25 H 1 737,09 L 1 720,85)

OMXS30 lyckades inte ta sig förbi och stänga över 1 746. Uppgången från 1 711 den 21 november tog sig dock till 1 749, som högst den 27 november. Där tog det stopp och en ny sväng nedåt inleddes. Nedgången var ned till 1 721 under fredagen och det ger utrymme för mer på nedsidan, då de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ännu inte kommit ned till de låga nivåer vi vill se innan en vändning uppåt. Närmast ska vi bevaka möjligheten att 2-månadersrytmen som kan hjälpa oss. Det handlar om 1 574 och den 3 oktober i år. Under tisdagen är det 2 månader och det ger oss nu en avstämning som är viktig. Får vi en ny lågpunkt den 3 december (plus/minus 1 dag) kan vi sedan inrikta oss på ett nytt försök från marknaden att pressa index uppåt. Nu närmast jobbar vi med 1 697-1 703, som stöd och viktig nivå. Om index inte faller hela vägen dit har vi 1 715-1 717, som alternativ nivå att bevaka under den nu påbörjade veckan.

Det intressanta är att rekylen i slutet av september tog 20 dagar i anspråk innan en ny uppgång inleddes den 3 oktober. Utgår vi från toppen 1 780 den 7 november var det 20 dagar den 27 november. Vi fick toppen vid 1 749 denna dag och tiden sa reaktion och reaktion vi fick.

Vi får vara beredda på en hel del svängningar de kommande veckorna. Dels för att det är årsskifte på gång men även för att vi har ett par tunga rytmer som ska påverka. Plus att det är val i UK den 12 december, som kan påverka börserna en hel del beroende på utfallet.

Vi får slussa oss igenom varje enskild reaktionspunkt och se hur det hela utvecklas.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 76,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,5 och 88,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 33,4 och 34,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 i väntans tider

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 i väntans tider

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 730,25 H 1 737,09 L 1 720,85)

OMXS30 lyckades inte ta sig förbi och stänga över 1 746. Uppgången från 1 711 den 21 november tog sig dock till 1 749, som högst den 27 november. Där tog det stopp och en ny sväng nedåt inleddes. Nedgången var ned till 1 721 under fredagen och det ger utrymme för mer på nedsidan, då de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ännu inte kommit ned till de låga nivåer vi vill se innan en vändning uppåt. Närmast ska vi bevaka möjligheten att 2-månadersrytmen som kan hjälpa oss. Det handlar om 1 574 och den 3 oktober i år. Under tisdagen är det 2 månader och det ger oss nu en avstämning som är viktig. Får vi en ny lågpunkt den 3 december (plus/minus 1 dag) kan vi sedan inrikta oss på ett nytt försök från marknaden att pressa index uppåt. Nu närmast jobbar vi med 1 697-1 703, som stöd och viktig nivå. Om index inte faller hela vägen dit har vi 1 715-1 717, som alternativ nivå att bevaka under den nu påbörjade veckan.

Det intressanta är att rekylen i slutet av september tog 20 dagar i anspråk innan en ny uppgång inleddes den 3 oktober. Utgår vi från toppen 1 780 den 7 november var det 20 dagar den 27 november. Vi fick toppen vid 1 749 denna dag och tiden sa reaktion och reaktion vi fick.

Vi får vara beredda på en hel del svängningar de kommande veckorna. Dels för att det är årsskifte på gång men även för att vi har ett par tunga rytmer som ska påverka. Plus att det är val i UK den 12 december, som kan påverka börserna en hel del beroende på utfallet.

Vi får slussa oss igenom varje enskild reaktionspunkt och se hur det hela utvecklas.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 76,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,5 och 88,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 33,4 och 34,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 i väntans tider

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 i väntans tider

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 730,25 H 1 737,09 L 1 720,85)

OMXS30 lyckades inte ta sig förbi och stänga över 1 746. Uppgången från 1 711 den 21 november tog sig dock till 1 749, som högst den 27 november. Där tog det stopp och en ny sväng nedåt inleddes. Nedgången var ned till 1 721 under fredagen och det ger utrymme för mer på nedsidan, då de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ännu inte kommit ned till de låga nivåer vi vill se innan en vändning uppåt. Närmast ska vi bevaka möjligheten att 2-månadersrytmen som kan hjälpa oss. Det handlar om 1 574 och den 3 oktober i år. Under tisdagen är det 2 månader och det ger oss nu en avstämning som är viktig. Får vi en ny lågpunkt den 3 december (plus/minus 1 dag) kan vi sedan inrikta oss på ett nytt försök från marknaden att pressa index uppåt. Nu närmast jobbar vi med 1 697-1 703, som stöd och viktig nivå. Om index inte faller hela vägen dit har vi 1 715-1 717, som alternativ nivå att bevaka under den nu påbörjade veckan.

Det intressanta är att rekylen i slutet av september tog 20 dagar i anspråk innan en ny uppgång inleddes den 3 oktober. Utgår vi från toppen 1 780 den 7 november var det 20 dagar den 27 november. Vi fick toppen vid 1 749 denna dag och tiden sa reaktion och reaktion vi fick.

Vi får vara beredda på en hel del svängningar de kommande veckorna. Dels för att det är årsskifte på gång men även för att vi har ett par tunga rytmer som ska påverka. Plus att det är val i UK den 12 december, som kan påverka börserna en hel del beroende på utfallet.

Vi får slussa oss igenom varje enskild reaktionspunkt och se hur det hela utvecklas.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 76,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,5 och 88,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 33,4 och 34,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 i väntans tider

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 i väntans tider

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 730,25 H 1 737,09 L 1 720,85)

OMXS30 lyckades inte ta sig förbi och stänga över 1 746. Uppgången från 1 711 den 21 november tog sig dock till 1 749, som högst den 27 november. Där tog det stopp och en ny sväng nedåt inleddes. Nedgången var ned till 1 721 under fredagen och det ger utrymme för mer på nedsidan, då de dagsbaserad tekniska indikatorerna nedan ännu inte kommit ned till de låga nivåer vi vill se innan en vändning uppåt. Närmast ska vi bevaka möjligheten att 2-månadersrytmen som kan hjälpa oss. Det handlar om 1 574 och den 3 oktober i år. Under tisdagen är det 2 månader och det ger oss nu en avstämning som är viktig. Får vi en ny lågpunkt den 3 december (plus/minus 1 dag) kan vi sedan inrikta oss på ett nytt försök från marknaden att pressa index uppåt. Nu närmast jobbar vi med 1 697-1 703, som stöd och viktig nivå. Om index inte faller hela vägen dit har vi 1 715-1 717, som alternativ nivå att bevaka under den nu påbörjade veckan.

Det intressanta är att rekylen i slutet av september tog 20 dagar i anspråk innan en ny uppgång inleddes den 3 oktober. Utgår vi från toppen 1 780 den 7 november var det 20 dagar den 27 november. Vi fick toppen vid 1 749 denna dag och tiden sa reaktion och reaktion vi fick.

Vi får vara beredda på en hel del svängningar de kommande veckorna. Dels för att det är årsskifte på gång men även för att vi har ett par tunga rytmer som ska påverka. Plus att det är val i UK den 12 december, som kan påverka börserna en hel del beroende på utfallet.

Vi får slussa oss igenom varje enskild reaktionspunkt och se hur det hela utvecklas.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 85,5 och 76,8 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 84,5 och 88,3 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 33,4 och 34,9 fallande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 i väntans tider

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.