Axier.se

För bättre aktieaffärer

Analyser av Large Cap Aktier

OMXS30 - nytändning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,61 H 1 743,03 L 1 723,70) + 1,10 %

OMXS30 skapade osäkerhet under torsdagen, när index inte orkade bryta upp över 1 737. Denna osäkerhet var bortblåst när index under fredagen bröt uppåt och stängde över 1 737. Index orkade inte hela vägen upp till 1 746-1 747 under fredagen men kraften under dagen ger oss förhoppningar om en fortsättning uppåt. Först ett test av 1 747 och sedan en stängning över denna nivå krävs sedan för att vi ska kunna se det hela ljusare och sikta upp mot gällande rekord. Möjlighet att skapa nya rekord finns då också med i bilden. Men som sagt det krävs först en stängning över 1 747 och sedan också en fortsatt bestående etablering över denna nivå för att ljuset ska vara det rätta.   

Vi fick in en lågpunkt vid 1 574 den 3 oktober i år. Två månader senare fick vi in 1 693 den 3 december. Denna högre botten var en positiv injektion som nu tar index uppåt. Lägger vi sedan till att den 3 december kom in på 335:e dagen räknat från botten den 2 januari i år så gör det bilden mer positiv.

Toppen den 7 november med rekordet 1 780 hade flera starka samband. Det tydligaste var toppen 1 682 från den 6 november 2017. 2-årsdagen fick sin reaktion och det är vi också nöjda med. Det handlade dessutom om 309:e dagen från den 2 januari i år, vilket blev en bonus i sammanhanget. Från samma punkt kunde vi lägga på 45 veckor och hamna i veckan som började med måndagen den 11 november. Toppen 1 777 den 12 november blev en riktig ”hit” i våra beräkningar.

Jag vill med alla dessa 0rytmer visa på de viktigaste reaktionspunkterna under de senaste veckorna. Det finns ännu fler och tunga rytmer, som deltog med de angivna gav oss anledning nog att vara på vår vakt när vi klev in i november månad.

 Den vecka vi nu påbörjas har vi dels valet i UK att hantera men även FED och ECB kommer med sitt agerande och sina beskrivningar om framtida ränteutvecklingar, som kan påverka utvecklingen för index. Marknaden kommer att göra allt vad den kan för att driva utvecklingen mot nya rekord i början av 2020 sedan får vi se hur det lyckas.

Stänger index över 1 747 kan vi börja sikta in oss på 1 806, så länge index sedan befinner sig över 1 747. Ett bakslag av någon anledning ger oss anledning att omvärdera det hela.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,7 och 86,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,6 och 37,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 - nytändning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av Index

OMXS30 - nytändning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,61 H 1 743,03 L 1 723,70) + 1,10 %

OMXS30 skapade osäkerhet under torsdagen, när index inte orkade bryta upp över 1 737. Denna osäkerhet var bortblåst när index under fredagen bröt uppåt och stängde över 1 737. Index orkade inte hela vägen upp till 1 746-1 747 under fredagen men kraften under dagen ger oss förhoppningar om en fortsättning uppåt. Först ett test av 1 747 och sedan en stängning över denna nivå krävs sedan för att vi ska kunna se det hela ljusare och sikta upp mot gällande rekord. Möjlighet att skapa nya rekord finns då också med i bilden. Men som sagt det krävs först en stängning över 1 747 och sedan också en fortsatt bestående etablering över denna nivå för att ljuset ska vara det rätta.   

Vi fick in en lågpunkt vid 1 574 den 3 oktober i år. Två månader senare fick vi in 1 693 den 3 december. Denna högre botten var en positiv injektion som nu tar index uppåt. Lägger vi sedan till att den 3 december kom in på 335:e dagen räknat från botten den 2 januari i år så gör det bilden mer positiv.

Toppen den 7 november med rekordet 1 780 hade flera starka samband. Det tydligaste var toppen 1 682 från den 6 november 2017. 2-årsdagen fick sin reaktion och det är vi också nöjda med. Det handlade dessutom om 309:e dagen från den 2 januari i år, vilket blev en bonus i sammanhanget. Från samma punkt kunde vi lägga på 45 veckor och hamna i veckan som började med måndagen den 11 november. Toppen 1 777 den 12 november blev en riktig ”hit” i våra beräkningar.

Jag vill med alla dessa 0rytmer visa på de viktigaste reaktionspunkterna under de senaste veckorna. Det finns ännu fler och tunga rytmer, som deltog med de angivna gav oss anledning nog att vara på vår vakt när vi klev in i november månad.

 Den vecka vi nu påbörjas har vi dels valet i UK att hantera men även FED och ECB kommer med sitt agerande och sina beskrivningar om framtida ränteutvecklingar, som kan påverka utvecklingen för index. Marknaden kommer att göra allt vad den kan för att driva utvecklingen mot nya rekord i början av 2020 sedan får vi se hur det lyckas.

Stänger index över 1 747 kan vi börja sikta in oss på 1 806, så länge index sedan befinner sig över 1 747. Ett bakslag av någon anledning ger oss anledning att omvärdera det hela.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,7 och 86,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,6 och 37,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 - nytändning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Analyser av råvaror

OMXS30 - nytändning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,61 H 1 743,03 L 1 723,70) + 1,10 %

OMXS30 skapade osäkerhet under torsdagen, när index inte orkade bryta upp över 1 737. Denna osäkerhet var bortblåst när index under fredagen bröt uppåt och stängde över 1 737. Index orkade inte hela vägen upp till 1 746-1 747 under fredagen men kraften under dagen ger oss förhoppningar om en fortsättning uppåt. Först ett test av 1 747 och sedan en stängning över denna nivå krävs sedan för att vi ska kunna se det hela ljusare och sikta upp mot gällande rekord. Möjlighet att skapa nya rekord finns då också med i bilden. Men som sagt det krävs först en stängning över 1 747 och sedan också en fortsatt bestående etablering över denna nivå för att ljuset ska vara det rätta.   

Vi fick in en lågpunkt vid 1 574 den 3 oktober i år. Två månader senare fick vi in 1 693 den 3 december. Denna högre botten var en positiv injektion som nu tar index uppåt. Lägger vi sedan till att den 3 december kom in på 335:e dagen räknat från botten den 2 januari i år så gör det bilden mer positiv.

Toppen den 7 november med rekordet 1 780 hade flera starka samband. Det tydligaste var toppen 1 682 från den 6 november 2017. 2-årsdagen fick sin reaktion och det är vi också nöjda med. Det handlade dessutom om 309:e dagen från den 2 januari i år, vilket blev en bonus i sammanhanget. Från samma punkt kunde vi lägga på 45 veckor och hamna i veckan som började med måndagen den 11 november. Toppen 1 777 den 12 november blev en riktig ”hit” i våra beräkningar.

Jag vill med alla dessa 0rytmer visa på de viktigaste reaktionspunkterna under de senaste veckorna. Det finns ännu fler och tunga rytmer, som deltog med de angivna gav oss anledning nog att vara på vår vakt när vi klev in i november månad.

 Den vecka vi nu påbörjas har vi dels valet i UK att hantera men även FED och ECB kommer med sitt agerande och sina beskrivningar om framtida ränteutvecklingar, som kan påverka utvecklingen för index. Marknaden kommer att göra allt vad den kan för att driva utvecklingen mot nya rekord i början av 2020 sedan får vi se hur det lyckas.

Stänger index över 1 747 kan vi börja sikta in oss på 1 806, så länge index sedan befinner sig över 1 747. Ett bakslag av någon anledning ger oss anledning att omvärdera det hela.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,7 och 86,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,6 och 37,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 - nytändning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Valutaanalys

OMXS30 - nytändning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,61 H 1 743,03 L 1 723,70) + 1,10 %

OMXS30 skapade osäkerhet under torsdagen, när index inte orkade bryta upp över 1 737. Denna osäkerhet var bortblåst när index under fredagen bröt uppåt och stängde över 1 737. Index orkade inte hela vägen upp till 1 746-1 747 under fredagen men kraften under dagen ger oss förhoppningar om en fortsättning uppåt. Först ett test av 1 747 och sedan en stängning över denna nivå krävs sedan för att vi ska kunna se det hela ljusare och sikta upp mot gällande rekord. Möjlighet att skapa nya rekord finns då också med i bilden. Men som sagt det krävs först en stängning över 1 747 och sedan också en fortsatt bestående etablering över denna nivå för att ljuset ska vara det rätta.   

Vi fick in en lågpunkt vid 1 574 den 3 oktober i år. Två månader senare fick vi in 1 693 den 3 december. Denna högre botten var en positiv injektion som nu tar index uppåt. Lägger vi sedan till att den 3 december kom in på 335:e dagen räknat från botten den 2 januari i år så gör det bilden mer positiv.

Toppen den 7 november med rekordet 1 780 hade flera starka samband. Det tydligaste var toppen 1 682 från den 6 november 2017. 2-årsdagen fick sin reaktion och det är vi också nöjda med. Det handlade dessutom om 309:e dagen från den 2 januari i år, vilket blev en bonus i sammanhanget. Från samma punkt kunde vi lägga på 45 veckor och hamna i veckan som började med måndagen den 11 november. Toppen 1 777 den 12 november blev en riktig ”hit” i våra beräkningar.

Jag vill med alla dessa 0rytmer visa på de viktigaste reaktionspunkterna under de senaste veckorna. Det finns ännu fler och tunga rytmer, som deltog med de angivna gav oss anledning nog att vara på vår vakt när vi klev in i november månad.

 Den vecka vi nu påbörjas har vi dels valet i UK att hantera men även FED och ECB kommer med sitt agerande och sina beskrivningar om framtida ränteutvecklingar, som kan påverka utvecklingen för index. Marknaden kommer att göra allt vad den kan för att driva utvecklingen mot nya rekord i början av 2020 sedan får vi se hur det lyckas.

Stänger index över 1 747 kan vi börja sikta in oss på 1 806, så länge index sedan befinner sig över 1 747. Ett bakslag av någon anledning ger oss anledning att omvärdera det hela.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,7 och 86,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,6 och 37,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 - nytändning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

De mest populära analyserna

OMXS30 - nytändning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,61 H 1 743,03 L 1 723,70) + 1,10 %

OMXS30 skapade osäkerhet under torsdagen, när index inte orkade bryta upp över 1 737. Denna osäkerhet var bortblåst när index under fredagen bröt uppåt och stängde över 1 737. Index orkade inte hela vägen upp till 1 746-1 747 under fredagen men kraften under dagen ger oss förhoppningar om en fortsättning uppåt. Först ett test av 1 747 och sedan en stängning över denna nivå krävs sedan för att vi ska kunna se det hela ljusare och sikta upp mot gällande rekord. Möjlighet att skapa nya rekord finns då också med i bilden. Men som sagt det krävs först en stängning över 1 747 och sedan också en fortsatt bestående etablering över denna nivå för att ljuset ska vara det rätta.   

Vi fick in en lågpunkt vid 1 574 den 3 oktober i år. Två månader senare fick vi in 1 693 den 3 december. Denna högre botten var en positiv injektion som nu tar index uppåt. Lägger vi sedan till att den 3 december kom in på 335:e dagen räknat från botten den 2 januari i år så gör det bilden mer positiv.

Toppen den 7 november med rekordet 1 780 hade flera starka samband. Det tydligaste var toppen 1 682 från den 6 november 2017. 2-årsdagen fick sin reaktion och det är vi också nöjda med. Det handlade dessutom om 309:e dagen från den 2 januari i år, vilket blev en bonus i sammanhanget. Från samma punkt kunde vi lägga på 45 veckor och hamna i veckan som började med måndagen den 11 november. Toppen 1 777 den 12 november blev en riktig ”hit” i våra beräkningar.

Jag vill med alla dessa 0rytmer visa på de viktigaste reaktionspunkterna under de senaste veckorna. Det finns ännu fler och tunga rytmer, som deltog med de angivna gav oss anledning nog att vara på vår vakt när vi klev in i november månad.

 Den vecka vi nu påbörjas har vi dels valet i UK att hantera men även FED och ECB kommer med sitt agerande och sina beskrivningar om framtida ränteutvecklingar, som kan påverka utvecklingen för index. Marknaden kommer att göra allt vad den kan för att driva utvecklingen mot nya rekord i början av 2020 sedan får vi se hur det lyckas.

Stänger index över 1 747 kan vi börja sikta in oss på 1 806, så länge index sedan befinner sig över 1 747. Ett bakslag av någon anledning ger oss anledning att omvärdera det hela.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,7 och 86,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,6 och 37,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 - nytändning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

Övriga Analyser

OMXS30 - nytändning

OMX-Index


Ikon analys

OMX S30 index

(C 1 742,61 H 1 743,03 L 1 723,70) + 1,10 %

OMXS30 skapade osäkerhet under torsdagen, när index inte orkade bryta upp över 1 737. Denna osäkerhet var bortblåst när index under fredagen bröt uppåt och stängde över 1 737. Index orkade inte hela vägen upp till 1 746-1 747 under fredagen men kraften under dagen ger oss förhoppningar om en fortsättning uppåt. Först ett test av 1 747 och sedan en stängning över denna nivå krävs sedan för att vi ska kunna se det hela ljusare och sikta upp mot gällande rekord. Möjlighet att skapa nya rekord finns då också med i bilden. Men som sagt det krävs först en stängning över 1 747 och sedan också en fortsatt bestående etablering över denna nivå för att ljuset ska vara det rätta.   

Vi fick in en lågpunkt vid 1 574 den 3 oktober i år. Två månader senare fick vi in 1 693 den 3 december. Denna högre botten var en positiv injektion som nu tar index uppåt. Lägger vi sedan till att den 3 december kom in på 335:e dagen räknat från botten den 2 januari i år så gör det bilden mer positiv.

Toppen den 7 november med rekordet 1 780 hade flera starka samband. Det tydligaste var toppen 1 682 från den 6 november 2017. 2-årsdagen fick sin reaktion och det är vi också nöjda med. Det handlade dessutom om 309:e dagen från den 2 januari i år, vilket blev en bonus i sammanhanget. Från samma punkt kunde vi lägga på 45 veckor och hamna i veckan som började med måndagen den 11 november. Toppen 1 777 den 12 november blev en riktig ”hit” i våra beräkningar.

Jag vill med alla dessa 0rytmer visa på de viktigaste reaktionspunkterna under de senaste veckorna. Det finns ännu fler och tunga rytmer, som deltog med de angivna gav oss anledning nog att vara på vår vakt när vi klev in i november månad.

 Den vecka vi nu påbörjas har vi dels valet i UK att hantera men även FED och ECB kommer med sitt agerande och sina beskrivningar om framtida ränteutvecklingar, som kan påverka utvecklingen för index. Marknaden kommer att göra allt vad den kan för att driva utvecklingen mot nya rekord i början av 2020 sedan får vi se hur det lyckas.

Stänger index över 1 747 kan vi börja sikta in oss på 1 806, så länge index sedan befinner sig över 1 747. Ett bakslag av någon anledning ger oss anledning att omvärdera det hela.

 

Stochastic

Lång sikt: Månadsstochastic 88,1 och 80,6 stigande

Medellång sikt: Veckostochastic 83,7 och 86,8 fallande

Kort sikt: Dagsstochastic 55,6 och 37,2 stigande

 

Högsta noteringar

2019 den 7 november på 1 780

2019 den 25 april på 1 700 (första topp 2019)

2018 den 29 augusti på 1 680

2017 den 6 november  på 1 682

2016 den 16 december på 1 554

2015 den 15 april         på 1 720

2014 den 28 november på 1 475

 

Lägsta noteringar

2019 den 2 januari         på 1378

2018 den 27 december  på 1 378

2017 den 17 januari      på 1 499

2016 den 27 juni           på 1 241

2015 den 29 september på 1 369

2014 den 16 oktober     på 1 247

 

 

Rörelsefaktorn – Motstånd - Stöd

Aktuell rörelsefaktor för tid och pris = 42 Motstånd 1 749 och 1 790 Stöd 1 708 och 1 667Graf av OMXS30 - nytändning

Ingemar Carlsson

Dessa rekommendationer skall inte ses som någon modellportfölj utan som generella riktlinjer i aktier som givit tekniska signaler. Hur man vill använda dessa signaler är upp till var och en. Några av er läsare kanske bara har en portfölj med innehav och använder köpsignalerna till att köpa och säljsignalerna till att ta hem vinst. Andra kanske använder signalerna som underlag för trading med både köp och blankning. En annan strategi är att försöka bedöma vart OMX-index är på väg och sedan favorisera signaler i samma riktning. Alla har olika uppfattningar om var börsen är på väg. Av denna förklaring försöker vi komma med publikationer innehållandes säljsignaler även om vi själva tror att börsen är på väg upp, och vice versa.

Disclaimer Axiers publikationer skall endast ses som generella kommentarer om marknaden och inte som rekommendationer att köpa eller sälja finansiella värdepapper. Axier tar inte ansvar för varken direkta eller indirekta finansiella skador som uppstår vid användning av dessa publikationer.

EFN TV

EFN:s Makromorgon med Claes Måhlén, chefsstrateg, Pierre Carlsson, strateg, och Andreas Skogelid, räntestrateg, på Handelsbanken Capital Markets. De kommenterar viktiga makrohändelser och går igenom dagens agenda.

Kursgrafer Valutor

Priser på marknadens valutapar. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive valuta. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett antal valutor, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

AUDCAD

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer Råvaror

Priser på marknadens råvaror. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive råvara. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal råvaror, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet.

Guld

Guldterminer går till leverans varje månad året om. Metallen handlas bland annat på New York Mercantile Exchange under tickersymbolen GC och huvudkontraktet prissätts i USD och cent per troy ounce.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Välj råvara

Ädelmetaller

Energi

Jordbruk

Basmetaller

Disclaimer
Aktier, valutor eller andra finansiella instrument är alltid förknippat med risk. Se nedan i realtid hur valutakursen har utvecklats. Observera att diagrammet kommer från CFD-handlaren Plus500 och därför kan skilja sig en del från kurserna på valutamarknaden.

Kursgrafer ETF

Samtliga dessa börshandlade fonder kan handlas genom både Nordnet och Avanza.

CurrencyShares Euro ETF (NYSEArca: FXE)

Denna börshandlade fond replikerar kursutvecklingen för valutaparet USDEUR. Andelarna i denna ETF skall göra det möjligt för institutionella och privata investerare att med ett enkelt, kostnadseffektivt sätt att vinna investeringsfördelar som liknar dem som de skulle erhållit om de köpte euro mot dollar.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.

Kursgrafer Index

Börsindex från hela världen. Nedan hittar du separata sidor med priser för respektive index. Senaste kurs och diagram över historiska priser för olika tidshorisonter.

Just nu har vi priser för ett mindre antal index upplagda, men vi kommer kontinuerligt att utöka utbudet på de olika indexen.

Australien ASX 200

S&P/ASX 200 index är ett marknadsviktat index, justerar för floaten som mäter utvecklingen på den australiensiska aktiemarknaden. Indexet beräknas av Standard & Poors. Indexets startdatum är den 31 mars 2000 då den hade värdet 3 133,3.

 

Kom ihåg att CFD:er är en produkt med hävstångseffekt, vilket kan innebära att du kan förlora hela det insatta beloppet. Att handla med CFD:er kanske inte passar för dig. Därför ska du se till att du förstår de risker som det innebär.